Studia podyplomowe, kursy i szkolenia Państwowa

Transkrypt

Studia podyplomowe, kursy i szkolenia Państwowa
Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63-249-72-34
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE
„INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI – FACILITY MANAGEMENT”
Studia są organizowane we współpracy z firmą
ATHENA Property Management sp. z o.o.
Cel
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy w zakresie innowacyjnego
zarządzania nieruchomościami oraz uświadomienie, że działanie Facility Managera, dzięki trafionym
decyzjom, przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności i wartości nieruchomości oraz zwiększenia
komfortu przebywających w niej osób.
Adresaci
Studia przeznaczone są do osób chcących poszerzyć swoją branżową wiedzę oraz zamierzających zająć
się zarządzaniem nieruchomościami, a w szczególności do właścicieli obiektów (biura, centra handlowe,
magazyny, hipermarkety, sieci sklepów), dyrektorów ds. zarządzania nieruchomościami, dyrektorów
administracyjnych, dyrektorów technicznych, zarządców nieruchomości, administratorów nieruchomości,
deweloperów, architektów, inwestorów, inżynierów, projektantów.
Wykładowcy
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy znanych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw (prezesi,
dyrektorzy, zarządcy nieruchomości) specjalizujący się zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, różnego
rodzaju nieruchomościami komercyjnymi, przemysłowymi i użyteczności publicznej, osoby z wieloletnim
doświadczeniem w zarządzaniu nowoczesnymi projektami oraz usługami w branży nieruchomości oraz
wykładowcy zajmujący się teoretycznymi aspektami zarządzania nieruchomości.
Plan studiów
• Podstawy technicznej obsługi nieruchomości
• Kompetencje Facility Managera
• Start-up usług Facility Management
• Zarządzanie usługami infrastrukturalnymi
• Innowacyjne zarządzanie usługami sprzątającymi
• Zarządzanie systemem BMS w inteligentnym budynku
• Inteligentny budynek - rodzaje certyfikacji
• Przygotowania do certyfikacji w zakresie normy PN-EN 15221 Facility Management
• Analiza i wycena wartości nieruchomości
• Rachunkowość w zarządzaniu nieruchomościami
• Oświetlenie budynku w nowej formie LED
• Innowacyjne rozwiązania budynkowe
• Zarządzanie kosztami usług Facility Management
• Bezpieczeństwo i komfort obiektu
• Audyt obiektów
• Audyt energetyczny nieruchomości
• Programy Help Deskowe: e-zarządzanie i udogodnienie w planowaniu kosztów
Czas trwania
•
dwa semestry
•
180 godzin
•
14 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych
w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów
prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie
oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z dwóch egzaminów przedmiotowych:
• Zarządzanie systemem BMS w inteligentnym budynku
• Zarządzanie kosztami usług Facility Management
Doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – 16 lat
Liczba zrealizowanych i zakończonych studiów podyplomowych – 85 edycji
Liczba absolwentów studiów podyplomowych – 3.010 osób
1
Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63-249-72-34
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
Absolwenci studiów otrzymają:
•
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
•
dyplom wystawiany wspólnie przez PWSZ w Koninie i ATHENA Property Management Sp. z o.o.
Koszt uczestnictwa
około 1900 zł/semestr
Doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – 16 lat
Liczba zrealizowanych i zakończonych studiów podyplomowych – 85 edycji
Liczba absolwentów studiów podyplomowych – 3.010 osób
2