Do użytku w warunkach klimatu umiarkowanego oferowane są Olej

Transkrypt

Do użytku w warunkach klimatu umiarkowanego oferowane są Olej
Do użytku w warunkach klimatu umiarkowanego oferowane są Olej napędowy
samochodowy EN-590 Gatunek C/F 10ррм
Główne parametry dotyczące jakości
Wskaźnik
Jednostka
Minimum
Liczba cetanowa
51,0
Indeks cetanowy
46,0
Gęstość w temp. 15oC
Kg/m3
820,0
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne % m/m
Zawartość siarki w oleju napędowym samochodowym:
I gatunek
Mg/kg
II gatunek
Mg/kg
o
Temperatura zapłonu
C
Ponad 55
mkm
Smarność średnica śladu zużycia (WSD 1,4) w
o
temp. 60 C
% (v/v)
Skład frakcyjny :
Do temp. 250oC destyluje
% v/v
o
Do temp. 350 C destyluje
85
o
95% v/v destyluje do
C
Maksimum
845,0
8,0
10
50
460
360

Podobne dokumenty