Otwórz PDF - otoSroda.pl

Transkrypt

Otwórz PDF - otoSroda.pl
podatku Fundacji
na rzecz chorych
na stwardnienie rozsiane
prz
W
T
!"
!"#$%
&
DWUTYGODNIK
BEZPŁATNY
˜Š‚•˜š“›ª…“‚„š
NAD OSOBAMI
STARSZYMI
tel. 505 502 202
tel. 605 95 15 16
–ŴcŠ”Œ‚ĚĚų֐•‚
666 096 ĚĚĚĚĚĚĚĚĚ
762 lub 501-355-948
[email protected]
sroda pl
KŁAD
NA
A NY
0
0
0
5
AR
Areszt za przestępstwa
narkotykowe
Zabezpieczone środki psychotropowe i odurzające, woreczki
strunowe, waga elektroniczna,
tablet i telefony komórkowe oraz
zatrzymany 30-latek to rezultat
działań operacyjnych funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego
Komendy Powiatowej Policji w
Środzie Śląskiej.
2
W
GW
grupa
expressy
dolnośląskie
Mieszkania Domy Lokale Ziemiaa
Spotkanie rekrutacyjne
OPIEKA
đđŴđđŴđđđđ“Ŵˆ…›Ŵđđŵđđ
Kostomłoty, Malczyce, Miękinia, Środa Śl., Udanin
1 maja 2016
NR 9 (391) ROK 16
ISSN: 1731-3155
Indeks: 380393
dobry portal
PRACUJ JAKO
OPIEKUNI SENIORÓW!
LEGALNA
BEZPIECZNA
ƅ
ƅƅ
PRACA
W NIEMCZECH
ANT
O
Bike Maraton Miękinia
Złote gody,
ozdobione
nadawanymi
przez Prezydenta
RP Medalami za
Długoletnie Pożycie
Małżeńskie Państwo
Barbara i Tadeusz
Kalita ze Środy
Śląskiej obchodzili
dziesięć lat temu. 3
16-17 kwietnia 2016
zapisał się w historii
jako rekordowo
Aktywny Weekend w
Miękini. Zwłaszcza
16 kwietnia ma już
w niej swoje stałe
5 miejsce w historii
polskich maratonów
MTB.
9
Kolejne dotacje
na zabytki
Diamentowe gody
Dobre wieści dla kierowców
225 zdolnych do służby
R
Aż trzy przetargi w ostatnim czasie zorganizował i rozstrzygnął Wydział
Inwestycji, Zamówień Publicznych i Organizacji Urzędu w starostwie
powiatowym. Z podjętych działań zadowoleni powinni być użytkownicy
powiatowych dróg, czyli spora część naszej społeczności.
Z sesji RM - o pamięci, drogach i nie tylko
Reaktywacja spółki
wodnej w Proszkowie
R
Po 15 latach w sołectwie
Proszków została reaktywowana spółka wodna. Stało się
to z inicjatywy radnego Rady
Miejskiej Arkadiusza Hibnera
przy wsparciu sołtysa Proszkowa
Mariusza Błaszczyka. Zebranie
założycielskie obyło się w sobotę
16 kwietnia w świetlicy
w Proszkowie.
4
Średzka Gmina wsparła
rehabilitację dzieci 6
Wiosenne targi pracy
19 kwietnia w Starostwie
Powiatowym w Środzie Śląskiej
odbyła się kolejna edycja
Powiatowych Targów Pracy.
7
2 tys. zł dla dzieci
i młodzieży
5
R
E
K
L
A
M
JHRGHWDXSUDZQLRQ\
0LHF]\VäDZ*URQRVWDMVNL
tel. 575 596 715
A
E
K
L
A
M
4
2
A
E
K
L
A
M
SGP Group poszukuje
Kontrolerów Jakości
Komorniki (gm. Środa Śląska)
Obowiązki:
Inspekcja komponentów
oraz wyrobów gotowych
w firmach produkcyjnych
Wymagania:
dbałość o szczegóły, dyspozycyjność
Oferujemy:
Umowę zlecenie
oraz motywacyjny system wynagradzania
Zainteresowani proszeni są o wysyłanie CV na adres:
[email protected] lub kontakt tel: 533-625-204
2
A
1 maja 2016 • Express Średzki
kronika
2
Z sesji RM - o pamięci, drogach i nie tylko
kryminalna
Sporo tematów dotyczących szerokiej gamy
gminnych realiów poruszano na sesji Rady
Miejskiej w Środzie Śląskiej 27 kwietnia.
Areszt za przestępstwa narkotykowe
Zabezpieczone środki psychotropowe i
odurzające, woreczki strunowe, waga
elektroniczna, tablet i telefony komórkowe
oraz zatrzymany 30-latek to rezultat działań
operacyjnych funkcjonariuszy z Wydziału
Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji
w Środzie Śląskiej. Mężczyzna najbliższe
trzy miesiące spędzi w areszcie w związku
z przestępstwami narkotykowymi. Może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Średzcy policjanci uzyskali informację, z której wynikało, że mieszkaniec powiatu może
posiadać w swoim miejscu zamieszkania narkotyki. Mężczyzna na widok funkcjonariuszy
oraz poznania powodu ich wizyty wyraźnie się zdenerwował. Nie potrafił logicznie
odpowiadać na zadawane pytania. Policjanci przeszukali zajmowane przez niego
pomieszczenia, gdzie w jednym z nich ujawnili saszetkę z 33 sztukami woreczków
strunowych, wewnątrz których znajdowała się biała substancja, a także woreczek z
zawartością suszu pochodzenia roślinnego. Ponadto zabezpieczono wagę elektroniczną,
dwa telefony komórkowe, pamięć przenośną oraz tablet. Zabezpieczone substancje okazały
się środkami psychotropowymi w postaci amfetaminy w ilości 250 porcji i środkami
odurzającymi w postaci marihuany. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego
aresztu. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie
30-latkowi dwóch zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zatrzymany odpowie
za posiadanie znacznych ilości środków psychotropowych oraz odurzających. Ponadto
policjanci udowodnili mu proceder w postaci udzielania, w tym również w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej, innym osobom takich środków.
Wobec mężczyzny Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej zastosował środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Przestępstwo posiadania znacznych ilości środków odurzających lub psychotropowych
zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Tej samej karze podlega osoba, która
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udziela innej osobie środka odurzającego lub
substancji psychotropowej.
R
E
K
L
A
M
Współpraca z NGO
Honorata Krawczyk, kierownik Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO
średzkiego magistratu przedstawiła sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
za rok 2015. W efekcie realizacji
celów Programu zaktywizowano różne grupy społeczne oraz
zorganizowano stabilne formy
wsparcia w wielu aspektach społecznych. Wspierano zarówno
środowiska sportowe, jak i osoby
uzależnione, zagrożone wykluczeniem, niepełnosprawne i w
każdym wieku. Udało się osiągnąć cele Programu jak stworzenie struktur i inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnej, czy zwiększenie aktywności mieszkańców
dla pełniejszego zaspokojenia
potrzeb tej społeczności. W ramach realizacji założeń programu
Gmina Środa Śląska podpisała 22
umowy na kwotę 574 000 zł. Całkowita wartość projektów wraz
z finansowym lub rzeczowym
wkładem własnym organizacji
wyniosła 805 000 zł.
Zasłużony dla Gminy
Ten tytuł podczas gminnych uroczystości z okazji
225. rocznicy uchwalenia
Kontytucji 3 maja otrzyma
lokalny działacz opozycji solidarnościowej, internowany w
stanie wojennym – Stanisław
Andruszków. Radni podczas
kwietniowej sesji jednogło-
A
<BWZKh<:/
^/d</K'ZKE/Kt:
ŶƚĂǏ
ƉƌŽĚƵŬĐũĂͲŵŽ
S
I
A
T
K
A
OGRODZENIOWA
ocynkowana, powlekana
POSADZKOWA zgrzewana
LEŚNA
PANELE
AKCESORIA
Honorata Krawczyk, kierownik wydziału RPO przedstawiła sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi...
Bezpieczniej
na drodze 346
nie (część po prawej, a część po
lewej stronie drogi) ma powstać
jeszcze w tym roku. Na bezpieczeństwo drogi wojewódzkiej
nr 346 wpłynie również 5 lamp
solarnych, które pojawią się przy
ważnych skrzyżowaniach w Jugowcu i Gozdawie. Umowa z wykonawcą projektu technicznego
oświetlenia ma zostać podpisana
na początku maja, a projekt ma
być gotowy do końca lipca. Tę
inwestycję w całości sfinansuje
Gmina.
Także jednogłośnie zadecydowano o udzieleniu pomocy
rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika
w Krynicznie. Z budżetu gminy
przekazano na ten cel 47 995 zł,
co stanowi 66,66% wartości zadania. - To ważna inwestycja, która
poprawi bezpieczeństwo przy
jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w naszej
gminie – podkreśla burmistrz
Środy Śląskiej Adam Ruciński.
238 metrów chodnika w Krynicz-
Łącznie radni podjęli jedenaście uchwał. Protokół z sesji
kwietniowej będzie dostępny
po zatwierdzeniu go przez Radę
Miejską na sesji w maju. Środowe
obrady były też doskonałą okazją
do pożegnania odchodzącej na
emeryturę Genowefy Rajczakowskiej, kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Środzie Śląskiej. Funkcję tę pełniła od roku 1994, a z samą placówką związana była od początku
jej istnienia, czyli od 1990 roku.
się po czternastu dniach od daty
wystawienia. Po upływie tego
terminu osoby, które otrzymały
kategorię A, B oraz D automatycznie stają się rezerwistami.
śnie opowiedzieli się również za przyznaniem tytułu
Zasłużony dla Gminy Środa
Śląska kolejnej wybitnej postaci - zmarłemu 4 kwietnia
br. sołtysowi Szczepanowa,
społecznikowi oddanemu
swojej małej ojczyźnie, śp.
Zbigniewowi Bilińskiemu.
Jego pamięć uczczono również
chwilą ciszy.
225 zdolnych do służby
Od 4 do 15 kwietnia pracowała Powiatowa Komisja
Lekarska. W tym roku stanęło przed nią 254
mieszkańców naszego powiatu, z 317 wezwanych.
55-300 ŚRODA ŚLĄSKA, ul. Leśna 2
kom. 605 960 714
e-mail: [email protected]
www.siatka-ogrodzeniowa.com
R
sroda pl
Wydawca:
Redaguje zespół
Otomedia sp. z o.o.
Biuro reklam i ogłoszeń
51-642 Wrocław, ul. Olszewskiego 7, tel. 605 951 516,
tel. 605 951 516, fax 71 75 93 799
512 745 851,
[email protected] www.otomedia.pl
[email protected]
Redaktor naczelny: Cezary Trytko MR - materiał reklamowy
[email protected]
Druk: Polskapresse
Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych listów i reklam. Materiałów nie zamówionych nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skrótów w nadesłanych tekstach.
Tegoroczna kwalifikacja
wojskowa dotyczyła osób urodzonych w 1997 roku oraz starszych, jeżeli nie uczyniły tego
wcześniej lub upłynął im okres
czasowej niezdolności do służby
wojskowej. Pierwsi przyjmowani byli mieszkańcy gminy Środa
Śląska, a po nich gminy Miękinia,
Udanin, Kostomłoty i Malczyce.
W ostatnim dniu do kwalifikacji
stanęły panie.
Komisja może przyznać cztery kategorie zdrowia:
kategorię A - oznacza, że osoba jest zdolna do służby w czasie
pokoju i wojny,
kategorię B - oznacza czasową niezdolność z powodu stanu
zdrowia i osoba ta musi przystąpić ponownie do kwalifikacji,
kategorię D - wydaje się przy
niezdolności do czynnej służby w
czasie pokoju,
kategorię E - oznacza trwałą
i całkowitą niezdolność do służby, zarówno w czasie pokoju, jak
i wojny.
W tym roku kategorię A przyznano 225 osobom, kategorię B
- 12, a D - 9. Za trwale niezdolnych do służby wojskowej uznano 8 osób.
Orzeczenie Powiatowej Komisji Lekarskiej uprawomocnia
E
K
(RFP)
L
A
M
SZKÓŁKA DRZEWEK
OWOCOWYCH
BŁONIE UL. WIATRAKOWA POWIAT ŚREDZKI
OFERUJE
• Drzewka i Krzewy Owocowe
• Drzewa Alejowe
• Krzewy Ozdobne
• Iglaki
• Byliny, Pnącza, Kwiaty
PRZYSTĘPNE CENY !
tel kom : 697-293-181
A
Express Średzki • 1 maja 2016
3
Diamentowe gody w Środzie Śląskiej
Złote gody, ozdobione
nadawanymi
przez Prezydenta
RP Medalami za
Długoletnie Pożycie
Małżeńskie Państwo
Barbara i Tadeusz
Kalita ze Środy
Śląskiej obchodzili
dziesięć lat temu.
Państwo Barbara i Tadeusz Kalita - diamentowi jubilaci. (fot. Ryszard Żłobiński).
Owoce, warzywa
i rekreacja
Miejskiej Kazimierz Grabowiecki, jej wiceprzewodniczący Jerzy
Z okazji Dnia Strażaka
Kryciński. My także sie przyłączamy.
(j.l.)
przekazuję całej Braci Strażackiej
wyrazy szacunku i uznania.
Zapraszamy
krwiodawców
Kieruję do Was najserdeczniejsze pozdrowienia
oraz życzenia wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym i zawodowym,
życzę szczęśliwych powrotów ze wszystkich
akcji ratowniczo-gaśniczych.
Niech św. Florian nieustannie czuwa nad Wami,
a Wasze rodziny otacza opieką duchową.
Po raz kolejny w roku bieżącym honorowo
Czy można połączyć je razem? Oczywiście, a
krew w Środzie Śląskiej można będzie oddać
najlepiej na własnej działce, dodając do kompletu
nie jak zawsze w pierwszy wtorek, a wyjątkowo
gwarantowaną satysfakcję i zadowolenie z miło
w pierwszą środę miesiąca - 4 maja.
spędzanego czasu wolnego. Taką możliwości otwiera
Pobór odbędzie się jak zwykle
przed zainteresowanymi mieszkańcami Rodzinny
w średzkim Domu Kultury, jak
Ogród Działkowy XX-lecie w Środzie Śląskiej.
zwykle w godz. 8.30-12.00. Zaku Działkowców. Koszty z tym,
związane są jednak symboliczne.
Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać i formalności
dopełnić w biurze Zarządu przy
ul. Białoskórniczej 1a w Środzie
Śląskiej, we wtorki i czwartki, w
godz. 15:00-17:00. Zapraszamy,
bo warto. (j.l.)
praszamy zarówno krwiodawców ze stażem jak i osoby chcące
oddać krew po raz pierwszy. To
nie kosztuje nic, a może uratować
życie drugiego człowieka. (prg)
R
E
Ze strażackim pozdrowieniem
Zdzisław Kruszelnicki
Radny Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
K
L
N
- Dla osób, a zwłaszcza rodzin, zainteresowanych tą formą
wypoczynku mamy zarówno
działki z drzewami owocowymi,
krzewami, nierzadko z gotowymi
altankami, ale też działki typowo rekreacyjne - zachęca Zarząd
ROD. - Z możliwością zagospodarowania działki wiąże się
wstąpienie do Polskiego Związ-
GW
ĤUHG]NL
A
A
M
KŁ AD
co 2 tygodnie
0
0
50
A
A NY
Środy Śląskiej Przemysław Babiński, a także przewodniczący Rady
RA
W
8 kwietnia, nie mniej uroczyście, choć już bez medali świętowali gody diamentowe.
Wraz z rodziną gratulacje i
życzenia złożyli im kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Monika
Kamińska, zastępca burmistrza
N TO
bezpłatny kolportaż!
Masz firmę w Środzie Śląskiej
lub na terenie powiatu średzkiego?
Mamy dla Ciebie specjalną ofertę!
Dzwoń: 512 745 851, 605 951 516, 505 502 202
E-mail: [email protected]
Wejdź na www.otomedia.pl
Działka w ROD - rekreacja i satysfakcja.
R
E
K
L
A
M
A
Aplikacje
j prosimy
p
y przesyłać
p
y
na adres mailowy:
Więcej informacji pod numerem telefonu
nu
A
4
1 maja 2016 • Express Średzki
Dobre wieści dla kierowców
Aż trzy przetargi w ostatnim czasie zorganizował
i rozstrzygnął Wydział Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Organizacji Urzędu w starostwie
powiatowym. Z podjętych działań zadowoleni
powinni być użytkownicy powiatowych dróg,
czyli spora część naszej społeczności.
Firma Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.,
jeden z wiodących producentów ceramiki budowlanej,
posiadająca kilkanaście zakładów produkcyjnych
w Europie i Stanach Zjednoczonych, działająca na rynku
polskim od 1994 r., uhonorowana przez lokalną społeczność
tytułem „Przedsiębiorstwo 25-lecia”
Obecnie do naszego zakładu w Środzie Śląskiej
poszukujemy osoby na stanowisko:
Pierwsza umowa dotyczy dostarczenia remontera drogowego
– patchera. Zwycięzcą przetargu
zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Promad” z Żmigrodu.
Nowy sprzęt najpóźniej 7 czerwca powinien pojawić się w bazie
służby drogowej w Środzie Śląskiej. Po odbiorze, bez zbędnej
zwłoki, trafi na powiatowe drogi.
Jak zapewnia wicestarosta pracy
mu nie zbraknie.
– To nasz drugi, lecz bardzo
wyczekiwany patcher. W pierwszej kolejności skierujemy go na
drogi z największymi ubytkami w
jezdni – mówi wicestarosta Grze-
Młodszy Specjalista
ds. kontroli jakości
nr ref. MSKJ/04/16
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym
stanowisku należeć będzie:
• Kontrola wyrobu na każdym etapie jego produkcji
• Obsługa wizyjnych urządzeń do kontroli jakości
• Dokumentowanie i raportowanie przeprowadzonych
testów jakościowych
• Tworzenie dokumentacji produkcyjnej
(raportowanie wskaźników jakościowych produkcji)
• Zgłaszanie stwierdzonych wad i niezgodności
• Inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych
naście odcinków o łącznej długości 42 km. Zadanie to wykona
Zakład Usługowo-Handlowy
Damian Wojtkowiak, który wycenił je na 180 tys. zł. W kosztach
tego zdania, zgodnie z podpisanymi wcześniej porozumieniami, partycypują gminy powiatu.
Wiadomo też już, że oszczędności poprzetargowe pozwolą na
organizację drugiego przetargu
na ścinkę poboczy na kolejnych
kilkunastu odcinkach.
– To nie koniec działań odnośnie powiatowych dróg. Planujemy dalsze doposażenie naszych drogowców, oczywiście w
miarę możliwości finansowych
Powiatu – zapewnia wicestarosta
Grzegorz Pierzchalski.
(ERS)
Wymagania wobec kandydatów:
Reaktywacja spółki wodnej w Proszkowie
• Wykształcenie minimum średnie techniczne
(mile widziane ceramiczne)
• Doświadczenie w działach kontroli jakości min. 2 lata
• Dobra znajomość rysunku technicznego
• Obsługa narzędzi pomiarowych (suwmiarka, mikrometr),
• Znajomość pakietu Ms Office (Word, Excel)
• Co najmniej komunikatywna znajomość j. niemieckiego
lub j. angielskiego
• Zaangażowanie w wykonywane obowiązki
Po 15 latach w sołectwie Proszków została
reaktywowana spółka wodna. Stało się to z
inicjatywy radnego Rady Miejskiej Arkadiusza
Hibnera przy wsparciu sołtysa Proszkowa Mariusza
Błaszczyka. Zebranie założycielskie obyło się w
sobotę 16 kwietnia w świetlicy w Proszkowie.
Bezpośrednim powodem reaktywacji spółki wodnej w Prószkowie była potrzeba inwestycji i
utrzymania urządzeń melioracji
szczegółowych, takich jak rowy i
urządzenia drenarskie, oraz stałe i
rosnące wsparcie dotacjami z budżetu Gminy, jakie dla gminnych
spółek wodnych zadeklarował
burmistrz Adam Ruciński.
Spółka wodna w Proszkowie liczy na dziś 9 członków. Na
przewodniczącą spółki wodnej
wybrano Jolantę Hołowczak
W spotkaniu założycielskim,
oprócz burmistrza Rucinskiego,
radnego Hibnera i sołtysa Błaszczyka, uczestniczyli również Jerzy
Oferujemy:
• Ciekawą pracę w międzynarodowej firmie produkcyjnej
• Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze
godzin
• Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju
zawodowego
• Bogaty i zróżnicowany pakiet świadczeń socjalnych
• Bezpłatny dowóz transportem pracodawcy z wybranych
lokalizacji
Oferty zawierające cv oraz list motywacyjny, wraz z numerem
referencyjnym w temacie e-maila, prosimy przesyłać na adres:
e-mail: [email protected]
Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.
ul. Rakoszycka 2
55-300 Środa Śląska
www.roben.pl
R
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
R
gorz Pierzchalski. Za nowe urządzenie Powiat zapłaci 174 tys. zł.
21 kwietnia zawarto umowę
na zakup ramienia wysięgnikowego i głowicy do koszenia poboczy i rowów przydrożnych.
Przetarg wygrała spółka „Jaskot” z Siekierczyna. Nowy sprzęt
o wartości 53 tys. złotych już na
początku maja zacznie koszenie
skarp oraz przeciwskarp przy
drogach powiatu. Ramię będzie
też wykorzystywane do odmulania rowów i przycinania krzaków.
Ostatnia umowa dotyczy ścinki poboczy na odcinkach dróg
powiatowych wraz z wywozem
urobku. Umową objęto dziewięt-
E
K
L
A
M
SCHROTT WILKOWICE
DOBRZE PŁACIMY ZA KAŻDE AUTO
KASACJA
POJAZDÓW
WYSTAWIAMY ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
tel. 733 900 699
A
E
Spółki Wodnej w Środzie Śląskiej
na rok 2016 wynosi 15,50 zł od
hektara fizycznego.
- Będziemy dążyć aby w innych miejscowości naszej Gminy
spółki wodne się reaktywowały,
bo na dziś działają one tylko w
13 wsiach naszej gminy, czyli w
mniej niż połowie sołectw. Liczę
na wsparcie w tym zakresie ze
strony panów radnych oraz pań
i panów sołtysów. Na razie mamy
sukces w Proszkowie i z tego się
cieszymy – powiedział po spotkaniu założycielskim burmistrz
Adam Ruciński
Warto wspomnieć, iż spółki wodne korzystają też z pomocy finansowej państwa w
formie dotacji podmiotowych
z budżetu państwa oraz z pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
udzielanej zgodnie z przepisami
ustawy o finansach publicznych,
przeznaczonej w szczególności
na bieżące utrzymanie wód i
urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji.
Miejski - przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Środzie Śląskiej, Maria Zachary - doradca
burmistrza ds. melioracji i urządzeń wodnych.
Głównym celem reaktywowanej spółki wodnej będzie poprawa funkcjonowania gospodarki
wodnej na terenie miejscowości Proszków, w tym prawidłowe
utrzymanie melioracji wodnych,
udzielanie również pomocy
członkom w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką
wodną.
Składka członkowska ustalona
na Walnym Zebraniu Gminnej
K
L
A
Spółki wodne działają na
podstawie ustawy Prawo wodne.
Nadzór nad działaniem spółek
wodnych sprawuje starosta i
marszałek województwa
W 2016 roku Gmina Środa Śląska po raz pierwszy w
historii przekazała dotację dla
Gminnej Spółki Wodnej w Środzie Śląskiej w kwocie 48 tys.
zł. – dotację na dofinansowanie
działań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych
na terenie sołectw należących do
Gminnej Spółki Wodnej, z czego
18 tys. zł decyzją mieszkańców
pochodzi z funduszu sołeckiego
wsi Święte.
Według informacji przekazanych 13 kwietnia br. na Walnym
Zebraniu Rejonowego Związku
Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej dofinansowanie gmin do
działalności spółek wodnych
wynosi: w gminie Kąty Wrocławskie 334 tys. zł, w gminie
Malczyce 20 tys. zł, zaś w gminie
Kostomłoty 50 tys. zł.(UM)
M
A
Express Średzki • 1 maja 2016
Kolejne dotacje na zabytki
Po sukcesie Parafii Święte w ministerialnym
programie ochrony zabytków, w ramach
którego pozyskano 80 000 zł, pozytywne dla
gminy Środa Śląska rozstrzygnięcia przyniosły
wyniki konkursu na dotacje na prace
konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach
ogłoszonego na początku roku przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
W gronie 152 laureatów znalazły się trzy parafie z gminy
Środa Śląska tj. Parafia Święte z
kwotą dofinansowania w wysokości 40 000 zł na remont hełmu
wieży kościoła w Świętem, Parafia
w Krynicznie, której przyznano
wsparcie w wysokości 15 000 zł
na projekt pn „Konserwacja rokokowej ambony w kościele parafialnym w Krynicznie - etap II konserwacja kosza i strefy wejścia
ambony” oraz Parafia w Kulinie z
dotacją w wysokości 25 000 zł na
„Remont muru obronnego okalającego kościół pw. św. Marcina w
Cesarzowicach z odtworzeniem
przylegających skarp ziemnych”.
- To kolejna dobra wiadomość
w tak krótkim czasie. Najpierw
dotacja z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, teraz
dotacja przyznana przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego.
Nareszcie możemy przystąpić
do koniecznych prac remontowych hełmu wieży kościoła,
które odkładaliśmy z roku na
rok ze względu na brak wystarczających środków. Teraz się uda
– deklaruje ks. Krzysztof Bigoń,
proboszcz Parafii pw. św. Marcina
w Świętem.
W ramach dolnośląskiego
konkursu złożone zostały 323
wnioski, spośród których do dofinansowania wybrano 152. Łącznie na ochronę zabytków Dolnego
Śląska w 2016 r. Zarząd Województwa przeznaczył 5 mln zł.
Wśród nich znalazły się m.in.
konserwacja dachu Kościoła Pokoju w Świdnicy, renowacja wrocławskiej Iglicy przy Hali Stulecia, prace zabezpieczające mury
bastionu Kawalier w Twierdzy
Srebrna Góra, remont średniowiecznego kamiennego mostu
na terenie klasztoru cysterskiego
w Henrykowie oraz kościoły w
Świętem, Krynicznie i Kulinie,
stanowiące ważny element lokalnego dziedzictwa kulturowego
gminy Środa Śląska.
Parafia w Krynicznie powtórzyła w tym konkursie ubiegłoroczny sukces, kiedy to udało
się pozyskać na pierwszy etap
zadania kwotę 15 tys. zł, a z budżetu gminy dodatkowo 68 tys.
zł. Drugi etap inwestycji zostanie jeszcze dodatkowo wsparty w
2016 r. przez gminę Środa Śląska
dotacją w wysokości 6 tys. zł, ale
jak zapewnia ks. proboszcz Jacek
Aksamski, to nie koniec starań o
środki na ten cel.
Parafia w Kulinie dotację
z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego
Święte - kościół parafialny.
otrzymała po raz pierwszy, choć
starania podejmowano już wcześniej. Podobnie jak w przypadku
Parafii w Świętem i Krynicznie
przedsięwzięcie zostanie wsparte
środkami z budżetu Gminy Środa
Śląska w kwocie 67 tys. zł
- Serdecznie gratuluję parafiom w Świętem, Krynicznie i
Kulinie, tym bardziej, że konkurencja była ogromna i ponad
połowa złożonych wniosków nie
otrzymała wsparcia. Dziękuję
jednocześnie Zarządowi Województwa za ten wybór podkreślający znaczenie małych,
lokalnych zabytków i ich wkład
w dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska z korzyścią dla naszej
lokalnej społeczności – dodaje
burmistrz Środy Śląskiej Adam
Ruciński.
Aktywni 2016 - wnioski do 6 maja
18 kwietnia w Środzie Śląskiej podsumowano
ubiegłoroczną edycję gminnego programu
grantowego „Aktywni na ziemi średzkiej”.
Podczas spotkania omówiono
kwestie dotyczące funduszu sołeckiego, a także zasady tworzenia
projektów i wypełniania wniosków w ramach programu „Działaj lokalnie”. Najwięcej czasu poświęcono jednak „Aktywnym na
ziemi średzkiej”, co wiązało się z
ogłoszeniem jubileuszowej, piątej
edycji programu.
Jak podkreślił obecny na
warsztatach burmistrz Środy
Śląskiej Adam Ruciński, budżet
piątej edycji programu (wnioski
przyjmowane są od 15 kwietnia
br.) w stosunku do edycji czwartej
będzie większy o 60%. Wyniesie
więc 80 tys. zł, a to pozwoli na realizację większej ilości ciekawych
pomysłów.
Czwarta edycja „Aktywnych...” to udane projekty sołectw
Bukówek, Ciechów, Jastrzębce,
Jugowiec, Proszków, Przedmoście, Rakoszyce i Środa Śląska.
Gratulując sukcesu tej grupie
grantobiorców, burmistrz Ruciński do udziału w edycji piątej zachęcił wszystkie sołectwa
gminy Środa Śląska - Życzę by
jak najwięcej państwa projektów
2 tys. zł dla dzieci i młodzieży
Zdobądź 2000 zł na zajęcia dla dzieci i młodzieży
z Twojej miejscowości. Pomóż swoim dzieciom nie
nudzić się w wakacje - rozwijaj ich zainteresowania
oraz pasje dzięki finansowemu wsparciu Gminy.
Przeznaczamy środki na zagospodarowanie wolnego czasu
podczas kreatywnych i twórczych
warsztatów dla dzieci i młodzieży.
Zorganizuj we współpracy z organizacją pozarządową warsztaty
fotograficzne, przyrodnicze, rękodzielnicze, artystyczne, językowe lub inne w terminie pomiędzy
20 maja a 30 września 2016 r.
Zachęć znaną Tobie organizację pozarządową do aplikowania
o środki w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży w formie warsztatów
tematycznych.”
Termin składania ofert upływa 11 maja 2016 r. Ze szczegółami konkursu zapoznaj się na
stronie www.srodaslaska.pl. Na
wszelkie pytania i wątpliwości
odpowiedzi udzielą pracownicy
Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i współpracy z NGO Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej
pod nr. telefonu 71 39 60 766 lub
71 39 60 771.
Serdecznie zapraszamy do
wspólnej zabawy.
zakwalifikowało się do dofinansowania - dodał.
Wnioski o dofinansowanie
w ramach programu grantowego „Aktywni na ziemi średzkiej’
składać można do piątku 6 maja
br. do godz. 15.30. Wszystkie potrzebne informacje, a także wzory dokumentów i formularzy do
pobrania znajdują sie na stronie
internetowej gminy Środa Śląska:
www.srodaslaska.pl. (um)
R
E
K
L
A
M
A
5
Burmistrz Środy Śląskiej
i Przewodniczący Rady Miejskiej
w Środzie Śląskiej
mają zaszczyt zaprosić
na uroczyste obchody 225.
rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja, we wtorek 3 maja 2016 r.
Program uroczystości
godz. 12.00 – msza św. w intencji Ojczyzny w kościele
pw. św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej
godz. 13.10 – oficjalne uroczystości przy pomniku Żołnierzom Polskim
na pl. Wolności:
• prezentacja i wręczenie tytułu Zasłużony
dla Gminy Środa Śląska p. Stanisławowi
Andruszków,
• odsłonięcie nowej tablicy pamiątkowej
• złożenie wieńców i kwiatów
• koncert patriotyczny Średzkiej Orkiestry
Dętej
• poczęstunek
godz. 14.20 – zakończenie uroczystości.
6
1 maja 2016 • Express Średzki
Średzka Gmina wsparła
rehabilitację dzieci
Radni średzkiej Rady Miejskiej na sesji 30
marca wprowadzili zmiany w budżecie Gminy.
Jak podkreślał w czasie obrad burmistrz Adam
Ruciński, to efekt dynamicznie zmieniającej się
sytuacji w finansowaniu Stowarzyszenia „Ostoja”
oraz konieczności elastycznego reagowania na te
zmiany. Zapowiedział, że to nie koniec wsparcia
finansowego na rehabilitację dzieci w „Ostoi”.
Bez dotacji z PFRON
Jedną z kluczowych zmian
w budżecie było przyznanie 33
tysięcy zł z przeznaczeniem na
rehabilitację dzieci. Radni odpowiedzieli w ten sposób na prośbę
władz Stowarzyszenia oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych,
którzy walczą o fundusze na
rehabilitację swoich dzieci. Od
wielu lat „Ostoja” otrzymywała
na ten cel pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Niestety,
w 2016 r. PFRON nie przekazał
Stowarzyszeniu ani złotówki z
przeznaczeniem na rehabilitację
dzieci. Efektem była mobilizacja
rodziców, którzy na czele z panią Alicją Winiarską, dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjnego
działającego w Środzie Śląskiej w
ramach Stowarzyszenia „Ostoja”,
spotkali się z burmistrzem Adamem Rucińskim i wiceprzewodniczącym Jerzym Finkiem.
Pomoc w potrzebie
Co więcej, władze Stowarzyszenia i rodzice swoją prośbę
o pomoc skierowali także do
Zarządu Powiatu Średzkiego
Kolejna edycja Miękińskiej
Inicjatywy Razem
Gmina Miękinia po raz kolejny realizuje konkurs
grantowy pn.”Miękińska Inicjatywa Razem”.
W roku bieżącym zabezpieczono na ten cel w
budżecie gminy środki w wysokości 100 tys. zł.
Dodatek na cele
społeczne
Dodatkowo burmistrz
Adam Ruciński zadeklarował,
iż przyznaną mu przez Radę
Miejską kwotę zwiększonego
dodatku specjalnego, przeznaczy w całości na cele społeczne,
a konkretnie właśnie na rzecz
Stowarzyszenia „Ostoja”, na rehabilitację dzieci. Wyjaśnijmy:
dodatek specjalny Burmistrza, za
dodatkowy zakres obowiązków
projektowych, został zwiększony
decyzją radnych o 5 pkt. procen-
oraz do władz sąsiednich gmin,
których mieszkańcy również
korzystają od lat z rehabilitacji
dzieci w ośrodku Ostoja. Wagę
problemu oraz potrzebę pilnej
i znacznej pomocy podkreśla
fakt, iż brak domu Rewitalizatacji z PFRON
cji. Na realizację
Adam Ruciński, Burmistrz Środy Śląskiej
tego projektu
oznacza w tym
przypadku brak – Pomoc dla „Ostoi” to finansowanie pomo- średzka Gmina,
rehabilitacji, co
decyzją Zarządu
dla podopiecz- stowe deficytu, który powstał wskutek decyzji Województwa,
nych Stowa- instytucji państwowej, która przez wiele lat otrzymała dorzyszenia, któ- finansowała tego typu rehabilitację w „Ostoi”. finansowanie w
kwocie 153 tys.
rymi są dzieci
z mózgowym Wyciągamy w ten sposób pomocną dłoń zł ze środków
p o r a ż e n i e m i mamy nadzieję, że inne gminy naszego po- Unii Europejdziecięcym, jest
skiej. Na wnioogromną stratą wiatu też przekażą wsparcie w odpowiednich sek kierownika
i cofnięciem się proporcjach. Jeżeli do sierpnia sytuacja się nie projektu, pani
w postępach rozwiąże, nie będzie żadnego innego trwałe- Justyny Dudek z
Wydziału PRG,
terapii. M.in.
dzięki dofinan- go źródła finansowania, to będziemy z panią podobne lub
sowaniu z Gmi- Skarbnik poszukiwać środków w budżecie większe dodatki
ny Środa Śląska
za zwiększony
najmłodsi wciąż Gminy na drugi etap wsparcia – tj. od wrze- z a k re s o b o będą mogli ko- śnia do końca bieżącego roku.
wiązków przez
rzystać z nieokres 6 miesięzbędnej rehabicy, otrzymało
litacji w kolejnych miesiącach. towych, tj. o kwotę 390 zł brutto również 14 innych pracowniSuma 33 tysięcy zł to pierwszy miesięcznie, na okres 6 miesięcy. ków samorządowych, członków
etap pomocy Gminy Środa Śląska Dodatek został przyznany w 90% specjalnego, gminnego zespołu
na rzecz przywrócenia rehabili- ze środków zewnętrznych w ra- projektowego.
tacji dzieci. Do tego mają dojść mach projektu Średzka OdNowa
UM /ALICJA WINIARSKA
kwoty wsparcia z budżetów in- dot. wsparcia eksperckiego przy
nych gmin powiatu.
opracowaniu Gminnego Progra-
Maksymalna dotacja, o którą
można było wnioskować to kwota
6 tys. zł. Tym razem do programu przystąpiło 18 sołectw oraz 6
stowarzyszeń z gminy Miękinia.
Ideą programu jest możliwość
uzyskania dotacji na budowę,
przebudowę lub remont ścieżek
rowerowych, szlaków pieszych,
placów zabaw, miejsc rekreacji,
infrastruktury turystycznej, zakup strojów dla zespołów ludowych oraz zakup instrumentów.
- Głównym założeniem inicjatywy jest to, że gmina kupuje materiał, natomiast pomysł i
robocizna to praca mieszkańców – mówi Jan Marian Grzegorczyn, wójt gminy Miękinia.
- Zaangażowanie mieszkańców
w tworzenie własnej przestrzeni
to najwartościowszy element tego
programu – kontynuuje wójt.
W tym roku dotację otrzymało 18 podmiotów na łączna kwotę
99 704, 42 zł. Pozostałych 6 wniosków tworzy listę rezerwową. Zadania te zostaną sfinansowane w
przypadku powstania oszczędności przy realizacji tegorocznego
programu grantowego.
Wnioskodawcy zdecydowali
się głównie na kontynuację rozpoczętych w ubiegłym roku projektów związanych z kreowaniem
miejsc rekreacji.
Majówka bez kar
Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich (23 kwietnia) oraz Tygodnia
Bibliotek (8-15 maja) Biblioteka Publiczna w
Środzie Śląskiej przygotowała akcję pod nazwą
„Majówka bez kar” adresowaną do wszystkich
czytelników, którzy wypożyczyli książki i z różnych
powodów zalegają z ich terminowym zwrotem.
Akcja „Majówka bez kar”
jest prowadzona w Bibliotece
Publicznej w Środzie Śląskiej od
22 kwietnia do 16 maja 2016 r. w
godzinach otwarcia wypożyczalni
(poniedziałek, wtorek, czwartek,
piątek: 11:00-18:00, środa: 8:0012:00).
W tych dniach czytelnicy
będą mogli oddać przetrzymywane pozycje bez konieczności
uiszczania, przewidywanych w
takich przypadkach, kar finansowych (na podst. Zarządzenia
Dyrektora Biblioteki Publicznej
nr 5/2014 z dn. 04.12.2014 r. w
sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z usług Biblioteki
Publicznej w Środzie Śl.).
Warunkiem jest zwrot woluminów, a nie przedłużenie okresu
wypożyczenia. Chcąc skorzystać
z bibliotecznej „amnestii”, warto
już teraz zacząć poszukiwać zapomnianych książek.
Co ważne, „Majówka bez kar”
nie dotyczy czytelników, wobec
których prowadzone jest postępowanie windykacyjne. (rw)
Express Średzki • 1 maja 2016
Wiosenne targi pracy
Środa Śląska dzień otwarty
19 kwietnia w Starostwie Powiatowym
w Środzie Śląskiej odbyła się kolejna
edycja Powiatowych Targów Pracy.
oraz średzkich komend - policji
i straży pożarnej. Porad, już tradycyjnie, udzielali pracownicy
średzkiego PUP-u oraz Państwowej Inspekcji Pracy z Wrocławia.
Powiatowe Targi Pracy to
jedno z ważniejszych wydarzeń
na rynku pracy skierowanie do
osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia.
(RFP)
Przybyłych powitał starosta
powiatu Sebastian Burdzy, wicestarosta Grzegorz Pierzchalski oraz dyrektor urzędu pracy
Halina Semegen. - Przedstawiciele firm i instytucji są do Państwa dyspozycji. Proszę śmiało
rozmawiać, pytać, brać numery
telefonów - podkreślił starosta
powiatu.
Na powiatowych targach
wystawiają się firmy z różnych
Policja na Wiosennych Targach Pracy
Tradycją już stał się udział
Komendy Powiatowej Policji w
Środzie Śląskiej w Powiatowych
Targach Pracy, organizowanych
przez Powiatowy Urząd Pracy.
Taka forma prezentowania ofert
zatrudnienia to doskonała okazja do bezpośredniego kontaktu
z osobami poszukującymi zatrudnienia, a także do tego, aby
obok lokalnych pracodawców,
prezentować i promować zawód
policjanta.
Osoby zainteresowane mogły
uzyskać informacje dotyczące
pracy w średzkiej Policji. Przyszli kandydaci do służby pytali,
jak wygląda proces rekrutacji,
szkolenie oraz codzienna praca
funkcjonariusza. Przedstawiciele
Komendy Powiatowej Policji w
Środzie Śląskiej udzielali porad
dotyczących wymaganych dokumentów oraz omawiali poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.
Obok możliwości otrzymania
ulotki informacyjnej oraz stosownego formularza, osoby zainteresowane mogły obejrzeć film
przedstawiający jeden z etapów
procesu rekrutacji, a mianowicie
test sprawności fizycznej.
Przypomnijmy:
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
- Obywatel polski o nieposzlakowanej
opinii;
- który nie był skazany prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- korzystający w pełni z praw publicznych;
- posiadający co najmniej średnie
wykształcenie;
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się
podporządkować;
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;
Osoby zainteresowane podjęciem służby
w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w siedzibie Komendy Powiatowej
Policji w Środzie Śląskiej mieszczącej się
przy ul. Św. Andrzeja 2, w dni powszednie
Już 6 maja zapraszamy na „Dzień Otwarty
w Środzie Śląskiej” w godzinach 10.00-16.00
na rynku w Środzie Śląskiej, podczas
którego zaprezentujemy m.in. projekt
programu rewitalizacji „Średzka OdNowa
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy
Środa Śląska na lata 2016-2022”.
To efekty dotychczasowych
wywiadów, prac warsztatowych
prowadzonych przez Fundację
Sendzimira.
Będziecie Państwo mieli
również możliwość spotkania
się z przedstawicielami Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich z Legnicy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
branż, o różnej wielkości i formie prawnej. Tym razem było
ich dwadzieścia dwie. Dużo
ofert przygotował Gotec Polska,
który poszukiwał pracowników
produkcji, logistka, operatora
maszyn i magazyniera.
Konstruktora i elektromechanika szukała firma Vibracoustic
Polska. Na targach nie zbrakło
również agencji pośrednictwa
pracy oraz pracy tymczasowej
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
kolejny raz uczestniczyła w Powiatowych Targach
Pracy, które odbyły się w Sali Konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.
7
od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00 do 15.00.
Dokumenty można również składać w
punkcie obsługi interesantów w holu
głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale
31/33.
nictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
- Uprawnienia ratownika wodnego,
uprawnień w dziedzinie nurkowania
wydanych przez licencjonowaną - organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi
motorowej;
- Prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.
- Dokumenty potwierdzające posiadane
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
(kserokopie – oryginały dokumentów do
wglądu), w przypadku wystawienia tych
dokumentów w językach obcych – ich
tłumaczenie;
- Kserokopie świadectw pracy lub służby z
poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli
wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
- Książeczka wojskowa, jeżeli kandydat
do służby jest objęty ewidencją wojskową.
Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia
2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
(Dz. U. z 2012 r. poz. 432).
Wybory sołeckie
w Szczepanowie
Szanowni Mieszkańcy
Szczepanowa, w dniu 4
maja 2016 r. (środa) o
godz. 18.30 w Lokalnym
Centrum Aktywności Wiejskiej odbędzie się
WYMAGANE DOKUMENTY:
zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia
- Podanie o przyjęcie do służby w Policji;
- Wypełniony kwestionariusz osobowy Podstawę prawną procedury kwalifika- przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej.
(część A i B);
cyjnej stanowi rozporządzenie Ministra
UWAGA: Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość
Formularze kwestionariusza osobowego
można pobrać zarówno w Komendzie
Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej,
jak i w Komendzie Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu. Wymieniony formularz
dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu.
PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO
SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:
- wykształcenie wyższe magisterskie lub
równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia,
bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
- Wykształcenie wyższe licencjackie,
inżynierskie;
- Tytuł ratownika albo ratownika
medycznego;
- Uprawnienia instruktora sportów
walki, strzelectwa sportowego, ratow-
REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI
ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie. Złożone dokumenty nie będą
odsyłane.
Kontakt: Komenda Powiatowa Policji
w Środzie Śląskiej – tel. 71/ 396-75-09,
71/396-75-00
Kontakt: Komenda Wojewódzka Policji we
Wrocław - Sekcja Doboru:
tel. (71) 340-34-47
tel. (71) 340-48-56
tel. (71) 340-34-53
tel. (71) 340-35-08
tel. (71) 340-40-44
tel. (71) 340-40-64
Akty prawne regulujące zasady i kryteria
doboru kandydatów do służby w Policji:
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.)
- Rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów
ubiegających się o przyjęcie do służby w
Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432)
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 182, poz. 1228)
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 lipca
1991 r. w sprawie właściwości i trybu
postępowania komisji lekarskich podległych MSWiA (Dz. U. z 1991 r. Nr 79, poz.
349 z późniejszymi zmianami)
Do udziału w zebraniu uprawnieni są wszyscy stali mieszkańcy sołectwa, wpisani do rejestru
wyborców, prowadzonego przez
Burmistrza Środy Śląskiej, którzy
posiadają czynne prawo wybor-
cze do Rady Miejskiej. Rejestr
jest do wglądu w Wydziale Spraw
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.
BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ
(-) ADAM RUCIŃSKI
Trwa składanie wniosków o
dopłaty do materiału siewnego
Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r.
mogą składać wnioski w Agencji Rynku
Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany.
Wsparcie jest udzielane do powierzchni
gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub
kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w
okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.
Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin:
• zboża: pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto (populacyjne, syntetyczne lub
mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies,
• rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, soja, wyka
siewna,
• ziemniak
• mieszanki zbożowe i pastewne sporządzone z ww. roślin objętych systemem dopłat,
z wyłączeniem ziemniaka.
O wsparcie mogą ubiegać się także producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone
w wyniku działania niskich temperatur. Warunkiem otrzymania dopłaty jest zakupienie
i zużycie do siewu lub sadzenia materiału siewnego, a także dołączenie dokumentów
potwierdzających zakup materiału siewnego i wystąpienie szkody w uprawach.
Wnioski wraz z załącznikami można złożyć poprzez aplikację ELF dostępną na stronie
https://elf.arr.gov.pl lub Oddziale Terenowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo
wysłać pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Wnioski na bieżąco są weryfikowane pod względem formalno-prawnym. Stawki dopłat
zostaną określone po upłynięciu terminu ich składania, w drodze rozporządzenia Rady
Ministrów w terminie do 30 września. Natomiast środki finansowe zostaną wypłacone
w terminie 30 dni od wydania decyzji przyznających dopłaty, najpóźniej do końca 2016 r.
Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Agencji Rynku Rolnego w zakładce materiał
siewny (http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/material-siewny).
8
1 maja 2016 • Express Średzki
Znają się na motoryzacji
Operator Pojazdów i Maszyn
Rolniczych, w składzie: Krystian
Kuriata, Daniel Cięciała i Przemysław Byrka.
Drugie miejsce zajęli uczniowie z klasy o profilu Mechanik
Precyzyjny, a trzecie drużyna
Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych.
Laureaci turnieju, dzięki zaangażowaniu nauczycieli a także
wsparciu powiatu i sponsorów
otrzymali dyplomy i atrakcyjne
nagrody. Zwycięska trójka weźmie udział w kolejnym etapie tj.
eliminacjach strefowych i woKŁ AD
5 000
A
A NY
GW
ĤUHG]NL
A
RA
W
N
20 kwietnia w Powiatowym Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Środzie Śląskiej
odbył się powiatowy etap ogólnopolskiego
Turnieju Motoryzacyjnego.
N TO
co 2 tygodnie
bezpłatny
kolportaż!
Masz firmę w Środzie Śląskiej
lub na terenie powiatu średzkiego?
Do rywalizacji stanęły cztery drużyny reprezentujące klasy profilowane w PZSP nr 2.
Uczniowie musieli wykazać się
m.in. znajomością przepisów
drogowych, zasad udzielania
pierwszej pomocy, a także historii
motoryzacji. Najlepiej poradziła
sobie z tym drużyna reprezentująca klasę o profilu Mechanik
Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej
zaprasza na XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
pod hasłem „Biblioteka inspiruje”
Mamy dla Ciebie specjalną ofertę!
jewódzkich, które odbędą się w
maju we Wrocławiu. Trzymamy
kciuki za naszych uczniów.
Powiatowe eliminacje, jak co
roku, koordynowała średzka komenda policji.
Dzwoń: 512 745 851, 605 951 516, 505 502 202
E-mail:
[email protected]
Wejdź na:
www.otomedia.pl
(RFP)
8 – 15 maja 2016 r.
9 maja INAUGURACJA TYGODNIA BIBLIOTEK
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Z książką tu i tam”
Wystawa prac pokonkursowych
Spotkania dla dzieci „Biblioteka – znam – uczęszczam”
10 maja UROCZYSTE OBCHODY DNIA BIBLIOTEKARZA
godz. 17:00 Spotkanie autorskie z Izabelą Trojanowską
Scenariusz i prowadzenie Dariusz Rekosz. Wstęp wolny.
Bilety wstępu do odbioru w siedzibie BP
Wystawa „Biblioteka w kalejdoskopie”
Aktywny Czytelnik – wręczenie dyplomów
Czytelnikom Biblioteki Publicznej
11 maja DZIEŃ BIBLIOTEKARZA
Wystawa „Biblioteka w kalejdoskopie”
Prezentacja nowości książkowych
12 maja BIBLIOTEKA PEŁNA POEZJI
Spotkania dla młodzieży „Biblioteka – znam – uczęszczam”
godz. 17:00 Wieczór poetycki Jana Hryńczaka „Cztery pory roku”
Oprawa muzyczna – Paweł Wenderski. Wstęp wolny
13 maja UWALNIAMY KSIĄŻKI
Burmistrz Środy Śląskiej zaprasza na
T rzeciomajowy
Piknik Rowerowy
3 maja - wtorek - godz. 15.00
start spod pomnika Rolanda (rynek)
Pojedziemy około 20 km trasą: Środa Śląska - Jastrzębce - Proszków
- Ligotka - Bukówek - Ciechów - Środa Śląska.
Na trasie przewidziany jest posiłek rajdowy, szlakowe mapy i
okolicznościowe upominki.
Udział w Pikniku jest bezpłatny. Zapisy przyjmuje Andrzej Bielski,
tel. (71) 396 07 35, e-mail: [email protected]
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
godz. 11:00 – 17:00 Wypożyczalnia dla Dorosłych
o akcja popularyzująca czytelnictwo polegająca na bezpłatnym
o rozdawiennictwie i wymianie książek między czytelnikami i biblioteką
Urząd Miejski
w Środzie Śląskiej
OK.
jest wielce
...A rower
iat...
św
t
jes
Rower to
MAJÓWKA BEZ KAR
W Tygodniu Bibliotek prowadzona będzie akcja pn. „Majówka bez kar”, w ramach której
czytelnicy zalegający z terminowym zwrotem książek będą mogli oddać przetrzymywane
pozycje bez konieczności uiszczania, przewidywanych w takich przypadkach, kar finansowych.
Lech Janerka
ORGANIZATOR PIKNIKU
SPONSOR PIKNIKU
GMINA ŚRODA ŚLĄSKA
BE FIT - JUSTYNA URAN
Miękinia • Express Średzki • 1 maja 2016
9
Bike Maraton Miękinia - nowy rozdział
w historii polskich maratonów MTB
16-17 kwietnia 2016 zapisał się w historii jako
rekordowo Aktywny Weekend w Miękini.
Zwłaszcza 16 kwietnia ma już w niej swoje stałe
miejsce w historii polskich maratonów MTB.
czyk (Oborniki Śląskie Racing
Team), 3. Rafał Iwan (Bikestacja.
pl/ KCNC).
Na starcie Dziecięcego Bike
Maratonu stanęła ponad setka
dzieci, podzielonych na kategorie wiekowe. Rywalizacja dzieci
staje się powoli odrębną imprezą
- z własną trasą, kibicami i wyścigami.
Zawodnicy, kibice i organizatorzy ściskali kciuki przede
wszystkim za pogodę i zastanawiali się kiedy spadnie zapowiadany deszcz. Padać zaczęło
dopiero przed 14:00 i wszyscy,
którzy jeszcze pozostawali wtedy na trasie zyskali dodatkowego przeciwnika - nową dostawę
wody do błota, które po poprzednich opadach uparcie zalegało
na leśnych i polnych ścieżkach.
16 kwietnia na starcie I edycji Bike Maratonu 2016 stanęło
dokładnie 2027 osób, co jest frekwencyjnym rekordem Polski
- jeszcze nigdy żadna impreza
MTB w kraju nie ściągnęła tylu
zawodników. Władze gminy już
przygotowują w swoim kalendarzu miejsce na przyszłoroczną inaugurację Bike Maratonu i zastanawiają się nad tym jak ponownie
skojarzyć Miękinię z czymś dla
polskiego MTB wyjątkowym.
Startujący w sobotę kolarze
mieli do wyboru trzy dystanse, a
dodatkowa klasyfikacja związana
była z I rundą Pucharu Polski w
maratonach MTB. Tradycyjnie
ścigano się również o punkty w
kategoriach wiekowych i drużynowych.
Zwycięzcą na dystansie GIGA
został Mariusz Michałek, przed
Mariuszem Kozakiem i Adrianem Brzózką (wszyscy JBG - 2).
W elicie Pań na tym dystansie
zwyciężyła Magdalena Sadłecka
(Eurobike Kaczmarek Electric
Team) przed Michaliną Ziół-
ników. To pierwsza z dziewięciu
edycji cyklu, czekających nas w
tym sezonie. Bieg był kolejnym
elementem Aktywnego Weekendu w Miękini, którą dzień
wcześniej opanowali kolarze
startujący w I edycji cyklu Bike
kowską (Volkswagen Samochody
Użytkowe MTB Team). Trzecie
miejsce zajęła Karolina Cierluk
(Mitutoyo AZS Wratislavia). Są
to również pierwsze trójki w
klasyfikacji Pucharu Polski. Na
dystansie MEGA wygrywa Piotr
Kurczab (SGR Specialized), drugi
jest Marcin Kawalec (IM - Motion Kross Team), a trzeci Mateusz Zoń (Taurus Kreidler MTB
Team). Pierwsza trójka dystansu
MINI to: 1. Mateusz Mucha (72D
Windsport/ Scott), 2. Paweł Gar-
Chmura, ktory linię mety przekroczył z czasem 1:17:45. Na drugim miejscu przybiegł Sebastain
Grodecki, a trzeci był Arkadiusz
Szlendak. Najszybszą zawodniczką została Marzena Morawska z
czasem 1:33:31, druga była Anna
Mimo stosunkowo płaskiej trasy,
wyścig był przez to wymagający i dał się kolarzom we znaki,
a ciśnieniowe myjki były najbar-
dziej obleganym miejscem za
linią mety. Pogoda nie dawała
za wygraną i utrudniała życie, aż
do ostatniej dekoracji. Zawody
rozpoczęły się od chwili ciszy dla
upamiętnienia dwóch kolarzy,
którzy zginęli w wypadku samochodowym pod Miękinią tydzień
przed wyścigiem. Obaj planowali
start w sobotniej imprezie. Bike
Maraton wypełnił pierwszy dzień
Aktywnego Weekendu, którego
drugim elementem była inauguracja nowego biegowego cyklu
Runner’s World Super Bieg . Kolej
na biegaczy w Miękini przyszła
dzień później - 17 kwietnia.
Runner’s World
Super Bieg
W długo wyczekiwanych zawodach w Miękini, inaugurujących Runner’ s World Super Bieg
wzięło udział blisko 350 zawod-
zwycięzcy - 32:34), przed Tomaszem Sobczykiem i Sławomirem Pieczurowskim. Wśród
Pań pierwsze miejsce przypadło
Danucie Piskorowskiej (39:19),
drugie Natalii Bihun, a trzecia
była Paulina Szarzyńska. Rywalizowano również w kategoriach
wiekowych i klasyfikacji drużynowej, a na trasie przygotowanej
Maraton 2016.
Atestowana, szybka trasa
półmaratonu sprzyjała dobrym
wynikom, a zawodnicy startujący
na dystansie 10 km również zadowoleni byli z własnych rezultatów.
Wszyscy zgodnie chwalili piękną
trasę i dobrą organizację zawodów oraz to że biegi odbyły się na
jednej pętli, bez powtarzania tych
samych okrążeń. Pogoda zawodnikom sprzyjała, choć niektórzy
narzekali na wiatr, utrudniający
rywalizację w kilku miejscach
na trasie. Zgodnie z założeniami
organizatorów - trasa obu biegów
została poprowadzona z dala od
dużych miejscowości i biegła
przez malownicze, zalesione tereny gminy Miękinia. Półmaraton
wystartował punktualnie o godz.
11:00, a „dziesiątka” dokładnie
dziesięć minut później. Bazą zawodów był kompleks sportowy
przy ul. Sportowej w Miękini na zawodników czekały szatnie i
prysznice, a biuro zawodów działało już od godz. 8:00. Tuż przed
startem wszyscy, którzy nie mogli
się już doczekać strzału startera
(te honory pełnił wójt gminy Jan Marian Grzegorczyn), wzięli
licznie udział w rozgrzewce przeprowadzonej przez załogę studia
Be Fit ze Środy Śląskiej.
Najszybszym zawodnikiem
półmaratonu okazał się Maciej
Hotała, a trzecia Anna Figarska.
Na dystansie 10 km pierwsze
miejsce zajął Jacek Sobas (czas
dla dzieci odbyły się biegi przełajowe dla najmłodszych.
10
1 maja 2016 • Express Średzki
Sukces uczniów ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej
SREDZKA
WODA
Zarząd Spółki Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej uprzejmie informuje, że z dniem 15.04.2016 r.
wprowadzone zostały Zasady odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę Sp. z o.o. urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 ze zm.).
Kwota środków przeznaczonych na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez
Spółkę w 2016 roku wynosi 130.000 zł.
Inwestorzy, którzy wybudowali lub planują budowę sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z własnych
środków i są zainteresowani odpłatnym przekazaniem tych urządzeń, mogą składać wnioski, o których
mowa w punkcie 3, w biurze Spółki przy ul. Sikorskiego 43.
Prezes Zarządu
Antoni Biszczak
Zasady odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę Sp. z o.o.
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)
1. Cel i zakres: realizacja budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Środa Śląska.
2. Inwestor: osoby prawne lub fizyczne, które wybudowały lub planują budowę sieci wodociągowych i/lub
kanalizacyjnych z własnych środków.
3. Warunki ubiegania się o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych:
• Złożenie wniosku o zawarcie umowy na przekazanie wybudowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej lub przekazanie urządzeń w budowie. Wniosek określa długość sieci oraz ilość przyłączy.
• Opracowanie dokumentacji projektowej przez Inwestora we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Warunki przyjęcia do eksploatacji i na stan majątkowy Spółki Średzka Woda budowanych sieci:
• zawarcie umowy, o której mowa w pkt 3,
• wywiązanie się Inwestora z zapisów umowy.
5. Warunki rozliczenia finansowego z uwzględnieniem wskaźników efektu ekologicznego i efektywności kosztowej.
1) Podstawą do rozliczeń finansowych jest kosztorys inwestorski w przypadku planowania budowy lub powykonawczy w przypadku istniejącej sieci.
2) Procentowa wartość odpłatności Spółki Średzka Woda uzależniona jest od długości sieci i liczby przyłączy
do istniejących budynków lub rozpoczętych budów. Za rozpoczętą budowę uznaje się co najmniej wybudowane fundamenty.
Długość sieci
do 100 mb
pow. 100 mb
do 200 mb
pow. 200 mb
do 300 mb i powyżej
1
70%
60%
50%
2
80%
70%
60%
3
90%
80%
70%
Liczbaprzyłączy
6. Środki przeznaczane na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę w ramach
przedmiotowych umów zostaną określone w rocznym planie inwestycyjnym.
7. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę
zostanie podana do publicznej wiadomości do końca lutego każdego roku.
8. Kolejność podpisanych umów zależeć będzie od kolejności składanych wniosków oraz wyczerpania przeznaczonych przez Spółkę środków finansowych.
9. W przypadku przekroczenia kosztu budowy 1 mb sieci wynoszącego 400 zł. Spółka nie podpisze umowy na
warunkach określonych w niniejszych zasadach. Jednocześnie może podpisać umowę z inwestorem na warunkach odrębnych ustalonych między stronami.
10. Wzory umów:
1) Umowa przekazania urządzeń wodociągowych/kanalizacyjnych w trakcie budowy,
2) Umowa przekazania na podstawie art. 31 ustawy,
stanowią załączniki do niniejszych zasad.
Kolejny raz uczniowie
Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego
w Środzie Śląskiej
pod opieką Kamili
Pryłowskiej, Anny Rudej
i Pawła Wenderskiego
przystąpili do drugiej
edycji Dolnośląskiego
Konkursu mody
ekologicznej
„Eko- moda”.
Impreza organizowana jest
przez Szkołę Przysposabiającą
do Pracy w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we
Wrocławiu.
Głównym celem konkursu
było propagowanie postaw proekologicznych, oraz rozwijanie
umiejętności autoprezentacji.
Uczestnicy tegorocznego konkursu mieli za zadanie wykonać
z materiałów wtórnych, lub naturalnych nakrycie głowy wraz z
dodatkami (np. torebka, biżuteria, krawat).
Konkurs skierowany był do
osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym będących
uczniami Gimnazjów Specjalnych oraz Szkół Przysposabiających do Pracy z terenu Dolnego
Śląska.
W konkursie wzięło udział 47
osób z 15 placówek oświatowych.
Uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego zajęli
III miejsce prezentując „Międzyplanetarny kapelusz z ekologiczną walizką”.
Nagrodą za zajęte miejsce był
bon podarunkowy do realizacji
w sieci sklepów Empik. Uczniowie już nie mogą doczekać się
zakupów.
Kostomłoty • Express Średzki • 1 maja 2016
11
Programu
Konkurs - Uczę się bezpiecznie żyć Realizacja
500+ w Gminie
26 kwietnia w Uniwersytecie Przyrodniczym
we Wrocławiu odbyły się rozgrywki
półfinałowe Subregionu Wrocławskiego
konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć”.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej
już po raz drugi uczestniczyli
w konkursie, którego celem jest
upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o bezpieczeństwie
oraz doskonalenie umiejętności
pierwszej pomocy i właściwych
zachowań wobec zagrożeń a
także sprawdzenie w praktycznym działaniu nabytych przez
uczniów wiadomości i umiejętności z dziedziny szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Tematyka konkursu jest bardzo obszerna i obejmuje m.in.
edukację ekologiczną, bezpieczeństwo nad wodą, w górach,
na kolei, komunikacja miejska,
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ochrona przeciwpożarowa,
ochrona przeciwpowodziowa,
bezpieczeństwo dnia codziennego. Konkurs ma charakter
zawodów, w trakcie których reprezentacje przedszkoli i szkół
wykonują określone czynności
i zadania sprawdzające wiedzę i
umiejętności z zakresu bezpiecznego postępowania w trudnych i
niebezpiecznych sytuacjach.
Uczniowie przygotowywali
się do tego konkursu przez wiele
miesięcy w bibliotece szkolnej
pod opieką Jadwigi Srogi – nauczyciela bibliotekarza.
Kostomłoty
Program 500+ ruszył od 1 kwietnia, a
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kostomłotach został wyznaczony
realizatorem powyższego zadania.
Podczas tegorocznej edycji w
kategorii klas IV-VI uczestniczyły
22 szkoły podstawowe.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy piątej: Julia
Janiec, Anna Krzyżak, Patrycja
Tęcza. Wykazały się one bardzo
dużą wiedzą, umiejętnościami
praktycznymi i umiejętnością
pracy w zespole. Dzięki osiągniętym wynikom drużyna zajęła VI
miejsce.
Konkurs „Uczę się bezpiecznie
żyć” stanowi ciekawy i atrakcyjny
sposób propagowania wiedzy na
temat zagrożeń oraz przyczynia
się do wspierania systemu bezpieczeństwa, kontrolowania i
przewidywania następstw swoich
działań na środowisko i wpływu
środowiska na niego
„Uczę się bezpiecznie żyć”
Honorowy Patronat Małżonki
Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy
JADWIGA SROGA
Współpraca z organizacjami
pozarządowymi
W ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi wójt gminy Kostomłoty w kwietniu
ogłosił konkurs ofert na realizację zadań związanych
z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.
Na zadanie w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 14 400,00 zł.
Do konkursu przystąpiła
jedna organizacja Dolnośląskim Stowarzyszeniem Po-
mocy Dzieciom i Młodzieży
z MPDz „OSTOJA” , która w
ramach złożonej oferty zapewnia proces rehabilitacji, terapii,
edukacji i wychowania dzieci
i młodzieży z terenu gminy
Kostomłoty.
Prowadzone działania skierowane będą na nabywanie jak
największej samodzielności,
podniesienie poziomu funkcjonowania, wykorzystanie
maksymalnie potencjału rozwojowego, podnoszenie umiejętności i kompetencji osób
pracujących z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością
oraz rodziców i opiekunów.
Na realizację projektu stowarzyszenie otrzyma kwotę
w wysokości 14 400,00 zł. Zadanie realizowane będzie na
terenie ośrodka rehabilitacyjno – edukacyjnego w Środzie
Śląskiej w terminie od 1 maja
2016 do 31 grudnia 2016 roku.
Do dnia 27 kwietnia do
ośrodka w Kostomłotach wpłynęło 438 wniosków, w tym 52
wnioski drogą elektroniczną za
pośrednictwem kont osobistych,
Empatii i Epuap.
Pierwsze wypłaty świadczeń
wychowawczych odbędą się w
terminie wypłat świadczeń rodzinnych tj. 28 i 29 kwietnia zarówno w formie gotówkowej, jak
i przelewem.
Osobom korzystającym ze
świadczenia wychowawczego
zwracamy uwagę na termin wypłaty podany w decyzji. Jeżeli
termin wypłaty wypada w sobotę
lub niedzielę terminem wypłaty
będzie dzień poprzedzający tą
datę.
Ponadto osoby, które dotychczas nie złożyły wniosku o
świadczenie wychowawcze prosimy o zgłaszanie się osobiście
- pracownicy udzielą bezpośrednio pomocy przy złożeniu wniosku. Zapewniamy również, że w
GOPS Kostomłoty nie ma kolejek
i żadnego czasu oczekiwania, obsługa odbywa się płynnie
W roku bieżącym gmina Kostomłoty
złożyła następujące wnioski
o dofinansowanie zadań :
1. „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno
– sportowych”
Projekt dotyczy montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Jakubkowice, Lisowice, Wilków Średzki
Program: Dolnośląska Odnowa Wsi
Całkowita wartość projektu: 49.261,50zł.
Dotacja : 24.630,00 zł.
Realizacja: 2016r.
2. Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kostomłoty – III etap
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu
Całkowita wartość projektu: 28.210,91 zł.
Dotacja: 23.979,27 zł
Realizacja: 2016 r.
3. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kostomłoty”
„Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego
na lata 2016-2018”
Koszt całkowity: 638.834,19zł.
Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 210.815,28 zł.
4. Przebudowa drogi w miejscowości Osiek
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Koszt całkowity: 329.038,23 zł.
Dotacja: 209.367,00 zł.
Realizacja: 2016 r.
12
1 maja 2016 • Express Średzki • Miękinia
Święto Lasu 2016
Tegoroczne
Święto Lasu w
Nadleśnictwie
Miękinia odbyło się
15 kwietnia w dniu
oddania do użytku
zmodernizowanej
szkółki leśnej
„Mrozów”.
Szkółka jest jednym z przystanków na Ścieżce dydaktycznej „Szkółka Mrozów”. Podzielona jest ona na dwie
pętle: małą - o długości 800 m i dużą - o długości 3000
m. Dzięki utwardzeniu „mała pętla” ścieżki dostosowana
jest do wymogów osób niepełnosprawnych. Na ścieżce
znajduje się 11 tablic informacyjnych o tematyce m.in.
funkcje lasów, gospodarka łowiecka, ochrona lasu czy
budowa piętrowa lasu.
Ostatnia tablica „Nasiennictwo i selekcja” jest umieszczona na Szkółce leśnej w Mrozowie, gdzie znajduje się
również wiata turystyczna z miejscem na ognisko. Ścieżka dydaktyczna wykorzystywana jest do celów turystycz-
nych i rekreacyjnych . Przede wszystkim jednak służy do
celów edukacyjnych młodego pokolenia. Zespół Szkół
w Lutyni współpracuje z Nadleśnictwem Miękinia od
wielu lat poprzez uczestnictwo w zajęciach terenowych, a
także poprzez udział w corocznych akcjach sadzenia lasu.
W piątek 15 kwietnia o godz. 10 00 rozpoczęła się
tegoroczna akcja sadzenia młodego lasu przez ok. 200
osób z różnych instytucji, między innymi ze szkół powiatu średzkiego. W pracy uczestniczyło m.in. 16 uczniów
z klasy 5b, 5a, 6a i 1b Gim z Zespołu Szkół w Lutyni.
Młodzież pracowała w dwójkach. Jedna osoba z
każdej pary za pomocą narzędzia zwanego koszturem
wykonywała otwór w glebie, a druga umieszczała w nim
sadzonkę sosny . Średnio każda dwójka wysadziła 150 –
190 drzewek w ciągu dwóch godzin. Łącznie posadzono
17 300 sztuk drzewek na powierzchni 2,41 ha. Młody
lasek otrzymał nazwę „Szkółkarski Las”. Po pracy wszyscy
uczestnicy akcji zebrali się pod tablicą z nazwą lasu i pozowali do pamiątkowego zdjęcia. Następnie udali się na
poczęstunek przygotowany przez Nadleśnictwo Miękinia.
DOROTA PALCZYŃSKA
Miękinia / Udanin • Express Średzki • 1 maja 2016
Złote Gody w Miękini
13
Wieczór z
Andersenem
W kwietniowy wieczór biblioteka szkolnaw
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Udaninie zmieniła się w magiczne miejsce,
w którym spotkały się baśniowe postacie.
W ostatnią sobotę miała miejsce niezwykle
miła uroczystość. Swoje 50-lecie małżeństwa
obchodzili: Jadwiga i Michał Kleszcz, Krystyna
i Zbigniew Łakowscy, Barbara i Leon Rogala
oraz Helena i Kazimierz Wielgus.
Z tej okazji, w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini, Jan Marian Grzegorczyn wójt
gminy Miękinia wręczył szanownym jubilatom okolicznościowe medale oraz kwiaty, życząc
wszystkim dalszych szczęśliwych
wspólnych lat.
Uroczystość uświetnił występ
zespołu Radośni oraz recital Janiny Kitajczuk przy akompaniamencie Stanisława Ziejki.
Na uroczystość przybyły królewny, książęta, sierotki, księżniczki, czarownice, dziewczynka
z zapałkami, Czerwony Kapturek,
Calineczka, Gerda i wiele innych.
Spotkanie zaszczyciły swoją obecnościąpanie dyrektorki oraz nauczyciele szkoły.
Panie bibliotekarki zaprosiły uczniów na spotkanie z
Uczniowie podzieleni na
zespoły brali udział w różnorodnych konkurencjach. Jedno
z zadań polegało na wykonaniu
kukiełki - księżniczki na ziarnku grochu, zrobieniu wazonika
i kwiatków dla księżniczki, była
burza mózgów – nad sposobami
wykorzystania ziarnka grochu, a
także gra terenowa - podchody
twórczością Hansa Chrystiana
Andersena. Dzieci poznały sylwetkę twórcy najbardziej znanych
baśni, usłyszały wiele ciekawostek
z jego życia i twórczości.
Ważną częścią spotkania było
wysłuchanie baśni pt. „Księżniczka na ziarnku grochu” przeczytanej przez uczennicę z klasy
szóstej. Dzieci z wielką uwagą
słuchały tekstu baśni, a później
dzieliły się wrażeniami i zadawały
pytania. Wszystkie zadania, których podejmowali się uczestnicy
„Wieczoru z Andersenem”, związane były z tą właśniebaśnią.
z księżniczką. Ciekawe pomysły
pojawiły sięw opowieści pt. „Sen
Księżniczki na ziarnku grochu”.
Wieczór zakończył się uroczystą kolacją, Świetna atmosfera sprzyjała dobrej zabawie i
miłemu spędzeniu wieczornego
czwartku, a prośba dzieci i ich
rodziców o zorganizowanie kolejnego „Wieczoru z Andersenem”,
a najlepiej NOCY, świadczy o
tym, że wszystkim się ogromnie
podobało.
Przebudowa dróg w Wilkszynie
Rozpoczęto prace przy przebudowie dróg gminnych
w miejscowości Wilkszyn. Zadanie obejmuje
przebudowę ul. Wiśniowej, Pod Lasem, Błotnej,
Polnej i Leśnej o łącznej długości 4,9 km.
W ramach zadania zostaną
kompleksowo przebudowane
drogi gruntowe na drogi z masy
bitumicznej lub kostki betonowej,
na części inwestycji wybudowane
zostaną chodniki, odwodnienie
drogowe oraz oświetlenie ulicznego.
W wyniku przebudowy ul.
Wiśniowej, aż do włączenia do
Brązowy medal
dla Feniksa
Młodsza grupa z zespołu tanecznego
Feniks zdobyła brązowy medal na
Festiwalu Tańca we Wrocławiu.
W ubiegłą sobotę dziewczyny zaprezentowały tam swoje taneczne umiejętności, podbijając
serca jury i widzów. Była radość
i łzy szczęścia.
Natomiast starsza grupa
dziewcząt została wyróżniona za
wrażenia artystyczne i ciekawą
choreografię. Wszystkim gratulujemy!
drogi powiatowej nr 2052 D w
Brzezinie, miejscowości Wilkszyn
zyska dodatkowe połączenie komunikacyjne. Na realizację zadania, którego koszt po postępowaniu przetargowym wynosi 4 622
604,46 zł, gmina Miękinia otrzymała dotację w ramach progra-
mu wieloletniego pn. „Program
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata
2016 – 2019”.
Wysokość dotacji stanowi
50% kosztów zadania. Prace
drogowe zostaną wykonane do
końca września br.
LEV, M.M
14
1 maja 2016 • Express Średzki • Udanin
Wójt gminy Udanin zaprasza wszystkich mieszkańców do włączenia się
w proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Udanin
Gmina Udanin rozpoczęła proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Jest to dokument, który na podstawie przeprowadzonej diagnozy pozwoli na
ustalenie hierarchii potrzeb, wypracowanie kompleksowych, całościowych
działań rewitalizacyjnych i posłuży wyprowadzaniu obszaru zdegradowanego
ze stanu kryzysowego, obejmując najważniejsze kwestie społeczne, gospodarcze
lub przestrzenno – funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe.
Wszystko to ma doprowadzić do poprawy jakości życia
mieszkańców, do przywrócenia
ładu przestrzennego, ożywienia
gospodarczego, a także zacieśniania więzi społecznych.
Należy zaznaczyć, że opracowany program rewitalizacji
jest podstawą do ubiegania się o
dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych,
a przede wszystkim w procesie
wnioskowania o środki unijne z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Zakres wsparcia obejmuje
m.in.: remont, odnowę części
wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych czy
remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie
istniejących zdegradowanych
budynków, obiektów, zagospo-
darowanie terenów i przestrzeni
w celu przywrócenia lub nadania
im nowych funkcji społecznych,
kulturalnych, edukacyjnych lub
rekreacyjnych.
Aby opracowany dokument
był rzetelny i kompleksowy ważne jest by w proces jego przygotowania włączyli się wszyscy
mieszkańcy gminy, a w szczególności: mieszkańcy obszaru
rewitalizacji oraz właściciele,
użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w
tym spółdzielnie mieszkaniowe,
wspólnoty mieszkaniowe, pod-
mioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze
gminy działalność gospodarczą,
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze
gminy działalność społeczną, w
tym organizacje pozarządowe i
grupy nieformalne, jednostki organizacyjne.
Wszelkie uwagi, wnioski i
propozycje można składać za
pomocą „Ankiety na potrzeby
opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Udanin”
dostępnej w Urzędzie Gminy w
Udaninie oraz na stronie internetowej www.udanin.pl/ Lokalny
Program Rewitalizacji Gminy
Udanin
Wypełnioną ankietę można:
1. Pozostawić w Sekretariacie
Urzędu Gminy Udanin;
2. Przesłać drogą elektroniczną
na adres [email protected];
3. Przesłać pocztą na adres 55340 Udanin 26.
Uwagi i wnioski przyjmowane będą do dnia 11 maja 2016r.
godz. 15:00 włącznie, natomiast
dostarczonego upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
Pierwsze spotkanie informacyjne, otwierające proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Udanin odbyło
się w Udaninie 20 kwietnia br.
Następne odbędzie się 24 maja,
szczegółowa informacja pojawi
się na stronie www.udanin.pl
Zaczytana szkoła w Udaninie
czyli Światowy Dzień Książki
Miłośnicy książek z udanińskiej szkoły
z utęsknieniem czekali na obchody
Światowego Dnia Książki. Biblioteka nie
zawiodła swoich fanów, organizując wiele
interesujących wydarzeń czytelniczych.
ej w Udaninie
ki
ls
ie
n
A
ej
oż
B
ki
Mat
Św. w Kościele p.w.
a
sz
M
00
3.
-1
0
.0
12
ta Gminy Udanin
ój
W
ez
rz
p
u
rt
ce
n
cie ko
15.00 -15.10 - O twrearsę Olkiewicz
Te
Szajdy z Udanina
y
yn
st
Ju
ich z Udanina
p
sk
tę
iń
ys
lp
u
w
K
a
25
am
5.
d
-1
A
0
i
y
.1
n
15
lii, Aleksandry, Joan
Ju
p
tę
ys
Podw yższenia
w
.
w
45
p.
i
5.
-1
afi
ar
P
z
15.30
i”
tk
e Nu
tęp Scholi „WesołŚr
ody Śląskiej
15.50 -16.05 - w ysyż
Krz a Świętego ze
ych D ni Młodzież y
w
to
ia
Św
y
sz
u
ri
ta
p wolon
Najświętszego
.
w
p.
i
afi
ar
P
z
16.10 -16.25 - w ystę
io
P
iu
jc a
tęp Scholi im. ŚwM. Oatki Boskiej Szk aplerznej w Strzegom
16.30 -16.45 - w ysaw
i
ha
Zb iciela Świata
ego - D iakonia Effat
n
yj
ac
iz
el
g
an
Ew
u
p Zespoł
Woda” z Udanina
a
h
ic
16.50 -17.05 - w ystę
„C
o
eg
ow
d
Lu
p Zespołu
17.10 -17.25 - w ystę
ames ” z Parafii
„C
j
ce
ię
ec
zi
D
i
ol
h
p Sc
17.30 -17.45 - w yswtę
ciela w Piek arach
ci
rz
Ch
a
n
Ja
.
Św
.
p.
eesis” z Parafii ach
„D
u
ór
Ch
p
tę
ys
w
17.50 -18.05
ciela w Piek ar
ci
rz
Ch
a
n
Ja
.
Św
.
w
p.
anej" z Parafii
al
ok
p
ie
N
ch
ie
śm
p Scholi „U
18.10 -18.25 - w yswtę
ąskiej z Bolkowa
p. . Św. Jadwigi Śl
o z Ujazdu Górnego
eg
ki
ls
ie
es
Ci
a
w
ie
”
p Zbign
Zespołem „Na Czasie
z
o
g
18.30 -18.45 - w ystę
ie
sk
ow
in
al
M
p Marcina
nej
18.45 -19.00 - w ystę
rtu Piosenki Religij
ce
on
K
IX
e
ci
ię
kn
m
i za
pokaz garncarstwa
19.15 - Zakończenie
* Od godziny 15.00
Mole książkowe z klasy Vb
przygotowały słuchowisko radiowe, w czasie którego cała społeczność szkolna w eterze spotkała się
z bohaterami swoich ulubionych
bajek i baśni, którzy rozprawiali
o wartościach płynących z czytania, a także przestrzegali przed
nieodpowiednim traktowaniem
książek. Słuchowisko okazało się
strzałem w dziesiątkę.
W samej bibliotece trwał kiermasz książek, w wielu oddziałach
klas młodszych odbywały się głośne czytaniafragmentów ciekawych lektur, a w klasach starszych
uczniowie rozprawiali o pasjach
literackich, rozmawiali o ulubionych książkach czy bohaterach.
Miał miejsce także cykl zajęć
o tym jak powstaje książka, czego
książka nie lubi, projektowanie
strony tytułowej, wykonanie plakatów promujących bibliotekę
oraz czytelnictwo.Zaplanowano
spotkanie z rodzicami oddziałów O a i O b w ramach projektu
„Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi
Tato” na temat „Dlaczego warto
czytać dzieciom?”.
Wszystkie działania podjęte
przez opiekunów biblioteki mają
na celu rozmiłowanie uczniów
i rodziców w czytaniu książek,
zachęcenie do częstego odwiedzania biblioteki i korzystania z
bogatego literackiego zbioru.
Lev.MM
Express Średzki • 1 maja 2016
ZOSTAŃ SPONSOREM
WIADOMOŚCI SPORTOWYCH
ĤUHG]NL
15
512 745 851
505 502 202
11 medali karateków w Wołowie
23 kwietnia w hali OSiR
w Wołowie rozegrany
został Turniej Karate
Goju Ryu „Wołów Cup
2016”. Organizatorem
zawodów był klub
Karate Goju Ryu
Shuseikan Poland, a
współorganizatorem
Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Wołowie.
W rywalizacji wzięło udział
około 160 zawodników z 11 klubów. Nie mogło zabraknąć w tych
zawodach średzkich karateków.
Podopieczni senseia Bogusława
Boczniewicza zdobyli 11 medali
- 7 złotych 1 srebrny oraz 3 brązowe.
Złoto w swoich konkurencjach wywalczyli: Emilia
Wysocka, Milena Żurek, Daniel
Mańkowski, Cyprian Mikulski,
Tomasz Gawlak, Bartosz Soboń
oraz Michał Dziedzicki. Srebro
przypadło Bartoszowi Zamaro,
natomiast brąz Maksymilianowi
Obłońskiemu, Adamowi Dulowi
i Patrykowi Dulowi.
Głównymi celami tych zawodów było wyłonienie najlepszych
O puchar starosty
sporą widownię, która z dużym
zainteresowaniem i zaangażowaniem oglądała rywalizację
zawodników, gorąco ich dopingując. Kolejny turniej w jakim
wezmą udział nasi karatecy to
Budokan Cup, który odbędzie
się 7 maja we Wrocławiu, z którego również, miejmy nadzieję,
nasi zawodnicy przywiozą sporo
medali.
BB
POWIATOWY TURNIEJ PIŁKARSKI
o puchar Starosty Powiatu Średzkiego
ELIMINACJE
Tradycją stał się już
Powiatowy Turniej
Piłkarski drużyn
C-klasowych o puchar
Starosty Powiatu
Średzkiego.
Runda eliminacyjna odbędzie
się na dniach. 30 kwietnia w Rakoszycach zmierzą się: Zieloni
Rakoszyce, FC Budziszów, Czarni
Kulin, FC Jarosław, Błyskawica
Lenartowice, Zorza Wilkszyn
oraz Mechanik Brzezina.
Trzy dni później – 3 maja
na boisku w Proszkowie będzie
można obejrzeć sportowe zma-
zawodników w poszczególnych
konkurencjach, promocja współzawodnictwa sportowego w środowisku dzieci i młodzieży oraz
popularyzacja ducha i idei karate
Turniej stał na wysokim poziomie sportowym. Zgromadził
30 kwietnia /sobota/
godz.12.00
boisko w Rakoszycach
Uczestnicy:
Zieloni Rakoszyce, FC Budziszów,
Czarni Kulin, FC Jarosław,
Błyskawica Lenartowice, Zorza
Wilkszyn, Mechanik Brzezina
W 2015 roku puchar starosty zdobyła drużyna Czarni Białków, która w finale, w rzutach
karnych pokonała Tęcze Kwietno
gania Iskry Proszków, KS Rusko,
Korony Brodno, Tęczy Kwietno,
Odry Rzeczyca, Piasta Przedmoście, Czarnych Białków oraz
Burzy Wilczków.
Zgodnie z regulaminem rozgrywek zdobywcy I i II miejsca
awansują do finału Turnieju,
który odbędzie się 18 czerwca w
Rzeczycy. Tam właśnie wręczony zostanie puchary starosty oraz
dyplomy dla finalistów.
Eliminacje w Rakoszycach
i Proszkowie rozpoczną się w
samo południe. Zapraszamy
sympatyków piłki nożnej do kibicowania swoim drużynom.
(ERS)
3 maja /wtorek/
godz. 12.00
boisko w Proszkowie
Uczestnicy:
Iskra Proszków , KS Rusko, Korona
Brodno, Tęcza Kwietno, Odra Rzeczyca,
Piast Przedmoście, Czarni Białków,
Burza Wilczków
Zdobywcy I i II miejsca awansują do finału Turnieju,
który odbędzie się 18 czerwca w Rzeczycy.
ORGANIZATORZY TURNIEJU: POWIAT ŚREDZKI, POWIATOWA SPOŁECZNA SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
16
1 maja 2016 • Express Średzki
ZOSTAŃ SPONSOREM
WIADOMOŚCI SPORTOWYCH
ĤUHG]NL
512 745 851
505 502 202
Trzy punkty zdobyte w Łozinie Porażka 1:5 z Sokołem
Marcinkowice
Ważne zwycięstwo naszego zespołu w Łozinie
- to było spotkanie ‚’o sześć punktów’’, które po
ciężkim i zaciętym spotkaniu wygrywamy 3:2
Przed meczem lekki ból głowy trenera - za kartki nie mógł
zagrać Mateusz Grabowiecki,
kontuzje wykluczyły Krzysztofa
Rożka, Dawida Fudali i Patryk
Kowalskiego.
Początek spotkania ułożył się
dla nas wyśmienicie - już w drugiej minucie zdobywamy prowadzenie po strzale Kuby Szatana,
który nie dał szans bramkarzowi
gospodarzy i celnym uderzeniem
przy lewym słupku wyprowadził
nasz zespół na prowadzenie.
W 11 minucie przed szansą
na podwyższenie wyniku staje
Maciek Wenderski, lecz próba
przelobowania bramkarza Łoziny
okazuje się minimalnie niecelna.
Przez kolejne minuty trwała
bezpardonowa walka na całym
boisku, często na pograniczu
faulu, gospodarze atakowali nasz
zespół już na naszej połowie próbując szybko odrobić straty.
W 38 minucie akcję środkiem
boiska przeprowadza Jakub Szatan, zagrywa na lewą stronę do
Maćka Wenderskiego, który podaję na jedenasty metr do Kamila Liberka, a ten zdobywa drugą
bramkę dla naszego zespołu.
Gospodarze rzucają się do
ataku zapominając jednak o
obronie - piłkę na środku boiska
odbiera Kamil Liberek i jednym
podaniem otwiera drogę do
bramki Kubie Szatanowi, który
bez problemów pakuje ją do siatki podwyższając nasze prowadzenie w 43 minucie na 3:0!
Przegrywamy z Sokołem Marcinkowice
spotkanie, w którym tracimy pięć bramek
i kończymy mecz w dziewiątkę - to nie był
dobry mecz w naszym wykonaniu, zwłaszcza
końcówka pierwszej i początek drugiej
połowy - kiedy straciliśmy 4 bramki!
Początek drugiej połowy to
duża przewaga gospodarzy, którzy za wszelką cenę dążyli do
zdobycia kontaktowej bramki,
jednak to nasz zespół miał sytuacje na podwyższenie wyniku na bramkę Łoziny uderzali Paweł
Strożek i Gabriel Wiktorowski.
Niewykorzystane sytuacje zemściły się w 65 minucie - gospodarze po główce Wesołowskiego
zdobywają bramkę kontaktową i
ruszają do ataku.
W 81 minucie Michał Dejneka doprowadza do stanu 2:3,
ale to było wszystko na co tego
dnia pozwoliliśmy gospodarzom
i wyjeżdżamy z Łoziny z trzema
punktami!
W sobotę 30 kwietnia po serii trzech wyjazdów wracamy do
Środy Śląskiej i o godzinie 15.00
podejmujemy beniaminka okręgówki Bumerang Wrocław - za-
praszamy wszystkich kibiców na
to spotkanie!
LP Drużyna
M P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Wiwa Goszcz
Orzeł Sadków
MKP Wołów
Zjednoczeni Łowęcice
Czarni Jelcz-Laskowice
Widawa Bierutów
Strzelinianka Strzelin
Sokół Marcinkowice
LKS Brożec
GKS Mirków/Długołęka
Polonia Środa Śląska
Wratislavia Wrocław
Czarni Kondratowice
KS Łozina
Bumerang Wrocław
Burza Chwalibożyce
39
38
37
37
34
32
31
27
27
24
23
23
20
18
17
13
KS ŁOZINA - POLONIA
ŚRODA ŚLĄSKA 2:3(0:3)
Skład: K. Janusz, M. Świder, Ł.
Szmajda, B. Skóra, R. Dutko, T.
Zakrzewski (Strożek), J. Szatan,
M. Nowak, G. Wiktorowski, M.
Wenderski, K. Liberek (Vilkhovetsky)
Bramki: Jakub Szatan x2 (2’,
43’), Kamil Liberek 38’
MLKS POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA
Początek spotkania
to wyrównana gra z obu
stron, choć to nasz zespół pierwszy stworzył
groźna sytuację pod
bramką gospodarzy - w
7 minucie po podaniu
od Jakuba Szatana Maciek Wenderski znalazł
się w sytuacji sam na
sam z bramkarzem Sokoła, który jednak broni w tej sytuacji i ratuje
gospodarzy przed utratą
gola.
W 29 minucie rajd prawą
stroną przeprowadza Kamil Liberek, którego podanie w pole
karne na bramkę zamienia Patryk
Kowalski.
Po utracie bramki do zdecydowanych ataków ruszyli gospodarze, przez 15 minut udawało
nam się powstrzymywać ich
ataki, jednak nasza obrona pękła w 45 minucie kiedy Mateusz
Szponar mocnym strzałem z 11
metra pokonał Karola Janusza.
Ten sam zawodnik w doliczonym
już czasie pierwszej połowy ponownie pokonuje naszego bramkarza i na przerwę schodzimy z
wynikiem 1:2.
Drugą połowę zaczynamy z
nastawieniem na szybkie wyrównanie, ale w 47 minucie Sokół
zdobywa trzecią bramkę i nasza sytuacja była coraz bardziej
skomplikowana.
Ruszamy do odrabiania strat
co wykorzystują gospodarze wyprowadzając szybką kontrę i w
54 minucie zdobywają czwartą
bramkę.
W 60 minucie po drugiej żółtej kartce (dość kontrowersyjna
sytuacja) z boiska wylatuje Marcin Nowak i gramy w osłabieniu.
W 74 minucie tracimy piątą
bramkę, a w 80 za drugą żółtą
kartkę boisko opuszcza Gabriel
Wiktorowski i do końca spotkania gramy w osłabieniu.
Nasza drużyna przegrywa
drugie spotkanie tej wiosny.
SOKÓŁ MARCINKOWICE
- POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA
5:1 (2:1)
Skład: K. Janusz, M. Grabowiecki (65’Vilkhovetsky), Ł.
Szmajda, M. Nowak, R. Dutko, K.
Rożek (50’Strożek), J. Szatan, M.
Wenderski, P. Kowalski (58’Skóra), K. Liberek, Wiktorowski.
Bramka: Patryk Kowalski 29’
MLKS POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA

Podobne dokumenty

Kurier Średzki, 5 2011

Kurier Średzki, 5 2011 Jak wiemy, gdy coś nam zginie, pomocny bywa św. Antoni. Tym razem jednak nie mniej skuteczni okazali się średzcy strażnicy miejscy. Pies, od kilkunastu lat mieszkaniec ul. Strzeleckiej, 15 czerwca ...

Bardziej szczegółowo

Otwórz PDF - otoSroda.pl

Otwórz PDF - otoSroda.pl nadzieję, że akty tak tępej agresji

Bardziej szczegółowo

UHG]NL - otoSroda.pl

UHG]NL - otoSroda.pl należących do Agencji Nieruchomości Rolnych - mówi kierownik wydziału. Powiadomiono o nich zarówno Agencję, jak i straż miejską i policję. L

Bardziej szczegółowo

Zobacz gazetę

Zobacz gazetę Oferty nieruchomości – Wrocław i wokół Wrocławia str 13 -14

Bardziej szczegółowo