Instrukcja instalacji

Transkrypt

Instrukcja instalacji
Instrukcja instalacji EKA
ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA KANAŁOWA
EKA
- INSTRUKCJA INSTALACJI http://salda.centrumklima.pl
Strona 1
Instrukcja instalacji EKA
Spis treści
Spis treści ......................................................................................................................................................................................................................................2
Opis ...............................................................................................................................................................................................................................................3
Oznaczenie -NV/NI/NIS aaa-b-xf ..................................................................................................................................................................................................3
Transport i składowanie ...............................................................................................................................................................................................................3
Montaż .........................................................................................................................................................................................................................................4
Połączenia elektryczne .................................................................................................................................................................................................................4
Serwis techniczny .........................................................................................................................................................................................................................4
Usuwanie usterek .........................................................................................................................................................................................................................5
Oznaczenia na schemacie połączeń elektrycznych ......................................................................................................................................................................5
Możliwe połączenia elektryczne ..................................................................................................................................................................................................6
Wymiary .......................................................................................................................................................................................................................................7
Dane techniczne ...........................................................................................................................................................................................................................7
http://salda.centrumklima.pl
Strona 2
Instrukcja instalacji EKA
Opis
Nagrzewnice elektryczne są przeznaczone do ogrzewania czystego powietrza w instalacjach wentylacyjnych. Obudowa nagrzewnicy jest wykonana
z blachy stalowej z powłoką alucynkową, która jest odporna na wysoką temperaturę. Rura elementów grzewczych jest wykonana ze stali nierdzewnej
AISI 304. W nagrzewnicach są zainstalowane dwa termostaty ochronne, zaciski śrubowe dla przeprowadzenia łatwego połączenia elektrycznego.
Obudowa posiada gumowe uszczelki do połączenia kanałów.
Nagrzewnice mogą być instalowane w pozycji pionowej lub poziomej.
Maksymalna temperatura powietrza na wylocie z nagrzewnicy wynosi 50°C.
Oznaczenie -NV/NI/NIS aaa-b-xf
aaa
b
x
NV/NI/NIS
NV
NI
NIS
Średnica kanału [mm].
Moc [kW].
Fazy (1~230V, 2~400V, 3~400V)
Ze sterowaniem zintegrowanym.
Wartość nastawcza temperatury wewnętrznej.
Wartość nastawcza temperatury zewnętrznej.
Sygnał zewnętrzny (0-10 V).
Transport i składowanie
Wszystkie produkty są zapakowane przez producenta do transportu w normalnych warunkach. Do rozładunku i składowania należy używać odpowiedni
podnośnik, aby zapobiec uszkodzeniu produktu i doznaniu obrażenia przez pracowników. Nie należy podnosić urządzenia za kabel zasilający, szafkę
połączeniową. Unikać uderzeń i obciążeń udarowych.
Do czasu końcowego montażu należy przechowywać nagrzewnicę w suchym miejscu o maksymalnej wilgotności do 70% (20 °C), przy średniej
temperaturze otoczenia 5-40 ° C. Miejsce przechowywania musi być zabezpieczone przed wodą i kurzem.
Unikać długotrwałego przechowywania. Nie zaleca się dłuższego przechowywania urządzenia niż 1 (jeden) rok.
http://salda.centrumklima.pl
Strona 3
Instrukcja instalacji EKA
Montaż
1. Nagrzewnica może być zainstalowana w dowolnym położeniu (patrz obrazek), z wyjątkiem
instalacji ze skrzynką elektryczną skierowaną do dołu.
2. Jeżeli nagrzewnica jest zainstalowana w taki sposób, że może wystąpić przypadkowy kontakt
z elementami grzewczymi, wówczas należy zamontować kratkę ochronną.
3. Przepływ powietrza przez nagrzewnicę nie może być mniejszy niż 1,5 m/s.
4. Nagrzewnice nie mogą być instalowane w atmosferze z zawartością substancji wybuchowych i agresywnych.
5. Nagrzewnice mogą być stosowane tylko do ogrzewania czystego powietrza.
6. Nagrzewnice przeznaczone są do montażu wewnątrz pomieszczeń.
Połączenia elektryczne
1. Połączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków według prawnie obowiązujących norm
międzynarodowych i krajowych dla instalacji elektrycznych
2. Parametry źródła zasilania muszą być zgodne z danymi na etykiecie nagrzewnicy.
3. Kabel zasilający musi być dobrany odpowiednio do danych elektrycznych nagrzewnicy.
4. Musi być zainstalowany automatyczny wyłącznik z odległością otwarcia styków wynoszącą przynajmniej 3 mm. Automatyczny wyłącznik musi
być dobrany odpowiednio do tabeli z danymi technicznymi.
5. Nagrzewnica musi być podłączona do uziemienia.
Serwis techniczny
Nagrzewnice elektryczne nie wymagają przeprowadzania specjalnego serwisu technicznego; należy zapewnić tylko wykonanie kontroli połączeń
elektrycznych przynajmniej raz w roku.
http://salda.centrumklima.pl
Strona 4
Instrukcja instalacji EKA
Usuwanie usterek
Wskazanie
Opis
Nagrzewnica nie dostarcza ciepła
1. Termostat do ręcznego zerowania jest odłączony. Należy wyeliminować przyczynę przegrzewania,
wcisnąć przycisk "RESET" na pokrywie nagrzewnicy.
2. Brak zasilania nagrzewnicy – należy sprawdzić wszystkie zewnętrzne elementy połączeń
elektrycznych (przekaźniki, wyłączniki, sterowniki).
Wyłączenie automatycznego wyłącznika
1. Należy sprawdzić dane techniczne wyłączników, muszą one odpowiadać danym elektrycznym
nagrzewnicy.
2. Należy sprawdzić izolację kabli połączeniowych, przewodów, sprawdzić, czy nagrzewnica jest
podłączona do uziemienia.
3. Należy sprawdzić parametry źródła zasilania elektrycznego, muszą one odpowiadać danym
elektrycznym nagrzewnicy.
Wyłączenie termostatu ochronnego
1. Niska prędkość przepływu powietrza przez nagrzewnicę. Należy sprawdzić filtry, wentylatory,
kanały systemu wentylacji.
Oznaczenia na schemacie połączeń elektrycznych
A
B
C
J
Element grzejny
Termostat automatycznego zerowania stanu przegrzania
Termostat ręcznego zerowania stanu przegrzania
Przełącznik
http://salda.centrumklima.pl
K
S
T
Przekaźnik
Wyłącznik automatyczny
Termostat
Strona 5
Instrukcja instalacji EKA
Możliwe połączenia elektryczne
Przyłącze elektryczne 1~230V
Przyłącze elektryczne 2~400V
Przyłącze elektryczne 3~400V
http://salda.centrumklima.pl
Strona 6
Instrukcja instalacji EKA
Wymiary
* wymiary dla nagrzewnicy 12/15 kW.
Dane techniczne
1. Wszystkie nagrzewnice posiadają 2 termostaty ochronne: 1) Automatyczny reset – temperatura wyłączenia przy temperaturze 50°C. 2) Ręczny reset –
temperatura wyłączenia 100°C.
2. Do sterowania nagrzewnicami bez wbudowanego układu sterowania, potrzebny jest zewnętrzny sterownik ogrzewania elektrycznego.
3. Nagrzewnice z wbudowanym układem sterowania (-NV, -Nl, i -NIS) posiadają sterownik zainstalowany wewnątrz obudowy.
4. Klasa ochrony: IP-44.
http://salda.centrumklima.pl
Strona 7
Instrukcja instalacji EKA
Średnica
[mm]
Min. przepływ powietrza
[m3/h]
Napięcie zasilające
[V/50Hz]
Moc
[kW]
Nominalne natężenie prądu
[A]
100
40
1~ 230
0,3 / 0,6 / 0,9 / 1,2
1,4 / 2,8 / 4,1 / 5,5
125
70
1~ 230
0,3 / 0,6 / 0,9 / 1,2 / 1,5 / 1,8
1,4 / 2,8 / 4,1 / 5,5 / 6,8 / 8,2
1~ 230
1,2 / 2,0 / 2,4
5,5 / 9,1 / 10,9
2~ 400
3,0 / 5,0 / 6,0
7,9 / 13,2 / 15,8
3~ 400
6,0
8,7
1~ 230
1,2 / 2,0 / 2,4
5,5 / 9,1 / 10,9
2~ 400
3,0 / 5,0 / 6,0
7,9 / 13,2 / 15,8
3~ 400
6,0
8,7
1~ 230
1,2 / 2,0 / 2,4
5,5 / 9,1 / 10,9
2~ 400
3,0 / 5,0 / 6,0
7,9 / 13,2 / 15,8
3~ 400
6,0 / 9,0
8,7 / 13,0
1~ 230
1,2 / 2,0 / 2,4
5,5 / 9,1 / 10,9
2~ 400
3,0 / 5,0 / 6,0
7,9 / 13,2 / 15,8
3~ 400
6,0 / 9,0 / 12,0
8,7 / 13,0 / 17,3
2~ 400
3,0 / 5,0 / 6,0
7,9 / 13,2 / 15,8
3~ 400
6,0 / 9,0 / 12,0
8,7 / 13,0 / 17,3
160
200
250
315
400
http://salda.centrumklima.pl
110
170
270
415
690
Strona 8