LG 30.273 - Osadkowski SA

Transkrypt

LG 30.273 - Osadkowski SA
katalog agrotechniczny Kukurydza 2017. ODMIANY
FAO 250–260
Zwycięski MIESZANIEC
Bogactwo
wśród
odmian plonu
ziarnowych
LG 30.273
Rejestracja: Polska 2015 | Hodowla: Limagrain
ziarno
grys
bioetanol
biogaz
Zalety
ponadprzeciętny plon ziarna w każdych warunkach i na różnych glebach
bardzo długie kolby ze zdrowym ziarnem
odmiana zarejestrowana w 2015 r. w Polsce z najwyższym wynikiem plonu ziarna w grupie
MORFOLOGIA I GENEtYKA
polecana na:
ziarno kiszonka
grys biogaz bioetanol
Rejestracja: Polska 2015, Czechy 2014 | Hodowla: Limagrain
Profil agrotechniczny
ZDROWOTNOŚĆ
Wzrost początkowy
dobry
Fusarium
Tolerancja na suszę
dobra
Głownia guzowata kolb
Dry-down
bardzo dobre
Omacnica prosowianka
WYNIKI PLONOWANIA
Stay green:
dobry
Plon dt/ha
83
Osadzenie kolb:
Wysokość roślin:
średnie
średnie
Typ mieszańca:
pojedynczy
LG 30.273
81
79
104%
77
wzorca
113,1
dt/ha
102%
117,9
dt/ha
wzorca
75
73
71
ILOŚĆ WYSIEWU tys. szt./ha
75–85 85–95
WYMAGANIA GLEBOWE
2013 r.
18
19
20
21
22
23
Doświadczenia rejestrowe COBORU,
plonowanie odmiany LG 30.273,
lata 2013–2014
średnie
7
6
5
1
4
3
8
Typ kolby: flex
MTZ: ok. 330 g
Typ ziarna: dent/flint
2014 r.
26
Plonowanie odmiany LG 30.273 na tle wyników badań
PDO COBORU 2015 r.
2
18
25
Wilgotność %
struktura kolby
Liczba ziaren w rzędzie: 30–32
Liczba rzędów w kolbie: 14–16
24
Stacja
doświadczalna
Plon
dt/ha
%
wzorca
Wilgotność, %
1 Kościelna Wieś
142,1
108
25,9
2 Smolice
138,7
103
28,4
3 Lućmierz
93,9
102
31,3
4 Cicibór Duży
108,7
103
25,8
5 Krościna Mała
143,3
100
24,1
6 Zybiszów
141,4
105
28,9
7 Tomaszów Bol.
131,4
108
30,4
8 Przecław
108,9
102
33,2
Doświadczenia rejestrowe COBORU, grupa średnio późna, plon ziarna, 2014 r.
19