Kalendarz zdarzeń korporacyjnych w roku obrotowym, który

Transkrypt

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych w roku obrotowym, który
Kalendarz zdarzeń korporacyjnych w roku obrotowym, który zakończy się 30 września 2016 roku
Zdarzenie
Termin zdarzenia
Okres zamknięty przed publikacją raportu rocznego za rok obrotowy
zakończony 30 września 2015
od 17 października 2015 do
chwili publikacji raportu
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego
17 grudnia 2015
Okres zamknięty przed publikacją raportu kwartalnego za pierwszy
kwartał roku obrotowego, który zakończy się 30 września 2016
od 1 lutego 2016 roku do
chwili publikacji raportu
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał roku
obrotowego, który zakończy się 30 września 2016
15 lutego 2016
Dzień rejestracji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.
8 marca 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.
24 marca 2016, godz. 10:00
Okres zamknięty przed publikacją raportu półrocznego za rok
obrotowy zakończony 30 września 2016
od 25 kwietnia 2016 do chwili
publikacji raportu
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu
półrocznego roku obrotowego, który zakończy się 30 września 2016
25 maja 2016
Okres zamknięty przed publikacją raportu kwartalnego za trzeci
kwartał roku obrotowego, który zakończy się 30 września 2016
od 27 lipca 2016 do chwili
publikacji raportu
Publikacja skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał roku
obrotowego, który zakończy się 30 września 2016o
10 sierpnia 2016