Pobierz jako plik PDF

Transkrypt

Pobierz jako plik PDF
Informacje o organizacji
Stowarzyszenie Extreme Live For Ride
Forma prawna
Stowarzyszenie
Typ działalności
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
KRS / rejestracja
0000589508
NIP
629-24-73-486
REGON
363189401
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Adres siedziby
Aleja Józefa Piłsudskiego 22 lok. 122, 41-303 D.G
Adres korespondencyjny
j.w.
Telefon
-
Faks
-
Strona WWW
-
Adres e-mail
-
Profil na Facebooku
-
Profil na Youtube
-
Władze
Kuś Szymon Piotr - Członek Zarządu
Wiśniewski Piotr - Prezes
Golański Jakub Jarosław - Sekretarz
Ciszewski Grzegorz Łukasz - Skarbnik
Małysa Mateusz Filip - Wiceprezes
Cele statutowe
CELEM STOWARZYSZENIA JEST:
1) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI,
SZCZEGÓLNIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
2) ORGANIZACJA SZKOLEŃ, OBOZÓW SPORTOWYCH W CELU ZAPEWNIENIA
WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY, A
TAKŻE OSÓB DOROSŁYCH
3) ROZWÓJ POPULARYZACJA SPORTU MASOWEGO, REKREACJI ORAZ SPORTU
KWALIFIKOWAEGO
4) STWARZANIE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WARUNKÓW DO UDZIAŁU W
DZIAŁANIACH KLUBU ZGODNIE Z ZAINTERESOWANIAMI ORAZ POTRZEBAMI
ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNEGO
5) STWARZANIE ZRZESZONYM SPORTOWCOM MOŻLIWOŚCI OSIĄGNIĘCIA
WYSOKIEGO POZIOMU SPORTOWEGO W UPRAWIANYCH DYSCYPLINACH, PRZY
RÓWNOCZESNYM OSIĄGANIU WYSOKIEGO POZIOMU ETYCZNEGO
6) WSPÓŁPRACA Z PODOBNYMI ORGANIZACJAMI W KRAJU I ZAGRANICĄ W
ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
7) PROWADZENIE DZIAŁANOŚCI ORGANIZACYJNEJ I GOSPODARCZEJ, W CELU
POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH I SPONSORÓW
8) OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
9) DZIAŁANOŚĆ NA RZECZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY,
UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
10) WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI PAŃSTWOWYMI I SAMORZADOWYMI,
ORGANIZACJAMI KOŚCIELNYMI, FUNDACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I INNYMI
POLACÓWKAMI ORAZ OSOBAMI FIZYCZNYMI W CELU REALIZACJI ZADAŃ
STATUTOWYCH
11) ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PLACÓWEK REKREACYJNO-SPORTOWYCH,
KULTURALNO- OŚWIATOWYCH, REHABILITACYJNYCH, OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCH W TYM: A) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I
SZKOLENIOWEJ DLA TRUDNEJ MŁODZIEŻY, POCZĄTKUJĄCYCH MŁODYCH
SPORTOWCÓW, OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WOLONTARIUSZOM POPRZEZ
PROWADZENIE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, PROFILAKTYCZNYCH I
SOCJOTERAPEUTYCZNYCH, B) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ,
INFORMACYJNEJ I PROPAGANDOWEJ, C) ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE
WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ, DOMÓW DZIENNEGO I OKRESOWEGO
Strona: 1 / 2
Informacje o organizacji
POBYTU DLA TRUDNEJ MŁODZIEŻY, OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH, DOMÓW DZIECKA.
Przedsięwzięcia
-
Granty/dotacje
-
Strona: 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty