SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO TURNIEJ ŻAKÓW : F1 F2 gr.

Transkrypt

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO TURNIEJ ŻAKÓW : F1 F2 gr.
WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 60-320 Poznań, ul. Bułgarska 17
tel.: 061 851-99-18, fax.: 061 851-99-28
1
SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO
TURNIEJ ŻAKÓW :
F1 F2 gr. …..
niepotrzebne skreślić
Klub organizator turnieju …………………………………………………………………
Miejsce …………………………………… Data ……………………. Godz. ……………
Zawody pomiędzy zespołami:
Imię i nazwisko sędziego
Mecz
czytelnie
1. ……………………………..-…….……………………. Wynik ……-…… ………………….…………..
2. ……………………………..-…….……………………. Wynik ……-…… ………………….…………..
3. ……………………………..-…….……………………. Wynik ……-…… ………………….…………..
4. ……………………………..-…….……………………. Wynik ……-…… ………………….…………..
5. ……………………………..-…….……………………. Wynik ……-…… ………………….…………..
6. ……………………………..-…….……………………. Wynik ……-…… ………………….…………..
Odniesione kontuzje: ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Opieka medyczna: _____________________________________________ lub
(imię i nazwisko dotyczy osoby przeszkolonej)
______________________________________________________
Pieczątka i podpis
(numer dowodu osobistego lub legitymacji)
Adnotacje sędziego:
Dobre
a) przygotowanie i organizacja zawodów
b) zachowanie zespołu gospodarzy
c) zachowanie zespołu gości
d) zachowanie publiczności
e) zachowanie służb ochrony
f) czy sprawdzono karty zgłoszeń (zaznaczyć)
g) czy sprawdzono karty zdrowia (zaznaczyć)
h) czy sprawdzono buty i stroje (zaznaczyć)
Tak
Tak
Tak
Normalne
Złe
Nie
Nie
Nie
Imię i nazwisko organizatora ………………………………………………….. Podpis ……………………..
Protokół z wynikami i składami drużyn organizator turnieju przesyła do WGiE w ciągu 48 godzin.

Podobne dokumenty