Na podstawie przeprowadzonej w ramach

Transkrypt

Na podstawie przeprowadzonej w ramach
Na podstawie przeprowadzonej w ramach Programu Zdrowa Niania diagnostyki
zaświadcza się, że u …………………………………………………………….....……............,
data urodzenia …………………….........., wiek ................PESEL ........................................
nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych w obszarze wykonanych badań do
sprawowania opieki na dziećmi.
Warszawa, dnia ......................................
......................................
Podpis lekarza

Podobne dokumenty