Instrukcja-wstępnie wypełnione zeznanie

Transkrypt

Instrukcja-wstępnie wypełnione zeznanie
Wstępnie wypełnione
zeznanie podatkowe (PFR)
Aby skorzystać z PFR należy wykonać kilka kroków:
1. Wejść na stronę www.finanse.mf.gov.pl,
następnie na zakładkę PFR oraz kliknąć
Pobierz PFR PIT-37
2. Wybrać sposób rozliczenia (indywidualnie
lub
wspólnie
z
małżonkiem)
i uwierzytelnić zeznanie wprowadzając
dane osobowe oraz kwotę przychodu
uzyskanego w 2014 r. (sumę wszystkich
przychodów wykazanych w PIT-11, PIT8C, PIT-R).
UWAGA! Po przekroczeniu limitu 5 błędnych prób
uwierzytelniania następuje automatyczna blokada dostępu
do usługi PFR. W tej sytuacji można wysłać zeznanie korzystając
z innych dostępnych metod – przez e-Deklaracje lub papierowo.
3. Pobrać wstępnie wypełnione zeznanie PFR PIT-37. Po pobraniu
istnieje możliwość edycji wszystkich pól formularza.
4. Sprawdzić poprawność danych i upewnić się, że deklarację
uzupełniono o wszystkie niezbędne elementy (ulgi, załączniki,
przekazanie 1% podatku na OPP)
5. Podpisać zeznanie:
 Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym lub
 Danymi autoryzującymi, tj. poprzez wpisanie kwoty
przychodu uzyskanego w 2013 r.
6. System weryfikuje wysłane zeznanie nadając mu określony
status. Wyłącznie dla dokumentów ze statusem „200" możliwe
jest pobranie UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru
Szczegółowe informacje na stronie:
www.finanse.mf.gov.pl

Podobne dokumenty