Agenda 3-4.10.2016 - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Transkrypt

Agenda 3-4.10.2016 - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Agenda1
Spotkanie Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami
unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
3-4 października 2016
Toruń/Bydgoszcz
Hotel Meeting (ul. Generała Józefa Bema 73-89, 87-100 Toruń)
Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z grupy
„chów i hodowla zwierząt”
3 października 2016 r.
11:30 – 11:40 Otwarcie spotkania – Przewodnicząca Grupy Agata Moździerz, Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
11:40 – 13:00 Prezentacja przedstawicieli RDOŚ
13:00 – 14:00 Obiad + zakwaterowanie w hotelu Meeting (ul. Generała Józefa Bema 73-89,
87-100 Toruń)
14:15 – 16:00 Prezentacja przedstawicieli RDOŚ
16:00 – 16:15 Przerwa kawowa
16:15 – 17:45 Prezentacja przedstawicieli RDOŚ
17:45 – 18:00 Dyskusja
18:00 – 19:00 Kolacja
4 października 2016 r.
7:00 – 8:00 Śniadanie + wykwaterowanie z hotelu
8:15 Wyjazd do Zakładu PESA
9:15 – 11:00 Wizyta na terenie Zakładu
11:00 Wyjazd z Zakładu
11:30 – 12:30 Obiad na trasie Bydgoszcz – Toruń
Przyjazd autokaru na dworzec PKP w Toruniu.
1
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany agendy

Podobne dokumenty