Śpiewajmy Jehowie — mały format bez nut

Komentarze

Transkrypt

Śpiewajmy Jehowie — mały format bez nut
´
Spiewajmy
Jehowie
sny-P
sny-P
160125
´
Spiewajmy
Jehowie
´
Spiewajmy
Jehowie
´
´
˙
„Chc spiewac Jehowie przez całe zycie;
´
´
Bogu mojemu chc grac, dopoki bd istniał”
(PSALM 104:33).
IMI I NAZWISKO ´
ZBOR ˘ 2009
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
Sing to JehovahLyrics Only
˙
Wszelkie prawa zastrzezone
˘ 2009
Wachtturm Bibel- und ´ Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.V., Selters/Taunus
Spiewajmy Jehowie (mały format bez nut)
Alle Rechte vorbehalten
Wydrukowano w roku 2009
˙
STRAZNICA — TOWARZYSTWO BIBLIJNE
I TRAKTATOWE
´
´
Zarejestrowany Zwizek Wyznania Swiadkow Jehowy w Polsce
ISBN 978-83-61557-07-4
˙
Publikacja ta nie jest na sprzedaz. Wydano j w ramach
´
´
´
ogolnoswiatowej biblijnej działalnosci edukacyjnej, wspieranej dobrowolnymi datkami.
Sing to JehovahLyrics Only
Polish (sny-P)
Made in Germany
Druck und Verlag: Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus
´
Bdz lojalny 63
´
Bdzmy łagodni
jak Chrystus 82
´
Bdz niezłomny,
niewzruszony! 32
Błogosław naszym
zebraniom 20
˙
Boza obietnica raju 19
˙
´
´
Bozy wzor miłosci 50
´
Bog ci utwierdzi
i umocni 60
´
Bog czyni
wszystko nowe 14
´
´ ´
Bog daje nam radosc 75
´
Bog Jehowa
´
— moj Przyjaciel
´
i moj Ojciec 91
´
´
„Bog jest miłosci” 3
´
´
Cenmy pokoj
od Boga 39
Chc tego’ 84
Chtnie
przebaczajmy 77
´
Chodzmy
´
w nieskazitelnosci 29
´
Chodz z Bogiem! 26
Chrystus
naszym wzorem 5
´
´
Chrzescijanskie
oddanie 7
´
Co Bog wprzgł
w jedno jarzmo’ 36
´
Codziennie chodzmy
z Jehow 48
´
Codziennie modl si
do Jehowy 67
´
Coraz jasniejsze
´
swiatło 116
˙
Cud zycia 130
Czcij Boga
´
w młodosci 41
Czy widzisz siebie
w raju? 134
´
Daj mi poznac
Twe drogi 69
Dbajmy o dobre imi
u Boga 4
„Dodaj nam wiary” 81
˙
Do kogo nalezymy? 62
´
Duch swity
— dar od Boga 71
Dzieci cennym
dziedzictwem
od Jehowy 88
Dziki Ci, Jehowo 2
´
Głos Słowo’! 92
Hołd Pierworodnemu
Jehowy! 109
Jakim człowiekiem
´
powinienem byc 61
Jego głos
usłysz zmarli 111
´
Jehowa, Bog pokoju 76
´
Jehowa jest Krolem! 46
„Jehowa jest moim
Pasterzem” 22
Jehowa nasz sił 23
Jehowa naszym
schronieniem 49
Jehowa prosi:
´
„Bdz mdry,
´
moj synu” 89
Jehowa zaczł
´
panowac 30
Jehowa zapewnia
ocalenie 131
´
Jestesmy
oddani Bogu 59
´
´
Jestesmy Swiadkami
Jehowy! 31
Kobiety wierne Bogu 86
˙
Ksiga Boza
skarbem 114
Lgniemy do Jehowy 51
´ ´
˙
Lojalna miłosc Boza 18
Lojalni wobec zasad
teokratycznych 125
Miejsce wielbienia
Jehowy 127
˙
Miłujmy zarliwie,
z serca 73
Miriady braci 122
Modlitwa
dzikczynna 13
Modlitwa sługi
˙
Bozego 6
Modlitwa
udrczonego 68
˙
˙ ´
Mozesz zyc
´
bez konca! 55
´
Musimy miec wiar 54
Nagroda od Jehowy 85
´
˙
Naprzod dz! 45
´
Naprzod, głosiciele
´
Krolestwa! 97
´
Naprz
od,
´
Swiadkowie! 17
´
Nasladujmy
´ ´
miłosc Chrystusa 25
Niebiosa oznajmiaj
chwał Boga 105
´
Nie bojcie si ich’! 33
´
„Niech wasze swiatło
´
swieci” 93
´ ´
Nowa piesn 28
Obietnica
˙
zycia wiecznego 12
Oddanie si Bogu
w modlitwie 58
„Od domu
do domu” 103
Ojcze, usłysz
´
moj głos! 56
Okazujmy
´
´ ´
goscinnosc 124
„Oto jestem!
´
Mnie poslij” 10
Oto wojsko Jehowy! 100
Oznajmiajmy
dobr nowin 47
Panuj nad sob 83
Pasterze
— dary w ludziach 123
´
Pielgnujmy dobroc 80
Pielgnujmy
˙
´ ´
zbozn miłosc 72
´ ´
Piesn zwycistwa 132
´
Pismo Swite
— natchnione
przez Boga 37
´ ´
Pokładaj ufnosc
´
w Krolestwie
˙
Bozym! 16
Pokrzepiani
na zebraniach 119
Połczeni wzłem
˙ ´
małzenskim 87
Pomagajmy słabym 42
˙
´
Potga zyczliwosci 79
Pouczani
na zebraniach 117
´
Przyjdzcie
´
na gor Jehowy! 107
Przyjmujmy
jedni drugich’ 118
Przymioty Jehowy 1
Radosny udział
˙
w zniwie 44
´ ´
Radosc z Jehowy 74
Rozgłaszajmy prawd
´
o Krolestwie 101
´
Rozmyslanie
mego serca 57
Rozweselajmy
serce Jehowy 11
Siejmy nasienie
´
Krolestwa 98
Siwizna
koron pikna 90
„Skosztujcie
˙
i zobaczcie, ze Jehowa
jest dobry” 95
Sławcie Jehow,
naszego Boga! 9
Sławmy Jah! 104
Sławmy Jehow
´
za Jego Krolestwo 108
Sławmy nowego
´
Krola ziemi! 99
˙
Słuzmy Jehowie
cał dusz 66
Stale szukajmy
´
najpierw Krolestwa 40
´
Stan po stronie
Jehowy! 27
´
Stojcie mocno
i czuwajcie! 43
˙
Strzez swego serca! 52
Stworzenie objawia
chwał Jehowy 15
´
Szczsliwi miłosierni 21
Szukajmy wybawienia
u Boga 133
´
Spiewajmy razem
´ ´
´
piesn Krolestwa! 102
„To jest ta droga” 65
´
Trud pełen miłosci 126
Trwajmy
˙
´
az do konca 135
Trzymajmy si mocno
naszej nadziei 129
Upewniajmy si
co do rzeczy
˙
wazniejszych’ 70
Wdziczni
˙
´ ´
za Boz cierpliwosc 35
Wdziczni
˙
za Słowo Boze 113
´
Wieczerza Panska 8
´
Wielki Bog, Jehowa 112
Wielkoduszna
´ ´
cierpliwosc 78
Wprowadzajmy
˙
Boze słowa
w czyn 120
´
Wspołpracujmy
´
w jednosci 53
Wypatruj
´
rajskiego swiata! 24
Wyszukujmy,
kto jest godzien’ 96
´ ´
Zabiegajmy o przyjazn
Jehowy 106
Zachcajmy si
nawzajem 121
Zadowoleni
´
˙
z darow Bozych 94
Zapewnij swej drodze
powodzenie’ 115
Zdumiewajce
˙
dzieła Boze 110
Zmienia si scena
´
tego swiata 128
´
Zrzuc swe brzemi
na Jehow 38
˙
Zyjmy zgodnie
z naszym imieniem 34
˙
Zyj prawd 64
1
Przymioty Jehowy
(Objawienie 4:11)
1. Jak wielk moc, Jehowo, Ty masz!
´
˙
´
Sam dałes nam zycia skarb, swiatła blask.
Stworzenie głosi potgi Twej cud
´
— swiat ujrzy j w Twym wielkim dniu.
´
´
2. Tys sprawiedliwy i dobry Bog,
˙
´
uczysz nas wciz swoich praw, prostych drog.
´
´
´
Mdrosci z Biblii oswiecasz dzis nas.
Jasny, promienny jest to blask.
´
´ ´
3. Jak niedoscigł Ty miłosc masz!
´
Kochasz swoj lud i nie szczdzisz mu łask.
´
Przymioty i imi Twe chcemy czcic,
´
´
´
głosno je sławic wszdzie dzis.
˙
(Zob. tez Ps. 36:9; 145:6-13; Jak. 1:17)
2
Dziki Ci, Jehowo
(1 Tesaloniczan 5:18)
´
1. O dziki, Jehowo, za cenny Twoj dar:
´
za swiatło duchowe i prawdy skarb.
˙
´
O dziki, ze dzisiaj ma zaszczyt Twoj lud
´
´
przedkładac Ci troski swe dzien po dniu.
˙ ´
2. O dziki, Jehowo, zes Syna nam dał;
´
˙
˙
on swiat ten zwycizył, gdyz wiar miał.
˙
´
O dziki Ci za to, ze uczysz nas dzis,
´
´
´
jak sluby wypełniac i Ciebie czcic.
´ ´
3. O dziki, Jehowo, za dobr t wiesc
˙
´ ´
— Twe imi mozemy do ludzi niesc.
˙
´
O dziki, ze wkrotce usuniesz zło std,
˙
´
´
ze nam błogosławic Twoj bdzie rzd.
˙
(Zob. tez Ps. 50:14; 95:2; 147:7; Kol. 3:15)
3
´
´
„Bog jest miłosci”
(1 Jana 4:7, 8)
´
´
1. Bog miłosci jest prawdziw;
˙ ´
uczy nas, jak mamy zyc.
´
Kochaj Boga, kochaj bliznich,
´
´
co dzien innym dobro czyn.
Drog tak wskazał Chrystus,
drog t kroczymy wraz.
´ ´
Miłosc nigdy nie zawiedzie,
´ ´
´
miłosc wiecznie bdzie trwac.
˙
2. Kto miłuje prawd Boz,
kocha braci z wszystkich sił.
´
Gdy osłabnie, Bog go wzmocni,
´
by miłosci pełen był.
˙
´ ´
Czysta i zyczliwa miłosc
´
zł zazdrosci brzydzi si.
´ ´
Miłosc szczera wszystko znosi,
´ ´
tak miłosc w sercu miej.
´
3. Nie pamitaj cudzych błdow,
´
˙
odrzuc zwad, zal i gniew.
Troski swoje powierz Bogu.
On zasady podał dwie:
´
kochaj Boga i blizniego
˙
— to prawdziwy zycia sens.
´ ´
´
˙
Miłosc miej dzis dla kazdego.
˙
´ ´
´
Boz miłosc zawsze cen.
˙
(Zob. tez Marka 12:30, 31; 1 Kor. 12:31 do 13:8; 1 Jana 3:23)
4
Dbajmy o dobre imi u Boga
(Kaznodziei 7:1)
´
´
1. Pragniemy co dzien przykazan Boga strzec
´
i dobre imi u Niego stale miec.
´
´
´
W prawosci chcemy trwac, po stronie Boga stac
´ ´
˙
´
i Jemu radosc sw słuzb dac.
´
2. Kto sławne imi u ludzi zyskac chce
´
i własn chwał przed nimi pysznic si,
´
ten podjł marny trud, nie poznał prawdy drog;
´
´
przyjaciel swiata — to Boga wrog.
´
3. Oby Jehowa pamitac o nas chciał
˙
i dla nas miejsce w swej ksidze zycia miał.
´
Na Niego zdajmy si, tak bliski Jego dzien;
o dobre imi zadbajmy wic.
˙
(Zob. tez Rodz. 11:4; Prz. 22:1; Malach. 3:16; Obj. 20:15)
5
Chrystus naszym wzorem
(Rzymian 5:8)
´
´
´
1. Miłosci jest nasz Bog, On kocha ludzki rod
´
— na okup dał Syna, by zbawic nas.
´
On „chlebem” z nieba jest, nim dzis karmimy si,
˙ ´
by zyc tu, na ziemi, po wieczny czas.
2. Jak Chrystus uczył nas, modlimy si co dnia:
´
´
Jehowo, swe imi uswicic chciej.
´
´
Niech Twoj niebianski rzd wnet zło usunie std.
˙
˙
´
I daj nam tez chleba na kazdy dzien’.
˙
˙
3. Syn Bozy prawd zył. Pasterzem czułym był.
Prowadził swe owce i chronił je.
´
´
˙
´
Wzor z niego chcemy brac, wciz słowa prawdy siac
˙
´
i słuzb dla Boga radowac si.
˙
(Zob. tez Mat. 6:9-11; Jana 3:16; 6:31-51; Efez. 5:2)
6
˙
Modlitwa sługi Bozego
(Efezjan 6:18)
˙
1. Boze Wszechwładny i Panie nasz,
´
chcemy Twe imi czcic po wieczny czas.
´
Twe miłosierdzie nie skonczy si
— zawsze tak wierne i pewne jest.
Zawsze wierne, pewne jest
´
i nie skonczy nigdy si.
´
˙
2. Do naszych serc miłosci wlej zar,
´ ˙
´
pomoz nam spełniac wol Tw co dnia.
´
˙
˙ ´
W mysl Twoich zasad wciz chcemy zyc,
˙
´
dla Twoich owiec wsparciem tez byc.
´
Dla Twych owiec wsparciem byc
´
˙ ´
i w mysl zasad Twoich zyc.
´ ´
3. Ciebie błagamy: mdrosc nam daj,
´
naucz nas kochac, jak Ty kochasz sam,
´
´
i miłosierdzie dla bliznich miec,
´
´
by mogli poznac i wielbic Ci.
´
Aby mogli poznac Ci,
´
miłosierdzie chcemy miec.
˙
(Zob. tez Ps. 143:10; Jana 21:15-17; Jak. 1:5)
7
´
´
Chrzescijanskie
oddanie
´
(Hebrajczykow 10:7, 9)
´
´
1. Jehowa Stworc wszechswiata
— to dzieło Jego rk.
Klejnoty nieba, ziemski glob
´
własnosci Boga s.
˙
Tchnł oddech zycia w człowieka
´
i dowod wszystkim dał,
˙
´
ze godzien jest, by wysławiac Go
´
i składac Mu hołd co dnia.
´
2. By to, co prawe, wykonac,
ochrzczony Jezus był.
˙
´
W modlitwie złozył Ojcu slub,
˙
dla Jego woli zył.
´
Gdy z wod Jordanu wychodził,
´
´
namascił go sam Bog.
Ten wierny, umiłowany Syn
˙
´
wciz trzymał si Ojca drog.
3. My tylko Tobie, Jehowo,
´
oddani chcemy byc,
˙ ´
pokornym sercem słuzyc Ci,
´
´
Twe swite imi czcic.
´
˙
Tys Syna złozył w ofierze
´
— bezcenny jest Twoj dar.
˙ ´
Dla Ciebie jedynie chcemy zyc,
´
˙
wdzicznosci w nas płonie zar.
˙
(Zob. tez Mat. 16:24; Marka 8:34; Łuk. 9:23)
8
´
Wieczerza Panska
(Mateusza 26:26-30)
1. Jehowo, nasz Ojcze w niebiosach,
czternasty był Nisan w t noc.
´
Widział wtedy Twoj lud, uwolniony przez cud,
´ ´
´ ´
Tw miłosc i prawosc, i moc.
˙
Baranka Izrael spozywał
´
— zbawienie mu dałes w ten czas.
´
´
To proroczy był dzien, to Chrystusa był cien;
˙
on dał zycie za lud wszystkich ras.
´
2. W ten wieczor stoimy przed Tob
jak owce zebrane z Twych łk.
´
´ ´
´
´
Imi Twe chcemy czcic, miłosc Tw sławic dzis,
bo Chrystus nas kupił sw krwi.
´
Jehowo, to swito Pamitki
´
˙
miłosci rozbudza w nas zar.
´
´
Syn Twoj wzorem jest nam, chcemy byc jak on sam,
˙
´
aby zycia wiecznego miec dar.
˙
(Zob. tez Łuk. 22:14-20; 1 Kor. 11:23-26)
9
Sławcie Jehow, naszego Boga!
(Psalm 145:12)
1. Sławcie Jah! Wysławiajcie Go!
´
´
Swite imi to głoscie w krg!
´
„Bliski jest Jego wielki dzien”
— niech naglcy brzmi alarmu ton.
˙
´
˙
Syn Bozy w niebiosach Krolem juz jest,
´
władz dzis Pierworodny ma.
´
T dobr nowin głoscie co sił,
´
Bog nagrod posłusznym da!
(REFREN)
Sławcie Jah! Wysławiajcie Go!
´ ´
˙
Niechaj kazdy wielkosc Boga zna!
´
2. Sławcie Jah! I spiewajcie Mu,
´ ´
niech radosna piesn wszdzie brzmi!
´
´ ´
Niescie wiesc, sławcie Boga wraz,
´
´
smiało głoscie ku Jehowy czci.
´
Choc moc Jego wielka budzi w nas lk,
´
to pokorny, łagodny Bog.
´ ´ ˙
´ ´
´
On miłosc, zyczliwosc i dobroc sw
ma dla wszystkich lojalnych sług.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 89:27; 105:1; Jer. 33:11)
10
´
„Oto jestem! Mnie poslij”
(Izajasza 6:8)
´
1. Dzis ludzie sobie z Boga kpi,
´
˙
Jehowy swite imi lz.
´ ´
O słabosc wini i o zło,
´
a głupi mowi: „Nie ma Go!”.
´ ´
Kto chce oczyscic imi Jah
´
´
i spiewem chwał Jemu dac?
´
„Tu jestem, Panie, poslij mnie!
´
W głos bd wiernie sławic Ci”.
(REFREN)
„Zaszczytu nad ten nie ma, nie;
´
´
o Panie, poslij, poslij mnie!”
´
2. Bog długo zwleka zdaniem złych
´
— bojazni przed Nim nie ma w nich.
˙
Kamiennym bozkom wierni s
i zamiast Boga ludzi czcz.
´
´ ´
Kto im przestrog pojdzie niesc,
˙
´
´ ´
o wojnie Bozej głosic wiesc?
´
„Tu jestem, Panie, poslij mnie!
Ostrzeg ich, nie boj si”.
(Refren)
3. Potulni dzisiaj roni łzy,
´
bo swiat jest coraz bardziej zły.
Pokoju i wytchnienia chc,
˙
do Bozej prawdy sercem lgn.
´
Kto ma pocieszyc smutny lud?
´
Kto go nauczy prawych drog?
´
„Tu jestem, Panie, poslij mnie!
´
Potulnych ja pokrzepiac chc”.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 10:4; Ezech. 9:4)
11
Rozweselajmy´ serce Jehowy
(Przysłow 27:11)
˙
´
1. O wielki Boze, my, Twoj lud,
´
´
pragniemy spełniac dany slub:
´
w Twym dziele zawsze pilni byc
´
˙ ´
i dla radosci Twojej zyc.
´
˙
2. Twoj „szafarz” wiernie w słuzbie trwa,
´ ´
obwieszcza wielkosc Tw co dnia.
´
On stale krzepi cały zbor,
duchowy pokarm daje mu.
´
´
3. Racz ducha nam udzielac dzis,
´
˙
´ ´
bo sciezk prawdy chcemy isc,
´
przynosic Ci obfity plon,
´
˙
Twe serce rozweselac wciz.
˙
(Zob. tez Mat. 24:45-47; Łuk. 11:13; 22:42)
12
˙
Obietnica zycia wiecznego
(Psalm 37:29)
´ ˙
1. Bog zycie wieczne obiecał,
ziemi zamieni On w raj.
´ ´
Ufnosc zaszczepił nam w serca
i nadziej t dał.
(REFREN)
˙ ´
Zyc wiecznie bdziemy
tu, na rajskiej ziemi.
´
Bog to przyobiecał.
On spełni, co rzekł.
´
´
2. Swiat bdzie znow doskonały.
´
Bog nas uwolni od zła,
´
szczscie zapewni nam trwałe,
´
pokoj sługom swym da.
(Refren)
3. A gdy powstan umarli,
´
smutek przeminie i bol.
´
Bezmiar miłosci i łaski
´
´
´
zesle Bog na swoj lud.
(Refren)
˙
(Zob. tez Izaj. 25:8; Łuk. 23:43; Jana 11:25; Obj. 21:4)
13
Modlitwa dzikczynna
(Psalm 95:2)
´ ´
1. Dobry Jehowo, Tys Bog godzien czci
´
— głos naszej piesni ku chwale Twej brzmi.
´
Ty kornych modlitw co dnia słuchac chcesz,
˙
czuł opiek zapewniasz nam tez.
´
Cigle błdzimy, bo słaby nasz rod;
´
o łask błaga skruszony Twoj lud.
´
Oto Twoj Syn nas odkupił sw krwi.
´
´
˙
Zechciej prowadzic i uczyc nas wciz.
´
´
˙ ´
2. W Twojej swiatłosci pragniemy wic zyc
´
´
´
i na dziedzincach swityni Ci czcic.
´
Ty nas zapraszasz i uczysz swych drog.
˙
´
´
Jakze szczsliwy jest cały Twoj lud!
Zachwyt i lk budzi wielka Twa moc,
´
´ ´
˙
daje nam smiałosc, gdy inni nas lz.
´
´
Twoje Krolestwo sławimy dzis wraz;
wieczne zbawienie nam ono wnet da.
´ ´
˙
3. Radosc nam sprawia, ze o nas tak dbasz.
˙
Niech cała ziemia Ci czci, Boze nasz!
´
Ty przyozdabiasz dobroci swoj tron,
´
´
´
smierc i choroby usunie Twoj rzd.
´
˙
Gdy z wszelkim złem Krol rozprawi juz si,
´
całe stworzenie w głos bdzie czcic Ci.
´ ´
´ ´
Piesn tryumfaln pragniemy wic wzniesc:
´ ´
„Sławcie Jehow, oddajcie Mu czesc!”.
˙
(Zob. tez Ps. 65:2, 4, 11; Filip. 4:6)
14
´
Bog czyni wszystko nowe
(Objawienie 21:1-5)
˙
´
1. Po znakach widzimy, ze Krol objł tron
˙
— juz władz sprawuje Chrystusa rzd.
´
On stoczył w niebiosach zwyciski boj,
´
wnet ziemi uwolni od zła i trwog.
(REFREN)
´
´
Swoj namiot ma na ziemi Bog,
On wszystko nowe czyni’ tu:
´
nie bdzie wicej bolu ani łez,
´
´
´
˙
smierc zniknie i załosci przyjdzie kres.
˙
Te Boze obietnice piknie brzmi
— prawdziwe i wierne s!
´
´ ´
2. O, spojrzcie na oblubienic wsrod gwiazd!
´
To lsni Jerozolimy Nowej blask.
Odziana w klejnoty i czysty len;
´
´
Jehowa jej swiatłem i w noc, i w dzien.
(Refren)
3. To miasto chwalebne moc łask ludziom da
i bram swych nie zamknie po wieczny czas.
´ ´
´
Isc bd narody we swietle tym;
˙
˙ ´
´
a wy, słudzy Bozy, juz swieccie nim.
(Refren)
˙
(Zob. tez Mat. 16:3; Obj. 12:7-9; 21:23-25)
15 Stworzenie objawia chwał Jehowy
(Psalm 19)
˙
´
1. Jehowo Boze, Stworco piknych dzieł,
´
miriady gwiazd bezgłosnie sławi Ci.
´
´
O Twojej chwale mowi dzien i noc;
potulni widz Twoj wielk moc.
´
´
O Twojej chwale mowi dzien i noc;
potulni widz Twoj wielk moc.
´
´
2. Tys oceanom sam zakreslił brzeg,
a ciałom niebios nadał stały bieg.
Tak przeogromne dzieła Twoje s
˙
˙
— czymze jest człowiek, ze dostrzegasz go?
Tak przeogromne dzieła Twoje s
˙
˙
— czymze jest człowiek, ze dostrzegasz go?
3. Ty doskonałe, czyste prawa masz;
´
przypomnien Twych najsłodszy znamy smak.
˙
´
Nad złoto drozsze, ucz mdrych drog
´
´
— pragniemy kroczyc nimi dzien po dniu.
˙
´
Nad złoto drozsze, ucz mdrych drog
´
´
— pragniemy kroczyc nimi dzien po dniu.
˙
(Zob. tez Ps. 12:6; 89:7; 144:3; Rzym. 1:20)
16
´´
´
˙
Pokładaj ufnosc w Krolestwie Bozym!
(Sofoniasza 2:3)
1. Wszyscy potulni, szukajcie Jehowy,
´
prawych drog Jego szukajcie co sił,
˙
zeby On potem w dniu gniewu srogiego
schronieniem bezpiecznym wam był.
(REFREN)
´
˙
Boze Krolestwo nadziej jest tw,
´ ´
stale wic ufnosc w nim miej!
´
Bog błogosławi i schron ci zapewnia,
´
˙
rad Jego słuchac wciz chciej.
´
2. Prawdy i sprawiedliwosci złaknieni,
niech was nie trapi ni smutek, ni lk.
W Bogu szukajcie ucieczki przed wrogiem,
´
´
´
´
za Krolem swym idzcie dzien w dzien.
(Refren)
´
3. Czoła podniescie, radujcie si wszyscy!
˙
´
˙
´
´ ´
Boze Krolestwo juz wkrotce ma przyjsc.
´
Cieszcie si swiatłem od Boga Jehowy
´ ´
˙
´
i bojazn okazcie Mu dzis.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 59:16; Prz. 18:10; 1 Kor. 16:13)
17
´ ´
Naprzod, Swiadkowie!
(Łukasza 16:16)
´
´
1. Smiało i pewnie, gdy mija konca czas,
´
˙
˙
w głoszeniu Krolestwa lud Bozy mznie trwa.
´
˙
˙
Choc Szatan wciz na nas si srozy,
´
´
˙
przemy naprzod — Bog siły nasze mnozy.
(REFREN)
´
´
´
Swiadkowie, ruszajcie wic, bez bojazni, trwog!
´
´
Radosci pałajcie, to dzieło wiedzie Bog.
´
´ ´
´
Rozgłoscie t wiesc: bliski złego swiata kres.
Pikny raj tu, na ziemi, nastanie.
˙
˙
2. Zołnierz Chrystusa trud zycia dobrze zna,
´
nie nci go sława ni złudny swiata blask.
˙
´
Bez skazy juz dzis pozostaje,
´
´
´
wzor prawosci i wiary co dzien daje.
(Refren)
˙
´
3. Ludzie bezbozni z Krolestwa szydz w głos,
z imienia Jehowy bezwstydnie sobie drwi.
´
´
Uswicmy je przed narodami,
´
´
do najdalszych zaniesmy swiata granic.
(Refren)
˙
(Zob. tez Filip. 1:7; 2 Tym. 2:3, 4; Jak. 1:27)
18
´´
˙
Lojalna miłosc Boza
(Izajasza 55:1-3)
´
1. Kocha nas dobry Bog,
´
´
uczy nas miłosci drog.
Syna z nieba posłał tu,
´
´
by odkupic ludzki rod
´
´
— bysmy prawi mogli byc,
´
˙ ´
wiecznie i szczsliwie zyc.
(REFREN)
´
Hej, spragnieni, chodzcie tu
´
˙
wod zycia darmo pic.
´
´
Przyjdzcie tu, gdzie prawdy zdroj
´
´
— Bog was zaprasza dzis.
´
2. Kocha nas dobry Bog,
´
´
uczy lojalnosci drog.
On przymierze spełnił sam,
tron Synowi w niebie dał.
´
Tak dotrzymał swoich słow
´
— oto rzdzi prawy Krol.
(Refren)
´
3. Kocha nas dobry Bog
´
— bierzmy zawsze z Niego wzor.
´ ´
Chcemy do potulnych isc,
´
´
co prawosci łakn dzis.
˙
´ ´
Zbozn bojazn miejmy wic
´
´ ´
i pociechy głosmy wiesc.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 33:5; 57:10; Efez. 1:7)
19
˙
Boza obietnica raju
(Łukasza 23:43)
´
1. Na ziemi raj nasz Bog obiecał.
´
´
Przywroci go sam Chrystus Krol.
˙
On wszelki grzech i błd wymaze,
´
´
´
usunie smierc i łzy, i bol.
(REFREN)
´
´
˙
Juz wkrotce raj utworzy Bog
— w nadziei tej trwa Jego lud.
Jak przyrzekł On, tak stanie si;
´
Jehowy Syn to spełnic chce.
´
´
2. Zamierzył Bog umarłych wskrzesic.
Uczyni to wnet Jego Syn.
Sam Jezus dał t obietnic,
˙
˙ ´
ze w raju zyc bdziemy z nim.
(Refren)
3. Na ziemi raj nasz Pan obiecał,
´
on władz tu sprawowac ma.
Codziennie wic Jehowie Bogu
´ ´ ´
dzikczynn piesn spiewamy wraz!
(Refren)
˙
(Zob. tez Mat. 5:5; 6:10; Jana 5:28, 29)
20
Błogosław naszym
zebraniom
´
(Hebrajczykow 10:24, 25)
˙
1. Panie nasz, Jehowo Boze,
´ ´
usłysz t dzikczynn piesn.
˙
Wciz błogosław nam w zebraniach,
´
˙
swoim switym duchem strzez.
´ ˙
´
2. Pomoz nam umacniac wiar,
´
słowem swym nas karmic chciej.
´
Ucz, jak głosic Twoj prawd,
´ ´
miłosc w serca nasze wlej.
´ ´
´
3. Jednosc, pokoj daj nam, Ojcze,
i zebrania w pieczy miej.
Chcemy słowem oraz czynem
´
´
swiadczyc o wszechwładzy Twej.
˙
(Zob. tez Ps. 22:22; 34:3; Izaj. 50:4)
21
´
Szczsliwi miłosierni
(Mateusza 5:7)
1. Do Boga miłosierni lgn
i w Jego oczach pikni s.
˙
´ ´
Wciz nios miłosierdzia wiesc
´
tym, co prawosci pragn strzec.
´
Bog wielkie miłosierdzie miał
— na okup swego Syna dał.
Gdy grzech potulnym zdarzy si,
´
Bog dla nich miłosierny jest.
´
2. Tym, ktorzy miłosierni s
´
´
i wzor z Jehowy czerpac chc,
´
˙
´
On pokoj zsyła w kazdy dzien
— za nimi Chrystus wstawia si.
´ ´
By inni dali Bogu czesc,
´ ´
głosimy t krzepic wiesc:
´
„Radosci wielkiej nastał czas,
´
˙
Krolestwo Boze władz ma!”.
´
3. Szczsliwi miłosierni s,
bo czeka ich łaskawy sd.
´
Bog dla nich miłosierdzie ma
˙
i zycie wieczne w darze da.
˙
´
Wciz pełen miłosierdzia bdz,
´
´
przymiotem tym si co dzien rzdz.
´
Pragniemy miłosierni byc,
´
´
bo wzor dał Bog i Jego Syn.
˙
(Zob. tez Łuk. 6:36; Rzym. 12:8; Jak. 2:13)
22
„Jehowa jest moim Pasterzem”
(Psalm 23)
1. Jehowa Pasterzem moim,
˙
´
wic czemuz mam lkac si?
˙
On kazd sw owc w pieczy ma
i chroni przed wszelkim złem.
´
Do wod spokojnych mnie wiedzie,
˙
m dusz pokrzepia wciz.
´
Prawosci szlakiem prowadzi mnie
— swe imi otacza czci.
´
Prawosci szlakiem prowadzi mnie
— swe imi otacza czci.
2. Gdy id dolin cienia,
˙
nie trwoz si niczym złym,
bo Wielki Pasterz osłania mnie,
pociesza w te mroczne dni.
´
Moj kielich cały napełnił,
´
oliw namascił mnie.
´
˙
˙
Twa dobroc za mn podza wciz;
´
ja w domu Twym mieszkac chc.
´
˙
˙
Twa dobroc za mn podza wciz;
´
ja w domu Twym mieszkac chc.
´ ˙
3. Pasterzem jest Bog zyczliwym
´ ´
— oddaj Mu hołd i czesc.
´ ´ ˙
Radosn wiesc, ze troskliwy jest,
´ ´
chc innym gorliwie niesc.
Tak pragn Ojcze, Jehowo,
´ ´
drogami Twoimi isc.
´
˙
Z wdzicznosci za słuzby cenny dar
´
´
t piesni Ci sławi dzis.
´
˙
Z wdzicznosci za słuzby cenny dar
´
´
t piesni Ci sławi dzis.
˙
(Zob. tez Ps. 28:9; 80:1)
23
Jehowa nasz sił
(Izajasza 12:2)
´
˙
´ ´
1. Swity Jehowo, potzny Tys Bog
i wybawienie masz dla swoich sług.
´
´
´
Głosic Twe Słowo bdziemy dzien w dzien
´
´
— czy swiat chce słuchac go, czy wzbrania si.
(REFREN)
´
Jehowo, Tys Skała i nasza moc!
´
´
Twe imi chcemy czcic dzien i noc.
´
Ciebie błagamy, bys dodał nam sił,
´
Ciebie szukamy, bys twierdz nam był.
´
2. Swiatło duchowe nam dajesz w te dni,
˙ ´
drog wskazujesz i uczysz, jak zyc.
´
Bibli badamy, by prawa Twe znac;
´
˙
´
chcemy po stronie Krolestwa wciz stac.
(Refren)
˙ ´
3. Dla woli Twojej pragniemy wic zyc,
´
˙
Tobie ufamy, choc Diabeł nas lzy.
´
´
´
´
I chocby komus z nas on zadał smierc,
´
´
wiernie bdziemy trwac i wielbic Ci.
(Refren)
˙
(Zob. tez 2 Sam. 22:3; Ps. 18:2; Izaj. 43:12)
24
´
Wypatruj rajskiego swiata!
(2 Koryntian 4:18)
´
´
1. Wnet Bog przywroci głuchym słuch,
´
´
a oczy slepych przejrz znow.
´ ˙
Wnet krzewy roz zakwitn tam,
gdzie dmie pustynny, suchy wiatr.
´
´
Kulawy skakac bdzie mogł,
˙
nic bliskich nie rozłczy juz.
˙
´
Tych Bozych darow ujrzysz blask,
´
´
gdy dzis utkwisz wzrok w rajski swiat.
´
´
2. Wnet niemi wznios dzwiczny spiew,
´ ´
a starosc zniknie jak zły sen.
´
´
Wnet Bog otworzy szczodr dłon
i ziemia wyda bujny plon.
´
Radosny zabrzmi dzieci smiech,
nikt nie uroni gorzkich łez.
´
I zmarłych bdziesz witac sam,
´
´
gdy dzis utkwisz wzrok w rajski swiat.
3. Pokoju nie zamci nic.
˙ ´
Zwierzta bd w zgodzie zyc.
I chłopiec mały zbierze je,
by wszystkie razem pasły si.
Przemin smutku chmurne dni;
´
´
nie dozna trwog ni bolu nikt.
˙
Wiecznego zycia poznasz smak,
´
´
gdy dzis utkwisz wzrok w rajski swiat.
˙
(Zob. tez Izaj. 11:6-9; 35:5-7; Jana 11:24)
25
´
´´
Nasladujmy miłosc Chrystusa
(Jana 13:34, 35)
´
´
1. Kto chce na drodze miłosci trwac,
´
´
musi krolewskie prawo znac
´ ´
´
´
— miłosc do bliznich ofiarn miec,
˙
´ ´
zycie takie jak Chrystus wiesc.
˙
´
On kocha wciz cały ludzki rod;
´
˙ ´
´
on umarł sam, bys ty zyc mogł.
´
´
Wzor dzis bierzemy z Chrystusa Pana
´
i idziemy za Mistrzem w slad.
´ ´
2. Ta miłosc nas nie zawiedzie, nie.
´
Rce osłabłych wzmacniac chce.
˙
To najwazniejszy codzienny dług:
´
˙
´
kochac braci, jak kaze Bog.
´
Tu, w zborze, szczerych przyjacioł krg;
do siebie tskni tak i lgn.
´ ´
Miłosc wzajemna ma wielk sił.
´
´
Drog miłosci trzymajmy si!
˙
(Zob. tez Rzym. 13:8; 1 Kor. 13:8; Jak. 2:8; 1 Jana 4:10, 11)
26
´
Chodz z Bogiem!
(Micheasza 6:8)
´
´
1. Chodz z Bogiem, skromny bdz co dnia,
˙
´ ´
zyczliwosc w sercu miej.
Przy Bogu swym lojalnie trwaj,
od Niego siły czerp.
´
´
Nie zdoła ci oszukac wrog,
gdy prawdy trzymasz si.
´
Za rk ci powiedzie Bog,
jak ojciec dziecko swe.
´
´
˙
2. Chodz z Bogiem i czystosci strzez,
´
nie wracaj do złych drog.
´
Postpy rob, wysilaj si,
´
´
by uznał ci twoj Bog.
˙
Co prawe, czyste, o tym wciz
˙ ´
´
rozwazac w mysli chciej.
˙
´
Do tego dz, wytrwały bdz,
nadziej w Bogu miej.
´
´
˙
3. Chodz z Bogiem i w wiernosci zyj,
˙
w oddaniu zboznym trwaj.
Przyniesie to ogromny zysk,
´
prawdziwe szczscie da.
´
Chodz z Bogiem zawsze, wesel si,
´
´ ´
pochwaln spiewaj piesn,
´
˙
z radosci pełnij słuzb t
´
´
´ ´
i głos Krolestwa wiesc.
˙
(Zob. tez Rodz. 5:24; 6:9; Filip. 4:8; 1 Tym. 6:6-8)
27
´
Stan po stronie
Jehowy!
´
(Wyjscia 32:26)
´
1. Kto udział w kulcie fałszywym swoj miał,
´
˙
ten w niepewnosci i w lku wciz trwał.
˙
Lecz odkd prawd o Bogu juz zna,
´
szczscie odczuwa co dnia.
(REFREN)
´
Stan po stronie Boga
´
i zaszczyt ten cen.
´
´
Krocz drog swiatłosci,
˙
juz nie cofaj si!
´
´
Mow wic o wolnosci,
´
´ ´
głos radosn wiesc.
O władzy Chrystusa
´
niech swiat dowie si!
´
´
´
2. Boga z radosci chc sławic i czcic,
´
imi Jehowy rozgłaszac co sił,
´
prawd zanosic do miast i do wsi.
Niechaj ordzie to brzmi!
(Refren)
´
3. Nie boj si Diabła ni jego złych sług
´
— ufaj Jehowie, On bdzie ci wiodł.
´
´
Choc nas niewielu, a liczny jest wrog,
´
Jah nas wybawi od trwog.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 94:14; Prz. 3:5, 6; Hebr. 13:5)
28
´ ´
Nowa piesn
(Psalm 98)
´
´ ´
´
´
1. Spiewaj now piesn — głos wysławiania smiało wznies
´
— o tym, co Bog czynił i co uczyni wnet.
Wielka Jego moc, zwyciskie rami gromi zło.
Rzdzi sprawiedliwie i prawy Jego sd.
(REFREN)
´ ´
Nowa piesn
´ ´
— niech wszdzie brzmi ta wiesc!
´ ´
Nowa piesn
´
— Jehowa Krolem jest!
´ ´
˙
´
´
´
2. Radosc okaz sw, donosnie wołaj: Krolem Bog!
´
´
Jego swite imi dzis sławi zastp sług.
´
´
´
´
Wzniesmy chorem spiew, radosnie chwalmy
´
co dzien Jah
´
´
— harfa, rog i trba niech dzwicznie graj wraz.
(Refren)
´
´
3. Niechaj morska ton i roje stworzen sławi Go!
˙
´
Wszystko, co na ziemi, dołczy tez swoj głos.
˙
´ ´
Niechaj zyzny kraj i zrodła rzek wesel si;
´
´ ´
gory i doliny — oddajcie Bogu czesc!
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 96:1; 149:1; Izaj. 42:10)
29
´
´
Chodzmy w nieskazitelnosci
(Psalm 26)
´
1. Ach, osdz mnie,
´
˙
z ufnosci słuz
Sam zbadaj mnie
´ ´
me serce oczysc
˙
´
Jehowo Boze, spojrz:
´
Ci, lojalnie dzien po dniu.
´
´
i probie poddac chciej,
˙
tez i w swojej pieczy miej.
(REFREN)
˙ ´
Chc słuzyc Ci przez wszystkie swoje dni,
´
˙ ´
na zawsze Ciebie czcic, nieskazitelnie zyc!
2. Nie siedz tam, gdzie niegodziwi s,
´
´
znienawidziłem tych, co spiesz czynic zło.
Przekupni s, ich rce pełne krwi
´
˙
— z takimi ludzmi wic nie odbierz zycia mi.
(Refren)
´ ´
˙
3. Twoj swity dom umiłowałem tez
´
i przy ołtarzu Twym codziennie chodzic chc
´
´ ´
— o chwale Twej rozgłaszac wszdzie wiesc,
´
˙
´
´
´ ´
Twe dzieła sławic wciz, dzikczynn spiewac piesn.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 25:2)
30
´
Jehowa zaczł panowac
(Objawienie 11:15)
˙
˙
´
1. Jakze wspaniały to czas! Rzd Bozy władz dzis ma.
˙
´
Syna swojego wywyzszył nasz Bog.
´ ´
˙
Niech brzmi radosna ta piesn, niech kazdy
´ ´
słyszy t wiesc:
˙
Chrystus, Wybawca, tron w niebiosach objł juz.
(REFREN)
Co nam przyniesie rzd Jehowy?
´
Tryumf prawosci, kłamstwa kres.
Co jeszcze da nam rzd Jehowy?
´
˙
˙
Wieczne, szczsliwe zycie tez.
Pana Wszechwładnego czcijmy,
´
On miłosci Bogiem jest.
´
˙
˙
2. Chrystus kroluje nam juz i Armagedon jest tuz;
ten stary system usunie wnet std.
´
´ ´
Słowo bez lku wic głos, wiesc dobr
˙
´
wciz innym nos,
´
˙
aby pokorni mogli uznac Bozy rzd.
(Refren)
´
˙
˙
3. Krol Bozy władz juz ma,
hołd mu składajmy co dnia.
Rzdzi w imieniu Jehowy nasz Pan.
´
´
Ku Bogu skłon serce swe, do bram swityni
´
´
dzis wejdz.
´
˙
Bliski jest dzien, gdy kazdy chwał Bogu da.
(Refren)
˙
(Zob. tez 2 Sam. 7:22; Dan. 2:44; Obj. 7:15)
31
´
´
Jestesmy Swiadkami Jehowy!
(Izajasza 43:10-12)
´
1. Martwych bogow ludzie czcz,
˙
Boga Wszechmocnego lz,
˙
chociaz Jego dzieła
jawne dla nich s.
˙
Bozki nic nie wiedz, nie,
´
co w przyszłosci stanie si.
´
´
O ich boskosci nie swiadczy nikt,
´
ich sług i chwalcow czeka wstyd.
(REFREN)
´
´
´
My swiadczymy dzis bez trwog,
´
˙
ze Jehowa to nasz Bog.
˙
Znamy proroctwa i wiemy, ze
wszystko, co rzekł, spełni si.
´
2. Imi Boga chcemy czcic
´
´
i swiadkami Jego byc,
´
´
z wiesci o Krolestwie
´
´
´ ´
smiało naprzod isc.
Prawda wielk sił ma
´ ´
— szczerym ludziom wolnosc da.
´
Kto j doceni, wzniesie swoj głos
i z nami odda Bogu hołd.
(Refren)
´
3. Niech swiadectwo nasze brzmi,
´
bronmy nim Jehowy czci.
˙
Słowa ostrzezenia
´
niechaj słysz zli.
´
Bog przebaczy temu grzech,
kto skruszony w sercu jest.
˙
´ ´
Słuzba dla Boga radosc nam da
˙
i zycie, co na wieki trwa.
(Refren)
˙
(Zob. tez Izaj. 37:19; 55:11; Ezech. 3:19)
32
´
Bdz niezłomny, niewzruszony!
(1 Koryntian 15:58)
´
´
1. Swiata narody znkane dzis s,
˙
bledn ze strachu przed jutrem i drz.
´
Bdz niewzruszony, o wiar sw dbaj,
˙
słuz Bogu i przy Nim trwaj.
(REFREN)
´
Niezłomny masz zawsze byc
´
˙ ´
i z dala od swiata zyc,
´
´
trzymac si prawdy słow,
´
Boga lojalnie czcic.
´
2. Sideł i pokus nie szczdzi ten swiat;
´
˙
miej trzezwy umysł i strzez go od zła.
Słuchaj rad Boga, wprowadzaj je w czyn
i w Jego cieniu si skryj.
(Refren)
´
˙
3. Całym swym sercem Jehowie dzis słuz,
´
´
´
´
głos z gorliwosci — Bog ceni twoj trud.
´ ´
˙
Szerz dobr wiesc, nieustannie tym zyj;
´
wnet min złe konca dni.
(Refren)
˙
(Zob. tez Łuk. 21:9; 1 Piotra 4:7)
33
´
Nie bojcie si ich’!
(Mateusza 10:28)
´
1. Niech nowina o Krolestwie,
´
o moj ludu, szerzy si!
´
˙
Niechaj wrog nie trwozy ci,
´ ´
wszystkim t rozgłaszaj wiesc,
˙
´
ze moj Syn panuje w niebie
˙
— Diabła stamtd zrzucił juz.
´
´
Wkrotce spta go łancuchem
˙
— uwolnienie prawych tuz.
(REFREN)
´
˙
Bdzcie wierni i odwazni,
´
´
´
choc miotaj grozby zli.
´
Strzeg was jak swej zrenicy,
wespr was i dodam sił.
´
2. Choc wrogowie tacy liczni,
´
˙
choc wam groz i z was drwi,
osaczaj ze wszech stron,
´
na zł drog zepchnc chc,
nie lkajcie si, lojalni,
´
toczcie ten zwyciski boj.
Wierzcie — bd was ochraniał,
˙
´
az przeminie walki znoj.
(Refren)
3. Nigdy o was nie zapomn,
´
podam wam pomocn dłon.
´
Nawet gdyby zginł ktos,
´
wnet usun smierci mrok.
´
Chocby ciało wam zabili,
duszy nie zabij, nie!
˙
´
Trwajcie wiernie az do konca,
ja lojalnych bd strzegł.
(Refren)
˙
(Zob. tez Powt. Pr. 32:10; Nehem. 4:14; Ps. 59:1; 83:2, 3)
˙
34 Zyjmy zgodnie z naszym imieniem
(Izajasza 43:10-12)
1. Wieczny, chwalebny, wszechmocny Jehowo,
´ ´
´
wielka Twa miłosc, bezstronny Twoj sd.
´ ´ ´
´ ´
Tys Zrodłem prawdy, bezkresna Twa mdrosc,
´
Tys Suwerenem, co w niebie ma tron.
´
O Twojej władzy ochoczo mowimy
´
i z głbi serca pragniemy Ci czcic.
(REFREN)
´
´
˙
Jakiz to zaszczyt byc Twymi Swiadkami!
´ ˙
˙ ´
Zgodnie z imieniem tym pomoz nam zyc.
´
2. Kiedy spełniamy to swite zlecenie,
´
´ ´
´
pokoj i miłosc zespala nasz zbor.
Prawdy Twe innym gorliwie głosimy,
by coraz wikszy był zastp Twych sług.
Twoim czcigodnym imieniem nazwani,
´
chcemy ozdob nauki Twej byc.
(Refren)
˙
(Zob. tez Powt. Pr. 32:4; Ps. 43:3; Dan. 2:20, 21)
35
´´
˙
Wdziczni za Boz cierpliwosc
(2 Piotra 3:15)
˙
1. Boze Jehowo, wielka Twa moc.
Ty sprawiedliwy kochasz sd.
´
´ ´
Dzis niegodziwosc rzdzi tu
´
i Twemu sercu sprawia bol.
´
´
Choc Twych wyrokow bliski jest czas,
˙
´
ludziom skruszonym zycie chcesz dac.
´
´
Tys jest cierpliwy, prawy Bog;
´
Ciebie wysławia wdziczny Twoj lud.
´
2. U Ciebie tysic lat jest jak dzien,
˙
´
a zycie ludzkie niczym cien.
´
´
Gniew swoj wylejesz na ten swiat,
´ ´
nic nie opozni Twego dnia.
´
´ ´
Choc niegodziwosc smuci tak Ci,
chtnie przebaczasz win i grzech.
´
Pełni nadziei chcemy byc
´
´
i wdziczn piesni Twe imi czcic.
˙
(Zob. tez Łuk. 15:7; 2 Piotra 3:8, 9)
36
´
Co Bog wprzgł w jedno jarzmo’
(Mateusza 19:5, 6)
´
1. Radosny nadszedł dzien,
´
potrojny powstał sznur.
´
´
Swiadkami Bog i ludzie,
´
´ ´
gdy swity słychac slub.
On przysigł przed Jehow
´
´
w miłosci wierny byc.
(REFREN)
´
Co Bog wprzgł w jedno jarzmo,
niech nie rozdziela nikt’.
´
2. Szukali prawdy drog,
poznali wol Jah.
´
I Jego chc si radzic,
˙ ´
´
jak o małzenstwo dbac.
Przysigła przed Jehow
´
´
w miłosci wierna byc.
(Refren)
˙
(Zob. tez Rodz. 2:24; Kazn. 4:12; Efez. 5:22-33)
´
37 Pismo Swite — natchnione przez Boga
(2 Tymoteusza 3:16, 17)
˙ ´
´
1. Słowo Boze swiatłem lsni,
wiedzie nas przez mroczne dni.
Temu, kto wiernie przy nim trwa,
´ ´
prawda od Boga wolnosc da.
´
2. Bibli natchnł duchem Bog,
´
w niej naucza nas swych drog.
´
Karci tych, co jej słuchac chc
´
i do prawosci stale lgn.
´
3. W Ksidze tej objawił Bog,
jak miłuje swoich sług.
´ ´
´
Mdrosc z niej co dzien chtnie czerp,
˙
´
by dar wiecznego zycia miec.
˙
(Zob. tez Ps. 119:105; Prz. 4:13)
38
´
Zrzuc swe brzemi na Jehow
(Psalm 55)
˙
1. Boze, usłysz m modlitw,
kiedy szczerze szukam Ci.
´ ´
Zwroc si ku mnie i odpowiedz
˙
— serce we mnie trwozy si.
(REFREN)
´
Zrzuc swe brzemi na Jehow,
´
w Nim podpor masz pewn co dzien.
´
´
Nie dopusci, bys si zachwiał,
´
wesprze ci, bys ostał si.
2. Gdybym miał gołbie skrzydła,
prdko bym odleciał w dal,
uciekłbym od krzywd i zniewag,
gdzie mi schron bezpieczny dasz.
(Refren)
3. Bd wzywał Ci, Jehowo,
´
´
bys Obronc moim był.
´
´
Pokoj zeslij w czasie zgryzot
i potulnym dodaj sił.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 22:5; 31:1-24)
39
´
´
Cenmy pokoj od Boga
(Jana 14:27)
´
1. Sławmy Boga z głbi serc za jednosci dar.
˙
´
Jah połozy wojnom kres, pokoj ziemi da.
˙
˙
A Pokoju Ksiz nasz, Chrystus, Bozy Syn,
´
wnet uwolni swiat od zła i od wszelkich krzywd.
´
2. Kłotnie odrzucamy precz, nie szukamy zwad.
˙
´
´
Nie chwytamy tez za miecz, pokoj chcemy siac.
´
´
˙
´
Mamy bliznich kochac wciz i potulni byc,
´
˙ ´
do pokoju zawsze lgnc — tak jak Jezus zyc.
´
˙
´
´
3. Pokoj Bozy czynmy wic — to prawosci plon;
´ ´
mdrosc tak objawia si i modlitwy moc.
´
´
´
Chcemy pokojowych drog trzymac si dzis wraz.
´
˙
Nowy swiat nadchodzi juz — i pokoju czas.
˙
(Zob. tez Ps. 46:9; Izaj. 2:4; Jak. 3:17, 18)
´
40 Stale szukajmy najpierw Krolestwa
(Mateusza 6:33)
˙
1. Jakze cenny jest dla Boga
i uznanie Jego ma
´
´
rzd Krolestwa, poprzez ktory
zaprowadzi Chrystus ład!
(REFREN)
´
Wic szukajmy wpierw Krolestwa
´
´
˙
i prawosci strzezmy drog.
´
Wysławiajmy piesni Boga,
´ ´
´
˙
wsrod narodow słuzmy Mu.
´ ˙
´
2. Po coz si zadrczac jutrem
´
´
i zamartwiac o swoj byt?
´
Kto Krolestwa szuka stale,
´
nie doswiadczy trwałych krzywd.
(Refren)
´
3. Obietnicy głosmy słowa,
niech potulni wiedz to:
´
´
prawdomowny Bog Jehowa
wnet odmieni ludzki los.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 27:14; Mat. 6:34; 10:11, 13; 1 Piotra 1:21)
41
´
Czcij Boga w młodosci
(Kaznodziei 12:1)
˙
´ ´
1. Dzieci najdrozsze i młodzi wsrod nas,
´
wielk miłosci otacza was Jah.
´
´
Ciepłe uczucia przekazac chce Bog
´
przez waszych bliskich i przez cały zbor.
´
˙
2. Dla swych rodzicow szacunek wciz miej,
´
´
bdz im posłuszny i rady ich cen.
´
Łask niech darz ci ludzie i Bog
´
´
— to do młodosci szczsliwej jest klucz.
´
3. O swoim Stworcy pamitaj co dnia,
´
w szczerej miłosci do praw Jego trwaj.
Raduj Jehow, co w niebie ma tron,
´
wiernie oddany na zawsze Mu bdz.
˙
(Zob. tez Ps. 71:17; Lam. 3:27; Efez. 6:1-3)
42
Pomagajmy słabym
(Dzieje 20:35)
˙
´
1. Chociaz mamy wiele wad i skłonnosci złych,
´
Bog Jehowa o nas dba, nie rozlicza z nich.
´
To miłosierny Bog, On kocha swoich sług.
´
Wzor z Jehowy stale bierz i pokrzepiaj ich.
´
2. Paweł niosł brzemiona tych, co nie mieli sił.
˙
˙
Chrystus przelał swoj krew, aby kazdy zył.
´
´
Słabym wic podaj dłon — Boga własnosci s.
˙
´
Okaz im wspołczucie swe, niech osusz łzy.
´
3. Nie potpiaj braci tych, wspieraj ich i cen.
˙
´
˙
´
Darz ich zyczliwosci tez i umacniac chciej.
´
´
˙
´
Sw gorliwosci dzis mozesz im dodac sił.
˙
´
´
Wciz zacht dla nich bdz i pociech nies.
˙
(Zob. tez Izaj. 35:3, 4; 2 Kor. 11:29; Gal. 6:2)
43
´
Stojcie mocno i czuwajcie!
(1 Koryntian 16:13)
´
1. Stojcie mocno i czuwajcie,
´ ´
niech wytrwałosc wyda plon.
˙
Do zwycistwa mznie kroczcie.
˙
Zbliza si Jehowy sd.
´
Chrystus Jezus naszym Wodzem dzis,
´
wszyscy chcemy mu posłuszni byc.
(REFREN)
´
Bdzmy wierni, silni i czujni!
´
Bliski jest Jehowy dzien!
´
2. Stojcie mocno i czuwajcie,
´
´
posłuszenstwa dajc wzor.
Chrystus nam wskazuje drog
´
´
poprzez swoj lojalny zbor.
´
On pasterzy dał, by chronic nas,
´
z uległosci wic słuchajmy rad.
(Refren)
´
3. Zjednoczeni dzis czuwajcie,
´
´
broncie prawdy dzien po dniu.
´
Gdy wrogowie chc j stłumic,
´
´
coraz głosniej brzmi nasz chor.
Boga sławmy razem z całych sił,
´
´
by po krance swiata znany był.
(Refren)
˙
(Zob. tez Mat. 24:13; Hebr. 13:7, 17; 1 Piotra 5:8)
44
˙
Radosny udział w zniwie
(Mateusza 13:1-23)
1. Przywilej niezwykły nas spotkał
´
´
˙
— na swiecie dzis trwa zniwa czas.
˙
Z anielskim zastpem zniwiarzy
˙
t słuzb pełnimy co dnia.
Sam Chrystus to dzieło prowadzi;
on zawsze gorliwy w nim był.
Ten zaszczyt bezcenny powierzył nam.
´
˙
Z radosci ruszajmy do zniw.
´
´
2. Z miłosci do Boga i bliznich
´
nie szczdzmy ni czasu, ni sił.
Tak pilne jest dzieło głoszenia
´
´
— wszak swiata koncowe to dni!
´
´
Zaprosił nas Bog do wspołpracy
´ ´
i radosc do serc naszych wlał.
´
´ ´
Zanosmy wytrwale t dobr wiesc
´
´
— Bog moc błogosławienstw nam da.
˙
(Zob. tez Mat. 24:13; 1 Kor. 3:9; 2 Tym. 4:2)
45
´
˙
Naprzod d
z!
´
(Hebrajczykow 6:1)
´
˙
´
˙
´
1. Naprzod dz, naprzod dz, bys dojrzały był!
´
Wol Boga to jest, bys nabywał nowych sił,
´
˙
˙
bys sw słuzb ulepszał i wciz Go czcił
— swoim duchem wesprze ci.
˙
´
´
Dla kazdego Bog prac dzis ma.
´
˙
Niegdys Jezus w niej udział tez brał.
Ku Jehowie spogldaj i wiernie trwaj;
´
´
˙
drog prawosci stale strzez.
´
˙
´
˙
´
´
2. Naprzod dz, naprzod dz, prawd smiało głos!
´
Wiecznotrwał nowin narodom wszystkim nos.
´
´
Boga co dzien wysławiaj, gorliwy bdz,
´ ´
szerz t wiesc od drzwi do drzwi.
˙
´
´
Zadnych wrogow nie musisz si bac,
´
wic nie cofaj si, gdy głosic czas,
˙
´
˙
ze Krolestwo Jehowy juz władz ma.
Niech ta prawda wszdzie brzmi!
´
˙
´
˙
3. Naprzod dz, naprzod dz, nie zatrzymuj si!
´
´
Czyn postpy w tym dziele i mnostwo pracy miej.
˙
˙
Gdy do słuzby duch Bozy pobudza ci,
´ ´
szczer radosc to ci da.
Kochaj ludzi, co pragn jak ty
´
´
wielbic Boga i sercem Go czcic.
Wspieraj ich cały czas i dodawaj sił
´
— niech jasnieje prawdy blask!
˙
(Zob. tez Filip. 1:27; 3:16; Hebr. 10:39)
46
´
Jehowa jest Krolem!
(Psalm 97:1)
1. Radujcie si i sławcie Boga!
´ ´
´
Prawosc Jego dzis niebios opiewa krg.
´
´
´
Wzniesmy razem swoj głos, niechaj brzmi piesni ton.
´
Wielkich czynow dokonuje Jah.
(REFREN)
´
Niebo i cały swiat, niech raduj si wraz:
´
Krolem został nasz Wszechwładny Pan!
´
Niebo i cały swiat, niech raduj si wraz:
´
Krolem został nasz Wszechwładny Pan!
´ ´
´
´
2. Wsrod ludow chwał Jego głoscie.
´
´
Wybawieniem jest nam — mowcie dzien po dniu.
´
´
Krolem wielkim nasz Bog, godzien czci
od swych sług,
˙
wic składajmy Mu nalezny hołd.
(Refren)
´
3. Bog władz w niebie dał Synowi.
˙
˙
Jakze wzniosły to tron, jakze prawy rzd!
´
˙
Wszelkie bostwa niech drz, czeka je srogi sd.
Uwielbieniem darzmy tylko Jah.
(Refren)
˙
(Zob. tez 1 Kron. 16:9; Ps. 68:20; 97:6, 7)
47
Oznajmiajmy dobr nowin
(Objawienie 14:6, 7)
´
1. Objawił swe odwieczne zamierzenie Bog,
´
by drog wybawienia poznał ludzki rod.
´
W prawosci swej i wielkim miłosierdziu chciał
´
´ ´
uwolnic nas od grzechu i przywrocic raj.
´
´
Zamyslił Bog, by Jego ukochany Syn,
´
Potomek obiecany, Krolem nad ziemi był.
Jehowa wybrał mu oblubienic sam,
´
˙
´
tej „małej trzodce” zycie niesmiertelne da.
´
´
2. Głoszenie dobrej wiesci zapowiedział Bog
´
i pragnie dzis, by j oznajmiał Jego lud.
´
Aniołow zastp dziełem tym raduje si,
´ ´
pomaga nam ordzie niesc do ludzkich rzesz.
´ ´
´
Powinnosc to i zaszczyt sławic Boga w głos
´
´
´
´
— uswicac Jego imi i co dzien składac hołd.
´
˙
´
Swiadkami Najwyzszego Boga chcemy byc
´
´ ´
i z dobr, wiecznotrwał wiesci wszdzie isc!
˙
(Zob. tez Marka 4:11; Dzieje 5:31; 1 Kor. 2:1, 7)
48
´
Codziennie chodzmy z Jehow
(Micheasza 6:8)
1. Rami w rami z naszym Ojcem
´
´
chcemy skromnie chodzic dzien po dniu.
˙
´
Zyczliwosci On obdarza
´
´
tych, co pragn szukac Jego drog.
´
´
˙ ´
Bog pozwala si don zblizyc,
sw prawic wiedzie nas.
Jemu wic bdziemy wierni,
˙
˙
´
mznie przy Nim wciz chcemy trwac.
´
´
2. Bog osdza dzis narody,
´
wnet usunie ten nikczemny swiat.
˙
˙
Chociaz sroz si wrogowie,
´
nie spoczniemy, poki walki czas.
Pod skrzydłami Boga skryci,
˙
´
wciz do Niego chcemy lgnc.
On nagrod da sowit
´
swym lojalnym, co naprzod pr.
´
3. Bog nas krzepi i umacnia
´ ´
poprzez ducha oraz Biblii tresc,
poprzez grono wiernych braci,
˙
poprzez cenny dar modlitwy tez.
´
Gdy kroczymy dzis z Jehow,
˙
˙ ´
On nas uczy zboznie zyc.
´
˙
Bdzmy tak jak On zyczliwi;
´ ´
skromnie razem z Nim mamy isc.
˙
´
(Zob. tez Rodz. 5:24; 6:9; 1 Krol. 2:3, 4)
49
Jehowa naszym schronieniem
(Psalm 91)
1. Schronieniem jest Jehowa
— ufamy w Jego moc.
Sw dłoni nas ocienia
´
i dzwiga w czasie trosk.
´
´
Bog broni swoj lojalny lud,
odnawia siły wiernych sług.
Jehowa nasz twierdz;
´
wszystkim prawym dzis daje schron.
´
´
2. I chocby niegodziwcow
˙
tuz obok tysic padł,
´
´ ´
Bog tobie wsrod lojalnych
bezpieczne miejsce da.
˙ ´
Ze strachu drzec nie bdziesz, nie,
´
´
˙
do ciebie smierc nie zblizy si.
Na własne oczy ujrzysz
˙
pomst Boz i koniec zła.
´
3. Nie spotka ci nieszczscie,
unikniesz wszelkich plag.
´
Po kobrze bdziesz stpac,
podepczesz nawet lwa.
´
Nie zlkniesz si dotkliwych prob,
´
w udrce bdzie z tob Bog.
Schronieniem jest Jehowa,
wielk tarcz jest dla nas Jah.
˙
(Zob. tez Ps. 97:10; 121:3, 5; Izaj. 52:12)
50
´
´
˙
Bozy wzor miłosci
(1 Jana 4:19)
´
´
1. Jehowa, nasz Bog, w swej wielkiej mdrosci
´
dał nam wzor,
´
pikny wzor:
´ ´ ´
˙
´
pokazał, jak isc sciezkami miłosci,
´
strzec prawych drog,
´
strzec prawych drog.
´
´
Wic czynmy, co Bog — On uczy nas wszystkich,
´
jak spełniac co dnia szlachetne uczynki,
´
´
´ ´
´
jak o pokoj dbac i o jednosc mysli.
Kto Boga zna,
´ ´
˙
ten miłosc tez zna.
´
2. Zachca nas Bog, by w zborze do braci
´ ´
´
miłosc miec
w głbi serc;
˙
´
i uczuciem tym kazdego bogacic,
´ ´
i pomoc niesc,
´ ´
i pomoc niesc.
´ ´
˙
Kto t miłosc ma, przebacza zyczliwie,
´
o swych bliznich dba i kocha ich tkliwie.
´
´
Wzor z Boga chce brac, by jak najprawdziwiej
´
´
w miłosci trwac,
´
´
w miłosci tej trwac.
´
´
3. Bog nasz godzien jest głbokiej miłosci
˙
w kazdym dniu,
˙
w kazdym dniu.
´
´
Pragniemy wic dzis t piesni radosn
´ ´
´
czesc oddac Mu,
´ ´
´
czesc oddac Mu.
´
´ ´
˙
Rozgłosmy t wiesc o Bozym imieniu,
´
´ ´
rozgłosmy t wiesc o bliskim zbawieniu.
´ ´
´
Jak cenna to wiesc i dzieło swiadczenia!
´
´
Bog dał nam wzor,
´
´
miłosci dał wzor.
˙
(Zob. tez Rzym. 12:10; Efez. 4:3; 2 Piotra 1:7)
51
Lgniemy do Jehowy
(Jozuego 23:8)
1. Wszechwładny Jehowa jest godzien wysławiania,
´
On prawy i swity we wszystkich poczynaniach.
´
´
Co przyrzekł, wypełni — nie mowi pustych słow.
´
My lgniemy do Boga, do Jego prostych drog;
´
˙
´
wnet Jego poddani pic bd z zycia wod.
´
2. Tron Boga oparty jest na sprawiedliwosci,
´
´
a Jego mieszkanie otacza blask swiatłosci.
´
On wzywa potulnych, by dzis do Niego szli.
My lgniemy do Boga ze wszystkich swoich sił;
˙
Jehowa, Najwyzszy, jest godny naszej czci.
˙
´ ´
3. Nie moze pomiescic Go nawet niebios niebo.
´ ˙
´
Wrog zaden nie zdoła powstrzymac Wszechmocnego.
On spełni swe słowa, ufamy Mu co dnia.
´
My lgniemy do Boga, do Jego switych praw;
´
´
niech rosnie w nas wiara, oddani bdzmy Jah.
˙
´
(Zob. tez Powt. Pr. 4:4; 30:20; 2 Krol. 18:6; Ps. 89:14)
52
˙
Strzez swego
serca!
´
(Przysłow 4:23)
´
˙
1. Bdz czujny, swego serca strzez
´ ´
˙
— w nim zrodła zycia masz.
´
Bog czyta w sercu, widzi je,
´
skłonnosci twoje zna.
Gdy czasem si odzywa grzech
´
i serce tskni don,
˙
wiedz, ze nieobliczalne jest;
´
umysłem serce chron.
´
2. Gdy sercem szukac Boga chcesz,
´
w modlitwie pilny bdz,
˙
´ ´
wciz dziki składaj Mu i czesc
´
´
i zrzuc nan brzemi trosk.
˙ ´
Jehowa uczy nas, jak zyc,
´
by pomoc Jego miec.
Lojalnym sercem kochaj Go
˙
´
i słuzb wiernie pełn.
´
3. Złych pragnien wic wystrzegaj si,
´
na prawdzie mysli skup.
Niech Słowo Boga krzepi ci
i wzmacnia Jego duch.
´ ´
Jehowy miłosc wiecznie trwa,
´ ´
pokładaj ufnosc w Nim
˙
i całym sercem Jemu słuz
´
˙
— w przyjazni z Bogiem zyj.
˙
(Zob. tez Ps. 34:1; Filip. 4:8; 1 Piotra 3:4)
53
´
´
Wspołpracujmy w jednosci
(Efezjan 4:3)
˙
1. Lud Jehowy jak jeden mz
˙
˙
— zgodnie zyje i działa wciz.
´ ´
´ ´
´
Jednosc, radosc i pokoj ma,
jak to obiecał Jah.
´
´
Cenmy dar jednosci,
´
˙
cenmy Bozy dar.
´
˙
´
Swita słuzba — wspolny to trud.
´
Przez Chrystusa wiedzie nas Bog.
˙ ´
Chcemy wiernie słuzyc Mu wraz,
´ ´
´
o jednosc stale dbac.
´
´
2. Prosmy Boga, by pokoj trwał,
˙
´
strzezmy si podejrzen i zwad.
´ ´
´
Wtedy miłosc wyda swoj plon:
´ ´
zgod i radosc w krg.
´
Pokoj jest jak rosa,
´
co orzezwia nas.
´ ´
´
Kiedy miłosc łczy nasz zbor,
´
´
pokoj z nieba zlewa nam Bog.
´
Rami w rami chcemy Go czcic,
˙ ´
dla Niego wiecznie zyc.
˙
(Zob. tez Mich. 2:12; Sof. 3:9; 1 Kor. 1:10)
54
´
Musimy mie
c
wiar
´
(Hebrajczykow 10:38, 39)
´
´
´
1. Przez wielu prorokow Bog wzywał swiat,
˙
˙
by kazdy Mu wierzył i zył.
˙
„Narody, okazcie skruch w te dni!”
´
— Jehowy dzis woła Syn.
(REFREN)
´
´ ´
˙
Czy wierzymy w słow Bozych tresc?
Ocalenie wiara nam da.
˙
Czy w uczynkach tez jawna jest?
˙
˙
Zwycizy, kto w tej wierze mznie trwa.
´
2. Nakazał nam głosic sam Chrystus Pan
ordzie, co wielk ma moc.
´ ´
´
´
Niech wiesc o Krolestwie słyszy ten swiat,
niech zabrzmi gromki nasz głos!
(Refren)
3. Jak mocna kotwica, gdy sztormu czas,
´ ´
´
utrzyma nas wiara wsrod prob.
I nikt si nie cofnie, kto wiar ma,
˙ ´
´
i wiecznie zyc bdzie mogł.
(Refren)
˙
(Zob. tez Rzym. 10:10; Efez. 3:12; Hebr. 11:6; 1 Jana 5:4)
55
˙
˙ ´
´
Mozesz zyc bez konca!
(Jana 3:16)
´ ´
1. W przyszłosc patrz, a ujrzysz raj
˙
— zgodnie wszyscy tam zyj.
˙
´
Nie ma juz zła, pokoj trwa,
´
bol minł, wyschły łzy.
(REFREN)
´
´ ´
Spiewaj radosn piesn,
´
˙
dział w raju mozesz miec!
Wtedy co dnia powiesz tak:
´
˙ ´
„Mog bez konca zyc!”.
´ ´
˙
˙
´
2. Starosc tez znikła juz gdzies,
´
ciało starcow młodnieje.
´
´
Nie ma tam trwog, zadbał Bog,
aby nie płakał nikt.
(Refren)
3. Cieszmy si, ziemia to raj!
´
Sławmy Boga piesniami.
´
Po wieczny czas mowmy wraz:
˙
„Dziki Ci, Boze nasz!”.
(Refren)
˙
(Zob. tez Hioba 33:25; Ps. 72:7; Obj. 21:4)
56
´
Ojcze, usłysz moj głos!
(Psalm 54)
´
´
´ ´
1. O Panie moj, dzis wznosz t piesn.
´ ´
Do Ciebie lgn i składam Ci czesc.
Twe imi znam — w nim pewny mam schron.
(REFREN)
´
Ojcze, Jehowo, usłysz moj głos!
´
2. O, dziki Ci za ten nowy dzien,
˙
´
za zycia dar — nadałes mu sens.
´
´
Tys wierny Bog; nie lkam si trosk.
(Refren)
˙
´
´
3. O, jakze chc prawosci strzec drog!
´
´
´ ´
´
Prowadz mnie sam, bym w swietle isc mogł.
˙
´
Niech krzepi mnie potzna Twa dłon.
(Refren)
˙
´
(Zob. tez Wyjscia 22:27; Ps. 106:4; Jak. 5:11)
57
´
Rozmyslanie mego serca
(Psalm 19:14)
1. Co w głbi duszy stale mam,
´
co skrywam gdzies na serca dnie
˙
— niech Tobie miłe bdzie wciz.
´
I drog sw poprowadz mnie.
Gdy we mnie niespokojny duch,
gdy troska z powiek spdza sen,
˙
´
wspominam Ciebie, Boze moj,
´ ´
o Twej dobroci myslec chc.
2. Cokolwiek prawe, czyste jest,
cokolwiek cnot w oczach Twych,
cokolwiek Twe uznanie ma
´
— niech przy tym bdzie moja mysl.
´
Jak cenne Twoje mysli s!
´
Wszak nikt nie zdoła zliczyc ich.
´
Przyjemne brzmienie Twoich słow.
´
˙ ´
Chc chłonc je i nimi zyc.
˙
(Zob. tez Ps. 49:3; 63:6; 139:17, 23; Filip. 4:7, 8; 1 Tym. 4:15)
58
Oddanie si Bogu w modlitwie
(Mateusza 22:37)
´
1. Tobie serce daj dzis,
´
˙
´ ´
sciezk prawdy pragn isc,
˙
´
´
kazd mysl kochac Ci.
˙ ´
Tobie, Panie, słuzyc chc.
´
2. Niech ma stopa, moja dłon
˙
wol Twoj czyni wciz.
´
Niech moj głos opiewa Ci,
´
´
piesni Ciebie sławic chc.
˙
3. Zycie swe oddaj Ci,
´ ˙
´
pomoz mi lojalnym byc.
´
Przyjmij korne prosby me;
´
Twe uznanie zyskac chc.
˙
(Zob. tez Ps. 40:8; Jana 8:29; 2 Kor. 10:5)
59
´
Jestesmy oddani Bogu
(Mateusza 16:24)
´
1. Pocignł nas do Chrystusa nasz wierny Bog.
´
´ ´
Stoimy dzis posrod Jego sług.
Sam Jehowa z niebios dał
drogocenny prawdy dar,
siln wiar w serca wlał,
´
˙
miłosci zapalił w nas zar.
(REFREN)
˙ ´
Oddani Jehowie Bogu — tak chcemy zyc,
jak uczy nas Jego lojalny Syn.
´ ´
´
2. Swoj slub dzis składamy Bogu po wieczny czas,
´
pragniemy posłusznie przy Nim trwac.
Wielki zaszczyt dał nam Jah:
rozsiewajmy prawdy blask,
Jego imi sławmy wraz;
´ ´
´
niech wiesc dobr zna cały swiat.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 43:3; 107:22; Jana 6:44)
60
´
Bog ci utwierdzi i umocni
(1 Piotra 5:10)
´
´
1. Miał powod Bog, gdy chciał,
´
bys prawdy ujrzał blask,
by twego serca nie spowijał mrok.
´
˙
Bog widział sam, ze chcesz
— głboko w duszy swej —
´
´
co prawe czynic i do Niego lgnc.
˙
´
´
Złozyłes Mu w modlitwie szczery slub;
´
˙
On przyjł ci i nie opusci juz.
(REFREN)
Krwi Syna ci odkupił,
´
by z ciebie zmazac grzech.
Utwierdzi wiar tw
i sam umocni ci.
Za rk poprowadzi,
´
´
jak to czyni dzien w dzien.
Utwierdzi wiar tw
i sam umocni ci.
´
´ ˙
´
2. Bog Syna posłał tu, bys zycie mdre wiodł,
´
´
˙
bys w probach ostał si i w raju zył.
A skoro Syna dał i nie oszczdził go,
˙
to jakze by ci nie udzielił sił?
˙
´
On nie zapomni, ze w miłosci trwasz.
On wszystkich sług lojalnych w pieczy ma.
(Refren)
˙
(Zob. tez Rzym. 8:32; 14:8, 9; Hebr. 6:10; 1 Piotra 2:9)
61
´
Jakim człowiekiem powinienem byc
(2 Piotra 3:11)
˙
´ ˙
1. Czymze Ci odpłac, coz w darze Ci dam?
´
˙
Moj Ojcze, Jehowo, zycie od Ciebie mam.
´
´
Twe Słowo chc znac, by przebadac swe serce,
´
´
by lepiej rozumiec i znac swoje wntrze.
´
´
Jak sam slubowałem, tak bd Ci czcic
— bez lku, przymusu, z wolnej woli, co sił.
´
Ze szczerej miłosci, niezmiennie, co tchu,
´
´ ´
´
wysławiac Ci chc, wsrod Twoich byc sług.
´ ´
Poucz mnie, Jehowo, jak drog Tw isc
´
´
i jakim człowiekiem powinienem dzis byc.
Z lojalnym Ty sam postpujesz lojalnie.
´
˙
Radowac Ci chc zyciem swym nienagannym.
˙
(Zob. tez Ps. 18:25; 116:12; 119:37; Prz. 11:20)
62
˙
Do kogo nalezymy?
(Rzymian 14:8)
´
1. Ktorego boga czcisz?
´
´
Ktoremu chcesz wierny byc?
´
Twym panem jest ten, ktoremu sam
˙
´
oddajesz pokłon, zyjesz dlan.
˙ ´
Dwom słuzyc nie da si,
˙
daremny to przeciez trud.
˙
´
´
Nie mozesz, o nie, dla dwoch serce miec
´ ˙
´
´
ni roznych trzymac si drog.
´
2. Ktorego boga czcisz?
´
´
Ktoremu chcesz wierny byc?
´
Bog jeden prawdziwy, drugi — nie,
´
wic wybor masz, zdecyduj si.
Czy człowiek bogiem twym?
´
Chcesz władcom oddany byc?
˙
´
´ ˙
´ ´
Juz wiesz, kim jest Bog, złoz Jemu swoj slub,
´ ˙
dla woli Jego dzis zyj.
´
3. Ktorego boga czcz?
´
Jehow wysławiac chc.
´
´
Moj Ojciec w niebiosach ma swoj tron;
˙
lojalnej słuzby godzien On.
Krwi Syna kupił mnie.
Jak wierny jest Jego Syn!
˙
On zycie swe dał, okupem si stał,
´
´
´
bym Boga co dzien mogł czcic.
˙
(Zob. tez Joz. 24:15; Ps. 116:14, 18; 2 Tym. 2:19)
63
´
Bdz lojalny
(Psalm 18:25)
´
1. Bdz lojalny wobec Boga
´ ´
i lojaln miłosc miej.
´
Bdz posłuszny i oddany,
´
Jego wol czynic chciej.
Rady w Biblii niezawodne
´
wszystkim dał lojalny Bog.
Szczerze ufaj wic Jehowie,
´
´
nigdy nie schodz z Jego drog.
´
2. Bdz lojalny wobec braci
´
— nies pociech w czasie złym.
´
Bdz troskliwy, zawsze ufny,
´ ˙
słowem, czynem pomoz im.
Twego wsparcia i szacunku
˙
´
kazdy blizni godny jest.
˙
Umocniony Słowem Bozym,
´ ´
miłosc do swych braci miej.
´
3. Bdz lojalny wobec zboru
´
— przewodnictwo jego cen.
´
Bog wyznaczył nam pasterzy,
´
chtnie rad ich słuchac chciej.
´
Błogosławienstw wnet dostpisz,
´
˙
Bog ci tez udzieli sił.
´
Bdz lojalny, zawsze wierny,
do Jehowy stale lgnij.
˙
(Zob. tez Ps. 149:1; 1 Tym. 2:8; Hebr. 13:17)
64
˙
Zyj prawd
´
(Przysłow 3:1, 2)
˙
1. Zyj prawd co dnia, to najlepsza jest droga,
lecz nikt jej nie przejdzie za ciebie.
´
Usłuchaj wic rad, ktore daje Jehowa,
˙
´
i prawdy wciz trzymac si chciej.
(REFREN)
´ ˙
Prawd co dzien zyj,
´
co dzien prawd w sercu miej.
´ ´
Słowa obroc w czyn
i raduj Boga.
´ ˙
Prawd sam na co dzien zyj.
´
´
˙
2. Bog ceni twoj trud, kazdy szczery wysiłek,
´
´
gdy stale dzis szukasz Krolestwa.
´
Nagrod ci da: szczscie, co nie przeminie,
˙
´
i zycie, co wiecznie ma trwac.
(Refren)
´
3. Troskliwy jest Bog — o nas dba jak o dzieci
i prawdy wskazuje nam drog.
˙
Zyjemy wic tak, jak nam Ojciec polecił
˙
— to zycie prawdziwy ma sens.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 26:3; Prz. 8:35; 15:31; Jana 8:31, 32)
65
„To jest ta droga”
(Izajasza 30:20, 21)
1. Pokoju drog znasz;
´
´
ni co dzien kroczyc chciej.
´
T drog wskazał Bog,
´
od wiekow uczy jej.
Sam Jezus dał nam przykład,
gdy ni wiernie szedł.
´
Pokoju drog chodz,
tak jak Jehowa rzekł.
(REFREN)
´
˙
´
„T drog idz, do zycia drog idz!
Nie zbaczaj z niej” — zachta Boga brzmi.
´
Głos z tyłu wzywa: „T drog idz!
´
Nie cofaj si, t drog zawsze idz!”.
´
2. Miłosci drog znasz,
wic nie rozgldaj si.
´
˙
Bog nam pokazał juz,
´
´ ´
jak Mu oddawac czesc.
´
On sam miłosci jest,
˙
rozpala w nas jej zar.
´
´
Miłosci drog chodz,
´
dzien po dniu na niej trwaj.
(Refren)
˙
3. Do zycia drog znasz,
wic nie ogldaj si.
´
Jak przyobiecał Bog,
nie znajdziesz lepszej, nie.
Pokoju droga to,
´
miłosci wiernej szlak.
˙
´
Do zycia drog chodz,
´
z radosci Boga sław.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 32:8; 139:24; Prz. 6:23)
66
˙
Słuzmy Jehowie cał dusz
(Mateusza 22:37)
´
˙
1. O Jehowo, Tys Najwyzszy,
˙ ´
Ciebie miłuj, słuzyc Ci chc.
˙
Tobie zycie swe oddałem.
´
Tys mi zaufał — nie zdradz Ci.
Wobec Ciebie bd lojalny,
´
Twoje prawa w sercu dzis mam.
(REFREN)
´
O Jehowo, Tys jest godzien,
´
by cał dusz przy Tobie trwac.
2. Pikne dzieła sławi Ciebie:
˙
Ziemia i Ksizyc, i roje gwiazd.
Sławi Ciebie moje serce;
´
´
niech cały swiat dzis imi Twe zna.
´
˙
Slub złozyłem i go wypełni;
´ ´
przyjazn z Tob — wielki to skarb.
(Refren)
˙
(Zob. tez Powt. Pr. 6:15; Ps. 40:8; 113:1-3; Kazn. 5:4; Jana 4:34)
67
´
Codziennie modl si do Jehowy
(1 Tesaloniczan 5:17)
´
´
1. Modl si do Boga, On słyszy twoj głos,
´
patrzy ku tobie, choc w niebie ma tron.
´
´
Otworz swe serce i zaszczyt ten cen:
´
´ ´
Bog Przyjacielem, wic ufnosc w Nim miej.
´
Modl si codziennie do Jah.
´
´
2. Modl si do Boga, z wdzicznosci Go czcij.
˙ ´
O miłosierdzie zabiegaj, by zyc.
´
Gdy sam przebaczasz, przebacza ci Bog.
´
˙
´
Stworca pamita, ze prochem nasz rod.
´
Modl si codziennie do Jah.
´
´ ´
3. Modl si do Boga wsrod zgryzot i trosk.
´
˙
´
Ojciec niebianski zna kazdy twoj krok,
silnym ramieniem otoczy ci w czas.
´
´ ´
Odrzuc nieufnosc, obawy i strach.
´
Modl si codziennie do Jah.
˙
(Zob. tez Mat. 6:9-13; 26:41; Łuk. 18:1)
68
Modlitwa udrczonego
(Psalm 4:1)
˙
´
1. Jehowo Boze, chyl skron i wołam:
Usłysz mnie!
Bolesne rany jtrz si,
´ ´
brzemiona musz niesc.
´
Gdy smutne mysli tłocz si,
´
gdy dzien okryła noc,
´
ach, pociesz mnie, wycignij dłon,
ku Tobie wznosz głos.
(REFREN)
´
Podzwignij mnie i dodaj sił,
˙
bym wiar miał, nadziej zył.
´
W rozpaczy tej dzis błagam Ci:
´
˙
O Boze moj, umocnij mnie!
2. Pociechy w Twojej Ksidze szukam,
´ ˙
by ukoic zal.
´
Mych uczuc tam dostrzegam sens,
ich nie wysłowi sam.
´ ´
´
Racz ufnosc w dusz słab wlac
˙
´
— potzna moc Twych słow!
´ ´
Ty miłosc masz, co wiksza jest
˙
niz serca ziemskich sług.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 42:6; 119:28; 2 Kor. 4:16; 1 Jana 3:20)
69
´
Daj mi poznac Twe drogi
(Psalm 25:4)
´
1. Przed Tob, Jehowo, zebrany Twoj lud,
tak wdziczny za Twe zaproszenie.
´
Oswietla nam szlak natchnione Twe Słowo;
objawiasz w nim swe zamierzenie.
(REFREN)
´
´
Ucz mnie swych drog, bo chc rozumiec je,
´
i skłon me ucho, by słuchało Ci.
´ ´ ´ ˙
Ucz mnie, jak isc sciezkami Twoich rad,
´
miec w nich upodobanie cały czas.
˙
´
2. Bezbrzezna Twa wiedza i prawy Twoj sd.
Jak mdre s Twoje nakazy!
˙
Zdumiewa i wciz zachwyca Twe Słowo;
niezmienne s Twoje zasady.
(Refren)
˙
´
(Zob. tez Wyjscia 33:13; Ps. 1:2; 119:27, 35, 73, 105)
70
Upewniajmy
˙ si
co do rzeczy wazniejszych’
(Filipian 1:10)
´
1. Czas konca trwa, wic miej rozeznanie,
´
by wiedziec, co prawe jest;
´
˙
´
˙
by wiedziec tez, co dzis najwazniejsze;
´
˙
´ ´
by wiedziec, jak zycie wiesc.
Kochaj wic to, co kocha Jah,
miej wstrt do zła.
´
´
Raduj tym Boga. I co dzien si modl;
´
studiuj, by moc
´
˙
o tym pamitac, co wazne jest.
´ ˙
˙
´
˙
2. Coz teraz moze byc najwazniejsze,
˙
˙
gdy zbliza si Bozy sd?
Szukajmy „owiec” głodnych, złupionych
— sam Pasterz woła je w głos.
Niech słysz go, niech przyjd tu,
˙
gdzie Bozy lud.
´
˙
´ ´
Pełni miłosci, przekazmy t wiesc,
´ ´
´ ´
by wolnosc niesc.
˙
Dzieło głoszenia tak wazne jest.
˙
3. Gdy tak czynimy, co najwazniejsze,
´
˙
nie zgasnie w nas wiary zar,
´
a serca nasze pokoj napełni,
´
nadziej Bog pewn da.
Kto prawd zna, zbiera jej plon:
wielki ma krg
´
´
´
szczerych przyjacioł. Wszak Bog łaski sle
temu, kto wie
˙
i czyni, co najwazniejsze jest.
˙
(Zob. tez Ps. 97:10; Mat. 22:37; Jana 21:15-17; Dzieje 10:42)
71
´
Duch swity — dar od Boga
(Łukasza 11:13)
˙
1. Boze Wszechwładny, Ojcze, Jehowo,
grzech i niedol człowieka znasz.
˙
˙
Okaz nam łask, ulzyj w cierpieniu,
´
˙
swym switym duchem pocieszaj wciz nas.
´
´
´
2. Choc uchybiamy Twojej switosci
´
i odchodzimy od prawych drog,
´
Tys miłosierny, Ciebie błagamy:
´
´ ´
niech co dzien wiedzie nas Twoj swity duch.
˙
3. A w czas znuzenia i zniechcenia
˙
wlej w nasze serca zapału zar.
´
Znow si wzniesiemy jak silne orły,
´
gdy dasz nam ducha, bezcenny Twoj dar.
˙
(Zob. tez Ps. 51:11; Jana 14:26; Dzieje 9:31)
72
´´
˙
Pielgnujmy zbozn miłosc
(1 Koryntian 13:1-8)
´
1. Przymioty swoje objawił Bog,
´
by dobrze poznał Go ludzki rod.
´
Najwikszy dar to miłosci dar,
˙
´ ´
duch Bozy t miłosc wzbudza w nas.
´
Choc człowiek sw wiedz chełpi si,
´
lecz bez miłosci tej niczym jest.
´
Wic kroczmy drog miłosci wraz,
by swym uznaniem nas darzył Jah.
2. Szukamy tych, co do Boga lgn
´
´
i Jego słow dzis złaknieni s.
´
Z miłosci szczerej głosimy im,
˙
´ ´
by mogli do trzody Bozej przyjsc.
´ ´
Cierpliwa i ufna miłosc jest,
˙
´ ´
brzemiona cizkie potrafi niesc;
´
przetrzyma zło, kiedy proby czas.
´
Miłosci moc nie zawiedzie nas.
˙
(Zob. tez Jana 21:17; 1 Kor. 13:13; Gal. 6:2)
73
˙
Miłujmy zarliwie, z serca
(1 Piotra 1:22)
´ ´
´ ´
1. Miłosc w sercu zrodło swe ma,
´
˙
w nim tkliwych uczuc płonie zar.
Kto sił jej prawdziw zna,
´
do bliznich stale lgnie.
´
´
´
Bog nam dał miłosci tej wzor,
´
wic darzmy ni lojalny zbor.
˙
Niech jej nie braknie nigdy juz,
niech płynie z głbi serc.
Słowa wprowadzajmy w czyn,
krzepmy braci, by nie upadł nikt.
´
Dobroc okazujmy im,
´
chtnie sw podajmy dłon.
´ ´
˙
´
Miłosc kaze nam o nich dbac,
´
´
˙
cenic, szanowac w kazdy czas,
´
nie wyolbrzymiac drobnych wad.
´ ´
˙
Jednosc zachowujmy wciz
´ ´
— miłosc niechaj wyda plon.
´ ´
2. Miłosc ufna i szczera jest,
˙
na braci nie obraza si,
złym podejrzeniom kładzie kres
˙
— tak spaja Bozy lud.
´ ´
´
Przyjazn wierna łczy nas dzis,
˙
wciz nam dodaje nowych sił.
´
´
Jak miło z bracmi razem byc
tam, gdzie Jehowy duch.
W grzechu wszyscy ludzie tkwi,
czsto słowem swym zadaj cios.
˙
´
´
Zboznych uczuc cenmy moc,
nigdy nie szukajmy zwad.
´
´
Niech miłosci tchnie cały zbor
— to znak oddanych Bogu sług,
´
to w swiecie niepojty cud.
Chwał wic oddajmy Jah
´ ´
— miłosc nasza niechaj trwa.
˙
(Zob. tez 1 Piotra 2:17; 3:8; 4:8; 1 Jana 3:11)
74
´´
Radosc z Jehowy
(Nehemiasza 8:10)
´
1. Głosmy ordzie:
´
´
widac znaki czasow
˙
´
— Boze Krolestwo władz ma.
´
Głowy podniesmy,
bliskie wyzwolenie.
´
Bog wybawienie prawym da!
(REFREN)
´
´ ´
Dzis radosc z Jehowy nasz twierdz.
´
Spiewajmy i weselmy si.
´
Promienn nadziej Bog nam w serca wlał.
´
˙
Niechaj kazdy Jemu dziki sle.
´
´ ´
Dzis radosc z Jehowy nasz twierdz.
´
´
Swiat musi poznac imi Jah.
´
´
On Bogiem i Krolem — Jego chcemy czcic
´
˙
i z radosn dusz w słuzbie trwac.
2. Patrzmy ku Bogu,
Jego wierni słudzy.
Niech minie strach,
niech minie lk!
´
´
Wzniesmy swoj głos,
wydajmy gromki okrzyk.
´ ´
Niech zabrzmi ta radosna piesn!
(Refren)
˙
(Zob. tez 1 Kron. 16:27; Ps. 112:4; Łuk. 21:28; Jana 8:32)
75
´
´´
Bog daje nam radosc
(Mateusza 5:12)
˙
´ ´
´ ´
1. Pomnaza dzis Bog nasz radosc
´
i co dzien nam zsyła ten dar.
Przychodz do Niego narody,
´
˙
´
w radosci tej chc tez miec dział.
´ ´
To radosc głboka i trwała,
´ ´
´
jej zrodłem Jehowa, nasz Bog.
On stale nas wiedzie i uczy,
´
´
jak Jego prawosci strzec drog.
´ ´
Ta radosc rozpiera nam serce,
jej blask opromienia nam twarz.
´
˙
Gdy troski i proby si mnoz,
swej mocy udziela nam Jah.
(REFREN)
Radujmy si w Bogu co dnia
i cieszmy si z dzieł Jego rk.
´
´ ´
´
´ ´
Spiewajmy t piesn, by oddac Mu czesc
´
´ ´
za dobroc i mdrosc, i moc.
2. Raduje nas dzieło stworzenia:
krg niebios i morze, i ld.
To wszystko uczynił Jehowa.
Jak pikny jest ziemski nasz dom!
´
´
Bog w niebie utworzył Krolestwo
´ ´
— niech brzmi tryumfalna ta piesn.
Do raju On drog nam wskazał,
´
´ ´
zanosmy wic innym t wiesc.
´ ´
´
Ta radosc nie skonczy si nigdy;
noc minie, nastanie wnet brzask.
S nowe niebiosa i ziemia,
´ ˙
Bog zycie bezkresne nam da.
(Refren)
˙
(Zob. tez Powt. Pr. 16:15; Izaj. 12:6; Jana 15:11)
76
´
Jehowa, Bog pokoju
(Filipian 4:9)
˙
1. Jehowo, Boze nasz,
´ ´
Twoja miłosc wiecznie trwa.
´
Spraw, by lud Twoj działał zgodnie
´
´
i na co dzien pokoj miał.
Uwalniasz nas od win;
´
okup dał Twoj wierny Syn.
´
˙
´
Zeslij szczodrze zbozny pokoj,
˙
´
co przewyzsza wszelk mysl.
˙
2. Bezboznych drczy lk;
plon niewiary gorzki jest.
Sługom swoim chtnie dajesz
´
pokoj jak wiosenny deszcz.
´
Pragniemy mimo prob
´
´
spełniac dany Tobie slub.
´
Racz nam hojnie błogosławic,
´
´
aby pokoj w sercu rosł.
´
´
3. Twoj duch rozjasnia wzrok,
Słowo Twe rozprasza noc.
˙
Wiedziesz nas i wciz ochraniasz,
kiedy inni w mrokach tkwi.
Pokoju cenny dar
moc ogromn w sobie ma.
Niczym krople srebrnej rosy
´
krzepi i orzezwia nas.
˙
(Zob. tez Ps. 4:8; Filip. 4:6, 7; 1 Tes. 5:23)
77
Chtnie przebaczajmy
(Psalm 86:5)
´
1. Bog nasz miłosierny
przez Chrystusa daje skarb:
´
grzechow wszelkich odpuszczenie
˙
i wiecznego zycia dar.
˙
Unizony i skruszony,
´
z wiar w okup szczerze pros;
´
Bog wybaczy przewinienia
i uwolni ci od trosk.
2. Godni miłosierdzia
´
nasladowcy Boga s.
´
Chtnie daruj bliznim winy,
˙
´
oni tez wspołczucia chc.
Oddal gorycz i uraz,
´
gdy do skargi powod masz.
Tak szanujc swego brata,
´
´
wzor miłosci wielkiej dasz.
´
3. Cenmy miłosierdzie,
˙
ten wspaniały Bozy dar.
Niechaj w sercu nie zapłonie
´
˙
nienawisci zgubny zar.
´
´ ´
Nasladujmy miłosc Boga,
´
´
niedoscigły Jego wzor.
Przebaczajmy całym sercem,
˙ ´
a przebaczy nam tez Bog.
˙
(Zob. tez Mat. 6:12; Efez. 4:32; Kol. 3:13)
78
´´
Wielkoduszna
cierpliwo
s
c
´
(Galatow 5:22)
´
1. Wszechmocny Bog Jehowa
gorliwie o swe imi dba.
´
˙ ´
Oczysci je z oskarzen,
´
´
´
switosci dowod wszystkim da.
Odchodz pokolenia
i po wieku mija wiek,
´
lecz Bog cierpliwie czeka,
˙
nim złu połozy kres.
´
On pragnie dac zbawienie
˙
kazdemu, kto Go darzy czci.
´ ´
Cierpliwosc wielkoduszna
´
obfity wkrotce wyda plon!
2. Cierpliwi wic bdziemy,
˙
´ ´
by drog Boz stale isc,
´
´
by w sercu goscił spokoj,
´
by gniewu nie rozniecac skry.
´
Szukajmy w bliznich dobra,
´ ´
okazujmy ufnosc sw.
˙
´ ´
Ta zbozna wielkodusznosc
oszczdza wielu trosk.
Jak pikne s przymioty,
´
co w nas wydaje swity duch!
Cierpliwi, wielkoduszni
´
´
pragniemy zatem byc jak Bog.
˙
´
(Zob. tez Wyjscia 34:14; Izaj. 40:28; 1 Kor. 13:4, 7; 1 Tym. 2:4)
79
´
˙
Potga zyczliwosci
(Efezjan 4:32)
´
1. Szacunek i podziw budzi nasz Bog
´
— w swym Słowie dowod dał,
˙
´
´ ´
ze choc wielk mdrosc i władz ma,
˙
˙
zyczliwie o ludzi tez dba.
2. Zmczonych, strudzonych nasz Chrystus Pan
˙
zyczliwie woła w głos:
„Przyjemne me jarzmo sił doda wam,
´
me brzemi dzis ujmie wam trosk”.
´
3. Jehowa i Jezus dali nam wzor,
´
˙ ´
jak co dzien mamy zyc.
Pragniemy w uczynkach i słowach swych
˙
´
˙
´
zyczliwi dla bliznich wciz byc.
˙
(Zob. tez Mich. 6:8; Mat. 11:28-30; Kol. 3:12; 1 Piotra 2:3)
80
´
Pielgnujmy dobroc
(Psalm 119:66)
˙
1. Jakze dobry jest Jehowa!
´ ´
W nasze serca radosc wlał.
Tron wysoko ma w niebiosach
´
Tworca dobrych, mdrych praw.
´
Nie pamita naszych grzechow,
´
wrzuca je w głbiny morz;
godzien czci i wysławiania
´
od szczsliwych swoich sług.
´
´
2. Na swoj obraz, podobienstwo
´
Bog przemienił ziemski proch:
stworzył ludzi, aby byli
doskonali tak jak On.
´
´ ´
Nasladujmy Jego miłosc
˙
´
i dobroci zboznej wzor.
Wsparci moc Jego ducha,
´
˙
plon przynosmy w kazdym dniu.
3. Spokrewnionym z nami w wierze
pomagajmy ile sił.
´
Wyswiadczajmy dobro wszystkim,
obracajmy słowa w czyn.
´
Gdy niesiemy dobre wiesci
´
do najdalszych swiata stron,
´
wystrzegajmy si uprzedzen,
´
˙
pielgnujmy dobroc wciz.
˙
(Zob. tez Ps. 103:10; Marka 10:18; Gal. 5:22; Efez. 5:9)
81
„Dodaj nam wiary”
(Łukasza 17:5)
´
1. Nasz rod niedoskonały, o Jehowo,
˙
´
juz od młodosci skłonny jest do zła.
Tak łatwo grzech nas pewien omotuje:
brak wiary w Ciebie, szczerej wiary brak.
(REFREN)
´
Racz dodac nam, błagamy Ci, Jehowo,
prawdziwej wiary, kiedy nam jej brak.
´
´
Racz dodac nam — Tys Bogiem miłosiernym.
´
´
Przy Tobie chcemy co dzien wiernie stac.
2. Bez wiary nikt nie znajdzie Twojej łaski.
Nagradzasz tych, co poszukuj Ci.
´
Z t wielk tarcz, ktora nas ochrania,
´
kroczymy w przod i nie lkamy si.
(Refren)
˙
(Zob. tez Rodz. 8:21; Hebr. 11:6; 12:1)
82
´
Bdzmy łagodni jak Chrystus
(Mateusza 11:28-30)
´ ´
1. Najwikszym wsrod ludzi był sam Chrystus Pan;
´
ambicji złej nie miał, co trawi ten swiat.
´ ´
Choc Bog mu obiecał zaszczyty i tron,
˙
˙
to wciz unizony w swym sercu był on.
´
2. Kto szuka wytchnienia od brzemion i trwog,
´
´
niech idzie za Mistrzem i bierze zen wzor.
On jarzmo da miłe potulnym, co chc
´
´
Krolestwo ogłaszac i do Boga lgn.
´
´
´
3. Wy bracmi jestescie’ — tak niegdys rzekł Pan.
´
Kto pragnie byc wielki, w pokorze niech trwa.
´
´
Bog łask obdarzy łagodny swoj lud,
da ziemi potulnym, nagrodzi ich trud.
˙
(Zob. tez Mat. 5:5; 23:8; Prz. 3:34; Rzym. 12:16)
83
Panuj nad sob
(Rzymian 7:14-25)
1. Sercem, umysłem i ze wszystkich sił
Jehow kochamy, lecz grzech w ciele tkwi.
˙
´
´
Kto w nim wciz trwa, ten idzie na smierc.
˙
´
Panuj nad sob — by zycie miec.
´
2. Szatan sprowadza grad pokus i prob.
´ ´
˙
´
Cielesne pragnienia chc zwiesc z Bozych drog.
˙
W prawdy moc wierz — jest wiksza niz grzech.
Ufaj Jehowie i walcz ze złem.
´
3. Słowem i czynem czcij dzis imi Jah
˙
i zyciem lojalnym sław Boga co dnia.
´
´
Pilny w tym bdz i nakaz ten cen:
˙
panuj nad sob — to zbozny cel.
˙
(Zob. tez 1 Kor. 9:25; Gal. 5:23; 2 Piotra 1:6)
84
Chc tego’
(Łukasza 5:13)
˙
´ ´
˙
1. Jakz miłosc Bozy Syn miał
— zszedł z nieba, człowiekiem si stał.
´
Prawdy uczył nasz rod i dzielił z nim trud;
˙
t prawd zył, jak głosił sam.
´
´
On pociech niosł dzien po dniu,
˙
przywracał tez zdrowie przez cud.
Spełnił misj zlecon mu z niebios,
´
bo sam kiedys rzekł: Chc tego’.
˙
˙
2. Jakz pomoc Bozy lud ma
˙
— roztropny niewolnik wciz dba,
´
´ ´
´ ´
by potulnym dzis niesc radosn t wiesc:
´
´ ˙
Bog pragnie im dac zycia dar.
´
Gdy blizniemu twemu brak sił,
´
z miłosci go wspieraj w te dni.
´
´
´
Czyn dla sierot i wdow cos dobrego.
´
´
Nies pomoc i mow: Chc tego’.
˙
(Zob. tez Jana 18:37; Efez. 3:19; Filip. 2:7)
85
Nagroda od Jehowy
(Mateusza 19:29)
1. Jehowa jest wierny, On widzi i zna
´
˙
tych, ktorzy Mu słuz co sił.
˙
˙
˙
´ ´
On wie, ze gdy zycie pobozne chc wiesc,
´
zaznaj bolesci i krzywd.
´
Kto traci przyjacioł czy bliskich, czy dom,
˙
niech ufa, ze widzi to Jah.
´
´
Po stokroc On daje i braci, i siostr,
˙ ´
a w raju zyc wiecznie nam da.
(REFREN)
´
´ ´
Bog Jehowa pociechy zrodłem jest,
On wynagrodzi nasz ofiarny trud.
Skrzydłami swymi ochroni ci.
´
Prawdziwy i wierny Jehowa, nasz Bog.
´ ´
2. Niekiedy samotnosc doskwiera tym z nas,
˙
˙ ´
˙
co zyj bez mzow, bez zon.
´
Szukaj Krolestwa, nie szczdz swych sił,
nagrod zapewni im to.
˙
´
´
´
I chociaz stan wolny ktos wybrac mogł sam,
´
´
serdecznych przyjacioł chce miec.
˙
Okazmy si nimi, dodajmy mu sił,
˙
´
by dalej ku zyciu mogł biec.
(Refren)
˙
(Zob. tez Sdz. 11:38-40; Rut 2:12; Mat. 19:12)
86
Kobiety wierne Bogu
(Rzymian 16:2)
1. Dzielna Estera, Sara, Rut i Maria
˙
´
´
— przykład lojalnych zon i wiernosci wzor.
˙
˙
´
Zyły poboznie i strzegły prawych drog.
Oto kilka kobiet dobrze znanych z Pism.
Wiele innych miało łask Boga;
dla nas bezimienne, lecz znamy wiar ich.
´ ´ ˙
´ ´
´
2. Wiernosc, zyczliwosc, dobroc i odwaga
˙
— cnoty szlachetne te ceni kazdy z nas.
Tak ujmujcy wdzik miały w owy czas
´
te niewiasty, co wspaniały dały wzor!
´
´
´
Chrzescijanki id dzis ich sladem,
´ ´
´
˙
wielk maj radosc; Bog widzi tez ich trud.
´
˙
3. Matki i corki, siostry, zony, wdowy
´
— chtny, ofiarny duch dzis ozdabia was.
˙
Szata ze zboznych cech to prawdziwy skarb.
´ ´
´
Miejcie ufnosc w Bogu i odrzuccie lk.
´
Chrzescijanki, niechaj was umacnia
´
wierny Bog Jehowa; nagroda bliska jest.
˙
(Zob. tez Filip. 4:3; 1 Tym. 2:9, 10; 1 Piotra 3:4, 5)
87
˙ ´
Połczeni wzłem małzenskim
(Rodzaju 2:23, 24)
´
1. Bog dał mi dar, tak miły dar
´
˙
— dzis ukochan zon mi dał.
To ciało z ciała mojego,
´
moj drogocenny skarb.
´
Tak dwoje serc złczył nasz Bog,
jak to zamierzył dla ziemskich sług.
˙
˙
Mz wierny i wierna zona
˙ ´
´
— oto małzenstwa wzor.
˙
Razem juz po niezmierzony czas
´
chcemy Boga czcic,
´
˙ ´
´ ˙ ´
w miłosci zyc, co dzien zyc.
˙
´ ´
Niech kazde z nas spełnia swoj slub,
´
by cieszył nas miłosci tej cud.
´
Z radosci sławmy Jehow
´ ´
— niech nasza miłosc trwa, niech trwa.
˙
(Zob. tez Rodz. 29:18; Kazn. 4:9, 10; 1 Kor. 13:8)
88
Dzieci cennym
dziedzictwem od Jehowy
(Psalm 127:3-5)
´
˙
˙
1. Gdy szczsliwy mz i zona
´
widz dziecko, co wydali na swiat,
˙
jakze ich cieszy owoc łona,
´
´
miłosci plon, miłosci dar!
Potomstwo darem od Jehowy;
˙
´
On zycie dał, miłosci wzorem jest.
´
Poucza ojcow oraz matki,
´
´
jak mdrze synow i corek strzec.
(REFREN)
Dziedzictwo dał ci sam Jehowa;
bezcenny klejnot w rkach masz.
Kochaj ten skarb, kochaj gorco
´
˙
i ucz najswitszych Bozych praw.
´
2. Słowa prawdy Bog przekazał.
Miej je w sercu i na ustach co dnia
˙
i wpajaj swym najdrozszym dzieciom.
˙
O Bozy dar troskliwie dbaj.
´
Gdy idziesz drog, mow te słowa,
´
gdy idziesz spac, gdy wstajesz w nowym dniu.
˙
´
Nadziej miej, ze twa latorosl
˙ ´
´
zyc bdzie tak, jak polecił Bog.
(Refren)
˙
(Zob. tez Powt. Pr. 6:6, 7; Efez. 6:4; 1 Tym. 4:16)
89
´
´Jehowa prosi:
„Bdz mdry,
m
oj
synu”
´
(Przysłow 27:11)
´
1. Choc serce masz młode,
lojalnie kochaj mnie.
´
Gdy wrog mi urga,
niech sam przekona si,
˙
´
ze w dniach swej młodosci
´
oddany chcesz mi byc.
´
Niech cały swiat widzi
˙ ´
— ty pragniesz dla mnie zyc.
(REFREN)
´
´
˙
Ach, synu moj, najdrozsza corko!
´
Mdrosci moje serce ciesz.
´
˙
Ty chtnie poswicasz mi zycie
i czynisz tak, bo kochasz mnie.
2. Sw dusz i sił
´
˙
´
radosnie słuzb pełn.
´
A jesli si potkniesz,
prawic wespr ci.
´ ´
´
I chocbys doswiadczył
´
bolesnych, gorzkich prob,
to zawsze pamitaj,
˙
´
´
ze ceni ci twoj Bog.
(Refren)
˙
(Zob. tez Powt. Pr. 6:5; Kazn. 11:9; Izaj. 41:13)
90
Siwizna koron
pikna
´
(Przysłow 16:31)
´
1. Mimo sdziwosci dni,
´ ´
mimo poznych lat
´
grono wiernych braci, siostr
przy Jehowie trwa.
˙
Tym, co owdowieli juz,
tym, co słabi s,
´
Ojcze, dodac wiary chciej,
´
´
ich ufnosci bdz.
(REFREN)
Ojcze, Ty pamitasz
swych lojalnych sług.
Hojnie ich nagrodzisz
— cenny jest ich trud.
´
2. Pikna jest srebrzysta skron
tych, co prawi s.
Pikni dla Jehowy ci,
co Go darz czci.
´
Cenmy ich podeszły wiek,
ich sdziwe dni.
˙
´
Oni tez w młodosci swej
nie szczdzili sił.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 71:9, 18; Prz. 20:29; Mat. 25:21, 23; Łuk. 22:28; 1 Tym. 5:1)
91
´
´
Bog Jehowa —
m
oj
Przyjaciel
´
i moj Ojciec
´
(Hebrajczykow 6:10)
´
´
1. Choc pełen zła jest ten swiat,
´
choc nieraz cierpi i roni łzy,
´ ´
ufnosc niezmiennie t mam:
˙ ´
„Dla Boga warto zyc”.
(REFREN)
´
´
Moj Bog nie jest nieprawy,
˙
On nie zapomni, ze kocham Go.
´
´
Moj Bog jest Przyjacielem
´ ´
i pomaga niesc brzemi trosk.
´
´
Moj Bog jest dla mnie wsparciem,
On mnie ochrania przez wszystkie dni.
´
Bog Jehowa moim Ojcem,
´
ja chc Go czcic.
´ ´
˙
2. Młodosc odeszła juz w dal,
´
przyszły starosci nieszczsne dni.
Z wiar spogldam wic tam,
´
gdzie widz raju swit.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 71:17, 18)
92
´
Głos Słowo’!
(2 Tymoteusza 4:2)
´
´ ´
1. Nasz Bog Jehowa kazał isc
´ ˙
´
´ ´
pilnie głosic, ze Krolestwo ma przyjsc.
´
Pragniemy po stronie prawdy stac
´
˙
i bronic swej nadziei w kazdy czas.
(REFREN)
´
Wic Słowo głos,
niechaj wszyscy słysz je!
´
Słowo głos,
´
gdy dobiega swiata kres!
´
Słowo głos,
by potulni znali Jah!
´
Słowo głos,
´
czyn to co dnia!
´
´
2. Czas konca trwa i ludzie zli
´
´
przesladowan nam nie szczdz ni kpin.
´
˙
I choc ucizliwa pora jest,
˙
ufamy Bogu — nie znuzymy si.
(Refren)
˙
3. Dni sprzyjajce mamy tez,
´
˙
´
bliznich wic uczymy, ze Bog nasz chce
´
zbawienie pokornym ludziom dac.
´
Tak Jego imi uswicamy wraz.
(Refren)
˙
(Zob. tez Mat. 10:7; 24:14; Dzieje 10:42; 1 Piotra 3:15)
93
´
´
„Niech wasze swiatło swieci”
(Mateusza 5:16)
1. Jezus nam polecił
´
´
´
swiatło wokoł siac,
´
wszdzie bez uprzedzen
´
— niczym słonca blask.
´
W switych Pismach Boga
´ ´
mdrosc wielka tkwi.
Niechaj pikno Jego praw
´
w naszych czynach lsni.
´ ´
2. Wiesc o rajskiej ziemi
´
swiatłem jest dla serc,
gdy odchodz bliscy,
˙ ´
´
gdy zwyciza smierc.
Z lamp od Jehowy
´
nie zgubimy drog.
´
Dzis w duchowych mrokach skrzy
´
jasny prawdy zdroj.
´
3. Blask szlachetnych czynow
´
niech rozswietla noc.
Czynem wsparte słowa
wielk maj moc.
´
Kroczmy w swietle prawdy,
˙
´
strzezmy swoich stop,
´
aby co dzien dla nas miał
´
swe uznanie Bog.
˙
(Zob. tez Ps. 119:130; Mat. 5:14, 15, 45; Kol. 4:6)
94
´
˙
Zadowoleni z darow Bozych
(Jakuba 1:17)
1. Co dobre, doskonałe jest,
´ ´
˙
co wartosc w zyciu ma,
´
pochodzi z gory, z hojnych rk,
´
sam Bog to zsyła nam.
´
U „Ojca swiateł” nie ma zmian
´
i nie nastaje cien.
Jehowa tchnienie ludziom daje,
´
´
o wszystkich dba dzien w dzien.
´ ˙
´
2. I po coz to zamartwiac si,
˙ ´
i zyc jutrzejszym dniem?
´
´
Bog widzi nawet ptakow los,
troskliwie karmi je.
´
´
Gdy za marnosci goni swiat,
gdy cenny trwoni czas,
˙
´ ´
my proste zycie wiesc bdziemy,
´
wszak Bog prowadzi nas.
´
3. Kto wielkich rzeczy szukac chce,
daremny jego trud.
´
´
Szukajmy szczscia, ktore trwa
´
´
i ktore daje Bog.
Gdy w niebie gromadzimy skarb,
tam nie niszczeje, nie.
Wic w tym zadowolenie miejmy,
´
co dzis niezbdne jest.
˙
(Zob. tez Jer. 45:5; Mat. 6:25-34; 1 Tym. 6:8; Hebr. 13:5)
95
„Skosztujcie
i zobaczcie,
˙
ze Jehowa jest dobry”
(Psalm 34:8)
´
1. Przyjemnie jest wielbic Boga,
On zaszczyt głoszenia nam dał.
´
Szukamy tych, co Jehow czcic chc.
Czas nagli — głoszenia to czas.
(REFREN)
´
´
Przyjdz, skosztuj, zobacz: dobry jest Bog.
Zobacz, jak dobry jest Jah!
˙
Zbozne oddanie wielki da zysk
— skosztuj, przekonaj si sam.
´
2. Kto co dzien wysławia Boga
i pełnoczasowo w tym trwa,
˙
´
sam widzi, ze On otwiera sw dłon
i w pieczy ofiarny lud ma.
(Refren)
˙
(Zob. tez Marka 14:8; Łuk. 21:2; 1 Tym. 1:12; 6:6)
96
Wyszukujmy, kto jest godzien’
(Mateusza 10:11-15)
´
´
1. W głoszeniu Krolestwa sam Chrystus dał wzor,
´
wskazowek udzielił i rad:
´
Gdziekolwiek pojdziecie, szukajcie co sił,
kto potrzeby duchowe tam ma.
´
´
Gdy dom godzien jest, pokoj niech przyjdzie nan,
´
pokoj, co macie w głbi swych dusz.
Lecz gdy wzgardz słowem, gdy nie przyjm was,
´
´
´
idzcie dalej, strzsnijcie proch z nog’.
´
´
2. Kto słucha dzis was — słucha, co mowi Pan.
´
I serce otworzy mu Bog.
˙ ´
˙
Kto pragnie zyc wiecznie, zapragnie tez sam
´
´
głosic słowo, jak czyni to zbor.
˙
Niech nikt si nie trapi, ze nie wie, co rzec
´
´ ´
— w tej godzinie Bog mdrosc mu da.
´
Gdy wdziczna jest mowa, co sol w sobie ma,
lud pokorny doceni jej smak.
˙
(Zob. tez Dzieje 13:48; 16:14; Kol. 4:6)
97
´
´
Naprzod, głosiciele Krolestwa!
(2 Tymoteusza 4:5)
´
´
´
´ ´
´
1. Idz naprzod, głos wiesc o Krolestwie,
˙
niech słyszy j kazdy kraj!
´ ´
´
I miłosc do bliznich miej w sercu,
˙
˙
do zycia im drog wskaz.
Gorliwie bierz udział w głoszeniu;
˙
´
zaszczytem ta słuzba jest dzis.
´
˙
Mow chtnie o Bozym imieniu
´
´
´
— bdz pilny, z radosci to czyn.
(REFREN)
´
´
´
Naprzod! Smiało głos ordzie
´
´
— głos, by je usłyszał swiat.
´
´
Naprzod! Wiernie przy Jehowie stoj
˙
i mznie przy Nim trwaj.
˙
´
2. Wciz naprzod co sił, słudzy Boga!
˙
On zycie wam wieczne da.
Idziemy za Mistrza przykładem,
´
˙
miłosci w nas płonie zar.
´
Krolestwo Jehowy nadchodzi
´
´
— t prawd ogłasza dzis zbor.
´
Odwag Bog w serca nam wlewa,
´
´
mowimy wic o Nim bez trwog.
(Refren)
´
´
3. Kroczymy dzis naprzod w tym dziele,
idziemy jak jeden lud:
„ostatek” z „drugimi owcami”
˙
´
wciz trzyma si prawdy drog.
´ ´
˙
Powierzył nam Bog swit słuzb,
´
wytrwali pragniemy w niej byc
´
i godnie wypełniac zlecenie
´
´
— Jehow tym sławic i czcic.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 23:4; Dzieje 4:29, 31; 1 Piotra 2:21)
98
´
Siejmy nasienie Krolestwa
(Mateusza 13:4-8)
1. O wy, wierni słudzy Jehowy,
co w sercu darzycie Go czci,
ruszajcie za Mistrzem na pola,
pracujcie gorliwie jak on.
´
´
Nasienie siac czas, odrzuccie wic strach.
´ ´
Wiesc dobra niech trafi do serc.
´
Ku chwale Jehowy głos prawd co sił.
Posłuch da, kto zrozumie jej sens.
2. Gdy ziarno upadnie na skały,
wyrasta, lecz gleby mu brak.
´
Gdy serce ma ktos skamieniałe,
entuzjazm przeminie jak wiatr.
´
´
A ciernie chciwosci i swiata trosk
zwodniczy i zły maj wpływ.
Lecz gleba wyborna obfity plon da,
˙
gdy po siewie nadejdzie czas zniw.
˙
´
3. Czy w słuzbie masz dzis powodzenie,
˙
˙
od ciebie zalezy to tez.
Cierpliwie wypełniaj zlecenie,
´
z miłosci przemawiaj do serc.
˙
´
Odwaznie i czujnie tych stale chron,
´
˙
co Boga wysławiac juz chc.
´
˙
Radosnie wyczekuj, nadziej wciz miej,
˙
ze nasienie stokrotny da plon.
˙
(Zob. tez Mat. 13:19-23; 22:37)
99
´
Sławmy nowego Krola ziemi!
(Objawienie 7:9)
˙
1. Jak liczne rzesze Bozych sług
´
´
sprowadza dzis z narodow
´ ´
´
lojalny pomazancow zbor
poddany Chrystusowi!
´
Krolestwo w niebie władz ma;
wytchnienie szczerym ludziom da.
´ ´
´
Radosn t wiesc niech słyszy swiat,
˙
niechaj pozna drogi Boze.
(REFREN)
Sławmy Jah Jehow,
sławmy Jego Syna!
Z grzechu niewoli uwolni nas.
´
Wnet podwoje raju Bog nam otworzy
˙
i zycie wieczne da.
2. Wic cieszmy si, składajmy hołd,
´
Krol Chrystus ma tron w niebie.
˙
Pokoju Ksiz wiedzie nas
— zapewni wybawienie.
´
Przeminie zło i smutku cien,
´ ´
´
ludzkosci swita nowy dzien.
´
´
Powstan umarli, zniknie smierc.
´
Raduj si dzis cała ziemio!
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 2:6; 45:1; Izaj. 9:6; Jana 6:40)
100
Oto wojsko Jehowy!
(Joela 2:7)
1. Oto Jehowy wojsko
do zwycistwa prze.
˙
Głosi o rzdzie Bozym,
´
Jezus w nim Krolem jest.
´
´
Zastp ochotnikow dzis
´
wiernie toczy boj;
serce ich niezłomne
´
— nie doznaj trwog.
(REFREN)
Oto Jehowy wojsko;
Wodzem Chrystus Pan.
´ ´
´
Wiesc radosn głosmy:
´
˙
„Bog juz władz ma”.
2. Oto Jehowy słudzy
´ ´
pragn pomoc niesc
smutnym i porzuconym,
co wzdychaj nad złem.
´
Chcemy wic odszukac ich,
by nabrali sił
´
i by wespoł z nami
´
mogli Boga czcic.
(Refren)
3. Oto Jehowy wojsko
´
Chrystus wiedzie w boj.
˙
Kazdy w duchowej zbroi
´
znosi tej walki znoj.
´ ´
˙
Czujnosc zachowujmy wciz,
˙
˙
Bozych strzezmy praw.
´
W probach nieugici
´
— prawdy bronmy wraz.
(Refren)
˙
(Zob. tez Efez. 6:11, 14; Filip. 1:7; Filem. 2)
101
´
Rozgłaszajmy prawd o Krolestwie
(Dzieje 20:20, 21)
´
1. Przeminł czas, gdy ludzki rod
´
Chrystusa prawych nie znał drog.
´
Sam Jehowa swiatło zlał
´
i nam rozumiec prawd dał.
˙
Lud Bozy wol Ojca zna:
´
˙ ´
dzis teokracji słuzyc ma,
˙ ´
dla Jehowy chwały zyc
´
´
´
i Jego swite imi głosno czcic.
Idziemy wic od drzwi do drzwi,
´ ´
niesiemy wiesc do miast i wsi,
˙
by kazdy ujrzał prawdy blask
i wyzwolenia poznał smak.
˙
´
˙
Słuzymy dzis jak jeden mz,
˙
wielbienie Boga szerzc wciz
´ ´
´
i na ldach, i wsrod morz,
˙
˙
az sam Jehowa powie: „Koniec juz!”.
˙
(Zob. tez Joz. 9:9; Izaj. 24:15; Jana 8:12, 32)
102
´
´ ´
´
Spiewajmy razem piesn Krolestwa!
(Psalm 98:1)
´ ´
´ ´
1. Niech płynie piesn, radosna piesn zwycistwa;
´
niech przyjmie hołd nasz Bog, Wszechwładny Pan.
´ ´
Ta nowa piesn umacnia w nas nadziej.
´
Dołczcie głos, spiewajmy razem tak:
(REFREN)
´ ´
„Jehowie czesc, Jehowie hołd!
˙
Juz Jego Syn ma w niebie tron.
´ ´
´ ´
´
˙
Niech zabrzmi piesn, piesn o Krolestwie Bozym.
´ ´
´
Jehowie czesc! On swite imi ma”.
´ ´
˙
2. Ta nowa piesn ogłasza rzdy Boze;
nasz ziemski dom odmieni Chrystus Pan.
´
˙
´
Jak przyrzekł Bog, narodził si juz narod
´
´
´
— dziedzicow chor, co Krola wita wraz:
(Refren)
´
´ ´
3. Krolestwa piesn poznaje lud pokorny.
´ ´
´
Jej pikna tresc łagodzi smutek, bol.
˙ ´
Juz spiewa j ogromna rzesza ludzi
´
´
´
´
i bliznich swych dzis uczy piesni słow:
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 95:6; 1 Piotra 2:9, 10; Obj. 12:10)
103
„Od domu do domu”
(Dzieje 20:20)
´
1. Głosimy dzis od drzwi do drzwi
´ ´
Jehowy Słowa tresc.
Idziemy wic do miast i wsi,
´ ´
by ludziom prawd niesc:
´
Krolestwo Boga władz ma,
Syn Jego objł tron.
˙
W tym dziele młodzi, starzy tez
´
gorliwie naprzod pr.
˙
2. Głosimy wciz od drzwi do drzwi
´ ´
zbawienia dobr wiesc.
´
Dostpi go, kto oddac chce
´ ´
imieniu Boga czesc.
´
Lecz jak Jehowy wzywac ma
ten, kto nie poznał Go?
´
´
To swite imi niechaj dzis
˙
usłyszy kazdy dom.
3. Głosimy wraz od drzwi do drzwi,
´
´
by wybor ludziom dac
´
— czy bd prawdy trzymac si,
´
czy w złych uczynkach trwac.
´
´ ´
Zanosmy t chwalebn wiesc,
Jehow sławmy ni.
Szukajmy wic od drzwi do drzwi,
gdzie „owce” Jego s.
˙
(Zob. tez Dzieje 2:21; Rzym. 10:14)
104
Sławmy Jah!
(Psalm 146:2)
´
1. Sławmy dzis Jah,
´
´ ´
wznosmy swoj spiew!
´
˙
Bog daje wszystkim i zycie, i dech.
´
Czy noc, czy dzien
— chwalmy Go w głos.
´
Wielki w miłosci, wszechmocny jest On!
´
Swite ma imi, składajmy Mu hołd.
´
2. Sławmy dzis Jah,
On słyszy nas,
˙
mozn prawic pokrzepia, gdy czas.
´
Czy słabnie ktos,
czy brak mu sił,
´
Bog go umocni, pocieszy w te dni.
´ ´
Chwalmy Jehow — niech wiesc o Nim brzmi.
´
3. Sławmy dzis Jah.
´
To prawy Bog,
˙
´
On wciz prowadzi i wspiera swoj lud.
Wnet minie zło
´
i bol, i łzy.
´
˙ ´
Bog swoim sługom da wiecznie tu zyc.
´
Sławmy Jehow radosnie, co sił!
˙
(Zob. tez Ps. 94:18, 19; 145:21; 147:1; 150:2)
105
Niebiosa oznajmiaj chwał Boga
(Psalm 19)
1. Niebiosa chwał Boga oznajmiaj,
o dziele Jego rk
´
˙
przestworze mowi wciz.
˙
´
Opiewa Go kazdy ranek i dzien.
´
Gwiazdzista noc odsłania moc,
Jehowy wielk moc.
2. Jak mdre s odwieczne prawa Boga!
Kto słucha Jego rad,
˙
´
˙
do zycia sciezk zna.
Wszechwładnym i prawym Panem jest On.
´
´
Smak Jego słow — jak słodki miod;
wyborny jest ich smak.
˙
3. Nad złoto drozsze s nakazy Boga.
´ ´
Kto przed Nim bojazn ma,
´
na wieki bdzie trwac.
´
Bog wskazał nam prost drog i cel.
On godzien czci po wszystkie dni,
´
On swite imi ma.
˙
(Zob. tez Ps. 111:9; 145:5; Obj. 4:11)
106
´ ´
Zabiegajmy o przyjazn Jehowy
(Psalm 15)
1. Kto przyjacielem Twym
bdzie po wieczny czas?
´
Kogo w namiocie swoim chcesz miec?
Kto Ciebie dobrze zna?
˙
Kazdy, kto wierzy Ci,
´
słow Twoich trzyma si,
´
˙
w nienagannosci zyje co dnia
´
i prawdomowny jest.
2. Kto przyjacielem Twym?
´
Komu goscin dasz?
´
Kto rozwesela serce Twe dzis?
Kogo naprawd znasz?
Tego, kto imi Twe sławi
i głosi wszem,
˙
´ ´
kto sprawiedliwe zycie chce wiesc
´
i uczciwosci strzec.
3. Ty nasze troski znasz,
´
smutku usuwasz cien.
´ ´
Czuł opiek i miłosc sw
˙
´
dajesz nam w kazdy dzien.
´
Dobroc cenimy Tw,
niech ona wiecznie trwa.
´
Wielki Przyjaciel, Wszechmocny Bog,
´ ´
sw przyjazn dla nas ma.
˙
(Zob. tez Ps. 139:1; 1 Piotra 5:6, 7)
107
´
´
Przyjdzcie na gor Jehowy!
(Izajasza 2:2-4)
´
1. Patrzcie, hen widac tam
´
´
gor nad szczytami wzgorz,
´
gor domu Jehowy.
˙
Jakze wzniosły to szczyt!
Ludzie ze wszystkich stron
płyn tłumnie — ku niej pr.
´
´
Słychac dzis zawołanie:
´
´
„Przyjdzcie tu Boga czcic!”.
˙
Nastał juz, nastał czas,
´
gdy malutki tysicem ma byc.
´
Niegdys Jah słowo dał,
´
przyrzeczenie wypełnia to dzis.
Rzesze do Niego lgn,
bo Wszechwładnym Panem On.
˙ ´
Pragn lojalnie słuzyc
Bogu po wszystkie dni.
´ ´
2. Jezus kazał nam isc
´
´
´ ´
głosic o Krolestwie wiesc.
˙
Dobra nowina Boza
trafia ludziom do serc.
Chrystus w niebie ma tron,
jego głos brzmi niczym grom.
Wszyscy potulni słysz,
´
´ ´
Bogu chc oddac czesc.
Jego lud, wielki lud,
˙
´
´
jakze rosnie, gdy trwa konca czas!
Pilny trud wielu sług
´
— ceni go, kto Jehow chce znac.
Niechaj nie słabnie głos,
niech obiega cały glob:
´
´
˙
„Przyjdzcie na gor Boz,
˙
´
aby dar zycia miec”.
˙
(Zob. tez Ps. 43:3; 99:9; Izaj. 60:22; Dzieje 16:5)
108
´
Sławmy Jehow za Jego Krolestwo
(Objawienie 21:2)
1. Jehowa Synowi dał tron,
˙
by władz nad kazdym miał.
´
Ten Krol sprawiedliwy i prawy
wnet ziemi uwolni od zła.
(REFREN)
´
´
´
Switego Bog ma Pomazanca.
˙
Niech złozy mu hołd wierny lud.
Pasterzem jest naszym, znamy ten głos,
´
słuchamy go dzien po dniu.
´
´
´
Switego Bog ma Pomazanca,
w niebiosach powierzył mu rzd
´
i moc namascił, by imi Jah
´
uswicał i darzył czci.
´
2. Bog nowe zrodzenie tym dał,
´
co bracmi Chrystusa s.
´
Utworz z Jezusem Krolestwo
´
i rajski przywroc nam dom.
(Refren)
˙
(Zob. tez Prz. 29:4; Izaj. 66:7, 8; Jana 10:4; Obj. 5:9, 10)
109
Hołd Pierworodnemu
Jehowy!
´
(Hebrajczykow 1:6)
1. Hołd Pierworodnemu,
˙
on w niebie juz objł tron.
´
´
To Krol sprawiedliwosci,
´
przywroci nam rajski dom.
Dostojny i wspaniały,
miłuje imi Jah,
´
´
wnet je oczysci z hanby
i chwał Bogu da.
(REFREN)
Hołd Pierworodnemu!
´
˙
˙
Syn Bozy kroluje juz.
Zasiada na Syjonie
´
— tam go ustanowił Bog.
2. Hołd Pierworodnemu,
˙
on zycie za ludzi dał.
˙
Pokornie złozył okup
´
— od grzechu uwolni swiat.
Wnet sw Oblubienic
´
´
poslubi Chrystus Krol;
˙
´ ´
wykaz sprawiedliwosc
´ ´
˙
´
i mdrosc Bozych drog.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 2:6; 45:3, 4; Obj. 19:8)
110
˙
Zdumiewajce dzieła Boze
(Psalm 139)
1. Ty znasz, Jehowo, moje drogi,
´
´
wiesz, kiedy spi i kiedy witam dzien.
´
Ty nawet znasz najskrytsze moje mysli
˙
˙
i słyszysz kazde słowo, widzisz kazdy gest.
To Ty w najgłbszych miejscach ziemi
´
utkałes mnie — jam dzieło Twoich rk.
´
´
I wczesniej sam spisałes moje czstki.
Jak wielka Twoja wiedza, jak ogromna moc!
´ ´
Zdumiewa mnie i budzi lk Twa mdrosc.
I dusza ma tak dobrze o tym wie.
Gdy w mroczne dni niepewnie stawiam kroki,
´ ´
´
Twoj swity duch rozproszy strachu cien.
˙
Czyz mog uciec przed Jehow?
´
Czy schowam si, gdzie Twoj nie siga wzrok?
Nie skryj mnie niebiosa ani Szeol,
´
ni morz głbiny, ani najciemniejszy mrok.
˙
(Zob. tez Ps. 66:3; 94:19; Jer. 17:10)
111
Jego głos usłysz zmarli
(Hioba 14:13-15)
˙
´
1. Zycie jak mgła przemija w jeden dzien,
jak para prdko znika.
´
´
Krotki to czas, tak nagle konczy si.
W rozpaczy człowiek pyta:
´
´
Czy umarły znow ujrzy swiatło dnia?
Boga obietnic znasz:
(REFREN)
Jego głos usłysz zmarli.
´
´
˙ ´
Bd zyc — tak mowi Bog.
Bo On za nimi tskni;
´
´
´
zniszczy smierc, usunie bol.
Nie dziw si, wierz niezachwianie,
ujrzysz wnet Jehowy cud.
˙ ´
I zyc bdziemy wiecznie;
´
´
twor swych rk ocali Bog.
´
2. Kto wierny był, a smierci zaznał sam,
nie bdzie zapomniany.
´
´
Choc teraz spi, w pamici Boga trwa
i z grobu wnet powstanie.
´
Ufnie patrzmy w przod: gdy nadejdzie raj,
˙
´
wieczne zycie Bog nam da.
(Refren)
˙
(Zob. tez Jana 6:40; 11:11, 43; Jak. 4:14)
112
´
Wielki ´ Bog, Jehowa
(Wyjscia 34:6, 7)
˙
1. Wielki Jehowo, Boze Wszechmocny,
´
˙
Tys najwyzszej godzien czci,
´
˙
dobry jest Twoj kazdy czyn.
´
´
Tron utwierdziłes własn prawosci,
´
Bogiem Tys po wieczne dni.
2. Grzechy przebaczasz i przewinienia
tym, co miłosierni s,
´
´
Ciebie nasladowac chc.
˙
Prawy, zyczliwy i sprawiedliwy,
´
i łaskawy jest Twoj sd.
´
´
3. Niech ludzki rod i rzesze aniołow
Ciebie wysławiaj wraz;
´
´
imi swe uswicic racz.
´
Ojcze w niebiosach, niech Twe Krolestwo
ziemi przeobrazi w raj.
˙
(Zob. tez Powt. Pr. 32:4; Prz. 16:12; Mat. 6:10; Obj. 4:11)
113
˙
Wdziczni za Słowo Boze
(Filipian 2:16)
´
1. Jehowo, nasz Ojcze, jak szczodry Twoj dar!
´
´
Z miłosci Tys Słowo bezcenne nam dał.
´
´
´
˙
Swe mysli objawiłes, natchnłes kazdy wers.
Cierpliwie nas uczysz, wskazujesz nam cel.
´
´
´
2. Przez usta prorokow wydałes swoj głos;
´
ich ludzkie uczucia dzis bliskie nam s.
Ich dzieje krzepi wiar, odwag daj nam.
Tak siły w nas budzisz, umacniasz co dnia.
˙
3. Twe Słowo jest zywe, przenika do serc
i dusz od ducha rozdziela jak miecz.
˙
´ ´
˙
´
Rozezna kazd skłonnosc i kazd skryt mysl,
´
´ ´
w prawosci nas karci; Twa mdrosc jest w nim.
˙
(Zob. tez Ps. 119:16, 162; 2 Tym. 3:16; Jak. 5:17; 2 Piotra 1:21)
114
˙
Ksiga Boza
skarbem
´
(Przysłow 2:1, 4)
´
1. Jest pewna ksiga, ktora dzisiaj niesie
´ ´
nadziej, pokoj, swiatło w ziemski mrok.
´ ´
Jej cudna tresc ma w sobie moc ogromn:
˙
´
przywraca „zmarłym” zycie, „slepym” — wzrok.
´
To Biblia Swita jest t cenn Ksig.
´
Bog natchnł szczerych i oddanych sług,
´
by zapisali Jego wzniosłe mysli
´
— to, co im wskazał Jego swity duch.
´
2. Spisali prawd o tym, jak Bog stwarzał
´
— jak dziki Jego mocy powstał swiat,
jak pierwsi ludzie byli doskonali
´
i jak po raju zginł wszelki slad.
´
Ta Ksiga mowi o aniele pewnym,
˙
´
ze tu, na ziemi, zaczł szerzyc bunt.
Tym na nas grzech i ogrom zła sprowadził,
´
´
lecz Bog wyzwoli wierny ludzki rod.
´
´
3. Radosci wielkiej dzis nadeszła pora:
´
˙
w Krolestwie Bozym rzdzi Chrystus Pan.
Jehowa wnet wybawi prawych ludzi,
˙
wiecznego zycia da bezcenny dar.
´
Cudowne wiesci Ksiga ta zawiera.
Duchowe skarby sam odnajdziesz w niej
´
˙
´
i pokoj, co przewyzsza wszelkie mysli.
´
´
´
T Ksig cen i co dzien czytac chciej.
˙
(Zob. tez 2 Tym. 3:16; 2 Piotra 1:21)
115
Zapewnij swej drodze powodzenie’
(Jozuego 1:8)
˙
1. Słowem Bozym rozkoszuj si,
´
˙
co dzien zgodnie z nim zyj.
´
Chtnie czytaj połgłosem je,
˙
´
stale tez o nim mysl.
˙
Niech wskazuje ci kazdy krok,
´
w czyn wprowadzac je chciej.
(REFREN)
´
˙
Czytaj wic i rozmyslaj wciz,
´
aby drog Boga strzec.
On zapewni ci łask sw,
´
´
˙
bys do zycia mogł biec.
´
2. Nakaz Bog w Izraelu dał,
˙
´
słyszał to kazdy krol:
Odpis Prawa sporzdzisz sam,
´
´
czytaj co dzien ten zwoj.
´
Bdz posłuszny, t drog krocz,
˙
´
zeby nie zwiodł ci grzech’.
(Refren)
˙
3. Prawda Boza dodaje sił,
´
krzepi nas w czasie prob,
wiar wzmacnia, pokojem tchnie
´
i uwalnia od trwog.
´
´
Jesli pragniesz dojrzały byc,
´ ´
zgłbiaj tej prawdy tresc.
(Refren)
˙
´
(Zob. tez Powt. Pr. 17:18; 1 Krol. 2:3, 4; Ps. 119:1; Jer. 7:23)
116
´
´
Coraz jasniejsze
swiatło
´
(Przysłow 4:18)
´
1. Od dawna prorocy pytali, jak Bog
´ ´
´
da wolnosc znkanej ludzkosci.
´
˙
´ ´
Duch swity wyjawił, ze Mesjasz ma przyjsc
´
´
´
— wybawic nasz rod od marnosci.
˙
´
Juz nastał ten czas, Chrystus władz dzis ma;
to pewne, bo spełnia si znak.
´
˙
Szczsliwy, kto widzi te rzeczy — wszak tez
´
aniołowie pragnli je znac.
(REFREN)
´
´
´
Dzis coraz jasniejsze jest swiatło
´
´
i swieci nam jak w biały dzien.
´
Bog swoje zamysły objawia,
On drog wskazuje i cel.
2. Szafarza wiernego wyznaczył nam Pan,
by w czas dawał pokarm duchowy.
Blask prawdy si wzmaga, dociera do serc,
´
przenika przez mrokow okowy.
´
Widzimy wyrazniej, pewniejszy nasz krok,
´
˙
´
wic naprzod, bo nastał juz dzien!
Dzikujmy Jehowie, On prawd nam dał;
´
˙
˙
Jego sciezek trzymajmy wciz si.
(Refren)
˙
(Zob. tez Rzym. 8:22; 1 Kor. 2:10; 1 Piotra 1:12)
117
Pouczani na zebraniach
(Izajasza 50:4; 54:13)
´
´
´ ´
1. Przyjdz słuchac o Bogu, radosc miej w Jehowie.
´
´ ˙
´
Przyjdz, naczerp wod zycia’ — tak mowi duch.
´
Pokarm wyborny Bog przygotował,
´
´
by prawd mogł krzepic si Jego lud.
´
2. Do braci i zebran wszyscy lgniemy stale,
´
do Boga rad prawych, do Jego słow.
´ ´
Tu, posrod braci, jest duch Jehowy,
˙
´
tu si uczymy, jak strzec Bozych drog.
´
3. Niech usta i serce głosno sławi Boga!
´ ´
Jak miła to mowa, jak miła piesn!
´
´
´
´
Cenmy dar zebran, wspolnych zgromadzen,
´ ´
Bogu Jehowie składajmy tu czesc.
˙
(Zob. tez Hebr. 10:24, 25; Obj. 22:17)
118
Przyjmujmy jedni drugich’
(Rzymian 15:7)
1. Tu zgromadzeni, gdzie Jehowy lud,
´
´
tu chcemy uczyc si Jego drog.
´
´
˙ ´
Bog daje prawd, bysmy mogli zyc.
´
´
Pragniemy Go wysławiac i wdziczni Mu byc.
´
2. Bog swoim sługom dary w ludziach dał;
˙
zyczliwie, chtnie wspieraj nas.
´
Cenmy ich prac — godni tego s.
´
Przyjmujmy tych, co z nami czcic Boga tu chc.
´
´
´
3. Bog zaproszenie do narodow sle:
kto szczery, niech prawdy chwyci si.
˙
On poprzez Syna juz przygarnł nas.
´ ˙
´
Przyjmujmy jedni drugich, pomozmy im trwac.
˙
(Zob. tez Jana 6:44; Filip. 2:29; Obj. 22:17)
119
Pokrzepiani na
zebraniach
´
(Hebrajczykow 10:24, 25)
˙
´
1. Na ciemnych bezdrozach zbłkany ten swiat
˙
´
´ ´
nie zwaza, co mowi dzis Bog.
˙
´
´ ´
I nikt nie dostrzeze, ktordy ma isc,
´
´
gdy sam nie chce znac Jego drog.
´
´
˙
Bog daje nam swiatło i krzepi nas wciz,
´
zgromadza, gdy zebran jest czas.
´
´
Do czynow szlachetnych pobudza swoj lud,
´
˙
miłosci rozpala w nas zar.
´
´
Jestesmy tu razem, nakazał to Bog,
˙
´
tym bardziej, gdy zbliza si dzien’.
´
Jehowa nas uczy, jak wiernie Go czcic,
´
´
z radosci wypełniac, co rzekł.
2. Jehowa najlepiej wie, czego nam brak;
słuchajmy, gdy głos Jego brzmi.
´
´
Gdy zebran jest pora, wykupmy swoj czas,
˙
okazmy si mdrzy w złe dni.
´
Lojalni pasterze dopomoc nam chc,
´
by wiar płomienn miał zbor.
˙
´
I kazdy przyjacioł prawdziwych tu ma,
´
co nios pociech w czas prob.
´ ´
´
Przed nami jest wiecznosc, Bog przyrzekł to sam,
On w raj przeobrazi nasz glob.
´
´
˙ ´
Dzis lud swoj zgromadza i uczy, jak zyc,
˙
´
by zawsze juz darzyc Go czci.
˙
(Zob. tez Ps. 37:18; 140:1; Prz. 18:1; Efez. 5:16; Jak. 3:17)
120
Wprowadzajmy
˙
Boze słowa w czyn
(Łukasza 11:28)
´ ´
1. Pokazał Chrystus, jak isc prawdy drog.
´
´
Czy słuchasz pilnie, co dzis mowi Pan?
´
˙
Szczsliwy kazdy, kto zna jego słowa;
´
szczsliwszy, kto w czyn wprowadza je sam.
(REFREN)
´
Słuchaj i wprowadz to w czyn
´
´
— co mowi Bog, chtnie przyjm.
´
On błogosławi, gdy chcesz wierny byc.
´
Słuchaj i wprowadz to w czyn.
2. Kto dom buduje na skalnym masywie,
bezpieczny schron znajdzie tam w czasie burz.
´
˙
Gdy rady Mistrza wcielamy dzis w zycie,
´
´
´
przetrwamy grad przesladowan i prob.
(Refren)
´
3. Jak bujne drzewo nad wod strumieniami
´
´
soczyste liscie i owoc swoj ma,
tak całym sercem Jehowie oddani
´
´ ˙
przynosmy plon — a Bog zycie nam da.
(Refren)
˙
(Zob. tez Powt. Pr. 28:2; Ps. 1:3; Prz. 10:22; Mat. 7:24-27)
121
Zachcajmy si
nawzajem
´
(Hebrajczykow 10:24, 25)
1. Gdy braci szczerze zachcamy,
by wiernie trwali w dziele Jah,
´
miłosci wizy umacniamy,
w pokoju czcimy Boga wraz.
´ ´
´ ´
Ta miłosc posrod sług Jehowy
´
´
pomaga w probach ostac si.
´
Bezpieczni i szczsliwi w zborze,
˙
´ ´
pragniemy mdre zycie wiesc.
˙
2. O jakze dobre słowo w por
pociesza i dodaje sił!
´ ´ ˙
´
Tu, wsrod zyczliwych nam przyjacioł,
tak czsto dobre słowo brzmi.
˙
˙ ´
´
O jakze miło zyc w jednosci,
´
˙
wszak mamy wspolny, zbozny cel!
´
Zachcac chcemy naszych braci,
´
´ ´
pomagac im brzemiona niesc.
´
3. Widzimy dzis oczyma wiary,
´
jak bliski jest Jehowy dzien.
Tym chtniej wic si zgromadzamy,
´
˙
by sciezki prawdy stale strzec.
´
˙
W jednosci z całym ludem Bozym
˙ ´
pragniemy zyc po wieczny czas.
˙
Wzajemnie wciz si zachcamy,
´ ´
´
by o sw prawosc zawsze dbac.
˙
(Zob. tez Łuk. 22:32; Dzieje 14:21, 22; Gal. 6:2; 1 Tes. 5:14)
122
Miriady braci
(Objawienie 7:9, 10)
1. Braci lojalnych miriady,
wielka jest liczba ich.
˙
´
Kazdy chce wiernym swiadkiem
´
i sług Boga byc.
Wielka to rzesza braci,
coraz liczniejszy tłum;
´
´
z wszystkich narodow, jzykow, ras
´
´
spiewa radosny chor.
2. Braci lojalnych miriady
´
pilnie dzis głosz w krg
´ ´
´
wiesc dobr o czyms lepszym’
´
tym, co jej słuchac chc.
W dziele ochoczo trwaj,
´
´
choc doswiadczaj zła.
Jezus pokrzepia zmczonych sług
´
— pokoj, wytchnienie da.
3. Braci lojalnych miriady,
przed Bogiem stoi lud.
´
Tu, na dziedzincach ziemskich,
´
wielbi Go dzien po dniu.
Jak liczna rzesza braci
´
´ ´
niesie Krolestwa wiesc!
´
Zaszczyt wspołpracy z Jehow ma,
˙ ´
słuzyc Mu wiernie chce.
˙
(Zob. tez Izaj. 52:7; Mat. 11:29; Obj. 7:15)
123
Pasterze — dary w ludziach
(Efezjan 4:8)
´
´
1. Bog nasz, Jehowa, dba o swoj lud
— wiernych pasterzy dał.
˙
Zyj ofiarnie, wielki ich trud,
drog wskazuj nam.
(REFREN)
´
Dary duchowe otrzymał zbor:
´
braci, co pomoc nam chc.
´
˙
O trzod Boz dzis troszcz si.
´ ´
˙
Miłosc okazmy im sw.
2. Czuli pasterze nie szczdz sił,
wiod i chroni nas.
Chorych umocni, otr ich łzy;
´
˙
wzniec radosci zar.
(Refren)
3. Rady, zachty daj nam w czas,
by si nie potknł nikt,
˙
´
by kazdy łask Boga dzis miał,
´ ˙
dla Niego co dzien zył.
(Refren)
˙
(Zob. tez Izaj. 32:1, 2; Jer. 3:15; Jana 21:15-17; Dzieje 20:28)
124
´
´´
Okazujmy goscinnosc
(Dzieje 17:7)
´
´
1. Goscinny jest Jehowa, nasz dobry Bog,
´
´
w opiece co dzien ma cały ziemski rod.
´
˙
´
On swiatło oraz deszcz kazdemu z nieba sle,
´
otwiera chtnie sw szczodr dłon.
˙
´
´
Okazmy si jak Bog i nie szczdzmy łask
´
´
´
maluczkim, ktorzy dzis doswiadczaj zła.
´
Nagrodzi Ojciec tych, co bliznich widz w nich
´
i dobrzy pragn byc tak jak On.
˙
´
2. Tak wiele moze zdziałac przyjazny gest,
´
wic hojni bdzmy, gdy brat w potrzebie jest.
´
˙
´
´ ´
Choc obcy moze byc, z pomoc chcemy przyjsc
´ ˙
´
´
i dowod zyczliwosci dac mu.
´
˙
Goscinnej Lidii słowa lud Bozy zna:
´
Do domu mego wejdzcie, upraszam was’.
´
Otworzmy bramy serc, Jehowa tego chce,
´
´
i bdzmy miłosierni jak Bog.
˙
(Zob. tez Dzieje 16:14, 15; Rzym. 12:13; 1 Tym. 3:2; Hebr. 13:2; 1 Piotra 4:9)
125 Lojalni wobec zasad teokratycznych
(1 Koryntian 14:33)
´
´ ´
1. Wierny lud Jehowy pragnie swiatu niesc
˙
´
´ ´
cenne Boze prawdy, o Krolestwie wiesc.
´
Chcemy zjednoczeni i lojalni byc.
˙
´
Zasad teokracji pilnie strzezmy dzis.
(REFREN)
Bogu oddani, z upodobaniem
˙
´
słuzmy Mu dzien po dniu.
´
´
Czuł miłosci i troskliwosci
´
darzy Bog lojalny lud.
´
´
2. Drog nam wskazuje przewodnikow dwoch:
wierny Bogu szafarz i Jehowy duch.
˙
´
Wciz lojalnie trwajmy ku radosci Jah,
´ ´
pilnie ogłaszajmy mdrosc Jego praw!
(Refren)
˙
(Zob. tez Łuk. 12:42; Hebr. 13:7, 17)
126
´
Trud pełen miłosci
(Psalm 127:1)
´
1. Jehowo, nastał ten dzien;
´
dzis nasze serca wznosz si.
´
´
Tys obdarował nas mnostwem łask;
´ ´
z duszy płynie piesn.
´
´
Błogosławiłes swoj lud,
´
miłosci pełen był nasz trud.
I oto stanł dom, dzieło rk.
´
Na to dzieło spojrz!
(REFREN)
˙
Jehowo, jakiz to był zaszczyt
´
budowac dom ku Twojej czci!
˙ ´
Bdziemy dalej słuzyc Tobie po wieczny czas,
´
przy Tobie trwac — po wszystkie dni.
´
2. Wdzicznosci łzy zdobi twarz,
´
´
przyjazni wiz złczyła nas.
Na samym serca dnie chwile te
´
pozostawi slad.
´ ´
Twoj swity duch działał tu
´
i jego moc spajała zbor.
Nasz trud rozsławił Ci, imi Twe,
tak przyjemny trud!
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 116:1; 147:1; Rzym. 15:6)
127
Miejsce wielbienia Jehowy
(1 Kronik 29:16)
1. Jak wielki to zaszczyt, Jehowo,
´
´
przed Tob w tym miejscu dzis stac!
´
´
Ten dom chcemy Tobie poswicic
˙
´
i chwał nalezn Ci dac.
˙
Cokolwiek złozymy Ci w darze,
´
˙
własnosci to Twoj juz jest.
´
Nasz trud i zdolnosci, i mienie
dajemy Ci z głbi swych serc.
(REFREN)
´
´
Dzis poswicamy Tobie dom.
´
Twe imi tu chcemy czcic.
Ze spracowanych naszych rk
szczery dar ten dzisiaj przyjm.
´
2. Pragniemy rozgłaszac Tw chwał
— niech zawsze wypełnia ten dom.
˙
Spraw, zeby tu licznie przybyli
´
potulni, co poznac Ci chc.
O miejsce wielbienia bdziemy
´
´
z radosci si troszczyc co sił.
˙
´
Niech słuzy Twojemu Krolestwu
— wszak o nim głosimy w te dni.
(Refren)
˙
´
(Zob. tez 1 Krol. 8:18, 27; 1 Kron. 29:11-14; Dzieje 20:24)
128
´
Zmienia si scena tego swiata
(1 Koryntian 7:31)
´
1. Nadziej Bog w nas obudził:
wybawi od grzechu ludzi.
´
Krwi Syna rod nasz odkupił
˙
— najwikszy to Bozy dar.
(REFREN)
´
´
˙
Chociaz dzis scena swiata
si zmienia,
wnet zazna niebo i ziemia
˙
Bozej dobroci i łask.
´
2. Ostatnie swiata godziny;
przemija czas niegodziwych.
´ ´
Wiesc dobr zatem głosimy:
´
˙
Krolestwo juz władz ma.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 115:15, 16; Rzym. 5:15-17; 7:25; Obj. 12:5)
129
Trzymajmy si mocno
naszej nadziei
´
(Hebrajczykow 6:18, 19)
˙
´
1. Juz od stuleci w ciemnosciach ludzie błdz,
´
goni za wiatrem, marnosci jest ich trud.
˙
Ilez to zła jeszcze sobie wyrzdz!
˙
´
Sami nie znajd do zycia drog.
(REFREN)
´
´
Niech z naszych serc płynie ten głosny spiew:
˙
Syn Bozy panuje, nie trapi nas lk.
´
´
Gdy przyjdzie czas, Krol usunie zły swiat;
´
kotwica nadziei pomaga nam trwac.
´
˙
˙
´
˙
2. „Dzien Bozy tuz!” — słychac pilne ostrzezenie.
˙
Nikt juz nie westchnie: „Ach, kiedy przyjdzie kres?”.
´
Bog wnet wybawi znkane stworzenie.
´
´ ´
Sławmy Jehow, spiewajmy piesn!
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 27:14; Joela 2:1; Hab. 1:2, 3; Rzym. 8:22)
130
˙
Cud zycia
(Psalm 36:9)
˙ ˙
1. I narodzin cud, i kropelka dzdzu,
´
´
promyk słonca w nowy dzien,
´ ˙
kłos złotych zboz.
˙
´
Jakze szczodry Bog! Dary ludziom dał.
´
Jak cudownie stworzył swiat i jak o nas dba!
(REFREN)
´ ˙
´
˙
˙
Coz my mozemy dac za ten zycia dar?
´
Szczerym sercem kochac Boga,
´
´
´
w miłosci don trwac.
´ ˙
Coz damy za ten dar? Wszak nie ma on ceny!
˙
˙
Bo dar to przeciez dar — to Bozy cud i dar.
´
2. Wielu traci sens swoich krotkich dni,
´ ˙
˙ ´
bliskie im, co słyszał Hiob: „Po coz ci zyc!”.
´
Obcy nam ten duch. Chcemy sławic Jah,
˙
´
za bezcenne zycia chwile dziki Mu słac.
(REFREN)
´ ˙
´
˙
˙
Coz my mozemy dac za ten zycia dar?
´
´
Szczerym sercem kochac bliznich,
´
´
w miłosci tej trwac.
´ ˙
Coz damy za ten dar? Wszak nie ma on ceny!
˙
˙
Bo dar to przeciez dar — to Bozy cud i dar.
˙
(Zob. tez Hioba 2:9; Ps. 34:12; Kazn. 8:15; Mat. 22:37-40; Rzym. 6:23)
131
Jehowa zapewnia ocalenie
(2 Samuela 22:1-8)
´
´
1. Jehowo, Tys jedyny i prawdziwy Bog.
Jak liczne dzieła Twe
´ ´
´
na ldach i wsrod morz!
˙
´
Twej chwały bozki nie przycmi, Panie nasz,
władz masz,
´
Ty wrogow zetrzesz w proch.
(REFREN)
Jehowa ocali wnet swych lojalnych.
´
˙
Nie trapi nas lk — Bog potzn Skał jest.
´
Wiernie naprzod idziemy co dnia,
´
by głosic w krg;
´
´
swite imi Jehowa Bog ma,
sławimy Go.
´
2. Powrozy smierci zewszd otoczyły mnie.
Do Ciebie wołam w głos:
´
„Sił nowych dodac chciej!”.
Błagania wznosz ku Tobie:
´
˙
´
„Przy mnie stoj, Boze moj,
i wybawienie daj”.
(Refren)
3. Gdy zagrzmisz z niebios
´
i gdy swoj oznajmisz sd,
wyzwolisz wierny lud,
a wrogom zadasz cios.
˙
˙
Okazesz si, kim zechcesz — okazesz si;
´
niech swiat wie,
˙
ze swych wybawiasz sług.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 18:1, 2; 144:1, 2)
132
´ ´
Piesn zwycistwa
´
(Wyjscia 15:1)
´
˙
1. Spiewaj Jehowie! On imi swe wielce wywyzszył.
´
´
Egipcjan hardy rod rzucił wprost w odmty wod.
Sław Wszechmocnego!
On jeden jedyny jest Bogiem.
Jehowy imi czcij.
´
´
To zwyciski, swity Bog.
(REFREN)
˙
Jehowo Boze, w niebie masz tron.
Wszechwładny Panie, Ty nie zmieniasz si.
´
´
Gdy wszystkich wrogow Twoj dosignie sd,
´
uswicisz wzniosłe imi swe.
2. Oto narody gromadz si przeciw Jehowie.
´
Choc ufne w swoj moc,
˙
niech przed wojn Boga drz.
Zginł faraon;
´
zły swiat zginie w Armagedonie.
˙
Wnet kazdy pozna Jah
˙
´
i potzn Jego dłon.
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 2:2, 9; 92:8; Malach. 3:6; Obj. 16:16)
133
Szukajmy wybawienia u Boga
(Sofoniasza 2:3)
´
1. Bliski narodow sd.
´
˙
Dzis stoj jak jeden mz
´
— Jehowy Syna nie chc znac.
Haniebny bdzie ich los.
˙
´ ´
Juz mija krolow czas,
´
Synowi Bog berło dał.
´
On wrogow swych zetrze w proch i pył,
nie bdzie zwlekał ni dnia.
(REFREN)
Jehowy wic szukajmy wraz,
˙
ufajmy, ze zbawienie da.
´
Niechaj prawych drog
˙
strzeze Jego lud,
˙
Najwyzszego niech darzy czci.
Jehowa wnet wybawi nas
˙
mozn rk sw.
˙
´
´
2. Przed kazdym wybor dzis;
´ ´
wiesc dobra wokoło brzmi.
Głosimy do najdalszych stron,
˙
by szukał Boga kto zyw.
´
˙
´
´
Choc mnozy proby wrog,
˙
´
my mznie toczymy boj.
˙
´
Zyczliwy Bog o lojalnych dba,
On słyszy głos wiernych sług.
(Refren)
˙
(Zob. tez 1 Sam. 2:9; Ps. 2:2, 3, 9; Prz. 2:8; Mat. 6:33)
134
Czy widzisz siebie w raju?
(Objawienie 21:1-5)
1. Tam bd ja, tam bdziesz ty,
˙
˙ ´
tam bdzie kazdy, kto godny jest zyc.
´
Czy obraz ten w umysle masz?
´
´
´ ´
Bog ludziom pokoj i wolnosc da.
´
˙
´
Tam szczscia juz nie zmci wrog.
´
Wnet cał ziemi odmieni Bog.
´
´
Swiat nowy nastanie — tak bliski jest dzien,
gdy wdziczny ten hymn
´
zaspiewamy z głbi serc:
(REFREN)
´
„Jehowo, Tys nam cudowny dał raj.
´
Twoj wierny Syn rzdy nad ziemi ma.
´
´ ´
Wic cał dusz sw dzis wznosimy t piesn,
´
´ ´
racz przyjc szacunek i moc, i hołd, i czesc”.
2. Tam bdziesz ty, tam bd ja.
˙
´
Z nadziej patrz — zbliza si nowy swiat.
´
Przeminie strach i bol, i łzy;
tych rzeczy dawnych nie wspomni nikt.
´
I stało si, jak przyrzekł Bog:
´ ´
przebywa On posrod swoich sług.
˙ ´
Obudzi wnet zmarłych, by mogli tu zyc,
´
´
i bd Go z nami radosnym chorem czcic:
(Refren)
˙
(Zob. tez Ps. 37:10, 11; Izaj. 65:17; Jana 5:28; 2 Piotra 3:13)
135
˙
´
Trwajmy az do konca
(Mateusza 24:13)
´
1. Bog wierne obietnice dał
tym, co wytrwali s.
Kto kocha prawd — Boga zna,
´
ufnosci darzy Go sw.
´
´
W tej switej wierze chcemy trwac,
˙
´
´
Bozy dzien w pamici miec,
´
niezłomnie przy Jehowie stac
´
´
i w probach nie zachwiac si.
´ ´
2. Niech miłosc nie ostygnie w nas,
´ ˙
gorcych uczuc zar.
´
´
´
Gdy znow doswiadczen przyjd dni,
´
musimy przetrwac zły czas.
˙
´
W obliczu cizkich, srogich prob
nie zawładnie nami lk.
´
Jehowa drog wyjscia da,
On bdzie nas czujnie strzegł.
´
3. Wybawi Bog lojalnych, co
´
´
do konca bd trwac.
˙
Do ksigi zycia wpisze ich,
˙
kazdego imi On zna.
´ ´
Wytrwałosc niech osignie cel,
przeobfity wyda plon.
Jehowa nie poskpi łask.
´
Jak szczodra jest Jego dłon!
˙
(Zob. tez Hebr. 6:19; Jak. 1:4; 2 Piotra 3:12; Obj. 2:4)

Podobne dokumenty