Szlifowanie i polerowanie

Komentarze

Transkrypt

Szlifowanie i polerowanie
Szlifowanie
i polerowanie
Back
358 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
Osprzęt Bosch 11/12
Program materiałów ściernych firmy Bosch
Najwyższa jakość zgodnie z normą przemysłową
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 359
Osprzęt Bosch 11/12
Bosch oferuje odpowiedni materiał ścierny do niemal każdego
zastosowania, gwarantując przy tym doskonały rezultat obróbki
wszystkich materiałów. Badania i rozwój są ukierunkowane na wyzwania,
z którymi codziennie musi mierzyć się użytkownik. Ścisła współpraca
z wiodącymi producentami farb i lakierów gwarantuje opracowywanie
innowacyjnych materiałów ściernych o najwyższej jakości szlifowania.
Wszystkie elastyczne materiały ścierne na różnych typach podłoża
są produkowane przez sia Abrasives w Szwajcarii i odznaczają
się najwyższą jakością, zgodnie z normą przemysłową. Aktualne
innowacje i przełomowe rozwiązania w zakresie szlifowania umożliwiają
szybkie i kompetentne reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku
i klientów.
Program uzupełniają produkty włókninowe służące do obróbki
niezwiązanej z profilowaniem oraz wysokiej jakości piankowe materiały
ścierne produkowane w Anglii.
Od materiałów ściernych do szlifowania ręcznego aż po odpowiednie
materiały ścierne do wszystkich popularnych elektronarzędzi ręcznych:
Bosch oferuje kompleksowy program materiałów ściernych, jakich
potrzebują użytkownicy profesjonalni. Doskonała jakość produktów
oraz struktura programu dopasowana do użytkowników gwarantują
jeszcze większy sukces handlowy, a przez to pozwala pozyskać
zadowolonych klientów.
360 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
Osprzęt Bosch 11/12
Włókninowe materiały ścierne Bosch
Bardzo szybkie tempo pracy i wysoka jakość
wykończenia
Włókninowe materiały ścierne
Best for Finish i Expert for Finish
W porównaniu do materiałów ściernych z podkładem
produkty włókninowe Best for Finish i Expert for Finish
odznaczają się o wiele wyższą elastycznością i dopasowaniem do powierzchni. Dzięki temu podczas
szlifowania dowolnego materiału uzyskuje się bardziej
równomierny rezultat. Łatwa obróbka szlifierska
bez zadziorów. Otwarta struktura zapobiega zatykaniu
się materiału ściernego.
Włókninowe materiały ścierne do szlifowania
ręcznego są optymalnym produktem do powierzchni
metalowych, z tworzyw sztucznych, powłok
i materiałów warstwowych
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 361
Osprzęt Bosch 11/12
Wszelkiego rodzaju zabarwienia nalotowe można bez problemu
usunąć bez zmiany geometrii elementu obrabianego.
Równomierny, ładny efekt szlifowania jest możliwy
do osiągnięcia przy zachowaniu struktury spawów
Włókninowe materiały ścierne można stosować nie tylko
do szlifowania ręcznego, lecz także maszynowego. Stosować
przy niskiej prędkości i nie wywierać zbyt silnego nacisku
Włókninowe materiały ścierne do szlifowania ręcznego
Best for Finish Coarse
zgrubna (A)
Best for Finish Bright
średnia (S)
Best for Finish Matt
bardzo drobna
(A)
Expert for Finish
bardzo drobna
(GP)
optymalne
bardzo odpowiednie
Ziarnistość zgrubna:
średnia:
bardzo
drobna:
K80
K120
K320
Typ ziarna A:
S:
GP:
Us
uw
an
ie
lek
kie
jo
Us
ks
uw
yd
nie an
ac
że ie
ji
laz zal
ne ew
ek
–m
La
eta
k
le
wy ier –
ko
ńc mato
ze
nie we
ie
en
cz
ys
z
Cz
ist
oś
ć
Ma
ze
sta ro
w
l
wy i szl ana
ko ach po
ńc
w
ze etne ier
nie j – zc
Ma
ma hnia
ze
tow
sta ro
e
li s wa
wy zl na
ko ach po
ńc et wi
ze ne er
nie j – zc
bły hnia
szc
Sa
zą
tyn
ce
me ow
tal an
in ap
ież ow
ela ie
Pr
zn rzc
z
yc
do ygot
h hnia
o
p
w
ga ow an
lw lek ie
an an
iza ia
cji /
Us
uw
na an
lo
i
sz tow e za
lac yc ba
he h z rw
tne e ień
sta
j
li
rn
Zia
Pr
od
u
kt
nadają się także do usuwania starych powłok malarskich
tlenki aluminium
węglik krzemu
zastosowania ogólne
362 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
Osprzęt Bosch 11/12
Piankowe materiały ścierne do szlifowania
ręcznego:
optymalne do wszystkich zastosowań
Gąbki szlifierskie bez rozpuszczalników
W wyniku ulatniania się rozpuszczalników w konwen-
W porównaniu z produktami konkurencyjnymi piankowe
cjonalnych gąbkach szlifierskich spojenie ziarna ulega
materiały ścierne Bosch posiadają następujące cechy:
z czasem osłabieniu. Ziarno stopniowo oddziela
Większa wydajność szlifowania i wyższa jakość
się od gąbki. Skuteczność szlifowania jest coraz niższa.
obróbki powierzchni w całym okresie użytkowania
materiału ściernego
Gąbki i pady szlifierskie Bosch są produkowane
metodą ekologiczną, bez użycia rozpuszczalników.
Dzięki wyjątkowej technologii spojenia uzyskuje
się bardzo mocne, a przy tym elastyczne przyleganie
ziaren do powierzchni materiału ściernego.
Specjalna procedura nasypu gwarantuje bardzo
dobre pokrycie, nawet na krawędziach.
Doskonały rezultat szlifowania, także w miejscach
trudno dostępnych
Znacznie dłuższa żywotność
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 363
Osprzęt Bosch 11/12
Best for Profile
Dzięki specjalnej formie idealna do elementów profilowanych
Best for Flat and Edge
Optymalna do szlifowania drewna przed lakierowaniem
Best for Contour
Idealna do szlifowania farby, wypełniacza i starego lakieru
Best for Flat and Edge
średnia
Best for Flat and Edge
drobna
Best for Flat and Edge
bardzo drobna
Best for Profile
drobna
Best for Contour
średnia
Best for Contour
drobna
Best for Contour
bardzo drobna
optymalne
bardzo odpowiednie
lifo
wa
nie
lak
Sz
lifo
ier
wy w
u
pe ani
lak łn e f
ier iacz arb
ów y, y,
sta
ryc
h
Sz
lifo
tw w
or ani
zy
w e dr
sz ew
tuc na
Sz
zn , m
lifo
yc
ma w
h etal
lar ani
u,
i p sk e p
ow ich ow
ier
ł
zc – za ok
hn łam
ie
an
ia
Us
uw
i w an
ad ie
po zac
wi iek
er
zc ów
hn
Sz
i
lifo
pr
w
ofi an
low ie
an elem
yc
h ent
ów
Sz
lifo
ip w
a
ow ni
ier e z
zc ała
hn m
ań
i
Sz
lifo
ko w
ntu an
ro ie p
wa ow
ny ie
ch rzc
hn
i
Sz
ist
oś
rn
Zia
Pr
od
u
kt
ć
na powierzchniach z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych
Ziarnistość średnia:
drobna:
bardzo
drobna:
P180-P240
P240-P320
P320-P500
364 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
Wymagania
idealnej obróbki powierzchni
Celem szlifowania jest uzyskanie perfekcyjnej jakości
powierzchni w następujących zakresach:
Gładkie powierzchnie bez żadnych skaz
Nadanie delikatnej struktury powierzchni materiału
Optymalne związanie warstwy podkładowej
Mniejsze zużycie lakieru poprzez przeszlifowanie
pierwszej warstwy i pozbawienie powierzchni
wystających włókien
Równomierna grubość elementu obrabianego
(kalibracja)
Bardziej ekonomiczna eksploatacja szlifierek
Osprzęt Bosch 11/12
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 365
Osprzęt Bosch 11/12
Best for Wood – wysokiej jakości połączenia taśm zapewniają doskonały
rezultat szlifowania, antystatyczna powłoka taśm szlifierskich obniża
emisję pyłu
Wyjątkowa i prawnie chroniona technologia łączenia
Powłoka antystatyczna taśm szlifierskich zapobiega
gwarantuje stałą, wysoką jakość taśm szlifierskich oraz
gromadzeniu się ładunków elektrycznych na materiale
doskonałą jakość obróbki powierzchni. Konfekcjono-
ściernym, elektronarzędziu oraz obrabianym materiale.
wanie i łączenie taśm to bardzo ważne elementy
konstrukcji taśmy szlifierskiej: należy je dobrać w zależności od zastosowania oraz właściwości konkretnego
Zalety:
produktu ściernego. Miejsce łączenia taśmy w dużym
Dłuższa żywotność i ekonomiczna praca
stopniu wpływa na jakość obróbki materiałów,
Nieznaczny stopień zatykania taśmy
a najmniejsza niedokładność będzie widoczna na
Efektywne odsysanie pyłu
szlifowanym materiale.
Narzędzie, powierzchnie i materiały bez pyłu
Czyste miejsce pracy
Zalety:
Brak śladów spowodowanych nierównością łączenia
Bardzo precyzyjny przesuw taśmy, bez pozostawiania
śladów kleju
Specjalne, dopasowane do zastosowań łączenia taśm
Wysoka stabilność i odporność na zerwanie
gwarantują długą żywotność
366 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
Osprzęt Bosch 11/12
Best for Paint – długa żywotność i wysoka wydajność ścierna dzięki
specjalnej powłoce stearynianowej
Stearynian wapnia jako substancja aktywna jest stoso-
Zalety powłoki stearynianowej:
wany w materiałach ściernych Bosch Best for Paint i
Zapobiega zatykaniu papieru pyłem
nanoszony jako dodatkowa powłoka. Materiał ten
Większa wydajność ścierna
podobny do wosku ułatwia odprowadzanie pyłu szlifierskiego – szczególnie cząsteczek farb – z przestrzeni
pomiędzy ziarnami.
Dzięki wyjątkowemu procesowi powlekania
opracowanemu przez sia Abrasives stearynian jest
równomiernie nakładany na spoiwo. Dodatkowa
powłoka powoduje zbijanie się lekkiego pyłu lakierniczego w większe cząstki, które są łatwiej odsysane
z powierzchni papieru. Oprócz tego, stearynian działa
chłodząco podczas szlifowania lakieru.
Papier odznacza się do razy dłuższą żywotnością
niż materiały ścierne bez specjalnej powłoki
Osprzęt Bosch 11/12
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 367
Best for Inox – wyjątkowo chłodny szlif dzięki specjalnej, aktywnej
powłoce. Substancje aktywne obniżają temperaturę przy obróbce stali
szlachetnej
Specjalna powłoka z substancjami aktywnymi jest
stosowana głównie przy obróbce stali szlachetnej.
Substancje aktywne obniżają temperaturę i zapobiegają utlenianiu powierzchni materiału. Substancje
aktywne w materiałach ściernych Bosch Best for Inox
ułatwiają odprowadzanie pyłu, redukują emisję ciepła
w wyniku tarcia i chronią ziarno przed zbyt szybkim
zużyciem.
Zalety:
Szlifowanie bez nagrzewania powierzchni
Brak przebarwień powierzchni podczas obróbki
szlifierskiej
Silnie zredukowane iskrzenie
368 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
Osprzęt Bosch 11/12
Optymalne konfekcjonowanie
gwarancją perfekcyjnej obróbki powierzchni
Czyste powierzchnie bez skaz dzięki wyjątkowemu
Perfekcyjna struktura powierzchni dzięki wyjątkowej
procesowi sztancowania matrycowego
elastyczności
Najnowocześniejsza technika produkcji umożliwia
W celu zapobiegania samoistnemu wypadaniu ziaren
uzyskanie precyzyjnie przyciętych krawędzi oraz
podczas szlifowania w wyniku zmieniającej się siły
idealnych otworów o niezmiennie wysokiej jakości.
nacisku oraz odkształceniom materiały ścierne
sia Abrasives są uszlachetniane w liniowym procesie
online Multiflex. Materiały ścierne zyskują dzięki temu
Zalety:
wyjątkową elastyczność. Fleksowanie – czyli proces
Brak wad jakościowych
łamania powierzchni spoiwa wierzchniego – nadaje
Czyste i idealnie gładkie otwory
równomierną elastyczność całemu materiałowi
Brak wykruszania się ziarna
ściernemu. Właściwość ta jest wyjątkowo ważna przy
papierach ściernych przeznaczonych do szlifowania
ręcznego oraz papierach w rolkach.
Zalety:
Elastyczność i wygoda stosowania
Możliwość łatwego oderwania, przycięcia
lub zagięcia dla potrzeb dowolnego formatu
Brak wykruszania się ziarna
Brak pękania podłoża
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 369
Osprzęt Bosch 11/12
Welur
Bardzo cienki welur Direct Force gwarantuje w porównaniu do konwencjonalnego, grubszego weluru optymalne
przenoszenie mocy elektronarzędzia podczas szlifowania.
Zalety:
Większa wydajność pracy przy mniejszym nakładzie siły
Większa wydajność ścierna
Duża wytrzymałość i trwałość
Odporność na działanie pyłu, wilgoci i wahań
temperatury
Bosch Direct Force Velour (cienki welur)
Standardowy, gruby welur
Welur Direct Force gwarantuje
Konwencjonalny, grubszy welur
bezpośrednie przenoszenie mocy
jest przyczyną zbyt dużego luzu
z talerza szlifierskiego na papier
pomiędzy talerzem szlifierskim
ścierny. Rezultat: maksymalna
a papierem ściernym. Rezultat:
wydajność szlifierska
obniżona efektywność szlifowania
wskutek obniżenia mocy
370 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
Osprzęt Bosch 11/12
Komponenty materiałów ściernych
gwarancją perfekcyjnej obróbki powierzchni
Budowa elastycznych materiałów ściernych
lub o substancje działające chłodząco podczas
Budowa elastycznego materiału ściernego pokazuje
wymagających zastosowań na powierzchniach
pierwsze spojenie ziarna szlifierskiego na podkła-
metalicznych.
dzie przez spoiwo bazowe. Druga warstwa spoiwa
nakładana jest po wyschnięciu pierwszej warstwy
i służy do ostatecznego związania ziarna szlifierskiego
z podłożem.
Na spoiwo wierzchnie można nakładać dodatkowe
powłoki. Chodzi w tym przypadku przeważnie
o substancje przeciwdziałające przedwczesnemu
zatykaniu się materiału ściernego podczas szlifowania
Budowa materiałów ściernych
Ziarno szlifierskie
Korund cyrkonowy, korund szlachetny, korund półszlachetny,
korund biały, węglik krzemu
Powłoka dodatkowa
Stearyniany, substancje aktywne (chłodzące), powłoki
antystatyczne
Spoiwo wierzchnie
Żywice syntetyczne, klej skórny, substancje aktywne,
wypełniacz, barwniki
Spoiwo bazowe
Żywice syntetyczne, klej skórny
Podkład
Papier, tkanina, fibra
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 371
Osprzęt Bosch 11/12
Podkłady – jako podkład w elastycznych materiałach ściernych
stosowane są: papier, tkanina, folie z tworzyw sztucznych, fibra
wulkanizowana, pianka lub połączenia papieru i tkaniny
Podkład taki nadaje materiałowi ściernemu określone
właściwości, jeśli chodzi o przyczepność, rozciągliwość,
odporność na zerwanie i rozciąganie, elastyczność
i stabilność – w zależności od wybranego procesu.
Podkład
Elastyczność podłoża
Wytrzymałość podłoża
wysoka
wysoka
niska
niska
E−
D−
C−
B−
A−
Tkanina
Papier
YX−
X−
XF−
J−
JF−
Fibra
V8−
Papier
V6−
E−
D−
C−
B−
A−
Tkanina
YX−
X−
XF−
J−
JF−
Fibra
V8−
V6−
Papier
(kod)
g/m2
Obszar stosowania
Tkanina
(kod)
Właściwości
Obszar stosowania
A
< 85
szlifowanie ręczne, szlifowanie
wykończeniowe
H
bardzo
elastyczny
szlifowanie wykończeniowe,
szlifowanie profili
B
86 – 110
szlifowanie ręczne, szlifowanie
wykończeniowe
JJ
bardzo
elastyczna
szlifowanie konturów, szlifowanie
wykończeniowe, szlifowanie profili
C
111 – 135
szlifowanie ręczne / przy użyciu
maszyn ręcznych
J
elastyczna
szlifowanie konturów
D
136 – 220
szlifowanie ręczne / szlifowanie
maszynowe
X
sztywna / ciężka
wysokowydajne szlifowanie
taśmowe
E
221– 270
szlifowanie maszynowe (wąskotaśmowe)
Y
sztywna /
bardzo ciężka
wysokowydajne szlifowanie
taśmowe
Fibra
Właściwości
Obszar stosowania
Fibra wulkanizowana
0,65/0,80/0,85
szlifowanie rotacyjne metalu
i kamienia
372 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
Osprzęt Bosch 11/12
Spoiwo – obecnie stosuje się wyłącznie spoiwa pozbawione
rozpuszczalników, które w zależności od obszaru zastosowań
mają różnorodną dyspersję i elastyczność
Dzięki zastosowaniu tych systemów można produkować
bardzo twarde, a przez to wydajne materiały ścierne.
Z drugiej strony, możliwe jest także produkowanie
wysoce elastycznych produktów do obróbki
wykończeniowej. Kleje pochodzenia zwierzęcego (klej
skórny) są stosowane obecnie tylko w sporadycznych
przypadkach.
Spoiwo bazowe
Spoiwo bazowe
Spoiwo wierzchnie i substancje uaktywniające się w trakcie szlifowania
Spoiwo wierzchnie
Substancje uaktywniające się w trakcie szlifowania
Spoiwo bazowe pozwala wstępnie związać ziarno szlifierskie
Spoiwo wierzchnie ostatecznie wiąże ziarna szlifierskie ze sobą
z podłożem w określonym układzie i gęstości. Jako spoiwo
i z podłożem. Jako spoiwo stosowane są przede wszystkim
stosowane są przede wszystkim żywice syntetyczne.
żywice syntetyczne. W zależności od przeznaczenia materiału
ściernego stosowane są bardziej miękkie i elastyczne, twardsze
lub bardziej ciągliwe spoiwa. Twardość spoiwa wpływa
na agresywność ziarna i trwałość materiału ściernego.
Do materiałów ściernych przeznaczonych do szlifowania stali
dodaje się substancje uaktywniające się w trakcie szlifowania,
które obniżają temperaturę szlifowania. Dodatkowe powłoki
stearynianowe zapobiegają zatykaniu powierzchni materiału
ściernego przez pył szlifierski.
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 373
Osprzęt Bosch 11/12
Ziarno szlifierskie – twardość oraz wiązkość ziaren szlifierskich w oparciu
o surowiec wyjściowy decyduje o właściwościach i przeznaczeniu
materiałów ściernych
Najczęściej stosowanymi minerałami szlifierskimi
są obecnie korund i węglik krzemu występujące
w wielu różnych wariantach. Coraz częściej
zastosowanie znajdują także nowsze minerały,
np. korund cyrkonowy, korund ceramiczny i diament.
Udział minerałów pochodzenia naturalnego, jak rubin
czy szmergiel, jest coraz mniejszy. Twardość oraz
wiązkość ziaren szlifierskich w oparciu o surowiec
Ziarno szlifierskie
wyjściowy decyduje o właściwościach i przeznaczeniu
materiałów ściernych.
Minerały szlifierskie: twardość i wiązkość
100
Węglik krzemu
98
Korund biały
Twardość (w skali Mohsa)
96
94
Korund
92
brunatny
Korund
90
Korund cyrkonowy
półszlachetny
88
86
84
82
80
78
76
24
26
28
30
Wiązkość (metodą Batelle)
Ziarno szlifierskie
Obrabiane materiały
Ziarno szlifierskie
Obrabiane materiały
Korund cyrkonowy
stale stopowe, płyty z wełny
mineralnej
Korund biały
drewno
Korund brunatny
metale
Węglik krzemu
żeliwo szare, kamień, twarde
drewno, szkło
Korund półszlachetny
metal, drewno
374 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
Osprzęt Bosch 11/12
Węglik krzemu (SiC)
Tlenek aluminium
Korund cyrkonowy
Produkcja odbywa się w elektrycz-
(elektrokorund Al2O3)
Korund cyrkonowy powstaje
nym piecu oporowym, przy użyciu
Boksyt, zawierający tlenek alumi-
w wyniku stopienia mieszaniny
mieszanki zawierającej ok. 60 %
nium w relatywnie czystej postaci
tlenku cyrkonu (ZrO2) i tlenku
piasku kwarcowego i 40 % koksu
jest najpierw kruszony. Przy
aluminium (Al2O3) w dokładnie
naftowego. W temperaturze
tym odbierane jest około 30 %
określonej proporcji. W tempe-
1900 – 2200°C komponenty
zawartości wody. Proces prze-
raturze ok. 1900 °C powstaje
krystalizują w węglik krzemu (SiC).
tapiania odbywa się w piecach
struktura mikrokrystaliczna, dzięki
Dodatek mączki drzewnej oraz
łukowych w temperaturze ponad
której podczas pracy tworzą
soli kuchennej zapewnia czystość.
2000 °C z dodatkiem koksu oraz
się wciąż powierzchnie przełomu
Wyprodukowanie ostro krawę-
wiórów stalowych. Przy ochłodze-
i występuje efekt samoostrzenia.
dziowych ziarn z jądra wytopu
niu wsadu górna część krystalizuje
następuje poprzez kruszenie,
w twardą, ciągliwą masę o zawar-
Dzięki wysokiej ciągliwości korund
czyszczenie oraz sortowanie. Dzię-
tości ok. 96 % Al2O3. Produkcja
cyrkonowy nadaje się znakomicie
do obróbki stali szlachetnych.
ki wysokiej twardości, ostrokątnej
ziarna odbywa się podobnie
i kruchej strukturze krystalicznej
jak przy SiC poprzez kruszenie,
Stal stopowa
SiC jest doskonałym ścierniwem
czyszczenie oraz sortowanie.
Płyty pilśniowe mineralne
do obróbki wytrzymałych i ciągli-
W zależności od zawartości Al2O3
wych materiałów:
rozróżnia się:
Szkło
Korund szlachetny o zabarwie-
Żeliwo szare
niu białym do różowego 99 %
Kamień
Korund brunatny 94 – 97 %
Lakiery
Korund czarny 70 – 85 %
Ceramika
Tytan
Korund syntetyczny jest bardzo
Guma
twardy i ciągliwy, przez co nadaje
Tworzywa sztuczne
się szczególnie do obróbki materiałów dających długi wiór:
Metal
Drewno
Farba
Lakier
Mikroziarnistość
Makroziarnistość
Ziarnistość (P)
Średnia
Ø ziaren
µm–1/1000 mm
Ziarnistość (P)
Średnia
Ø ziaren
µm–1/1000 mm
Ziarnistość (P)
Średnia
Ø ziaren
µm–1/1000 mm
Ziarnistość (P)
Średnia
Ø ziaren
µm–1/1000 mm
16
1324
60
269
240
58,5
600
25,6
20
1000
80
201
280
52,2
800
21,8
24
764
100
162
320
46,2
1000
18,3
30
642
120
125
360
40,5
1200
15,3
36
538
150
100
400
35
1500
12,6
40
425
180
82
500
30,2
2000
10,3
50
336
220
68
2500
8,4
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 375
Osprzęt Bosch 11/12
Standard FEPA *
Wielkość ziarna P16
16 otworów w sicie przesiewowym na 1 cal liniowy
Wielkość ziarna oznaczana jest liczbą. Liczba ta odpowiada
liczbie otworów w sicie przesiewowym na jeden cal liniowy,
1 cal = 25,4 mm.
25,4 mm
25,4 mm (1")
* www.fepa-abrasives.org
376 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
Osprzęt Bosch 11/12
Pokrycie
Dystrybucja elektrostatyczna
+
Ziarna zostają naładowane elektrostatycznie oraz
przez przeciwległy biegun dodatni i są przyciągane przez przesuwające się obok podłoże pokryte
spoiwem bazowym. W polu elektrostatycznym ziarna
są tak pozycjonowane, że opadają pionowo na pokryty
spoiwem podkład. Materiały ścierne z ziarnem
–
nanoszonym elektrostatycznie są agresywne i mają
większą wydajność ścierną niż materiały ścierne,
w których zastosowano dystrybucję mechaniczną.
Zalety w porównaniu do klasycznej dystrybucji
mechanicznej ziarna*:
Optymalna ilość ziarna
Perfekcyjne związanie ziarna
Jednolita pozycja wszystkich ziaren
Więcej przestrzeni do odprowadzania pyłu
Bardziej równomierne pokrycie i odtwarzalne
wzory pokrycia
* W przypadku dystrybucji mechanicznej ziarno szlifierskie opada luźno
na pokryty spoiwem bazowym pokład.
Pełne pokrycie
Niepełne pokrycie
Spoiwo kryjące
Spoiwo podkładowe
Podkład
Przy pełnym pokryciu ziarno szlifierskie rozmieszczone jest
Przy niepełnym pokryciu ziarno szlifierskie rozmieszczone jest
na podłożu bez odstępów i pokrywa całą jego powierzchnię.
na podłożu z zachowaniem określonych odległości i pokrywa
W takim przypadku w użyciu jest więcej ostrych krawędzi ziarna,
jego powierzchnię w ok. 50 – 70 % Ten typ papieru ściernego
wydajność ścierna jest większa, a chropowatość mniejsza.
mniej się zatyka i stosowany jest do szlifowania aluminium,
miękkich gatunków drewna, farb i lakierów.
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 377
Osprzęt Bosch 11/12
Program materiałów ściernych
Nowa nazwa
Stara nazwa
Zalety
Materiały
Best for Paint
White Paint
zabezpieczony przed
przedwczesnym zatykaniem
się, do czterech razy dłuższa
żywotność
farba, lakier, wypełniacze,
masa szpachlowa
Best for Wood
Red Wood-top
wysoka wydajność usuwania
materiału i długa żywotność
materiały drewniane, twarde
drewno, płyty wiórowe,
metal
Expert for Wood
Red Wood
kompletne spektrum
zastosowań – od szlifowania
zgrubnego po wykończeniowe
wszystkie drewna
Professional for Wood
Red Wood-eco
bardzo atrakcyjna cena
miękkie drewno
Best for Metal
Blue Metal-top
najwyższej jakości materiał
ścierny gwarantujący wysoką
wydajność przy najcięższych
pracach szlifierskich
stal szlachetna, stal
wanadowa, stal chromowa,
blachy stalowe
Expert for Metal
Blue Metal
wysoka wydajność usuwania
materiału i długa żywotność
stal, wszystkie metale
Professional for Metal
Blue Metal-eco
bardzo atrakcyjna cena
metal
Best for Stone
Black Stone
najwyższa wydajność –
od szlifowania zgrubnego
po nabłyszczające
kamień, szkło, pleksiglas,
lakier piecowy, marmur
Best for Stone waterproof
Black Stone-waterproof
do twardych materiałów;
przeznaczony również
do szlifowania na mokro
kamień, szkło, pleksiglas,
lakier piecowy, marmur
z wodą
Best for Inox
–
wysoka wydajność ścierna
i chłodny szlif
stal szlachetna
Zalecenia dotyczące prawidłowego przechowywania materiałów ściernych:
Temperatura: 15-25 °C
Względna wilgotność powietrza: 40-70 %
Przechowywanie w oryginalnym opakowaniu
Nie przechowywać bezpośrednio na posadzkach betonowych
Nie przechowywać przy otwartym oknie
Nie przechowywać w pobliżu grzejników
378 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
Osprzęt Bosch 11/12
Odpowiednie dopasowanie
do elektronarzędzi
Jakość
obróbki
Urządzenia
Wydajność Szlifowanie Szlifowanie Farba
ścierna
kształtowe narożników
i promiei krawędzi
niowe
Zastosowanie
Best for Paint
Strona 399
90 %
80 %
30 %
30 %
Szlifierki mimośrodowe do szlifowania powierzchni równych
oraz wklęsłych i wypukłych.
Strona 419
K 40 – 400
100 %
100 %
50 %
10 %
Szlifierki trójkątne i szlifierki Delta doskonałe szlifowanie
w najmniejszych narożnikach.
Strona 434
K 40 – 320
100 %
80 %
10 %
Szlifierki oscylacyjne doskonałe szlifowanie dużych
powierzchni i szlifowanie wykończeniowe także w narożnikach.
30 %
K 40 – 320
Strona 454
100 %
60 %
40 %
30 %
Szlifierki taśmowe szybkie usuwanie materiału na dużych
powierzchniach.
Strona 462
90 %
30 %
40 %
40 %
Szlifierki Vario szybkie usuwanie materiału na małych
i trudno dostępnych powierzchniach.
Strona 487
100 %
60 %
20 %
40 %
Szlifierki kątowe szybkie i zgrubne usuwanie materiału.
Strona 498
50 %
50 %
20 %
20 %
Wiertarka Do niedużych, równych powierzchni.
Strona 502
90 %
70 %
60 %
30 %
Szlifierki proste do wydajnego usuwania materiału z małych
powierzchni.
Strona 465
K 40 – 320
Szlifierki oscylacyjne i ręczne.
K 40 – 320
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 379
Osprzęt Bosch 11/12
Drewno
Best
for Wood
Metal
Expert
for Wood
Professional
for Wood
Best
for Metal
Expert
for Metal
Professional
for Metal
Zastosowania specjalne
Inox
Best
for Stone
Best for Inox
K 40 – 400
K 40 – 240
K 80 – 1200
K 40 – 400
K 40 – 240
K 80 – 1200
K 40 – 400
K 40 – 240
Best for
Stone
waterproof
K 40 – 400
K 60 – 240
K 40 – 240
listkowe
listkowe
K 40 – 120
K 40 – 120
fibrowe K 24 – 120 fibrowe K 24 – 120
K 40 – 240
listkowe K 40 – 80
fibrowe K 60 – 120
K 60 – 320
K 40 – 240/
K 40– 180
K 60 – 320
K 36 – 120
K 40 – 400
K 40 – 320
K 40 – 320
K 40 – 240
K 80 – 1200
K 40 – 400
K 40 – 240
K 40 – 400
K 40 – 240
K 80 – 800
380 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
Osprzęt Bosch 11/12
Jakość
obróbki
Urządzenia
Wydajność Szlifowanie Szlifowanie Farba
ścierna
kształtowe narożników
i krawędzi
i promieniowe
Zastosowanie
White Paint
90 %
80 %
30 %
30 %
Szlifierki mimośrodowe do szlifowania powierzchni równych
oraz wklęsłych i wypukłych.
100 %
100 %
50 %
10 %
Szlifierki trójkątne i szlifierki Delta doskonałe szlifowanie
w najmniejszych narożnikach.
K 40 – 320
100 %
80 %
10 %
Szlifierki uniwersalne do niedużych, równych powierzchni
i narożników.
30 %
K 40 – 180
100 %
60 %
40 %
30 %
Szlifierki oscylacyjne doskonałe szlifowanie dużych powierzchni i szlifowanie wykończeniowe także w narożnikach.
K 40 – 320
90 %
30 %
40 %
40 %
Szlifierki taśmowe szybkie usuwanie materiału na dużych
powierzchniach.
100 %
60 %
Szlifierki Vario szybkie usuwanie materiału na małych
i trudno dostępnych powierzchniach.
20 %
50 %
50 %
20 %
Szlifierki kątowe szybkie i zgrubne usuwanie materiału.
Wiertarka do niedużych, równych powierzchni.
Szlifierki oscylacyjne i ręczne
40 %
20 %
K 60 – 180
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 381
Osprzęt Bosch 11/12
Drewno
Metal
Red
Wood-top
Red Wood
K 40 – 400
K 40 – 240
Red
Wood-eco
Blue
Metal-top
Zastosowania specjalne
Blue
Metal
Blue
Metal-eco
Black Stone
K 80 – 1200
K 40 – 240
K 40 – 400
K 40 – 240
K 40 – 240
K 60 – 120
K 60 – 320
K 40 – 240
K 40– 180
K 60 – 320
K 40 – 240
K 40 – 240
K 40 – 320
K 40 – 240
Program materiałów polerskich
382 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
Osprzęt Bosch 11/12
papier B, C – w zależności
od wielkości ziarna
papier B, C – w zależności
od wielkości ziarna
papier B, C – w zależności
od wielkości ziarna
papier B, C – w zależności
od wielkości ziarna
tkanina J
tkanina JJ
tkanina X
fibra wulkanizowana 0,80 mm
do 0,84 mm,
w zależności od wielkości ziarna
tkanina X
tkanina J
tkanina YX
tkanina X
fibra wulkanizowana 0,65 mm
do 0,80 mm,
w zależności od wielkości ziarna
papier F
papier C
papier C, wodoodporny
waterproof
tkanina X
fibra wulkanizowana 0,65 mm
i 0,80 mm do 0,84 mm,
w zależności od wielkości ziarna
główne zastosowanie
Ziarnistość:
dodatkowe zastosowanie
na rzepy
Paint:
zgrubna 40–60
średnia 80–120
drobna 180–400
Wood:
zgrubna 40–60
średnia 80–120
drobna 180–400
Metal:
zgrubna 24–60
średnia 80–120
drobna 180–320
Stone:
zgrubna 80
średnia 100–120 drobna 180–400 bardzo drobna 600–1200
Inox:
zgrubna 36–60
średnia 80–120
d
Po
dk
ła
Fa
rb
La a
kie
W r
yp
Ma ełnia
cz
sa
Po szp
dk
ac
ł
hlo
a
Dr
wa
ew d
Mi no /
ęk
m
Tw kie ater
dr
ia
ar
e
Dr de d wn ły dr
o
ew
ew
re
w
n
nia
Sk
o
n
ne
lej żyw o
i cz
Pł ka
yty
ne
w
Pł
yty ióro
Ma bud we
/M
t
o
Two eriał wlan DF
rzyw y m
e
Me a sztu ine
tal czne raln
wzm
e
St
al
ocn
ione
Sta szla
włó
c
l(
h
kne
ms
Że stal etna
zkla
liw chr
(IN
nym
o
o
mo OX
Bl
(GF
ac
wa
)
K)
ha
/
Ty
sta
tan stal
lk
o
on
wa
Me
str
ta
uk
cy
Al le k
jna
um ol
o
)
i
Ka niu row
m
mi
e
Ma eń
rm
Gr ur
an
Sz it
kło
Ple
k
Po sigla
lim s
Two ery
rzyw
(
a sz Cor
tucz ian
ne w , V
zmo ari
cnio cor
ne w )
łókn
em
szk
lany
m(
GFK
)
Optymalny papier ścierny
do każdego z zastosowań
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 383
stearynian
korund
półszlachetny
żywica
syntetyczna
elektrostatyczny
otwarty / zamknięty
stearynian
korund
półszlachetny
żywica
syntetyczna
elektrostatyczny
otwarty
korund
półszlachetny
żywica
syntetyczna
elektrostatyczny
otwarty / zamknięty
korund
półszlachetny
żywica
syntetyczna
elektrostatyczny
otwarty
korund
półszlachetny
40 –
220
żywica
syntetyczna
elektrostatyczny
zamknięty
korund
półszlachetny
280 –
320
żywica
syntetyczna
elektrostatyczny
zamknięty
substancje aktywne
w spoiwie wierzchnim
korund cyrkonowy /
korund
półszlachetny
40 –
120
żywica
syntetyczna
elektrostatyczny
zamknięty
substancje aktywne
w spoiwie wierzchnim
korund cyrkonowy /
korund
półszlachetny
24 –
120
żywica
syntetyczna
elektrostatyczny
zamknięty
substancje aktywne
w spoiwie wierzchnim
korund
półszlachetny
żywica
syntetyczna
elektrostatyczny
zamknięty
korund
półszlachetny
żywica
syntetyczna
elektrostatyczny
zamknięty
korund cyrkonowy
żywica
syntetyczna
elektrostatyczny
zamknięty
substancje aktywne
w spoiwie wierzchnim
korund cyrkonowy /
korund
półszlachetny
40 –
120
żywica
syntetyczna
elektrostatyczny
zamknięty
substancje aktywne
w spoiwie wierzchnim
korund
półszlachetny
24 –
120
żywica
syntetyczna
elektrostatyczny
zamknięty
węglik krzemu
80 –
180
80 –
180
80 –
180
80 –
180
80 –
180
żywica
syntetyczna
elektrostatyczny
zamknięty
węglik krzemu
240–
1200
240–
1200
240–
1200
240–
1200
240–
1200
żywica
syntetyczna
elektrostatyczny
zamknięty
węglik krzemu
żywica
syntetyczna
elektrostatyczny
zamknięty
wysoce aktywne
korund cyrkonowy
substancje
w 2. spoiwie wierzchnim
40 –
120
żywica
syntetyczna
elektrostatyczny
zamknięty
wysoce aktywne
korund cyrkonowy /
substancje
korund
w 2. spoiwie wierzchnim półszlachetny
36 –
120
40 –
320
40 –
400
40 –
400
40 –
320
40 –
320
40 –
400
40 –
400
40 –
320
40 –
320
80–
1200
80–
1200
40 –
400
40 –
400
40 –
220
40 –
180
40 –
320
36120
80 –
1200
mo
co
wa
nia
na
r
Sy
ste
m
ne
cz
rę
ki
er
lifi
Sz
W
ier
lifi
Sz
elektrostatyczny
otwarty / zamknięty
40 –
400
Ro
lki
tar
ki
er
er
lifi
Sz
40 –
400
żywica
syntetyczna
40 –
400
ka
pr
os
ką
ki
ki
er
lifi
Sz
te
tow
e
o
Va
ri
mo
we
yj n
e
lifi
Sz
Sz
lifi
er
er
ki
ki
os
taś
cy
jką
ki
40 –
400
l ac
tn
e
do
we
śro
tró
mo
mi
er
ki
40 –
400
Sz
Sz
lifi
lifi
er
o
rn
Zia
Su
bs
tan
cja
ak
tyw
na
na
sy
pu
Ro
dz
aj
Os
no
wa
ze
py
Osprzęt Bosch 11/12
384 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
do oszlifowywania farb
średnia
80
100
120
do oszlifowywania farby
podkładowej (np. usuwanie
śladów pędzla, kropli farby,
zacieków)
drobna
180
240
320
400
do oszlifowywania farb
podkładowych przed
lakierowaniem
zgrubna
40
60
do usuwania zgorzeliny
i rdzy oraz zaszlifowywania
drobnych nierówności
średnia
80
100
120
do planowania
i zaszlifowywania drobnych
nierówności
drobna
180
240
320
400
do wykończeniowego
i precyzyjnego szlifowania
drewna
odpowiednie,
odpowiednie, z ograniczeniami
ch
ew
l ow
no
a
Tw
ar
de
dr
Mi
ew
ęk
no
kie
Sk
dr
ew
lej
ka
no
Pł
yt
yw
iór
Pł
ow
yt
yb
e
u
Me
do
wl
ta
l
an
e
St
al
sz
l
a
ch
Al
um
et
na
ini
um
St
al
Że
liw
o
Bl
ac
ha
sta
Pl
ek
l ow
sig
a
l
as
Two
rzy
wa
szt
Sp
ucz
aw
ne
wzm
y
ocn
ion
ew
łók
nem
cz
pa
Dr
nia
sz
sa
Ma
r
eł
yp
W
ba
kie
Fa
r
Red Wood-eco
La
ść
ko
Red Wood-top
40
60
Red Wood
zgrubna
Ja
so
Za
Zi a
rn
sto
ist
oś
wa
ć
nie
szk
lan
ym
Osprzęt Bosch 11/12
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 385
papier D
korund
z powłoką
aktywną
ze stearynianu
wapnia
żywica
syntetyczna
(pół)
otwarte
40–
320
papier E
korund
żywica
syntetyczna
otwarte
40 –
400
papier
A, B, C –
w zależności
od wielkości
ziarna
korund
klej
otwarte
naturalny
papier E
korund
żywica
syntetyczna
otwarte
papier E
korund
żywica
syntetyczna
otwarte
papier
A, C, D
– w zależności
od wielkości
ziarna
korund
klej/
żywica
otwarty/
zamknięty
papier B
korund
e
yjn
40–
320
60–
180
40 –
400
40 –
240
ki
Ro
lif
Sz
W
40 –
240
40 –
240
40 –
240
40 –
240
40 –
240
lki
ta
ier
ier
rk
a
ką
ki
40 –
240
klej/
żywica
klej
otwarte
naturalny
rę
to
cz
ne
we
lac
cy
ier
Sz
Sz
lif
lif
ier
ki
ki
ier
lif
Sz
40–
180
os
un
t ró
ki
Sz
Po
lif
kr
ie r
ie
yc
wa
no
Os
dz
Ro
iw
jką
a
rn
zia
aj
ł ad
dk
Po
er
tn
sa
ei
lne
sz
li f
ie r
ki
De
lta
Osprzęt Bosch 11/12
386 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
średnia
80
100
120
do usuwania zadziorów oraz
oczyszczania powierzchni
blach czy kształtek
drobna
180
240
320
do wykańczania/
nadawania struktury
zgrubna
60
do szlifowania wstępnego
średnia
80
100
120
do szlifowania kształtów
i załamywania krawędzi
drobna
180
240
320
400
do szlifowania dokładnego
przy nadawaniu kształtów
bardzo
drobna
600
1200
do szlifowania
nabłyszczającego
i zaokrąglania krawędzi
odpowiednie,
odpowiednie, z ograniczeniami
go
ne
ie r
śc
ru
pie
pa
aj
dz
Ro
Fa
rb
a
La
kie
W r
yp
e
M a ł nia
c
sa
sz z
Dr
ew p a c
hlo
n
o
Tw
wa
ar
d
e
Pł
d
yt
re
y
w
Me bud no
ta
ow
lan
St l
al
e
s
Al zlac
um
he
St i n i u t n a
al
m
Że
liw
o
Bl
ac
h
Ka a st
mi
alo
wa
Ma eń
rm
ur
Gr
an
S z it
kł o
Pl
ek
s
Po i g l a
s
lim
Two er y
r zy
wa (Co
r
Sp
s
aw ztuczn ian,
V
ew
y
zmo aric
cni
o
one r)
włó
kne
ms
zkla
nym
ść
ko
rolki
Blue Metal
do usuwania zgorzeliny
i rdzy oraz zaszlifowywania
drobnych nierówności
Blue Metal-eco
40
60
Black Stone
zgrubna
Ja
Za
Zi a
rn
sto
ist
so
oś
wa
ć
nie
Osprzęt Bosch 11/12
papier ścierny
do szlifowania
ręcznego
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 387
korund
klej
otwarte
naturalny
tkanina
JF
korund
otwarte
klej
naturalny
pianka
ze stabilizującą
siatką
poliamidową
SiC
żywica
syntetyczna
ne
we
rę
40 –
240
40 –
320
801200
60320
60320
Ro
lki
ki
ier
lif
Sz
rk
ta
ier
Sz
lif
ier
ki
a
ką
cz
to
cy
os
Sz
lif
ier
ki
ki
ier
lif
Sz
lif
Sz
W
er
un
De
ki
ie r
ie
Po
kr
yc
wa
no
Os
dz
Ro
iw
lta
a
rn
zia
aj
ł ad
dk
Po
tkanina
JF
lac
sa
yjn
e
lne
Osprzęt Bosch 11/12
388 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
Osprzęt Bosch 11/12
Szlifierki
i pasujące do nich papiery ścierne
Bosch
Elu
Lic
zb
a
øm
Ty
p
m
otw
or
ów
otw
or
ów
Lic
zb
a
m
øm
Ty
p
Lic
zb
a
øm
Ty
p
m
otw
or
ów
Szlifierki mimośrodowe
Kress
GEX 125A/AC
125
8
ES 55E
125
8
900 MPS
125
GEX 150AC/ACE
150
6
ES 56E/EK
150
6
900 HEX4,
150
6
GEX 150 Turbo
150
6
Fein
CPS 6115-1/E
115
8
PEX 11A/AE
115
8
MSF 636-1
150
8
CPS 6125-1/E
125
8
PEX 12A/AE
125
8
MSF 649-2A/2B
150
8
CPS 6125E Set
125
8
PEX 15AE
150
6
150
16
HEX 1385E
125
8
PEX 115
115
8
Felisatti
HEX 6385E
125
8
PEX 125A
125
8
TP 521/(E)AS
150
6
Makita
150
6
BO 5000
125
8
BO 5010
125
8
8
PEX 125AE
125
8
TP 522/AS/CE
PEX 220A
125
8
Festo/Festool
8
PEX 270A/AE
125
8
ES 125/E
125
8
BO 5021 (K)
125
PEX 300A/E
125
8
ETS 125 EQ-Plus
125
17/9
BO 6030
150
8
PEX 400AE
125
8
ETS 125 EQ
125
17/9
BO 6040
150
8
PEX 420AE
150
6
ETS 125 Q-Plus
125
17/9
Metabo
ETS 125 Q
125
17/9
AEG
SXE 125
125
8
EX 400
125
8
ES 150/3 EQ/-C
150
17/9
SXE 425
125
8
EX 450
125
8
ES 150/5 EQ/-C
150
17/9
SXE 425XL
150
6
EX 450 (150)
150
16
ET 2E
150
17/9
SXE 450 DUO
150
6
EXE 400
125
8
ETS 150/3 EQ
150
17/9
Milwaukee
EXE 450
150
8
RO 150 FEQ-Plus
150
17/9
PRS 125E
125
8
EXE 460 (125)
125
8
RO 150 FEQ
150
17/9
ROS 150E
150
6
ETS 150/3 EQ-C
150
17/9
Peugeot
ETS 150/3 EQ-Plus
150
17/9
PAE 115
115
8
ETS 150/5 EQ
150
17/9
PRX 150E
150
6
ETS 150/5 EQ-C
150
17/9
Protool
15
9
125
8
EXE 460
125/150
8/6
EXE 460 (150)
150
16
ROS 150E
150
6
Atlas Copco
ETS 150/5 EQ-Plus
150
17/9
ESP 150E
RO 150E
150
17/9
RYOBI
RO 150 E(-Plus)
150
17/9
ERO 2412VN
WTS 150/7E (-Plus)
150
17/9
Skil
8
ET 2E/E-Plus
150
17/9
7400
125
8
8
Flex
7402
125
8
125
8
XS 712A
125
8
7415
115
8
125
8
X/XS 1107VE
150
6
7425
125
8
7430
125
8
125
8
TEX 150
125
8
TXE 150
150
16
125
8
BD 190/S/E
125
KA 190/S/E
125
KA 198GT
XTA 90EK
Black & Decker
BD 190/S/D
Hilti
Casals
VEX 150E
150
8
DeWalt
WFE 380
150
6
7435
WFE 450-E
150
6
Stayer
LRT 115
115
8
150
6
LRT 150
150
6
110
6
D 26410
150
6
Hitachi
D 26453
125
8
SAY 150A
DW 423
125
8
SV 13YA
125
8
RO 150
DW 443
150
6
SV 13YB
125
8
Wegoma
TSV 13Y
125
8
LRE 84H
125
8
BES 125
125
8
Holz-Her
RT 118N
150
6
EX 115
115
8
2445
150
16
RTE (1)46L
150
6
TSV 13Y
125
8
RX 91C
150
6
Einhell
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 389
Osprzęt Bosch 11/12
Bosch
DeWalt
otw
or
ów
93
6
D 26430
PDA 100
93
6
Einhell
PDA 120E
93
6
BDS 180
PDA 180/E
93
6
Fein
PDA 240E
93
6
MOX 6-24/-25
82
0
BO 4561
MSX 315
82
0
Metabo
MSX 636-1/-2
82
0
MSXE 636-2
82
0
KA 511 EKA
93
6
AEG
DSE 220
105
6
Festo/Festool
DSE 260
105
6
DS 400/E/EQ
Casals
DX 93E/Plus
BLD 180
93
6
VLD 230
93
6
ba
Lic
z
øm
Ty
p
m
otw
or
ów
Szlifierki uniwersalne
Bosch
PSM 80
102 x 62/93
11
PSM 160A
102 x 62/93
11
PSM 1400 Ventaro
102 x 62/93
11
Prio
102 x 62/93
11
KA 150K
95 x 135
4
KA 200FK
95 x 135
4
KA 220 Multi
100 x 170
8
KA 220E Multi
100 x 170
8
KA 250K Multi
100 x 170
8
KA 260GT
100 x 170
8
KA 260GTK
100 x 170
8
102 x 62/93
11
87 x 32
0
Black & Decker
Skil
7208 (Octo)
7210 (Fox)
87 x 32
0
7240 Fox
87 x 32
0
7370 Fox
87 x 32
0
Lic
zb
a
Kress
GDA 280E
Black & Decker
øm
Ty
p
m
otw
or
ów
Lic
zb
a
øm
m
Ty
p
øm
Ty
p
m
Lic
zb
a
otw
or
ów
Szlifierki trójkątne
93
93
6
6
CDS 6425
105
6
CDS 642EXL
120
6
CDS 280DSXL
120
6
93
6
DSE 130
93
6
DSE 170
93
6
DSE 300/Intec
93
6
Makita
100 x 150
7
Skil
95
6
7110
93
6
7115
93
6
390 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
Osprzęt Bosch 11/12
GSS 16A
GSS 23/AE
GSS 23AE
GSS 140A
Op
is
otw
or
ów
ru
8
na rzepy
LRS 93G/M
93 x 185
8
80 x 166
8
napinany
RS 1STF
115 x 230
14
na rzepy
93 x 230
8
napinany
RS 2/E/STF
115 x 230
14
na rzepy
RS 3/E
93 x 185
8
na rzepy
93 x 280
8
na rzepy, przedł. płyta
115 x 107
6
na rzepy
6
napinany
93 x 185
8
na rzepy
93 x 280
8
na rzepy, przedł. płyta
93 x 230
8
napinany
GSS 280A/AE
115 x 230
14
na rzepy
GSS 280AE
GSS 230AE
Lic
zb
a
Festo/Festool
80 x 133
115 x 140
GSS 230A/AE
W
y
w miar
mm y p
a
pie
Bosch
Ty
p
Op
is
Lic
zb
a
W
y
w miar
mm y p
a
Ty
p
pie
otw
or
ów
ru
Szlifierki oscylacyjne
RS 4E
RS 4/E
RS 4 STF/ESTF
na rzepy
93 x 185
8
na rzepy
93 x 230
8
napinany
115 x 280
14
napinany
80 x 133
8
na rzepy
80 x 166
8
napinany
115 x 280
0
napinany
80 x 133
8
na rzepy
93 x 178
8
na rzepy
115 x 280
14
napinany
RS 400
80 x 133
8
na rzepy
PSS 23
93 x 185
8
na rzepy
RS 400-Plus
80 x 133
8
na rzepy
PSS 23/A
93 x 230
8
napinany
Hitachi
PSS 23A/AE
93 x 185
8
na rzepy
FS 10SB
PSS 23AE
93 x 230
8
napinany
SV 12SD/V
PSS 28AE
PSS 180A
115 x 230
14
na rzepy
115 x 280
14
napinany
115 x 340
0
na rzepy, przedł.
93 x 185
8
na rzepy
8
na rzepy
14
na rzepy
115 x 280
14
napinany
SV 12SF
115 x 115
8
na rzepy
SV 8SA
80 x 133
8
na rzepy
80 x 166
8
napinany
115 x 230
14
na rzepy
napinany
PSS 200A
93 x 185
8
na rzepy
Holz-Her
PSS 220AC
93 x 230
8
napinany
2241
PSS 230
93 x 230
8
napinany
Kress
PSS 240A/AE
93 x 185
115 x 230
93 x 185
8
na rzepy
CRS 6165A
115 x 280
14
93 x 230
8
napinany
CRS 6175A/EA
115 x 230
14
na rzepy
PSS 250AE
93 x 185
8
na rzepy
CRS 6175ES
115 x 280
14
napinany
93 x 230
8
napinany
Makita
PSS 280AE
115 x 230
14
na rzepy
990
93 x 230
0
napinany
115 x 280
14
napinany
4554
115 x 115
8
na rzepy
115 x 230
14
na rzepy
9036
93 x 185
8
na rzepy
115 x 280
14
napinany
93 x 230
8
napinany
FS 2
80 x 133
8
na rzepy
VS 230/E
93 x 230
8
napinany
VS/E 230
93 x 185
8
na rzepy
9047
VS/E 260
93 x 185
8
na rzepy
BO 3700
VSS/E 260
93 x 230
8
napinany
PSS 300AE
AEG
Atlas Copco
VS 11
VSE 230
VSE/VSS 22
VSSE 288
VSS/VSSE 20
80 x 133
9045B/N
115 x 230
14
na rzepy
9046
115 x 230
14
na rzepy
115 x 280
14
napinany
115 x 280
0
napinany
93 x 230
8
napinany
BO 4553/4554
115 x 140
8
napinany
BO 4556
115 x 140
8
napinany
115 x 280
14
napinany
8
na rzepy
BO 4900V
80 x 166
8
napinany
Metabo
115 x 230
14
na rzepy
SF 226
93 x 230
0
napinany
115 x 280
14
napinany
SFE 227
93 x 230
0
napinany
93 x 185
8
na rzepy
SR 10-23
93 x 230
8
napinany
115 x 280
14
napinany
SR 10-23 Intec
93 x 230
8
napinany
napinany
115 x 230
14
na rzepy
SR 20-23
93 x 230
8
115 x 280
14
napinany
SR 216
115 x 115
8
na rzepy
115 x 280
14
napinany
SR 221
93 x 230
0
napinany
SR 226
93 x 230
8
napinany
BD 175
93 x 230
8
napinany
SR 328
115 x 280
14
napinany
BD 273
SR 356
VS/VSE 280
Black & Decker
115 x 280
14
napinany
BD/DN 180E
93 x 230
8
napinany
CD 400
93 x 230
8
napinany
SR 357
93 x 185
8
na rzepy
DN 41AE
93 x 230
8
napinany
SR 358
115 x 230
14
na rzepy
DN 180E
115 x 280
14
napinany
115 x 280
8
napinany
93 x 185
8
na rzepy
SR 4320
93 x 230
0
napinany
KA 180E
115 x 280
14
napinany
SR 4321
115 x 280
14
napinany
KA 185/E
93 x 230
8
napinany
SR 4350
93 x 185
8
na rzepy
93 x 230
8
napinany
SR 4351
115 x 230
14
na rzepy
SRA 60
115 x 115
8
na rzepy
SRE 217
115 x 115
8
na rzepy
KA 175
93 x 185
8
na rzepy
93 x 230
8
napinany
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 391
Op
is
otw
or
ów
ru
Lic
zb
a
W
y
w miar
mm y p
a
pie
Black & Decker
Ty
p
Op
is
Lic
zb
a
W
y
w miar
mm y p
a
Ty
p
pie
otw
or
ów
ru
Osprzęt Bosch 11/12
Metabo
KA 186/E
93 x 185
8
na rzepy
SRE 227
93 x 230
8
napinany
KA 196
93 x 230
8
napinany
SRE 329
115 x 280
14
napinany
KA 197E
93 x 185
na rzepy
SRE 357
93 x 230
8
napinany
93 x 230
napinany
SRE 359
115 x 230
14
na rzepy
93 x 185
na rzepy
115 x 280
14
napinany
93 x 230
napinany
Milwaukee
93 x 185
na rzepy
POS 13
80 x 133
8
na rzepy
93 x 230
napinany
Peugeot
PV 240A
KA 197EKA
KA 197KA
KA 273
115 x 230
14
na rzepy
115 x 280
14
napinany
KA 274EKA
93 x 280
14
napinany
PV 290/A
KC 185E
93 x 230
0
napinany
TV 4102
KC 962
93 x 230
0
napinany
115 x 280
14
napinany
RYOBI
80 x 133
8
na rzepy
80 x 166
8
napinany
115 x 280
14
napinany
115 x 280
14
P 63-01
P 63-03/04/05
SR 410E
VB 135A
93 x 185
8
na rzepy
93 x 230
8
napinany
115 x 280
0
napinany
93 x 185
8
na rzepy
93 x 230
8
napinany
NS 40/401
93 x 230
8
napinany
NS 801
93 x 230
8
napinany
NS 6200
115 x 230
14
na rzepy
napinany
NS 6300A
115 x 230
14
na rzepy
93 x 230
0
napinany
S 33K
93 x 185
8
na rzepy
115 x 280
14
napinany
S 35
93 x 230
8
napinany
115 x 140
8
napinany
93 x 230
0
napinany
Skil
666
Casals
BLR 170
BLR 250
KLR 210
S 605D
115 x 230
14
na rzepy
115 x 280
14
napinany
115 x 230
14
na rzepy
115 x 280
8
napinany
115 x 280
14
napinany
93 x 185
8
na rzepy
LN 216
115 x 280
14
napinany
7270
93 x 185
LR 228
115 x 280
14
napinany
7300
93 x 185
8
na rzepy
VLR 210
93 x 230
0
napinany
93 x 230
8
napinany
VLR 300
115 x 230
14
na rzepy
napinany
115 x 280
14
7310
93 x 230
8
napinany
na rzepy
7315
93 x 230
8
napinany
napinany
7320
DeWalt
D 26423
93 x 185
D 26422
93 x 230
DW 411
115 x 140
8
napinany
Einhell
BSS 150
EST 170
7330
93 x 230
na rzepy
napinany
93 x 185
8
na rzepy
93 x 230
8
napinany
93 x 185
8
na rzepy
93 x 230
8
napinany
napinany
93 x 185
8
na rzepy
7330S
93 x 230
8
93 x 230
8
napinany
7340
93 x 185
8
na rzepy
ERU 270
115 x 230
14
na rzepy
93 x 230
8
napinany
ESU 270
115 x 280
0
napinany
napinany
Elu
VS 41/71
115 x 230
14
115 x 280
14
napinany
VS 280
115 x 280
14
napinany
VSE/VSSE 280
115 x 280
14
napinany
115 x 230
14
93 x 230
8
7360
93 x 185
8
na rzepy
93 x 230
8
napinany
na rzepy
Fein
MSS 641A/B
7350
na rzepy
7365
93 x 185
8
na rzepy
93 x 230
8
napinany
7380
115 x 280
14
napinany
7385
93 x 230
8
napinany
7390
93 x 185
8
na rzepy
93 x 230
8
napinany
Felisatti
TP 31
80 x 133
8
na rzepy
TP 31E
80 x 133
8
na rzepy
7395
93 x 185
8
na rzepy
93 x 230
8
napinany
7560
110 x 140
8
napinany
7576
115 x 140
8
napinany
7576U
115 x 140
8
napinany
8
napinany
Wegoma
LR 184H
93 x 185
LRE 84H
80 x 166
na rzepy
392 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
Osprzęt Bosch 11/12
Bosch
75 x 533
TP 411
GBS 100AE
100 x 610
Festo/Festool
GBS 100A/AE
100 x 620
BS 75
ru
pie
W
y
w miar
mm y p
a
pie
Felisatti
GBS 75A/AE
Ty
p
W
y
w miar
mm y p
a
Ty
p
W
y
w miar
mm y p
a
Ty
p
pie
ru
ru
Szlifierki taśmowe
RYOBI
75 x 533
B 422
100 x 560
B 7075
75 x 533
75 x 533
B 7076
75 x 533
GVS 350AE
40 x 305
BS 75E
75 x 533
B 7100
PBS 7
75 x 457
BS 75 E-Plus
75 x 533
B 7200A
PBS 7AE
75 x 457
BS 75 E-Set
75 x 533
B 850F/FK5
PBS 60/E
60 x 400
BS 105
105 x 620
BE 321SF
75 x 533
PBS 75A/AE
75 x 533
BS 105E
105 x 620
BE 422K5
100 x 560
PVS 300AE
40 x 305
BS 105 E-Set
105 x 620
BE 424
100 x 610
BU 25
100 x 560
HB 422
100 x 560
HBE 422
100 x 560
EBS 1310VF
100 x 610
AEG
75 x 610
100 x 610
75 x 533
BBS 1100
100 x 560
Hitachi
BBSE 1100
100 x 560
9924 DB
75 x 610
65 x 410
SB 10T/V
100 x 610
EBS 9576V
75 x 533
EBS 8021V
75 x 533
HBS/HBSE 65
HBS/HBSE 100
100 x 560
SB 75
75 x 533
100 x 620
SB 110
105 x 620
Skil
110 x 620
593U
63 x 406
594U
75 x 533
HBSE 600
75 x 533
RBSE 75AE
75 x 533
Atlas Copco
BBS 100
BBSE 100
Holz-Her
2405
65 x 410
1100
75 x 457
100 x 560
2406
65 x 410
1200
75 x 457
100 x 620
2410
75 x 533
1200H
75 x 457
100 x 560
2411
75 x 533
1205
75 x 457
1205H
100 x 620
2420
75 x 533
HBSE 75
75 x 533
2422
100 x 620
1400
100 x 552
MBSE 705
75 x 533
105 x 620
1400H
100 x 552
2423
100 x 620
1405H
100 x 552
2424
100 x 620
5903
63 x 406
105 x 620
7600
75 x 457
7600A
75 x 457
7610
75 x 457
7620
75 x 457
Black & Decker
BD 83/E
65 x 410
BD 85
75 x 508
BS 650
65 x 410
Kress
DN 83/E
65 x 410
CBS 6800/E
DN 85/E
75 x 508
Makita
KA 75/E
75 x 533
9402
KA 83
65 x 410
65 x 410
75 x 457
100 x 610
7630
75 x 457
100 x 620
7640
75 x 533
75 x 533
75 x 508
9403
100 x 610
7650
KA 83E
65 x 410
9404
100 x 610
7675
75 x 457
KA 85/86
75 x 457
9901
75 x 533
7675S
75 x 457
KA 88
75 x 533
9902
75 x 533
Stayer
Powerfile KA 290
13 x 455
9903
75 x 533
2 N75
Powerfile KA 292E
13 x 455
9910
75 x 457
Virutex
Powerfile KA 293E
13 x 455
9911
75 x 457
L 75
100 x 690
SR 500E
75 x 508
9920
75 x 610
M75
100 x 690
XT 80EK
75 x 533
9924
75 x 610
Wegoma
75 x 533
LB 31EA
Casals
9900B
LC 75
75 x 533
LC 110
110 x 620
9924DB
100 x 610
100 x 620
Metabo
DeWalt
DW 430
75 x 533
BA 0665
65 x 410
DW 431
75 x 533
BA 0666
65 x 410
DW 432
75 x 533
BA 0775
75 x 533
DW 433
75 x 533
BA 6100
100 x 620
DW 650
100 x 560
BA 6101
105 x 620
DW 650E
100 x 560
BAE 0876
75 x 533
BAE 1075
75 x 533
Einhell
BBS 720
75 x 457
Elu
Peugeot
PAB 75
75 x 533
PB 75
75 x 457
MHB 90/E
100 x 560
MHB 157E
75 x 480
PB 600/H
MHB 158/E
75 x 480
RP 102
TPB 7500
75 x 457
100 x 552
75 x 457
75 x 533
100 x 610
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 393
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne
i pasujące do nich urządzenia
115 mm, 8 otworów
Ty
p
rka
Ma
øm
m/
otw
or
Ty
p
rka
Ma
øm
m/
otw
or
y
y
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych
150 mm, 6 otworów
Bosch
PEX 11A/AE
Bosch
GEX 150AC/ACE
PEX 115
GEX 150 Turbo
Einhell
EX 115
PEX 15AE
Kress
CPS 6115-1/E
Peugeot
PAE 115
Skil
7415
Stayer
LRT 115
Bosch
GEX 125A/AC
PEX 420AE
AEG
EXE 460 (150)
DeWalt
DW 443
Elu
ES 56E/EK
Felisatti
TP 521AS/EAS
PEX 125A-1
Flex
X/XS 1170VE
PEX 125AE
Hilti
WFE 380
ROS 150E
125 mm, 8 otworów
TP 522AS
PEX 12A/AE
WFE 450E
PEX 220A
AEG
PEX 270A/AE
Hitachi
SAY 150A
PEX 300A/E
Kress
900HEX4,
PEX 400AE
Metabo
SXE 425XL
EX 450
Milwaukee
ROS 150E
EXE 400
Peugeot
PRX 150E
EXE 450
Protool
ESP 150E
EXE 460 (125)
Stayer
LRT 150
Wegoma
RX 91C
EXE 450
SXE 450 DUO
EX 400
Atlas Copco
TXE 150
Black & Decker
BD 190/S/E
KA 190/S/E
RO 150
150 mm, 8 otworów
DeWalt
DW 423
AEG
Elu
ES 55E
Casals
VEX 150E
Fein
MSF 636-1
Fein
MSF 636-1
Festo/Festool
ES 125/E
MSF 649-2A/-2B
ES 125 (Plus)
Hitachi
TSV 13Y
Kress
CPS 6125-1/E
Makita
BO 6030
BO 6040
150 mm, 17/9 otworów
CPS 6125 Set
Festo/Festool
ET 2E
HEX 1385E
RO 150E
HEX 6385E
RO 150 FEQ-Plus
BO 5000
RO 150 FEQ
BO 5010
ETS 150/3 EQ-Plus
BO 5021 (K)
ETS 150/3 EQ-C
SXE 125
ETS 150/3 EQ
SXE 425
ETS 150/5 EQ-Plus
7400
ETS 150/5 EQ-C
7402
ETS 150/5 EQ
7425
WTS 150/7 E-Plus
7430
WTS 150/7 E
7435
ES 150/3 EQ/EQ-C
Wegoma
LRE 84H
ES 150/5 EQ/EQ-C
Festo/Festool
RO 125 FEQ-Plus
Makita
Metabo
Skil
125 mm, 17/9 otworów
ET 2E/E-Plus
ES 150/3EQ/C
ETS 125 EQ-Plus
ES 150/5EQ/C
ETS 125 EQ
ETS 125 Q-Plus
ETS 125 Q
Protool
ESP 150E
AEG
EX 450
150 mm, 16 otworów
EXE 450
EXE 460 (150)
Atlas Copco
TXE 150
Fein
MSF 649-2A/-2B
Holz-Her
2445
394 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
Osprzęt Bosch 11/12
Ty
p
Ma
rka
y
93 mm, 6 otworów
øm
m/
otw
or
Ty
p
rka
Ma
øm
m/
otw
or
y
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych
105 mm, 6 otworów
Bosch
GDA 280E
AEG
PDA 100
DSE 220
DSE 260
PDA 120E
Kress
CDS 6425
Kress
CDS 280DSXL
PDA 180/E
PDA 240E
PSM 160A
Black & Decker
KA 511 EKA
Casals
BLD 180
120 mm, 6 otworów
VLD 230
Makita
BO 4561
Metabo
DSE 130
CDS 6425EXL
DSE 170
DSE 300/Intec
Skil
7110
32 mm, bez dziurkowania
7115
Bosch
95 mm, 6 otworów
GDA 280E
PDA 180E
Festo/Festool
PDA 240E
DX 93E/E Plus
Skil
7208 (Octo)
7210 (Fox)
7240 (Fox)
82 mm, bez dziurkowania
100 x 150 mm, 7 otworów
Festo/Festool
Fein
DS 400/E/EQ
MOX 6-24/-25
MSX 315
MSX 636-1/-2
MSXE 636-2
Bosch Multi, Skil
Ty
p
rka
Ma
Ty
p
Ma
rka
Papiery ścierne do szlifierek uniwersalnych
B & D Mouse
Bosch
PSM 160A
PSM 80
PSM 1400
(Ventaro)
PRIO
Skil
7208 (Octo)
Black & Decker
KA 150K
B & D Multi
KA 200FK
KA 220 Multi
KA 220E Multi
KA 225
KA 250K Multi
Black & Decker
KA 150K
ICC 200FK
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 395
Osprzęt Bosch 11/12
Ty
p
Ma
rka
y
80 x 133 mm, 8 otworów, na rzepy
mm
/o
tw
or
Ty
p
rka
Ma
mm
/o
tw
or
y
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych
115 x 107 mm, 6 otworów, na rzepy
Bosch
GSS 16A
AEG
FS 2
Atlas Copco
VS 11
Black & Decker
P 63-01
Felisatti
TP 31E
Festo/Festool
RS 4/E/STF
RS/E 4
Bosch
GSS 140A
115 x 140 mm, 6 otworów, napinany
Bosch
GSS 140A
RS 400
RS 400 Plus
Hitachi
SV 8SA
Milwaukee
POS 13
80 x 166 mm, 8 otworów, napinany
115 x 230 mm, 14 otworów, na rzepy
GSS 28/A/AE
Bosch
GSS 16A
Atlas Copco
VS 11
GSS 280A/AE
Black & Decker
P 63-01
PSS 28AE
Hitachi
SV 8SA
PSS 280AE
Wegoma
LRE 84H
93 x 180 mm, 8 otworów, na rzepy
Festo/Festool
Bosch
PSS 300AE
Atlas Copco
VSS 20/E
LRS 93M
RS 3/E
Black & Decker
KA 273
RS 4/E/STF
Casals
BLR 250
GSS 23AE
Einhell
ERU 270
GSS 230A/AE
Elu
VS 41
93 x 186 mm, 8 otworów, na rzepy
Bosch
VLR 300
VS 71
PSS 22
PSS 23/A/AE
Fein
MSS 641A/B
PSS 180A
Festo/Festool
RS 1STF
RS 2STF/E
PSS 200A
AEG
PSS 240A/AE
Hitachi
SV 12SD/V
PSS 250AE
Holz-Her
2241
VS/E 230
Kress
CRS 6165A
CRS 6175EA
VSS/E 260
Atlas Copco
VS 230/E
Makita
VSS 260/E
Casals
KLR 210
Einhell
EST 170
Festo/Festool
LRS 93G/M
Metabo
FS 10SB
Makita
9036
Metabo
SR 356
SR 357
SR 4350
Skil
SRE 359
Peugeot
TV 4003
TV 4103
RYOBI
NS 6200
Skil
666
NS 6300A
93 x 230 mm, 8 otworów, napinany
Bosch
GSS 23/AE
PV 240A
GSS 230A/AE
TV 4102
PSS 23/A/AE
7330
PSS 220AC
7340
PSS 230
7360
PSS 240A/AE
7365
7300/S
Black & Decker
SR 358
SR 4351
RS 3SFE/E
Hitachi
9045B/N
9046
VSS 22/E
Peugeot
VS 280/E/SE
VSE 230
LRS 93G
PSS 250AE
Atlas Copco
VS 230
7390
VSE 230
7395
VSS 260
KA 175
VSSE 260
KA 186/E
396 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
Black & Decker
115 x 280 mm, 14 otworów, napinany
BD 175
Bosch
GSS 280A/AE
CD 400
PSS 28AE
DN 41AE
PSS 280AE
KA 196
Einhell
EST 170
Festo/Festool
RS 3SFE
RS 3E SFE
PSS 300AE
AEG
VSSE 280
Atlas Copco
9036
Peugeot
RYOBI
SR 10-23
VSE 230
VSS 20/E
Black & Decker
BD 180
BD 273
SR 226
DN 41AE
SR 356
DN 180E
SR 4350
KA 185E
SRE 227
KA 273
SRE 357
KC 962
PV 240A
P 63-03/-04/-05
TV 4102
SR 410E
NS 401
VB 135A
Casals
LR 228
Elu
VS 41/71
VSE/VSSE 280
7315
7320
BLR 250
LN 216
7300
7310
Festo/Festool
RS 1/STF
7330
RS 2/STF
7330S
RS 3/E
RS S/STF
7340
7350
Hitachi
SV 12SD/V
7360
Kress
CRS 6165A
CRS 6175ES
7365
7385
Makita
7395
BO 4900V
9046
7390
Metabo
SR 328
SR 358
93 x 230 mm, 8 otworów, napinany
Black & Decker
BD 175
SR 20-23
S 35
AEG
VS 280/E/SE
SR 10-23 Intec
NS 801
Skil
VSS/E 20
VS/E 280
3700
Metabo
GSS 28A/AE
BD 180E
DN 180E
Makita
Ty
p
Ma
rka
y
93 x 230 mm, 8 otworów, napinany
mm
/o
tw
or
Ty
p
rka
Ma
mm
/o
tw
or
y
Osprzęt Bosch 11/12
VS 230
SR 4321
VSS/E 260
SRE 329
SRE 359
KA 185
KA 185E
Skil
666
7380
93 x 280 mm, 8 otworów, na rzepy, do przedł. płyty
Bosch
GSS 23AE
GSS 230A/AE
115 x 340 mm, bez dziurkowania, na rzepy, do przedł. płyty
Bosch
PSS 28AE
Szlifowanie i polerowanie | Informacje | 397
Osprzęt Bosch 11/12
Ty
p
rka
Ma
mm
Ty
p
rka
Ma
mm
Taśmy szlifierskie do szlifierek taśmowych
75 x 533 mm
40 x 305 mm
Bosch
GVS 350AE
Bosch
PVS 300AE
GBS 75A/AE
PBS 75A/AE
AEG
HBSE 600
Atlas Copco
HBSE 75
6/13 x 455 mm
RBSE 75AE
Black & Decker
Powerfile KA 290
MBSE 705
Powerfile KA 292E
60 x 400 mm
Bosch
PBS 60
Black & Decker
Casals
KA 75/E
DeWalt
DW 430
LC 75
DW 431
PBS 60E
75 x 533 mm
63 x 406 mm
Skil
593
Felisatti
TP 411
Festo/Festool
BS 75, BS 75E
5934
BS 75 E-Set
5903
65 x 410 mm
AEG
Black & Decker
Hitachi
SB 75
Holz-Her
2410, 2411, 2420
Makita
HBS 65
9901
BD 83/E
9902
9903
BS 650
Metabo
DN 83/E
BAE 0775
BAE 0876
KA 83/E
Holz-Her
9900B
HBSE 65
BAE 1075
2405
2406
Peugeot
PAB 75
Kress
CBS 6800/E
Skil
7640, 7650
Metabo
BA 0665
Stayer
LEN 75
BAE 0666
RYOBI
B 850F/K7
75 x 457 mm
BE 321SF
B 7075, B7076
Bosch
PBS 7A/AE
Black & Decker
KA 85/86
Makita
9910
Hitachi
9924DB
9911
Makita
9920, 9924
PB 75
RYOBI
B 7100
Makita
M 99
7600
Peugeot
RP 102
7610
Skil
1400, 1405
AEG
BBS 1100, BBSE
1100
Peugeot
PB 600
75 x 610 mm
100 x 533 mm
TPB 7500
Skil
1100
1200
1205
100 x 552 mm
7620
7630
7675
Stayer
100 x 560 mm
2 N75
HBS 100/E
75 x 480 mm
Elu
MHB 157/E
Atlas Copco
BBS 100/E
MHB 158/E
DeWalt
DW 650, DW 650E
75 x 508 mm
Black & Decker
BD 85
DN 85/E
KA 83
SR 500E
Elu
MHB 90/E/K
Festo/Festool
BU 25
RYOBI
B 422, BE 422K5
HB 422/E
Osprzęt Bosch 11/12
Ty
p
rka
Ma
mm
398 | Szlifowanie i polerowanie | Informacje
100 x 610 mm
Bosch
GBS 100A/AE
Hitachi
SB 10T/V
Holz-Her
2422, 2423, 2424
Makita
9402, 9403, 9404
9924DB
RYOBI
B 7200A, BE 424
Wegoma
LB 31EA
100 x 620 mm
Bosch
GBS 100A/AE
AEG
HBS 100/E
Atlas Copco
BBS 100/E
Hitachi
SB 110
Makita
9402, 9924DB
Metabo
BA 6100
Virutex
L-75
100 x 690 mm
M-75
105 x 620 mm
Festo/Festool
BS 105, BS 105E
BS 105 E-Set
Hitachi
SB 110
Holz-Her
2422, 2423, 2424
Metabo
BA 6100
Casals
LC 110
Hitachi
SB 110
110 x 620 mm
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe | 399
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne
do szlifierek mimośrodowych
Ź Wytrzymałe papiery ścierne w wersjach Best for Paint,
Best for Wood, Best for Stone, Expert for Wood
Ź Do obróbki farby, lakieru, drewna i niemetalicznych
materiałów takich jak szkło, kamień i lakier samochodowy
Ź Mocowanie na rzepy zapewnia szybką wymianę papieru,
a otwory umożliwiają wewnętrzne odsysanie pyłu
Ź Papier ścierny do urządzeń wszystkich popularnych
marek i średnic
Dla każdego materiału optymalny papier ścierny
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Paint, Ø 115 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek mimośrodowych Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
rn
Zia
W
ym
i
ar
ist
oś
ć
ym
m
8 otworów
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 5 szt.
115
40
2 608 605 015
C1a
5
5
158329
115
60
2 608 605 016
C1a
5
5
158343
115
80
2 608 605 017
C1a
5
5
158350
115
120
2 608 605 018
C1a
5
5
158367
115
180
2 608 605 019
C1a
5
5
158374
115
240
2 608 605 020
C1a
5
5
158336
115
320
2 608 606 690
C1a
5
5
179553
60
120
240
2 608 605 021
C1a
6
5
158381
Opakowanie 6 szt.
115
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
400 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Paint, Ø 125 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek mimośrodowych Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu,
Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
8 otworów
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 50 szt.
125
40
2 608 607 984
C0a
50
1
552196
125
60
2 608 607 985
C0a
50
1
552202
125
80
2 608 607 986
C0a
50
1
552219
125
100
2 608 607 987
C0a
50
1
552226
125
120
2 608 607 988
C0a
50
1
552233
125
180
2 608 607 989
C0a
50
1
552240
125
240
2 608 607 990
C0a
50
1
552110
125
320
2 608 607 991
C0a
50
1
552257
125
400
2 608 607 992
C0a
50
1
552264
125
40
2 608 605 000
C1a
5
5
158176
125
60
2 608 605 001
C1a
5
5
158183
125
80
2 608 605 002
C1a
5
5
158190
125
100
2 608 605 003
C1a
5
5
158206
125
120
2 608 605 004
C1a
5
5
158213
125
180
2 608 605 005
C1a
5
5
158220
125
240
2 608 605 006
C1a
5
5
158237
125
320
2 608 606 691
C1a
5
5
179560
125
400
2 608 607 238
C1a
5
5
247757
60
120
240
2 608 605 007
C1a
6
5
158244
Opakowanie 5 szt.
Opakowanie 6 szt.
125
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe | 401
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Paint, Ø 125 mm, 9 otworów
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek mimośrodowych Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
9 otworów
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 50 szt.
125
40
2 608 608 002
C0a
50
1
552349
125
60
2 608 608 003
C0a
50
1
552356
125
80
2 608 608 004
C0a
50
1
552363
125
100
2 608 608 005
C0a
50
1
552370
125
120
2 608 608 006
C0a
50
1
552387
125
180
2 608 608 007
C0a
50
1
552394
125
240
2 608 608 008
C0a
50
1
552400
125
320
2 608 608 009
C0a
50
1
552417
125
400
2 608 608 010
C0a
50
1
552424
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Paint, Ø 150 mm, 6 otworów
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek mimośrodowych Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi,
Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Stayer, Wegoma
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
6 otworów
Opakowanie 50 szt.
150
40
2 608 607 993
C0a
50
1
552271
150
60
2 608 607 994
C0a
50
1
552288
150
80
2 608 607 995
C0a
50
1
552103
150
100
2 608 607 996
C0a
50
1
552097
150
120
2 608 607 997
C0a
50
1
552295
150
180
2 608 607 998
C0a
50
1
552301
150
240
2 608 607 999
C0a
50
1
552318
150
320
2 608 608 000
C0a
50
1
552325
150
400
2 608 608 001
C0a
50
1
552332
150
40
2 608 605 022
C1a
5
5
158398
150
60
2 608 605 023
C1a
5
5
158404
150
80
2 608 605 024
C1a
5
5
158411
150
100
2 608 605 025
C1a
5
5
158428
150
120
2 608 605 026
C1a
5
5
158435
150
180
2 608 605 027
C1a
5
5
158442
150
240
2 608 605 028
C1a
5
5
158459
150
320
2 608 605 636
C1a
5
5
171205
150
400
2 608 607 240
C1a
5
5
247771
Opakowanie 5 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
402 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe
Osprzęt Bosch 11/12
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Paint, Ø 150 mm, 6 otworów
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 6 szt.
150
60
120
240
2 608 605 029
C1a
6
5
158466
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Paint, Ø 150 mm, 9 otworów
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek mimośrodowych Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
9 otworów
Opakowanie 50 szt.
150
40
2 608 608 011
C0a
50
1
552431
150
60
2 608 608 012
C0a
50
1
552448
150
80
2 608 608 013
C0a
50
1
552455
150
100
2 608 608 014
C0a
50
1
552462
150
120
2 608 608 015
C0a
50
1
552479
150
180
2 608 608 016
C0a
50
1
552486
150
240
2 608 608 017
C0a
50
1
552493
150
320
2 608 608 018
C0a
50
1
552509
150
400
2 608 608 019
C0a
50
1
552516
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Paint, Ø 150 mm, 17 otworów
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do Festool Multi-Jetstream, Protool
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
17 otworów
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Opakowanie 50 szt.
150
40
2 608 608 236
C0a
50
1
590570
150
60
2 608 608 237
C0a
50
1
590587
150
80
2 608 608 238
C0a
50
1
590594
150
100
2 608 608 239
C0a
50
1
590600
150
120
2 608 608 240
C0a
50
1
590617
150
180
2 608 608 241
C0a
50
1
590624
150
240
2 608 608 242
C0a
50
1
590631
150
320
2 608 608 243
C0a
50
1
590648
150
400
2 608 608 244
C0a
50
1
590655
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe | 403
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Wood, Ø 115 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek mimośrodowych Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
8 otworów
ć
ym
m
Mocowanie na rzepy,
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
DIRECT FORCE
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 5 szt.
115
40
2 608 605 058
C1a
5
5
158756
115
60
2 608 605 059
C1a
5
5
158763
115
80
2 608 605 060
C1a
5
5
158770
115
120
2 608 605 061
C1a
5
5
158787
115
180
2 608 605 062
C1a
5
5
158794
115
240
2 608 605 063
C1a
5
5
158800
115
320
2 608 605 064
C1a
5
5
158817
115
400
2 608 605 065
C1a
5
5
158824
60
120
240
2 608 605 066
C1a
6
5
158831
Opakowanie 6 szt.
115
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Wood, Ø 125 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek mimośrodowych Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu,
Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
8 otworów
Opakowanie 50 szt.
125
40
2 608 607 824
C0a
50
1
550352
125
60
2 608 607 825
C0a
50
1
550369
125
80
2 608 607 826
C0a
50
1
550376
125
100
2 608 607 827
C0a
50
1
550383
125
120
2 608 607 828
C0a
50
1
550390
125
180
2 608 607 829
C0a
50
1
550406
125
240
2 608 607 830
C0a
50
1
550413
125
320
2 608 607 831
C0a
50
1
550420
125
400
2 608 607 832
C0a
50
1
550437
125
40
2 608 605 067
C1a
5
5
158848
125
60
2 608 605 068
C1a
5
5
158855
125
80
2 608 605 069
C1a
5
5
158862
125
100
2 608 605 070
C1a
5
5
158879
125
120
2 608 605 071
C1a
5
5
158886
125
180
2 608 605 072
C1a
5
5
158893
125
240
2 608 605 073
C1a
5
5
158909
125
320
2 608 605 074
C1a
5
5
158916
125
400
2 608 605 075
C1a
5
5
158923
Opakowanie 5 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
404 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe
Osprzęt Bosch 11/12
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Wood, Ø 125 mm, 8 otworów
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 6 szt.
125
60
120
240
2 608 605 084
C1a
6
5
159012
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Wood, Ø 125 mm, 9 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek mimośrodowych Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
9 otworów
Opakowanie 50 szt.
125
40
2 608 607 860
C0a
50
1
551335
125
60
2 608 607 861
C0a
50
1
551342
125
80
2 608 607 862
C0a
50
1
551359
125
100
2 608 607 863
C0a
50
1
551366
125
120
2 608 607 864
C0a
50
1
551373
125
180
2 608 607 865
C0a
50
1
551380
125
240
2 608 607 866
C0a
50
1
551397
125
320
2 608 607 867
C0a
50
1
551403
125
400
2 608 607 868
C0a
50
1
551410
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Wood, Ø 150 mm, 6 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek mimośrodowych Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi,
Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Stayer, Wegoma
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
6 otworów
Opakowanie 50 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
150
40
2 608 607 833
C0a
50
1
550444
150
60
2 608 607 834
C0a
50
1
550451
150
80
2 608 607 835
C0a
50
1
550468
150
100
2 608 607 836
C0a
50
1
550475
150
120
2 608 607 837
C0a
50
1
550482
150
180
2 608 607 838
C0a
50
1
550499
150
240
2 608 607 839
C0a
50
1
550505
150
320
2 608 607 840
C0a
50
1
551137
150
400
2 608 607 841
C0a
50
1
551144
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe | 405
Osprzęt Bosch 11/12
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Wood, Ø 150 mm, 6 otworów
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 5 szt.
150
40
2 608 605 085
C1a
5
5
159029
150
60
2 608 605 086
C1a
5
5
159036
150
80
2 608 605 087
C1a
5
5
159043
150
100
2 608 605 088
C1a
5
5
159050
150
120
2 608 605 089
C1a
5
5
159067
150
180
2 608 605 090
C1a
5
5
159074
150
240
2 608 605 091
C1a
5
5
159081
150
320
2 608 605 092
C1a
5
5
159098
150
400
2 608 605 093
C1a
5
5
159104
60
120
240
2 608 605 102
C1a
6
5
159203
Opakowanie 6 szt.
150
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Wood, Ø 150 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek mimośrodowych AEG, Casals, Fein, Makita
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
8 otworów
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Opakowanie 50 szt.
150
40
2 608 607 842
C0a
50
1
551151
150
60
2 608 607 843
C0a
50
1
551168
150
80
2 608 607 844
C0a
50
1
551175
150
100
2 608 607 845
C0a
50
1
551182
150
120
2 608 607 846
C0a
50
1
551199
150
180
2 608 607 847
C0a
50
1
551205
150
240
2 608 607 848
C0a
50
1
551212
150
320
2 608 607 849
C0a
50
1
551229
150
400
2 608 607 850
C0a
50
1
551236
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
406 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Wood, Ø 150 mm, 9 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek mimośrodowych Festo/Festool, Protool
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Zia
rn
ist
oś
ć
ym
m
W
ym
iar
9 otworów
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 50 szt.
150
40
2 608 607 851
C0a
50
1
551243
150
60
2 608 607 852
C0a
50
1
551250
150
80
2 608 607 853
C0a
50
1
551267
150
100
2 608 607 854
C0a
50
1
551274
150
120
2 608 607 855
C0a
50
1
551281
150
180
2 608 607 856
C0a
50
1
551298
150
240
2 608 607 857
C0a
50
1
551304
150
320
2 608 607 858
C0a
50
1
551311
150
400
2 608 607 859
C0a
50
1
551328
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Wood, Ø 150 mm, 16 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek mimośrodowych AEG, Atlas Copco, Fein, Holz-Her
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
16 otworów
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Opakowanie 50 szt.
150
40
2 608 607 869
C0a
50
1
551427
150
60
2 608 607 870
C0a
50
1
551434
150
80
2 608 607 871
C0a
50
1
551441
150
100
2 608 607 872
C0a
50
1
551458
150
120
2 608 607 873
C0a
50
1
551465
150
180
2 608 607 874
C0a
50
1
551472
150
240
2 608 607 875
C0a
50
1
551489
150
320
2 608 607 876
C0a
50
1
551496
150
400
2 608 607 877
C0a
50
1
551502
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe | 407
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Wood, Ø 150 mm, 17 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek mimośrodowych Festo/Festool, Protool
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Zia
rn
ist
oś
ć
ym
m
W
ym
iar
17 otworów
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 50 szt.
150
40
2 608 608 245
C0a
50
1
590662
150
60
2 608 608 246
C0a
50
1
590679
150
80
2 608 608 247
C0a
50
1
590686
150
100
2 608 608 248
C0a
50
1
590693
150
120
2 608 608 249
C0a
50
1
590709
150
180
2 608 608 250
C0a
50
1
590839
150
240
2 608 608 251
C0a
50
1
590716
150
320
2 608 608 252
C0a
50
1
590723
150
400
2 608 608 253
C0a
50
1
590730
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Expert for Wood, Ø 115 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna
Ź Do szlifierek mimośrodowych Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer
DIRECT FORCE
Opakowanie 5 szt.
Mocowanie na rzepy,
8 otworów
115
40
2 608 605 103
C1a
5
5
159210
115
60
2 608 605 104
C1a
5
5
159227
115
80
2 608 605 105
C1a
5
5
159234
115
120
2 608 605 106
C1a
5
5
159241
115
180
2 608 607 246
C1a
5
5
247832
115
240
2 608 605 657
C1a
5
5
171410
60
120
240
2 608 605 107
C1a
6
5
159258
Opakowanie 6 szt.
115
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
408 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Expert for Wood, Ø 125 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna
Ź Do szlifierek mimośrodowych Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu,
Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma
DIRECT FORCE
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
8 otworów
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Mocowanie na rzepy,
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 5 szt.
125
40
2 608 605 640
C1a
5
5
171243
125
60
2 608 605 641
C1a
5
5
171250
125
80
2 608 605 642
C1a
5
5
171267
125
120
2 608 605 643
C1a
5
5
171274
125
180
2 608 605 644
C1a
5
5
171281
125
240
2 608 605 645
C1a
5
5
171298
60
120
240
2 608 605 112
C1a
6
5
159302
Opakowanie 6 szt.
125
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Expert for Wood, Ø 150 mm, 6 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna
Ź Do szlifierek mimośrodowych Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi,
Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
6 otworów
Opakowanie 5 szt.
150
40
2 608 605 716
C1a
5
5
172004
150
60
2 608 605 717
C1a
5
5
172011
150
80
2 608 605 718
C1a
5
5
172028
150
120
2 608 605 720
C1a
5
5
172042
150
180
2 608 605 721
C1a
5
5
172059
150
240
2 608 605 722
C1a
5
5
172066
60
120
240
2 608 607 247
C1a
6
5
247849
Opakowanie 6 szt.
150
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe | 409
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Expert for Wood, Ø 150 mm, 16 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna
Ź Do szlifierek mimośrodowych AEG, Atlas Copco, Fein, Holz-Her
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
16 otworów
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 5 szt.
150
40
2 608 605 537
C1a
5
5
170215
150
60
2 608 605 538
C1a
5
5
170222
150
80
2 608 605 539
C1a
5
5
170239
150
120
2 608 605 540
C1a
5
5
170246
150
240
2 608 605 541
C1a
5
5
170253
60
120
240
2 608 605 459
C1a
6
5
162791
Opakowanie 6 szt.
150
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Stone, Ø 115 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania ekstremalnie twardych materiałów, takich jak kamień, szkło, pleksiglas,
lakier samochodowy lub lakier piecowy
Ź Do szlifierek mimośrodowych Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
8 otworów
Opakowanie 5 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
115
80
2 608 605 558
C1a
5
5
170420
115
120
2 608 605 559
C1a
5
5
170437
115
180
2 608 605 560
C1a
5
5
170444
115
240
2 608 605 561
C1a
5
5
170451
115
400
2 608 605 562
C1a
5
5
170468
115
600
2 608 605 113
C1a
5
5
159319
115
1200
2 608 605 114
C1a
5
5
159326
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
410 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Stone, Ø 125 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania ekstremalnie twardych materiałów, takich jak kamień, szkło, pleksiglas,
lakier samochodowy lub lakier piecowy
Ź Do szlifierek mimośrodowych Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu,
Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
8 otworów
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Mocowanie na rzepy,
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
DIRECT FORCE
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 50 szt.
125
80
2 608 608 020
C0a
50
1
552523
125
100
2 608 608 021
C0a
50
1
552530
125
120
2 608 608 022
C0a
50
1
552547
125
180
2 608 608 023
C0a
50
1
552554
125
240
2 608 608 024
C0a
50
1
552561
125
320
2 608 608 025
C0a
50
1
552578
125
400
2 608 608 026
C0a
50
1
552585
125
600
2 608 608 027
C0a
50
1
552592
125
1200
2 608 608 028
C0a
50
1
552608
125
80
2 608 605 115
C1a
5
5
159333
125
100
2 608 605 116
C1a
5
5
159340
125
120
2 608 605 117
C1a
5
5
159357
125
180
2 608 605 118
C1a
5
5
159364
125
240
2 608 605 119
C1a
5
5
159371
125
320
2 608 605 120
C1a
5
5
159388
125
400
2 608 605 121
C1a
5
5
159395
125
600
2 608 605 122
C1a
5
5
159401
125
1200
2 608 605 123
C1a
5
5
159418
Opakowanie 5 szt.
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Stone, Ø 125 mm, 9 otworów
Ź Do szlifowania ekstremalnie twardych materiałów, takich jak kamień, szkło, pleksiglas,
lakier samochodowy lub lakier piecowy
Ź Do szlifierek mimośrodowych Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
9 otworów
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Opakowanie 50 szt.
125
80
2 608 608 038
C0a
50
1
552707
125
100
2 608 608 039
C0a
50
1
552714
125
120
2 608 608 040
C0a
50
1
552721
125
180
2 608 608 041
C0a
50
1
552738
125
240
2 608 608 042
C0a
50
1
552745
125
320
2 608 608 043
C0a
50
1
552752
125
400
2 608 608 044
C0a
50
1
552769
125
600
2 608 608 045
C0a
50
1
552776
125
1200
2 608 608 046
C0a
50
1
552783
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe | 411
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Stone, Ø 150 mm, 6 otworów
Ź Do szlifowania ekstremalnie twardych materiałów, takich jak kamień, szkło, pleksiglas,
lakier samochodowy lub lakier piecowy
Ź Do szlifierek mimośrodowych Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi,
Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma
Właściwości produktu
.
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
6 otworów
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Mocowanie na rzepy,
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
DIRECT FORCE
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 50 szt.
150
80
2 608 608 029
C0a
50
1
552615
150
100
2 608 608 030
C0a
50
1
552622
150
120
2 608 608 031
C0a
50
1
552639
150
180
2 608 608 032
C0a
50
1
552646
150
240
2 608 608 033
C0a
50
1
552653
150
320
2 608 608 034
C0a
50
1
552660
150
400
2 608 608 035
C0a
50
1
552677
150
600
2 608 608 036
C0a
50
1
552684
150
1200
2 608 608 037
C0a
50
1
552691
150
80
2 608 605 124
C1a
5
5
159425
150
100
2 608 605 125
C1a
5
5
159432
150
120
2 608 605 126
C1a
5
5
159449
150
180
2 608 605 127
C1a
5
5
159456
150
240
2 608 605 128
C1a
5
5
159463
150
320
2 608 605 129
C1a
5
5
159470
150
400
2 608 605 130
C1a
5
5
159487
150
600
2 608 605 131
C1a
5
5
159494
150
1200
2 608 605 132
C1a
5
5
159500
Opakowanie 5 szt.
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Stone, Ø 150 mm, 9 otworów
Ź Do szlifowania ekstremalnie twardych materiałów, takich jak kamień, szkło, pleksiglas,
lakier samochodowy lub lakier piecowy
Ź Do szlifierek mimośrodowych Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
9 otworów
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Opakowanie 50 szt.
150
80
2 608 608 047
C0a
50
1
552790
150
100
2 608 608 048
C0a
50
1
552806
150
120
2 608 608 049
C0a
50
1
552813
150
180
2 608 608 050
C0a
50
1
552820
150
240
2 608 608 051
C0a
50
1
552837
150
320
2 608 608 052
C0a
50
1
552844
150
400
2 608 608 053
C0a
50
1
552851
150
600
2 608 608 054
C0a
50
1
552868
150
1200
2 608 608 055
C0a
50
1
552875
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
412 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek mimośrodowych, Best for Stone, Ø 150 mm, 17 otworów
Ź Do szlifowania ekstremalnie twardych materiałów, takich jak kamień, szkło, pleksiglas,
lakier samochodowy lub lakier piecowy
Ź Do szlifierek mimośrodowych Festo/Festool, Protool
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
17 otworów
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Mocowanie na rzepy,
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
DIRECT FORCE
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 50 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
150
80
2 608 608 254
C0a
50
1
590747
150
100
2 608 608 255
C0a
50
1
590754
150
120
2 608 608 256
C0a
50
1
590761
150
180
2 608 608 257
C0a
50
1
590778
150
240
2 608 608 258
C0a
50
1
590785
150
320
2 608 608 259
C0a
50
1
590792
150
400
2 608 608 260
C0a
50
1
590808
150
600
2 608 608 261
C0a
50
1
590815
150
1200
2 608 608 262
C0a
50
1
590822
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe | 413
Osprzęt Bosch 11/12
Osprzęt polerski
do szlifierek mimośrodowych
Ź Osprzęt do polerowania, czyszczenia
lub nadawania struktury powierzchniom
Ź Wszystkie części z mocowaniem na rzepy
Filce polerskie do szlifierek mimośrodowych
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
za
oc
ar
ob
nic
Śr
ed
St
op
ień
tw
ard
oś
ci
na rzepy
Ź Do wstępnego polerowania silnie zabrudzonych lub porysowanych powierzchni
Ź Do użytku z politurą lub pastą szlifierską na równych powierzchniach
Ź Do wszystkich urządzeń popularnych na rynku marek
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
mocowania
mm
System
Informacje dot. zamawiania
drobne
128
2 608 613 009
C1d
1
1
032780
drobne
128
2 608 612 006
C1d
5
1
077101
twarde
128
2 608 612 005
C1d
5
1
077088
drobne
160
3 608 604 001
C1d
2
1
018784
twarde
160
3 608 604 000
C1d
2
1
018777
Gąbki polerskie do szlifierek mimośrodowych
System
mocowania
Właściwości produktu
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Śr
ed
nic
ar
ob
oc
z
am
m
na rzepy
Ź Do polerowania na wysoki połysk lekko zabrudzonych, porysowanych lub wcześniej
polerowanych powierzchni
Ź Do użytku z politurą lub do wcierania substancji utrwalających na wypukłych/wklęsłych
i równych powierzchniach
Ź Do wszystkich urządzeń popularnych na rynku marek
Informacje dot. zamawiania
130
2 608 613 005
C1d
1
1
014854
160
3 608 613 000
C1d
1
1
018753
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
414 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe
Osprzęt Bosch 11/12
Pokrywy z wełny jagnięcej do szlifierek mimośrodowych
Śr
ed
nic
a
ro
bo
c
za
mm
na rzepy
Ź Do wykończenia powierzchni po polerowaniu oraz do usunięcia przyschniętych
pozostałości środka polerskiego
Ź Do użytku na sucho, na wypukłych/wklęsłych i równych powierzchniach
Ź Pomaga uzyskać wysoki połysk
Ź Do wszystkich urządzeń popularnych na rynku marek
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
mocowania
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
System
Informacje dot. zamawiania
Pokrywa z wełny jagnięcej
130
2 608 610 001
C1a
1
1
014786
160
3 608 610 000
C1a
2
1
018746
2 607 001 125
P1d
2
1
039093
Pokrywa z wełny jagnięcej z przystawką
200
Adaptery do szlifierek mimośrodowych
System
mocowania
Ź Używane jako dodatkowa podkładka przy szczególnie delikatnej obróbce
Ź Do szlifowania lub polerowania konturów i wypukłych powierzchni
na rzepy
Adapter, bez dziurkowania
115
2 608 601 008
125
150
C1c
1
1
032735
2 608 601 126
C1c
1
1
220712
2 608 601 127
C1d
1
1
220729
Adapter, dziurkowanie
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe | 415
Osprzęt Bosch 11/12
Okładzina włókninowa do szlifierek mimośrodowych
System
mocowania
Ź Do nadawania struktury (wygląd rustykalny) drewna, do usuwania rdzy z powierzchni
metalowych oraz do przeszlifowywania (matowanie) powierzchni lakierowanych
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
tw
ard
oś
ci
St
op
ień
W
Zia
rn
ym
iar
ist
oś
ć
ym
m
na rzepy
Informacje dot. zamawiania
Okładzina szlifierska z włókniny
Twardość, duża, korund
128
100
zgrubna
2 608 604 055
C1d
1
1
032759
128
100
zgrubna
2 608 604 522
P0f
5
1
077125
150
100
zgrubna
2 608 604 452
C1d
1
1
064453
150
100
zgrubna
3 608 604 023
P0f
5
1
018678
Okładzina szlifierska z włókniny
Twardość, średnia, korund
128
280
średnia
2 608 604 056
C1d
1
1
032766
128
280
średnia
2 608 604 523
P0f
5
1
077132
150
280
średnia
2 608 604 453
C1d
1
1
064460
150
280
średnia
3 608 604 024
P0f
5
1
018685
Okładzina szlifierska z włókniny
Twardość, mała, węglik krzemu (SiC), bez weluru, samoprzylepny
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
128
800
drobna
2 608 604 057
C1d
1
1
032773
128
800
drobna
2 608 604 524
P0f
5
1
077149
150
800
drobna
2 608 604 454
C1d
1
1
064477
150
800
drobna
3 608 604 025
P0f
5
1
018692
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
416 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe
Osprzęt Bosch 11/12
Osprzęt do
szlifierek mimośrodowych Bosch
Ź Talerze szlifierskie jako uzupełnienie lub talerze
wymienne do szlifierek mimośrodowych
Ź Geometria krawędzi talerza w kształcie pagody
powoduje zmniejszenie sztywności w strefach
brzegowych oraz lepsze szlifowanie na zaokrągleniach i na krawędziach
Ź Perfekcyjny efekt szlifowania powierzchni
płaskich dzięki zastosowaniu pianki, która lepiej
dopasowuje się do obrabianej powierzchni
Talerze szlifierskie do szlifierek mimośrodowych Bosch
ie
nic
am
m
na rzepy
Ź Twarde talerze szlifierskie (niebieskie) do wydajnego szlifowania zgrubnego przy
niższej jakości obróbki powierzchni
Ź Do zeszlifowywania farb, masy szpachlowej, gipsu oraz płaskich powierzchni
z naturalnego drewna
Ź Duża wytrzymałość przy obrabianiu krawędzi powoduje dużą przydatność do wąskich
krawędzi
Ź Średniotwarde talerze szlifierskie (czarne) do standardowych i zgrubnych prac szlifierskich
Ź Miękkie talerze szlifierskie (szare) do standardowych prac szlifierskich
Ź Duża wydajność usuwania materiału i dobra jakość obróbki – wszechstronne zastosowania
Ź Bardzo miękkie talerze szlifierskie (szare) do szlifowania wykończeniowego oraz
szlifowania powierzchni zaokrąglonych i elementów kształtowych
Ź Najwyższa jakość obróbki powierzchniowej przy niewielkiej ilości usuniętego materiału.
Do szlifowania pomiędzy kolejnymi lakierowaniami i do końcowego szlifowania lakieru
przez stolarzy, lakierników, montażystów kuchni oraz rzemieślników zajmujących
się obróbką Corianu
Śr
ed
W
yk
on
an
niebieski – twardy
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
mocowania
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
System
Informacje dot. zamawiania
Talerze szlifierskie
Do Bosch GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional
czarny – średniotwardy
bardzo miękki
125
2 608 601 117
C1c
1
1
219488
drobne
125
2 608 601 118
C1c
1
1
219495
twarde
125
2 608 601 119
C1c
1
1
219501
Talerze szlifierskie
Do Bosch GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional
bardzo miękki
150
2 608 601 114
C1c
1
1
219457
drobne
150
2 608 601 115
C1c
1
1
219464
twarde
150
2 608 601 116
C1c
1
1
219471
szary – miękki/bardzo
miękki
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe | 417
Osprzęt Bosch 11/12
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
W
Śr
ed
nic
a
yk
on
an
ie
mm
Talerze szlifierskie do szlifierek mimośrodowych Bosch
Informacje dot. zamawiania
Talerze szlifierskie
Do Bosch GEX 150 Turbo Professional
drobne
niebieski – twardy
150
2 608 601 185
C1c
1
1
375214
Talerze szlifierskie
Do Bosch PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE
drobne
125
2 608 601 063
C1c
1
1
077460
średniotwarde
125
2 608 601 062
C1c
1
1
077453
twarde
125
2 608 601 061
C1c
1
1
077446
czarny – średniotwardy
Talerze szlifierskie
Do Bosch GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE
szary – miękki/bardzo
drobne
150
2 608 601 051
C1c
1
1
063074
średniotwarde
150
2 608 601 052
C1c
1
1
063081
twarde
150
2 608 601 053
C1c
1
1
063098
miękki
Talerze szlifierskie
Do GEX 125-1 AE Professional
bardzo miękki
125
2 608 000 351
C1c
1
1
465489
średniotwarde
125
2 608 000 349
C1c
1
1
454957
twarde
125
2 608 000 352
C1c
1
1
465496
150
3 608 601 006
C1c
1
1
018616
150
3 607 031 211
C1c
1
1
019125
2 608 601 173
C1c
1
1
294751
Talerze szlifierskie
Do GEX 150 ACE Professional
średniotwarde
Tarcza napędowa
Do Bosch GEX 150 ACE Professional
-
Talerze szlifierskie
Do GEX 270 A; GEX 270 AE Professional
średniotwarde
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
125
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
418 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki mimośrodowe
Osprzęt Bosch 11/12
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
mm
Śr
ed
nic
a
W
yk
on
an
ie
Talerze szlifierskie do szlifierek mimośrodowych Bosch
Informacje dot. zamawiania
Talerze szlifierskie
Do Bosch PEX 115
drobne
115
2 608 601 066
C1c
1
1
079174
średniotwarde
115
2 608 601 065
C1c
1
1
079181
twarde
115
2 608 601 064
C1c
1
1
079198
125
2 608 601 175
C1c
1
1
329217
Talerze szlifierskie
Do Bosch PEX 220 A
średniotwarde
Talerze szlifierskie ze śrubami i kluczem sześciokątnym
Do Bosch PEX 270 A; PEX 270 AE
średniotwarde
125
2 608 601 169
C1c
1
1
260459
150
2 608 601 179
C1c
1
1
331944
Talerze szlifierskie
Do Bosch PEX 15; PEX 420 AE
średniotwarde
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
.o
pa
k.
Za
w.
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Dodatkowa rękojeść do szlifierek mimośrodowych
Informacje dot. zamawiania
Rękojeść dodatkowa
Do GEX 125; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11
2 602 026 070
P0b
1
1
113816
2 602 026 046
P0b
1
1
014847
Rękojeść dodatkowa
Do Bosch PEX 115
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki trójkątne | 419
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne
do szlifierek trójkątnych
Ź Wydajne papiery ścierne w wersjach Best for Paint,
Best for Wood, Best for Stone, Expert for Wood
Ź Do szlifowania narożników i powierzchni drewnianych
oraz kamiennych, a także pokrytych lakierem, farbą lub
lakierem samochodowym
Ź Mocowanie na rzepy zapewnia szybką wymianę papieru,
a otwory umożliwiają wewnętrzne odsysanie pyłu
Ź Papier ścierny do urządzeń wszystkich popularnych
marek i średnic
Papiery ścierne do szlifierek trójkątnych, Best for Paint, 93 mm, 6 otworów
Ź Odpowiednie do szlifowania farby, lakieru lub mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek trójkątnych Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
6 otworów
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 50 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
93
40
2 608 608 056
C0a
50
1
552882
93
60
2 608 608 057
C0a
50
1
552899
93
80
2 608 608 058
C0a
50
1
552905
93
100
2 608 608 059
C0a
50
1
552912
93
120
2 608 608 060
C0a
50
1
552929
93
180
2 608 608 061
C0a
50
1
552936
93
240
2 608 608 062
C0a
50
1
552943
93
320
2 608 608 063
C0a
50
1
552950
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
420 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki trójkątne
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek trójkątnych, Best for Paint, 93 mm, 6 otworów
Ź Odpowiednie do szlifowania farby, lakieru lub mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek trójkątnych Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Ź Best for Paint – w sprzedaży od lutego/marca 2011
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
6 otworów
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 5 szt.
93
40
2 608 605 133
C1a
5
5
159517
93
60
2 608 605 134
C1a
5
5
159524
93
80
2 608 605 135
C1a
5
5
159531
93
100
2 608 605 136
C1a
5
5
159548
93
120
2 608 605 137
C1a
5
5
159555
93
180
2 608 605 138
C1a
5
5
159562
93
240
2 608 605 139
C1a
5
5
159579
93
320
2 608 606 693
C1a
5
5
179584
60
120
240
2 608 605 147
C1a
6
5
159654
Opakowanie 6 szt.
93
Papiery ścierne do szlifierek trójkątnych, Best for Paint, Ø 95 mm, 6 otworów
Ź Odpowiednie do szlifowania farby, lakieru lub mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek trójkątnych Festo/Festool
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
6 otworów
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Opakowanie 50 szt.
95
40
2 608 608 064
C0a
50
1
552967
95
60
2 608 608 065
C0a
50
1
552974
95
80
2 608 608 066
C0a
50
1
552981
95
100
2 608 608 067
C0a
50
1
552998
95
120
2 608 608 068
C0a
50
1
553001
95
180
2 608 608 069
C0a
50
1
553018
95
240
2 608 608 070
C0a
50
1
553025
95
320
2 608 608 071
C0a
50
1
553032
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki trójkątne | 421
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek trójkątnych, Best for Paint, 100 x 150 mm, 7 otworów
Ź Odpowiednie do szlifowania farby, lakieru lub mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek trójkątnych Festo/Festool
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
7 otworów
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 50 szt.
100x150
40
2 608 608 072
C0a
50
1
553049
100x150
60
2 608 608 073
C0a
50
1
553056
100x150
80
2 608 608 074
C0a
50
1
553063
100x150
100
2 608 608 075
C0a
50
1
553070
100x150
120
2 608 608 076
C0a
50
1
553087
100x150
180
2 608 608 077
C0a
50
1
553094
100x150
240
2 608 608 078
C0a
50
1
553100
Papiery ścierne do szlifierek trójkątnych, Best for Wood, 93 mm, 6 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek trójkątnych Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
6 otworów
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Opakowanie 50 szt.
93
40
2 608 607 878
C0a
50
1
551519
93
60
2 608 607 879
C0a
50
1
551526
93
80
2 608 607 880
C0a
50
1
551533
93
100
2 608 607 881
C0a
50
1
551540
93
120
2 608 607 882
C0a
50
1
551557
93
180
2 608 607 883
C0a
50
1
551564
93
240
2 608 607 884
C0a
50
1
551571
93
320
2 608 607 885
C0a
50
1
551588
93
400
2 608 607 886
C0a
50
1
551595
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
422 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki trójkątne
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek trójkątnych, Best for Wood, 93 mm, 6 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek trójkątnych Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Ź Best for Wood – w sprzedaży od lutego/marca 2011
DIRECT FORCE
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
6 otworów
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Mocowanie na rzepy,
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 5 szt.
93
40
2 608 605 148
C1a
5
5
159661
93
60
2 608 605 149
C1a
5
5
159678
93
80
2 608 605 150
C1a
5
5
159685
93
100
2 608 605 151
C1a
5
5
159692
93
120
2 608 605 152
C1a
5
5
159708
93
180
2 608 605 153
C1a
5
5
159715
93
240
2 608 605 154
C1a
5
5
159722
93
320
2 608 605 155
C1a
5
5
159739
93
400
2 608 605 156
C1a
5
5
159746
60
120
240
2 608 605 165
C1a
6
5
159838
Opakowanie 6 szt.
93
Papiery ścierne do szlifierek trójkątnych, Best for Wood, 95 mm, 6 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek trójkątnych Festo/Festool
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
6 otworów
Opakowanie 50 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
95
40
2 608 607 895
C0a
50
1
550567
95
60
2 608 607 896
C0a
50
1
550574
95
80
2 608 607 897
C0a
50
1
550581
95
100
2 608 607 898
C0a
50
1
550598
95
120
2 608 607 899
C0a
50
1
550604
95
180
2 608 607 900
C0a
50
1
550611
95
240
2 608 607 901
C0a
50
1
550628
95
320
2 608 607 902
C0a
50
1
550635
95
400
2 608 607 903
C0a
50
1
550642
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki trójkątne | 423
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek trójkątnych, Best for Wood, 100 x 150 mm, 7 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek trójkątnych Festo/Festool
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
7 otworów
ć
ym
m
Mocowanie na rzepy,
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
DIRECT FORCE
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 50 szt.
100x150
40
2 608 607 887
C0a
50
1
551601
100x150
60
2 608 607 888
C0a
50
1
551618
100x150
80
2 608 607 889
C0a
50
1
551625
100x150
100
2 608 607 890
C0a
50
1
550512
100x150
120
2 608 607 891
C0a
50
1
550529
100x150
180
2 608 607 892
C0a
50
1
550536
100x150
240
2 608 607 893
C0a
50
1
550543
100x150
320
2 608 607 894
C0a
50
1
550550
Papiery ścierne do szlifierek trójkątnych, Expert for Wood, 93 mm, 6 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych
Ź Do szlifierek trójkątnych Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Ź Expert for Wood – w sprzedaży od lutego/marca 2011
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
6 otworów
Opakowanie 5 szt.
93
40
2 608 605 599
C1a
5
5
170833
93
60
2 608 605 600
C1a
5
5
170840
93
80
2 608 605 601
C1a
5
5
170857
93
120
2 608 605 602
C1a
5
5
170864
93
180
2 608 605 603
C1a
5
5
170871
93
240
2 608 605 604
C1a
5
5
170888
60
120
240
2 608 605 191
C1a
6
5
160094
Opakowanie 6 szt.
93
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
424 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki trójkątne
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek trójkątnych, Expert for Wood, 82 mm
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych
Ź Do szlifierek trójkątnych Fein
Ź Expert for Wood – w sprzedaży od lutego/marca 2011
DIRECT FORCE
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
Mocowanie na rzepy
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 5 szt.
82
40
2 608 605 172
C1a
5
5
159906
82
60
2 608 605 173
C1a
5
5
159913
82
80
2 608 605 174
C1a
5
5
159920
82
120
2 608 605 175
C1a
5
5
159937
82
180
2 608 605 573
C1a
5
5
170574
82
240
2 608 605 574
C1a
5
5
170581
60
120
240
2 608 605 176
C1a
6
5
159944
Opakowanie 6 szt.
82
Papiery ścierne do szlifierek trójkątnych, Expert for Wood, 105 mm, 6 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych
Ź Do szlifierek trójkątnych AEG, Kress
Ź Expert for Wood – w sprzedaży od lutego/marca 2011
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
6 otworów
Opakowanie 5 szt.
105
40
2 608 605 177
C1a
5
5
159951
105
60
2 608 605 178
C1a
5
5
159968
105
80
2 608 605 179
C1a
5
5
159975
105
120
2 608 605 180
C1a
5
5
159982
105
180
2 608 605 575
C1a
5
5
170598
105
240
2 608 605 576
C1a
5
5
170604
60
120
240
2 608 605 181
C1a
6
5
159999
Opakowanie 6 szt.
105
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki trójkątne | 425
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek trójkątnych, Expert for Wood, 32 mm
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych
Ź Do szlifierek trójkątnych Bosch, Skil
Ź Expert for Wood – w sprzedaży od lutego/marca 2011
DIRECT FORCE
Właściwości produktu
.
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
dziurkowania
ć
ym
m
„języczek“, bez
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
na rzepy, ściernica
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
System mocowania
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 5 szt.
32
40
2 608 605 166
C1a
5
5
159845
32
60
2 608 605 167
C1a
5
5
159852
32
80
2 608 605 168
C1a
5
5
159869
32
120
2 608 605 169
C1a
5
5
159876
32
240
2 608 605 170
C1a
5
5
159883
60
120
240
2 608 605 171
C1a
6
5
159890
Opakowanie 6 szt.
32
Papiery ścierne do szlifierek trójkątnych, Best for Stone, 93 mm, 6 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich ekstremalnie twardych materiałów jak kamień, szkło,
pleksiglas, lakier samochodowy lub lakier piecowy
Ź Do szlifierek trójkątnych Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
6 otworów
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Opakowanie 50 szt.
93
80
2 608 608 079
C0a
50
1
553117
93
100
2 608 608 080
C0a
50
1
553124
93
120
2 608 608 081
C0a
50
1
553131
93
180
2 608 608 082
C0a
50
1
553148
93
240
2 608 608 083
C0a
50
1
553155
93
320
2 608 608 084
C0a
50
1
553162
93
400
2 608 608 085
C0a
50
1
553179
93
600
2 608 608 086
C0a
50
1
553186
93
1200
2 608 608 087
C0a
50
1
553193
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
426 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki trójkątne
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek trójkątnych, Best for Stone, 93 mm, 6 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich ekstremalnie twardych materiałów jak kamień, szkło,
pleksiglas, lakier samochodowy lub lakier piecowy
Ź Do szlifierek trójkątnych Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Ź Best for Stone – w sprzedaży od lutego/marca 2011
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
6 otworów
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 5 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
93
80
2 608 605 192
C1a
5
5
160100
93
100
2 608 605 193
C1a
5
5
160117
93
120
2 608 605 194
C1a
5
5
160124
93
180
2 608 605 195
C1a
5
5
160131
93
240
2 608 605 196
C1a
5
5
160148
93
320
2 608 605 197
C1a
5
5
160155
93
400
2 608 605 198
C1a
5
5
160162
93
600
2 608 605 199
C1a
5
5
160179
93
1200
2 608 605 200
C1a
5
5
159180
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki trójkątne | 427
Osprzęt Bosch 11/12
Osprzęt polerski
do szlifierek trójkątnych
Okładziny włókninowe do szlifierek trójkątnych
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
St
op
ień
W
Zia
ym
rn
iar
ist
oś
ć
ym
m
na rzepy
Ź Do kształtowania struktury (wygląd rustykalny) drewna, do usuwania rdzy z powierzchni
metalowych oraz do przeszlifowywania (matowanie) powierzchni lakierowanych
Ź Włóknina czyszcząca do usuwania zabrudzeń i nalotów, przy zachowaniu niezmienionej
powierzchni materiału. Bez materiału ściernego – na miękkich materiałach może
pozostawić lekkie zarysowania
Ź Do szlifierek trójkątnych Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
mocowania
tw
ard
oś
ci
System
Informacje dot. zamawiania
Włóknina
93
100
średnia
2 608 604 494
C1d
1
5
070805
93
280
zgrubna
2 608 604 495
C1d
1
5
070812
C1d
1
5
070829
Włóknina czyszcząca bez materiału ściernego
93 bez ziarnistości
2 608 604 496
-
Filc polerski do szlifierek trójkątnych
Ź Do wstępnego polerowania silnie zabrudzonych i porysowanych powierzchni – przy
zastosowaniu politury lub pasty szlifierskiej na równych powierzchniach
Ź Do szlifierek trójkątnych Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
System
mocowania
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
St
op
ień
W
ym
iar
ym
m
tw
ard
oś
ci
na rzepy
Informacje dot. zamawiania
Filc polerski
93
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
twarde
2 608 613 016
C1d
1
5
070843
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
428 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki trójkątne
Osprzęt Bosch 11/12
Osprzęt do
szlifierek trójkątnych Bosch
Stopa szlifierska do szlifierek trójkątnych Bosch
System
mocowania
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
.o
pa
k.
Za
w.
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
na rzepy
Informacje dot. zamawiania
Płyta szlifierska
Do GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E
2 608 000 211
C1d
1
1
109505
2 608 000 149
C1d
1
1
076401
2 608 000 320
C1c
1
1
357227
C1c
1
1
332293
Płyta szlifierska
Do PDA 100; PDA 120 E
Płyta szlifierska
Do Bosch PRIO; PSM 80 A
Płyta szlifierska
Do PSM 160 A; PSM 160 AE; PSM Ventaro 1400
2 608 601 181
Przystawka do szlifowania lameli, do szlifierek trójkątnych Bosch
System
Ź Do szlifowania drzwi z elementami żaluzjowymi lub okiennic
mocowania
na rzepy
Przystawka do szlifowania lameli
Do GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400
2 608 000 200
C1d
1
1
109499
2 608 000 145
C1d
1
1
073127
Przystawka do szlifowania lameli
Do PDA 100; PDA 120 E
Zapasowa tkanina z mocowaniem na rzepy do przystawki do szlifowania lameli
Do GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 140
2 601 099 044
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
C1d
2
1
076395
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki trójkątne | 429
Osprzęt Bosch 11/12
Ściernice „języczek“ do szlifierek trójkątnych Bosch
W
ym
iar
Właściwości produktu
.
ym
m
na rzepy
Ź Do szlifowania w wąskich przestrzeniach pomiędzy elementami
Ź Do GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A;
PSM Ventaro 1400
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
mocowania
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
.o
pa
k.
Za
w.
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
System
Informacje dot. zamawiania
Zapasowa tkanina z mocowaniem na rzepy do ściernicy „języczek“
2 601 099 074
C1c
2
1
110907
2 608 000 199
C1d
1
1
109482
2 608 000 198
C1d
1
1
109475
Ściernica „języczek“, płaska
Ściernica „języczek“, owalna
Adapter do szlifierek trójkątnych Bosch
System
mocowania
na rzepy
Ź Do szczególnie delikatnych prac, idealne do szlifowania konturów lub zaokrąglonych
powierzchni
Ź Do szlifierek trójkątnych GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180;
PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch Prio
Adapter
93
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
2 608 601 137
C1c
1
1
223782
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
430 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki uniwersalne
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne
do szlifierek uniwersalnych
Ź Wydajne papiery ścierne w wersjach Best for
Paint, Expert for Wood
Ź Do szlifowania narożników, powierzchni pokrytych
farbą lub lakierem, powierzchni drewnianych
Ź Mocowanie na rzepy zapewnia szybką wymianę
papieru, a otwory umożliwiają wewnętrzne
odsysanie pyłu
Papiery ścierne do szlifierek uniwersalnych, Best for Paint, 102x62, 93 mm, 11 otworów
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek uniwersalnych Bosch, Skil
Ź Best for Paint – w sprzedaży od lutego/marca 2011
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Właściwości produktu
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ya
ć
rku
sz
am
m
11 otworów
Informacje dot. zamawiania
102x62, 93
40
2 608 607 402
C1a
10
1
323239
102x62, 93
80
2 608 607 403
C1a
10
1
323246
102x62, 93
120
2 608 607 404
C1a
10
1
323253
102x62, 93
180
2 608 607 405
C1a
10
1
323260
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki uniwersalne | 431
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek uniwersalnych, Expert for Wood, 102x62, 93 mm, 11 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych
Ź Do szlifierek uniwersalnych Bosch, Skil
Ź Expert for Wood – w sprzedaży od lutego/marca 2011
DIRECT FORCE
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ya
ć
rku
sz
11 otworów
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
am
m
Mocowanie na rzepy,
Informacje dot. zamawiania
102x62, 93
40
2 608 607 407
C1a
10
1
323284
102x62, 93
80
2 608 607 408
C1a
10
1
323291
102x62, 93
120
2 608 607 409
C1a
10
1
323307
102x62, 93
180
2 608 607 410
C1a
10
1
323314
Papiery ścierne do szlifierek uniwersalnych, Expert for Wood, Best for Paint, 102x62,
93 mm, 11 otworów
Ź Expert for Wood do szlifowania wszystkich gatunków drewna i materiałów drewnianych
(3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
Ź Best for Paint do szlifowania farby, lakieru, masy szpachlowej
(2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
Ź Do szlifierek uniwersalnych Bosch, Skil
Ź Expert for Wood, Best for Paint – w sprzedaży od lutego/marca 2011
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
11 otworów
102x62, 93
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
3x40
6x80
3x120
3x180
2x40
2x80
4x120
2x180
2 608 607 417
C1c
25
1
327695
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
432 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki uniwersalne
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek uniwersalnych, Expert for Wood, 100x170 mm
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych
Ź Do szlifierek uniwersalnych Black & Decker
Ź Expert for Wood – w sprzedaży od lutego/marca 2011
DIRECT FORCE
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
8 otworów
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Mocowanie na rzepy,
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 5 szt.
100x170
40
2 608 605 182
C1a
5
5
160001
100x170
60
2 608 605 183
C1a
5
5
160018
100x170
80
2 608 605 184
C1a
5
5
160025
100x170
120
2 608 605 185
C1a
5
5
160032
100x170
180
2 608 605 577
C1a
5
5
170611
100x170
240
2 608 605 578
C1a
5
5
170628
60
120
240
2 608 605 186
C1a
6
5
160049
Opakowanie 6 szt.
100x170
Papiery ścierne do szlifierek uniwersalnych, Expert for Wood, 4 otwory
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych
Ź Do szlifierek uniwersalnych Black & Decker
Ź Expert for Wood – w sprzedaży od lutego/marca 2011
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
.o
pa
k.
Za
w.
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Zia
rn
ist
oś
ć
4 otwory
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 5 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
40
2 608 607 428
C1a
5
5
337076
80
2 608 607 429
C1a
5
10
337083
120
2 608 607 430
C1a
5
10
337090
180
2 608 607 431
C1a
5
10
337106
2x80
2x120
2x180
2 608 607 432
C1a
6
10
337113
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki uniwersalne | 433
Osprzęt Bosch 11/12
Włóknina czyszcząca do szlifierek uniwersalnych, 102x62, 93 mm
System
mocowania
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ya
ć
rku
sz
am
m
na rzepy
Ź Do szlifierek uniwersalnych Bosch, Skil
Ź Średnia/drobna
Informacje dot. zamawiania
2-częściowy zestaw włóknin czyszczących
102x62, 93
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
średnia
drobna
2 608 607 419
C1c
2
1
327718
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
434 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne
do szlifierek oscylacyjnych
Ź Wydajne, przycięte do odpowiedniego formatu
papiery ścierne w wersjach Best for Paint, Best for
Wood, Expert for Wood
Ź Do obróbki farby, lakieru i masy szpachlowej,
materiałów drewnianych, twardego drewna, płyt
wiórowych i budowlanych oraz metalu
Ź Z mocowaniem na rzepy umożliwiającym szybką
wymianę papieru i bez rzepów do mocowania
za pomocą kabłąka
Ź Bez lub z otworami do wewnętrznego odsysania
pyłu
Ź Papier ścierny do urządzeń wszystkich popularnych
marek i średnic
Dla każdego materiału optymalny papier ścierny
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Paint, 80 x 133 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
8 otworów
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 50 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
80x133
40
2 608 607 952
C0a
50
1
551632
80x133
60
2 608 607 953
C0a
50
1
551649
80x133
80
2 608 607 954
C0a
50
1
551656
80x133
100
2 608 607 955
C0a
50
1
551663
80x133
120
2 608 607 956
C0a
50
1
551670
80x133
180
2 608 607 957
C0a
50
1
551687
80x133
240
2 608 607 958
C0a
50
1
551694
80x133
320
2 608 607 959
C0a
50
1
551700
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne | 435
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Paint, 80 x 133 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
Ź Best for Paint – w sprzedaży od czerwca 2011
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
8 otworów
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 10 szt.
80x133
40
2 608 607 220
C1a
10
5
247566
80x133
60
2 608 607 221
C1a
10
5
247580
80x133
80
2 608 607 222
C1a
10
5
247597
80x133
100
2 608 607 223
C1a
10
5
247603
80x133
120
2 608 607 224
C1a
10
5
247610
80x133
180
2 608 607 225
C1a
10
5
247627
80x133
240
2 608 607 226
C1a
10
5
247634
80x133
320
2 608 607 227
C1a
10
5
247641
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Paint, 93x180 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Festo/Festool
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
8 otworów
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Opakowanie 50 szt.
93x180
40
2 608 607 960
C0a
50
1
551717
93x180
60
2 608 607 961
C0a
50
1
551724
93x180
80
2 608 607 962
C0a
50
1
551731
93x180
100
2 608 607 963
C0a
50
1
551748
93x180
120
2 608 607 964
C0a
50
1
551755
93x180
180
2 608 607 965
C0a
50
1
551762
93x180
240
2 608 607 966
C0a
50
1
551779
93x180
320
2 608 607 967
C0a
50
1
551786
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
436 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Paint, 93x186 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool,
Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
8 otworów
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 50 szt.
93x186
40
2 608 607 968
C0a
50
1
551793
93x186
60
2 608 607 969
C0a
50
1
551809
93x186
80
2 608 607 970
C0a
50
1
551816
93x186
100
2 608 607 971
C0a
50
1
551823
93x186
120
2 608 607 972
C0a
50
1
551830
93x186
180
2 608 607 973
C0a
50
1
551847
93x186
240
2 608 607 974
C0a
50
1
551854
93x186
320
2 608 607 975
C0a
50
1
551861
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Paint, 93x186 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool,
Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
Ź Best for Paint – w sprzedaży od czerwca 2011
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
8 otworów
Opakowanie 10 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
93x186
40
2 608 605 201
C1a
10
5
160186
93x186
60
2 608 605 202
C1a
10
5
160193
93x186
80
2 608 605 203
C1a
10
5
160209
93x186
100
2 608 606 695
C1a
10
5
179607
93x186
120
2 608 605 204
C1a
10
5
160216
93x186
180
2 608 605 205
C1a
10
5
160223
93x186
240
2 608 605 206
C1a
10
5
160230
93x186
320
2 608 605 671
C1a
10
5
171557
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne | 437
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Paint, 93 x 230 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Einhell, Festo/Festool,
Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Best for Paint – w sprzedaży od czerwca 2011
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
Napinany, 8 otworów
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 10 szt.
93x230
40
2 608 605 207
C1a
10
5
160247
93x230
60
2 608 605 208
C1a
10
5
160254
93x230
80
2 608 605 209
C1a
10
5
160261
93x230
100
2 608 606 703
C1a
10
1
179683
93x230
120
2 608 605 210
C1a
10
5
160278
93x230
180
2 608 605 211
C1a
10
5
160285
93x230
240
2 608 605 212
C1a
10
5
160292
93x230
320
2 608 605 673
C1a
10
5
171571
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Paint, 93x230 mm
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do popularnych szlifierek oscylacyjnych
Ź Best for Paint – w sprzedaży od czerwca 2011
Napinany,
bez dziurkowania
Opakowanie 10 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
93x230
40
2 608 605 681
C1a
10
5
171656
93x230
60
2 608 605 682
C1a
10
5
171663
93x230
80
2 608 605 683
C1a
10
5
171670
93x230
100
2 608 606 704
C1a
10
5
179690
93x230
120
2 608 605 684
C1a
10
5
171687
93x230
180
2 608 605 685
C1a
10
5
171694
93x230
240
2 608 605 686
C1a
10
5
171700
93x230
320
2 608 605 687
C1a
10
5
171717
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
438 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Paint, 115 x 107 mm, 6 otworów
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierki oscylacyjnej Bosch GSS 140 A Professional
Ź Best for Paint – w sprzedaży od czerwca 2011
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
6 otworów
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 10 szt.
115x107
40
2 608 607 443
C1a
10
5
343732
115x107
60
2 608 607 444
C1a
10
5
343749
115x107
80
2 608 607 445
C1a
10
5
343756
115x107
120
2 608 607 446
C1a
10
5
343763
115x107
180
2 608 607 447
C1a
10
5
343770
115x107
240
2 608 607 448
C1a
10
5
343787
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Paint, 115 x 140 mm, 6 otworów
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierki oscylacyjnej Bosch GSS 140 A Professional
Ź Best for Paint – w sprzedaży od czerwca 2011
Napinany, 6 otworów
Opakowanie 10 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
115x140
40
2 608 607 449
C1a
10
5
343794
115x140
60
2 608 607 450
C1a
10
5
343800
115x140
80
2 608 607 451
C1a
10
5
343817
115x140
120
2 608 607 452
C1a
10
5
343824
115x140
180
2 608 607 453
C1a
10
5
343831
115x140
240
2 608 607 454
C1a
10
5
343848
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne | 439
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Paint, 115 x 230 mm, 14 otworów
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell, Elu,
Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
14 otworów
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 50 szt.
115x230
40
2 608 607 976
C0a
50
1
551878
115x230
60
2 608 607 977
C0a
50
1
552134
115x230
80
2 608 607 978
C0a
50
1
552141
115x230
100
2 608 607 979
C0a
50
1
552158
115x230
120
2 608 607 980
C0a
50
1
552127
115x230
180
2 608 607 981
C0a
50
1
552165
115x230
240
2 608 607 982
C0a
50
1
552172
115x230
320
2 608 607 983
C0a
50
1
552189
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Paint, 115 x 230 mm, 14 otworów
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell, Elu,
Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Best for Paint – w sprzedaży od czerwca 2011
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
14 otworów
Opakowanie 10 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
115x230
40
2 608 605 213
C1a
10
5
160308
115x230
60
2 608 605 214
C1a
10
5
160315
115x230
80
2 608 605 215
C1a
10
5
160322
115x230
100
2 608 606 705
C1a
10
5
179706
115x230
120
2 608 605 216
C1a
10
5
160339
115x230
180
2 608 605 217
C1a
10
5
160346
115x230
240
2 608 605 218
C1a
10
5
160353
115x230
320
2 608 605 674
C1a
10
5
171588
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
440 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Paint, 115 x 280 mm, 14 otworów
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Elu,
Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil
Ź Best for Paint – w sprzedaży od czerwca 2011
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
Napinany, 14 otworów
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 10 szt.
115x280
40
2 608 605 840
C1a
10
5
173247
115x280
60
2 608 605 841
C1a
10
5
173254
115x280
80
2 608 605 842
C1a
10
5
173261
115x280
100
2 608 605 843
C1a
10
5
173278
115x280
120
2 608 605 844
C1a
10
5
173285
115x280
180
2 608 605 845
C1a
10
5
173292
115x280
240
2 608 605 846
C1a
10
5
173308
115x280
320
2 608 605 847
C1a
10
5
173315
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Wood, 80 x 133 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
8 otworów
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Opakowanie 50 szt.
80x133
40
2 608 607 904
C0a
50
1
550659
80x133
60
2 608 607 905
C0a
50
1
550666
80x133
80
2 608 607 906
C0a
50
1
550673
80x133
100
2 608 607 907
C0a
50
1
550680
80x133
120
2 608 607 908
C0a
50
1
550697
80x133
180
2 608 607 909
C0a
50
1
550703
80x133
240
2 608 607 910
C0a
50
1
550710
80x133
320
2 608 607 911
C0a
50
1
550727
80x133
400
2 608 607 912
C0a
50
1
550734
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne | 441
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Wood, 80 x 133 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
Ź Best for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
Właściwości produktu
.
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
8 otworów
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Mocowanie na rzepy,
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
DIRECT FORCE
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 10 szt.
80x133
40
2 608 607 228
C1a
10
5
247658
80x133
60
2 608 607 229
C1a
10
5
247665
80x133
80
2 608 607 230
C1a
10
5
247672
80x133
100
2 608 607 231
C1a
10
5
247689
80x133
120
2 608 607 232
C1a
10
5
247696
80x133
180
2 608 607 233
C1a
10
5
247702
80x133
240
2 608 607 234
C1a
10
5
247719
80x133
320
2 608 607 235
C1a
10
5
247726
80x133
400
2 608 607 236
C1a
10
5
247733
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Wood, 93x180 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Festo/Festool
DIRECT FORCE
Opakowanie 50 szt.
Mocowanie na rzepy,
93x180
40
2 608 607 913
C0a
50
1
550741
8 otworów
93x180
60
2 608 607 914
C0a
50
1
550758
93x180
80
2 608 607 915
C0a
50
1
550765
93x180
100
2 608 607 916
C0a
50
1
550772
93x180
120
2 608 607 917
C0a
50
1
550789
93x180
180
2 608 607 918
C0a
50
1
550796
93x180
240
2 608 607 919
C0a
50
1
550802
93x180
320
2 608 607 920
C0a
50
1
550819
93x180
400
2 608 607 921
C0a
50
1
550826
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
442 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Wood, 93x186 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool,
Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
8 otworów
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 50 szt.
93x186
40
2 608 607 922
C0a
50
1
550833
93x186
60
2 608 607 923
C0a
50
1
550840
93x186
80
2 608 607 924
C0a
50
1
550857
93x186
100
2 608 607 925
C0a
50
1
550864
93x186
120
2 608 607 926
C0a
50
1
550871
93x186
180
2 608 607 927
C0a
50
1
550888
93x186
240
2 608 607 928
C0a
50
1
550895
93x186
320
2 608 607 929
C0a
50
1
550901
93x186
400
2 608 607 930
C0a
50
1
550918
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Wood, 93x186 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool,
Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
Ź Best for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
8 otworów
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Opakowanie 10 szt.
93x186
40
2 608 605 253
C1a
10
5
160704
93x186
60
2 608 605 254
C1a
10
5
160711
93x186
80
2 608 605 255
C1a
10
5
160728
93x186
100
2 608 606 706
C1a
10
5
179713
93x186
120
2 608 605 256
C1a
10
5
160735
93x186
180
2 608 605 257
C1a
10
5
160742
93x186
240
2 608 605 258
C1a
10
5
160759
93x186
320
2 608 605 899
C1a
10
5
173834
93x186
400
2 608 605 259
C1a
10
5
160766
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne | 443
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Wood, 93 x 230 mm, 8 otworów
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
Napinany, 8 otworów
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Einhell, Festo/Festool,
Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Best for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 10 szt.
93x230
40
2 608 605 225
C1a
10
5
160421
93x230
60
2 608 605 226
C1a
10
5
160438
93x230
80
2 608 605 227
C1a
10
5
160445
93x230
100
2 608 605 909
C1a
10
5
173933
93x230
120
2 608 605 228
C1a
10
5
160452
93x230
180
2 608 605 229
C1a
10
5
160469
93x230
240
2 608 605 230
C1a
10
5
160476
93x230
320
2 608 605 910
C1a
10
5
173940
93x230
400
2 608 605 231
C1a
10
5
160483
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Wood, 93x230 mm
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do popularnych szlifierek oscylacyjnych
Ź Best for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
Opakowanie 10 szt.
Napinany,
93x230
40
2 608 605 232
C1a
10
5
160490
bez dziurkowania
93x230
60
2 608 605 233
C1a
10
5
160506
93x230
80
2 608 605 234
C1a
10
5
160513
93x230
100
2 608 605 920
C1a
10
5
174046
93x230
120
2 608 605 235
C1a
10
5
160520
93x230
180
2 608 605 236
C1a
10
5
160537
93x230
240
2 608 605 237
C1a
10
5
160544
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
444 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Wood, 93 x 280 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch GSS 23 AE; GSS 230 A; GSS 230 AE Professional
Ź Best for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
ist
oś
rn
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
W
ym
iar
żonej płyty szlifierskiej
Zia
8 otworów, do przedłu-
ć
ym
m
Mocowanie na rzepy,
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
DIRECT FORCE
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 10 szt.
93x280
60
2 608 605 272
C1a
10
5
160896
93x280
80
2 608 605 273
C1a
10
5
160902
93x280
120
2 608 605 274
C1a
10
5
160919
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Wood, 115 x 107 mm, 6 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierki oscylacyjnej Bosch GSS 140 A Professional
Ź Best for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
6 otworów
Opakowanie 10 szt.
115x107
40
2 608 607 455
C1a
10
5
343855
115x107
60
2 608 607 456
C1a
10
5
343862
115x107
80
2 608 607 457
C1a
10
5
343879
115x107
120
2 608 607 458
C1a
10
5
343886
115x107
180
2 608 607 459
C1a
10
5
343893
115x107
240
2 608 607 460
C1a
10
5
343909
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Wood, 115 x 140 mm, 6 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierki oscylacyjnej Bosch GSS 140 A Professional
Ź Best for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
Napinany, 6 otworów
Opakowanie 10 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
115x140
40
2 608 607 461
C1a
10
5
343916
115x140
60
2 608 607 462
C1a
10
5
343923
115x140
80
2 608 607 463
C1a
10
5
343930
115x140
120
2 608 607 464
C1a
10
5
343947
115x140
180
2 608 607 465
C1a
10
5
343954
115x140
240
2 608 607 466
C1a
10
5
343961
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne | 445
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Wood, 115 x 230 mm, 14 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell, Elu,
Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Właściwości produktu
.
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
14 otworów
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Mocowanie na rzepy,
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
DIRECT FORCE
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 50 szt.
115x230
40
2 608 607 931
C0a
50
1
550925
115x230
60
2 608 607 932
C0a
50
1
550932
115x230
80
2 608 607 933
C0a
50
1
550949
115x230
100
2 608 607 934
C0a
50
1
550956
115x230
120
2 608 607 935
C0a
50
1
550963
115x230
180
2 608 607 936
C0a
50
1
550970
115x230
240
2 608 607 937
C0a
50
1
550987
115x230
320
2 608 607 938
C0a
50
1
550994
115x230
400
2 608 607 939
C0a
50
1
551007
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Wood, 115 x 230 mm, 14 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell, Elu,
Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Best for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
14 otworów
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Opakowanie 10 szt.
115x230
40
2 608 605 265
C1a
10
5
160827
115x230
60
2 608 605 266
C1a
10
5
160834
115x230
80
2 608 605 267
C1a
10
5
160841
115x230
100
2 608 606 709
C1a
10
5
179744
115x230
120
2 608 605 268
C1a
10
5
160858
115x230
180
2 608 605 269
C1a
10
5
160865
115x230
240
2 608 605 270
C1a
10
5
160872
115x230
320
2 608 605 759
C1a
10
5
172431
115x230
400
2 608 605 271
C1a
10
5
160889
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
446 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Wood, 115 x 280 mm, 14 otworów
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
Napinany, 14 otworów
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Elu,
Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil
Ź Best for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 10 szt.
115x280
40
2 608 605 239
C1a
10
5
160568
115x280
60
2 608 605 240
C1a
10
5
160575
115x280
80
2 608 605 241
C1a
10
5
160582
115x280
100
2 608 606 710
C1a
10
5
179751
115x280
120
2 608 605 242
C1a
10
5
160599
115x280
180
2 608 605 243
C1a
10
5
160605
115x280
240
2 608 605 244
C1a
10
5
160612
115x280
400
2 608 605 245
C1a
10
5
160629
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Wood, 115x280 mm
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do popularnych szlifierek oscylacyjnych
Ź Best for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
Opakowanie 10 szt.
115x280
40
2 608 605 246
C1a
10
5
160636
Napinany,
115x280
60
2 608 605 247
C1a
10
5
160643
bez dziurkowania
115x280
80
2 608 605 248
C1a
10
5
160650
115x280
100
2 608 605 968
C1a
10
5
174527
115x280
120
2 608 605 249
C1a
10
5
160667
115x280
180
2 608 605 250
C1a
10
5
160674
115x280
240
2 608 605 251
C1a
10
5
160681
115x280
320
2 608 606 711
C1a
10
5
179768
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne | 447
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Best for Wood, 115x340 mm
.
ist
oś
rn
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
szlifierskiej
W
do przedłużonej pyty
ym
iar
bez dziurkowania
Zia
Mocowanie na rzepy,
ć
ym
m
DIRECT FORCE
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Ź Do szlifierki oscylacyjnej Bosch PSS 28 AE
Ź Best for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 10 szt.
115x340
60
2 608 605 275
C1a
10
5
160926
115x340
120
2 608 605 276
C1a
10
5
160933
115x340
180
2 608 605 277
C1a
10
5
160940
115x340
240
2 608 605 278
C1a
10
5
160957
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Expert for Wood, 80 x 133 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
Ź Expert for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
DIRECT FORCE
Opakowanie 10 szt.
Mocowanie na rzepy,
80x133
60
2 608 605 279
C1a
10
5
160964
8 otworów
80x133
80
2 608 605 280
C1a
10
5
160971
80x133
100
2 608 605 979
C1a
10
5
174633
80x133
120
2 608 605 281
C1a
10
5
160988
80x133
180
2 608 605 282
C1a
10
5
160995
80x133
240
2 608 605 283
C1a
10
5
161008
80x133
4x60
4x120
2x180
2 608 605 285
C1a
10
5
161022
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Expert for Wood, 80 x 166 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Hitachi, Wegoma
Ź Expert for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
Napinany, 8 otworów
Opakowanie 10 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
80x166
40
2 608 605 286
C1a
10
5
161039
80x166
60
2 608 605 287
C1a
10
5
161046
80x166
80
2 608 605 288
C1a
10
5
161053
80x166
100
2 608 605 289
C1a
10
5
161060
80x166
120
2 608 605 290
C1a
10
5
161077
80x166
180
2 608 605 292
C1a
10
5
161091
80x166
240
2 608 605 293
C1a
10
5
161107
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
448 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Expert for Wood, 93x186 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool,
Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
Ź Expert for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
8 otworów
ć
ym
m
Mocowanie na rzepy,
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
DIRECT FORCE
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 10 szt.
93x186
40
2 608 605 302
C1a
10
5
161190
93x186
60
2 608 605 303
C1a
10
5
161206
93x186
80
2 608 605 304
C1a
10
5
161213
93x186
100
2 608 605 305
C1a
10
5
161220
93x186
120
2 608 605 306
C1a
10
5
161237
93x186
180
2 608 605 308
C1a
10
5
161251
93x186
240
2 608 605 309
C1a
10
5
161268
4x60
4x120
2x180
2 608 605 310
C1a
10
5
161275
93x186
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Expert for Wood, 93x186 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych
Ź Do szlifierek oscylacyjnych KA 175, KA 186/E Black & Decker
Ź Expert for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
8 otworów
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Opakowanie 10 szt.
93x186
40
2 608 605 658
C1a
10
5
171427
93x186
60
2 608 605 659
C1a
10
5
171434
93x186
80
2 608 605 660
C1a
10
5
171441
93x186
100
2 608 605 661
C1a
10
5
171458
93x186
120
2 608 605 662
C1a
10
5
171465
93x186
180
2 608 605 663
C1a
10
5
171472
93x186
240
2 608 605 664
C1a
10
5
171489
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne | 449
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Expert for Wood, 93 x 230 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Einhell, Festo/Festool,
Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Expert for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
Napinany, 8 otworów
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 10 szt.
93x230
40
2 608 605 294
C1a
10
5
161114
93x230
60
2 608 605 295
C1a
10
5
161121
93x230
80
2 608 605 296
C1a
10
5
161138
93x230
100
2 608 605 297
C1a
10
5
161145
93x230
120
2 608 605 298
C1a
10
5
161152
93x230
180
2 608 605 300
C1a
10
5
161176
93x230
240
2 608 605 301
C1a
10
5
161183
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Expert for Wood, 93 x 230 mm, 8 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych
Ź Do szlifierek oscylacyjnych AEG, Black & Decker
Ź Expert for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
Napinany, 8 otworów
Opakowanie 10 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
93x230
40
2 608 606 508
C1a
10
5
177740
93x230
60
2 608 606 509
C1a
10
5
177757
93x230
80
2 608 606 510
C1a
10
5
177764
93x230
100
2 608 606 511
C1a
10
5
177771
93x230
120
2 608 606 512
C1a
10
5
177788
93x230
180
2 608 606 513
C1a
10
5
177795
93x230
240
2 608 606 514
C1a
10
5
177801
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
450 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Expert for Wood, 93x230 mm
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych
Ź Do popularnych szlifierek oscylacyjnych
Ź Expert for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
ć
ist
oś
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
W
Zia
rn
ym
iar
ym
m
bez dziurkowania
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Napinany,
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 10 szt.
93x230
40
2 608 605 583
C1a
10
5
170673
93x230
60
2 608 605 311
C1a
10
5
161282
93x230
80
2 608 605 312
C1a
10
5
161299
93x230
100
2 608 606 515
C1a
10
5
177818
93x230
120
2 608 605 313
C1a
10
5
161305
93x230
180
2 608 605 314
C1a
10
5
161312
93x230
240
2 608 605 315
C1a
10
5
161329
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Expert for Wood, 115 x 230 mm, 14 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych
Ź Do Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell, Elu, Fein, Festo/Festool, Hitachi,
Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Expert for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
14 otworów
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 10 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
115x230
40
2 608 605 584
C1a
10
5
170680
115x230
60
2 608 605 316
C1a
10
5
161336
115x230
80
2 608 605 317
C1a
10
5
161343
115x230
100
2 608 606 531
C1a
10
5
177979
115x230
120
2 608 605 318
C1a
10
5
161350
115x230
180
2 608 605 319
C1a
10
5
161367
115x230
240
2 608 605 320
C1a
10
5
161374
115x230
4x60
4x120
2x180
2 608 605 322
C1a
10
5
161398
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne | 451
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Expert for Wood, 115 x 280 mm, 14 otworów
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych
Ź Do szlifierek oscylacyjnych Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Elu,
Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil
Ź Expert for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
Napinany, 14 otworów
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 10 szt.
115x280
40
2 608 605 341
C1a
10
5
161589
115x280
60
2 608 605 342
C1a
10
5
161596
115x280
80
2 608 605 343
C1a
10
5
161602
115x280
100
2 608 605 344
C1a
10
5
161619
115x280
120
2 608 605 345
C1a
10
5
161626
115x280
180
2 608 605 347
C1a
10
5
161640
115x280
240
2 608 605 348
C1a
10
5
161657
Papiery ścierne do szlifierek oscylacyjnych, Expert for Wood, 115x280 mm
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych
Ź Do popularnych szlifierek oscylacyjnych
Ź Expert for Wood – w sprzedaży od czerwca 2011
Napinany,
bez dziurkowania
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Opakowanie 10 szt.
115x280
40
2 608 605 585
C1a
10
5
170697
115x280
60
2 608 605 323
C1a
10
5
161404
115x280
80
2 608 605 324
C1a
10
5
161411
115x280
100
2 608 606 546
C1a
10
5
178129
115x280
120
2 608 605 325
C1a
10
5
161428
115x280
180
2 608 605 326
C1a
10
5
161435
115x280
240
2 608 605 327
C1a
10
5
161442
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
452 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne
Osprzęt Bosch 11/12
Osprzęt do
szlifierek oscylacyjnych Bosch
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ćp
ap
ier
Dł
ug
oś
Sz
ero
ko
ś
ćp
ap
ier
um
m
um
m
Płyty szlifierskie do szlifierek oscylacyjnych
Informacje dot. zamawiania
Płyta szlifierska, przedłużona
W kształcie delty do obróbki wąskich i trudno dostępnych powierzchni, z mocowaniem
na rzepy. Wymiary takie same jak dla szlifierek trójkątnych Bosch oraz papieru ściernego
Bosch 93 x 185 mm
Do GSS 230 A; GSS 230 AE Professional
93
185
2 608 000 189
P0b
1
1
105767
Płyta szlifierska, przedłużona
Wersja wąska do lameli oraz innych miejsc trudno dostępnych, z mocowaniem na rzepy.
Odpowiednie papiery ścierne (93 x 280 mm).
Do GSS 230 A; GSS 230 AE;
GSS 280 A; GSS 280 AE Professional
93
185
2 608 000 190
P0b
1
1
105774
1
111898
1
127271
1
111904
Płyta szlifierska, z mocowaniem na rzepy, do zastosowań standardowych
Do GSS 230 A; GSS 230 AE Professional
93
185
2 608 000 202
P0b
1
Płyta szlifierska, bez mocowania na rzepy, do szlifowania wykańczającego
Do GSS 230 A; GSS 230 AE Professional
93
185
2 608 000 213
P0b
1
Płyta szlifierska, z mocowaniem na rzepy, do zastosowań standardowych
Do GSS 280 A; GSS 280 AE Professional
93
185
2 608 000 204
P0b
1
Płyta szlifierska, bez mocowania na rzepy, do szlifowania wykańczającego
Do GSS 280 A; GSS 280 AE Professional
93
185
2 608 000 215
P0b
1
1
127288
2 608 000 071 PC1c
1
1
018302
Płyta szlifierska, z mocowaniem na rzepy
Do GSS 16 A Professional
80
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
130
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki oscylacyjne | 453
Osprzęt Bosch 11/12
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ćp
ap
ier
Dł
ug
oś
Sz
ero
ko
ś
ćp
ap
ier
um
m
um
m
Płyty szlifierskie do szlifierek oscylacyjnych
Informacje dot. zamawiania
Płyta szlifierska
Do GSS 23 AE Professional
93
185
2 608 000 326
P0b
1
1
402163
Płyta szlifierska bez mocowania na rzepy
Do GSS 16 A Professional
83
131
2 608 000 128 PC1c
1
1
045827
114
230
2 608 601 187
1
1
375962
Talerze szlifierskie
Do PSS 300 AE
P0b
Adapter do szlifierek oscylacyjnych
System
mocowania
Ź Adapter służy jako dodatkowa podkładka do szczególnie delikatnej obróbki
Ź Do szlifowania konturów i wypukłych powierzchni
na rzepy
Adapter, 8 otworów
80
133
2 608 601 128
C1a
1
1
220736
93
185
2 608 601 129
C1a
1
1
220743
230
2 608 601 130
C1a
1
1
220750
Adapter, 14 otworów
115
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
454 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki taśmowe
Osprzęt Bosch 11/12
Taśmy szlifierskie
do szlifierek taśmowych
Ź Bardzo stabilne i trwałe taśmy szlifierskie w wersjach
Best for Wood i Best for Metal
Ź Specjalne, uzależnione od zastosowań połączenia taśm
odznaczające się niezmienną, wysoką jakością gwarantują
perfekcyjną obróbkę powierzchni
Ź Antystatyczność zapewnia bezpyłowe szlifowanie, czyste
taśmy, elementy obrabiane oraz elektronarzędzia
Ź Wysoka wydajność ścierna i gładkie powierzchnie
Ź Taśmy szlifierskie o bardzo precyzyjnym przesuwie,
niepozostawiające śladów kleju i gwarantujące najwyższą
jakość obróbki
Ź Taśmy szlifierskie do szlifierek taśmowych wszystkich
popularnych marek i wymiarów
Wysokowydajny materiał ścierny do szlifowania dużych powierzchni
i usuwania drewna
Taśmy szlifierskie do szlifierek taśmowych, Best for Wood
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ć
ist
oś
rn
Zia
Właściwości produktu
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
my
,d
taś
W
y
mmmiar
y
W
y
sz miar
ero y
ko taśm
ść
, m y,
m
ług
oś
ć,
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Informacje dot. zamawiania
Do szlifierek taśmowych Bosch PBS 60; PBS 60E
60
400
40
2 608 606 000
C1e
3
4
163361
60
400
60
2 608 606 001
C1e
3
4
163378
60
400
80
2 608 606 002
C1e
3
4
163385
60
400
100
2 608 606 003
C1e
3
4
163392
60
400
150
2 608 606 004
C1e
3
4
163408
60
400
220
2 608 606 005
C1e
3
4
163415
60
400
280
2 608 606 006
C1e
3
4
163422
60
400
60
80
100
2 608 606 007
C1e
3
4
163439
Do szlifierek taśmowych Skil
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
63
406
40
2 608 606 008
C1e
3
4
163446
63
406
60
2 608 606 009
C1e
3
4
163453
63
406
80
2 608 606 010
C1e
3
4
163460
63
406
100
2 608 606 011
C1e
3
4
163477
63
406
150
2 608 606 012
C1e
3
4
163484
63
406
220
2 608 606 013
C1e
3
4
163491
63
406
60
80
100
2 608 606 014
C1e
3
4
163507
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki taśmowe | 455
Osprzęt Bosch 11/12
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
y
mmmiar
yt
aś
W
y
sz miar
ero y
ko taśm
ść
, m y,
m
my
,d
ług
oś
ć,
Taśmy szlifierskie do szlifierek taśmowych, Best for Wood
Informacje dot. zamawiania
Do szlifierek taśmowych AEG, Black & Decker, Holz-Her, Kress, Metabo
65
410
40
2 608 606 015
C1e
3
4
163514
65
410
60
2 608 606 016
C1e
3
4
163521
65
410
80
2 608 606 017
C1e
3
4
163538
65
410
100
2 608 606 018
C1e
3
4
163545
65
410
120
2 608 606 019
C1e
3
4
163552
65
410
150
2 608 606 020
C1e
3
4
163569
65
410
180
2 608 606 021
C1e
3
4
163576
65
410
220
2 608 606 022
C1e
3
4
163583
65
410
60
80
100
2 608 606 023
C1e
3
4
163590
65
410
40
2 608 606 024
P0n
10
1
163606
65
410
60
2 608 606 025
P0n
10
1
163613
65
410
80
2 608 606 026
P0n
10
1
163620
65
410
100
2 608 606 027
P0n
10
1
163637
65
410
120
2 608 606 028
P0n
10
1
163644
65
410
150
2 608 606 029
P0n
10
1
163651
Do szlifierek taśmowych Bosch, Makita, Peugeot, Skil, Stayer
75
457
40
2 608 606 032
C1e
3
4
163682
75
457
60
2 608 606 033
C1e
3
4
163699
75
457
80
2 608 606 034
C1e
3
4
163705
75
457
100
2 608 606 035
C1e
3
4
163712
75
457
120
2 608 606 036
C1e
3
4
163729
75
457
150
2 608 606 037
C1e
3
4
163736
75
457
180
2 608 606 038
C1e
3
4
163743
75
457
220
2 608 606 039
C1e
3
4
163750
75
457
60
80
100
2 608 606 040
C1e
3
4
163767
Do szlifierek taśmowych Elu MHB 157; MHB 157 E; MHB 158; MHB 158 E
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
75
480
40
2 608 606 042
C1e
3
4
163781
75
480
60
2 608 606 043
C1e
3
4
163798
75
480
80
2 608 606 044
C1e
3
4
163804
75
480
100
2 608 606 045
C1e
3
4
163811
75
480
120
2 608 606 046
C1e
3
4
163828
75
480
150
2 608 606 047
C1e
3
4
163835
75
480
180
2 608 606 048
C1e
3
4
163842
75
480
220
2 608 606 049
C1e
3
4
163859
75
480
60
80
100
2 608 606 059
C1e
3
4
163958
75
480
40
2 608 606 051
P0n
10
1
163873
75
480
60
2 608 606 052
P0n
10
1
163897
75
480
80
2 608 606 053
P0n
10
1
163880
75
480
100
2 608 606 054
P0n
10
1
163903
75
480
120
2 608 606 055
P0n
10
1
163910
75
480
150
2 608 606 056
P0n
10
1
163927
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
456 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki taśmowe
Osprzęt Bosch 11/12
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ć
ist
oś
rn
Zia
Właściwości produktu
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
my
,d
ług
oś
yt
aś
W
y
mmmiar
W
y
sz miar
ero y
ko taśm
ść
, m y,
m
ć,
Taśmy szlifierskie do szlifierek taśmowych, Best for Wood
Informacje dot. zamawiania
Do szlifierek taśmowych Black & Decker
75
508
40
2 608 606 060
C1e
3
4
163965
75
508
60
2 608 606 061
C1e
3
4
163972
75
508
80
2 608 606 062
C1e
3
4
163989
75
508
100
2 608 606 063
C1e
3
4
163996
75
508
120
2 608 606 064
C1e
3
4
164009
75
508
150
2 608 606 065
C1e
3
4
164016
75
508
180
2 608 606 066
C1e
3
4
164023
75
508
220
2 608 606 067
C1e
3
4
164030
75
508
60
80
100
2 608 606 068
C1e
3
4
164047
Do szlifierek taśmowych Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, DeWalt, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer
75
533
40
2 608 606 069
C1e
3
4
164054
75
533
60
2 608 606 070
C1e
3
4
164061
75
533
80
2 608 606 071
C1e
3
4
164078
75
533
100
2 608 606 072
C1e
3
4
164085
75
533
120
2 608 607 258
C1e
3
4
247955
75
533
150
2 608 606 073
C1e
3
4
164092
75
533
180
2 608 607 260
C1e
3
4
247979
75
533
220
2 608 606 074
C1e
3
4
164108
75
533
280
2 608 606 075
C1e
3
4
164115
75
533
320
2 608 606 076
C1e
3
4
164122
75
533
60
80
100
2 608 606 078
C1e
3
4
164146
75
533
40
2 608 606 080
P0n
10
1
164160
75
533
60
2 608 606 081
P0n
10
1
164177
75
533
80
2 608 606 082
P0n
10
1
164184
75
533
100
2 608 606 083
P0n
10
1
164191
75
533
120
2 608 607 259
P0n
10
1
247962
75
533
150
2 608 606 084
P0n
10
1
164207
75
533
180
2 608 607 261
P0n
10
1
247986
75
533
220
2 608 606 085
P0n
10
1
164214
75
533
280
2 608 606 086
P0n
10
1
164221
75
533
320
2 608 606 087
P0n
10
1
164238
Do szlifierek taśmowych Hitachi, Makita, RYOBI
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
75
610
40
2 608 606 089
C1e
3
4
164252
75
610
60
2 608 606 090
C1e
3
4
164269
75
610
80
2 608 606 091
C1e
3
4
164276
75
610
100
2 608 606 092
C1e
3
4
164283
75
610
120
2 608 606 093
C1e
3
4
164290
75
610
150
2 608 606 094
C1e
3
4
164306
75
610
60
80
100
2 608 606 095
C1e
3
4
164313
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki taśmowe | 457
Osprzęt Bosch 11/12
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
y
mmmiar
yt
aś
W
y
sz miar
ero y
ko taśm
ść
, m y,
m
my
,d
ług
oś
ć,
Taśmy szlifierskie do szlifierek taśmowych, Best for Wood
Informacje dot. zamawiania
Do szlifierek taśmowych M 99 Makita
100
533
40
2 608 606 102
C1e
3
4
164382
100
533
60
2 608 606 103
C1e
3
4
164399
100
533
80
2 608 606 104
C1e
3
4
164405
100
533
100
2 608 606 105
C1e
3
4
164412
100
533
150
2 608 606 106
C1e
3
4
164429
100
533
60
80
100
2 608 606 112
C1e
3
4
164481
Do szlifierek taśmowych Peugeot, Skil
100
552
40
2 608 606 161
C1e
3
4
164979
100
552
60
2 608 606 162
C1e
3
4
164986
100
552
80
2 608 606 163
C1e
3
4
164993
100
552
100
2 608 606 164
C1e
3
4
165006
100
552
120
2 608 606 165
C1e
3
4
165013
100
552
150
2 608 606 166
C1e
3
4
165020
100
552
60
80
100
2 608 606 173
C1e
3
4
165099
100
552
40
2 608 606 167
P0n
10
1
165037
100
552
60
2 608 606 168
P0n
10
1
165044
100
552
80
2 608 606 169
P0n
10
1
165051
100
552
100
2 608 606 170
P0n
10
1
165068
100
552
120
2 608 606 171
P0n
10
1
165075
100
552
150
2 608 606 172
P0n
10
1
165082
Do szlifierek taśmowych AEG, Atlas Copco, DeWalt, Elu, Festo/Festool, RYOBI
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
100
560
40
2 608 606 113
C1e
3
4
164498
100
560
60
2 608 606 114
C1e
3
4
164504
100
560
80
2 608 606 115
C1e
3
4
164511
100
560
100
2 608 606 116
C1e
3
4
164528
100
560
120
2 608 606 117
C1e
3
4
164535
100
560
150
2 608 606 118
C1e
3
4
164542
C1e
3
4
164634
100
560
60
80
100
2 608 606 128
100
560
40
2 608 606 120
P0n
10
1
164566
100
560
60
2 608 606 121
P0n
10
1
164573
100
560
80
2 608 606 122
P0n
10
1
164580
100
560
100
2 608 606 123
P0n
10
1
164597
100
560
120
2 608 606 124
P0n
10
1
164603
100
560
150
2 608 606 125
P0n
10
1
164610
100
560
180
2 608 606 126
P0n
10
1
164627
100
560
220
2 608 606 127
P0n
10
1
164641
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
458 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki taśmowe
Osprzęt Bosch 11/12
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ć
ist
oś
rn
Zia
Właściwości produktu
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
my
,d
ług
oś
yt
aś
W
y
mmmiar
W
y
sz miar
ero y
ko taśm
ść
, m y,
m
ć,
Taśmy szlifierskie do szlifierek taśmowych, Best for Wood
Informacje dot. zamawiania
Do szlifierek taśmowych Bosch, Hitachi, Holz-Her, Makita, RYOBI, Wegoma
100
610
40
2 608 606 129
C1e
3
4
164658
100
610
60
2 608 606 130
C1e
3
4
164665
100
610
80
2 608 606 131
C1e
3
4
164672
100
610
100
2 608 606 132
C1e
3
4
164689
100
610
120
2 608 607 262
C1e
3
4
247993
100
610
150
2 608 606 133
C1e
3
4
164696
C1e
3
4
164757
100
610
60
80
100
2 608 606 139
100
610
40
2 608 606 134
P0n
10
1
164702
100
610
60
2 608 606 135
P0n
10
1
164719
100
610
80
2 608 606 136
P0n
10
1
164726
100
610
100
2 608 606 137
P0n
10
1
164733
100
610
120
2 608 607 263
P0n
10
1
248006
100
610
150
2 608 606 138
P0n
10
1
164740
Do szlifierek taśmowych Bosch, AEG, Atlas Copco, Hitachi, Makita, Metabo
100
620
40
2 608 606 141
C1e
3
4
164771
100
620
60
2 608 606 142
C1e
3
4
164788
100
620
80
2 608 606 143
C1e
3
4
164795
100
620
100
2 608 606 144
C1e
3
4
164801
100
620
150
2 608 606 145
C1e
3
4
164818
100
620
220
2 608 606 146
C1e
3
4
164825
100
620
280
2 608 606 147
C1e
3
4
164832
100
620
320
2 608 606 148
C1e
3
4
164849
100
620
40
2 608 606 151
P0n
10
1
164870
100
620
60
2 608 606 152
P0n
10
1
164887
100
620
80
2 608 606 153
P0n
10
1
164894
100
620
100
2 608 606 154
P0n
10
1
164900
100
620
150
2 608 606 155
P0n
10
1
164917
100
620
220
2 608 606 156
P0n
10
1
164924
100
620
280
2 608 606 157
P0n
10
1
164931
100
620
320
2 608 606 158
P0n
10
1
164948
Do szlifierek taśmowych Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Metabo
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
105
620
40
2 608 606 174
C1e
3
4
165105
105
620
60
2 608 606 175
C1e
3
4
165112
105
620
80
2 608 606 176
C1e
3
4
165129
105
620
100
2 608 606 177
C1e
3
4
165136
105
620
120
2 608 606 178
C1e
3
4
165143
105
620
150
2 608 606 179
C1e
3
4
165150
105
620
40
2 608 606 181
P0n
10
1
165174
105
620
60
2 608 606 182
P0n
10
1
165181
105
620
80
2 608 606 183
P0n
10
1
165198
105
620
100
2 608 606 184
P0n
10
1
165204
105
620
120
2 608 606 185
P0n
10
1
165211
105
620
150
2 608 606 186
P0n
10
1
165228
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki taśmowe | 459
Osprzęt Bosch 11/12
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Zia
rn
W
y
mmmiar
ist
oś
ć
yt
aś
W
y
sz miar
ero y
ko taśm
ść
, m y,
m
my
,d
ług
oś
ć,
Taśmy szlifierskie do szlifierek taśmowych, Best for Wood
Informacje dot. zamawiania
Do szlifierek taśmowych Casals, Hitachi
110
620
40
2 608 606 190
P0n
10
1
165266
110
620
60
2 608 606 191
P0n
10
1
165273
110
620
80
2 608 606 192
P0n
10
1
165280
110
620
100
2 608 606 193
P0n
10
1
165297
110
620
150
2 608 606 194
P0n
10
1
165303
Taśmy szlifierskie do Black & Decker Powerfile
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
6
455
40
2 608 606 200
C1k
3
4
165365
6
455
60
2 608 606 201
C1k
3
4
165372
6
455
120
2 608 606 202
C1k
3
4
165389
13
455
40
2 608 606 203
C1k
3
4
165396
13
455
60
2 608 606 204
C1k
3
4
165402
13
455
120
2 608 606 205
C1k
3
4
165419
13
455
40
2 608 606 217
C1k
3
4
174848
13
455
60
2 608 606 218
C1k
3
4
174855
13
455
120
2 608 606 219
C1k
3
4
174862
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
460 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki taśmowe
Osprzęt Bosch 11/12
Osprzęt do
szlifierek taśmowych Bosch
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
.o
pa
k.
Za
w.
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Podstawy do szlifierek taśmowych
Informacje dot. zamawiania
Podstawa
Do GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 60; PBS 75 E
1 608 030 024
C1a
1
1
002509
2 608 005 057
C1a
1
1
110747
C1a
1
1
015691
C1a
1
1
015189
Rama szlifierska do szlifierek taśmowych
Ramy szlifierskie
Do GBS 100 A; GBS 100 AE Professional
Ramy szlifierskie ze szczotkami i wkładką z tworzywa sztucznego
Do GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE
2 608 005 026
Prowadnica równoległa i kątowa do szlifierek taśmowych
Prowadnica równoległa i kątowa
Do GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60
2 607 001 079
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki taśmowe | 461
Osprzęt Bosch 11/12
Płyta do szlifowania wykończeniowego do szlifierek taśmowych
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
.o
pa
k.
Za
w.
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Ź Do bardzo miękkiego szlifu
Ź Wskazówka: przestrzegać instrukcji obsługi
Informacje dot. zamawiania
Płyta do szlifowania wykańczającego z podkładką grafitową
Do GBS 100 A; GBS 100 AE Professional
3 601 010 509
C1a
1
1
031721
C1a
1
1
109222
1
1
051521
Płyta do szlifowania wykańczającego z podkładką grafitową
Do GBS 75 AE; GBS 75 AE-Set Professional
2 601 098 043
Rękojeść do szlifierek taśmowych
Ź Do szlifierek taśmowych Bosch PBS 75; PBS 75 E
Uchwyt
Do PBS 75; PBS 75 E
1 607 000 916
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
P0b
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
462 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki Vario
Osprzęt Bosch 11/12
Taśmy szlifierskie
do szlifierek Bosch Vario
Ź W wersjach Best for Wood, Best for Metal
Ź Bardzo odporna na rozerwanie i trwała dzięki specjalnemu
połączeniu foliowemu
Ź Do szybkiego, wydajnego szlifowania w miejscach trudno
dostępnych
Ź Jednostronnie zużyte taśmy szlifierskie należy obrócić,
dzięki czemu ich okres eksploatacji wydłuży się dwukrotnie
Taśmy szlifierskie Best for Metal są idealne do obróbki metalu
Taśmy szlifierskie do szlifierek Vario, Best for Wood, 40 x 305 mm
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
ć
ist
oś
rn
Zia
Właściwości produktu
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
my
,d
taś
W
y
mmmiar
y
W
y
sz miar
ero y
ko taśm
ść
, m y,
m
ług
oś
ć,
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, płyt stolarskich i budowlanych oraz
do zeszlifowania farb
Ź Do szlifierek Bosch Vario GVS 350 AE Professional; PVS 300 AE
Informacje dot. zamawiania
40
305
40
2 608 606 929
C1e
3
4
188562
40
305
60
2 608 606 206
C1e
3
4
165426
40
305
80
2 608 606 207
C1e
3
4
165433
40
305
120
2 608 606 208
C1e
3
4
165440
40
305
180
2 608 606 209
C1e
3
4
165457
40
305
60
80
120
2 608 606 211
C1e
3
4
165471
40
305
40
2 608 606 930
P0n
10
1
188579
40
305
60
2 608 606 212
P0n
10
1
165488
40
305
80
2 608 606 213
P0n
10
1
165495
40
305
120
2 608 606 214
P0n
10
1
165501
40
305
180
2 608 606 215
P0n
10
1
165518
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki Vario | 463
Osprzęt Bosch 11/12
Taśmy szlifierskie do szlifierek Vario, Best for Metal, 40 x 305 mm
Właściwości produktu
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
y
mmmiar
yt
aś
W
y
sz miar
ero y
ko taśm
ść
, m y,
m
my
,d
ług
oś
ć,
Ź Do szlifowania stali szlachetnej, stali, żeliwa i blachy stalowej
Ź Do szlifierek Bosch Vario GVS 350 AE Professional; PVS 300 AE
Informacje dot. zamawiania
40
305
60
2 608 606 220
C1e
3
4
174879
40
305
80
2 608 606 221
C1e
3
4
174886
40
305
120
2 608 606 222
C1e
3
4
174893
40
305
180
2 608 606 223
C1e
3
4
174909
40
305
60
80
120
2 608 606 225
C1e
3
4
174923
40
305
60
2 608 606 226
P0n
10
1
174930
40
305
80
2 608 606 227
P0n
10
1
174947
40
305
120
2 608 606 228
P0n
10
1
174954
40
305
180
2 608 606 229
P0n
10
1
174961
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
464 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki Vario
Osprzęt Bosch 11/12
Osprzęt do
szlifierek Bosch Vario
Ź Praktyczne urządzenie stacjonarne
do szlifierek Bosch Vario GVS, PVS
Szlifowanie pod kątem z użyciem prowadnicy kątowej
Podstawa do szlifierek Vario
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
.o
pa
k.
Za
w.
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Ź Do wielu prac, idealnie do oczyszczania i fazowania, oraz do szlifowania pod kątem
z użyciem bezstopniowo regulowanej prowadnicy kątowej
Ź Zmienne pozycjonowanie szlifierki do różnorodnych prac
Ź Z zaciskiem śrubowym oraz prowadnicą wzdłużną / kątową
Informacje dot. zamawiania
Podstawa
Do szlifierki Bosch Vario; PVS 300 AE
0 603 999 012
C1a
1
1
140096
Dodatkowa rękojeść do szlifierek Vario
Rękojeść
Do GUF 4-22 A Professional; PSF 22-A i do wszystkich jednoręcznych szlifierek kątowych Bosch
oraz szlifierek Vario z gwintem M 10; PWS 6-13
1 602 025 024
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
P0f
1
1
016377
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifowanie ręczne i szlifierki oscylacyjne | 465
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne
do szlifowania ręcznego oraz do szlifierek oscylacyjnych
Ź W wersjach Best for Paint, Best for Wood, Best for Metal
i Best for Stone-waterproof
Ź W wersjach Professional for Wood (Red Wood-eco),
Professional for Metal (Blue Metal-eco)
Ź Wyjątkowo elastyczne i poręczne papiery ścierne
do uniwersalnych zastosowań
Ź Przeznaczone do szlifowania ręcznego: elastyczny materiał
ścierny, brak wyłamywania ziarna oraz pękania podłoża –
gwarancja perfekcyjnej obróbki
Ź Możliwość zagięcia, oderwania i przycięcia do dowolnego
rozmiaru
Ź Do szlifowania na sucho i na mokro (bez elektronarzędzi)
Możliwość łatwego oderwania, przycięcia lub zagięcia do dowolnego rozmiaru
W przypadku papierów ściernych w opakowaniu = 1 cena odnosi się do pojedynczego arkusza. Minimalna wielkość
zamówienia wynosi 50 lub 25 sztuk (jedno pudełko) lub wielokrotność podanych wielkości.
Papiery ścierne, podkład: papier, Best for Paint, 230 x 280 mm
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Ź Wytrzymałe, wszechstronnego użytku – możliwość zagięcia, oderwania i przycięcia
do dowolnego rozmiaru
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 1 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
230x280
40
2 608 607 790
U0
1
25
550017
230x280
60
2 608 607 791
U0
1
50
550024
230x280
80
2 608 607 792
U0
1
50
550031
230x280
100
2 608 607 793
U0
1
50
550048
230x280
120
2 608 607 794
U0
1
50
550055
230x280
180
2 608 607 795
U0
1
50
550062
230x280
240
2 608 607 796
U0
1
50
550079
230x280
320
2 608 607 797
U0
1
50
550086
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
466 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifowanie ręczne i szlifierki oscylacyjne
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne, podkład: papier, Best for Wood, 230 x 280 mm
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
Ź Do szlifowania wszystkich gatunków drewna, płyt wiórowych i budowlanych, także metalu
Ź Wytrzymałe, wszechstronnego użytku – możliwość zagięcia, oderwania i przycięcia
do dowolnego rozmiaru
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 1 szt.
230x280
40
2 608 607 798
U0
1
25
550093
230x280
60
2 608 607 799
U0
1
50
550109
230x280
80
2 608 607 800
U0
1
50
550116
230x280
100
2 608 607 801
U0
1
50
550123
230x280
120
2 608 607 802
U0
1
50
550130
230x280
180
2 608 607 803
U0
1
50
550147
230x280
240
2 608 607 804
U0
1
50
550154
230x280
320
2 608 607 805
U0
1
50
550161
230x280
400
2 608 607 806
U0
1
50
550178
Papiery ścierne do szlifowania ręcznego oraz do szlifierek oscylacyjnych, Professional for Wood,
230 x 280 mm
Ź Do szlifowania miękkiego drewna
Ź Professional for Wood – w sprzedaży od 2012
Opakowanie 1 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
230x280
40
2 608 605 396
U0
1
50
162166
230x280
60
2 608 605 397
U0
1
50
162173
230x280
80
2 608 605 398
U0
1
50
162180
230x280
100
2 608 605 399
U0
1
50
162197
230x280
120
2 608 605 400
U0
1
50
162203
230x280
180
2 608 605 401
U0
1
50
162210
230x280
240
2 608 605 402
U0
1
50
162227
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifowanie ręczne i szlifierki oscylacyjne | 467
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne, podkład: tkanina, Best for Metal, 230 x 280 mm
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
Ź Do szlifowania metalu, aluminium, stali, żeliwa i blachy stalowej
Ź Wytrzymałe, wszechstronnego użytku – możliwość zagięcia, oderwania i przycięcia
do dowolnego rozmiaru
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 1 szt.
230x280
40
2 608 607 807
U0
1
25
550185
230x280
60
2 608 607 808
U0
1
50
550192
230x280
80
2 608 607 809
U0
1
50
550208
230x280
100
2 608 607 810
U0
1
50
550215
230x280
120
2 608 607 811
U0
1
50
550222
230x280
180
2 608 607 812
U0
1
50
550239
230x280
240
2 608 607 813
U0
1
50
550246
230x280
320
2 608 607 814
U0
1
50
550253
Papiery ścierne do szlifowania ręcznego oraz do szlifierek oscylacyjnych, Professional for Metal,
230 x 280 mm
Ź Do szlifowania metalu i żeliwa
Ź Professional for Metal – w sprzedaży od 2012
Opakowanie 1 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
230x280
40
2 608 605 411
U0
1
50
162319
230x280
60
2 608 605 412
U0
1
50
162326
230x280
80
2 608 605 413
U0
1
50
162333
230x280
100
2 608 605 414
U0
1
50
162340
230x280
120
2 608 605 415
U0
1
50
162357
230x280
180
2 608 605 416
U0
1
50
162364
230x280
240
2 608 605 417
U0
1
50
162371
230x280
320
2 608 605 556
U0
1
50
170406
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
468 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifowanie ręczne i szlifierki oscylacyjne
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne, podkład: papier, wodoodporne, Best for Stone, 230 x 280 mm
ist
oś
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
W
elektronarzędzi
rn
ym
iar
nie korzystać z żadnych
Zia
szlifowania na mokro
ć
ym
m
Uwaga: podczas
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Ź Do szlifowania bardzo twardych materiałów, np. kamienia, szkła, pleksiglasu, marmuru,
lakieru samochodowego lub lakieru piecowego
Ź Wytrzymałe, wszechstronnego użytku – możliwość zagięcia, oderwania i przycięcia
do dowolnego rozmiaru
Ź Także do szlifowania na mokro (bez elektronarzędzi!)
Informacje dot. zamawiania
Opakowanie 1 szt.
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
230x280
80
2 608 607 815
U0
1
50
550260
230x280
100
2 608 607 816
U0
1
50
550277
230x280
120
2 608 607 817
U0
1
50
550284
230x280
180
2 608 607 818
U0
1
50
550291
230x280
240
2 608 607 819
U0
1
50
550307
230x280
320
2 608 607 820
U0
1
50
550314
230x280
400
2 608 607 821
U0
1
50
550321
230x280
600
2 608 607 822
U0
1
50
550338
230x280
1200
2 608 607 823
U0
1
50
550345
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifowanie ręczne i szlifierki oscylacyjne | 469
Osprzęt Bosch 11/12
Papier ścierny w rolkach
do szlifowania ręcznego i do szlifierek oscylacyjnych
Ź W wersjach Best for Paint, Best for Wood, Best
for Metal, Best for Stone-waterproof
Ź W wersjach Professional for Wood (Red Wood),
Professional for Metal (Blue Metal)
Ź Możliwość łatwego przycięcia do wymaganej długości
Ź Do wszystkich popularnych szlifierek oscylacyjnych,
papiery są przycięte na szerokość
Papiery ścierne Bosch w rolkach do szlifowania różnych materiałów
szlifierkami oscylacyjnymi lub ręcznie
Uwaga: podczas szlifowania na mokro nie wolno stosować elektronarzędzi!
Papiery ścierne w rolkach, podkład: papier, Best for Paint
Właściwości produktu
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
Dł
Sz
ug
ero
ko
ś
oś
ćr
olk
im
ćr
olk
im
m
Ź Do szlifowania farby, lakieru, mas szpachlowych
Ź Z powłoką ze stearynianu wapnia, która zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru
Informacje dot. zamawiania
93
5
40
2 608 607 720
P1f
1
1
549318
93
5
60
2 608 607 721
P1f
1
1
549325
93
5
80
2 608 607 722
P1f
1
1
549332
93
5
120
2 608 607 723
P1f
1
1
549349
93
5
180
2 608 607 724
P1f
1
1
549356
93
5
240
2 608 607 725
P1f
1
1
549363
115
5
40
2 608 607 734
P1f
1
1
549455
115
5
60
2 608 607 735
P1f
1
1
549462
115
5
80
2 608 607 736
P1f
1
1
549479
115
5
120
2 608 607 737
P1f
1
1
549486
115
5
180
2 608 607 738
P1f
1
1
549493
115
5
240
2 608 607 739
P1f
1
1
549509
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
470 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifowanie ręczne i szlifierki oscylacyjne
Osprzęt Bosch 11/12
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Zia
rn
ist
oś
ć
ćr
olk
Dł
ug
oś
Sz
ero
ko
ś
ćr
olk
im
im
m
Papiery ścierne w rolkach, podkład: papier, Best for Paint
Informacje dot. zamawiania
93
50
40
2 608 607 712
P0f
1
1
549233
93
50
60
2 608 607 713
P0f
1
1
549240
93
50
80
2 608 607 714
P0f
1
1
549257
93
50
100
2 608 607 715
P0f
1
1
549264
93
50
120
2 608 607 716
P0f
1
1
549271
93
50
180
2 608 607 717
P0f
1
1
549288
93
50
240
2 608 607 718
P0f
1
1
549295
93
50
320
2 608 607 719
P0f
1
1
549301
115
50
40
2 608 607 726
P0f
1
1
549370
115
50
60
2 608 607 727
P0f
1
1
549387
115
50
80
2 608 607 728
P0f
1
1
549394
115
50
100
2 608 607 729
P0f
1
1
549400
115
50
120
2 608 607 730
P0f
1
1
549417
115
50
180
2 608 607 731
P0f
1
1
549424
115
50
240
2 608 607 732
P0f
1
1
549431
115
50
320
2 608 607 733
P0f
1
1
549448
Papiery ścierne w rolkach, podkład: papier, Best for Wood
Ź Do szlifowania wszystkich gatunków drewna, płyt wiórowych i budowlanych, także metalu
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
93
5
40
2 608 607 706
P1f
1
1
549172
93
5
60
2 608 607 707
P1f
1
1
549189
93
5
80
2 608 607 708
P1f
1
1
549196
93
5
120
2 608 607 709
P1f
1
1
549202
93
5
180
2 608 607 710
P1f
1
1
549219
93
5
240
2 608 607 711
P1f
1
1
549226
115
5
40
2 608 607 700
P1f
1
1
549110
115
5
60
2 608 607 701
P1f
1
1
549127
115
5
80
2 608 607 702
P1f
1
1
549134
115
5
120
2 608 607 703
P1f
1
1
549141
115
5
180
2 608 607 704
P1f
1
1
549158
115
5
240
2 608 607 705
P1f
1
1
549165
93
50
40
2 608 607 691
P0f
1
1
549028
93
50
60
2 608 607 692
P0f
1
1
549035
93
50
80
2 608 607 693
P0f
1
1
549042
93
50
100
2 608 607 694
P0f
1
1
549059
93
50
120
2 608 607 695
P0f
1
1
549066
93
50
180
2 608 607 696
P0f
1
1
549073
93
50
240
2 608 607 697
P0f
1
1
549080
93
50
320
2 608 607 698
P0f
1
1
549097
93
50
400
2 608 607 699
P0f
1
1
549103
115
50
40
2 608 607 682
P0f
1
1
548939
115
50
60
2 608 607 683
P0f
1
1
548946
115
50
80
2 608 607 684
P0f
1
1
548953
115
50
100
2 608 607 685
P0f
1
1
548960
115
50
120
2 608 607 686
P0f
1
1
548977
115
50
180
2 608 607 687
P0f
1
1
548984
115
50
240
2 608 607 688
P0f
1
1
548991
115
50
320
2 608 607 689
P0f
1
1
549004
115
50
400
2 608 607 690
P0f
1
1
549011
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifowanie ręczne i szlifierki oscylacyjne | 471
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne w rolkach, Professional for Wood
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
Sz
Dł
ug
oś
ero
ko
ś
ćr
olk
ćr
olk
im
im
m
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych
Ź Professional for Wood – w sprzedaży od 2012
Informacje dot. zamawiania
93
5
40
2 608 606 802
P1f
1
1
180672
93
5
60
2 608 606 803
P1f
1
1
180689
93
5
80
2 608 606 804
P1f
1
1
180696
93
5
120
2 608 606 805
P1f
1
1
180702
93
5
180
2 608 606 806
P1f
1
1
180719
93
5
240
2 608 606 807
P1f
1
1
180726
115
5
40
2 608 606 817
P1f
1
1
180825
115
5
60
2 608 606 818
P1f
1
1
180832
115
5
80
2 608 606 819
P1f
1
1
180849
115
5
120
2 608 606 820
P1f
1
1
180856
115
5
180
2 608 606 821
P1f
1
1
180863
115
5
240
2 608 606 822
P1f
1
1
180870
Papiery ścierne w rolkach, podkład: tkanina, Best for Metal
Ź Do szlifowania metalu, aluminium, stali, żeliwa i blachy stalowej
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
50
5
40
2 608 607 748
P1f
1
1
549592
50
5
60
2 608 607 749
P1f
1
1
549608
50
5
80
2 608 607 750
P1f
1
1
549615
50
5
120
2 608 607 751
P1f
1
1
549622
50
5
180
2 608 607 752
P1f
1
1
549639
50
5
240
2 608 607 753
P1f
1
1
549646
50
5
320
2 608 607 754
P1f
1
1
549653
38
25
40
2 608 607 755
P0f
1
1
549660
38
25
60
2 608 607 756
P0f
1
1
549677
38
25
80
2 608 607 757
P0f
1
1
549684
38
25
100
2 608 607 758
P0f
1
1
549691
38
25
120
2 608 607 759
P0f
1
1
549707
38
25
180
2 608 607 760
P0f
1
1
549714
38
25
240
2 608 607 761
P0f
1
1
549721
38
25
320
2 608 607 762
P0f
1
1
549738
50
50
40
2 608 607 740
P0f
1
1
549516
50
50
60
2 608 607 741
P0f
1
1
549523
50
50
80
2 608 607 742
P0f
1
1
549530
50
50
100
2 608 607 743
P0f
1
1
549547
50
50
120
2 608 607 744
P0f
1
1
549554
50
50
180
2 608 607 745
P0f
1
1
549561
50
50
240
2 608 607 746
P0f
1
1
549578
50
50
320
2 608 607 747
P0f
1
1
549585
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
472 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifowanie ręczne i szlifierki oscylacyjne
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne w rolkach, Professional for Metal
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Zia
rn
ist
oś
ć
ćr
olk
Dł
ug
oś
Sz
ero
ko
ś
ćr
olk
im
im
m
Ź Do szlifowania metalu i żeliwa
Ź Professional for Metal – w sprzedaży od 2012
Informacje dot. zamawiania
50
5
40
2 608 606 832
P1f
1
1
180979
50
5
60
2 608 606 833
P1f
1
1
180986
50
5
80
2 608 606 834
P1f
1
1
180993
50
5
120
2 608 606 835
P1f
1
1
181006
50
5
180
2 608 606 836
P1f
1
1
181013
50
5
240
2 608 606 837
P1f
1
1
181020
Papiery ścierne w rolkach, podkład: papier, wodoodporne, Best for Stone
Ź Do szlifowania bardzo twardych materiałów, np. kamienia, szkła, pleksiglasu, marmuru,
lakieru samochodowego lub lakieru piecowego
Ź Także do szlifowania na mokro (bez elektronarzędzi!)
Uwaga: podczas
szlifowania na mokro
93
5
120
2 608 607 772
P1f
1
1
549837
nie korzystać z żadnych
93
5
180
2 608 607 773
P1f
1
1
549844
elektronarzędzi
93
5
240
2 608 607 774
P1f
1
1
549851
93
5
320
2 608 607 775
P1f
1
1
549868
93
5
400
2 608 607 776
P1f
1
1
549875
115
5
120
2 608 607 786
P1f
1
1
549974
115
5
180
2 608 607 787
P1f
1
1
549981
115
5
240
2 608 607 788
P1f
1
1
549998
115
5
400
2 608 607 789
P1f
1
1
550000
93
50
80
2 608 607 763
P0f
1
1
549745
93
50
100
2 608 607 764
P0f
1
1
549752
93
50
120
2 608 607 765
P0f
1
1
549769
93
50
180
2 608 607 766
P0f
1
1
549776
93
50
240
2 608 607 767
P0f
1
1
549783
93
50
320
2 608 607 768
P0f
1
1
549790
93
50
400
2 608 607 769
P0f
1
1
549806
93
50
600
2 608 607 770
P0f
1
1
549813
93
50
1200
2 608 607 771
P0f
1
1
549820
115
50
80
2 608 607 777
P0f
1
1
549882
115
50
100
2 608 607 778
P0f
1
1
549899
115
50
120
2 608 607 779
P0f
1
1
549905
115
50
180
2 608 607 780
P0f
1
1
549912
115
50
240
2 608 607 781
P0f
1
1
549929
115
50
320
2 608 607 782
P0f
1
1
549936
115
50
400
2 608 607 783
P0f
1
1
549943
115
50
600
2 608 607 784
P0f
1
1
549950
115
50
1200
2 608 607 785
P0f
1
1
549967
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifowanie ręczne i szlifierki oscylacyjne | 473
Osprzęt Bosch 11/12
Osprzęt do
szlifierek oscylacyjnych lub do szlifowania
ręcznego
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
y
Ot
wo
r
Dł
ug
oś
Sz
ero
ko
ś
ćp
ap
ier
ćp
ap
ier
um
m
um
m
Dziurkowniki do papierów ściernych bez otworów
Informacje dot. zamawiania
Dziurkownik z tworzywa sztucznego
93
230
8
2 608 190 016
P0f
1
1
018593
115
280
14
2 608 190 017
P0f
1
1
018135
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
oś
ug
Dł
Sz
ero
ko
ś
ćp
ćp
ap
ap
ier
ier
um
m
um
m
Klocki do szlifowania ręcznego
Informacje dot. zamawiania
Klocek do szlifowania ręcznego, wykonany z węglików spiekanych
Do szlifowania farby, miękkiego i twardego drewna, tworzyw sztucznych z włóknami szklanymi
oraz substancji ciągliwych, jak wypełniacze czy masa szpachlowa
Dwie ziarnistości „średnia“ i „drobna“ na klocku do szlifowania ręcznego
Okładzina węglikowa jest połączona trwale z klockiem do szlifowania ręcznego – gwarancja
najwyższej stabilności i długiej żywotności
60
100
2 608 604 670
C1d
1
5
182928
Klocek do szlifowania ręcznego, wykonany z korka, mały
100
60
2 607 000 636
C1d
1
5
106573
120
80
2 607 000 637
C1d
1
5
106580
1
106566
Klocek do szlifowania ręcznego z gumy ze zszywkami gwoździowymi
100
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
60
2 607 000 635
C1d
1
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
474 | Szlifowanie i polerowanie | Włókniny i pianki
Osprzęt Bosch 11/12
Włókninowe i piankowe materiały ścierne
do szlifowania ręcznego i szlifierek oscylacyjnych
Włókninowe materiały ścierne
Ź W wersjach Best for Finish Coarse, Best for Finish Bright,
Best for Finish Matt, Expert for Finish
Ź Do metalu, tworzyw sztucznych, powłok i materiałów
kompozytowych
Ź Wyjątkowo elastyczne i łatwo dopasowujące się do kształtu
materiału
Ź Ze względu na otwartą strukturę nie zatykają się
Piankowe materiały ścierne
Ź W wersjach Best for Profile, Best for Flat and Edge, Best
for Contour
Ź Do szlifowania drewna, farb, wypełniaczy, starych lakierów,
metalu i tworzyw sztucznych
Ź Idealne do szlifowania w miejscach trudno dostępnych
lub do szlifowania materiałów profilowanych
Właściwości produktu
152 x 229
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
uk
tu
ro
d
Ko
lor
p
W
ym
Do
kła
iar
dn
ym
oś
ć
m
Pad włókninowy, Best for Finish Coarse
Informacje dot. zamawiania
zgrubna A
brązowy
2 608 608 211
P0f
1
10
583848
czarny
2 608 608 212
P0f
1
10
583855
Pad włókninowy, Best for Finish Bright
152 x 229
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
średnia S
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Włókniny i pianki | 475
Osprzęt Bosch 11/12
Właściwości produktu
152 x 229
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
rp
ro
du
k
Ko
lo
W
Do
k
ym
iar
ład
no
ś
ć
ym
m
tu
Pad włókninowy, Best for Finish Matt
Informacje dot. zamawiania
bardzo drobna A
czerwony
2 608 608 213
P0f
1
10
583862
zielony
2 608 608 214
P0f
1
10
583879
Pad włókninowy, Expert for Finish
152 x 229 bardzo drobna GP
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
oś
dn
kła
Do
Dł
Sz
ug
ero
oś
ko
ś
ćr
olk
ćr
olk
im
im
m
Rolka włókninowa, Best for Finish Coarse
Informacje dot. zamawiania
100
10
zgrubna A
2 608 608 215
P0f
1
1
583886
115
10
zgrubna A
2 608 608 219
P0f
1
1
583923
Rolka włókninowa, Best for Finish Bright
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
100
10
średnia S
2 608 608 216
P0f
1
1
583893
115
10
średnia S
2 608 608 220
P0f
1
1
583930
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
476 | Szlifowanie i polerowanie | Włókniny i pianki
Osprzęt Bosch 11/12
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ład
no
ś
Do
k
Dł
ug
oś
Sz
ero
ko
ś
ćr
olk
ćr
olk
im
im
m
Rolka włókninowa, Best for Finish Matt
Informacje dot. zamawiania
100
10 bardzo drobna A
2 608 608 217
P0f
1
1
583909
115
10 bardzo drobna A
2 608 608 221
P0f
1
1
583947
100
10 bardzo drobna GP
2 608 608 218
P0f
1
1
583916
115
10 bardzo drobna GP
2 608 608 222
P0f
1
1
583954
Rolka włókninowa, Expert for Finish
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
W
Do
ym
kła
iar
dn
oś
ym
ć
m
Gąbka szlifierska kombi, Best for Profile
Informacje dot. zamawiania
69 x 97 x 26
drobna
2 608 608 224
C1d
1
10
583978
69 x 97 x 26
drobna
2 608 608 223
C0a
1
50
583961
69 x 97 x 26
drobna
2 608 608 227
C1d
1
10
584005
69 x 97 x 26
średnia
2 608 608 225
C0a
1
50
583985
69 x 97 x 26
drobna
2 608 608 226
C0a
1
50
583992
69 x 97 x 26
bardzo drobna
2 608 608 228
C0a
1
50
584012
Gąbka szlifierska, Best for Flat and Edge
Pad szlifierski do konturów, Best for Contour
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
98 x 120 x 13
bardzo drobna
2 608 608 198
C1d
2
10
584043
98 x 120 x 13
średnia
2 608 608 229
C0a
1
50
584029
98 x 120 x 13
drobna
2 608 608 230
C0a
1
50
584036
98 x 120 x 13
bardzo drobna
2 608 608 231
C0a
1
50
583718
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Fibrowe tarcze szlifierskie | 477
Osprzęt Bosch 11/12
Fibrowe tarcze szlifierskie
do szlifierek kątowych
Nowe fibrowe tarcze szlifierskie Best for Inox
Wyjątkowo chłodny szlif dzięki specjalnej powłoce:
Ź Do 4 razy szybsze usuwanie materiału w porównaniu do konwencjonalnych
tarcz fibrowych z tlenkiem aluminium
Ź
Ź
Ź
Ź
Bardzo długa żywotność
Najlepsza relacja ceny do jakości
Brak przebarwień powierzchni podczas obróbki szlifierskiej
Silnie zredukowane iskrzenie
Optymalne dopełnienie wysokiej klasy materiałów do szlifowania metalu –
nowa tarcza fibrowa Best for Inox:
Ź Aktywna warstwa przy drugim spoiwie wierzchnim
Ź Wysokiej jakości korund cyrkonowy
Ź Specjalne spoiwo
Fibrowe tarcze szlifierskie, Best for Inox – EN 13743
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
Ma
k
ob s. p
r./ rę
mi dk
oś
n
ćo
br
oto
wa
um
nic
ao
tw
or
Śr
ed
Śr
ed
nic
a
tar
cz
ym
m
m
Ź Odpowiednie zwłaszcza do obróbki stali szlachetnej (Inox)
Ź Szlifowanie spawów, powierzchni, usuwanie zadziorów i łamanie krawędzi, prace tynkarskie
Ź Fibrowa tarcza szlifierska z korundem cyrkonowym/korundem półszlachetnym, na osnowie
z żywicy syntetycznej, fibra 0,65 lub 0,80 mm, powłoka aktywna
Ź Bardzo wysoka wydajność ścierna i długa żywotność
Ź Chłodny szlif, niewielkie ryzyko przebarwień oraz silnie zredukowane iskrzenie
Ź Tarcze szlifierskie do mocowania na gumowych talerzach oporowych
Informacje dot. zamawiania
Optymalna prędkość obrotowa 5.000 – 7.500 min-1
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
115
22,23
36
13.300
2 608 608 296
U0
1
50
591171
115
22,23
60
13.300
2 608 608 297
U0
1
50
591188
115
22,23
80
13.300
2 608 608 298
U0
1
50
591195
115
22,23
120
13.300
2 608 608 299
U0
1
50
591201
125
22,23
36
12.250
2 608 608 300
U0
1
50
591218
125
22,23
60
12.250
2 608 608 312
U0
1
50
607025
125
22,23
80
12.250
2 608 608 313
U0
1
50
607032
125
22,23
120
12.250
2 608 608 314
U0
1
50
607049
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
478 | Szlifowanie i polerowanie | Fibrowe tarcze szlifierskie
Osprzęt Bosch 11/12
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
Ma
k
ob s. p
r./ rę
mi dk
oś
n
ćo
br
oto
wa
otw
or
Śr
ed
nic
a
Śr
ed
nic
a
tar
cz
ym
m
um
m
Fibrowe tarcze szlifierskie, Best for Inox – EN 13743
Informacje dot. zamawiania
Optymalna prędkość obrotowa 5.000 – 7.500 min-1
180
22,23
36
8.500
2 608 608 301
U0
1
50
591225
180
22,23
60
8.500
2 608 608 302
U0
1
50
591232
180
22,23
80
8.500
2 608 608 303
U0
1
50
591249
180
22,23
120
8.500
2 608 608 304
U0
1
50
591256
Fibrowe tarcze szlifierskie, Best for Metal – EN 13743
Ź Do szlifowania zgrubnego i dokładnego oraz ścierania materiału, usuwania zadziorów
i odrdzewiania stali, żeliwa i blach stalowych
Ź Optymalne do prac w warsztatach samochodowych
Ź Fibrowa tarcza szlifierska z korundem cyrkonowym/korundem półszlachetnym, na osnowie
z żywicy syntetycznej, fibra 0,80 lub 0,84 mm
Ź Najwyższa wydajność ścierna i trwałość
Ź Tarcze szlifierskie do mocowania na gumowych talerzach oporowych
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
115
22,23
24
13.300
2 608 606 725
U0
1
50
115
22,23
36
13.300
2 608 607 254
U0
1
50
247917
115
22,23
60
13.300
2 608 606 727
U0
1
50
179928
179904
115
22,23
80
13.300
2 608 606 728
U0
1
50
179935
115
22,23
100
13.300
2 608 606 729
U0
1
50
179942
179959
115
22,23
120
13.300
2 608 606 730
U0
1
50
125
22,23
24
12.250
2 608 606 731
U0
1
50
179966
125
22,23
36
12.250
2 608 607 255
U0
1
50
247924
125
22,23
60
12.250
2 608 606 733
U0
1
50
179980
125
22,23
80
12.250
2 608 606 734
U0
1
50
179997
125
22,23
100
12.250
2 608 606 735
U0
1
50
180009
125
22,23
120
12.250
2 608 606 736
U0
1
50
180016
180054
180
22,23
24
8.500
2 608 606 740
U0
1
50
180
22,23
36
8.500
2 608 607 256
U0
1
50
247931
180
22,23
60
8.500
2 608 606 742
U0
1
50
180078
180
22,23
80
8.500
2 608 606 743
U0
1
50
180085
180
22,23
100
8.500
2 608 606 744
U0
1
50
180092
180
22,23
120
8.500
2 608 606 745
U0
1
50
180108
230
22,23
24
6.550
2 608 606 746
U0
1
50
180115
230
22,23
36
6.550
2 608 607 257
U0
1
50
247948
180139
230
22,23
60
6.550
2 608 606 748
U0
1
50
230
22,23
80
6.550
2 608 606 749
U0
1
50
180146
230
22,23
100
6.550
2 608 606 750
U0
1
50
180153
230
22,23
120
6.550
2 608 606 751
U0
1
50
180160
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Fibrowe tarcze szlifierskie | 479
Osprzęt Bosch 11/12
Fibrowe tarcze szlifierskie, Expert for Metal – EN 13743
Właściwości produktu
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
Ma
k
ob s. p
r./ rę
mi dk
oś
n
ćo
br
oto
wa
otw
or
Śr
ed
nic
a
Śr
ed
nic
a
tar
cz
ym
m
um
m
Ź Do dokładnego i zgrubnego szlifowania oraz do ścierania, usuwania zadziorów i rdzy,
do różnych materiałów: drewna, lakieru, metalu, kamienia
Ź Fibrowa tarcza szlifierska z korundem półszlachetnym, na osnowie z żywicy syntetycznej,
fibra 0,65 lub 0,80 mm
Ź Tarcze szlifierskie do mocowania na gumowych talerzach oporowych
Informacje dot. zamawiania
100
16,00
24
15.300
2 608 606 916
U0
1
50
100
16,00
36
15.300
2 608 607 248
U0
1
50
247856
100
16,00
60
15.300
2 608 606 918
U0
1
50
185172
185158
100
16,00
80
15.300
2 608 606 919
U0
1
50
185189
100
16,00
100
15.300
2 608 606 920
U0
1
50
185196
100
16,00
120
15.300
2 608 606 921
U0
1
50
185202
U0
1
50
162845
U0
1
50
247863
115
22,23
24
13.300
2 608 605 464
115
22,23
36
13.300
2 608 607 249
115
22,23
60
13.300
2 608 605 466
U0
1
50
162869
115
22,23
80
13.300
2 608 605 467
U0
1
50
162876
162883
115
22,23
100
13.300
2 608 605 468
U0
1
50
115
22,23
120
13.300
2 608 605 469
U0
1
50
162890
125
22,23
24
12.250
2 608 605 474
U0
1
50
162944
125
22,23
36
12.250
2 608 607 250
U0
1
50
247870
125
22,23
60
12.250
2 608 605 476
U0
1
50
162968
162975
125
22,23
80
12.250
2 608 605 477
U0
1
50
125
22,23
100
12.250
2 608 605 478
U0
1
50
162982
125
22,23
120
12.250
2 608 605 479
U0
1
50
162999
180
22,23
24
8.500
2 608 605 484
U0
1
50
163040
180
22,23
36
8.500
2 608 607 251
U0
1
50
247887
163064
180
22,23
60
8.500
2 608 605 486
U0
1
50
180
22,23
80
8.500
2 608 605 487
U0
1
50
163071
180
22,23
100
8.500
2 608 605 488
U0
1
50
163088
180
22,23
120
8.500
2 608 605 489
U0
1
50
163095
230
22,23
24
6.650
2 608 605 490
U0
1
50
163101
230
22,23
36
6.650
2 608 607 252
U0
1
50
247894
230
22,23
60
6.650
2 608 605 492
U0
1
50
163125
163132
230
22,23
80
6.650
2 608 605 493
U0
1
50
230
22,23
100
6.650
2 608 605 494
U0
1
50
163149
230
22,23
120
6.650
2 608 605 495
U0
1
50
163156
230
22,23
120
6.650
2 608 608 141
U0
1
50
553735
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
480 | Szlifowanie i polerowanie | Listkowe tarcze szlifierskie
Osprzęt Bosch 11/12
Listkowe tarcze szlifierskie
do szlifierek kątowych
Nowe listkowe tarcze szlifierskie Best for Inox
Wyjątkowo chłodny szlif dzięki specjalnej powłoce
Zalety listkowej tarczy szlifierskiej Best for Inox:
Ź
Ź
Ź
Ź
Wyjątkowo wysoka wydajność ścierna
Bardzo długa żywotność
Brak przebarwień powierzchni podczas obróbki szlifierskiej
Silnie zredukowane iskrzenie
Nowa listkowa tarcza szlifierska Best for Inox – wyższa jakość z uwagi na:
Ź Aktywna warstwa przy drugim spoiwie wierzchnim
Ź Wysokiej jakości korund cyrkonowy
Ź Specjalne spoiwo
Wydajność listkowych tarcz szlifierskich
Wydajność szlifierska =
usuwanie materiału
180 %
i żywotność
140 %
100 %
0%
50 %
100 %
150 %
200 %
W przypadku listkowych tarcz szlifierskich w opakowaniu = 1 cena odnosi się do pojedynczej sztuki.
Minimalna ilość zamówienia wynosi 10 sztuk.
Tarcze listkowe Best for Inox, wersja wygięta – EN 13743
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
Ma
k
ob s. p
r./ rę
mi dk
oś
n
ćo
br
oto
wa
ist
oś
rn
Zia
nic
ao
tw
or
u
Śr
ed
Śr
ed
nic
a
tar
cz
ym
m
mm
Ź Odpowiednie zwłaszcza do obróbki stali szlachetnej (Inox)
Ź Duża wydajność dzięki zastosowaniu korundu cyrkonowego. Osnowa z żywicy syntetycznej,
stabilna tkanina X i powłoka aktywna
Ź Bardzo wysoka wydajność ścierna i bardzo długa żywotność
Ź Listkowa tarcza szlifierska, talerz z tworzywa sztucznego
Ź Wersja wygięta – do szlifowania powierzchni i obróbki spawów, regulacja kąta
ustawienia 5-15°
Informacje dot. zamawiania
Optymalna prędkość obrotowa 5.500 – 8.500 min-1
115
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
22,23
40
13.300
2 608 608 263
U0
1
10
590846
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Listkowe tarcze szlifierskie | 481
Osprzęt Bosch 11/12
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
Ma
k
ob s. p
r./ rę
mi dk
oś
n
ćo
br
oto
wa
otw
or
Śr
ed
nic
a
Śr
ed
nic
a
tar
cz
ym
m
um
m
Tarcze listkowe Best for Inox, wersja wygięta – EN 13743
Informacje dot. zamawiania
Optymalna prędkość obrotowa 5.500 – 8.500 min-1
115
22,23
60
13.300
2 608 608 264
U0
1
10
590853
115
22,23
80
13.300
2 608 608 265
U0
1
10
590860
115
22,23
120
13.300
2 608 608 266
U0
1
10
590877
Optymalna prędkość obrotowa 5.000 – 7.500 min-1
125
22,23
40
12.250
2 608 607 638
U0
1
10
528788
125
22,23
60
12.250
2 608 607 639
U0
1
10
528795
125
22,23
80
12.250
2 608 607 640
U0
1
10
528801
125
22,23
120
12.250
2 608 608 275
U0
1
10
590969
Optymalna prędkość obrotowa 3.500 – 5.500 min-1
180
22,23
40
8.500
2 608 608 284
U0
1
10
591058
180
22,23
60
8.500
2 608 608 285
U0
1
10
591065
180
22,23
80
8.500
2 608 608 286
U0
1
10
591072
180
22,23
120
8.500
2 608 608 287
U0
1
10
591089
Listkowe tarcze szlifierskie Best for Inox, wersja prosta – EN 13743
Ź Odpowiednie zwłaszcza do obróbki stali szlachetnej (Inox)
Ź Duża wydajność dzięki zastosowaniu korundu cyrkonowego. Osnowa z żywicy syntetycznej,
stabilna tkanina X i powłoka aktywna
Ź Bardzo wysoka wydajność ścierna i bardzo długa żywotność
Ź Listkowa tarcza szlifierska, talerz z tworzywa sztucznego
Ź Wersja prosta – do szlifowania powierzchni i obróbki spawów, regulacja kąta
ustawienia 5-15°
Optymalna prędkość obrotowa 5.500 – 8.500 min-1
115
22,23
40
13.300
2 608 608 267
U0
1
10
590884
115
22,23
60
13.300
2 608 608 268
U0
1
10
590891
115
22,23
80
13.300
2 608 608 269
U0
1
10
590907
115
22,23
120
13.300
2 608 608 270
U0
1
10
590914
Optymalna prędkość obrotowa 5.000 – 7.500 min-1
125
22,23
40
12.250
2 608 608 276
U0
1
10
590976
125
22,23
60
12.250
2 608 608 277
U0
1
10
590983
125
22,23
80
12.250
2 608 608 278
U0
1
10
590990
125
22,23
120
12.250
2 608 608 279
U0
1
10
591003
Optymalna prędkość obrotowa 3.500 – 5.500 min-1
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
180
22,23
40
8.500
2 608 608 288
U0
1
10
591096
180
22,23
60
8.500
2 608 608 289
U0
1
10
591102
180
22,23
80
8.500
2 608 608 290
U0
1
10
591119
180
22,23
120
8.500
2 608 608 291
U0
1
10
591126
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
482 | Szlifowanie i polerowanie | Listkowe tarcze szlifierskie
Osprzęt Bosch 11/12
Listkowe tarcze szlifierskie Best for Inox, wersja prosta – EN 13743
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
Ma
k
ob s. p
r./ rę
mi dk
oś
n
ćo
br
oto
wa
otw
or
Śr
ed
nic
a
Śr
ed
nic
a
tar
cz
ym
m
um
m
Ź Odpowiednie zwłaszcza do obróbki stali szlachetnej (Inox)
Ź Duża wydajność dzięki zastosowaniu korundu cyrkonowego. Osnowa z żywicy syntetycznej,
stabilna tkanina X i powłoka aktywna
Ź Bardzo wysoka wydajność ścierna i bardzo długa żywotność
Ź Listkowa tarcza szlifierska, talerz z tworzywa sztucznego
Ź Wersja prosta – do szlifowania powierzchni i obróbki spawów, regulacja kąta
ustawienia 5-15°
Informacje dot. zamawiania
Optymalna prędkość obrotowa 5.500 – 8.500 min-1
115
22,23
40
13.300
2 608 608 271
U0
1
10
590921
115
22,23
60
13.300
2 608 608 272
U0
1
10
590938
115
22,23
80
13.300
2 608 608 273
U0
1
10
590945
115
22,23
120
13.300
2 608 608 274
U0
1
10
590952
Optymalna prędkość obrotowa 5.000 – 7.500 min-1
125
22,23
40
12.250
2 608 608 280
U0
1
10
591010
125
22,23
60
12.250
2 608 608 281
U0
1
10
591027
125
22,23
80
12.250
2 608 608 282
U0
1
10
591034
125
22,23
120
12.250
2 608 608 283
U0
1
10
591041
Optymalna prędkość obrotowa 3.500 – 5.500 min-1
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
180
22,23
40
8.500
2 608 608 292
U0
1
10
591133
180
22,23
60
8.500
2 608 608 293
U0
1
10
591140
180
22,23
80
8.500
2 608 608 294
U0
1
10
591157
180
22,23
120
8.500
2 608 608 295
U0
1
10
591164
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Listkowe tarcze szlifierskie | 483
Osprzęt Bosch 11/12
Listkowe tarcze szlifierskie Best for Metal, wersja prosta – EN 13743
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
Ma
k
ob s. p
r./ rę
mi dk
oś
n
ćo
br
oto
wa
otw
or
Śr
ed
nic
a
Śr
ed
nic
a
tar
cz
ym
m
um
m
Ź Odpowiednia zwłaszcza do obróbki stali szlachetnej i zwykłej, żeliwa i blachy stalowej
Ź Duża wydajność dzięki zastosowaniu korundu cyrkonowego Osnowa z żywicy syntetycznej,
stabilna tkanina X
Ź Niezmiennie wysoka wydajność ścierna i długa żywotność
Ź Listkowa tarcza szlifierska, talerz z tworzywa sztucznego
Ź Wersja prosta – do szlifowania powierzchni i obróbki spawów, regulacja kąta
ustawienia 5-15°
Informacje dot. zamawiania
115
22,23
40
13.300
2 608 607 322
U0
1
10
115
22,23
60
13.300
2 608 607 323
U0
1
10
270243
115
22,23
80
13.300
2 608 607 324
U0
1
10
270250
115
22,23
120
13.300
2 608 607 325
U0
1
10
270267
125
22,23
40
12.250
2 608 607 326
U0
1
10
270274
270281
270236
125
22,23
60
12.250
2 608 607 327
U0
1
10
125
22,23
80
12.250
2 608 607 328
U0
1
10
270670
125
22,23
120
12.250
2 608 607 329
U0
1
10
270687
180
22,23
40
8.500
2 608 607 330
U0
1
10
270694
180
22,23
60
8.500
2 608 607 331
U0
1
10
270700
180
22,23
80
8.500
2 608 607 332
U0
1
10
270717
180
22,23
120
8.500
2 608 607 333
U0
1
10
270724
Listkowe tarcze szlifierskie Best for Metal, wersja wygięta – EN 13743
Ź Odpowiednia zwłaszcza do obróbki stali szlachetnej i zwykłej, żeliwa i blachy stalowej
Ź Duża wydajność dzięki zastosowaniu korundu cyrkonowego/korundu półszlachetnego.
Osnowa z żywicy syntetycznej, stabilna tkanina X
Ź Niezmiennie wysoka wydajność ścierna i długa żywotność
Ź Listkowa tarcza szlifierska, talerz z tworzywa sztucznego
Ź Wersja wypukła – do obróbki krawędzi i spawów oraz szlifowania powierzchni, regulacja
kąta ustawienia 15-25°
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
100
16,00
40
15.300
2 608 606 713
U0
1
10
100
16,00
60
15.300
2 608 606 714
U0
1
10
179799
100
16,00
80
15.300
2 608 606 715
U0
1
10
179805
179782
115
22,23
40
13.300
2 608 605 450
U0
1
10
162708
115
22,23
60
13.300
2 608 605 451
U0
1
10
162715
115
22,23
80
13.300
2 608 605 452
U0
1
10
162722
115
22,23
120
13.300
2 608 607 319
U0
1
10
270205
185219
125
22,23
40
12.250
2 608 606 922
U0
1
10
125
22,23
60
12.250
2 608 606 923
U0
1
10
185226
125
22,23
80
12.250
2 608 606 924
U0
1
10
185233
125
22,23
120
12.250
2 608 607 320
U0
1
10
270212
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
484 | Szlifowanie i polerowanie | Listkowe tarcze szlifierskie
Osprzęt Bosch 11/12
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
Ma
k
ob s. p
r./ rę
mi dk
oś
n
ćo
br
oto
wa
otw
or
Śr
ed
nic
a
Śr
ed
nic
a
tar
cz
ym
m
um
m
Listkowe tarcze szlifierskie Best for Metal, wersja wygięta – EN 13743
Informacje dot. zamawiania
180
22,23
40
8.500
2 608 606 737
U0
1
10
180023
180
22,23
60
8.500
2 608 606 738
U0
1
10
180030
180
22,23
80
8.500
2 608 606 739
U0
1
10
180047
180
22,23
120
8.500
2 608 607 321
U0
1
10
270229
Listkowe tarcze szlifierskie Best for Metal, wersja prosta – EN 13743
Ź Odpowiednia zwłaszcza do obróbki stali szlachetnej i zwykłej, żeliwa i blachy stalowej
Ź Duża wydajność dzięki zastosowaniu korundu cyrkonowego/korundu półszlachetnego.
Osnowa z żywicy syntetycznej, stabilna tkanina X i powłoka aktywna
Ź Niezmiennie wysoka wydajność ścierna i długa żywotność
Ź Listkowa tarcza szlifierska, talerz z tworzywa sztucznego
Ź Wersja prosta – do szlifowania powierzchni i obróbki spawów, regulacja kąta
ustawienia 5-15°
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
115
22,23
40
13.300
2 608 607 334
U0
1
10
270731
115
22,23
60
13.300
2 608 607 335
U0
1
10
270748
115
22,23
80
13.300
2 608 607 336
U0
1
10
270755
115
22,23
120
13.300
2 608 607 337
U0
1
10
270991
125
22,23
40
12.250
2 608 607 338
U0
1
10
270762
125
22,23
60
12.250
2 608 607 339
U0
1
10
270779
125
22,23
80
12.250
2 608 607 340
U0
1
10
270786
125
22,23
120
12.250
2 608 607 341
U0
1
10
270793
180
22,23
40
8.500
2 608 607 342
U0
1
10
270809
180
22,23
60
8.500
2 608 607 343
U0
1
10
270816
180
22,23
80
8.500
2 608 607 344
U0
1
10
270823
180
22,23
120
8.500
2 608 607 345
U0
1
10
270830
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Listkowe tarcze szlifierskie | 485
Osprzęt Bosch 11/12
Listkowe tarcze szlifierskie Expert for Metal, wersja prosta – EN 13743
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
Ma
k
ob s. p
r./ rę
mi dk
oś
n
ćo
br
oto
wa
otw
or
Śr
ed
nic
a
Śr
ed
nic
a
tar
cz
ym
m
um
m
Ź Przeznaczone zwłaszcza do obróbki metalu
Ź Duża wydajność dzięki zastosowaniu korundu cyrkonowego/korundu półszlachetnego.
Osnowa z żywicy syntetycznej, stabilna tkanina X
Ź Niedroga tarcza rozwiązująca wiele problemów
Ź Listkowa tarcza szlifierska, talerz z tworzywa sztucznego
Ź Wersja prosta – do szlifowania powierzchni i obróbki spawów, regulacja kąta
ustawienia 5-15°
Informacje dot. zamawiania
115
22,23
40
13.300
2 608 607 349
U0
1
10
115
22,23
60
13.300
2 608 607 350
U0
1
10
270885
115
22,23
80
13.300
2 608 607 351
U0
1
10
270892
115
22,23
120
13.300
2 608 607 352
U0
1
10
270908
125
22,23
40
12.250
2 608 607 353
U0
1
10
270915
270922
270878
125
22,23
60
12.250
2 608 607 354
U0
1
10
125
22,23
80
12.250
2 608 607 355
U0
1
10
270939
125
22,23
120
12.250
2 608 607 356
U0
1
10
270953
Listkowe tarcze szlifierskie Expert for Metal, wersja wygięta – EN 13743
Ź Przeznaczone zwłaszcza do obróbki metalu
Ź Duża wydajność dzięki zastosowaniu korundu cyrkonowego/korundu półszlachetnego.
Osnowa z żywicy syntetycznej, stabilna tkanina X
Ź Niedroga tarcza rozwiązująca wiele problemów
Ź Listkowa tarcza szlifierska, talerz z tworzywa sztucznego
Ź Wersja wypukła – do obróbki krawędzi i spawów oraz szlifowania powierzchni,
regulacja kąta ustawienia 15-25°
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
115
22,23
40
13.300
2 608 606 752
U0
1
10
180177
115
22,23
60
13.300
2 608 606 753
U0
1
10
180184
115
22,23
80
13.300
2 608 606 754
U0
1
10
180191
115
22,23
120
13.300
2 608 607 346
U0
1
10
270847
125
22,23
40
12.250
2 608 606 716
U0
1
10
179812
125
22,23
60
12.250
2 608 606 717
U0
1
10
179829
179836
125
22,23
80
12.250
2 608 606 718
U0
1
10
125
22,23
120
12.250
2 608 607 347
U0
1
10
270854
180
22,23
40
8.500
2 608 606 936
U0
1
10
196154
180
22,23
60
8.500
2 608 606 937
U0
1
10
196161
180
22,23
80
8.500
2 608 606 938
U0
1
10
196178
180
22,23
120
8.500
2 608 607 348
U0
1
10
270861
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
486 | Szlifowanie i polerowanie | Listkowe tarcze szlifierskie
Osprzęt Bosch 11/12
Listkowe tarcze szlifierskie Expert for Metal, wersja prosta – EN 13743
Właściwości produktu
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
Ma
k
ob s. p
r./ rę
mi dk
oś
n
ćo
br
oto
wa
otw
or
Śr
ed
nic
a
Śr
ed
nic
a
tar
cz
ym
m
um
m
Ź Przeznaczone zwłaszcza do obróbki metalu
Ź Duża wydajność dzięki zastosowaniu korundu cyrkonowego/korundu półszlachetnego.
Osnowa z żywicy syntetycznej, stabilna tkanina X
Ź Niedroga tarcza rozwiązująca wiele problemów
Ź Listkowa tarcza szlifierska, talerz z tworzywa sztucznego
Ź Wersja prosta – do szlifowania powierzchni i obróbki spawów, regulacja kąta
ustawienia 5-15°
Informacje dot. zamawiania
115
22,23
40
13.300
2 608 607 361
U0
1
10
115
22,23
60
13.300
2 608 607 362
U0
1
10
271028
115
22,23
80
13.300
2 608 607 363
U0
1
10
271035
115
22,23
120
13.300
2 608 607 364
U0
1
10
270663
125
22,23
40
12.250
2 608 607 365
U0
1
10
271042
271059
271011
125
22,23
60
12.250
2 608 607 366
U0
1
10
125
22,23
80
12.250
2 608 607 367
U0
1
10
271066
125
22,23
120
12.250
2 608 607 368
U0
1
10
271073
180
22,23
40
8.500
2 608 607 369
U0
1
10
271080
180
22,23
60
8.500
2 608 607 370
U0
1
10
271097
180
22,23
80
8.500
2 608 607 371
U0
1
10
271103
180
22,23
120
8.500
2 608 607 372
U0
1
10
271110
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki kątowe | 487
Osprzęt Bosch 11/12
Tarcze włókninowe
do szlifierek kątowych
Nowe tarcze czyszczące Best for Inox
Tarcze nie zatykają się dzięki otwartej strukturze
Zalety tarczy do zgrubnego czyszczenia Best for Inox:
Ź
Ź
Ź
Ź
Usuwanie niebieskich przebarwień spawów na stali szlachetnej (Inox)
Długa żywotność
Brak topnienia farb w wyniku szlifowania
Ekonomiczna w użyciu w porównaniu do standardowych procedur
z użyciem pasty kwasowej
Tarcze nie zatykają się dzięki otwartej strukturze
dopasowuje się do kształtu
Tarcza czyszcząca, Best for Inox, 50 m/s
Uwaga:
dopuszczone
Ź Do czyszczenia stali szlachetnej (Inox), stali, metali nieżelaznych
Ź Usuwanie niebieskawych nalotów ze spawów, czyszczenie stali szlachetnej
Ź Niewielki stopień zatykania tarcz dzięki otwartej strukturze włókniny.
Powłoka z tlenku aluminium
Ź Tarcza czyszcząca, talerz z włókna szklanego
Ź Do szlifierek kątowych z regulacją, zwłaszcza do szlifierek kątowych
Bosch GWS 14-125 Inox
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ie
an
W
yk
on
Ma
k
ob s. p
r./ rę
mi dk
oś
n
ćo
br
oto
wa
um
ao
tw
or
nic
Śr
ed
Śr
ed
nic
a
tar
cz
ym
m
m
dla 50 m/s
Informacje dot. zamawiania
Optymalna prędkość obrotowa 5.000 min-1
125
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
22,23
czerwony
7.650
2 608 607 634
U0
1
5
528740
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
488 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki kątowe
Osprzęt Bosch 11/12
Tarcza czyszcząca, Best for Metal, 50 m/s
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Ma
k
ob s. p
r./ rę
mi dk
oś
n
ćo
br
oto
wa
yk
on
an
ie
otw
or
Śr
ed
nic
a
Śr
ed
nic
a
tar
cz
ym
m
dla 50 m/s
W
dopuszczone
um
m
Uwaga:
Ź Do obróbki metalu i metali nieżelaznych
Ź Idealna do usuwania rdzy, farby, miejsc utlenionych, kamienia, mchu i graffiti z kamienia,
marmuru i betonu oraz pozostałości uszczelnień
Ź Niewielki stopień zatykania tarcz dzięki otwartej strukturze włókniny. Powłoka z węglika
krzemu
Ź Tarcza czyszcząca, talerz z włókna szklanego
Ź Do szlifierek kątowych z regulacją, zwłaszcza do szlifierek kątowych
Bosch GWS 14-125 Inox
Informacje dot. zamawiania
Optymalna prędkość obrotowa 5.500 min-1
115
22,23
czarny
8.350
2 608 607 632
U0
1
5
528726
2 608 607 633
U0
1
5
528733
Optymalna prędkość obrotowa 5.000 min-1
125
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
22,23
czarny
7.650
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki kątowe | 489
Osprzęt Bosch 11/12
Nowe tarcze włókninowe SCM Best for Inox
Tarcze nie zatykają się dzięki otwartej strukturze
Zalety tarczy włókninowej SCM* Best for Inox:
Ź Wyjątkowe połączenie wydajności, obróbki wykończeniowej
i trwałości
Ź Równomierne, perfekcyjne wykończenie powierzchni
Ź Brak topnienia farb w wyniku szlifowania
*SCM= Surface Conditioning Material (utrzymuje powierzchnię
w dobrej kondycji)
Tarcze nie zatykają się dzięki otwartej strukturze
dopasowuje się do kształtu
Tarcza włókninowa SCM, Best for Inox, 50 m/s
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Ma
k
ob s. p
r./ rę
mi dk
oś
n
ćo
br
oto
wa
ie
an
yk
on
nic
ao
tw
or
u
Śr
ed
Śr
ed
nic
a
tar
cz
ym
m
dla 50 m/s
mm
dopuszczone
W
Uwaga:
Ź Surface Conditioning Material (SCM) do prac wykończeniowych
Ź Do obróbki stali szlachetnej (Inox, stal, metale nieżelazne)
Ź Idealna do usuwania zadziorów, obróbki spawów, wygładzania śladów szlifowania,
przygotowania powierzchni do uszlachetniania
Ź Tarcze włókninowe na podkładzie z tkaniny do mocowania na gumowym talerzu,
powłoka z tlenku aluminium.
Ź Bardzo zgrubna – brązowa, zgrubna – jasnobrązowa, średnia – czerwona
Ź Do szlifierek kątowych z regulacją, zwłaszcza do szlifierek kątowych
Bosch GWS 14-125 Inox
Informacje dot. zamawiania
2-częściowy zestaw włóknin
optymalna prędkość obrotowa 4.500 – 6.500 min-1
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
125
22,23 bardzo duże
7.650
2 608 607 635
P1d
2
5
528757
125
22,23
zgrubna
7.650
2 608 607 636
P1d
2
5
528764
125
22,23
średnia
7.650
2 608 607 637
P1d
2
5
528771
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
490 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki kątowe
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne
do szlifierek kątowych
Papiery ścierne do GWS 14,4 V Professional, Blue Metal-top
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Zia
rn
ist
oś
ć
otw
or
Śr
ed
nic
a
Śr
ed
nic
a
na rzepy
um
tar
cz
ym
m
System mocowania
m
Ź Optymalne do szlifowania stali
Ź Do szlifowania innych materiałów metalowych, łącznie z Inox, do usuwania lekkiej rdzy
(rdza nalotowa), wygładzania spawów, fazowania stali
Informacje dot. zamawiania
100
47
60
2 608 607 394
C1c
5
5
295420
100
47
80
2 608 607 395
C1c
5
5
295437
100
47
120
2 608 607 396
C1c
5
5
295444
Papiery ścierne do GWS 14,4 V Professional, White Paint
Ź Optymalne do usuwania farby, lakieru z metali
Ź Do usuwania lakieru, farby lub szpachli z drewna
System mocowania
na rzepy
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
100
47
60
2 608 607 397
C1c
5
5
295451
100
47
100
2 608 607 398
C1c
5
5
295468
100
47
180
2 608 607 399
C1c
5
5
295475
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki kątowe | 491
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek kątowych, Best for Wood
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
.o
pa
k.
Za
w.
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ist
oś
rn
Śr
ed
nic
a
bez dziurkowania
Zia
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
ć
tar
cz
ym
m
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, twardego drewna, płyt wiórowych
i budowlanych oraz metalu
Informacje dot. zamawiania
115
40
2 608 607 940
C0a
50
1
551014
115
60
2 608 607 941
C0a
50
1
551021
115
80
2 608 607 942
C0a
50
1
551038
115
120
2 608 607 943
C0a
50
1
551045
115
180
2 608 607 944
C0a
50
1
551052
115
240
2 608 607 945
C0a
50
1
551069
125
40
2 608 607 946
C0a
50
1
551076
125
60
2 608 607 947
C0a
50
1
551083
125
80
2 608 607 948
C0a
50
1
551090
125
120
2 608 607 949
C0a
50
1
551106
125
180
2 608 607 950
C0a
50
1
551113
125
240
2 608 607 951
C0a
50
1
551120
Papiery ścierne do szlifierek kątowych, Best for Wood
Ź Do szlifowania twardego drewna, płyt wiórowych i budowlanych oraz metali
Ź Best for Wood – w sprzedaży od lutego/marca 2011
115
40
2 608 605 426
C1a
10
5
162463
Mocowanie na rzepy,
115
60
2 608 605 427
C1a
10
5
162470
bez dziurkowania
115
80
2 608 605 428
C1a
10
5
162487
115
120
2 608 605 429
C1a
10
5
162494
115
180
2 608 605 430
C1a
10
5
162500
115
240
2 608 605 431
C1a
10
5
162517
125
40
2 608 605 438
C1a
10
5
162586
125
60
2 608 605 439
C1a
10
5
162593
125
80
2 608 605 440
C1a
10
5
162609
125
120
2 608 605 441
C1a
10
5
162616
125
180
2 608 605 442
C1a
10
5
162623
125
240
2 608 605 443
C1a
10
5
162630
DIRECT FORCE
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
492 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki kątowe
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do szlifierek kątowych, Best for Stone
Ź Do szlifowania bardzo twardych materiałów, np. kamienia, szkła, pleksiglasu, marmuru,
lakieru samochodowego lub lakieru piecowego
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
.o
pa
k.
Za
w.
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ist
oś
rn
Śr
ed
nic
a
bez dziurkowania
Zia
Mocowanie na rzepy,
ć
tar
cz
ym
m
DIRECT FORCE
Informacje dot. zamawiania
115
80
2 608 608 151
C0a
50
1
557085
115
120
2 608 608 152
C0a
50
1
557092
115
320
2 608 608 153
C0a
50
1
557108
125
80
2 608 608 154
C0a
50
1
557115
125
120
2 608 608 155
C0a
50
1
557122
Papiery ścierne do szlifierek kątowych, Best for Stone
Ź Do szlifowania twardych materiałów, takich jak kamień, pleksiglas, marmur, lakier
samochodowy, lakier piecowy
Ź Best for Stone – w sprzedaży od lutego/marca 2011
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
bez dziurkowania
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
115
60
2 608 605 496
C1a
10
5
163163
115
80
2 608 605 497
C1a
10
5
163170
115
120
2 608 605 498
C1a
10
5
163187
115
220
2 608 605 499
C1a
10
5
163194
115
320
2 608 605 500
C1a
10
5
163200
125
60
2 608 606 755
C1a
10
5
180207
125
80
2 608 606 756
C1a
10
5
180214
125
120
2 608 606 757
C1a
10
5
180221
125
220
2 608 606 758
C1a
10
5
180238
125
320
2 608 606 759
C1a
10
5
180245
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki kątowe | 493
Osprzęt Bosch 11/12
Osprzęt do
szlifierek kątowych
Talerz gumowy z nakrętką do fibrowych papierów ściernych
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
.o
pa
k.
Za
w.
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Śr
ed
nic
a
mm
Ź Duża wytrzymałość na obciążenia termiczne, bardzo spokojna praca urządzenia,
odporność na zerwanie
Informacje dot. zamawiania
Talerz oporowy
Gwint kołnierza M 10, maks. prędkość obrotowa 15.300 min-1
100
2 608 601 046
C1a
1
1
047265
1
1
031202
1
1
016551
1
1
026444
Talerz oporowy
Gwint kołnierza M 14, maks. prędkość obrotowa 13.300 min-1
115
2 608 601 005
C1a
Talerz oporowy
Gwint kołnierza M 14, maks. prędkość obrotowa 12.250 min-1
125
1 608 601 033
C1a
Talerz oporowy
Gwint kołnierza M 14, maks. prędkość obrotowa 8.500 min-1
180
1 608 601 006
C1a
Talerz oporowy
Gwint kołnierza M 14, maks. prędkość obrotowa 6.650 min-1
230
1 608 601 007
C1a
1
1
026451
100
2 603 345 018
P0b
1
1
109253
115
125
2 603 345 002
P0b
1
1
029711
180
230
1 603 345 004
P0b
1
1
024266
Nakrętka okrągła z gwintem M 10
Nakrętka okrągła z gwintem M 14
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
494 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki kątowe
Osprzęt Bosch 11/12
Talerz szlifierski z mocowaniem na rzepy do papierów ściernych
System
mocowania
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
.o
pa
k.
Za
w.
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Śr
ed
nic
a
mm
na rzepy
Informacje dot. zamawiania
Talerz szlifierski z mocowaniem na rzepy
Gwint kołnierza M 14, maks. prędkość obrotowa 13.300 min-1
115
2 608 601 076
C1d
1
1
086585
1
1
086592
Talerz szlifierski z mocowaniem na rzepy
Gwint kołnierza M 14, maks. prędkość obrotowa 12.250 min-1
125
2 608 601 077
C1d
Talerz szlifierski z mocowaniem na rzepy
Maks. prędkość obrotowa 15.300 min-1
Do GWS 14,4 V Professional i papierów ściernych z systemem mocowania na rzepy
100
2 608 601 170
C1c
1
1
262866
Osłona dłoni do szlifierek kątowych Bosch
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
.o
pa
k.
Za
w.
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Ź Do wszystkich szlifierek kątowych Bosch w połączeniu z rękojeścią dodatkową
Ź Ochrona przy pracy z zastosowaniem gumowego talerza
Informacje dot. zamawiania
Rękojeść dodatkowa z osłoną dłoni
1 601 329 013 PC1c
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
1
1
001885
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki kątowe | 495
Osprzęt Bosch 11/12
Osprzęt polerski
do polerek
Gąbka polerska do polerek
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Śr
ed
nic
ar
ob
oc
za
mm
Ź Do wcierania wosku i polerowania zwietrzałych lakierów, kamienia, tworzyw sztucznych
i metali kolorowych oraz do polerowania na wysoki połysk lekko zabrudzonych,
zarysowanych lub wstępnie polerowanych powierzchni
Ź Do użytku z politurą lub do wcierania substancji utrwalających na równych
lub wypukłych/wklęsłych powierzchniach
Informacje dot. zamawiania
Gąbka polerska z gwintem M 14
Do polerek GPO 12; GPO 12 E Professional
160
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
1 608 613 013
P0b
1
1
026550
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
496 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki kątowe
Osprzęt Bosch 11/12
Filcowa tarcza polerska do polerek
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Śr
ed
nic
a
ro
bo
c
za
mm
Ź Do polerowania kamienia, tworzyw sztucznych i metali kolorowych oraz do wstępnego
polerowania silnie zabrudzonych lub zarysowanych równych powierzchni
Ź Do użytku z politurą lub pastą szlifierską na równych powierzchniach
Informacje dot. zamawiania
Filcowa tarcza polerska z gwintem M 14
Do polerek GPO 12; GPO 12 E Professional
180
1 608 612 002
P0b
1
1
026543
Wielowarstwowe płócienne tarcze polerskie do polerek
Ź Do polerowania tworzyw sztucznych lub metali kolorowych, także do polerowania
na wysoki połysk lekko zabrudzonych, zarysowanych lub wcześniej polerowanych
powierzchni
Ź Do użytku z politurą, na mniejszych równych lub wypukłych powierzchniach
Ź Idealne do wąskich miejsc lub obiektów z wystającymi częściami
Wielowarstwowa płócienna tarcza polerska
20 mm grubości, flanela (gładka powierzchnia tkaniny)
Do polerek GPO 12; GPO 12 E Professional
250
1 608 611 002
P0b
1
1
026529
Wielowarstwowa płócienna tarcza polerska
Grubość 20 mm, szorstka tkanina (szorstka powierzchnia tkaniny) do wygładzania, wykańczania
250
1 608 611 003
P0f
1
1
026536
P0b
1
1
056281
1
1
016384
Kołnierz do wielowarstwowej płóciennej tarczy polerskiej
(zamawiać osobno)
Do polerek GPO 12; GPO 12 E Professional
-
1 605 703 028
Nakrętka okrągła do wielowarstwowej, płóciennej tarczy polerskiej
do mocowania tarcz szlifierskich o Ø 115-150 mm
przed datą produkcji 08/90
Do polerek GPO 12; GPO 12 E Professional
-
1 603 340 015 PC1c
Trzpień napinający do mocowania wielowarstwowej płóciennej tarczy polerskiej
(osobne zamówienie)
Do polerek GPO 12; GPO 12 E Professional
-
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
1 603 521 013
P0b
1
1
024280
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki kątowe | 497
Osprzęt Bosch 11/12
Pokrywa z wełny jagnięcej do polerek
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Śr
ed
nic
a
ro
bo
c
za
mm
Ź Do wykończenia powierzchni po polerowaniu oraz do usunięcia przyschniętych
pozostałości środka polerskiego
Ź Do użytku na sucho, na równych lub wypukłych/wklęsłych powierzchniach
Ź Do polerowania na wysoki połysk oraz czyszczenia tworzyw sztucznych oraz
do polerowania powierzchni kamienia oraz metali kolorowych
Ź Wskazówka: stosowanie z gąbką polerską (1 608 613 013) lub filcową tarczą polerską
(1 608 612 002) lub talerzem oporowym (1 608 601 006)
Informacje dot. zamawiania
Pokrywa z wełny jagnięcej
Do polerek GPO 12; GPO 12 E Professional
180
1 608 610 000
P0f
1
1
026499
Tarcza polerska z moltonu do polerek
Ź Do polerowania kamienia, tworzyw sztucznych lub metali kolorowych, także
do polerowania na wysoki połysk lekko zabrudzonych, zarysowanych lub wcześniej
polerowanych powierzchni
Ź Do użytku z politurą lub do wcierania substancji utrwalających na równych lub lekko
wypukłych/wklęsłych powierzchniach
Ź Idealne do obróbki dużych powierzchni
Tarcza polerska z moltonu z gwintem M 14
miękki filc
Do polerek GPO 12; GPO 12 E Professional
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
125
1 608 611 001
P0b
1
1
026512
175
1 608 611 000
P0b
1
1
026505
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
498 | Szlifowanie i polerowanie | Wiertarki
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne
do wiertarek
Papiery ścierne do wiertarek, Best for Wood
Ź Do talerza oporowego 1 609 200 240
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, płyt wiórowych i budowlanych, a także metalu
Ź Wyjątkowo długa żywotność i najlepsza relacja ceny do jakości
Ź Best for Wood – w sprzedaży od lutego/marca 2011
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
.o
pa
k.
Za
w.
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
Śr
ed
nic
a
tar
cz
ym
m
Napinany
Informacje dot. zamawiania
125
40
60
80
120
180
1 609 200 165
C1c
10
5
004084
125
40
1 609 200 160
C1c
5
5
004039
125
60
1 609 200 161
C1c
5
5
004046
125
80
1 609 200 162
C1c
5
5
004053
125
120
1 609 200 163
C1c
5
5
004060
125
180
1 609 200 164
C1c
5
5
004077
Papiery ścierne do wiertarek, Best for Wood
Ź Do talerza oporowego 1 609 200 154
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, płyt wiórowych i budowlanych, a także
metalu
Ź Wyjątkowo długa żywotność i najlepsza relacja ceny do jakości
Ź Best for Wood – w sprzedaży od lutego/marca 2011
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
bez dziurkowania
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
125
40
1 609 200 155
C1c
5
5
003988
125
60
1 609 200 156
C1c
5
5
003995
125
120
1 609 200 157
C1c
5
5
004008
125
2x40
4x80
4x120
1 609 200 158
C1c
10
5
004015
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Wiertarki | 499
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do wiertarek, Best for Wood
Ź Do talerza oporowego 1 609 200 154
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, płyt wiórowych i budowlanych, a także metalu
Ź Wyjątkowo długa żywotność i najlepsza relacja ceny do jakości
Ź Best for Wood – w sprzedaży od lutego/marca 2011
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
ist
oś
rn
Zia
Śr
ed
nic
a
bez dziurkowania
ć
tar
cz
ym
m
Mocowanie na rzepy,
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
.o
pa
k.
Za
w.
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
DIRECT FORCE
Informacje dot. zamawiania
125
40
2 608 605 438
C1a
10
5
162586
125
60
2 608 605 439
C1a
10
5
162593
125
80
2 608 605 440
C1a
10
5
162609
125
120
2 608 605 441
C1a
10
5
162616
125
180
2 608 605 442
C1a
10
5
162623
125
240
2 608 605 443
C1a
10
5
162630
Papiery ścierne do wiertarek, Best for Wood
Ź Do talerza oporowego 1 609 200 154
Ź Do szlifowania wszystkich rodzajów drewna, płyt wiórowych i budowlanych, a także metalu
Ź Wyjątkowo długa żywotność i najlepsza relacja ceny do jakości
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
bez dziurkowania
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
125
40
2 608 607 946
C0a
50
1
551076
125
60
2 608 607 947
C0a
50
1
551083
125
80
2 608 607 948
C0a
50
1
551090
125
120
2 608 607 949
C0a
50
1
551106
125
180
2 608 607 950
C0a
50
1
551113
125
240
2 608 607 951
C0a
50
1
551120
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
500 | Szlifowanie i polerowanie | Wiertarki
Osprzęt Bosch 11/12
Papiery ścierne do wiertarek, Best for Stone
Ź Do talerza oporowego 1 609 200 154
Ź Do szlifowania bardzo twardych materiałów, np. kamienia, szkła, pleksiglasu, marmuru,
lakieru samochodowego lub lakieru piecowego
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
.o
pa
k.
Za
w.
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
Śr
ed
nic
a
tar
cz
ym
m
bez dziurkowania
Informacje dot. zamawiania
125
80
2 608 608 154
C0a
50
1
557115
125
120
2 608 608 155
C0a
50
1
557122
Papiery ścierne do wiertarek, Best for Stone
Ź Do talerza oporowego 1 609 200 154
Ź Do szlifowania twardych materiałów, takich jak kamień, pleksiglas, marmur, lakier
samochodowy, lakier piecowy
Ź Best for Stone – w sprzedaży od lutego/marca 2011
DIRECT FORCE
Mocowanie na rzepy,
bez dziurkowania
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
125
60
2 608 606 755
C1a
10
5
180207
125
80
2 608 606 756
C1a
10
5
180214
125
120
2 608 606 757
C1a
10
5
180221
125
220
2 608 606 758
C1a
10
5
180238
125
320
2 608 606 759
C1a
10
5
180245
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Wiertarki | 501
Osprzęt Bosch 11/12
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Śr
ed
nic
a
Śr
ed
nic
a
mm
ch
wy
tu,
mm
Talerz oporowy z chwytem mocującym do wiertarek
Informacje dot. zamawiania
Talerz oporowy do materiałów ściernych, średnica 125 mm, do mocowania za pomocą śruby/
podkładki
125
System
1 609 200 240
8
C1c
1
1
004435
Talerz szlifierski do materiałów ściernych, średnica 125 mm, z systemem mocowania na rzepy
mocowania
125
na rzepy
1 609 200 154
8
C1c
1
1
003971
Właściwości produktu
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Śr
ed
nic
ar
ob
oc
za
mm
Osprzęt polerski do wiertarek
Informacje dot. zamawiania
Gąbka polerska
Tworzywo piankowe z talerzem gumowym
125
1 609 200 250
C1d
1
5
004480
C1c
1
5
004466
Pokrywa polerska
Używać z gąbką polerską i gumowym talerzem
125
1 609 200 245
8-częściowy zestaw polerski S 24
Talerz trzpieniowy, gąbka polerska, futerko polerskie, papier ścierny (korund/papier)
-
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
0 603 004 101
C1a
8
1
000185
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
502 | Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki proste
Osprzęt Bosch 11/12
Tuleje szlifierskie
do szlifierek prostych
Ź Tuleje szlifierskie do wszechstronnego
stosowania są idealne do precyzyjnych prac
szlifierskich
Ź Wersja: Best for Metal, bardzo odporne
na rozerwanie, o doskonałej wydajności
ściernej
Ź Dostępne we wszystkich standardowych
wymiarach
Do usuwania zadziorów najlepsze są tuleje szlifierskie
Tuleje szlifierskie do szlifierek prostych, Best for Metal
Właściwości produktu
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
ć
ist
oś
rn
Zia
W
ym
iar
ym
m
Ź Do szlifowania stali szlachetnej, stali, żeliwa i blachy stalowej
Ź Materiał ścierny Hightech z korundu cyrkonowego, do wysokowydajnego skrawania
Ź Tkanina bawełniana (typ XY) na osnowie z żywicy syntetycznej
Informacje dot. zamawiania
Średnica 15 x B30
36
2 608 606 863
C0a
50
1
181280
Średnica 15 x B30
60
2 608 606 864
C0a
50
1
181297
Średnica 15 x B30
80
2 608 606 865
C0a
50
1
181303
Średnica 15 x B30
120
2 608 606 866
C0a
50
1
181310
Średnica 30 x B20
36
2 608 606 867
C0a
50
1
181327
Średnica 30 x B20
60
2 608 606 868
C0a
50
1
181334
Średnica 30 x B20
80
2 608 606 869
C0a
50
1
181341
Średnica 30 x B20
120
2 608 606 870
C0a
50
1
181358
Średnica 30 x B30
36
2 608 606 871
C0a
50
1
181365
Średnica 30 x B30
60
2 608 606 872
C0a
50
1
181372
Średnica 30 x B30
80
2 608 606 873
C0a
50
1
181389
Średnica 30 x B30
120
2 608 606 874
C0a
50
1
181396
Średnica 45 x B30
36
2 608 606 875
C0a
50
1
181402
Średnica 45 x B30
60
2 608 606 876
C0a
50
1
181419
Średnica 45 x B30
80
2 608 606 877
C0a
50
1
181426
Średnica 45 x B30
120
2 608 606 878
C0a
50
1
181433
Średnica 60 x B30
36
2 608 606 879
C0a
30
1
181440
Średnica 60 x B30
60
2 608 606 880
C0a
30
1
181457
Średnica 60 x B30
80
2 608 606 881
C0a
30
1
181464
Średnica 60 x B30
120
2 608 606 882
C0a
30
1
181471
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
Szlifowanie i polerowanie | Szlifierki proste | 503
Osprzęt Bosch 11/12
Właściwości produktu
.
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
aj
op
ak
ow
Za
an
w.
ia
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
Śr
ed
nic
a
Śr
ed
nic
a
Sz
er.
mm
ch
wy
tu,
uc
hw
ytu
mm
mm
Ma
k
ob s. p
r./ rę
mi dk
oś
n
ćo
br
oto
wa
Uchwyt mocujący do tulei szlifierskich
Informacje dot. zamawiania
15
30
6
36.000
2 608 620 034
P1c
1
1
192781
30
20
6
19.100
2 608 620 035
P1c
1
1
192798
30
30
6
19.100
2 608 620 036
P1c
1
1
192804
45
30
6
12.700
2 608 620 037
P1c
1
1
192811
60
30
6
9.500
2 608 620 038
P1c
1
1
192828
Ściernice listkowe, korund
Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)
Ko
d
31 EA
65 N
14
0..
.
oś
ug
Dł
Właściwości produktu
Nr
ka
tal
og
ow
y
Ro
dz
.o
pa
k.
Za
w.
op
ak
.
Op
ak
.w
ys
ył.
¹
m
ćm
am
nic
Śr
ed
rn
Zia
Ch
wy
tm
ist
oś
ć
oc
m
ują
cy
mm
Ź Do uniwersalnego stosowania przy obróbce drewna, metalu, farby, tworzyw sztucznych
Ź Do wiertarek i wszystkich szlifierek prostych z tulejami zaciskowymi
Ź Do obróbki powierzchni, do ścinania krawędzi, usuwania zadziorów, nadawania struktury
Ź Kształt: cylindryczny
Informacje dot. zamawiania
6
60
50
20
1 609 200 287
C1d
1
1
6
120
50
20
1 609 200 288
C1d
1
1
004589
6
60
60
40
2 609 200 183
C1d
1
1
076791
6
120
60
40
2 609 200 185
C1d
1
1
076807
004572
¹ Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych.
Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Podobne dokumenty