Superseal

Transkrypt

Superseal
Karta techniczna
Data:
2015-09-22
Wersja: 2015:1
Strona 1z2
1. NAZWA PRODUKTU
Folia dachowa EPDM Superseal
2. ADRES
PRODUCENTA
UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA
Firma:
Adres:
Kraj
Telefon
Nordic Waterproofing AB
Box 514,
33125 Värnamo
Szwecja
+46 370-510-100
Nordic Waterproofing Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 61/67
91 222 Łódź
Polska
+48 42 712-07-40
Faks:
www:
e-mail:
+46 370-510-101
www.sealeco.com
[email protected]
+48 42 611-02-70
www.sealeco.com
[email protected]
3. ZASTOSOWANIE
Superseal jest przeznaczony do wykonywania jednowarstwowych pokryć
dachowych na podłożu z betonu, drewna, materiałów termoizolacyjnych.
Superseal można stosować do renowacji pokryć dachowych.
4. MONTAŻ
Superseal należy mocować mechanicznie do podłoża lub kleić, może być
również układana luźno i balastowana. Zakłady folii dachowej Superseal
należy zgrzewać termicznie lub łączyć przez termiczne nałożenie
zewnętrznych taśm EPDM.
5. SPECYFIKACJA PRODUKTU
Właściwości
Jednostka
Wartość
Metody badań EN
Grubość
mm
2,1
PN-ISO 4593
Wytrzymałość na rozdzieranie
N
150
EN 12310-2
Wytrzymałość na rozciąganie
N/50mm
400
EN 12311-2
Wydłużenie przy zerwaniu
%
300
EN 12311-2
Giętkość w niskiej temperaturze
°C
-40
PN-EN 495-5
Nie przesiąka
EN 1928
Przesiąkliwość wodą
Stabilność wymiarowa
%
0,5
PN-EN 1107-2
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
Odporność na ogień zewnętrzny
µ
Klasyfikacja
110000
BroofT1, BroofT2
EN 1931
EN 13501-5
Superseal
Data:
2015-09-22
Wersja: 2015:1
Strona 2z2
6. INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA
Przechowywanie/ transport:
Przechowywać w pozycji leżącej, w suchym pomieszczeniu z dala od
bezpośredniego światła słonecznego.
Rolki folii należy przewozić krytymi środkami transportowymi,
układane w pozycji leżącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i
uszkodzeniem.
7. OPIS PRODUKTU
Wygląd:
Dwuwarstwowy laminat, którego wierzchnia warstwo wykonana jest
EPDM, spodnią warstwę stanowi włóknina poliestrowa
Waga/m2:
ok. 1,6 kg/m2
Waga/standardowej rolki:
ok. 60 kg
Standardowa rolka:
20m x 1,74m
Kolor:
Czarny
Superseal