Prezentacja systemu IFMS - AVTEL Telekomunikacja Informatyka

Transkrypt

Prezentacja systemu IFMS - AVTEL Telekomunikacja Informatyka
AVTEL Telekomunikacja Informatyka
ul. Albatrosów 1E19
05-500 Piaseczno
NIP 578-215-48-65
tel. +48 606 103 211
mail: [email protected]
http://www.avtel.pl
O nas
-
działamy od 2004 roku
dostarczamy usługi w zakresie teleinformatyki
specjalizacja: systemy Call Center
integrujemy systemy teleinformatyczne
tworzymy oprogramowanie na zamówienie
Klienci:
Inteligentny System Obsługi Maszyn i Urządzeń
(Intelligent Factory Management System)
-
Idea powstania systemu IFMS
Główne funkcje systemu IFMS
Strefy zastosowań
Schemat systemu
Korzyści z zastosowania w przedsiębiorstwie
Kierunek rozwoju
Idea powstania systemu IFMS
-
-
Nieregularność czynności obsługowych
Nieuzasadnione przestoje maszyn
Różny czas wykonania tych samych zadań
Długi okres wdrażania nowych pracowników
Brak narzędzi kontroli wykonania obsługi
Główne funkcje systemu IFMS
-
-
Katalog wszystkich maszyn w przedsiębiorstwie
Zautomatyzowany harmonogram obsługi
Automatyczna dystrybucja zadań do specjalistów
Przypisywanie zadań doraźnych (awarie)
Wspomaganie planowania postojów remontowych
Raporty wydajności pracowników
Sfery zastosowań
- Zakłady przemysłowe
- Nadzór nad budynkami (administracja)
- Nadzór nad siecią wodno-kanalizacyjną
Schemat systemu
- Obieg informacji
- Poziomy dostępów
- Moduł planowania zadań
- Moduł raportowania
- Moduł administrowania systemem
Schemat systemu – obieg informacji
Dział
Utrzymania
Ruchu
IFMS
Specjaliści
Mistrz
Kierownik
Poziomy dostępów
- Zarząd Firmy/Kadra Zarządzająca
- Administrator
- Szef działu
- Kierownik
- Mistrz
- Specjalista/Technik
Aplikacja IFMS
- Administrowanie systemem
- Planowanie
- Monitoring
- Raportowanie
- Generowanie kodów kreskowych
Moduł planowania zadań
Moduł zadań doraźnych
Moduł raportowania
Model systemu
- Środowisko Windows Server
- Relacyjna baza danych MSSQL
- Aplikacja desktopowa IFMS
- Terminal przenośny dla pracownika
- Identyfikacja maszyn (kod kreskowy)
Wymagania systemowe
- Serwer 1 CPU (3,6GHz Core x4)
- RAM 12GB
- HDD 300GB *
- Środowisko MS .NET 3.5
- Serwer WWW (IIS ver 7)
- Wsparcie dla wirtualizacji
Terminal przenośny dla pracownika
- Motorolla 3090/3091
- Czytnik kodów kreskowych
- Lekki, wytrzymały (upadek z 1,2m)
- System Windows CE (OEM)
- Łączność WiFi
- Czas pracy do 8h na jednej baterii
- Zapasowa bateria
- Stacja dokująca/ładująca
Aplikacja na terminalu dla pracownika
- Monitorowanie czasu pracy (login/logout)
- Identyfikacja maszyny do obsługi
- Wyświetlanie czynności planowych
- Odbieranie informacji o zadaniach Ad-hoc
- Komunikacja on-line z bazą systemu
- Wymóg przesłania statusu zadania
Korzyści z wdrożenia IFMS
- Bieżące informacje dla kadry zarządzającej
- Zautomatyzowanie obsługi maszyn
- Pewność przeprowadzenia czynności
- Personalizacja odpowiedzialności
- Kontrola i analiza wydajności pracownika
- Optymalne wykorzystanie czasu pracy
- Skrócenie okresu adaptacji pracownika
Korzyści z wdrożenia IFMS c.d.
- Historia ‚życia technologicznego’ maszyny
- Wydłużenie okresów międzyawaryjnych
- Redukcja dokumentów papierowych
- Skonsolidowana baza przeglądów i napraw
- Oszczędności materiałów i części
- Program w języku polskim
Schemat licencjonowania
- Pakiet podstawowy IFMS_Base
(brak ograniczeń ilości osób zalogowanych/użytkowanych terminali)
-
Pakiet rozszerzający IFMS_AD
-
Pakiet rozszerzający IFMS_SAP
-
Pakiet rozszerzający IFMS_Mag
-
Pakiet rozszerzający IFMS_Corpo
(synchronizacja struktury z domeną, autologowanie)
(przekazywanie informacji o ilości napraw gwarancyjnych,
usterkach, ilości wizyt serwisu dostawcy/producenta)
(wspomaganie gospodarki magazynowej)
(wielowymiarowe raportowanie, gromadzenie statystyk
sprawności/dostępności urządzeń)
Gwarancja i serwis
- 12 miesięczna gwarancja na
oprogramowanie
- Umowa serwisowa
- Serwis realizowany jest poprzez:
pomoc telefoniczną;
pomoc e-mailową;
połączenie zdalne przez Internet;
interwencję w siedzibie Klienta.
AVTEL Telekomunikacja Informatyka
Mariusz Miłobędzki
ul. Albatrosów 1E19
05-500 Piaseczno
tel. (+48) 606-103-211
email: [email protected]
www: http://www.avtel.pl