Mieszanki traw dla najlepszych hodowców - Vit-Tra

Komentarze

Transkrypt

Mieszanki traw dla najlepszych hodowców - Vit-Tra
Mieszanki traw dla najlepszych hodowców
Mieszanki traw dla najlepszych hodowców
Mieszanki traw dla najlepszych hodowców
Spis treści
Nowości Więcej mleka z Festulolium Zysk dzięki roślinom motylkowatym Lepsze ukorzenianie z iSeed® Podsiew – sposób na wysokie
plony i jakość ForageMax – opis mieszanek 4
5
6
8
9
12
NASIONA DLF-TRIFOLIUM A NAUKA
Firma DLF-TRIFOLIUM śledząc trendy na rynkach nasion koniczyn i traw dostosowuje swą
ofertę do potrzeb i wymagań klientów. DLF-TRIFOLIUM realizuje największe na świecie
programy badawczo - hodowlane dla traw gazonowych i pastewnych, podnosząc nieustannie jakość oraz niezawodność wszystkich własnych odmian. Odmiany DLF-TRIFOLIUM
testowane są w globalnej sieci doświadczeń. Pozwala to na ich idealny dobór do konkretnych warunków klimatyczno – glebowych i spełnienie oczekiwań wymagającego rynku
nasiennego.
DLF-TRIFOLIUM to największa firma produkująca i dystrybuująca nasiona traw. Firma
posiada filie w Danii, Szwecji, Holandii, Belgii, Anglii, USA, Francji, Niemczech, Czechach,
Rosji, Chinach i Nowej Zelandii oraz szeroką sieć dystrybutorów i klientów, dzięki czemu jej
produkty są dostępne na wszystkich rynkach świata.
Zwiększ swoje dochody stosując ForageMax
Profesjonalny hodowca bydła musi wziąć pod uwagę wiele różnych czynników. Jednym
z najważniejszych warunków sukcesu jest zapewnienie bydłu przez cały rok paszy o wysokiej jakości. Nie powinno się robić żadnych kompromisów - od nasion do końcowego
produktu.
ForageMax to wynik wieloletnich prac teoretycznych i praktycznych. Po to, aby stworzyć
najlepsze mieszanki, firma DLF-TRIFOLIUM przeprowadziła ogromną liczbę badań i doświadczeń w wielu krajach. Wprowadzenie na farmach najnowszych i wydajnych mieszanek ForageMax przyniosło znaczący wzrost w produkcji mleka i mięsa, a tym samym
większy zysk dla rolnika.
Nasze
nasiona
Twój
sukces
Mieszanki traw
dla najlepszych hodowców
4
Mieszanki traw
dla najlepszych hodowców
5
Więcej mleka z Festulolium
Nowości
Mieszanka ForageMax z Festulolium łączy korzystne cechy
dwóch podstawowych traw: duże plony i wysoką wartość
paszową rajgrasu (życicy) z odpornością kostrzewy.
• Dwie nowe mieszanki ForageMax z lucerną:
Odmiany Festulolium spełniają oczekiwania
Festulolium to efekt wieloletnich prac hodowlanych prowadzonych przez DLF-Trifolium. Obecnie wyniki doświadczeń
polowych potwierdzają, że Festulolium jako mieszaniec życicy z kostrzewą spełnił oczekiwania rolników. Oto niektóre
przykłady:
Extra białkowa i Extra białkowa plus
Lucerna, to jedna z najważniejszych na świecie roślin motylkowatych, najczęściej stosowanych w mieszankach pastewnych. Cechuje ją bardzo duża wydajność, wysoka wartość
paszowa oraz znaczna odporność na warunki klimatyczne,
w tym zwłaszcza na letnie susze. Obie mieszanki ForageMax
zawierają lucernę i odpowiednio do niej dobrane gatunki
traw.
• Na Łotwie z odmiany HYKOR osiągnięto o 60-70% wyższy plon niż
z życicy trwałej,
• Odmiany HYKOR i FELINA są odporne na warunki zimowe aż do szerokości geograficznej środkowej Norwegii i Szwecji,
• W Danii z odmiany HYKOR uzyskano w trzecim roku użytkowania
plon suchej masy o 50% wyższy plon niż z życicy trwałej.
Intensywna hodowla
Przez wiele lat firma DLF-TRIFOLIUM koncentrowała się na wyhodowaniu Festulolium o wyjątkowych cechach. Wynikiem tych prac jest
obecnie wiele ciekawych odmian, które można podzielić na dwa typy:
PERUN podnosi plony o 10-40%
• W Danii plony tej odmiany w drugim i trzecim roku użytkowania były odpowiednio o 13% i 23%, wyższe niż plony
życicy trwałej,
• W południowej Norwegii i Szwecji PERUN w pierwszym
roku użytkowania dał lepsze wyniki niż kostrzewa łąkowa,
• Na Łotwie z upraw odmiany PERUN osiągnięto plony suchej masy o 45% większe niż z miejscowych odmian życicy
trwałej,
• W krajach Beneluksu PERUN wykazał się najwyższą koncentracją energii i strawnością masy organicznej w porównaniu z życicą trwałą i kupkówką pospolitą.
Typ życica
Łączy korzystne cechy życicy wielokwiatowej i kostrzewy
łąkowej lub kostrzewy trzcinowej.
Wyglądem przypomina życicę, ale jest bardziej trwała.
Przykłady odmian uprawnych: BECHVA, PAULITA,
PERUN, ACHILLES, PERSEUS, LOFA.
Odporność na suszę to atut odmiany PAULITA
• W Niemczech PAULITA znacznie lepiej tolerowała wiosenną
suszę niż życica trwała i kupkówka pospolita.
Nowości
• GrassMax z iSeed®
– to szybszy początkowy wzrost roślin
ISeed® to wyjątkowe rozwiązanie, polegające na pokryciu
nasion otoczką zawierającą azot i fosfor w ilościach odpowiadających potrzebom młodej, kiełkującej rośliny. Zapewnia to siewkom doskonały start i wigor w początkowym
okresie ich rozwoju. Jest to szczególnie ważne dla nasion
stosowanych do podsiewu użytków zielonych. Pozwala to
także na zmniejszenie dawki tradycyjnego nawożenia mineralnego. Patrz str. 8.
Wysokie plony i wszechstronna odporność są domeną
odmian HYKOR i FELINA
• W Szwecji, po zamianie w mieszance siewnej kostrzewy
łąkowej na HYKOR plony łąk w drugim roku po podsiewie
wzrosły o 2000 kg s.m. z ha.
• HYKOR cechuje się lepszym odrastaniem niż kostrzewa
łąkowa,
• Wartość paszowa odmiany HYKOR jest taka sama jak kostrzewy łąkowej,
Typ kostrzewa trzcinowa
-
Łączy korzystne cechy życicy wielokwiatowej i kostrzewy
trzcinowej.
Wygląda tak jak kostrzewa trzcinowa i jest odporna na intensywne użytkowanie, ale daje jednak wyższe plony o lepszej
jakości.
Przykłady: FELINA, HYKOR, FOJTAN.
6
Mieszanki traw
dla najlepszych hodowców
Zysk dzięki roślinom motylkowatym
Mieszanka ForageMax zawierająca lucernę, koniczynę czerwoną
lub/i koniczynę białą ma wyjątkowo cenne właściwości:
Azot dla traw
Rośliny motylkowate przyswajają z powietrza atmosferycznego
do 250 kg “wolnego” azotu na hektar w ciągu roku, co pozwala
oszczędzać azotowe nawozy mineralne.
6
białka w plonach
6Więcej
Rośliny motylkowate same zawierają dużo białka, a dodatkowo
podnoszą także jego zawartość w trawie o 1-5%, zmniejszając
tym samym potrzebę stosowania koncentratów białkowych.
Zwiększone pobranie paszy i wzrost produkcji zwierzęcej
Koniczyna zwiększa pobranie zielonki, podnosząc tym samym
produkcję mleka i mięsa. Wykorzystanie w większym stopniu pasz
własnych pozwala ograniczyć wydatki na zakup pasz przemysłowych.
Równomierne odrastanie
Wiosną intensywnej odrastają trawy, a latem koniczyna biała, co
pozwala zminimalizować letnie niedobory zielonki.
Doskonałe rośliny w zmianowaniu
Rośliny motylkowate to bardzo dobry „przerywnik” w zmianowaniach wysyconych zbożami, ponieważ wzbogacają stanowisko
w azot i poprawiają strukturę gleby.
Wniosek: Większy dochód z produkcji mleka
Trawa z lucerną lub koniczyną to idealny układ, dający realną szansę na podniesienie opłacalności produkcji mleka i wołowiny.
Wybierz swoją mieszankę ForageMax z roślinami motylkowatymi z tabeli na stronie 15.
Jak oszczędzamy stosując nasiona
motylkowatych w mieszankach traw
Zamiana 6 kg nasion trawy na 6kg roślin
motylkowatych:
koszt
- pozwala ograniczyć stosowanie nawozów
azotowych
zysk
- zwiększenie zawartości białka w paszy
objętościowej
zysk
- mniejsze zakupy koncentratów białkowych
zysk
- 10-20% większe pobranie paszy = 1-2 kg
s.m. pobranej na dzień/krowę
zysk
Mieszanka ForageMax Nowoczesna
poniżej skład:
Koniczyna czerwona
30%
Festulolium
25%
Życica trwała
20%
Tymotka
15%
Kupkówka
10%
Mieszanka ForageMax Nowoczesna to prawdopodobnie najlepsza inwestycja w podniesienie efektywności produkcji paszy w
gospodarstwie. Więcej mleka, niższe koszty żywienia.
Więcej
mleka
z DLF
Mieszanki traw
dla najlepszych hodowców
8
Mieszanki traw
dla najlepszych hodowców
Lepsze ukorzenianie z iSeed®
ER
I LI S
D
RT
EE
Wzmocnienie rozwoju i wyższe plony
Używając iSeed® można uzyskać większą
liczbę silniejszych roślin i osiągnąć większy
o 5-15 % plon suchej masy z pierwszego
zbioru.
FE
iSeed® to otoczkowany materiał siewny traw zawierający odpowiednią ilością składników odżywczych, uzupełniających potrzeby
kiełkujących nasion. iSeed® zwiększa siłę witalną liści oraz korzeni
w początkowym, bardzo ważnym okresie życia rośliny i zapewnia
jej lepszy start.
GR AS S
S
Zwiększona efektywność nawozu
Dzięki iSeed® absorpcja składników pokarmowych jest 4 - krotnie
większa niż w przypadku standardowego nawozu. Jest to ewidentna korzyść ekonomiczna, przyjazna jednocześnie dla środowiska.
Podsiew nie pozwala na spadek plonów i ich jakości
Zwiększone przyswajanie składników pokarmowych
Składniki pokarmowe w iSeed® znajdują się dokładnie w miejscu,
w którym są najbardziej potrzebne i w każdych warunkach wspomagają rozwój korzeni i pędów.
iSeed® jest łatwy w użyciu
iSeed® powoduje, że nasiona są cięższe i dzięki temu mają lepszy
kontakt z podłożem. Można je wysiewać wykorzystując zwykłe
siewniki rolnicze.
iSeed® – ilość podanego nawozu
Standardowa otoczka iSeed® firmy DLF-TRIFOLIUM zawiera azot
i fosfor. 1 kg materiału siewnego iSeed® zawiera 500 g nasion, 100
g N i 20 g P, a resztę stanowi wypełniacz otoczki. Przykładowo więc
podczas siewu 60 kg nasion z iSeed® na 1 ha wysiewamy 30 kg nasion, 6 kg N (równoważne 20- 24 kg N w standardowym nawozie)
i 1,2 kg P (równoważne 4-5 P w standardowym nawozie).
Efektywność w gospodarstwie
Inwestycja na 1 ha:
30 kg więcej nasion (z iSeed®) = ₠ 120
Zwrot na 1 ha:
500 kg suchej masy po ₠ 0,15 = ₠ 75
Oszczędność 20 kg N po ₠ 1,3 + 5 kg P po ₠ 3 = ₠ 40
Oszczędność na kosztach pracy związanych z nawożeniem = ₠ 20
Oszczędności na odchwaszczaniu = ₠ 50-100
Podsiew oznacza wyższą jakość paszy
Jakość paszy ze starego użytku systematycznie się obniża, ponieważ pojawiają się gatunki niepożądane o niskiej wartość pokar-
Plon z ha, pierwszy pokos
Wschody Rozwój rośliny Rozkrzewienie Plon suchej masy t/ha Wartość względna (%)
4
6
7
3,48 100
6
7
9
3,85
111
* 0-10, 0 = nieprawidłowe i nierównomierne kiełkowanie, wolny wzrost rośliny i nierównomierne rozmnażanie się rośliny
GrassMax – unikalna mieszanka do podsiewu, dostępna także w wersji iSeed®.
Technologia iSeed® jest opatentowana przez firmę Yara International ASA.
iSeed® jest zastrzeżonym znakiem handlowym Yara International ASA.
Podsiew oznacza wzrost produkcji mleka i mięsa
Stary użytek zielony dostarcza mniej paszy dla stada z powodu
mniejszych plonów, krótszego sezonu wypasowego (zazwyczaj 2030 dni) i gorszej wartości pokarmowej. Wypas krótszy o 1 dzień to
strata nawet 30 zł na 1 ha
Podsiew = wyższe plony
Doświadczenia dowiodły, że podsiew dobrymi odmianami życicy i koniczyny wykonany na 3-letnim użytku zwiększa jego plony o 30-40%.
496 zł
176 zł
Przyrost produkcji:
30% wzrost plonu suchej masy na 1 ha 30 x 88 zł = 2% wyższa strawność 2 x 132 zł =
2% wyższa zawartość białka 250 x 3,52 = Suma oszczędności na 1 ha 2640 zł
264 zł
880 zł
3784 zł
Dochód z 1 ha po zastosowaniu podsiewu - ok. 3112 zł
Jest to równoważnik 3,5 – 4,0 ton ziarna jęczmienia
Ocena w skali 1-10* w kolejnych fazach wegetacji
mowej. Spada o około 2% strawność i koncentracja energii. Niższa
o 1% strawność oznacza stratę około 120 zł na 1 ha
Nakłady:
25 kg nasion trawy na 1 ha 25 x 19,8 zł = Siew, wałowanie 1 ha + Zwiększone pobranie paszy
Wpływ stosowania iSeed® na rozwój i plonowanie koniczyny.
[Dania, 2006 rok (sucha wiosna). Duńskie doradztwo rolnicze]
Standardowe
nasiona
iSeed® Podsiew oznacza wyższe plony
Mieszanka ForageMax Podsiew – przeznaczona jest specjalnie
do poprawy jakości starszych użytków. Podsiew to bardzo dobry
sposób na utrzymanie stabilnych, wysokich plonów i jakości paszy
z użytków zielonych. Zwykle po 2-3 latach użytkowania pastwiska
plony spadają o 20-25%, a po 5-8 latach ilość chwastów może dochodzić nawet do 50% runi co drastycznie obniża jakość i wielkość
plonu. Oznacza to duże straty finansowe. Mniejszy tylko o 1% plon
to strata 80 – 100 zł na ha!
+ Zwiększona koncentracja energii w paszy
Plus dodatkowa korzyść wynikająca z:
• bezpieczniejszego i szybszego rozwoju
(mniejsze ryzyko potrzeby ponownego wysiewu)
• dłuższego czasu wegetacji
9
Stworzone
przez naturę,
udoskonalone
przez DLF
12
12
Mieszanki traw
dla najlepszych hodowców
Mieszanki traw
dla najlepszych hodowców
12
Mieszanki ForageMax – charakterystyka
12
Korzystając z szerokiej gamy produktów firmy DLF Trifolium opracowaliśmy dla polskich hodowców ofertę, która jest najlepiej
dostosowana nie tylko do naszych warunków klimatycznych i glebowych, ale spełnia także oczekiwania i potrzeby naszych producentów mleka i mięsa wołowego. Wszystkie mieszanki można też samodzielnie modyfikować poprzez dodawanie czystych nasion
lub prostych mieszanek traw. Dlatego w tym katalogu znajdą Państwo także czyste nasiona koniczyny czerwonej i lucerny. Osobną
pozycję stanowi mieszanka poplonowa oparta na znanej od lat recepturze mieszanki gorzowskiej. Dostarcza ona dodatkowej ilości
paszy objętościowej nie burząc zaplanowanego płodozmianu.
12
12
ForageMax Trwała
12
12
ForageMax Podsiew
Bardzo prosta ale dobrze przemyślana, mieszanka do podsiewu. Szczególnie nadaje się do podsiewu pastwisk. Można modyfikować ją
poprzez dodanie innych gatunków według konkretnych potrzeb. Na TUZ podsiew powinien być wykonywany już po 2-3 latach od złożenia
użytku. ForageMax Podsiew – tania i skuteczna poprawa jakości!
12
CUTMA
x – DIGEST
ForageMax Gleby
Organiczne
– PLONI JAKOść W JEDNYM
CUTMAx – DIGEST
– PLONI JAKOść W JEDNYM
wszystko co najlepsze
ForageMax Trwała – to mieszanka dla gospodarstw prowadzących intensywną produkcję pasz objętościowych dla wysokowydajnych krów.
CUTMAx – DIGEST
Przeznaczona jest na gleby mineralne, do 2-4 letniego użytkowania. Nie ma słabych punktów. Zawiera dwa typy Festulolium – przebój firmy
–
PLON
I
JAKO
ść W JEDNYM
DLF na świecie. Dodaliśmy też lucernę, która zwiększa zawartość białka w zielonce. Dobrze nawożona ForageMax Trwała nie zawodzi.
12
12
CUTMA
x – DIGEST
ForageMax Extra
Białkowa
– PLONI JAKOść W JEDNYM
CUTMAx – DIGEST
– PLONI JAKOść W JEDNYM
Mieszanka dla tych, którym zależy na jak największej zawartości białka w plonie. Jeśli rolnik uprawia kukurydzę, która jest najlepszym
źródłem energii dla przeżuwaczy, to logiczne jest, aby dobierając mieszanki wielokośne postawić na białko. Wysoka zawartość białka to nie
tylko lepsza jakość paszy, ale też duże oszczędności na dodatkowy zakup bardzo drogich komponentów białkowych.
ForageMax Extra Białkowa – pewny plon, wysoka jakość!
12
12
CUTMAx – DIGEST
ForageMax– PLON
ExtraI JAKO
Białkowa
plus
ść W JEDNYM
CUTMAx – DIGEST
– PLONI JAKOść W JEDNYM
Mieszanka spełni oczekiwania tych producentów, którym zależy na wysokiej produkcji białka, ale mają do dyspozycji gleby, gdzie okresowo
występują susze. Lucerna rośnie dobrze także w latach o niskiej ilości opadów, a kupkówka odrasta nawet po silnym przesuszeniu gleby.
Dodatek rajgrasu włoskiego ułatwia proces zakiszania. ForageMax Extra Białkowa plus – prawie wszystkie zalety lucerny w siewie czystym, a dodatkowo jest łatwiejsza w uprawie i konserwacji!
ForageMaxCUTMA
Nowoczesna
x – DIGEST
– PLONI JAKO
ść xW–JEDNYM
CUTMA
DIGEST
– PLONI JAKOść W JEDNYM
Mieszanka uniwersalna. Doskonale nadaje się do użytkowania kośnego, ale może być też wypasana. Bardzo dobrze reaguje na intensywne
nawożenie. Dość odporna na okresowe niedobory wody. ForageMax Nowoczesna – zawsze niezawodna!
CUTMAx – DIGEST
13
Mieszanka przeznaczona na gleby organiczne – torfy. Może też być siana na glebach mineralnych okresowo podmokłych. Jej unikalność
wynika z obecności najnowszej odmiany kostrzewy miękkolistnej wyhodowanej przez DLF Trifolium. Dodaliśmy też koniczynę białoróżową, która dobrze znosi okresowe zalewanie łąk. ForageMax Gleby Organiczne - koniec z niską jakością zielonki z torfów!
12
12
CUTMA
x – DIGEST
ForageMax Grazemax Original
Pastwiskowa
– PLONI JAKOść W JEDNYM
Mieszanka przeznaczona na pastwiska wieloletnie. Składa się z dwóch gatunków, ale z czterech odmian. Niezwykle wydajna. Zawiera najnowsze, zróżnicowane odmiany koniczyny
białej, oraz dwie hybrydowe, tetraploidalne odmiany życicy trwałej. Nic więcej nie potrzeba,
aby mieć wydajne pastwisko. Odporna na okresowe susze i wymarzanie. Prosta w uprawie.
ForageMax Grazemax Original Pastwiskowa– wydajność która cię zaskoczy!
CUTMAx – DIGEST
– PLONI JAKOść W JEDNYM
Koniczyna biała średniolistna
10%
Koniczyna biała drobnolistna
5%
Życica trwała średniowczesna (4N)
40%
Życica trwała późna (4N)
45%
12
12
Lucerna
Power
4.2
CUTMA
xx –
CUTMA
– DIGEST
DIGEST
–
PLON
I
JAKO
ść
W
JEDNYM
– PLONI JAKOść W JEDNYM
Czyste nasiona lucerny. Odmiana pochodzenia kanadyjskiego. Bardzo dobrze znosi warunki zimowe. Nadaje się na różne klasy gleb mineralnych. Gdy jest prawidłowo nawożona to część liści wytwarza w formie wielolistkowej, co przekłada się na wzrost zawartości białka
w plonie. Lucerna Power 4.2 – stabilne plony, wysoka zawartość białka!
Koniczyna
czerwona
CUTMA
x – DIGEST
– PLONI JAKOść W JEDNYM
CUTMAx – DIGEST
– PLONI JAKOść W JEDNYM
Czyste nasiona rośliny, która może być uprawiana zarówno w siewie jednogatunkowym jak i w mieszankach, także w tych stosowanych
do podsiewu. Doskonale sprawdza się naszym klimacie, łatwa w uprawie.
CUTMAx – DIGEST
12
4
12
Mieszanki traw
dla najlepszych hodowców
Mieszanki traw
dla najlepszych hodowców
15
12
12
Koniczyna biała średniolistna
Skład mieszanek
Mieszanki foragemax
Czyste nasiona koniczyny białej rosnącej o wiele bujniej niż stare odmiany. Zastosowanie – podsiew lub jako dodatek do mieszanek z trawami.
12
12
Trawa szybkorosnąca, krótkotrwała. Może być stosowana w
poplon dostarczający dodatkowej paszy w roku siewu.
Mieszanki poplonowe
12
12
Życica westerwoldzka
CUTMAx – DIGEST
– PLONI JAKOść W JEDNYM
CUTMA
x –siewie
DIGEST
mieszankach traw jako tzw. roślina ochronna lub
w czystym
jako
– PLONI JAKOść W JEDNYM
CUTMAx – DIGEST
– PLONI JAKOść W JEDNYM
CUTMAx – DIGEST
– PLONI JAKOść W JEDNYM
CUTMA
x – DIGEST
Mieszanka poplonowa
kujawska
– PLONI JAKOść W JEDNYM
Mieszanka poplonowa wzorowana na znanej od dziesięcioleci mieszance gorzowskiej. To doskonała propozycja dla hodowców bydła, bo
pozwala nie tylko uzyskać wartościową paszę, ale jednocześnie skorzystać z dopłat do uprawy poplonów (międzyplonów). Mieszanka
poplonowa kujawska – tani sposób na ekstra paszę!
CUTMAxwłoska
– DIGEST
Mieszanka poplonowa
– PLONI JAKOść W JEDNYM
CUTMAx – DIGEST
– PLONI JAKOść W JEDNYM
Bardzo prosta mieszanka zawierająca dwie odmiany życicy wielokwiatowej. Dobrze sprawdzona w polskich warunkach. Można ją uprawiać jako poplon (międzyplon) lub jako użytek wielokośny (siejemy jesienią i kosimy w następnym sezonie). Mieszanka poplonowa
włoska – dodatkowy plon smakowitej paszy.
CUTMAx – DIGEST
– PLONI JAKOść W JEDNYM
CUTMAx – DIGEST
– PLONI JAKOść W JEDNYM
Użytkowanie
Kośne
kośnopastwiskowe
pastwiskowokośne
Kośne
Nazwa mieszanki
ForageMax
Trwała
ForageMax
Extra Białkowa
ForageMax
Extra Białkowa
plus
ForageMax
Nowoczesna
ForageMax
Podsiew
GrazeMax
Original
Pastwiskowa
ForageMax
Gleby
Organiczne
Lucerna Power
4.2
Norma wysiewu
kg/ha
35-40
35-40
25-30
35-40
20-25
35-40
35-40
20-22
% udział w materiale siewnym
Koniczyna
czerwona
10
30
10
Koniczyna
białoróżowa
(szwedzka)
Lucerna
15
15
30
75
100
Koniczyna biała
średniolistna
10
Koniczyna biała
drobnolistna
5
Festulolium typ
życica
25
Festulolium
typ kostrzewa
łąkowa
15
Festulolium
typ kostrzewa
trzcinowa
10
Życica
wielokwiatowa
10
Życica trwała
średniowczesna
4N
10
Życica trwała
średniopóźna
4N
20
Życica trwała
późna 4N
20
Tymotka
łąkowa
Kupkówka
pospolita
Donata
25
15
20
20
35
40
15
10
15
15
40
15
45
20
10
10
Kostrzewa
trzcinowa
miękkolistna
20
Kostrzewa
łąkowa
20
„Know-how” ekspertów
DLF-Trifolium
dla profesjonalnego
rolnictwa
Z przyjemnością przedstawiamy
Państwu katalog najlepszych mieszanek służących do produkcji paszy
o wysokiej jakości.
W niniejszej broszurze można
znaleźć dokładne opisy mieszanek
ForageMax o różnym przeznaczeniu,
przydatnych do uprawy w każdych
warunkach glebowych.
Naszym celem jest stworzenie najlepszych produktów dla rolnika.
Oferujemy mieszanki traw z koniczyną i lucerną dające największe plony i najwyższą jakość paszy.
W naszej ofercie z pewnością znajdziesz mieszankę odpowiednią do
Twoich potrzeb.
VITTRA BIS
Kusowo, 86-022 Dobrcz, tel./fax 52 36-49-238
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty