acronis backup service

Transkrypt

acronis backup service
DANE TECHNICZNE
ACRONIS BACKUP SERVICE
KORZYŚCI Z USŁUGI
ACRONIS BACKUP SERVICE
•
Szybkie rozpoczęcie — łatwa
w obsłudze i wdrożeniu usługa
kopii zapasowych
•
Lepsza ochrona danych —
tworzenie lokalnie i w chmurze
kopii zapasowych danych
z dowolnego źródła oraz
odzyskiwanie ich w dowolnym
miejscu docelowym i systemie
•
Spokój — dzięki bezpiecznej
i sprawdzonej technologii
•
Łatwe skalowanie — przy
użyciu konsoli do zarządzania
w przeglądarce internetowej
•
Maksymalna ochrona — dzięki
szerokiej obsłudze różnych
platform
•
Odciążenie działu IT —
możliwość koncentracji na
obsłudze zasadniczych aspektów
działalności firmy
Acronis Backup Service (ABS) to kompletna i łatwa w zarządzaniu usługa, która
rozwiązuje problemy z ochroną danych. Umożliwia ona tworzenie kopii zapasowych
danych ze wszelkich źródeł i ich odzyskiwanie w dowolnym miejscu docelowym
oraz systemie. Usługa Acronis Backup Service działa z mechanizmem Acronis
AnyData Engine i tworzy kopie zapasowe serwerów fizycznych oraz wirtualnych,
a także komputerów PC w lokalnej pamięci masowej lub bezpiecznych centrach
danych firmy Acronis.
Wykorzystując sprawdzoną w branży technologię, usługa Acronis Backup Service
umożliwia szybkie i łatwe odzyskiwanie pojedynczych plików, dysków twardych oraz
całych systemów. Wszystkimi operacjami można zarządzać przy użyciu łatwego
w obsłudze interfejsu w przeglądarce internetowej. Zmniejsza to obciążenie
zespołu IT, który może skoncentrować się na obsłudze zasadniczych aspektów
działalności firmy.
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ USŁUGĘ ACRONIS BACKUP
SERVICE
Czy szukasz łatwego we wdrażaniu i zarządzaniu rozwiązania pamięci masowej
w chmurze? Czy szukasz najlepszego rozwiązania do kopii zapasowych, które
zabezpieczy Twoje dane?
Firma Acronis oferuje łatwe w obsłudze, kompletne i bezpieczne rozwiązanie
zaspokajające potrzeby klientów w zakresie ochrony danych.
•
Łatwe w obsłudze — rozwiązanie można łatwo wdrożyć i zarządzać nim bez
niemal żadnej nauki. Kopie zapasowe można łatwo skonfigurować i zarządzać
nimi za pomocą konsoli w przeglądarce internetowej.
•
Kompletne — kopie zapasowe można tworzyć lokalnie lub w chmurze, a dane
odzyskiwać w dowolnym miejscu docelowym lub systemie.
•
Bezpieczne — zapewnia spokój dzięki protokołowi SSL oraz szyfrowaniu
przesyłanych i przechowywanych danych przy użyciu standardu AES-256. Usługa
pamięci masowej Acronis Cloud jest oferowana przy użyciu centrów danych
warstwy IV z certyfikatem SSAE 16 znajdujących się w różnych krajach.
Usługa Acronis Backup Service eliminuje konieczność nakładów kapitałowych z góry, ponieważ wszystkie składniki służące do
zarządzania znajdują się w chmurze. Ułatwia to także i przyspiesza wdrażanie. Wszystkimi aspektami zarządza się za pośrednictwem
konsoli w chmurze, która oferuje kontrolę dostępu na podstawie ról. Usługę tę można łatwo skalować, dodając grupy i zasady
dotyczące nowych działów i biur.
Dlaczego małe i średnie firmy wybierają usługę Acronis Backup Service?
•
Małe i średnie firmy potrzebują chronić dane na wypadek błędów użytkowników, awarii sprzętowych, włamań, wirusów,
utraty lub kradzieży urządzeń, błędów oprogramowania, wycieku danych, a także problemów z aktualizacjami i modernizacją
oprogramowania oraz sprzętu.
•
Małe i średnie firmy chcą wdrażać hybrydową strategię ochrony, aby dysponować kopią lokalną do szybkiego przywracania
danych oraz kopią w chmurze na wypadek poważnej awarii.
•
Małe i średnie firmy chcą zastąpić napędy taśmowe i inne starsze rozwiązania do kopii zapasowych.
•
Małe i średnie firmy chcą odciążyć działy IT i zwiększyć efektywność pracy.
Dlaczego decydenci wybierają rozwiązania firmy Acronis?
•
Administratorzy kopii zapasowych cenią niezawodne funkcje przywracania systemów od podstaw oferowane przez firmę Acronis.
•
Menedżerowie IT cenią rozwiązania firmy Acronis do ochrony danych obsługujące różne platformy i aplikacje.
•
Prezesi firm cenią markę Acronis, jej osiągnięcia oraz wieloletnie doświadczenie w ochronie danych.
DANE TECHNICZNE
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
•
Systemy fizyczne i wirtualne — ochrona danych serwerów z systemami Windows i Linux oraz popularnych technologii
wirtualizacyjnych
•
Technologia obrazów dysków — tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie wybranych plików lub pełnych obrazów dysków
•
Odzyskiwanie systemów od podstaw — przywracanie na tym samym lub innym sprzęcie, nawet z chmury
•
Hybrydowa ochrona — przechowywanie kopii zapasowych lokalnie lub w chmurze, w bezpiecznym centrum danych firmy Acronis
•
Zabezpieczenia na różnych poziomach — ochrona hasłem przy użyciu szyfrowania AES-256 oraz protokołu SSL
•
Bezpieczne centra danych definiowane programowo firmy Acronis — z certyfikatem SSAE 16 i wszystkimi najnowszymi
technologiami zapobiegania awariom
OBSŁUGIWANE PLATFORMY
Microsoft Windows
Linux
Hiperwizory do wirtualizacji
- Server 2012 i 2012 R2
- Red Hat EL 4.x, 5.x, 6.x i 7.x
- Server 2008 i 2008 R2
- Ubuntu 9.10–13.10
- V
Mware vSphere (ESXi) 3.5r2, 4.0,
4.1, 5.0, 5.1 I 5.5
- Server 2003 i 2003 R2
- Fedora 11–20
- SBS 2003, 2003R2, 2008 i 2011
- SUSE SLES 10 i 11
- M
ultiPoint Server 2010, 2011
i 2012
- Debian 4–7.6
- M
icrosoft Hyper-V Server 2008,
2008R2, 2012, 2012R2
- CentOS 5.x i 6.x
- Windows 8, 8.1 (x64) z Hyper-V
- Oracle Linux 5.x i 6.x
- Citrix XenServer 4.1–6.5
- W
szelkie inne dystrybucje x86/x64
systemu Linux z jądrem w wersji
od 2.4.20 do 3.15 i biblioteką glibc
2.3.2 lub w nowszej wersji
- R
ed Hat Enterprise Virtualization
2.2–3.3
- S
torage Server 2003, 2008,
2008 R2, 2012, 2012 R2
- 2
000 SP4 Professional, Server
i Advanced Server
- 8.1, 8, 7, Vista, XP SP2+
- M
icrosoft Windows Server 2008,
2008R2, 2012, 2012R2 z Hyper-V
- Linux KVM
- Oracle VM Server for x86 3.x
Więcej informacji można uzyskać pod adresem http://www.acronis.eu
W celu zakupu produktów prosimy odwiedzić stronę
http://www.acronis.eu/en-us/company/contacts.html#international,
na której można znaleźć biuro lub autoryzowanego dealera firmy Acronis.
Copyright © 2002–2015 Acronis International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Acronis” i logo Acronis są znakami towarowymi firmy Acronis International GmbH
w USA i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. Zastrzegamy sobie
możliwość wprowadzania zmian technicznych. W dokumencie mogą występować ewentualne różnice między produktami a ilustracjami oraz błędy. 2015-03

Podobne dokumenty