Mitutoyo Promotion_06_07_PL

Transkrypt

Mitutoyo Promotion_06_07_PL
MITUTOYO
PROMOCJA!
Jesień / Zima
01. 10. 2006 – 31 .01 .2007
Przyrząd do pomiaru chropowatości
Przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni Surftest SJ-201
Łącznie z oprogramowaniem SJ-Tools
Przenośne, wytrzymałe urządzenie do analizy aż 19 parametrów chropowatości powierzchni.
Niezależny od sieci dzięki wbudowanemu akumulatorowi
Część z adapterem sieciowym
Automatyczna i dynamiczna funkcja kalibracji
Możliwość zapamiętywania aż do 10 wartości pomiarowych
Złącze szeregowe przydatne do bezpośredniego podłączenia do komputera bądź drukarki
Możliwość wyjmowania jednostki przesuwu/ przesuw 12,5 mm (typ P i typ R), 5,6 mm (typ S)
Automatyczna ochrona transportowa czujnika (nieruchoma pozycja w obudowie)
Oprogramowanie SJ-Tools i kabel podłączeniowy jako wyposażenie standardowe
(patrz na stronie 5)
2D
930– JNA
–
8
7
Nr 1 OMOCY
A PR
CEN
,–
0
4
4
€ 1.
Dostawa łącznie z torbą
Model
SJ-201 P
SJ-201 S
SJ-201 R
Nr
178–930–2 D
178–899–2 D
178–995 D
Typ
Model podstawowy
Do pomiaru poprzeczenego
Model Front-Lift
(automatyczne podnoszenie i opuszczanie głowicy)
Opis
Surftest SJ-201 P
Surftest SJ-201 S
Surftest SJ-201 R
Cena katalogowa
1.820,00 €
3.420,00 €
2.120,00 €
Cena promocyjna
1.440,00 €
2.690,00 €
1.690,00 €
Wyposażenie specjalne
Nr
Opis
178–234–2
Przesuw S do pomiaru poprzecznego
178–039
Statyw pomiarowy z granitu*
12AAA221
Adapter do statywu magnetycznego
65GAA083
Uchwyt posuwu do granitowego statywu pomiarowego
12AAA222
Adapter do wysokościomierza
* patrz na stronie 5
2.215,00 €
598,00 €
35,90 €
28,30 €
71,90 €
Przyrząd do pomiaru chropowatości
Przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni Surftest SJ-301
Łącznie z oprogramowaniem SJ-Tools
–3 D
–952 YJNA
8
7
1
C
Nr
MO
PRO
A
CEN
0,–
8
8
.
€2
Przenośny przyrząd warsztatowy z wbudowaną drukarką.
Niezależny od sieci dzięki wbudowanemu akumulatorowi
Część z adapterem sieciowym
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Duże, łatwe w obsłudze przyciski
Możliwość zapamiętywania aż do 5 różnych warunków pomiarowych
jak również zestawów danych pomiarowych i statystycznych
(możliwość rozszerzenia zakresu pracy za pomocą karty pamięci)
Złącze RS-232-C i wyjście danych DIGIMATIC
Przesuw 12,5 mm (typ P i typ R), 5,6 mm (typ S)
Jednostki posuwu można dowolnie wymieniać
Automatyczna ochrona transportowa czujnika
Oprogramowanie SJ-Tools i kabel podłączeniowy jako wyposażenie
standardowe (patrz na stronie 5)
Przyrząd podstawowy dowolnie poszerzany
Model podstawowy:
standardowy kierunek
pomiaru
Nr
178–952–3 D
178–939–2 D
178–990 D
Dostawa łącznie z torbą
S-Typ:
Poprzeczny kierunek
pomiaru
Opis
Surftest SJ-301
Surftest SJ-301 S
Surftest SJ-301 R
R-Typ:
Stadardowy kierunek pomiaru
Dodatkowo automatyczne
podnoszenie i opuszczanie
głowicy
Cena katalogowa
3.940,00 €
5.540,00 €
4.240,00 €
Cena promocyjna
2.880,00 €
4.130,00 €
3.130,00 €
Wyposażenie specjalne
Nr
178–234–2
Opis
Przesuw S do pomiaru poprzecznego
(do „R”-typ i „Standard” wyposażenie specjalne)
178–039
Statyw pomiarowy z granitu*
12AAA221
Adapter do statywu magnetycznego
65GAA083
Uchwyt posuwu do granitowego statywu pomiarowego
12AAA222
Adapter do wysokościomierza
* patrz na stronie 5
2.215,00 €
598,00 €
35,90 €
28,30 €
71,90 €
3
Przyrząd do pomiaru chropowatości
Przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni Surftest SJ-400
Łącznie z oprogramowaniem SJ-Tools
–3 D
–956 YJNA
8
7
1
C
Nr
MO
PRO
A
CEN
,–
0
9
0
€ 6.
Przenosny przyrzad do pomiaru chropowatości powierzchni służący
ocenie parametrów chropowatości, profili pierwotnych oraz falistości
powierzchni.
Niezależny od sieci dzięki wbudowanemu akumulatorowi
Część z adapterem sieciowym
Analiza aż do 46 parametrów
Kompensacja promienia i odchyłki
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Zintegrowana drukarka
Złącze RS-232-C, wyjście danych Digimatic
Sterowany za pomocą Menu przesuw odchyłki urządzenia o ± 1,5°
Przesuw wysokości głowicy 10 mm
Do wyboru pomiar za pomocą lub bez płóz
Przesuw 25 mm / 50 mm
Oprogramowanie SJ-Tools i kabel podłączeniowy jako wyposażenie
standardowe (patrz na stronie 5)
Nr
Opis
Zakres pom. Cena katalogowa Cena promocyjna
178–956–3 D Surftest SJ-401 25 mm
7.170,00 €
6.090,00 €
178–958–3 D Surftest SJ-402 50 mm
8.725,00 €
7.390,00 €
Dostawa łącznie z walizką
Przyrząd do pomiaru chropowatości
Oprogramowanie SJ-Tools dla urządzeń do pomiaru chropowatości
powierzchni takich jak SJ-201, -301, -401, -402
Oprogramowanie na bazie Microsoft-Exel* steruje przyrządem przedstawia
i archwizuje dane pomiarowe.
Ekskluzywne wyposażenie standardowe.
Steruje przyrządem pomiarowym
Defíniowanie warunków
pomiarowych
Graficzne przedstawienie profilu
Archwizacja protokołu pomiaru
Dokumentawanie wyników
pomiarowych
* Microsoft-Excel jako warunek
SJ-Tools protokół z MS-Excel
SJ-Tools wprowadzenie danych z Surftestu serii SJ
Statyw 178–039
do przyrządów – SJ
Podstawa granitowa (dl. x szer.) 400 mm x 250 mm
Wysokość całkowita ok. 555mm
Manualny przesuw wysokości 250 mm
Wyposażenie specjalne
Opis
Nr
178–039
Statyw pomiarowy z granitu
598,00 €
5
Projektory pomiarowe
Projektory pomiarowe PJ-H30
!
ć
ś
o
w
No
Zajmujący mało miejsca, łatwy w obsłudze projektor
stołowy z wbudowanym wyświetlaczem cyfrowym.
Stół pomiarowy o szybkim i delikatnym przesuwie
Obrotowy ekran o średnicy 306 mm
3- krotny rewolwerowy obiektyw
Rzutowanie boczne
Motoryczne ogniskowanie
Automatyczne rozpoznawanie krawędzi pozwala na
uniknięcie w projektorach pomiarowych błędów
pomiarowych spowodowanych niedokładnym, ręcznym
pozycjonowaniem
Obiektyw rewolwerowy (Zdjęcie: wyposażenie specjalne)
Zdjęcie: z PJ-H30D3017B z wyposażeniem specjalnym. Inne modele na zapytanie
QM-Data 200 (wyposażenie specjalne)
Dopuszczalne odchylenie długości:
(3 + 0,02 L) }m
35 D
03–7
3
r
N
0,–
0
8
.
€ 27
Nr
Opis
303–735 D Projektory pomiarowe PJ-H30D3017B 27.800,00 €
ze stołem pomiarowym,
zakres przesuwu od 300 x 170 mm,
zawiera obiektyw 10 x i środek czyszczący,
wbudowany sensor krawędzi Optoeye,
cyfrowe wskazanie X, Y oraz kąta
Projektory pomiarowe
Projektory pomiarowe PJ-A 3000
Zajmujący mało miejsca, łatwy w obsłudze projektor
stołowy z wbudowanym wyświetlaczem cyfrowym.
Cyfrowy wyświetlacz osi X, Y oraz wyświetlacz kątowy
Stół pomiarowy o szybkim i delikatnym przesuwie
Łącznie z podziałką Linear Scale, rozdzielczość 0,001 mm
Obrotowy ekran o średnicy 315 mm
Teraz łącznie z systemem mocującym Optifix w
wyposażeniu podstawowym
02 D A
N
02–7
Nr 3 MOCYJ
O
A PR
CEN
–
,
0
9
€ 6.9
Zdjęcie: z opcjonalnym procesorem danych QM-Data 200 (264–141 D)
Cena katalogowa
9.790,00 €
Cena promocyjna
6.990,00 €
11.090,00 €
7.930,00 €
Opis
Cena katalogowa
Procesor danych QM-Data 200
2.350,00 €
jako wyposażenie stołu
264–141 D
Procesor danych QM-Data 200
2.350,00 €
z uchwytem mocującym do urządzenia (jak na zdjęciu)
12AAA807 D* Zestaw podłączeniowy PJ-A 3000 do QM-Data 200
42,20 €
332–151**
Optoeye 200
1.200,00 €
30,90 €
12AAE671
Uchwyt sensora do Optoeye
* Nie przy użyciu Optoeye 200 · ** Tylko w połączeniu z QM-Data 200
Cena promocyjna
1.820,00 €
Nr
302–702 D
302–701 D
System mocujący „OPTI-FIX”
(Wyposażenie standardowe)
Zdjęcie: z procesorem danych QM-Data 200 (opcjonalnie)
oraz Optoeye 200 (opcjonalnie)
Opis
Projektory pomiarowe PJ-A 3005 F-150
ze stołem pomiarowym,
zakres przesuwu od 150 x 50 mm
zawiera obiektyw 10 x i środek czyszczący
Projektory pomiarowe PJ-A 3010 F-200
ze stołem pomiarowym,
zakres przesuwu od 200 x 100 mm,
zawiera obiektyw 10 x i środek czyszczący
Wyposażenie specjalne
Nr
264–140 D
1.820,00 €
890,00 €
7
Projektory pomiarowe
Projektory pomiarowe PV-5110
Projektor wolnostojący o zwartej konstrukcji z bardzo dużym polem
widzenia.
Duży obrotowy ekran
Teraz łącznie z systemem mocującym Optifix w wyposażeniu podstawowym
Opcjonalnie wyposażony we wskaźnik KA (patrz na stronie 15) lub
procesorem danych QM-Data 200 (patrz oferta specjalna na stronie 10)
Możliwość podłączenia do systemu rozpoznawania krawędzi Optoeye 200
(patrz oferta specjalna na stronie 10)
09 D
04–9 CYJNA
3
r
N
MO
PRO
A
N
CE
–
,
0
6
€ 9.6
Zdjęcie: z opcjonalnym procesorem danych QM-Data 200 (264–141 D)
System mocujący „OPTI-FIX”(wyposażenie standardowe)
Nr
304–909 D
PV-5110
Model
Zakres pomiarowy XY X 200, Y 100 mm
Cena katalogowa
13.250,00 €
Cena promocyjna
9.660,00 €
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie specjalne
Stół pomiarowy (200 x 100 mm)
Oświetlenie światłem odbitym
(lampka lampka halogenowa),
24 V, 150 W do 5 x-, 10 x-i
zestaw obiektywów, 20 x
Światło przechodzące
(lampka halogenowa), 24 V, 150 W
Uchwyt do wskaźnika KA
Środek czyszczący
Wyświetlacz i jednostka analizująca opcjonalnie do wyboru
Nr
Opis
Cena katalogowa Cena promocyjna
174–173 D Wskaźnik KA (oś X, Y)
435,00 €
325,00 €
264–140 D Procesor danych QM-Data 200
2.350,00 €
1.820,00 €
jako wyposażenie stołu
264–141 D Procesor danych QM-Data 200
2.350,00 €
1.820,00 €
z uchwytem mocującym do urządzenia (jak na zdjęciu)
332–151
Optoeye 200*
1.200,00 €
890,00 €
12AAE672 Uchwyt sensora do Optoeye
44,30 €
34,20 €
937179 T
Wyłącznik nożny
* Tylko w połączeniu z QM-Data 200
Projektory pomiarowe
Projektory pomiarowe PH-A14
Wykonanie poziome doskonale pasujące do szczególnie ciężkich detali o wadze do 45 kg.
Opcjonalnie wyposażony we wskaźnik KA (patrz na stronie 15)
lub procesor danych QM-Data 200 (patrz oferta specjalna na stronie 10)
Możliwość podłączenia do systemu rozpoznawania krawędzi Optoeye 200
(patrz oferta specjalna na stronie 10)
DM
–810 YJNA
2
7
1
C
Nr
MO
PRO
A
CEN
0,–
0
1
.
€5
Zdjęcie: z opcjonalnym procesorem danych
QM-Data 200 (264–141 D)
Wyposażenie standardowe
Obiektyw 10 x
Lampa halogenowa 24 V, 150 W
Środek czyszczący
172–810 DM
Nr
PH-A14
Model
Cena katalogowa
Zakres pomiarowy XY X 203 mm, Y 102 mm
6.990,00 €
Cena promocyjna
5.100,00 €
Wyposażenie specjalne
Wyświetlacz i jednostka analizująca opcjonalnie do wyboru
Nr
Opis
Cena katalogowa
174–173 D
Wskaźnik KA (oś X, Y)
435,00 €
58AAA407
Uchwyt do wskaźnika KA
120,50 €
264–140 D
Procesor danych QM-Data 200
2.350,00 €
jako wyposażenie stołu
2.350,00 €
264–141 D
Procesor danych QM-Data 200
z uchwytem mocującym do urządzenia (jak na zdjęciu)
332–151
Optoeye 200*
1.200,00 €
30,90 €
12AAE671
Uchwyt sensora do Optoeye
* Tylko w połączeniu z QM-Data 200
Cena promocyjna
325,00 €
90,00 €
1.820,00 €
1.820,00 €
890,00 €
9
Procesor danych / Sensor krawędzi
Procesor danych QM-Data 200
Jednostka wartościująca rozszerza możliwości pracy projektorów
pomiarowych i mikroskopów.
Dostępny jako wyposażenie stołu bądź w wersji z uchwytem mocującym do
urządzenia
Możliwość zaprogramowania przebiegu pomiaru oraz ustawienia jego
powtarzalności
Przejrzysty, graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Klawiatura ułożona logicznie i łatwa w obsłudze
Klawiatura zabezpieczona przed kurzem pozwala na prace w surowych
warunkach warsztatowych
Odporny na wstrząsy
Możliwość kombinacji z systemem rozpoznawania konturów Optoeye 200
Możliwość dozbrojenia wszystkich projektorów pomiarowych Mitutoyo
Wielojęzykowe prowadzenie użytkownika, wyświetlany tekst w 9 językach
Funkcja Al-Mitutoyo z rozpoznaniem elementu na bazie danych
pomiarowych oraz automatyczne obliczenie zadanych cech.
Dane pomiarowe można wydrukować na drukarce zewnętrznej
(opcjonalnie)
Nr 264–140 D
(Jako wyposażenie stołu)
40 D
64–1141 D
2
r
N 64–
NA
Nr 2 MOCYJ
O
A PR
CEN
–
,
0
2
€ 1.8
Wyposażenie
Nr
Opis
Cena katalogowa
264–140 D Procesor danych QM-Data 200
2.350,00 €
jako wyposażenie stołu
264–141 D Procesor danych QM-Data 200
2.350,00 €
z uchwytem mocującym do urządzenia
Wyposażenie specjalne
Nr
Opis
937179 T
Wyłącznik nożny
Cena promocyjna
1.820,00 €
1.820,00 €
34,20 €
Sensor krawędzi „OPTOEYE 200”
51
32–1 YJNA
3
r
N
C
MO
PRO
A
CEN
–
,
0
9
€8
Automatyczne rozpoznawanie krawędzi w celu uniknięcia błędów pomiarowych przez niedokładne manualne ustawienie projektora pomiarowego.
Rozpoznawanie krawędzi także przy bardzo małym kontraście (20 lux),
przy tym możliwość pomiaru także przy świetle odbitym
Najprostsza kalibracja
Tylko w kombinacji z procesorem danych QM-Data 200
Nr
332–151
Opis
Cena katalogowa
Sensor krawędzi Optoeye 200
1.200,00 €
Dane techniczne
Charakterystyka kąta:
Minimalna Ø średnica obrazu:
Minimalna szerokość obrazu:
Max. prędkość przesuwu:
Jasność:
Min. różnica jasności do ciemności więcej niż:
Powtarzalność:
Cena promocyjna
890,00 €
bez podania kierunku
2 mm na ekranie
1 mm na ekranie
1000 mm/s na ekranie
30 do 500 Lux
20 Lux
s = 1 }m
Wyposażenie specjalne
Opis
Nr
12AAE671
Uchwyt sensora do PJ-A 3000, PH-H 3000,
PH-3515 F, PH-14 A
12AAE672
Uchwyt sensora do PV-5000, PV-5010, PV-5110
30,90 €
44,30 €
Mikroskop pomiarowy
Mikroskop pomiarowy TM-505
Wytrzymałe wykonanie warsztatowe z dodatkowym oświetlenie pierścieniowym.
Możliwość mocowania dzięki rowkom teowym w stole pomiarowym
Rozszerzania możliwości pracy za pomocą podłączenia procesora danych QM-Data 200
(patrz oferta specjalna na stronie 10)
Możliwość dozbrojenia cyfrową kamerą w celu podłączenia do komputera PC
lub monitora
Pełny zestaw z:
• Światłem przechodzącym i odbitym
• Trzydziestokrotnym powiększeniem za pomocą obiektywu (2 x)
i okularu (15 x)
• Stołem pomiarowym o zakresie przesuwu 50 x 50 mm
• Dwie cyfrowe śruby z nieobrotowym wrzecionem
• O rozdzielczości 0,001 mm
• Pierścieniową oprawą oświetleniową
• Mocowaniem do oprawy pierścieniowej
• Buteleczką środka czyszczącego do mikroskopów
CED
811
–
6
JNA
7
Nr 1 OMOCY
A PR
CEN
,–
0
9
7
€ 3.
Mikroskop pomiarowy TM-505 w komplecie
Nr
Cena katalogowa
176–811 CED
5.193,60 €
Wyposażenie specjalne
Nr
Opis
Cena katalogowa
264–140 D
Procesor danych QM-Data 200
2.350,00 €
937387*
Przewód sygnałowy (1 m)
41,50 €
965013*
Przewód sygnałowy (2 m)
51,00 €
Oprawa pierścieniowa
W celu dozbrojenia mikroskopu pomiarowego z serii TM
Nr
Opis
Cena katalogowa
377–090–1 DD Oprawa pierścieniowa,
247,60 €
wraz z mocowaniem
* do QM-Data 200
Cena promocyjna
3.790,00 €
Cena promocyjna
1.820,00 €
Cena promocyjna
190,00 €
11
Twardościomierz
Twardościomierz Rockwell / Super Rockwell / Brinell
Solidny i prosty w obsłudze manualny twardościomierz typ Durotwin i Durotwin Plus.
Atrakcyjny cenowo- wiele możliwości za niską cenę
Uniwersalny przyrząd warsztatowy
Wyposażenie standardowe
Wgłębnik diamentowy
Kulka stalowa -wgłębnik 1/16”,
Kulka stalowa 1/16” (5 sztuk)
• Kowadełko V Ø 41 mm, otwór 25 mm
• 2 x Płytka kontrolna
Dodatkowe wyposażenie standardowe Durotwin Plus
Nr 19BAA279 Węglik spiekany -wgłębnik Ø 2,5 mm
Nr 19BAA283 Zamienne kulki z węglika Ø 2,5 mm (5 sztuk)
– Płytka kontrolna 350 HBW 2,5/187,5
R
–102 JNA
3
6
9
Nr
OCY
OM
R
P
A
CEN
,–
0
2
4
€ 3.
Nr
963–102 R
963–103
Model
Nr
Rockwell
Super Rockwell
Cena katalogowa
4.200,00 €
5.200,00 €
Durotwin
963–102 R
Skale A – D – C
Skale F – B – G
Skale H – E – K*
Skale 15N –30N – 45N
Skale 15T – 30T – 45T
Brinell
Cena promocyjna
3.420,00 €
4.240,00 €
Durotwin Plus
963–103
Skale A – D – C
Skale F – B – G
Skale H – E – K*
Skale 15N –30N – 45N
Skale 15T – 30T – 45T
Skale HBW5/125*
Skale HBW2,5/187,5
Skale HBW2,5/62,5
Skale HBW2,5/31,25
* poprzez wyposażenie specjalne
Nr 963–102 R
Rockwell
Super Rockwell
Nr 963–103
Rockwell
Super Rockwell
Brinell
Obciążenie wstępne (N)
98,07
29,42
98,07
Obciążenie (N)
588,4; 980,7; 1471 147,1; 294,2; 441,3
306,5; 612,9; 1226; 1839
–
1 HR
0,5 HR
Wartość działki elem.
Wyświetlacz
analogowe
analogowe
mikroskop*
Max. wysokość detalu
105 mm (z pokrywą wrzeciona) / 170 mm (bez pokrywy wrzeciona)
150 mm od środka wgłębnika diamentowego
Max. głębokość detalu
* odciski muszą być mierzone przy pomocy mikroskopu ( nie objęty dostawą)
Twardościomierz
Twardościomierz HARDMATIC HH-411
Przenośny, lekki twardościomierz z automatyczną kompensacją kąta kierunku pomiaru.
Do pomiaru metalicznych detali
Pracuje wg zasady „odbicia sprężystego”
Zgodny z norma ASTM 7956
Pomiar następuje w wartości twardości L (możliwe przeliczenia i wskazanie w skali
Vickers, Brinell, Rockwell B i C, Shore HS oraz wytrzymałość na rozciąganie)
Funkcja tolerancji z automatycznym wskazaniem OK/NG
98
10–2 YJNA
8
r
Pamięć do 1800 wartości pomiarowych
N
OC
OM
A PR
N
E
C
,–
0
3
8
€ 3.
Założenia pomiarowe:
Powierzchnia detalu Ra 10 }m lub mniejsze
Najmniejsza grubość materiału 5 mm
Najmniejsza waga detalu 5 kg
Detale, które odbiegają od tych wartości można zmierzyć przy użyciu
odpowiednich środków (np. przymocować detal na płycie granitowej)
Nr
810–298
Zdjęcie: 810–288 (Wyposażenie specjalne)
Nr
Model
Wartość twardości
Urządzenie bijakowe
Funkcje
Zdjęcie: 810–289 (Wyposażenie specjalne)
Wyjście danych
Zasilanie
Cena katalogowa
4.690,00 €
Cena promocyjna
3.830,00 €
810–298
HH-411
twardość L (Leeb)
węglik spiekany
zakres przeliczenia
Rockwell C
19.3 HRC – 68.2 HRC
Rockwell B
13.5 HRB – 101.7HRB
43 HV – 950 HV
Vickers
Shore
13.2 HS – 99.3 HS
Wytrzymałość na rozciąganie
499 – 1996 MPa
20 – 894 HB
Brinell
autokompensacja kierunku kontroli tzw.
uderzenia, ocena tolerancji,
wartość przesunięcia, pamięć dla
1800 pomiarów, analiza statystyczna
(wartość średnia, wartość max., min,
odchyłka standardowa), wew. licznik dla
przeprowadzonych pomiarów
RS–232 C / DIGIMATIC
AC-Adapter lub baterie LR6 (2 sztuki)
Wyposażenie specjalne
Nr
Uwagi
Cena katalogowa
810–288
Bijak Typ DC
3.120,00 €
ok. Ø 22 x 85 mm, 50 g
3.185,00 €
810–289
Bijak Typ D+15
ok. Ø 28 x 190 mm, 130 g
810–290
Bijak Typ DL
3.905,00 €
ok. Ø 28 x 230 mm, 140 g
Cena promocyjna
2.550,00 €
2.600,00 €
3.190,00 €
Zdjęcie: 810–290 (Wyposażenie specjalne)
13
Linear-Scale
Zestaw podstawowy cyfrowego systemu pomiaru długości dozbrajającego
obrabiarki: Linear Scale AT-715 i wskaźnik KA
Zestaw podstawowy dla obrabiarek dla 2 lub 3 osi.
Wielofunkcyjny wskaźnik KA dla dwu lub trzech osi
Linear Scale: liniały pomiarowe Absolute Typ AT-715 dla całkowitego
zakresu przesuwu max. 2000 mm bądź max. 3000 mm
Włącznie z zestawem montażowym i kablem połączeniowym
Oś X
Oś Y
A
aw 1
Zest OCYJN
M
O
A PR
CEN
9,–
0
8
€
Wskaźnik KA -2 osie
+ 2 liniały pomiarowe o max. zakresie
przesuwu 2000 mm
Przykład Zestaw 1
Oś Y
A
aw 2
Zest OCYJN
M
O
A PR
CEN
Oś X
–
,
0
2
€ 1.1
Wskaźnik KA - 3 osie
+ 3 liniały pomiarowe o max. zakresie
przesuwu 3000 mm
Przykład Zestaw 2
1 x Liniał pomiarowy
1 x Liniał pomiarowy
1 x Liniał pomiarowy
1 x Wskaźnik KA
Cena katalogowa
1500 mm
1000 mm
400 mm
3 osi
1.712,00 €
Cena promocyjna
1.120,00 €
Przykład Zestaw 2
Oś Z
Linear-Scale
Zestaw podstawowy cyfrowego systemu pomiaru długości dozbrajającego
obrabiarki: Linear Scale AT-715 i wskaźnik KA
Serie 174
Wskaźnik KA
Prosty w obsłudze, wielofunkcyjny przyrząd wskaźnikowy
Funkcje np.
obwód okręgu
„zdążanie do zera”
specyfikacja narzędzia
sumowanie 2 osi
2
3
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
mm
260 x 167 x 80
260 x 167 x 80
Masa
kg
1,1
1,2
Dane techniczne
Rozdzielczość:
Wyświetlacz:
w.tuv.co
w
I
D
Zakładowe świadectwo
sprawdzenia
Nr
539–801
539–802
539–803
539–804
539–805
539–806
539–807
539–808
539–809
539–811
539–813
539–814
539–815
539–816
539–817
539–818
539–819
539–820
539–821
539–822
539–823
539–824
539–825
(L0)
mm
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
750
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
(L1)
mm
120
170
220
270
330
380
430
480
540
640
740
780
840
940
1040
1140
1240
1340
1440
1540
1640
1740
1840
(L2)
mm
258
308
358
408
468
518
568
618
678
778
878
918
978
1078
1178
1278
1378
1478
1578
1678
1778
1878
1978
(L3)
mm
278
328
378
428
488
538
588
638
698
798
898
938
998
1098
1198
1298
1398
1498
1598
1698
1798
1898
1998
Kabel
sygnałowy
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
5,0 m
5,0 m
5,0 m
5,0 m
5,0 m
5,0 m
5,0 m
5,0 m
5,0 m
0,005 mm; 0,001 mm
7 cyfr, znak (–)
m
w
174–173 D
174–175 D
Osie
TÜV Rheinland
:0
5
Nr
0 00 0 0 7 2 9
Serie 539
Wykonanie z systemem A
Zakres pomiarowy 100–1800 mm
Dane techniczne
Podłączenie:
Błędy graniczne (20 °C):
Max. prędkość przesuwu:
Rozdzielczość:
Temperatura pracy:
Zabezpieczenie:
wyłącznie dla wskaźnika KA
7 }m
50 m/min
1 }m
3 °C do 45 °C
IP 67
otwór
po obu
stronach
głębokość
5 mm
2 x M 6 otwór przelotowy
Ø 11 mm po obu stronach
głębokość 4,2 mm
Ważna wskazówka: Przy zamówieniu prosimy o podanie danego przesuwu dla każdej osi
z podanych długości z odpowiednim numerem katalogowym!
™ Numer patentu patrz strona 23
15
Wysokościomierz
QM-Height – cyfrowa technika wysokościowa
z jednoznacznym wskazaniem tolerancji
„dobry czy nie dobry” – „GO czy NG” – Wysokościomierz z kolorowym wskazaniem tolerancji.
Wyświetlacz zmieniający kolory z czerwonego na zielony sygnalizuje jednoznacznie,
czy mierzone wartości mieszczą się w granicach tolerancji
Z wbudowanym komputerem w celu gromadzenia aż do dziesięciu wyników pomiarowych
Dzięki jedynemu w swoim rodzaju systemowi A QM-Height działa
z nieograniczoną prędkością przesuwu i absolutnym punktem referencyjnym
Niezależny od sieci wbudowany akumulator
Wyposażenie standardowe
Blok kalibracyjny
Końcówka kulista Ø 5 mm z uchwytem
Baterie 4 x LR6
Uchwyt
Wyposażenie specjalne patrz katalog
24
18–2 YJNA
5
r
N
C
MO
PRO
A
CEN
,–
0
9
2
€ 2.
„NG”
„GO”
Pomiar średnicy
Pomiar wysokości
Nr
Zakres pom.
Prostopadłość
(Posuw)
mm
}m
518–224
0–350
8
13
518–226
0–600
™ Numer patentu patrz strona 23
Cena katalogowa
Cena promocyjna
2.990,00 €
3.680,00 €
2.290,00 €
2.820,00 €
Zdjęcie: 518–226
Wysokościomierz
Wysokościomierz Linear Height LH-600 C / LH-600 CG
Wspaniałe urządzenie o doskonałej dokładności.
Pneumatyczny mechanizm posuwu dzieki płycie granitowej
Motoryczny przesuw osi Z
Dobrze czytelny, jasny wyświetlacz LCD
Automatyczny przebieg wcześniej wprowadzonych programów częściowych
Bezpośredni meldunek zwrotny przy każdym pomiarze GO/NG
(przy wcześniejszym podaniu granic tolerancji)
Niezależny od sieci wbudowany akumulator
Wyposażenie standardowe
Końcówka kulista Ø 5 mm z uchwytem
Blok kalibracyjny
Zasilacz
Pokrowiec
–21
31 D JNA
3
–
8
1
Y
Nr 5 OMOC
PR
A
CEN
–€
,
0
5
4.0
Wyposażenie specjalne
Opis
Nr
K609123
Zestaw końcówek
350,00 €
Skład zestawu
Uchwyt z otworem M3, końcówka talerzykowa 12 mm;
rubinowe końcówki kuliste 1, 2, 3, 4 mm;
przedłużacze 10 mm, 20 mm; kluczyk
Dopuszczalne odchylenie długości:
(1,3 + 0,6 L/600) }m
Wykonanie z uchwytem (Nr 518–332 D–21)
Prostopadłość
Posuw
Zakres pom.
mm
mm
}m
518–331 D–21
0–972
600
6
6
600
518–332 D–21*
0–972
* uchwyt z przyciskiem do aktywowania poduszki powietrznej
Nr
Zdjęcie: 518–331 D–21
Nacisk pom.
N
1
1
Cena katalogowa
Cena promocyjna
4.950,00 €
5.250,00 €
4.050,00 €
4.300,00 €
17
Suwmiarki
Suwmiarki ABSOLUTE DIGIMATIC
Suwmiarka standardowa z i bez wyjścia danych.
Wbudowana podziałka bezwzględna
Najlepsze własności ślizgowe suwaka
Łatwy odczyt, wysokość cyfr 9 mm
1
Wraz z baterią
81–2
00–1 CYJNA
Z i bez wyjścia danych
5
r
N
O
Zakładowe świadectwo
sprawdzenia
OM
A PR
CEN
,–
4
7
€
Dostępna również z
okrągłym głębokościomierzem
(Nr katalogowy 500–184–21)
Nr
Zakres pomiarowy
mm
0–150
0–150
0–150
500–181–21
500–184–21
500–161–21
Rozdzielczość
mm
0,01
0,01
0,01
Wyposażenie specjalne dla przyrządów z wyjściem danych
Opis
Nr
959149
Przewód sygnałowy z przyciskiem Data (1 m) 33,00 €
959150
Przewód sygnałowy z przyciskiem Data (2 m) 38,00 €
959143
Hold-Unit
20,00 €
Wyposażenie specjalne dla wszytkich przyrządów
050083
Poprzeczka ( 75 x 12 mm)
37,00 €
050084
Poprzeczka (100 x 12 mm)
41,50 €
Błędy
graniczne
DIN 862
DIN 862
DIN 862
Wyjście
danych
–
–
Głębokościomierz
płaski
Ø 1,9 mm
płaski
Cena
katalogowa
99,50 €
99,50 €
121,00 €
Cena
promocyjna
74,00 €
74,00 €
92,00 €
Suwmiarki ABSOLUTE DIGIMATIC odporne na chłodziwo IP 66 / IP 67
Cyfrowe suwmiarki o ekstremalnie wysokiej odporności, do
zastosowań w szczególnie surowych warunkach pracy.
Wbudowana podziałka bezwzględna
Coolant Proof: Ekstremalnie odporne na działanie chłodziwa i smarów
Najlepsze własności ślizgowe suwaka
Wraz z baterią
0 11 2 0 7 4 0
D
TÜV Rheinland
:3
0
0
TÜV Rheinland
:2
w
I
I
D
w.tuv.co
w
m
m
w
COOLANT PROOF
w.tuv.co
w
0 11 2 0 7 4 0
Zakładowe świadectwo
sprawdzenia
–1
–657 JNA
0
0
5
CY
Nr
MO
PRO
A
CEN
2,–
1
1
€
Nr
Zakres pomiarowy
mm
IP 67
500–709–1
0–150
IP 66
500–657–1
0–150
™ Numer patentu patrz strona 23
Cena
katalogowa
Cena
promocyjna
Ø 1,9 mm
174,00 €
135,00 €
Ø 1,9 mm
145,00 €
112,00 €
Rozdzielczość
mm
Błędy graniczne
Głębokościomierz
0,01
DIN 862
0,01
DIN 862
Mikrometry kabłąkowe
Mikrometr kabłąkowy DIGIMATIC
Model podstawowy bez wyjścia danych.
Ergonomiczne i zapewniające łatwość obsługi wykonanie
Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, docierane
Wysokość cyfr 7,5 mm
Auto Power-Off
Zakładowe świadectwo
sprawdzenia
21
93–8 YJNA
Nr 2
OC
OM
R
P
A
CEN
0
5
,
9
€8
Zakres pomiarowy Rozdzielczość Błędy graniczne
Cena
Cena
mm
mm
}m
katalogowa promocyjna
0,001
3
119,50 €
293–821
0–25
89,50 €
Nr
Mini procesor DIGIMATIC DP-1 VR
Praktyczna drukarka do przeprowadzania obliczeń
statystycznych i do podłączenia do wszystkich
przyrządów Mitutoyo z wyjściem danych DIGIMATIC.
Kompaktowa, cicha drukarka termiczna
Czytelne, duże znaki
Odczyt danych pomiarowych zależny od czasu
(Funkcja zegara)
Gromadzi do 9.999 danych
Liczne parametry oceny statystycznej
Zasilanie zewnętrzne poprzez dołączony zasilacz
04 D
64–5 CYJNA
2
r
N
MO
PRO
A
N
CE
9,–
7
2
€
Nr
Cena katalogowa Cena promocyjna
264–504 D
375,00 €
279,00 €
Wyposażenie specjalne
Nr
Opis
937179 T
Wyłącznik nożny
34,20 €
Interfejs USB DIGIMATIC
Interfejs USB do podłączenia przyrządu pomiarowego
DIGIMATIC do złącza USB w komputerze PC.
Bezpośrednie wczytywanie danych do oprogramowania
użytkownika (np. Microsoft Exel) bez dodatkowych
sterowników
Przycisk do transmisji danych
Możliwość podłączenia przełącznika nożnego
0
14–1
64–0 CYJNA
2
r
N
MO
PRO
A
N
CE
1,–
3
1
€
Nr
Cena katalogowa Cena promocyjna
264–014–10
180,00 €
131,00 €
Wyposażenie specjalne
Opis
Nr
34,20 €
937179 T
Wyłącznik nożny
19
Czujniki zegarowe
Czujnik zegarowy ABSOLUTE DIGIMATIC ID-C
Elektroniczny, wielofunkcyjny czujnik zegarowy.
Wbudowana podziałka bezwzględna
Precyzyjne pomiary również przy dużej prędkości przesuwu
Graficzna sygnalizacja w przypadku przekroczenia tolerancji
Rozdzielczość 0,001 mm lub 0,01 mm
Z wyjściem danych
Wyposażenie specjalne
Nr
Cena
katalogowa
905338
Przewód sygnałowy (1 m)
24,00 €
905409
Przewód sygnałowy (2 m)
29,50 €
375,00 €
264–504 D Mini procesor Digimatic (patrz strona 19)
264–014–10 Interfejs USB Digimatic (patrz strona 19)
180,00 €
B
–270 JNA
3
4
5
CY
Nr
MO
O
R
AP
CEN
8,–
4
1
€
Nr
543–270 B
543–250 B
Zakres pomiarowy
mm
12,0
12,0
Rozdzielczość
mm
0,01
0,001
Błędy graniczne
mm
0,02
0,003
Opis
Nacisk pomiarowy
N
≤ 0,9
≤ 1,2
Cena
katalogowa
212,60 €
289,50 €
Cena
promocyjna
279,00 €
131,00 €
Cena
promocyjna
148,00 €
202,00 €
Czujnik zegarowy ABSOLUTE DIGIMATIC ID-S
Wykonanie standardowe do nieskomplikowanych zastosowań.
Wbudowana podziałka bezwzględna
Precyzyjne pomiary, również przy dużych prędkościach przesuwu
Kompaktowa budowa
Z wyjściem danych
Wyposażenie specjalne
Nr
81 B A
N
43–6
Nr 5 MOCYJ
O
R
AP
CEN
,–
9
8
€
Nr
Zakres pomiarowy
mm
543–681 B
12,7
™ Numer patentu patrz strona 23
Cena
katalogowa
24,00 €
905338
Przewód sygnałowy (1 m)
905409
Przewód sygnałowy (2 m)
29,50 €
264–504 D Mini procesor Digimatic (patrz strona 19)
375,00 €
264–014–10 Interfejs USB Digimatic (patrz strona 19)
180,00 €
Rozdzielczość
mm
0,01
Błędy graniczne
mm
0,02
Opis
Nacisk pomiarowy
N
≤ 2,0
Cena
katalogowa
128,00 €
Cena
promocyjna
279,00 €
131,00 €
Cena
promocyjna
89,00 €
Czujniki zegarowe
ABSOLUTE DIGIMATIC czujniki zegarowe ID-B i ID-N odporne na chłodziwo
Elektroniczny, wielofunkcyjny czujnik zegarowy z możliwością zabudowy dzięki
innowacyjnemu ustawieniu wyświetlacza.
Wbudowana podziałka bezwzględna
Skonstruowany specjalnie do zabudowy w urządzeniach o ograniczonych powierzchniach.
Dwa ustawienia wyświetlacza, do odczytu czołowego i z góry
Możliwość dowolnego mocowania dzięki przełączaniu właściwego kierunku wyświetlacza.
Z wyjściem danych
Graficzne wskazanie przekroczenia tolerancji
0 00 0 0 7 1 6
TÜV Rheinland
:0
1
I
D
2
w
w
TÜV Rheinland
:0
w.tuv.co
w
m
m
D
I
,
COOLANT PROOF
w.tuv.co
w
0 00 0 0 7 1 6
%
80
43–5
Nr 5
–
,
5
0
€2
70
43–5
5
r
N
Bardzo wąska budowa czujnika (35 mm
zamiast 60 mm w innych wykonaniach)
pozwala na jego zabudowę w urządzeniach
o ograniczonych powierzchniach.
–
,
5
8
€1
Przedstawienie tolerancji
poniżej
dobra
powyżej
Wyposażenie specjalne
Nr
Opis
21EAA194
Przewód sygnałowy (1 m)
21EAA190
Przewód sygnałowy (2 m)
21EAA210 Przewód sygnałowy do zew. przywoływania wartości Preset lub zerowania (1 m)
21EAA211 Przewód sygnałowy do zew. przywoływania wartości Preset lub zerowania (2 m)
Zwarta budowa w urządzeniach
pomiarowych
Nr
Zakres pomiarowy
mm
543–580
5
543–585
5
543–570
12,7
543–575
12,7
™ Numer patentu patrz strona 23
Rozdzielczość
mm
0,01
0,001 / 0,01
0,01
0,001 / 0,01
Błędy graniczne
mm
0,03
0,004 / 0,02
0,03
0,004 / 0,02
45,00 €
55,00 €
120,00 €
145,00 €
Wykonanie
(Typ B) odczyt z góry
(Typ B) odczyt z góry
(Typ N) odczyt z przodu
(Typ N) odczyt z przodu
205,00 €
280,00 €
185,00 €
255,00 €
21
Kalibracja, kontrola i ustawianie
Kombinacja- zestawy płyte wzorcowych stalowo-ceramicznych
Zakładowe świadectwo
sprawdzenia
Nowe zestawienie płytek wzorcowych skierowane jest na częstotliwość ich użycia.
Z fabrycznym świadectwem sprawdzenia
Inteligentne zestawienie, w którym często stosowane płytki stalowe zastąpiono płytkami ceramicznymi
Najwyższa jakość płytek wzorcowych
Numer identyfikacyjny na każdej płytce wzorcowej
Ceramiczne płytki wzorcowe
wymiar nominalny:
1, 2 i 10 mm
–€
,
4
1
3
Stal
Starcie (}m)
e
Now nie!
ie
w
a
t
zes
–13
–482 AJĄCA
6
1
5
Z
Nr
WAD
PRO
W
CENA
Węglik spiekany
Ceramika
Duża trwałość ceramicznych płytek wzorcowych dzięki
wysokiej odporności na ścicranie.
W porównaniu ze stalą wartości są 10-krotnie lepsze,
a z węglikiem spiekanym 3-krotnie.
Współczynnik rozszerzalności:
Stal: (10,8 ± 0,5) x 10 –6/K
Ceramika: (9,3 ± 0,5) x 10 –6/K
Nr
516–480–13
516–481–13
516–482–13
Nr
516–484–13
516–485–13
516–486–13
Nr
516–488–13
516–489–13
516–490–13
Ilość
w
zestawie
10 sztuk
10 sztuk
10 sztuk
Klasa
kalibracji /
tolerancji
0
1
2
Cena
wprowadzająca
385,00 €
347,00 €
314,00 €
Ilość
w
zestawie
19 sztuk
19 sztuk
19 sztuk
Klasa
kalibracji /
tolerancji
0
1
2
Cena
wprowadzająca
537,00 €
485,00 €
437,00 €
Ilość
w
zestawie
24 sztuk
24 sztuk
24 sztuk
Klasa
kalibracji /
tolerancji
0
1
2
Cena
wprowadzająca
618,00 €
561,00 €
508,00 €
Przesuw (m)
Wymiar nominalny:
Stalowe płytki wzorcowe
Ceramiczne płytki wzorcowe
1
2
3
4
5
10
20
25
50
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1
2
3
4
5
10
20
25
50
100
100
1,9
1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1
2
3
4
5
10
1,7
1,8
1,9
Czujnik pomiarowy
Bardzo dokładny elektroniczny przyrząd pomiarowy LITEMATIC VL–50 A
Bardzo dokładny czujnik pomiarowy o nacisku
pomiarowym 0,01 N (1 gf) i rozdzielczości 0,01 }m
Dzięki stałemu i bardzo małemu naciskowi
pomiarowemu szczególnie przydatny do pomiarów
miękkich materiałów jak: guma, tworzywa sztuczne,
taśma filmowa, lub delikatnych elementów
Przesuw wrzeciona z napędem motorycznym o różnej
prędkości
0,01 }m
0,01 N (1 gf)
D
–211 JNA
8
1
3
Nr
OCY
OM
R
P
A
CEN
€
–
,
0
5.15
Nr
Typ
Cena katalogowa
318–211 D
VL-50 A
6.060,00 €
Cena promocyjna 5.150,00 €
Zakres pomiarowy: 0–50 mm
Rozdzielczość:
0,01 }m; 0,1 }m; 1,0 }m (do wyboru)
Nacisk pom.:
0,01 N (1 gf)
Błędy graniczne:
(0,5 + L/100) }m · L = wysokoś pomiarowa
Wyjście danych:
DIGIMATIC, RS-232 C, I/O złącze
Wyposażenie specjalne
Nr
Opis
937179 T
Wyłącznik nożny
34,20 €
02ADB440
Wtyczka do wyjścia I/O
34,20 €
(z przykryciem)
936937
Przewód sygnałowy (1 m)
38,00 €
965014
Przewód sygnałowy (2 m)
51,00 €
Objaśnienie zawartych w prospekcie oznaczeń
Mitutoyo nie tylko opracowało i opatentowało A System, lecz również doprowadziło go do
perfekcji: Jako jedyny oferent na świecie, Mitutoyo implementuje oryginalną technologię A w
suwmiarkach, czujnikach zegarowych, mackach mierniczych i licznych mikrometrach kabłąkowych.
5.00
5.00 Power Off
Zarejestrowane patenty Mitutoyo*
US4879508
US4878013
Patent-Nr
JP1783036
JP1783035
EP0248165
EP0404980
CN87102580
CN87102624
Zgłoszone patenty Mitutoyo*
Patent-Nr
CN1272620
5.00 Power On
US5053715
JP1745485
EP0240020
CN89106051
US6329813
JP3436510
EP1014041
Nie trzeba
Keine
Nullsetzung
zerować!
notwendig!
US6400138
JP1745486
w.tuv.co
w
TÜV Rheinland
:3
0
I
D
IP- rodzaje zabezpieczeń
Pojęcie "rodzaj zabezpieczenia" oznacza odporność przyrządu na wnikanie ciał obcych, kurzu lub wody.
Stopień odporności został zdefiniowany na podstawie międzynarodowych klas zabezpieczeń
(International Protection = IP). Stosowane przez Mitutoyo rodzaje zabezpieczeń IP przewyższają aktualne
wymagania rynku.
m
w
* Stan: styczeń 2006
0
0 11 2 0 7 4
Włącznie z zakładowym świadectwem sprawdzenia
Większość produktów Mitutoyo jest dostarczana standardowo z zakładowym świadectwem sprawdzenia.
Zakładowe świadectwo
sprawdzenia
23
Laserowe systemy pomiarowe
Skanowanie
3200 punktów/s
Bardzo dokładny mikrometr Laser Scan
Bardzo dokładny mikrometr Laser Scan.
Najlepsza powtarzalność pomiarów: wałeczków kontrolnych, granicznych sprawdzianów trzpieniowych, łożysk wałeczkowych,
wałków i innych precyzyjnych detali.
Nowa, rozwinięta dioda laserowa zmniejsza błąd, który powstaje w wyniku różnicy temperatur.
Dzięki połączeniu wysoko rozwiniętej soczewki z specjalną metodą kompensacji zmniejszono błędy liniowości i ustawiania.
Możliwość pomiaru przy bardzo dużej prędkości dzięki rejestrowaniu 3200 punktów na sekundę.
Nr
Model
Zakres pomiarowy
544–534
544–536
544–538
544–540
544–542
LSM-501 S
LSM-503 S
LSM-506 S
LSM-512 S
LSM-516 S
0,005–10 mm
0,3–30 mm
1–60 mm
1–120 mm
1–160 mm
Rozdzielczość
(do wyboru)
0,01 mm–10 mm
0,02 mm–100 mm
0,05 mm–100 mm
0,1 mm–100 mm
0,1 mm–100 mm
Przykład zastosowania
Wielofunkcyjny wskaźnik cyfrowy
do typów LSM-S
Nr
Opis
544–071 D
LSM-6200
Ceny na zapytanie !
Mitutoyo Messgeräte GmbH
Borsigstraße 8-10
D-41469 Neuss
T +49 (0)2137 102-0
F +49 (0)2137 86 85
[email protected]
www.mitutoyo.de
Zapytajcie o nasze szczegółowe prospekty
„MIKROMETR LASER SCAN“!
Wskazówka: Wszystkie dane odnośnie naszych produktów, w szczególności zawarte w niniejszym dokumencie zdjęcia, rysunki, podane wymiary i parametry oraz pozostałe dane techniczne są przybliżonymi wartościami orientacyjnymi.
Zastrzega się prawo do zmiany konstrukcji, danych technicznych, wymiarów i ciężarów. Nasze podane normy, podobne regulacje techniczne oraz dane techniczne, opisy i zdjęcia produktów odpowiadają dacie złożenia do druku.
Ponadto obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży w aktualnym brzmieniu. Miarodajne są tylko i wyłącznie oferty podane przez nas.
Printed in Germany · © Mitutoyo/D 09/06 · PR 1278 8866 PL
Mitutoyo Messgeräte GmbH · Borsigstraße 8–10 · D-41469 Neuss · T +49 (0)2137 102-0 · F +49 (0)2137 86 85 · www.mitutoyo.de · e-Mail: [email protected]
Cena(y) netto, podatek VAT, magazyn fabryczny, bez opakowania · Te ceny obowiązują tylko dla odbiorców będących podmiotami gospodarczymi
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian cen · Więcej informacji na www.mitutoyo.de

Podobne dokumenty

mitutoyo promocja!

mitutoyo promocja! i wskazanie w skali Vickers, Brinell, Rockwell B i C, Shore HS oraz wytrzymałość na rozciąganie) aaFunkcja tolerancji z automatycznym wskazaniem OK/NG aaPamięć do 1800 wartości pomiarowych aaZałoże...

Bardziej szczegółowo

MITUTOYO PROMOCJA!

MITUTOYO PROMOCJA! Linear Gage LGF aaTransmisja przez różnicowy sygnał prostokątny do zastosowania w wielu dziedzinach aaDłuższa żywotność przez łożyska kulkowe w ułożyskowaniu wrzeciona aaLGF Linear Gages to elektro...

Bardziej szczegółowo

"CZAS NA PRECYZJĘ": WIOSENNA PROMOCJA MITUTOYO PRPL1316

"CZAS NA PRECYZJĘ": WIOSENNA PROMOCJA MITUTOYO PRPL1316 †Dokładność: (11 + 06 L / 600) µm L = długość pomiaru (mm) †Zakres posuwu suwaka: 600 mm †Kolorowy wyświetlacz graficzny TFT LCD: intuicyjny panel sterowania z menu na wyświetlaczu † Wyświetlanie o...

Bardziej szczegółowo