instrukcja obsługi i instalacji

Komentarze

Transkrypt

instrukcja obsługi i instalacji
KIT WAY
WAY KIT
KIT WAY
INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI
POLSKI
1. Monitor wewnętrzny
Części i funkcje
Karta SD
Cyfrowy ekran LCD TFT
Przycisk Wł./Wył.
Wskaźnik wiadomości
Przycisk OTWÓRZ
Przycisk MÓW/MONITOR
Mikrofon
Hak montażowy
Głośnik
Złącze
123
L2
ON
DIPS
L1
Hak montażowy
Główne funkcje
Ekran LCD
Wyświetla obraz gościa
Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ
Naciśnij, by otworzyć/zamknąć ekran
Wskaźnik wiadomości
Będzie świecić, gdy monitor odbierze nieprzeczytany rekord
Przycisk odblokowujący
Naciśnij, by otworzyć drzwi
Przycisk Talk/Mon
Naciśnij, by rozmawiać z gościem
Naciśnij, by włączyć podgląd z kamery w panelu wejściowym
Mikrofon
Rejestruje głos użytkownika
Hak montażowy
Służy do wieszania monitora
Port połączeniowy
Podłączenie magistrali, podłączenie przycisku dzwonka, przełączniki DIP
Głośnik
Przekazuje głos gościa
Ustawienia przełączników DIP
Bit
Stan bitu
DIP1&2
1 2 3
ON
1 2 3
WYŁĄCZYĆ. Gdy monitor jest w środku połączenia szeregowego typu daisy chain.
1 2 3
WŁĄCZYĆ. Gdy monitor znajduje się na końcu połączenia lub jest podłączony do DBC4S.
ON
DIP3
ON
-1COD. 97767
Opis
Zarezerwowany. Zostawić w pozycji domyślnej.
V02_15
2. Stacja zewnętrzna
Części i funkcje
Obiektyw
Oświetlenie nocne
145 mm
Głośnik
Podświetlany wizytownik
Przycisk dzwonka
Mikrofon
Osłona
przeciwdeszczowa
90 mm
23 mm
Opisy styków
1 2 3
S+ SBUS PL
JP/LK
Główny port złączy
•• JP/LK: Zablokuj zworkę sterującą, by wybrać typ elektrozaczepu (patrz 13.2.1 ,
13.2.2).
•• Główny port połączeniowy: Do łączenia linii magistrali i elektrozaczepu
•• BUS: Podłącz do linii magistrali; bez biegunowości.
•• PL: Wejście zewnętrznego zasilania elektrozaczepu; podłączyć do bieguna
dodatniego (+)
•• S+: Wyjście zasilania elektrozaczepu (+)
•• S-: Wyjście zasilania elektrozaczepu (-); podłączyć do (-) zasilania
elektrozaczepu (tylko w przypadku gdy elektrozaczep jest zasilany z panela
wejściowego; jeśli elektrozaczep jest zasilany z oddzielnego zasilacza, złącze Snie będzie podłączone).
Uwaga: Informacje dotyczące połączeń elektrozaczepów można znaleźć w rozdziałach
13.2.1 i 13.2.2.
-2-
3. Montaż
145~160 cm
3.1 Montaż monitora
1. Za pomocą śrub przymocować podstawę monitora do ściany (Do zamocowania
podstawy są potrzebne dwie śruby 4X25. Specjalne 2-przewodowe złącza do
połączenia z monitorem)
2. Odpowiednio połączyć przewody systemu (informacje w dalszym rozdziale),
a następnie pewnie zawiesić monitor na podstawie.
3.2 Montaż stacji zewnętrznej
1. Montaż z osłoną przeciwdeszczową
1
2
Moduł podstawowy
jest mocowany do ściany.
Prawidłowo podłączyć przewód.
4
-3-
3
5
Do modułu podstawowego
jest mocowana osłona przednia.
Umieszczanie plakietki imiennej.
6
Do przymocowania osłony przedniej
należy użyć śruby.
Montaż zakończony.
4. Umieszczanie kartki z imieniem i nazwiskiem
Zdjąć plastikową pokrywę, by otworzyć przezroczystą osłonę kartki z imieniem
i nazwiskiem, włożyć kartkę z imieniem i nazwiskiem, a następnie włożyć
z powrotem plastikową pokrywę.
KROK 1
Odkręcić śruby.
KROK 2
Wymienić plakietkę imienną.
-4-
5. Instrukcja eksploatacji
5.1 Menu główne
06:32 PM
Wed.
02/11/2015
Dotknij ekran monitora w trybie
czuwania, by wyświetlić stronę menu
głównego:
Monitor
Call Record
Intercom Playback
Do not
Disturb
Close
5.2 Podstawowe otwieranie drzwi
1. Naciśnij przycisk CALL (ZADZWOŃ)
na stacji zewnętrznej. Monitor zadzwoni
i wyświetli obraz gościa.
2. Naciśnij przycisk
TALK/MON (MÓW/
MONITOR) lub kliknij ikonę
na ekranie,
by porozmawiać z gościem przez 90 sekund.
Po zakończeniu rozmowy naciśnij ponownie
przycisk
TALK/MON (MÓW/MONITOR) lub kliknij ikonę
, by zakończyć
komunikację. Jeśli nikt nie odbierze wywołania, ekran wyłączy się automatycznie po
upływie 30 sekund.
1.
3. Podczas rozmowy naciśnij przycisk
ikonę , by otworzyć drzwi gościowi.
UNLOCK (ODBLOKUJ) lub kliknij
4.
2. Gdy monitor pracuje w trybie czuwania, naciśnij przycisk
TALK/MON (MÓW/
MONITOR) lub kliknij ikonę
Monitor w menu głównym — na ekranie pojawi
się widok zewnętrzny.
06:32 PM
Wed.
02/11/2015
Monitor
Call Record
-5-
Intercom Playback
Do not
Disturb
Close
6. Funkcja interkomu
Kliknij ikonę
Intercom w menu głównym, by uruchomić tryb interkomu. Dostępne
są trzy opcje: Inner Broadcast (Komunikat wewnętrzny), Inner Call (Połączenie
wewnętrzne) i Name List Call (External Call) (Połączenie zewnętrzne).
06:32 PM
Wed.
02/11/2015
Monitor
Call Record
Intercom Playback
Do not
Disturb
Inner
Broadcast
Inner
Call
Name List
Call
Close
1. Inner Broadcast (Komunikat wewnętrzny): Jeśli w tym samym mieszkaniu są
zainstalowane monitory podrzędne, wybierz opcję Inner Broadcast (Komunikat
wewnętrzny). Na wszystkich pozostałych monitorach jednocześnie pojawi się
komunikowana treść. Żaden z monitorów podrzędnych nie musi odpowiadać na
komunikat ani nie musi otwierać ekranu.
2. Inner Call (Połączenie wewnętrzne): Jeśli w tym samym mieszkaniu są
zainstalowane monitory podrzędne, wybierz opcję Inner Call (Połączenie
wewnętrzne). Wszystkie pozostałe monitory zaczną dzwonić. Gdy połączenie
zostanie odebrane na którymkolwiek monitorze, pozostałe przestaną dzwonić.
3. Name List Call (External Call) (Połączenie zewnętrzne): Gdy zestaw jest podłączony
do dwóch linii, można nawiązać połączenie z innym domem. Z urządzenia 1 można
zadzwonić do urządzenia 2 i odwrotnie.
Naciśnij ikonę
, by wyjść i powrócić do strony menu głównego.
7. Pamięć wideo/zdjęć
Uwaga: 1. Funkcja pamięci wideo/zdjęć jest wbudowana w monitor.
2. Kartę SD należy sformatować przed użyciem w monitorze.
3. Karta SD nie należy do zestawu
Rejestrowanie wideo/zdjęć
Dostępna jest funkcja automatycznego i ręcznego rejestrowania. Domyślnie włączone
jest automatyczne rejestrowanie. Jeśli odbierzesz połączenie, po 3 sekundach monitor
zarejestruje jeden film (gdy włożono kartę SD)/zdjęcie (przy braku karty SD) dla
każdego połączenia. Możesz dotknąć ikony
, by ręcznie zarejestrować wideo/zdjęcie
gościa, gdy monitor jest w trybie monitorowania lub połączenia.
-6-
Odtwarzanie wideo/zdjęć
Dotknij ikony
Playback (Odtwórz) w menu głównym. Zapisane filmy/zdjęcia
zostaną odtworzone na ekranie. Dotknięcie ikony
powoduje rozpoczęcie/
wstrzymanie odtwarzania filmów.
06:32 PM
Wed.
02/11/2015
Monitor
Call Record
Intercom Playback
Do not
Disturb
Close
Image: 008/008
2015/02/11
19:23:28
Uwaga: W przypadku systemu bez karty SD:1. 118 zdjęć w pamięci wewnętrznej
2. Zarządzanie poszczególnymi zdjęciami
3. Można przenieść na kartę SD
W przypadku systemu z kartą SD: 1. Karta microSD o pojemności do 32 GB
2. Rejestrowanie wideo/zdjęć
3. Zarządzanie poszczególnymi klipami wideo
4. Można kopiować
8. Funkcja rejestrowania połączeń
Call Record (Rejestrowanie połączeń) Wszystkie połączenia z monitorem, w tym połączenia typu
stacja przydrzwiowa-monitor i monitor-monitor są rejestrowane i można je później odtwarzać.
Dotknij ikonę
Call Record (Rejestr połączeń) w menu głównym, by przejść do trybu rejestru
połączeń. Nieodsłuchane zapisy są oznaczone czerwoną strzałką. Dotknij nieodsłuchany rekord
i dotknij
, by go odsłuchać.
Call Record
06:32 PM
Wed.
02/11/2015
Monitor
Call Record
Intercom Playback
Do not
Disturb
Close
02-11
15:22
02-117
20:54
Yaga Seelan
06-12
11:06
Rafa Nadal
05-27
21:43
Yaga Seelan
04-20
13:33
Yaga Seelan
Call Record
Uwaga:
1. Automatyczny limit liczby rekordów.
2. Nie usuwaj żadnych rekordów.
-7-
02/11
Rafa Nadal
02-11
15:22
02/11
Rafa Nadal
02-117
20:54
Yaga Seelan
06-12
11:06
Rafa Nadal
05-27
21:43
Yaga Seelan
04-20
13:33
Yaga Seelan
9. Funkcja Nie przeszkadzać
Dotknij ikonę
Do Not Disturb (Nie przeszkadzać) w menu głównym, by uruchomić
tryb „nie przeszkadzać”. Dostępne są cztery opcje: Normal (Normalny), for 1 Hour
(Przez 1 godzinę), for 8 Hours (Przez 8 godzin) i Always (Zawsze). Możesz wybrać
opcję zgodną ze swoimi potrzebami.
Do not Disturb
06:32 PM
Wed.
02/11/2015
Monitor
Intercom Playback
Normal
for 1 Hour
for 8 Hours
Call Record
Do not
Disturb
Close
Always
Time Remaining 00:58:32
Uwaga: Gdy wybierzesz opcję „for 1 Hour” (Przez godzinę) lub „for 8 Hours” (Przez
8 godzin), na dole ekranu będzie wyświetlany pozostały czas (Time Remaining).
10. Podstawowe instrukcje konfiguracji
10.1 Ustawienia dźwięku
Dotknij ikonę
na stronie menu głównego i wybierz pozycję „Sounds" (Dźwięki), by
przejść na stronę ustawień dźwięku. Możesz tu ustawić szereg dzwonków (dotknij ikonę
, by opuścić ustawienia i wrócić na stronę menu głównego).
06:32 PM
Wed.
02/11/2015
Monitor
Call Record
Monitor
Intercom Playback
Do not
Disturb
Intercom Playback
Call Record
Close
Do not
Disturb
Ring Tune
Close
19 TelRing
Door 1
Intercom
Bell
Alert
19
15
12
10
Volume
Day
06
Night
04
-8-
10.2 Ustawienia daty i godziny
Kliknij ikonę
na stronie menu głównego, a następnie wybierz pozycję „Date & Time"
(Data i godzina), by przejść do strony ustawień godziny monitora. Możesz tutaj ustawić datę
i godzinę (dotknij ikonę
, by opuścić ustawienia i powrócić do strony menu głównego).
06:32 PM
Wed.
02/11/2015
Monitor
Call Record
Intercom Playback
Do not
Disturb
Close
Monitor
Call Record
Intercom Playback
Do not
Disturb
Close
Date&Time
Uwaga: Funkcja synchronizacji jest
niedostępna w tej wersji.
2015
02
11
15
28
10
10.3 Ustawienia języka
Kliknij ikonę
na stronie menu głównego, a następnie wybierz pozycję „Language"
(Język), by przejść do strony ustawień języka monitora. Możesz tutaj ustawić język
(dotknij ikonę
, by opuścić ustawienia i powrócić do strony menu głównego).
06:32 PM
Wed.
02/11/2015
Monitor
Call Record
Intercom Playback
Do not
Disturb
Close
Monitor
Call Record
Language
-9-
Uwaga: Monitor obsługuje 16 języków:
angielski, fiński, hebrajski, niemiecki, arabski,
węgierski, czeski, polski, holenderski, norweski,
francuski, hinduski, turecki, hiszpański, rosyjski
i portugalski.
English
Finnish
Hebrew
German
Arabic
Hungarian
Intercom Playback
Do not
Disturb
Close
10.4 Monitor (zmiana nazwy panelu zewnętrznego i ustawienia godziny monitora)
Dotknij ikonę
na stronie menu głównego, a następnie wybierz pozycję „Monitor",
by przejść do strony ustawień zmiany nazwy i godziny monitora. Możesz tutaj ustawić
nazwę stacji przydrzwiowej i godzinę monitora (dotknij ikonę
, by opuścić ustawienia
i powrócić do strony menu głównego).
Monitor
06:32 PM
Wed.
02/11/2015
Monitor
Call Record
Call Record
Intercom Playback
Intercom Playback
Do not
Disturb
Close
Do not
Disturb
Close
Door Station Rename
DS-1
Monitor Time Set
30 sec
Uwaga: Jeśli chcesz zmienić nazwę, kliknij nazwę miejsca. Pojawi się strona klawiatury
umożliwiająca wpisanie nowej nazwy.
Door Station Rename
DOOR1 RENAME
abc
DS-1
DS-1
Monitor Time Set
30 sec
10.5 Regulacja ekranu i dźwięku
Podczas monitorowania lub rozmowy dotknij ikonę
. Pojawi się strona Adjust
(Regulacja).
5
1. Wybór trybu sceny: Kolejno można wybrać
4 tryby sceny: Normal (Normalna), Brightly
6
(Jasna), Soft (Miękka) i User (Użytkownika).
5
Gdy zmienisz Brightness (Jasność) lub
colour, Scene (Kolor), automatycznie będzie
Soft
User
Normal Brightly
7
włączany tryb User (Użytkownika).
2. Wszystkie zmiany są stosowane natychmiast po wprowadzeniu. Dotknij okno
obrazu, by zamknąć stronę regulacji.
-10-
11. Przywróć ustawienia domyślne
Funkcja przywrócenia ustawień domyślnych umożliwia użytkownikowi przywrócenie
ustawień fabrycznych. Nie powoduje to jednak zmiany ustawień ani danych.
Otwórz stronę menu głównego i dotknij ikonę
, wybierz pozycję „About”
(Informacje), by wejść na stronę ustawień, dotknij ikonę
. Zostaną załadowane
ustawienia domyślne.
Dotknij ikonę
, by otworzyć stronę Memo Information (Informacje o pamięci),
dotknij ikonę
i
, by skopiować zdjęcia na kartę SD. Dotknij ikonę
i
, by
sformatować kartę SD i ponownie uruchomić urządzenie.
06:32 PM
Wed.
02/11/2015
Monitor
Call Record
Monitor
Intercom Playback
Do not
Disturb
Call Record
Close
Intercom Playback
Do not
Disturb
Close
Memo Information
About
SD Card
-
Local Address
00,00
Video Standard
AUTO
Video Capacity
-
System Version
00.02.09
Video Usage
-
Flash
Display Driver
1,3
Font
1,0
Image Capacity
0118
UI
1,0
Image Usage
0024
Copy Pictures To SD ?
Memo Information
SD Card
-
Video Capacity
-
Video Usage
-
Flash
-11-
Image Capacity
0118
Image Usage
0024
Format SD Card And Restart ?
12. Ustawienia parametru monitora
12.1 Jak otworzyć stronę ustawień instalacji
About
Monitor
Call Record
Local Address
Intercom Playback
Do not
Disturb
Close
1. Dotknij ikonę
na stronie menu głównego
i wybierz pozycję „About” (Informacje).
INSTALLER SETUP
00.00
Video Standard
AUTO
System Version
00.02.09
Display Driver
1.3
Font
1.0
UI
1.0
2. Dotknij przycisk
UNLOCK
(OTWÓRZ) przez 2 sekundy.
123
3. Pojawi się klawiatura cyfrowa.
12.2 Jak ustawić format daty i godziny
System może wyświetlać datę i godzinę na dwa sposoby.
Numer kodowy 8008 ustawia format daty jako miesiąc/dzień/rok.
Numer kodowy 8009 ustawia format daty jako dzień/miesiąc/rok.
Numer kodowy 8012 ustawia format godziny w systemie 12-godzinnym.
Numer kodowy 8013 ustawia format godziny w systemie 24-godzinnym.
12.3 Jak ustawić parametr przekaźnika w panelu
Typ działania elektrozaczepu:
Dostępne są dwa tryby działania:
1. Typ normalnej pracy: tryb przekaźnika NO = 0 ( domyślnie)
2. Typ odwróconej pracy: przekaźnika NC = 1.
Numer kodowy 8010 ustawia tryb pracy na 0.
Numer kodowy 8011 ustawia tryb pracy na 1.
Czas działania przekaźnika
Użytkownik może zmienić czas działania przekaźnika w zakresie od 1 do 99 sekund.
Numery kodowe z przedziału od 8401 do 8499 służą do ustawiania czasu działania
przekaźnika na czas z przedziału od 1 do 99 sekund.
-12-
13. Okablowanie i połączenia systemu
13.1.1 Połączenie zestawu 1-rodzinnego
AC~
PC6
BUS(IM) BUS(DS)
DIPS
L2 PL S+ S-
-
123
ON
L1
Przycisk dzwonka
+
Włącznik
123
123
DIPS
ON
ON
13.1.2 Połączenie zestawu 2-rodzinnego
Przycisk dzwonka
DIPS
Włącznik
Przycisk dzwonka
AC~
Włącznik
PC6
BUS(IM) BUS(DS)
L1
L2 PL S+ S-
-
-13-
+
13.2 Połączenie elektrozaczepu
13.2.1 Elektrozaczep zasilany z panela wejściowego
Uwaga:
1. Należy używać elektrozaczepu z
normalnym typem działania.
1 2 3
2. Napięcie elekt rozaczepu jest
ograniczone do 12 V, a natężenie
nie może przekraczać 250 mA.
Podłączyć elektrozaczep. Zworka w pozycji 2-3.
BUS
PL
S+
S-
3. Czas otwarcia drzwi z przycisku
wyjścia nie jest regulowany.
4. Parametr działania przekaźnika
w panelu musi być ustawiony na
0 (domyślnie).
* EB
Zamek
5. Po podłączeniu elektrozaczepu
zworkę ustawić w położeniu 2-3.
13.2.2 Elektrozaczep zasilany z zewnętrznego zasilacza
Uwaga:
1. Należy użyć zasilania zewnętrznego
odpowiedniego dla elektrozaczepu.
2. Przed podłączeniem należy usunąć
zworkę.
Zdjąć zworkę
BUS
PL
S+
S-
3. Skonfiguruj parametr działania
przekaźnika w zależności od
zastosowanego elektrozaczepu:
•• Dla elektrozaczepów o normalnym
działaniu Unlock Mode = 0 (domyślnie).
•• Dla elektrozaczepów rewersyjnych Unlock
Mode = 1.
Zasilacz
Zamek
-14
14. Konfiguracja
B
A
A
Uwaga: W przypadku 1-rodzinnego panela
przycisk B znajduje się pod pokrywą
przednią.
14.1 Ustawienia czasu otwarcia drzwi za pomocą panela
Włącz urządzenie w
ciągu 5 sekund, naciśnij
i przytrzymaj przez 3 sekundy
przycisk „B”. Zostanie
uruchomione ustawienie stanu
przygotowania.
wskaźnik tła
migotanie
Wprowadź ustawienie stanu
przygotowania w ciągu 5 sekund,
naciśnij i przytrzymaj przycisk „B”
przez 3 sekundy. Zostanie włączony stan
ustawień czasu otwarcia.
wskaźnik tła
sygnał + sygnał
(wyłączenie)
sygnał
W tym czasie naciśnij i przytrzymaj przycisk
„B” — rozpocznie się odliczanie czasu. Puść
przycisk „B”, by zakończyć odliczanie czasu.
Czas od naciśnięcia do puszczenia przycisku
„B” określi czas otwarcia drzwi (zakres od 1
do 99 sekund).
wskaźnik tła
(jedno mignięcie na
jeden sygnał na sekundę
sekundę)
Uwaga: 1. Czas otwarcia drzwi można ustawić na dwa sposoby:
a) Z poziomu monitora — wyjaśniono w sekcji 12.3 instrukcji.
a) Z poziomu panelu drzwiowego — wyjaśniono w sekcji 14.1 instrukcji.
2. Podczas odliczania czasu wskaźnik tła miga raz na sekundę, sygnał dźwiękowy
rozlega się raz na sekundę. Niepełne sekundy są zaokrąglane w górę.
-15-
14.2 Ustawienia sygnału potwierdzenia połączenia
Włącz urządzenie w ciągu 5
sekund, naciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy przycisk
„B”. Zostanie uruchomione
ustawienie stanu przygotowania.
wskaźnik tła
migotanie
Wprowadź ustawienie stanu
przygotowania w ciągu 5 sekund,
naciśnij i przytrzymaj przycisk „B”
przez 3 sekundy. Zostanie włączony stan
dzwonka.
wskaźnik tła
sygnał + sygnał
(wyłączenie)
sygnał
W tym czasie naciśnij przycisk „B”
raz. Zostanie włączony jeden dzwonek.
Naciśnij przycisk „B” jeszcze raz,
a zostanie włączony dzwonek ciągły.
Naciśnij przycisk „B” trzeci raz –
dzwonek zostanie wyłączony.
wskaźnik tła
sygnał
(jeden dzwonek:jedno mignięcie)
(ciągły dzwonek:dwukrotne mrugnięcie) sygnał, sygnał
(brak dzwonka:trzykrotne mignięcie
sygnał, sygnał, sygnał
Uwaga: Ton dzwonka przełącza się w pętli między: jednym dzwonkiem, ciągłym
dzwonkiem i brakiem dzwonka.
-16-
15. Wymagania dotyczące przewodów
Maksymalna długość przewodów jest ograniczona w systemie DT. Użycie różnych kabli
ma również wpływ na zasięg systemu.
monitor
B
monitor
AC~
PC6
BUS(IM) BUS(DS)
A
Wykorzystanie kabli
-17-
A
B
Skrętka 2x0,75 mm2
60
60
Skrętka 2x1 mm2
80
80
16. Specyfikacje
●● Zasilanie:
26 VDC +/- 2
●● Zużycie energii:
Czuwanie 12 mA; Praca 350 mA (monitor);
Czuwanie 33 mA; Praca 110 mA (stacja
przydrzwiowa).
●● Ekran monitora:
7-calowy kolorowy LCD
●● Rozdzielczość wyświetlacza:
800*3(R, G, B) x 480 piksele
●● Sygnał wideo: 1Vp-p, 75Ω, standard CCIR
●● Przewody:
2 przewody bez polaryzacji
●● Zasilanie zamka:
12 VDC, 250 mA (zasilanie wewnętrzne);
●● Czas otwarcia drzwi: 1~99s (domyślnie 3 s);
●● Temperatura robocza:
-15ºC ~ 55ºC;
●● Wymiary monitora
131 (wys.)×225 (ser.)×18 (głęb.) mm
●● Wymiary panela wejściowego 145 (wys.)×90 (ser.)×23 (głęb.) mm
(bez osłony przeciwdeszczowej).
17. Środki ostrożności
1) Wszystkie komponenty należy chronić przed nadmiernymi wibracjami. Chronić przed
uderzeniami i upadkami.
2) Należy czyścić miękką szmatką bawełnianą bez użycia impregnatów organicznych
i chemicznych środków czyszczących. Jeśli to konieczne, brud można usunąć
niewielką ilością wody lub roztworu mydła w wodzie.
3) W przypadku zamontowania monitora zbyt blisko źródeł pola magnetycznego (np.
kuchenki mikrofalowej, telewizora, komputera itd.), obraz może być zniekształcony.
4) Chronić monitor przed wilgocią, wysoką temperaturą, kurzem, oparami żrącymi, by
uniknąć nieprzewidzianych uszkodzeń.
5) Należy używać zasilacza dostarczonego lub zatwierdzonego przez producenta.
6) Pamiętać o wysokim napięciu wewnątrz produktów. Naprawę powierzać tylko
przeszkolonemu i wykwalifikowanemu personelowi.
-18-
Projekt i specyfikacja mogą zostać zmienione bez powiadomienia użytkownika.
Prawo do tłumaczenia i prawa autorskie do tej instrukcji są zastrzeżone.

Podobne dokumenty