ADAPTACJA DZIECI W PRZEDSZKOLU Zajęcia

Transkrypt

ADAPTACJA DZIECI W PRZEDSZKOLU Zajęcia
ADAPTACJA DZIECI W PRZEDSZKOLU
Zajęcia adaptacyjne prowadzone w przedszkolu pozwalają zapobiegać
negatywnym przeżyciom, jakie towarzyszą dziecku u progu wkraczania do
przedszkola. Zajęcia takie przeznaczone są dla dzieci, które we wrześniu rozpoczną
edukację przedszkolną.
Pomysł zajęć adaptacyjnych powstał na podstawie koncepcji Zielonych domów.
Ich twórcami jest grupa francuskich psychoanalityków, którym ideowo przewodzi
Francoise Dolto. Zielony Dom jest miejscem przejściowym między znanym,
bezpiecznym domem a nowym, nieznanym miejscem, takim jak np. żłobek,
przedszkole, szkoła.
Należy pamiętać, że dla dziecka trzyletniego pójście do przedszkola jest
momentem przełomowym w jego dotychczasowym życiu. Nie jest przyzwyczajony do
dłuższej rozłąki z rodzicami. Ta sytuacja budzi silne emocje, zarówno u dziecka jak
i u rodziców i nauczycieli. Często dorośli czują się bezradni, wobec przedłużającego się
procesu adaptacji.
Dla dziecka przedszkole jest miejscem zupełnie nowym i obcym. Otaczają go
obce osoby, zabawki, sale, rytm dnia, zasady, normy, jedzenie. Wszystko toczy się
inaczej niż w domu. Dziecko czuje się „wyrwane” z miejsca dobrze mu znanego,
przytulnego, najpiękniejszego. Samo dziecko najcudowniejsze, najzdolniejsze
przechodzi ze świata, który kręcił się wokół niego do obcej rzeczywistości. Dlatego
moment pójścia do przedszkola jest tak trudny dla całej rodziny. Dziecko wobec tej
sytuacji, może czuć się zagrożone, może reagować płaczem, agresją, wycofywaniem
się, pozorną akceptacją, zaburzeniami funkcjonowania organizmu (wymioty, bóle
brzucha, biegunka, zaburzenia snu, moczenie nocne, jąkanie).
Powyższe trudności, zaburzenia należy konsultować ze specjalistami. W przypadku
zaburzeń funkcjonowania należy rozważyć, czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia
edukacji przedszkolnej, czy też ją odroczyć.
Zajęcia adaptacyjne pozwalają dziecku na:
•
•
•
Rozładowanie emocji, powstałych na skutek rozstania z rodziną i wynikających
z nieznajomością środowiska;
Łatwiejsze przekroczenie bariery dom – przedszkole;
Skrócenie okresu adaptacji maluchów do przedszkola we wrześniu;
Zajęcia takie pomagają rodzicom w:
• Obniżeniu leku, spowodowanego koniecznością oddania dziecka pod opiekę
personelu placówki;
• Nawiązaniu relacji z innymi rodzicami;
• Uświadomieniu potrzeb emocji dziecka;
• Wzmacnianiu dorosłego w roli rodzica.
Dzięki zajęciom adaptacyjnym dziecko ma poczucie psychologicznego
bezpieczeństwa, ponieważ na zajęciach mogą przebywać z osobami bliskimi. Ta
sytuacja pomaga dziecku na poznanie przedszkola w warunkach komfortu
psychicznego, może czuć się swobodnie, jak u siebie w domu. Obecność matki czy
innych bliskich dorosłych w przedszkolu, dostarcza dziecku motywacji do działania
i wpływa na kształtowanie się stosunku emocjonalnego do przedszkola, który jest
podstawą w jego przystosowaniu.
Wcześniejszy kontakt z rodziną dziecka zachęca do rozwijania jego umiejętności
samoobsługowych. Dziecko, które umie się samo obsłużyć w łazience, przy stole,
w szatni itp., chociażby w dostatecznym stopniu, nie czuje się bezradne i uzależnione
od innych.
ABY ADAPTACJA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PRZEBIEGAŁA BEZ
PROBLEMÓW:
• Staraj się zapanować nad swoim zdenerwowaniem – dziecko doskonale
wyczuwa twój stan psychiczny, który może udzielić się maluchowi;
• Sami zdecydujcie o długości pożegnania – czy będzie ono długie, czy krótkie.
Zależy to od psychiki dziecka i jego indywidualnych potrzeb emocjonalnych;
•
Odprowadzanie dziecka przez tatę może się okazać dobrym rozwiązaniem,
albowiem maluch zazwyczaj jest silniej związany z mamą. Scena pożegnania
z tatą może być mniej dramatyczna;
•
Starajcie się rozmawiać o przedszkolu jak o fascynującej przygodzie,
wspominając niekiedy o własnych, pozytywnych przeżyciach związanych
z edukacją przedszkolną;
•
Nie zapomnijcie dać dziecku zapasowych ubrań. Przykra niespodzianka może
przytrafić się każdemu.
Opracowała Katarzyna Skóra
Źródło: „Wychowanie
w przedszkolu” nr 5, 2005 r.

Podobne dokumenty