Nota prawna

Transkrypt

Nota prawna
Makiety, rzuty, zdjęcia, projekty i wizualizacje prezentowane w niniejszym materiale mają wyłącznie
charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej. Wszelkie znaki towarowe, grafiki, treści
zawarte w materiałach stanowią wyłączną własnośd Nexity Polska z siedzibą w Warszawie, przy
Alejach Jerozolimskich 98, 00-807 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy,
pod numerem KRS 0000462107 (z zastrzeżeniem materiałów
wykorzystywanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty trzecie). Wykorzystywanie ww.
materiałów bez uzyskania pisemnej zgody Nexity Polska na takie wykorzystywanie podlega
odpowiedzialności karnej i cywilnej.

Podobne dokumenty