Hasło dzialalnosc-przemyslowa

Transkrypt

Hasło dzialalnosc-przemyslowa
działalność przemysłowa
(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), działalność nierolnicza i nieleśna, powodująca utratę albo
ograniczenie wartości użytkowej gruntów.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, art. 4 ust. 26

Podobne dokumenty