listą podręczników dla klas szóstych na rok szkolny 2016-2017

Transkrypt

listą podręczników dla klas szóstych na rok szkolny 2016-2017
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
na rok szkolny 2016-2017
KLASA 6
Język angielski
Język polski
Kupują rodzice:
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Nowe „To lubię 6”kształcenie
kulturowo-literackie
Z. Kłakówna,
M. Jędrychowska,
K. Wiatr
Wydawnictwo
Edukacyjne
Kraków
Język polski 6.
Nauka o językuczęść I i II
P. Borys,
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
World Explorer
Podręcznik i zeszyt
ćwiczeń do klasy 6
A. Halasz
Jennifer Heath
Michele Crawford
Marta MrozikJadacka
Nowa era
Zdjęcie okładki
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
Matematyka
Język niemiecki
na rok szkolny 2016-2017
Mach mit!
Podręcznik i zeszyt
ćwiczeń do klasy 6
Matematyka z
plusem
Podręcznik i trzy
zeszyty ćwiczeń
Mieczysława
Materniak
Halina
Wachowiak
M. Dobrowolska,
M. Jucewicz, M.
Karpiński, P.
Zarzycki
PWN
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Przyroda
Tajemnice przyrody
Podręcznik dla klasy
szóstej szkoły
podstawowej
Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2
Joanna Stawarz
Feliks Szlajfer
Nowa Era
Hanna Kowalczyk
Plastyka
Historia
Atlas ŚWIAT WOKÓŁ
NAS
Historia wokół nas.
Historia i
społeczeństwo
Podręcznik. Szkoła
podstawowa. Klasa 6
Bez podręcznika i
ćwiczeń
Radosław Lolo,
Anna
Pieńkowska
Wydawnictwa
Szkolne i
Pedagogiczne
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
Informatyka
Technika
na rok szkolny 2016-2017
Zajęcia techniczne.
Część techniczna
KUPUJĄ TYLKO
NOWI UCZNIOWIE
Urszula Białka
OPERON
Bez podręcznika i
ćwiczeń
Muzyka
Muzyka
Podręcznik dla
szkoły podstawowej
Małgorzata
Rykowska,
OPERON
Zbigniew Szałko
KUPUJĄ TYLKO
NOWI UCZNIOWIE
Religia
PRZEMIENIENI
PRZEZ BOGA -
Zbigniew Marek
katechizm (2014)
SJ, Anna Walulik
Podręcznik do religii
CSFN (red.)
dla klasy 6 szkoły
podstawowej
WAM Kraków

Podobne dokumenty