NetCrunch v8/pl

Komentarze

Transkrypt

NetCrunch v8/pl
NetCrunch
v8/pl
Podręcznik NetCrunch
Dokumentacja programu jest ciągle aktualizowana z każdą nową wersją. Jest ona także dostępna
on-line.
Pomóż nam ją ulepszać. Jeśli uważasz, że jakiś temat jest niekompletny lub został pominięty - daj
nam znać. Kliknij w małą ikonkę w prawym górnym rogu ekranu i wyślij nam anonimowy
komentarz.
Przegląd Systemu
Odkryj wszystkie możliwości, pojęcia i części składowe oprogramowania NetCrunch.
W celu monitorowania nowoczesnych, złożonych sieci NetCrunch stosuje unikalną metodę
organizacji danych oraz zarządzanie ustawieniami monitorowania.
Pojęcia i Architektura
Poznaj Serwer NetCruncha, przeczytaj o Silnikach Monitorujących, Konsolach NetCruncha, bazach
danych, narzędziach dodatkowych oraz pojęciach dotyczących wizualizacji sieci.
Struktura
NetCrunch składa się z kilku elementów komunikujących się z sobą. Większość z nich działa na
Serwerze NetCruncha.
Serwer powinien być maszyną dedykowaną (może być ona wirtualna) z przydzielonymi
odpowiednimi zasobami sprzętowymi. Jeśli chcesz przetwarzyć gigabajty danych potrzebujesz
czegoś więcej niż dyski SATA lub urządzenia dwuprocesorowe. Więcej przeczytasz w Wymagania
sprzętowe.
Elementy NetCruncha
Usługi Serwera
Rysunek powyżej przedstawia ogólny poziom zorganizowania elementów NetCruncha. Kompletna
lista usług NetCruncha jest następująca:
Serwer NetCruncha
Serwer centralny zarządzający większością silników monitorujących, bazą danych
trendów oraz systemem komunikacji z innymi elementami.
Zaawansowany serwer SQL NetCruncha
Zarządza przechowywaniem, przetwarzaniem oraz kontrolowaniem dostępu do
danych z Dziennika Zdarzeń.
Serwer powiadomień NetCruncha
Usługa powiadamiania o zdarzeniach.
Serwer NetFlow NetCruncha
Zbiera i analizuje dane z NetFlow.
Kontroler wykonywania zadań NetCruncha
Zarządza różnorodnymi operacjami, takimi jak tworzenie kopii zapasowej,
utrzymywanie bazy danych trendów, autowykrywanie, tworzenie i przesyłanie
raportów.
Aktualizator danych NetCruncha
Uaktualnia różne pliki używane przez NetCruncha.
Nadzorca serwera NetCruncha
Nadzoruje wykonywanie akcji serwera.
Serwer webowy NetCruncha
NetCrunch posiada wbudowany Serwer Dostępu przez WWW zarządzający usługami
dla konsoli webowej, konsoli mobilnej oraz API REST-owego.
Silniki Monitorujące
Silniki te są odpowiedzialne za zbieranie monitorowanych danych z różnych źródeł, łącznie z SNMP,
różnych systemów operacyjnych, usług sieciowych i innych. Większość z nich jest częścią Serwera
NetCruncha, jednak kilka działa odrębnie.
Silniki monitorujące Systemy Operacyjne, takie jak: Windows, Mac OS X, Linux, BSD lub ESX/i, by
zadziałać wymagają ustawienia odpowiedniego typu urządzenia na węźle. Patrz: Automatyczne
monitorowanie i organizowanie.
Silnik Monitorujący Czujniki
Część z czujników monitorujących została zaimplementowana jako osobny silnik.
Konsole
Konsola Administracyjna
Dostęp do NetCruncha można uzyskać przez Konsolę Administracyjną, którą możesz zainstalować
na dowolnym systemie Windows z dostępem TCP do Serwera NetCruncha. Konsola ta stosuje
szyfrowanie i kompresję, więc może być używana również w publicznych podłączeniach do
internetu.
Konsola buforuje duże ilości danych, a transmitowane są tylko ich zmiany. W rezultacie wszystkie
dane wyświetlane są natychmiast na monitorze, bez opóźnień czy konieczności ręcznego
odświeżania.
Konsola webowa
Jest to konsola oparta na technologii AJAX i HTML5, umożliwiająca natychmiastowy dostęp do
danych z serwera. Dostęp ten może być uzyskiwany przez konto użytkownika a prawa dostępu
mogą być ograniczone do poszczególnych okien i operacji.
Konsola ta nie obsługuje wszystkich standardowych operacji, takich jak edytowanie map
graficznych.
Dostęp mobilny
Usługa zaprojektowana do smartfonów i tabletów. Pozwala uzyskać dostęp do różnych widoków,
statusu węzła sieci i ostatnich powiadomień o zdarzeniach w sieci.
Podstawowe pojęcia
NetCrunch przeznaczony jest do zarządzania monitorowaniem setek lub nawet tysięcy elementów.
Zamiast ustawiać pojedyncze alarmy i raporty dla każdego monitorowanego węzła (co w innych
programach zabiera kilka minut dla każdego z nich) wiele rzeczy wykonywanych jest
automatycznie.
Atlas sieci
Atlas sieci to centralna baza danych zawierającą wszystkie dane na temat twojej sieci. Jest ona
zorganizowana według hierarchii widoków węzłów atlasu.
Zawiera wszystkie twoje dane sieciowe i pomaga zorganizować je w różnorakie widoki. Wiele z nich
jest tworzonych automatycznie.
Podstawowym elementem atlasu jest węzeł sieci - pojedyncza końcówka z adresem IP. Drzewo
atlasu pokazuje hierarchię wszystkich widoków i pomoże ci szybko poznać stan każdego elementu.
Widoki atlasu
Widok węzłów atlasu to widok ukazującym pewien aspekt grupy węzłów w Atlasie sieci, np. węzły
znajdujące się w jednej lokalizacji, należące do jednej sieci, pełniące określoną rolę, węzły danego typu, etc.
Atlas zaczyna się widokiem ogólnym wszystkich węzłów. Widok ten ukazuje główne pulpity
nawigacyjne, takie jak: Stan, Widoki Wydajności oraz NetFlow. Reszta widoków podzielona jest na
sekcje:
Sieci IP
Składa się ona z widoków/map sieci IP. Każda sieć może być okresowo skanowana w celu
pokazania jej aktualnego stanu. Zwykle mapy sieci są organizowane automatycznie a węzły są
pogrupowane według typu urządzenia i nazwy systemu operacyjnego.
Segmenty fizyczne
Sekcja ta może zawierać wiele widoków pokazujących hierarchię segmentów połączeń Warstwy
Drugiej. Każdy widok jest automatycznie porządkowany, może także zawierać podsumowanie
ruchu dla każdego portu przełączników sieciowych. Aby zobaczyć mapy Segmentów Fizycznych
musisz je najpierw skonfigurować.
Widoki własne
Sekcja ta pozwala zorganizować twoje dane sieciowe tak, jak chcesz. Zawiera ona zarówno widoki
stworzone przez użytkownika jak i wstępnie określone widoki automatyczne.
Widoki i foldery dynamiczne
W oparciu o typowe atlasy klientów przygotowaliśmy dla ciebie wiele automatycznych
(dynamicznych) widoków, takich jak:
Węzły z problemami
Węzły nieodpowiadające
Typy serwerów (tj. Linux, Serwer Windows, itp.)
Grupy urządzeń (Drukarki, Przełączniki, Bezprzewodowe, itp.)
Typy stacji roboczych (Windows 7, Windows Vista, Windows 8, itp.)
Lokalizacja (Biuro, Budynek 1, Serwerownia - oparte na odczycie z SNMP lub na ręcznie
wprowadzonych danych)
Role sieciowe (Sieć, Drukarki, Serwery, Stacje Robocze)
Domena Windows
Widoki te są dynamiczne, co znaczy, że są one automatycznie aktualizowane w oparciu o dane z
sieci.
Widoki wydajności
Widoki wydajności składają się z wykresów lub wskaźników wychyłowych pokazujących ostatnią
odczytaną wartość różnych parametrów dla wielu węzłów. Wykresy mogą być pogrupowane
według węzłów lub według licznika. W trybie grupowania "według licznika" na jednym wykresie
możesz porównać trendy wydajności wielu węzłów.
Zależności monitorowania
Zależności monitorowania powinny odzwierciedlać połączenia sieciowe. Głównie pozwala to zapobiegać
fałszywym alarmom i wyłączać monitorowanie niedostępnych elementów sieciowych, co zmniejsza
obciążenie sieci powodowane przez monitorowanie.
NetCrunch pozwala ustawić zależności automatycznie na podstawie połączeń między węzłami,
hostami maszyn wirtualnych oraz znanych połączeń przełączników warstwy drugiej.
Pakiety monitorowania
Pakiet monitorowania jest grupą parametrów wydajnościowych i zdarzeń, które są monitorowane i
zbierane do raportu.
Może być on przypisany do węzła automatycznie (zgodnie z zasadą dla każdego Serwera Windows lub
dla każdego przełącznika Cisco), lub ręcznie. NetCrunch posiada wiele predefiniowanych Pakiety
Monitorowania.
Monitorowanie automatyczne według typu urządzenia
Wiele predefiniowanych Pakietów Monitorowania jest automatycznie przypisywanych do węzłów
na podstawie informacji o ich typie urządzenia.
Dlatego ustawienie właściwego typu urządzenia jest najważniejszą czynnością w NetCrunchu. Kiedy
informacje o urządzeniach w sieci pochodzą z usługi Active Directory - typ urządzenia jest
zazwyczaj ustawiany automatycznie. Wiele urządzeń SNMP może być również wykrywane w sposób
automatyczny.
Inne urządzenia, takie jak drukarki lub maszyny z systemem Linux, by mogły być monitorowane
automatycznie wymagają ustawienia typu urządzenia przez użytkownika.
Na przykład:
Jeśli chcesz monitorować nowe urządzenie Mac OS X musisz wypełnić dwa proste kroki:
dodać urządzenie do atlasu
oraz ustawić typ urządzenia na system Mac OS X.
Wtedy węzeł automatycznie będzie monitorowany na podstawie reguł z pakietu monitorowania
dla Mac OS X.
Nic prostszego.
See also:
(no links)
Zdarzenia i alerty
Zdarzenia wydarzają się, i tak po prostu jest - niezależnie czy obserwujemy je czy nie. Gdy do
Zdarzenia zostaje przypisana określona reakcja staje się ono alertem.
Najprostszą (domyślną) akcją jest zapisanie informacji o zdarzeniu w dzienniku zdarzeń
NetCruncha. Możemy przypisać listę różnych akcji do każdego zdarzenia. Akcje mogą zawierać
wysłanie powiadomienie (e-mail, wiadomość SMS) lub pewne działania naprawcze, takie jak
wykonywanie skryptów lub programów (także na urządzeniach zdalnych).
Listy zadań i eskalacja
Jako odpowiedź na zdarzenie NetCrunch może wykonać szereg akcji. Mogą one być wykonywane
natychmiastowo lub z opóźnieniem (jeśli alert nie jest zakończony) a ostatnia akcja może być
powtórzona. Na przykład możesz zdecydować się wysłać powiadomienie do danej osoby a potem,
po pewnym czasie wykonać operację restartu serwera.
Patrz: Akcje alertujące
Narzędzia NetCrunch
iTools
iTools jest zestawem narzędzi monitorujących sieć, które pozwalają testować dostępność
urządzeń, usług sieciowych na hoście, skanować porty, sprawdzać trasy pakietów testowych lub
przepustowość połączenia.
Narzędzia WMI
Narzędzie, które umożliwia podgląd informacji opartych na danych WMI - pozwala także tworzyć
własne widoki WQL oraz wykonywać polecenia WMI.
Analizator trendów wydajnościowych
Zapewnia dostęp do trendów wydajnościowych NetCruncha. Możesz przeanalizować wykres
trendów oraz dystrybucję danych w danym okresie. Możesz też porównywać wiele parametrów na
jednym wykresie.
Kompilator MIB SNMP
Program ten pozwala kompilować MIB-y w celu rozszerzenia biblioteki MIB w NetCrunchu.
Edytor widoków SNMP
Zarządzanie własnymi widokami SNMP dla określonego typu urządzenia. Znacznie ułatwiają one
wyświetlanie i ustawianie danych SNMP.
Edytor typów urządzenia
Zarządza definicjami typów urządzeń potrzebnych do automatycznego ustawiania typu urządzenia
dla urządzeń SNMP.
Przeglądarka raportów
Pozwala na podgląd i zarządzanie różnymi raportami NetCruncha.
Wymagania sprzętowe
4 procesory oraz 4 GB pamięci RAM - to nie wszystko - przeczytaj, dlaczego.
Wymagania sprzętowe
NetCrunch musi być zainstalowany na Serwerze Windows (Windows 2003 R2, Windows 2008,
Windows 2008 R2, Windows 2012, Windows 2012 R2). Posiada on swój własny Serwer WWW oraz
wbudowaną bazę danych SQL służącą do przechowywania zebranych zdarzeń.
NetCrunch może być zainstalowany na maszynie wirtualnej pod warunkiem, że dysponuje ona
przynajmniej 4 procesorami oraz 4GB pamięci RAM.
Im więcej procesorów, tym dokładniejsze monitorowanie. Dla tysiąca i większej ilości węzłów w
sieci: zalecana ilość procesorów wynosi 8.
Innym ważnym elementem jest dysk twardy. Zdecydowanie zalecamy używanie dysków typu SSD.
Zakładka Pojęcia i Architektura wyjaśnia, dlaczego jest to takie ważne.
Serwer bez antywirusa
Oprogramowania antywirusowego używa się na stacjach roboczych.
Wirusy rozprzestrzeniają się głównie drogą e-mailową, poprzez przeglądarki i pliki w formacie
Word. Serwery chronione są przez zapory systemowe i firewall, i są one przeznaczone do innych
czynności niż przeglądanie sieci. Dlatego też system Windows niemalże uniemożliwił używanie
przeglądarek internetowych na serwerze. Unikaj więc pracy na nim - dla Serwera Windows nie
potrzebujesz oprogramowania antywirusowego.
Na stacjach roboczych powinieneś zainstalować Konsolę Administracyjną NetCruncha.
Ingerencja w działanie NetCruncha
NetCrunch przechowuje część danych w pamięci; niektóre dane, takie jak trendy, są zapisywane do
plików dziennych (NetCrunch otwiera ich tysiące) a jeszcze inne wędrują do bazy danych SQL.
Problem pojawia się, kiedy NetCrunch zapisuje pliki zawierające chwilowy zrzut danych zawartych
w pamięci. Oprogramowanie antywirusowe próbuje wtedy uzyskać dostęp do pliku, co zwiększa
obciążenie dysku i procesora, a czasami może uniemożliwiać NetCrunchowi dostęp do danych.
Serwer dedykowany
NetCrunch może w dużym stopniu wykorzystywać urządzenie serwerowe w zależności od ilości
przetwarzanych danych. Unikaj rywalizacji o zasoby sprzętowe z innymi zainstalowanymi na nim
programami.
W niektórych przypadkach NetCrunch może nie być w stanie przetworzyć wszystkich danych
(zdarzeń) z powodu ograniczeń sprzętowych. Pamiętaj, że prędkość danego urządzenia jest
ograniczona przez jej najwolniejszy element (zwykle twardy dysk).
Odpowiednia maszyna wirtualna
Przypisz maszynie wystarczającą moc obliczeniową. Pamięć musi być fizycznie dostępna, wymiana
danych na dysku (swapowanie) nie może mieć miejsca.
NetCrunch jest systemem monitorowania sieci w czasie rzeczywistym.
Co mogę monitorować?
Zobacz, co na ogół można monitorować oraz sprawdź typowe zastosowania oprogramowania.
NetCrunch może działać na wiele różnych sposobów. Na ogół pobiera i przetwarza on dwa rodzaje
danych:
Zdarzenia
Informacje o niektórych wydarzeniach wywołanych przez NetCrunch lub zewnętrzne
zasoby, takie jak: Dziennik Zdarzeń Systemu Windows, SYSLOG lub trapy SNMP.
Liczniki wydajnościowe
Wartości numeryczne (liczba całkowita maksymalnie 64-bitowa lub
zmiennoprzecinkowa)
Stan obiektu
Status różnych obiektów w NetCrunch, takich jak węzły, usługi, silniki monitorujące,
itp.
Serwer pozwala ci na ustawianie różnych warunków filtrowania przychodzących zdarzeń lub
ustawiania alertów na liczniki wydajnościowe. Możesz nawet utworzyć nowe liczniki kalkulowane.
Więcej szczegółów w rozdziale Zarządzanie wirtualnymi licznikami wydajnościowymi.
Infrastruktura sieciowa
NetCrunch może być używany tylko do monitorowania sieci - gdzie zwracamy uwagę głównie na
urządzenia SNMP, takie jak przełączniki sieciowe i rutery. NetCrunch obsługuje SNMP v1/v2/v3,
łącznie z szyfrowaniem. Monitoring ruchu, usługi sieciowe oraz monitoring łączności także
odgrywają tutaj kluczową rolę. NetCrunch może monitorować 65 usług sieciowych i posiada kilka
zaawansowanych monitorów do obserwacji poczty e-mail i stron internetowych
Serwery i aplikacje
NetCrunch obsługuje bezagentowe monitorowanie głównych systemów operacyjnych łącznie z:
Windows, Mac OS X, Linux, BSD i VMWare ESX/i. Dodatkowo, system Windows obsługuje
monitorowanie aplikacji poprzez śledzenie ich parametrów wydajnościowych i stanu usługi.
Pliki, foldery, zapytania DNS i strony www.
NetCrunch zawiera obiektowo zorientowane czujniki zaprojektowane w celu monitorowania
zapytań DNS, stron internetowych, plików i folderów. Program może monitorować lokalne i zdalne
pliki Windows z wykorzystaniem protokołów FTP, SFTP i FTPS.
See also:
Monitorowanie systemów operacyjnych
Dodatkowo
Ważną cechą NetCruncha jest współpraca z SNMP. Większość sprzętu komputerowego
współpracuje z SNMP - może być to czujnik temperatury lub blokada drzwi.
Przeczytaj o m
NetCrunch Open Monitor
NetCrunch wprowadza Mechanizm otwartego monitora NetCrunch, który może otrzymywać dane
przez REST API lub ze skryptów, programów lub plików.
Jeśli możesz przedstawić określone dane zewnętrzne jako liczniki, możesz je także dostarczyć do
NetCruncha i ustawić różne progi dla liczników tworząc alerty.
See also:
Niestandardowe monitorowanie przy użyciu NetCrunch Open Monitor
Przeczytaj, jak rozszerzyć możliwości monitorowania w NetCrunchu. Uruchamiaj programy i
Automatyczne monitorowanie i
organizowanie
Nie musisz konfigurować widoków i map ręcznie lub węzeł po węźle - NetCrunch zrobi to za ciebie.
Automatycznie według typów urządzeń
Najbardziej podstawową sprawą w procesie konfiguracji NetCruncha jest ustawienie właściwych
typów urządzenia dla węzłów. Kiedy tylko to możliwe, NetCrunch sam ustawia typ urządzenia na
podstawie informacji z SNMP lub Active Directory, w innym wypadku musi on być ustawiany
ręcznie. Jest to bardzo proste i możesz wykonać tę akcję dla wielu węzłów równocześnie. Patrz:
Zarządzanie ustawieniami wielu węzłów.
Silniki monitorujące
Wiele silników monitorujących przypisuje się do węzłów by rozpocząć ich monitorowanie tuż po
ustawieniu przez ciebie właściwego typu urządzenia. Poniżej znajduje się lista silników z
wymaganymi ustawieniami typu urządzenia:
System Windows
Klasa urządzenia
Serwer/Stacja robocza
System operacyjny
Serwer Windows lub Stacja robocza Windows
Wersja systemu operacyjnego
<dowolna>
Linux
skrypty lub pr
Klasa urządzenia
Serwer/Stacja robocza
System operacyjny
Linux
Wersja systemu operacyjnego
Generic Linux System
Mac OS X
Klasa urządzenia
Serwer/Stacja robocza
System operacyjny
Mac OS X
Wersja systemu operacyjnego
<dowolna z listy>
BSD
Klasa urządzenia
Serwer/Stacja robocza
System operacyjny
BSD Family
Wersja systemu operacyjnego
FreeBSD, OpenBSD lub NetBSD
ESX/i
Silnik współpracuje jedynie z wersją 5 ESXi.
Klasa urządzenia
Serwer/Stacja robocza
System operacyjny
VMWare ESX/i
Wersja systemu operacyjnego
ESX/i 4.x, 5.x
SNMP
Ustawienia węzła Monitorowanie
Monitorowanie za pomocą SNMP zależy od profilu ustawionego dla każdego z węzłów. Profil
określa wersje protokołu oraz ustawienia takie jak community czy nazwę użytkownika i hasło (v3).
Aby otrzymywać pułapki SNMP z danego węzła profil również musi być ustawiony.
Pakiety monitorowania
NetCrunch posiada wiele automatycznych pakietów monitorowania skonfigurowanych tak, by
mogły być dodane do węzłów, kiedy spełnią one określone warunki.
Na przykład:
Podstawowy pakiet monitorowania Cisco (SNMP)
Klasa urządzenia "Hardware Router" or Switch
Producent zawiera "Cisco"
Pakiet monitorowania Active Directory
System operacyjny "Windows Server"
Lista usług sieciowych zawiera LDAP lub "Secure LDAP"
Możesz zobaczyć kompletną listę w artykule Pakiety Monitorowania.
Autowykrywanie
Sieci są dynamiczne a nowe urządzenia są dodawane w miarę upływu czasu. NetCrunch może
automatycznie dodawać je do Atlasu Sieci, a następnie rozpocząć ich monitorowanie.
Patrz: Autowykrywanie
Automatyczne obliczanie stanu węzła oraz stanu widoku
Stan węzła
NetCrunch automatycznie określa stan każdej usługi sieciowej pracującej na węźle, więc
przynajmniej jedna usługa musi być monitorowana. Jeśli jakakolwiek usługa nie znajduje się w
trybie OK (zielonym) wtedy stan węzła zamienia się w stan Ostrzegawczy (żółty). Kiedy żadna usługa
nie odpowiada lub kiedy wszystkie silniki monitorujące są w trybie NIE ODPOWIADA, wtedy węzeł
również NIE ODPOWIADA (czerwony).
Stan widoku
Stan widoku jest obliczany na podstawie wszystkich stanów węzłów w danym widoku. Jeśli któryś z
węzłów znajduje się w trybie Ostrzegawczym lub NIE ODPOWIADA wtedy stan węzła jest w trybie
Ostrzegawczym. Kiedy wszystkie węzły znajdują się w trybie NIE ODPOWIADA, Widok jest w trybie NIE
ODPOWIADA, a kiedy wszystkie węzły są w trybie OK - widok również jest OK.
Dodatkowo widok statyczny może zawierać mapę połączoną z innymi widokami, które są także
obliczane w ten sam sposób jak stany węzła.
See also:
Monitorowanie usług sieciowych
Monitorowan
Automatyczny widok atlasu
W oparciu o typowe atlasy używane przez naszych klientów przygotowaliśmy wiele widoków
automatycznych. Jeśli ich nie potrzebujesz do organizowania swoich danych mogą zostać usunięte
lub edytowane. Pogrupowane węzły ułatwiają tworzenie raportów i obserwowanie stanu danej
grupy. Stan każdej grupy jest automatycznie obliczany na podstawie zawartych w niej elementów
(węzłów lub połączeń map).
Widoki dynamiczne
Widok dynamiczny reprezentuje grupę węzłów na podstawie danego kryterium filtrującego
(zapytania):
Wstępnie określone widoki dynamiczne:
Węzły z problemami
Węzły nieodpowiadające
Foldery dynamiczne
Oprócz widoków istnieje jeszcze jeden poziom grupowania: Folder dynamiczny. Tworzy on
automatycznie widoki dynamiczne.
Na przykład możemy łatwo stworzyć następującą hierarchię:
Folder dla każdej lokalizacji
Każdy widok pokazuje serwery w lokalizacji pogrupowanej według typów
systemu operacyjnego
Lista wstępnie określonych i automatycznych folderów:
Typy serwerów (tj. Linux, Serwer Windows, itp.)
Grupy urządzeń (Drukarki, Przełączniki, Bezprzewodowe, itp.)
Typy stacji roboczych (Windows 7, Windows Vista, Windows 8, itp.)
Lokalizacja (Biuro, Budynek 1, Serwerownia - oparta na SNMP lub na ręcznie
wprowadzonych danych)
Role sieciowe (Sieć, Drukarki, Serwery, Stacje robocze)
Domena Windows
Wszystkie widoki automatyczne są dynamiczne - są one automatycznie aktualizowane według
potrzeb.
Automatyczne rozmieszczenie węzłów na mapach
Każdy widok dynamiczny może być prezentowany jako mapa z ikonami węzła. Pozwala to na
wizualne pogrupowanie węzłów oraz graficzne pokazanie ich stanu. Ponieważ mapy aktualizują się
dynamicznie, rozmieszczenie węzłów na tych mapach również odbywa się automatycznie.
Możesz zmienić wygląd mapy lub też stworzyć nowy.
Uzyskiwanie dostępu do NetCruncha
Dowiedz się jak możesz zdalnie uzyskać dostęp do oprogramowania NetCrunch oraz jak możesz
przesyłać do niego dane.
Ze stacji roboczej
Konsola administracyjna NetCruncha została stworzona dla stacji roboczych i działa lepiej na
większych monitorach. Najlepszym pomysłem jednak jest używanie dwóch lub trzech monitorów.
Konsola ta zbiera wiele danych na dysku i jedynie synchronizuje ich zmiany z serwerem. Dzięki
szybkim reakcjom na akcje i natychmiastowemu wyświetlaniu danych bardzo dobrze się jej używa.
Ponieważ konsola aktualizuje dane niemal w czasie rzeczywistym, ręczne odświeżanie nie jest
potrzebne.
Konsola może być zainstalowana na dowolnym systemie Windows, nowszym niż Windows XP.
Zalecamy jednak używanie ostatnich wersji systemu (Windows 7 lub Windows 8).
Z przeglądarki internetowej
Konsola webowa została stworzona dla przeglądarki komputerowej, jej interfejs jest bardzo
podobny do konsoli administracyjnej. Nie posiada pewnych opcji konfiguracyjnych, lecz pozwala
na przeglądanie widoków atlasu oraz dziennika zdarzeń. Możesz także uzyskać dostęp do
raportów.
Dodatkowo, pozwala ci ona ograniczyć dostęp do widoków i funkcji dla danego użytkownika lub
grupy. Możesz na przykład stworzyć ograniczony dostęp do widoku i udostępnić go przełożonym
lub administratorom na niższym szczeblu.
Ze smartfona lub tabletu
Konsola dostępu mobilnego jest aplikacją HTML5 JS dostępną przez przeglądarkę internetową z
dowolnego nowoczesnego smartfona (IOS, Android i Windows 8). Pozwala ci ona na dostęp do
stanu atlasu i ostatnich alarmów.
Rozbudowywanie i dostosowywanie
Dodaj więcej MIB-ów, liczników, twórz widoki, ikony, formaty powiadomień, rozszerzaj bazę danych
węzła oraz twórz skrypty akcji alertowych.
NetCrunch posiada pewną ilość wstępnie zdefiniowanych zasobów, takich jak prekompilowane
pliki MIB, pakiety monitorowania, ikony, itp. W warunkach rzeczywistych jednak może to nie
wystarczyć, dlatego też dajemy ci możliwość rozszerzenia tych zasobów.
Rozbudowywanie
Pliki MIB SNMP
Obecnie możesz znaleźć w internecie wszelakie pliki MIB dla twojego urządzenia. Istnieją strony
internetowe, które zawierają zbiór ponad 65 tysięcy definicji MIB.
NetCrunch posiada swój własny kompilator MIB, więc możesz kompilować dowolne pliki MIB.
Ponieważ wiele z tych plików zawiera błędy, nie zawsze jest łatwo je skompilować.
Jeśli masz z tym jakikolwiek problem powiadom nas o tym, a my postaramy się skompilować pliki
MIB za ciebie.
Widoki SNMP
NetCrunch zawiera definicje form oraz tabel wyświetlane na podstawie danych SNMP z urządzenia.
Istnieją grupy określonych, szczegółowych widoków dla poszczególnych urządzeń, jak drukarki,
przełączniki sieciowe lub podobne. Używając tych form możesz ustawić zmienne SNMP. Możesz
również stworzyć swoją własną formę widoku i tabel używając Edytora widoków SNMP.
See also:
Urządzenia SNMP
Dodatkowe pola węzła
Węzły sieci w NetCrunch przechowywane są w bazie danych w pamięci w plikach XML. Możesz
rozszerzyć dane węzła poprzez dodanie dodatkowych pól. To pozwoli zaklasyfikować i pogrupować
dane sieciowe w taki sposób, jaki chcesz.
Liczniki obliczane (liczniki wirtualne)
Czasami zdarza się, że urządzenie zwraca dane, które przed przetworzeniem muszą być obliczone.
Na przykład kiedy dane muszą być podzielone lub w wypadku, gdy chcemy je wyrazić w procentach
zamiast w surowych wartościach rzeczywistych. Właśnie wtedy możesz dodać nowy licznik
wirtualny, który jest obliczony na podstawie danego wyrażenia. Patrz: Zarządzanie wirtualnymi
licznikami wydajnościowymi.
Monitorowanie niestandardowe
Możesz rozszerzyć zakres monitorowania NetCruncha używając zewnętrznych skryptów lub
programów. Mogą być one uruchamiane na serwerach NetCruncha lub możesz przesyłać dane z
dowolnej lokalizacji używając REST API.
Przykłady:
Jeśli chcesz monitorować twój ekspres do kawy i wiesz, jak otrzymać od niego
dane.
Aplikacja sieci web lub strona internetowa może łatwo przesyłać godzinną liczbę
odwiedzin, więc możesz śledzić statystykę na wykresie i otrzymywać
powiadomienia, kiedy progi są przekroczone.
Stwórz skrypt lub program by otrzymywać dane z bazy danych SQL i zapisuj je w
formacie JSON dla NetCruncha.
Możesz to łatwo wykonać z Niestandardowe monitorowanie przy użyciu NetCrunch Open Monitor
Dostosowywanie
Widoki własne i mapy sieci
NetCrunch umożliwia ci tworzenie własnych widoków grup węzłów, co ułatwia zarządzanie
alarmami i raportami. Możesz też tworzyć własne mapy sieci z dostosowanymi ikonami i tłem. Dla
każdego widoku grupy węzłów są osobne tabele, które pokazują dane określone przez dany silnik
monitorujący. Mogą one być zmieniane na żądanie lub możesz tworzyć własne układy. Za każdym
razem, kiedy wrócisz do tego widoku dane będą pogrupowane i uporządkowane w określony przez
ciebie wcześniej sposób.
Dostosowywanie wyglądu ekranu konsoli administracyjnej
Konsola Administracyjna jest bardzo elastyczna: może ona działać na systemach
wielomonitorowych, możesz też tworzyć własny układ wielomonitorowy. Drugą opcją jest podział
przestrzeni na większym monitorze i połączenie na nim kilku okien tak, by wszystkie były widoczne.
Dostosowywanie powiadomień
Większość zdarzeń zawiera dużą liczbę szczegółów opisujących kontekst zdarzenia. Trudno byłoby
tyle danych przeglądać w wiadomości tekstowej w smartfonie a nawet w wiadomości e-mailowej.
Dlatego właśnie masz możliwość stworzenia różnych formatów wiadomości odpowiednich dla
typów powiadomień i określonych typów alertów. Wystarczy jedynie zawrzeć informacje, które
potrzebujesz w danym powiadomieniu. Dzięki temu program automatycznie stworzy e-maile HTML
(możesz również je dostosować) podczas wysyłania e-maila i użyje czystego tekstu w wiadomości
SMS.
Integracja NetCruncha z innymi
systemami do monitorowania sieci
(NMS)
By rozszerzyć możliwości NetCruncha możesz łatwo zintegrować go z innymi systemami
zarządzającymi.
Może zdarzyć się sytuacja, w której okaże się, że masz już system monitorujący a NetCruncha
chcesz używać jako rozszerzenia istniejącego systemu.
Integracja za pomocą pułapek SNMP
Jeżeli twój system używa SNMP, najlepszym wyjściem byłoby jego wykorzystanie. W ten sposób
możesz monitorować i zbierać dane za pomocą NetCruncha a następnie wysyłać alerty za pomocą
pułapek SNMP do zewnętrznego systemu. Po zdefiniowaniu wszystkich alertów możesz
wyeksportować plik MIB i dodać go do innego systemu dzięki czemu będziesz mógł odczytywać
pułapki SNMP przychodzące z NetCruncha.
Najlepszą metodą, aby to zrobić jest użycie SNMP. Możesz wtedy gromadzić poszczególne dane w
NetCrunchu, a następnie wygenerowane alerty, prześlesz jako trapy SNMP do systemu
nadrzędnego.
Eksportowanie NetCrunch MIB zawierającego trapy SNMP
Po zdefiniowaniu wszystkich alertów możesz zdecydować się na wygenerowanie MIB-a
NetCruncha, który będzie zawierał definicje trapów SNMP dla wszystkich zdefiniowanych alertów
NetCruncha.
W celu zapisania MIB-a NetCruncha (NetCrunch SNMP Trap MIB):
Plik Eksportuj NetCrunch SNMP MIB
Eksportowanie danych trendów wydajnościowych
Co jakiś czas możesz także eksportować dane wydajnościowe z NetCruncha i importować do
innego systemu.
Integracja z Active Directory
Ułatwia bezagentowe monitorowanie systemów Windows.
Integracja z serwerem Windows
NetCrunch działa na serwerze Windows i w celu uzyskania właściwego dostępu do innych urządzeń
z oprogramowaniem Windows w domenie musi on być zintegrowany z usługą Active Directory.
Począwszy od Windows 2003 każda nowsza wersja serwera Windows podnosi środki
bezpieczeństwa na wyższy poziom. Dzięki temu dostęp do urządzenia Windows bez właściwie
zdefiniowanego prawa dostępu jest niemożliwy.
Podczas instalacji na serwerze w usłudze Active Directory
Jeśli nie zamierzasz monitorować innych serwerów Windows, uruchom
NetCrunch na koncie z uprawnieniami administratora dla serwera Windows na
którym NetCrunch jest zainstalowany.
Do monitorowania innych systemów użyj konta z uprawnieniami Administratora
(który jest członkiem grupy Lokalnych Administratorów) do komputerów, które
chcesz monitorować.
Ustawianie konta Active Directory dla NetCruncha zapewni ci:
właściwe ustawienia bezpieczeństwa by mieć zdalny dostęp do danych
wydajnościowych monitorowanych komputerów,
dostęp do informacji Active Directory o komputerach i ich systemach.
W każdym bądź razie i tak będziesz posiadał dostęp do innych urządzeń z oprogramowaniem
Windows przez podanie lokalnych danych uwierzytelniających, musisz tylko wprowadzić niezbędne
ustawienia dla każdego z nich.
See also:
Konfiguracja Monitorowania Windows
Zaznajamiając się z tym rozdziałem ułatwisz sobie proces monitorowania twojego systemu
Integracja z kontami użytkownika
NetCrunch może używać kont użytkowników usługi Active Directory jako konta użytkowników
NetCruncha. Pozwala to na zachowanie jednego hasła i ułatwia kompletne zarządzanie kontami.
Jedyne, co musisz wykonać to zaznaczyć pole Użytkownik Active Directory podczas dodawania
nowego użytkownika.
Najważniejsze zmiany w wersji 8
NetCrunch 8 dodaje nowe możliwości jednocześnie usuwając niektóre ze starych funkcji
Funkcje usunięte
Zaawansowane monitorowanie usług sieciowych
Funkcja ta została zastąpiona przez czujniki monitorujące - są one znacznie prostsze w konfiguracji
a ich możliwości są znacznie szersze.
Windows.
Zmieniono
Konfigurację pułapek SNMP
Ustawienia pułapek zostały poprawione i korzystają one z profilu węzła, w związku z czym nie ma
już potrzeby ustawiania community ani innych danych uwierzytelniających dla każdej z nich.
Pulpit zdarzeń
W poprzednich wersjach programu liczba zdarzeń wyświetlana na pulpicie odczytywana była z bazy
danych zdarzeń. Obecnie pokazuje on liczbę przetworzonych zdarzeń, która może się różnić od
liczby zdarzeń w bazie danych, jeżeli administrator usunął część z nich. Liczba zdarzeń dla
poprzednich godzin jest odczytywana z bazy danych po restarcie serwera.
Tryby monitorowania węzła
W poprzednich wersjach programu dało się zmienić tryb monitorowania węzła wybierając opcję z
listy. W wersji 8 ustawienia te zostały rozdzielone. Wciąż możesz przestawić węzeł w tryb
uproszczonego monitorowania jednak monitorowanie szybkie zostało zastąpione przez
monitorowanie rozszerzone, które możesz wybrać w sekcji ustawień monitorowania usług
sieciowych.
W odróżnieniu od monitorowania uproszczonego, które wyłącza wszystkie silniki monitorujące dla
danego urządzenia za wyjątkiem monitora usług sieciowych, to ustawienie ma wpływ wyłącznie na
sposób w jaki program monitoruje usługę wiodącą i sprawdza stan węzła.
Nowości w wersji 8
Nowe Pakiety Monitorowania
NetCrunch 8 posiada w sumie ponad 100 Pakietów Monitorowania zawierających ustawienia
monitorowania dla popularnych aplikacji i urządzeń.
Czujniki monitorujące
Rozbudowaliśmy nasze monitory by zbierały nie tylko z podstawowe dane z systemów
operacyjnych, ale też aplikacji i innych obiektów, takich jak pliki, kwerendy, strony internetowe.
Precyzyjne monitorowanie
NetCrunch 8 wykorzystuje liczby zmiennoprzecinkowe do monitorowania danych
wydajnościowych. Funkcja ta wymaga aktualizacji bazy danych trendów po instalacji nowej wersji
programu.
Korelacja alertów pochodzących ze źródeł zewnętrznych
Domyślnie wszystkie alerty wewnętrzne są ze sobą skorelowane, dzięki czemu NetCrunch wie kiedy
alert się rozpoczął i zakończył (zamknął). Wersja 8 akcje alertujące przez dodanie akcji wykonywanej
gdy zdarzenie się zakończyło. Zdarzenia ze źródeł zewnętrznych (syslog, pułapki SNMP, dziennik
zdarzeń Windows) można łatwo ze sobą skorelować poprzez dodanie zdarzenia zamykającego
alert.
Pułapki SNMP v3
NetCrunch 8 może odszyfrować pułapki SNMP v3. Profile SNMP zostały rozszerzone o profil
powiadomień, program może również przesyłać pułapki SNMP v3 dalej.
Widoki systemowe dla Linux, Mac OS X i BSD
NetCrunch 8 rozszerza wsparcie dla systemów z rodziny Unix. Wspiera on najnowsze wersje Linux,
BSD oraz Mac OS x oraz dodaje nowe widoki w oknie statusu węzła. Umożliwiają one wyświetlenie
informacji takich jak lista procesów, otwartych plików, połączeń TCP oraz gniazd Unix.
Wyzwalacze zdarzeń na podstwie linii bazowej oraz zakresu
Nowa wersja programu dodaje nowe typy wyzwalaczy zdarzeń dla liczników dostępne dla każdego
monitora łącznie z Open Monitor.
Nowe okno konfiguracji monitorowania węzła
Sposób konfiguracji węzła został całkowicie przeprojektowany. Obecnie składa się on wyłącznie z 4
okien, w porównaniu do 11 z poprzedniej wersji. Obecnie w jednym miejscu możesz ustawić alerty i
opcje monitorowania dla czujników i usług. Konfiguracja NetCruncha nigdy nie była łatwiejsza i
szybsza.
Nowe okno zarządzania pakietami monitorowania
Zaktualizowaliśmy interfejs o nowe okno ułatwiające zarządzanie dużą liczbą pakietów
monitorowania. Umożliwia ono również ich eksport i import.
Poprawiona baza danych zdarzeń
Oprócz śledzenia korelacji zdarzeń i automatycznego zamykania alertów, baza danych zdarzeń
wyświetla wyłącznie ważne (otwarte) alerty. Jej wydajność również została znacząco poprawiona:
zapis nowych zdarzeń jest teraz ponad dziesięć razy szybszy niż w poprzedniej wersji.
Poprawione wyszukiwanie
Opcja wyszukiwania została dodana do wielu okien, ułatwiając tym samym znalezienie pakietów
monitorowania, liczników, akcji, zdarzeń i węzłów.
Nowe okno powiadomień
Okno powiadomień na pulpicie zostało przeprojektowane i ulepszone.
Kopia zapasowa, eksport, import.
Interface użytkownika został zaktualizowany. Obecnie możesz wykonać pełną kopie zapasową
zawierającą całą konfiguracje serwera (włącznie z ustawieniami rejestru).
1500 Nowych skompilowanych MIBów
W NetCrunch 8 dodaliśmy kolejne 1500 modułów MIB, obecnie baza danych zawiera prawie 4000
plików MIB.
Widok podsumowania dziennika zdarzeń
Nowe okno przedstawia podsumowanie alertów w określonym przedziale czasowym. Pozwala ono
również użytkownikowi wybrać i zarządzać własnymi widokami dziennika zdarzeń.
Zaktualizowany zestaw ikon
Lista ikon została zaktualizowana poszerzając zakres monitorowanych urządzeń.
Konfiguracja
Wszystko to, co powinieneś widzieć o konfiguracji NetCruncha, łącznie z konfiguracją początkową
alarmów i raportów.
Zanim zaczniesz
Konfiguracja NetCruncha może być łatwa lub nie - w zależności od tego, jak zaczniesz. Istnieje wiele
możliwości konfiguracji, i jeśli wiesz, którą wybrać w danej sytuacji - wszystko staje się proste.
1. Przeczytaj rozdział Pojęcia i Architektura by szybko zapoznać się z opcjami.
2. Ważną czynnością, którą musisz wykonać w pierwszej kolejności jest
Konfiguracja Monitorowania Windows.
Wykrywanie sieci
Rozdział ten pomoże ci w wykrywaniu sieci i w początkowym procesie jej konfiguracji.
Aby monitorować sieć, NetCrunch musi znać adresy urządzeń, ich nazwy oraz wiedzieć, jak się do
nich podłączyć (dane uwierzytelniające, typy, itp.). Atlas sieci jest bazą danych przechowującą
wszystkie te informacje, więc pierwszym krokiem będzie dodanie węzłów do twojego atlasu sieci.
Ręcznie
Możesz dodawać węzły z pliku, reszta konfiguracji może być dokończona ręcznie. Możliwe jest
nawet stworzenie pustego atlasu i dodawanie każdego węzła ręcznie, ale jest mało
prawdopodobne, byś musiał wykonywać taką operację.
Możesz również dodać węzły z pliku tekstowego zawierającego ich nazwy lub adresy - każdy w
osobnej linii.
Przez kreatora wykrywania sieci
Metody wykrywania
Przeszukanie domeny Active Directory
Program przeszukuje Active Directory i dodaje wszystkie znalezione urządzenia, łącznie z innymi
systemami operacyjnymi, takimi jak urządzenia z systemem Mac OS X.
Program skanuje jedynie domenę, w której znajduje się obiekt Serwera NetCruncha.
Wszystkie urządzenia z Active Directory będą dodane, nawet jeśli nie są one obecnie podłączone
do sieci.
Wykrywanie sieci IP
Program przeskanuje dany zakres adresów sieciowych używając pakietów ICMP (Ping). Jedynie
podłączone i odpowiadające węzły mogą być wykryte w ten sposób, więc wyniki mogą różnić się w
zależności od tego, kiedy przeprowadzasz wykrywanie.
Sieci do wykrycia
NetCrunch wypełnia listę znanymi już sieciami, możesz ich również dodać więcej jeżeli zajdzie taka
potrzeba.
By wykryć węzły w danej sieci program używa pakietów ICMP PING. Dodawane są jedynie takie
węzły, które odpowiadają pakietom ICMP PING.
Sąsiednie sieci
Podczas procesu wykrywania NetCrunch znajduje połączenia do sąsiednich sieci. Odblokuj opcję,
jeśli chcesz, by NetCrunch automatycznie z nich korzystał. Ogranicz głębokość skanowania poprzez
określenie maksymalnej ilości skoków do sieci zdalnej.
Skonfiguruj profile SNMP
Niewątpliwie to jest ten krok, w którym powinieneś wprowadzić wszystkie profile SNMP używane
przez twoje urządzenia SNMP.
Jeśli nie zrobisz tego na tym etapie, możesz wpisać je później, ale będziesz musiał je ręcznie
przyporządkować jeden po drugim do każdego urządzenia.
Jeśli wprowadzisz profile na tym etapie, program automatycznie określi, który profil jest używany
przez poszczególne urządzenie, a urządzenia będą oznaczone jako zarządzalne przez SNMP.
Dodatkowo, wykryte powinny zostać typy urządzeń (dzięki zmiennym sysObjectld SNMP lub
nazwom urządzenia w SNMP) oraz automatycznie ustawione zostanie monitorowanie dla tych
urządzeń.
Port agentów SNMP
Wykrywanie SNMP zakłada, że używasz jedynie jednego portu SNMP dla wszystkich urządzeń w
twojej sieci. Standardowo, agenty SNMP odpowiadają na porcie 161. Jeśli używasz innych portów
dla różnych urządzeń musisz je konfigurować ręcznie
Usługi sieciowe do wykrycia
NetCrunch rozpoznaje i może monitorować około 65 usług sieciowych. Wykrycie wszystkich z nich
może być czasochłonne i niepotrzebnie obciążyłoby sieć. Zdecydowaliśmy domyślnie wykrywać 14
najpopularniejszych usług. Jeśli chcesz, możesz dodać ich więcej.
Możesz także ustawić tutaj wstępne parametry dla każdej monitorowanej usługi sieciowej.
Liczba powtórzeń
Liczba żądań przesłana w jednym zapytaniu monitorowania, by właściwie określić
średni czasu odpowiedzi.
Dodatkowa liczba powtórzeń
Liczba dodatkowych zapytań przesłanych w sytuacji, gdy na pierwsze zapytanie nie
otrzymano odpowiedzi.
Timeout
Czas, po którym NetCrunch przestaje czekać na odpowiedź.
Możesz skrócić timeout, jeśli monitorujesz urządzenie sieciowe w sieci z małym opóźnieniem.
Jednak nawet dla połączeń internetowych wartości domyślne powinny wystarczyć.
Następny krok…
Po tym jak NetCrunch wykryje wszystkie urządzenia, zacznie on wykrywanie usług sieciowych na
każdym urządzeniu. Wtedy przychodzi kolej na dalszą konfigurację, która będzie obejmować:
automatyczne pakiety monitorowania, ustawianie danych uwierzytelniających do monitorowanych
systemów, ustawianie profilów użytkowników i administratorów NetCruncha, oraz ustawienie
domyślnych skryptów alertujących.
Idź do: Kreator konfiguracji
Kreator konfiguracji
Skonfiguruj automatyczne pakiety monitorowania, ustaw dane uwierzytelniające dla różnych systemów,
skonfiguruj profil użytkownika i administratora NetCruncha. Dostosuj domyślny skrypt alertujący.
Automatyczne pakiety monitorowania
Istnieje zestaw wstępnie określonych pakietów monitorowania, które podłączają się do węzłów na
podstawie ich typów urządzeń. Pakiety monitorowania zawierają ustawienia alarmujące i
raportujące dla takich węzłów.
Możesz zarządzać nimi według grup lub przełączyć na widok szczegółowy, gdzie możliwe jest
zarządzanie każdym pakietem monitorowania osobno.
Domyślne dane uwierzytelniające
Aby być w stanie cokolwiek monitorować NetCrunch musi połączyć się z różnymi systemami
używając odpowiednich danych uwierzytelniających. Możesz ustawić wszystkie domyślne dane
uwierzytelniające (używane w sytuacji, gdy nie ustawisz osobnych haseł dla konkretnego węzła) dla
obsługiwanych systemów operacyjnych (Linux, BSD, Mac OS S, ESX/i).
Note:
Jeśli NetCrunch działa w domenie, będzie się on łączył używając domyślnie danych
uwierzytelniających konta Serwera NetCruncha.
Patrz: Konfiguracja Monitorowania Windows
Profil administratora NetCruncha
Profil administratora nazwany jest "Admin" i nie może być on usunięty. Musisz też ustawić
niepuste hasło (przynajmniej 6 znakowe).
Możesz określić adres e-mail i numer telefonu, które będą używane podczas powiadomień.
Użytkownicy i grupy użytkowników NetCruncha
Aby mieć zdalny dostęp do NetCruncha potrzebujesz profilu użytkownika NetCruncha. Dodatkowo,
takie profile mogą być używane do zarządzania powiadomieniami, ponieważ możesz łatwo
zmieniać ustawienia profilu powiadamiania użytkownika zamiast edytować wszystkie z osobna.
Możesz także zarządzać profilami według grup oraz powiadomieniami, które mają być wysłane do
tych grup.
Profil powiadamiania użytkownika pozwala ustawić różne typy powiadomień (e-mailowe, SMSowe
w formacie wiadomości), które są wysyłane w różnych dniach i o różnych porach.
Przykłady:
Grupa Administratorów Bazy Danych może otrzymać jedynie powiadomienie o
problemach z systemem bazy danych.
Przykładowy administrator Jan może otrzymać powiadomienie przez e-mail i
dodatkowo w czasie weekendu przez SMS.
Domyślny skrypt alertujący
Wszystkie wstępnie zdefiniowane alarmy używają Domyślnego skryptu alertującego. Później możesz
go edytować, ale teraz musisz przeprowadzić jego wstępną konfigurację.
To nie wszystko...
Mamy za sobą większość ustawień konfiguracyjnych, ale w warunkach rzeczywistych wciąż mogą
pojawiać się kwestie, które należy rozwiązać.
Nazywać je będziemy problemami monitorowania, ponieważ chcemy rozróżnić problemy dotyczące
konfiguracji monitorowania od innych problemów w sieci.
Idź do: Wskazówki na temat konfiguracji
Zarządzanie widokami atlasu sieci
Przeczytaj o typach widoków i o tym, jak organizują one twoje dane.
Atlas sieci to centralna baza danych zawierającą wszystkie dane na temat twojej sieci. Jest ona
zorganizowana według hierarchii widoków węzłów atlasu.
Atlas sieci jest częścią koncepcji Automatyczne monitorowanie i organizowanie. Jest on centralnym
katalogiem baz wszystkich widoków, grupującym węzły sieci według różnorodnych kategorii, takich
jak: węzły tej samej sieci, węzeł z danego segmentu warstwy drugiej lub węzły w tej samej lokalizacji.
Podstawowym elementem atlasu jest węzeł sieci - pojedyncza końcówka z adresem sieciowym.
Ponieważ wiele urządzeń używa kilku interfejsów mogą być one grupowane i wtedy możesz
zdecydować się na monitorowanie tylko głównego interfejsu.
Widoki atlasu
Widok węzłów atlasu to widok ukazującym pewien aspekt grupy węzłów w Atlasie sieci, np. węzły
znajdujące się w jednej lokalizacji, należące do jednej sieci, pełniące określoną rolę, węzły danego typu, etc.
Widoki atlasu pomagają ci rozpoznać status każdej grupy węzłów. Główny widok atlasu zawiera
wszystkie węzły, wszystkie podwidoki i pulpity pokazujące informacje zebrane dla wszystkich
węzłów.
Właściwości typowych Widoków
Alertowanie i raportowanie - Możesz określić alerty, które będą dziedziczone
przez wszystkie węzły widoku
Prawa dostępu przez przeglądarkę internetową - Określają prawa dostępu do
widoku dla zdefiniowanych profili zdalnego dostępu
Widoki wydajnościowe - (tylko widoki własne) Określa listę najważniejszych
elementów widoku
Wygląd - Umożliwia automatyczne rozmieszczanie węzłów przez określenie
sposobu grupowania
Widoki główne
Zależności monitorowania
Widok ten pokazuje diagram zależności monitorowania.
Zależności monitorowania powinny odzwierciedlać połączenia sieciowe. Głównie pozwala to zapobiegać
fałszywym alarmom i wyłączać monitorowanie niedostępnych elementów sieciowych, co zmniejsza
obciążenie sieci powodowane przez monitorowanie.
Mapa Rutingu
Widok tworzony jest automatycznie; pokazuje mapę logicznych powiązań pomiędzy sieciami IP.
Widok jest aktualizowany na żądanie, jako że ruting nie zmienia się często - możesz dokonać
aktualizacji przez kliknięcie Akcje Aktualizuj mapę routingu
Sekcje atlasu
Poniżej widoków głównych znajdują się 4 główne sekcje widoków atlasu.
Sieci IP
Zawiera widoki/mapy sieci IP. Każda sieć może być okresowo skanowana by odzwierciedlała swój
stan faktyczny. Zazwyczaj mapy sieci są automatycznie porządkowane a węzły sieci są grupowane
według typu urządzenia i nazwy systemu operacyjnego.
Ponieważ każdy węzeł jest częścią jakiejś sieci, widoki te zawierają wszystkie węzły atlasu. Usunięcie
węzła z jakiegokolwiek widoku sieci IP spowoduje usunięcie tego węzła z atlasu. Usunięcie widoku
spowoduje usunięcie wszystkich węzłów, które były w nim zawarte.
Foldery lokalne i zdalne
Sieci są pogrupowane w dwóch folderach. Domyślnie, sieci lokalne to te, do których jest
bezpośredni dostęp przez interfejsy sieciowe Serwera NetCruncha. Wszystkie inne są zdalne.
Możesz dowolnie przeciągać i upuszczać widoki sieci pomiędzy folderami.
(0.0.0.0/8) - Pusta Sieć
Zdarza się, że węzeł jest określony na podstawie jego nazwy, a jego adres jeszcze nie został
zresolwowany. W takim wypadku należy on do widoku pustej sieci.
Szczegółowe Właściwości
Ustawianie limitu ruchu - Pozwala ustawiać limit ruchu monitorującego do Sieci
IP. Pomaga to zachować przepustowość ruterów - ustawianie limitu może
spowodować automatyczne wydłużenie czasu monitorowania węzłów sieci.
Autowykrywanie - Możesz ustawić automatyczne reskanowanie dla każdej sieci
(włączone domyślnie) tak, by była okresowo automatycznie skanowana w celu
znalezienia aktywnych węzłów. Minimalny czas wykrywania to 1 godzina. Możesz
także określić listę wykluczeń - coś w rodzaju czarnej listy węzłów, które nie mają
być wykrywane.
Wykrywanie nowych węzłów - możesz ręcznie dokonać wykrywania węzłów sieci.
Segmenty fizyczne
Sekcja ta zawiera hierarchię widoków pokazujących segmenty połączeń warstwy 2. Każdy widok
jest automatycznie grupowany i może także zawierać podsumowanie ruchu dla każdego portu
przełączników sieciowych.
Aby rozpocząć monitorowanie segmentów fizycznych należy wskazać przełączniki, które mają być
użyte do stworzenia mapy topologii sieci. Przełączniki muszą znajdować się w atlasie i mieć
właściwie ustawione profile SNMP.
Po kliknięciu w Włącz monitorowanie segmentów fizycznych uruchomi się Kreator konfiguracji
segmentów fizycznych. Spróbuje on znaleźć przełączniki spełniające powyższe wymogi. Jeśli nie
możesz znaleźć przełącznika, co do którego masz pewność, że obsługuje RFC 1493 MIB - sprawdź,
czy występuje on w atlasie i czy jego typ urządzenia jest ustawiony jako Przełącznik.
Aby stworzyć mapy topologii sieci, NetCrunch używa tablic przekazywania SNMP (RFC 1493) i
dodatkowo może wykorzystywać informacje z jednego z następujących protokołów: STP, Cisco CDP
lub SONMP.
Szczegółowe właściwości
Wygląd - Możesz ustawić styl nazwy portu oraz styl pola portu, porty mogą być
porządkowane według nazwy lub numeru. Możesz także określić sposób
sygnalizacji stanu węzła a nawet wyłączyć wskazywanie stanów węzłów na mapie
topologii.
Mapowanie portów - Możesz kliknąć na mapę segmentu i otworzyć
Mapowanie portów , który otworzy status przełącznika wyświetlany na stronie
Mapowanie portów. Mapowanie portów ukazuje status wszystkich portów, w
tym informacji V-LAN.
Widoki własne
Sekcja ta pozwala organizować twoje dane sieciowe. Możesz tutaj dodawać swoje własne widoki
grup węzłów i zarządzać nimi używając folderów. Możesz tworzyć mapy graficzne widoku i
połączenia między nimi. Możesz także tworzyć foldery automatyczne w celu zarządzania widokami,
które zostały stworzone automatycznie.
Widoki i foldery automatyczne
Głównym celem NetCruncha jest śledzenie aktualnego stanu sieci, jako że z czasem dokonują się w
niej zmiany. Lepiej jest zdefiniować widoki i konfigurację na podstawie reguł by dynamicznie
odzwierciedlała zależności w sieci.
Predefiniowane
W oparciu o typowe atlasy klientów przygotowaliśmy dla ciebie widoki automatyczne (znane także
jako widoki dynamiczne):
Węzły z problemami
Węzły nieodpowiadające
Typy serwerów (tj. Linux, Serwer Windows, itp.)
Grupa urządzeń (drukarki, przełączniki, bezprzewodowe, itp.)
Typy stacji roboczych (Windows 7, Windows Vista, Windows 8, itp.)
Lokalizacja (Biuro, Budynek 1, Serwerownia - oparta na SNMP lub na ręcznie
wprowadzonych danych)
Rola sieciowa (Sieć, Drukarki, Serwery, Stacje Robocze)
Domena Windows
Wszystkie widoki automatyczne są dynamiczne - są one automatycznie aktualizowane według
potrzeb.
Foldery automatyczne
Możesz automatycznie tworzyć zestawy widoków zgodnie ze zmieniającymi się danymi.
Przykładowo: jeśli chcesz stworzyć oddzielny widok dla każdego miasta w jakim zlokalizowane są
urządzenia.
Aby utworzyć widok musisz wskazać pole węzła, na podstawie którego będą one dodawane do
widoku, jak również zdecydować się na utworzenie tylko oddzielnych widoków zawierających więcej
niż 5 elementów, w przeciwnym wypadku węzły będą rozmieszczone w pojedynczym widoku.
Ponieważ widoki te są tworzone i usuwane automatycznie, nie możesz za ich pomocą zarządzać
alertami i raportami.
Szczegółowe właściwości
Filtrowanie węzłów - określ warunki filtrowania
Zawartość folderu - określ pole grupowania i zarządzaj grupami oraz ich ikonami
Wygląd - Ustaw ikonę dla folderu
Widok dynamiczny
Widoki te są zarządzane przez określone warunki filtrowania (zapytania), dodatkowo możesz
określić jak rozmieścić węzły używając układów węzłów.
Układy pozwalają na dwupoziomowe grupowanie węzłów. Na przykład: według Klasy urządzenia i
lokalizacji SNMP. Możesz także określić styl pola grupowania.
Przykład:
Domain is equal to
ad.adrem
Szczegółowe właściwości
Filtrowanie węzłów - Określ warunki filtrowania
Widoki wydajnościowe
Taki typ widoków wyświetla dane wydajnościowe dla wskazanej grupy węzłów. Tabele mogą być
grupowane według węzła lub licznika wydajnościowego. W takim przypadku będziesz miał
możliwość obserwowania w jednej tabeli wartości wielu liczników dla każdego z węzłów. Komórki
tabeli mogą być wyświetlane jako:
Wykres - wykres liniowy pokazujący ostatnie 60 próbek z zebranych danych
(domyślnie z ostatnich 3 godzin)
Słupek - pojedyńczy słupek pokazujący ostatnie odczytane próbki
Wskaźnik wychyłowy - okrągły wskaźnik pokazujący ostatnie odczytane próbki
W celu dalszej analizy wszystkie dane wydajnościowe przechowywane są w bazie danych trendów
NetCruncha. W celu otwarcia przedlądarki trendów wydajnościowych możesz wybrać wykres, a
następnie wybierz Pokaż historię licznika z menu kontekstowego.
Dynamiczny widok wykresu
Dynamiczny widok wykresu pozwala na wybór warunków filtrowania by wybrać węzły, które mają
być pokazane w widoku i pojedynczy licznik wydajnościowy tego widoku.
Na przykład:
Widok wykorzystywania procesora Serwera Windows
Filtering Condition
Operating System is equal to Windows Server
Content\Performance Counter:
Processor(_Total)\% Processor Time
Note:
Możesz utworzyć nowe widoki za pomocą metody przeciągnij i upuść.
Wybierz kilka węzłów z istniejącego widoku (tj. mapa lub tabela atlasu), następnie przeciągnij i
upuść je w pożądanym miejscu w widokach własnych lub widokach wydajnościowych.
Zarządzanie alertami i raportami
Przeczytaj o planowaniu raportów, o tym, jaka jest różnica pomiędzy zdarzeniem a alertem, o
pakietach monitorowania oraz o formatach powiadomień.
Pomimo tego, że procesy alertowania i raportowania służą różnym celom, ich ustawienie jest
bardzo podobne.
W celu stworzenia pożądanego raportu najpierw muszą zostać zebrane dane.
W celu utworzenia alertu musisz określić warunek, który spełniony spowoduje
wygenerowanie zdarzenia
NetCrunch zarządza nimi z tego samego miejsca poprzez pakiety monitorowania i ustawienia
węzłów.
Harmonogram raportów
Dodając raporty do określonych pakietów monitorowania lub węzła odblokowujesz zbieranie
danych dla danego raportu. Można także stworzyć harmonogram automatycznego generowania
każdego dodanego raportu przez wybór jednego ze zdefiniowanych schematów automatycznego
generowania raportów oraz przez określenie użytkownika lub grupy, która otrzyma raport.
Przeczytaj więcej w rozdziale: Dostosowywanie raportów NetCrunch
Zdarzenia i alerty - jaka jest różnica między nimi?
Zdarzenie jest opisem rzeczy, która wystąpiła lub miała miejsce (szczególnie rzeczy ważnej).
Gdy zdarzeniu przypisujemy warunek który ma być obserwowany lub otrzymywany przez program,
staje się ono alertem, który także zawiera dziennik operacji podjętych w ramach reakcji na
zdarzenie.
Alert jest to warunek obserwowany w celu wykonania jakiejś akcji będącej odpowiedzią na potencjalne
zagrożenie lub żeby zwrócić na coś uwagę.
Innymi słowy: program jest strażnikiem wyczekującym na określone warunki zdarzenia. Gdy
tworzymy nowy alert, domyślną akcją jest zapisanie go w dzienniku zdarzeń NetCruncha. Możesz
przypisać wspólną listę akcji do alertu lub dostosować sekwencję akcji dla każdego alertu.
Definiowanie zdarzeń
Każdy silnik monitorujący definiuje swój własny zestaw zdarzeń podlegających obserwacji. Istnieje
pewna ilość wstępnie określonych warunków zdarzenia - szczególnie po to, by śledzić stany dobrze
znanych obiektów, takich jak: usługi Windows, serwisy sieciowe, węzły, itp.
Występuje o wiele więcej zdarzeń niż te zdefiniowane w oprogramowaniu. Na przykład kiedy
monitorujesz zewnętrzne zdarzenia syslog musisz opisać, które mają być jakimi zdarzeniami
NetCruncha. Jeśli zdecydujesz się opisać wszystkie wiadomości syslog w ramach pojedynczego
zdarzenia, nie będziesz w stanie ustawić różnych alertów dla różnych wiadomości.
Najważniejszym typem zdarzeń, jakie możesz zdefiniować są Wyzwalacze zdarzeń dla liczników,
które możesz ustawić dla dowolnej wartości licznika wydajnościowego, co pozwoli ci ustawić logikę
dla obserwowanych wartości licznika.
Wspólne definicje zdarzenia
Kiedy tworzysz nowy warunek zdarzenia by ustawić alert jest on zapisywany do późniejszego
użycia. Możesz dodawać go do innego węzła lub reguły. Tym sposobem obydwa węzły będą dzielić
ten sam warunek zdarzenia - kiedy zechcesz to zmienić możesz zmodyfikować go dla jednego węzła
lub dla wszystkich węzłów, które go współdzielą.
Domyślnie, nowe zasady są zapisywane jako wspólne. Jeśli chcesz je zmienić, zanim zapiszesz nowe
zdarzenie odznacz Zapisz jako wspólną definicję.
Ustawianie alertów i raportów
Ustawianie alertów przy użyciu pakietów monitorowania:
Ustawienia Ustawienia Monitorowania lub
Alertowanie i raportowanie
Ustawienia
Możesz nadpisywać lub dodawać alerty i pakiety monitorowania do węzła lub do wielu węzłów,
następnie musisz kliknąć na węzeł (lub wiele węzłów) Ustawienia węzła Monitorowanie
Patrz: Zarządzanie ustawieniami wielu węzłów
Typy raportów
Zasadniczo istnieją dwa główne typy raportów: gromadzone dla grupy węzłów oraz raporty dla
pojedynczego węzła. Obydwa typy potrzebują danych. Zarządzanie zbieraniem danych jest bardzo
podobne do zarządzania alertami - musi być określone dla poszczególnego węzła. Może to być
przeprowadzone dzięki pakietom monitorowania, widokom (mapom) Atlasu lub możesz dokonać
ustawień sam bezpośrednio w oknie ustawień węzła.
Pakiety monitorowania
Pakiet monitorowania jest grupą parametrów wydajnościowych i zdarzeń, które są monitorowane i
zbierane do raportu.
Automatyczne pakiety monitorowania
Automatyczne pakiety monitorowania określają warunek (filtr) który musi spełnić węzeł - pozwala
to automatycznie przypisać pakiet monitorowania do węzła.
Większość wstępnie zdefiniowanych automatycznych pakietów monitorowania powiązane jest z
węzłem poprzez określenie systemu operacyjnego (obecnego na węźle) i spełnienie dodatkowego
warunku.
Przykład:
Active Directory jest dodany do węzła, jeśli
System Operacyjny jest Serwerem Windows, oraz
Lista Usług Sieciowych zawiera jedno z następujących: LDAP, "Secure LDAP".
Każdy automatyczny pakiet monitorowania posiada swoją listę wykluczeń określającą węzły, które
powinny być wykluczone z danego warunku.
Statyczne pakiety monitorowania
Możesz dodać ręcznie statyczny pakiet monitorowania do węzła używając
Ustawienia węzła Monitorowanie , lub możesz otworzyć właściwości pakietu monitorowania i
kliknąć Przypisane do .
Zobacz listę wstępnie zdefiniowanych Pakiety Monitorowania
Globalne pakiety monitorowania
Ustawienia Ustawienia monitorowania
W okienku ustawień alertowania i raportowania w NetCrunchu znajduje się specjalna grupa
nazwana Globalne. Zawiera ona listę wstępnie zdefiniowanych specjalnych pakietów
monitorowania. Niektóre z nich stosuje się do wszystkich węzłów; inne są specjalnymi pakietami
monitorowania odnoszącymi się do danych zbieranych sumarycznie ze wszystkich węzłów, takich
jak: podsumowanie NetCrunch Open Monitor lub ruchu NetFlow. Podczas modyfikacji pakietów
stanu węzła i stanu połączenia musisz być świadomy, że każdy alert będzie automatycznie
monitorowany dla wszystkich węzłów.
Stan Węzła - Ustawia alerty monitorowania stanu węzła dla wszystkich węzłów.
Stan Połączenia - Alert dotyczący obniżenia niezawodności połączenia, PING RTT
> 100ms, dowolna usługa NIE ODPOWIADA, dowolna usługa ODPOWIADA.
Open Monitor - Tutaj możesz ustawiać wyzwalacze dotyczące danych z
NetCrunch Open Monitor. Patrz: Wyzwalacze zdarzeń dla liczników.
Globalny NetFlow - Tutaj możesz ustawić wyzwalacze zdarzeń dla sumarycznych
liczników z serwera NetFlow. Patrz: Monitorowanie ruchu w sieci.
NetCrunch - Ustawia alerty dotyczące dodawania lub usuwania węzła z Atlasu.
Możesz także ustawiać zdarzenia stanu NetCruncha - rodzaj zdarzenia typu
heartbeat generowanego okresowo i zawierającego status serwera NetCruncha.
Nadpisywanie ustawień pakietów monitorowania
Kiedy dodajesz pakiety monitorowania do węzła (lub zostaje to zrobione przez automatyczne
pakiety monitorowania) ustawienia węzła stają się sumą ustawień wielu pakietów dodanych do
węzła. Ustawienia dla poszczególnego węzła mogą zostać nadpisane. Wybierz węzeł (lub wiele
węzłów) i otwórz Ustawienia węzła Monitorowanie i kliknij pakiet monitorowania, który chcesz
zmienić - tutaj możesz wyłączyć lub nadpisać odziedziczone z niego definicje alertów.
Akcje
Akcje są przeprowadzane jako odpowiedź na zdarzenie. Są one zawsze pogrupowane w sekwencji
Listy akcji.
Patrz: Akcje alertujące
Lista akcji (skrypty eskalacji)
Lista akcji jest sekwencją czynności przeprowadzonych jako odpowiedź na alert. Jest ona
pogrupowana według czasu opóźnienia wykonania poszczególnych akcji.
Eskalacja
Niektóre akcje mogą być przeprowadzone natychmiast inne natomiast, by się rozpocząć, czekają
kilka minut, jeszcze inne mogą być powtarzane co minutę dopóki alert nie zostanie zamknięty.
Formaty wiadomości
Opisy zdarzeń są bardzo różnorodne. Istnieje kilka pól wspólnych dla każdego zdarzenia
NetCruncha ale większość danych pochodzi z różnych zewnętrznych źródeł, takich jak syslog, trapy
SNMP, dziennik zdarzeń Windows lub różne silniki monitorujące.
Trudno jest zdefiniować taki sam format wiadomości dla każdego zdarzenia i celu powiadomienia.
Raczej oczywiste jest to, że czasami otrzymasz e-maila w formacie HTML z pełnym opisem lub
przeciwnie, bardzo krótki SMS zawierający najważniejsze informacje określające problem.
Innym zastosowaniem formatów wiadomości jest podawanie parametrów do różnych
zewnętrznych akcji, jak uruchomienie programu lub zapisywanie danych zdarzenia do pliku.
Wewnętrznie, do reprezentowania danych NetCrunch używa formatów XML , ale nie można ich
nazwać czytelnymi dla człowieka.
Zarządzanie formatami wiadomości
Ustawienia Formaty wiadomości
W tym oknie możesz zobaczyć domyślne formaty wiadomości przypisane do wszystkich akcji.
Typy formatów wiadomości
Mamy siedem wstępnie zdefiniowanych formatów wiadomości używanych przez różne akcje:
txt - format tekstowy
short-txt - format krótkiego tekstu
sms - krótki tekst dla wiadomości SMS
syslog - wiadomość tekstowa do przesyłania do serwera syslog
export-txt - format tekstowy
email - format e-maila HTML
email-txt - format e-maila tekstowego
Przypisywanie akcji
Każdy typ akcji posiada przypisane domyślne formaty wiadomości. Możesz je zmienić klikając na
nazwę formatu w kolumnie Format wiadomości.
Dostosowywanie wiadomości dla danego zdarzenia
Przejdź do strony definicje wiadomości. Możesz tutaj zobaczyć definicje wiadomości
pogrupowanych według formatów wiadomości. Dla każdego formatu wiadomości możesz
zdefiniować własny format wiadomości do określonego zdarzenia lub klasy zdarzeń.
Przykład:
Chcemy stworzyć nową własną wiadomość tekstową SMS dla zdarzenia Stanu węzła tak, by zawrzeć
wartość z pola Info 1.
1. Kliknij
Dodaj i wybierz
sms-txt . Otwiera się okno edytowania.
2. W polu Części
wchodzących w skład komunikatu wybierz Dowolne
zdarzenie z klasy 'Node State Event'.
3. Przejdź do pola wiadomości i utwórz nowy wiersz.
4. Kliknij
Wstaw Parametr Zdarzenia i wybierz
Properties Info1 .
Dostosowywanie raportów NetCrunch
Przeczytaj o tym, jakie niestandardowe raporty możesz stworzyć i jak to możesz zrobić.
Tworzenie raportów własnych
Ustawienia Ustawienia Monitorowania lub
Ustawienia węzła
Możesz dodawać nowe raporty do pakietu monitorowania lub bezpośrednio do węzła.
Przykładowo możesz zechcieć dodać raport dla usługi PING.
1. Otwórz
Ustawienia węzła
2. Kliknij 'PING'
3.
+ Dodaj Raport
Dodany zostanie predefiniowany raport Dostępność usługi [PING]
NetCrunch zawiera kilka raportów szablonowych, wstępnie zdefiniowane raporty i opcje tworzenia
raportów własnych. Raporty szablonowe są raportami wstępnie zdefiniowanymi i wymagają one
jedynie parametryzacji.
Raporty szablonowe
Raport usług sieciowych dla węzła
Dostępność usługi
Raport zawiera
Podsumowanie czasu działania,
Wykres czasu odpowiedzi usługi w danym zakresie czasu,
Czas reakcji usługi - opóźnienie odpowiedzi usługi
Raporty usług sieciowych dla grupy węzłów
Raport zawierający podsumowanie i porównanie danej liczby (domyślnie 10) najważniejszych
węzłów.
Porównanie dostępności usługi
Raport zawiera porównanie:
Czasów sprawdzania - węzły z najniższym i najwyższym średnim czasem
sprawdzania
Wskaźników awaryjności - węzły z najniższym i najwyższym średnim wskaźnikiem
awaryjności
Porównanie czasów reakcji usługi
Czas reakcji usługi jest szacunkowym czasem przetwarzania odpowiedzi przez daną usługę. Jest on
obliczany przez odjęcie średniego PING RTT od całkowitego czasu zapytania.
Porównanie czasu działania usługi
Dostępność usługi (według całkowitego czasu działania usługi)
Najdłuższa dostępność i najdłuższy czas przestoju usługi
Raporty wydajnościowe
Raport w formie wykresu dla licznika wydajnościowego
Pojedynczy węzeł
Raport ten pozwala zaprezentować trendy wielu liczników w jednym dokumencie. Pokazuje on
liniowy wykres trendów w danym zakresie czasu. Możesz wybrać czy chcesz mieć 4 wykresy na
stronie czy tylko jeden.
Wiele węzłów
Raport ten jest podobny do raportu pojedynczego węzła, ale trendy z wielu węzłów (oraz tego
samego licznika) mogą być pogrupowane na tym samym wykresie. Możesz dostosowywać ilość
trendów prezentowanych na pojedynczym wykresie.
Własny raport inwentaryzacji
Możesz dodawać własny raport do silnika monitorującego inwentaryzowane zasoby; pokazywać on
będzie podzbiór kolumn widocznych na stronie Inwentaryzacji w widoku węzła.
Planowanie automatycznego generowania raportów
Każdy raport, który dodajesz do pakietu monitorowania lub ustawień węzła możesz ustawić tak, by
był on automatycznie tworzony i wysyłany.
Schemat automatycznego generowania raportów
Ustawienia Harmonogramy raportów
Każdy raport może być zaplanowany używając wstępnie zdefiniowanego schematu posiadającego
kryteria dla każdego typu raportu (dzienny, tygodniowy, miesięczny). Musisz tylko określić odbiorców.
Wyzwalacze zdarzeń dla liczników
Wszystkie silniki monitorujące dostarczają dane wydajnościowe, jest to bardzo często używany typ
alarmu.
Wyzwalacz wydajnościowy generuje zdarzenie na podstawie warunku ustawionego według wartości
licznika wydajnościowego.
Progi
Progi wyzwalają zdarzenie, kiedy wartość licznika przekracza daną granicę (wartość progową). W
zależności od kierunku zmiany warunek progu może być rosnący lub malejący.
Prosty próg określa jedynie wartość progową i kierunek.
Przykład progu rosnącego:
% Wykorzystanie procesora > 50%
Przykład progu malejącego:
% Wolne miejsce na dysku < 10%
Histereza
Histereza może być używana, by uniknąć generowania zbyt wielu zdarzeń progowych na szybko
zmieniających się wartościach. Jest to wykonywane przez ustawienie dodatkowej wartości
resetującej.
Przykład:
Uruchom, gdy
Obciążenie Procesora % >= 50%
Zresetuj, gdy
Wartość < 45%
Progi mogą być używane na ostatniej wartości lub średniej wartości obliczonej w danym zakresie
czasu.
Wyzwalacz dla wartości niezmiennej
Wyzwala zdarzenie, kiedy licznik posiada (lub nie) tę samą wartość w danym okresie czasu.
Przykład:
% Processor Time = 25 for last 25 min
Wyzwalacz dla zmiany stanu
Generuje zdarzenie, kiedy monitorowana wartość zmienia się z jednej na drugą określoną wartość
(zmienia stan). Przynajmniej jedna wartość musi zostać określona.
Przykład:
Network Card Error State changes from <any> to 5
Zdarzenie może być resetowane, kiedy wartość wraca do poprzedniego stanu lub do dowolnej
innej wartości.
Wyzwalacz dla brakującej/istniejącej wartości
Ten wyzwalacz generuje zdarzenie, jeśli wartość istnieje lub kiedy jej brakuje (nie może być
odczytana lub otrzymana) w danym zakresie czasu.
Przykład:
Może się zdarzyć, że dopóki wartość pojawia się dopiero wtedy gdy wystąpi błąd, w takim wypadku
program może zareagować na warunek istniejącej wartości.
Wyzwalacz delta
Wyzwalacz ten ostrzega cię, kiedy obecna wartość licznika rośnie lub zmniejsza się o daną wartość.
Możesz także zdefiniować przeciwny warunek, kiedy licznik nie rośnie ani nie spada zgodnie z
oczekiwaniem. Delta jest różnicą pomiędzy ostatnią a przedostatnią wartością.
Przykład:
Device Internal Timer Delta
< 1
Wyzwalacz dla granicy odchylenia
Wyzwalacz ten pozwala określić jak wartość licznika może różnić się od wyliczonej średniej w
danym okresie czasu. Odchylenie może być ustawione procentowo lub według wartości
absolutnej.
Przykład:
Uruchom, gdy
Odchylenie Round Trip Time > 10%
Zresetuj, gdy
Odchylenie < 8%
Oblicz średnią dla ostatnich
5 min
Wyzwalacz dla zakresu
Wyzwalacz ten upraszcza konfigurację. Możesz określić zakres wartości zamiast dwóch osobnych
progów tworzących dolną i górną granicę. Zdarzenie wyzwalane jest, jeśli wartość licznika znajduje
się w zakresie lub poza nim. Dodatkowo, możesz określić wartość tolerancji na granicy zakresu.
Przykład:
Uruchom, gdy
Temperatura w Serwerowni nie jest w zakresie [ 20 ... 22 ]
Zresetuj, gdy
Mieści się w przedziale z marginesem równym 2
Wyzwalacz dla linii bazowej
Wyzwalacz ten umożliwia generowanie zdarzeń na podstawie odchylenia od historycznej linii
bazowej. Program zbiera dane przez tydzień i przechowuje je w celu późniejszego odniesienia. Linia
bazowa kalkulowana jest dla każdej godziny każdego dnia tygodnia. Użytkownik może ustawić
wartość odchylenia od wartości bazowej (numeryczną lub procentową).
Przykład:
Uruchom gdy
Temperatura w serwerowni odchylenie od linii bazowej > 1 stopień
Note:
Średnie mogą być obliczane tylko w sytuacji, w której ponad 20% danych istnieje w danym
zakresie czasu.
Zarządzanie użytkownikami i grupami
użytkowników NetCruncha
Przeczytaj funkcje użytkowników i grup w NetCrunchu.
Zarządzanie oparte na rolach
Użytkownicy i grupy użytkowników NetCruncha pozwalają ci ograniczyć dostęp do funkcji konsoli
webowej a także zarządzać powiadomieniami za pomocą profili użytkowników lub grup
użytkowników. Zamiast dodawania prostych akcji zawierających telefon lub e-mail do listy
powiadomień - możesz skonfigurować powiadomienie dla użytkowników lub grup. Ten sposób
zarządzania powiadomieniami jest dużo bardziej elastyczny - zamiast aktualizowania wielu alertów
możesz zmienić pojedynczy profil.
Profile powiadamiania
Każdy użytkownik NetCruncha może posiadać listę profilów powiadomień, która może być
przypisana do różnych dni tygodnia lub pór dnia.
Pola profilu:
Typ
E-mail lub SMS przez GSM
Format wiadomości
Szablon formatu wiadomości
Adres e-mail lub telefon
Adres e-mail lub Numer telefonu, zależnie od typu profilu
Ograniczenia czasowe
Możesz ustawić dni tygodnia, jeden dzień oraz zakres pory dnia dla każdego profilu
Profile dostępu do konsoli webowej
Możesz przypisać użytkownikowi profil dostępu do konsoli webowej w celu ograniczenia dostępu
do widoków programu i jego funkcji. Istnieje wiele wstępnie zdefiniowanych profili dostępu.
Możesz modyfikować lub dowolnie dodawać nowe profile.
Wstępnie zdefiniowane profile dostępu:
Pełen dostęp
Dostęp wyłącznie do odczytu
Tylko podgląd raportu
Tylko podgląd trendu
Dostęp wyłącznie do narzędzi IP
Zarządzanie wyłącznie alertami
Integracja z Active Directory
NetCrunch pozwala na zastosowanie nazwy i hasła użytkownika z Active Directory dla
użytkowników NetCruncha. Upraszcza to zarządzanie hasłami i dostępem.
Podczas tworzenia profilu nowego użytkownika zaznacz opcję Użytkownik Active Directory
i wpisz nazwę użytkownika w formacie DOMENA\Nazwa Użytkownika.
Przykład:
ACME\Jan.Kowalski
Zarządzanie wirtualnymi licznikami
wydajnościowymi
Zobacz, jak możesz tworzyć liczniki kalkulowane z tych, które już istnieją.
Narzędzia Wirtualne liczniki wydajnościowe
Wirtualne liczniki zostały stworzone po to, by utworzyć liczniki kalkulowane ze źródłowych danych
zebranych z liczników wydajnościowych na podstawie podanego wyrażenia arytmetycznego. Na
przykład możemy wymagać licznika, które reprezentuje procent wolnej pamięci, ale określone
urządzenie Cisco dostarcza jedynie surowych wartości rzeczywistych.
Liczniki wirtualne są to liczniki kalkulowane, które rozbudowują liczniki z danego silnika monitorującego.
Po ich zdefiniowaniu możesz uzyskać do nich dostęp w taki sam sposób, jak do wszystkich
liczników danego silnika monitorującego.
Tworzenie nowego licznika wirtualnego
Wybierz docelowy silnik monitorujący
Wybierz z listy silnik, do którego dodany będzie licznik.
Wprowadź nazwę licznika
Każdy licznik jest definiowany przez obiekt, nazwę i Instancję. Ponieważ instancjami są instancje
obiektów i można je zastosować do każdego licznika obiektu powinieneś określić obiekt dla licznika.
Liczniki wirtualne mogą dziedziczyć instancje z liczników źródłowych tylko wtedy, gdy są one
rozszerzeniem istniejącego już obiektu źródłowego.
Na przykład:
Obiekt
Pamięć Cisco
Nazwa licznika
Wykorzystana Pamięć w %
Edytuj wyrażenie licznika
Aby stworzyć licznik, dodaj pożądany licznik i użyj operacji arytmetycznej w celu stworzenia
wyrażenia. Kiedy dodajesz nowy licznik do wyrażenia, program automatycznie tworzy nazwę
zmiennej i umieszcza ją w wyrażeniu.
Przykład:
100 * (ciscoMemoryPoolUsed / (ciscoMemoryPoolUsed + ciscoMemoryPoolFree))
Zarządzanie ustawieniami wielu
węzłów
Przeczytaj, jak zmienić ustawienia węzła, takie jak: czas monitorowania, typ urządzenia dla wielu
węzłów, oraz jak inaczej zarządzać ustawieniami alertowania i raportowania.
Zawsze możesz wybrać wiele węzłów, ale jeśli chcesz zarządzać nimi jako grupą rozważ stworzenie
osobnego widoku Atlasu dla tej grupy.
Bardzo łatwo jest stworzyć nowy widok Atlasu przez wybranie wielu węzłów i przeciągnięcie ich do sekcji
Widoki własne.
Zmienianie ustawień węzła
NetCrunch pozwala na łatwe zarządzanie ustawieniami wielu węzłów. Z tabeli lub z widoku
graficznego wybierz kilka węzłów, a następnie wybierz Ustawienia Węzła z menu
kontekstowego.
Możesz używać istniejących widoków Atlasu by zawęzić zakres wyboru.
Na przykład jeśli chcesz wybrać wszystkie serwery Windows możesz przejść do widoku
Widoki Własne Typy Serwerów Serwery Windows i wcisnąć Ctrl+Aw celu wybrania wszystkich
węzłów w widoku. Następnie możesz przejść do Ustawienia Węzła z menu kontekstowego lub
wcisnąć Shift-F2.
Zarządzanie alertami i raportami
Zdecydowanie zachęcamy do tworzenia pakietów monitorowania zawsze, gdy chcesz mieć takie
same ustawienia dla wielu węzłów. Będziesz wtedy w stanie wybrać wiele węzłów i przypisać im twój
nowy pakiet monitorowania.
Możesz nadpisać ustawienia każdego pojedynczego węzła przypisane przez pakiety
monitorowania. Na przykład możesz zmienić akcje (dodać je) lub nawet wyłączyć niektóre alerty.
Kiedy jednak wybierasz wiele węzłów możesz jedynie dodawać lub usuwać pakiety monitorowania.
See also:
(no links)
Konfiguracja usług powiadamiania
Przeczytaj, by skonfigurować wiadomości e-mailowe i tekstowe (SMSy) z powiadomieniami NetCruncha.
Możesz otrzymywać powiadomienia o alertach i raportach w postaci e-maili lub wiadomości
tekstowych SMS. Najpierw musisz ustalić parametry konfiguracyjne.
Przejdź do strony Ustawienia i kliknij Opcje powiadomień.
Konfiguracja zewnętrznego serwera poczty elektronicznej
Możesz używać wbudowanego mechanizmu NetCruncha lub zewnętrznego serwera poczty
elektronicznej SMTP. W razie potrzeby system obsługuje również protokół szyfrujący TLS.
Jeśli używasz zewnętrznego serwera SMTP musisz podać jego nazwę, numer portu lub dane
uwierzytelniające do logowania. Zalecamy użycie tej opcji z powodu możliwych zabezpieczeń
sieciowych.
Adres zwrotny
E-mailowy adres zwrotny używany przez program podczas przesyłania e-maili.
Wyświetla się on w polu "od" kiedy otrzymujesz wiadomość e-mailową NetCruncha.
Konfiguracja modemu GSM lub telefonu
Jeśli chodzi o powiadomienia przez wiadomości tekstowe (SMS) musisz wybrać port COM, który
będzie używany do komunikacji z telefonem komórkowym i ustawienia SMS oraz opcje związane z
urządzeniem GSM, takie jak kod PIN karty SIM.
Będziesz musiał też wprowadzić polecenie AT+C, jeśli będą one wymagać dodatkowej konfiguracji.
Możesz nawet używać standardowego połączenia przez kabel, który po instalacji będzie widoczny w
systemie jako jeden z portów COM komputera.
Port COM
Pokazuje port COM wybrany do komunikacji z telefonem komórkowym. Klikając
przycisk Browse otwierasz okno dialogowe Wykrywanie urządzenia GSM, w którym
powinieneś wybrać/skonfigurować właściwy port COM i sprawdzić, czy NetCrunch
może połączyć się z urządzeniem. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z
podłączeniem sprawdź dokumentację modemu, by zobaczyć jaka prędkość jest
wymagana do poprawnego działania.
Ustawienia SMS
Ograniczenie do jednej wiadomości
Wiadomości dłuższe niż 160 znaków będą podzielone na kilka części. Otrzymasz je w
jednym SMSie, ale zapłacisz za kilka wiadomości według taryfy operatora.
Kodowanie
Opcja Auto jest tutaj domyślnie włączona. Zmień to, jeśli otrzymasz wiadomość
tekstową z problemami kodowania.
Ustawienia modemu
Inicjacja poleceń AT+C
Zaznacz to pole, jeśli modem wymaga dodatkowej inicjacji poleceń AT+C.
See also:
Opcje: Ogólne
Opcje: Monitoring
Opcje: Powiadomienia
Opcje: Mapa
Wskazówki na temat konfiguracji
Przeczytaj, jakie problemy dotyczące konfiguracji powinieneś rozwiązać, by wszystko działało
prawidłowo.
NetCrunch wiele rzeczy wykonuje automatycznie, ale czasami potrzebuje także informacji od
ciebie. Na przykład, by mieć dostęp do systemów operacyjnych oraz ważnych profilów SNMP,
konieczne jest wprowadzenie właściwych danych uwierzytelniających.
Rozwiązywanie problemów monitorowania
Problemy monitorowania są problemami związanymi z procesem monitorowania. Zdecydowanie
wymagają one twojej uwagi. W większości przypadków dotyczą one nieważnych lub brakujących
danych uwierzytelniających.
Ustawianie brakujących typów urządzeń
NetCrunch używa typów urządzeń by móc realizować monitorowanie w sposób automatyczny. Na
przykład, jeśli nie potwierdzisz, że dane urządzenie jest urządzeniem z systemem Windows, wtedy
monitorowanie Windows nie zacznie się lub nawet nie będzie dostępne dla tego węzła.
Otwórz mapę sieci i wyszukaj ikon ze znakiem zapytania, które wskazują, że brakuje im
ustawionego typu urządzenia. NetCrunch automatycznie wykrywa dostawcę urządzenia, co może
być pomocne w ustawianiu typu urządzenia.
Jedynie system Windows (inne systemy wtedy, gdy są dodane do Active Directory) oraz urządzenia
SNMP powinny posiadać automatycznie ustawione typy urządzenia. Dla innych urządzeń (tych,
które wyświetlają "nieznany typ urządzenia") musisz ustawić ich typ ręcznie.
Przegląd strony Ustawienia
Proszę sprawdzić stronę Ustawienia w celu zapoznania się, co jest odblokowane i zablokowane w
twojej konfiguracji monitorowania. Na przykład możesz tutaj wyłączyć monitorowanie segmentów
fizycznych lub NetFlow.
See also:
Zarządzanie ustawieniami wielu węzłów
Przeczytaj, jak zmienić ustawienia węzła, takie jak: czas monitorowania, typ urządzenia dla wielu
węzłów, oraz j
Monitorowanie
Wszystko o konfiguracji monitorowania. Przeczytaj, jak możesz monitorować różne aspekty sprzętu i
oprogramowania sieciowego.
Pojęcia dotyczące monitorowania
Zapoznaj się z podstawowymi pojęciami, takimi jak silniki monitorujące, monitorowanie stanu węzła i
dowiedz się, jak wyłączyć monitorowanie.
Głównym celem NetCruncha jest monitorowanie twojej sieci, ale oferuje on również usługi
inwentaryzacji oraz organizowania.
Zatem wszystko w NetCrunch jest dobrze zorganizowane - Atlas główny jest u góry, niżej są widoki,
następnie węzły i na końcu, na najniższym poziomie znajdują się różne obiekty oraz ich liczniki
wydajnościowe.
Silniki monitorujące
Silnik monitorujący jest to moduł programu odpowiedzialny za określony typ monitorowania.
Silniki monitorujące ułatwiają konfigurację monitorowania, ponieważ są one odpowiedzialne za
określony kanał monitorowania.
Na przykład możesz zdefiniować wiele rzeczy tak, by były monitorowane używając silnika SNMP, ale
wszystkie z nich będą posiadać takie same parametry konfiguracyjne dla określonego węzła, jak:
port SNMP i używany profil. Bardzo podobna sytuacja dzieje się z innymi systemami operacyjnymi,
których konfiguracja zawiera dane uwierzytelniające połączenia.
Note:
Jeśli znasz już pojęcia, takie jak: czujniki lub próbniki, są one znaczeniowo zbliżone do pakietów
monitorowania w NetCrunchu.
Silniki monitorujące w NetCrunchu
SNMP - do jego konfiguracji na węźle wymagany jest SNMP
Windows - węzeł musi być typu Windows
Linux - węzeł musi być typu Linux
Mac OS X - węzeł musi być typu Mac OS X
BSD - węzeł musi być jednym z Systemów BSD
Inventory - węzeł musi być typu Windows
ESX/i - węzeł musi być typu ESX/i wersja 4 lub 5
Apache
Usługi sieciowe
NetFlow
NetCrunch Open Monitor - obecnie nie dostępny na poziomie węzła
Czujniki monitorujące
Monitorowanie Stanu Węzła
Główną częścią monitorowania jest ustalanie stanu węzła. Wszystko, co jest monitorowane na
węźle zależy od jego stanu.
Kiedy węzeł NIE ODPOWIADA, jego monitorowanie niemal zatrzymuje się dopóki NetCrunch nie
ustali, że węzeł znowu odpowiada.
NetCrunch ustala stan węzła na podstawie monitorowania usług sieciowych (patrz: Monitorowanie
usług sieciowych)
Przeczytaj więcej o Monitorowanie węzłów sieci
Zarządzanie silnikami monitorującymi
Kiedy wejdziesz w Ustawienia węzła Monitorowanie zobaczysz listę monitorów dostępnych dla
tego węzła. Wtedy możesz zarządzać właściwościami silnika węzła. Wiele silników monitorujących
powiązanych jest z tym węzłem jedynie wtedy, gdy jest on urządzeniem określonego typu.
Monitorowanie według typu urządzenia
Ustawianie typu urządzenia jest ważne nie tylko w monitorowaniu systemu operacyjnego, ale
również dla automatycznych Pakiety Monitorowania.
Więcej przeczytaj w Automatyczne monitorowanie i organizowanie
Problemy monitorowania
Problemy monitorowania są to problemy związane z procesem monitorowania, takie jak brakujące dane
uwierzytelniające lub niewłaściwe odpowiedzi otrzymane z urządzenia.
Zdecydowaliśmy się wyróżnić problemy powiązane z procesem monitorowania spośród innych
związanych z usługami sieciowymi i urządzeniami. Problemy monitorowania dotyczą zwykle
błędnych lub brakujących danych uwierzytelniających lub ustawień bezpieczeństwa systemu
Windows.
Patrz także: Wskazówki na temat konfiguracji
Wyłączenie monitorowania
Ponieważ monitorowanie jest domyślnie włączone, bardziej interesujące staje się jak możesz
monitorowanie zdezaktywować. Możesz to zrobić na dowolnym poziomie.
Wyłączenie monitorowania Atlasu
Plik Właściwości Atlasu
Możesz wyłączyć monitorowanie Atlasu na jakiś czas (podczas serwisowania) lub możesz
zaplanować wyłączenie go na określony przedział czasu w przyszłości.
Wyłączenie monitorowania sieci
Sieci IP Właściwości
Możesz wejść w Sieci IP i wyłączyć monitorowanie poszczególnej sieci na czas nieokreślony lub
tylko na dany okres czasu.
Automatyczne wyłączenie monitorowania na podstawie zależności
NetCrunch zarządza zależnościami monitorowania, które powinny odzwierciedlać zależności
połączenia. Jeśli są ustawione w prawidłowy sposób NetCrunch automatycznie wyłącza
monitorowanie węzłów w zależności od ich połączenia. Pomaga to obniżyć ruch związany z
monitorowaniem a także zapobiega fałszywym alarmom.
Przeczytaj więcej w Zapobieganie fałszywym alertom
Monitorowanie węzłów sieci
Przeczytaj o przeprowadzaniu oceny stanu węzła i ustawieniach monitorowania węzła.
Węzeł reprezentuje pojedynczą końcówkę z adresem sieciowym (a nie urządzenie), która jest
podstawowym przedmiotem monitorowania. Wszystko pozostałe w monitorowaniu zależy od jego
stanu.
Stan węzła
NetCrunch rozróżnia następujące stany węzła:
OK
Wszystko jest w porządku - węzeł i jego usługi odpowiadają.
Ostrzeżenie
Pojawił się problem z usługą lub silnikiem monitorującym na tym węźle. Problemy
monitorowania także zamieniają stan węzła na Ostrzeżenie.
NIE ODPOWIADA
Węzeł nie odpowiada - w tym stanie monitorowana jest jedynie jedna usługa, by
przywrócić węzeł do normalnego stanu monitorowania.
Nieznany
Nie można określić stanu węzła - na przykład węzeł nie posiada adresu IP lub nie był
jeszcze wcześniej monitorowany.
Wyłączony
Monitorowanie węzła jest z różnych przyczyn wyłączone. Istnieje wiele powodów,
dlaczego węzeł jest wyłączony, np. przez Atlas, przez zależności lub przez
użytkownika.
Monitorowanie uproszczone
Domyślne dla stacji roboczych - program określa tylko stan węzła i usługi przez sprawdzanie
dostępności usługi sieciowej (na przykład PING) bez śledzenia jakichkolwiek metryk wydajności.
Rozszerzone monitorowanie usług
W niektórych przypadkach stan węzła może zostać określany co sekundę sprawdzając stan usługi
wiodącej monitorowanej w trybie rozszerzonym.
Przeczytaj więcej o Monitorowanie usług sieciowych
Zależności monitorowania
Monitorowanie każdego węzła może zależeć od jego węzła nadrzędnego (na przykład przełącznika
sieciowego lub rutera). To powoduje automatyczne wyłączenie monitorowania węzła w sytuacji
gdy węzeł nadrzędny znajdzie się w stanie NIE ODPOWIADA.
Przeczytaj więcej w Zapobieganie fałszywym alertom
Wyznaczanie priorytetów i wstrzymywanie zdarzeń (tylko XE)
W dużych sieciach ze zdalnymi ruterami pośrednimi NetCrunch organizuje monitorowanie według
priorytetów. Domyślnie, węzły będące bliżej Serwera NetCruncha oraz ruterów pośrednich są
monitorowane w pierwszej kolejności.
Wstrzymywanie zdarzenia jest techniką zapobiegania fałszywym alarmom które zostały spowodowane
awarią pośredniego połączenia sieciowego.
Maska czasu monitorowania
Kiedy węzeł jest aktywny jedynie w okreśłonych godzinach lub dniu możesz decydować się na
ograniczenie jego monitorowania do danego zakresu czasu i dnia tygodnia.
Monitorowanie usług sieciowych
Monitorowanie dostępności i wydajności 65 usług sieciowych, takich jak: FTP, HTTP, SMTP, itp.
Monitorowanie usług sieciowych jest podstawowym typem monitorowania w NetCrunchu. Stan
węzła określany jest główniena podstawie dostępności usług sieciowych. Kiedy węzeł NIE
ODPOWIADA jest on monitorowany tylko przez sprawdzanie stanu pojedynczej usługi sieciowej.
Dostępność i czas odpowiedzi
Monitorowanie usług sprawdza głównie:
połączenie
otrzymane odpowiedzi
czas odpowiedzi i wskaźnik awaryjności
NetCrunch wysyła zapytanie odpowiednie dla protokołu danego serwisu a następnie sprawdza, czy
odpowiedź pasuje do zdefiniowanej odpowiedzi. W celu zmierzenia czasu odpowiedzi proces ten
powinien zostać powtórzony przynajmniej 3 razy, dopiero wtedy obliczany jest średni czas
odpowiedzi. Dla każdego żądania możesz ustawić odpowiedni czas oczekiwania na odpowiedź.
Każda monitorowana usługa dostarcza następujące metryki wydajności:
Czas przesyłu tam i z powrotem - całkowity czas wysłania i otrzymania
pojedynczej odpowiedzi lub czas połączenia dla usług rozbudowanych
Czas sprawdzania - całkowity czas sprawdzania (łącznie z wysyłaniem wielu
zapytań w trybie rozbudowanym)
Wskaźnik awaryjności w % - obliczany dla każdej usługi
Ilość utraconych pakietów w % - obliczany dla każdej usługi
Szybkość transferu w kb/s - tylko w przypadku usług przesyłających dane, jak
HTTP/S lub FTP.
Usługa wiodąca
Usługa wiodąca jest to usługa sieciowa wyznaczona do sprawdzania jako jedyna usługa, kiedy węzeł NIE
ODPOWIADA.
Monitorowanie rozszerzone
W przypadku niektórych węzłów kluczowych czas twojej reakcji może nie być liczony w minutach a
w sekundach. Wtedy możesz ustawić monitorowanie usługi w trybie rozszerzonego
monitorowania.
Monitorowanie w trybie rozszerzonym pozwala sprawdzać usługę wiodącą częściej niż raz na
minutę, obojętnie czy węzeł ODPOWIADA czy NIE ODPOWIADA. Opcjonalnie możesz ustawić
NetCruncha tak, aby określał stan węzła wyłącznie na podstawie stanu usługi wiodącej; w innym
wypadku może on natychmiastowo sprawdzać także inne usługi.
Dostosowywanie istniejących usług
NetCrunch pozwala monitorować usługi sieciowe na ich portach domyślnych. Kiedy chcesz
monitorować usługę na innym porcie przejdź do
Narzędzia Opcje Monitorowanie Usługi sieciowe i wybierz Nowa usługa . Będziesz miał
wtedy możliwość zduplikować usługę pod nową nazwą i z innym portem. Na przykład by sprawdzić
HTTP na porcie 8080 zdefiniuj jedynie HTTP_8080.
Usługa prostego sprawdzania portu TCP
W niektórych przypadkach potrzebujesz jedynie prostego sprawdzenia połączenia portu TCP bez
przesyłania jakichkolwiek danych. W celu stworzenia prostego sprawdzenia portu TCP przejdź do:
Narzędzia Opcje Monitorowanie Usługi sieciowe , kliknij Nowa usługa i wybierz pożądaną
opcję.
Definiowanie usług niestandardowych
Trzecia opcja pozwala ci stworzyć pełną definicję sprawdzającą zapytanie/odpowiedź usługi. Aby
stworzyć taką definicję przejdź do Narzędzia Opcje Monitorowanie Usługi sieciowe , kliknij
Nowa usługa$ i wybierz opcję Stwórz od Zera.
1. Ustaw typ protokołu (TCP, UDP lub IPX) oraz numer portu.
2. Zdefiniuj zapytanie, które będzie wysłane (po podłączeniu, jeśli używasz TCP)
- możesz wprowadzić zarówno tekst jak i dane binarne w formacie
szesnastkowym.
3. Określ wzory odpowiedzi. Możesz ustawić wiele szablonów i zdecydować, jak
powinny być one sprawdzane. Szablony mogą być: tekstem, danymi
binarnymi w formacie szesnastkowym lub wyrażeniem regularnym. Opcje
dopasowania wzorów:
dowolny z wzorów pasują do siebie
wszystkie wzory pasują do siebie
żaden ze wzorów nie pasuje do siebie
Automatyczne wykrywanie usług sieciowych
Ponieważ stan węzła zależy od usług, za każdym razem, gdy nowy węzeł jest dodawany do atlasu
NetCrunch automatycznie wykrywa usługi działające na węźle. Domyślnie NetCrunch jest
skonfigurowany tak, by sprawdzać jedynie podzbiór listy usług zdefiniowanych.
Tutaj możesz zarządzać listą automatycznie wykrywanych usług:
Narzędzia Opcje Monitorowanie Usługi wykrywane automatycznie .
Rozwiązywanie problemów
By usługi monitorujące działały poprawnie powinna być przeprowadzona dodatkowa konfiguracja.
Ograniczenia sprawdzania serwera DHCP
NetCrunch musi być w stanie otworzyć port 68 UDP (klienta DHCP) by otrzymać
odpowiedź na zapytanie DHCP inform. Monitorowanie nie zadziała, jeśli
NetCrunch będzie pracować na maszynie, gdzie został zainstalowany Serwer
DHCP, ponieważ używa on tego samego portu.
Adres IP urządzenia NetCruncha musi być ujęty we wszystkich Zakresach
Serwera DHCP (przetestowany dla WINDOWS DHCP Server). Na przykład jeśli
maszyna, na której uruchomiony jest NetCrunch posiada adres 192.168.1.100 a
Serwer DHCP posiada adres 192.168.88.10, wtedy serwer musi posiadać zakres
od 192.168.1.x adresów. Serwer Linux DHCP musi mieć włączoną opcję
autorytatywną.
Monitorowanie MSSQL Express
Aby monitorować MSSQP Express protokół TCP/IP musi być odblokowany a instancja serwera
musi przyjmować zdalne połączenie TCP na porcie 1433. Proszę odnieść się do dokumentacji
MSSQL Express w celu zdobycia informacji o tym, jak włączyć TCP/IP i jak umożliwić zdalne
połączenie z instancją serwera.
Usługa SSH
NetCrunch pozwala monitorować usługę SSH używając wersji 1 i/lub wersji 2 protokołu. Domyślnie
protokół SSHv2 jest monitorowany na węzłach sieci. W przypadku, kiedy węzeł obsługuje starszą
wersję SSH użyj usługi SSHv1.
Monitorowanie systemów
operacyjnych
Przeczytaj o monitorowaniu systemu Windows, Mac OS X, Linux, BSD i ESX/i.
Wszystkie systemy operacyjne w NetCrunchu są monitorowane bez instalowania jakichkolwiek
agentów. Jest to wygodne, ale czasami wymaga dodatkowych ustawień systemu.
System Windows
Monitorowanie komputerów z systemem Windows bez agentów zależy od dwóch czynników:
Konfiguracji Windows - pozwalającej na zdalny dostęp do systemu i
otrzymywanie informacji dotyczących wydajności,
Typu urządzenia węzła - musi być on ustawiony na system Windows - co musisz
ustawić ręcznie, kiedy ręcznie dodajesz nowy komputer do NetCrunch.
Konfiguracja
Windows jest obecnie najpopularniejszym systemem operacyjnym i przez dłuższy czas nim będzie.
Jest on pełen paradoksów: od lat jest najbezpieczniejszym systemem operacyjnym z wyłączonymi
wszystkimi zabezpieczeniami; opartym na tym samym jądrze systemu operacyjnego, lecz ciężko
łączy się pomiędzy wersjami. W końcu ostatni system serwera Microsoft nie pozwala na żadną
zdalną operację bez wcześniejszej konfiguracji. Wszystkie problemy wydają się być rozwiązane,
kiedy komputery Windows pracują w Domenie Active Directory, ponieważ każdy problem ma
swoją przyczynę w zróżnicowanych ustawieniach zabezpieczeń. Zatem zanim zaczniesz
monitorowanie systemu Windows zapoznaj się z rozdziałem Konfiguracja Monitorowania
Windows, który wyjaśni ci jak skonfigurować systemy Windows do monitorowania. Opisuje on
różne sytuacje, łącznie z tymi dotyczącymi serwerów autonomicznych i stacji roboczych.
Przygotowaliśmy także skrypt shell do konfiguracji ustawień dla systemów autonomicznych.
Co może być monitorowane?
Monitorowanie systemu Windows polega na monitorowaniu usług Windows, dziennika zdarzeń
Windows oraz liczników perfmon. Za przykład, jak różne aspekty systemu i jego aplikacje mogą być
monitorowane na systemie Windows możesz wziąć pakiety monitorowania Windows.
Monitorowanie usług Windows i dziennika zdarzeń można uruchomić w
Ustawienia węzła Monitorowanie Windows . Jest ono automatycznie włączane przez pakiety
monitorowania.
Usługi Windows
Usługi możesz kontrolować ręcznie ( Node Status Windows Services ) lub przez akcje alertowe,
które możesz skonfigurować dla konkretnego stanu usług Windows. Możesz skonfigurować alerty
dla poniższych warunków:
Wybrana usługa jest wstrzymana
Wybrana usługa jest uruchomiona
Wybrana usługa jest zatrzymana
Wybrana usługa nie jest uruchomiona
Dziennik zdarzeń Windows
NetCrunch może monitorować wpisy do Dziennika zdarzeń Windows na danym komputerze. Jest
to wykonywane dzięki zapytaniu WQL, które NetCrunch automatycznie stworzył na podstawie
twoich parametrów. Możesz skonfigurować to monitorowanie poprzez dodanie alertu do Dziennika
zdarzeń Windows dla węzła lub pakietu monitorowania w Ustawienia węzła Monitorowanie .
Wiele predefiniowanych pakietów monitorowanie również uruchamia monitorowanie dziennika
zdarzeń.
Note:
Zdefiniuj jak najwęższe zapytanie. Wpisy do dziennika zdarzeń Windows są ciężkie i
monitorowanie ich wszystkich nawet na relatywnie małej liczbie komputerów może
zablokować bazę danych zdarzeń NetCruncha.
Liczniki wydajnościowe
Windows zawiera pewną ilość wbudowanych liczników wydajnościowych, które są rozszerzane
przez zainstalowane aplikacje. NetCruch pozwala zdefiniować kilka typów Wyzwalacze zdarzeń dla
liczników na licznikach Windows. Możesz skonfigurować liczniki tworząc nowy alert i dodając go do
węzła lub do pakietu monitorowania. Ustawienia Ustawienia monitorowania lub
Ustawienia węzła Monitorowanie
Pakiety monitorowania systemu operacyjnego Windows
Jest wiele pakietów monitorowania, których możesz użyć by sprawdzać poszczególne aspekty
środowiska Windows
Active Directory (automatyczny)
Obserwuje błędy Replikacji i Usług oraz sprawdza status usług Active Directory.
System operacyjny Serwer Windows
Lista monitorowanych usług musi zawierć LDAP
Podstawowe monitorowanie Windows (automatyczny)
Zapewnia podstawowe monitorowanie stacji roboczych. Sprawdza wykorzystanie
procesora, pamięci oraz wolne miejsce na dysku.
System operacyjny Stacja robocza Windows
Uproszczone monitorowanie musi być Wylączone
Serwer DHCP
Sprawdza stan usług serwera DHCP i ewentualne błędy
Serwer DNS (automatyczny)
Sprawdza błędy DNS, stan usługi sieciowej DNS oraz stan usług Windows
System operacyjny SerwerWindows
Lista monitorowanych usług musi zawierć DNS
Serwer Hyper-V
Obserwuje całkowite wykorzystanie procesora w środowisku Hyper-V oraz sprawdza
stan usług Windows
Kondycja Usług Sieciowych
Wyszukuj błędy DHCP, DNS, WINS lub inne TCP/IP.
Audyt Bezpieczeństwa
Wyszukuj problemy ze zdarzeniami Konta, logowaniem i hasłem
Usługi Terminalowe
Zobacz sesje Aktywne i Nieaktywne
Serwer Windows (automatyczny)
Monitoruj typowe wskaźniki wydajności systemu, takie jak: Czas Procesora %,
Pamięć, Wolna Przestrzeń na Dysku, opóźnienie dysku, itp.
System operacyjny Serwer Windows
Windows vCenter 5.1
Monitoruje stan usług Windows vCenter
Aplikacje Windows
Forefront TMG 2010
Monitoruj najważniejsze usługi Windows oraz liczniki wydajnościowe TMG 2010, takie
jak cache serwera, liczba odrzuconych pakietów, żądań proxy i inne
Exchange 2003
Monitoruje najważniejsze usługi Windows serwera Exchange, dziennik zdarzeń
Windows w poszukiwaniu błędów oraz sprawdza ważne dane wydajnościowe dla
skrzynki email oraz kolejek SMTP
Exchange 2007-2010
Exchange 2007-2010 Client Access Server
Monitoruje najważniejsze usługi Windows oraz liczniki wydajnościowe Client Access
Server, generuje Raport Dostępności IMAP4 oraz Raport Dostępności POP3
Exchange 2007-2010 Mailbox Access Server
Monitoruje najważniejsze usługi Windows oraz liczniki wydajnościowe Mailbox
Access Server
Exchange 2007 - 2010 Transport Access Server
Monitoruje najważniejsze usługi Windows oraz liczniki wydajnościowe Transport
Access Server, generuje Raport dostępności SNMP
IIS
Monitoruje najważniejsze liczniki wydajnościowe takie jak liczba zapytań ASP, liczba
prywatnych bajtów IIS oraz sprawdza dziennik zdarzeń Windows w poszukiwaniu
błędów ASP, SMTP oraz WWW
Serwer ISA
Monitoruje najważniejsze liczniki wydajnościowe, usługi Windows oraz błędy
pochodzące z Serwera ISA w dzienniku zdarzeń Windows
MS BizTalk Server 2009/2010
Monitoruje najważniejsze usługi Windows serwera BizTalk
MS Dynamics AX 2012
Monitoruje najważniejsze usługi Windows serwera MS Dynamics
MS Dynamics CRM 2011
Monitoruje najważniejsze usługi Windows oraz błędy w dzienniku zdarzeń Windows
MS Dynamics NAV Server
Monitoruje status usługi Microsoft Indexing Service
MS Project Server
Monitoruje najważniejsze usługi Windows serwera MS Project
Serwer MS SQL
Monitoruje najważniejsze dane wydajnościowe, usługi sieciowe oraz Windows oraz
dziennik zdarzeń w poszukiwaniu ostrzeżeń i błędów. Zawiera również kilka
raportów:
Analiza Procesora Wąskie Gardło, Wykorzystanie Dysku i Wydajności, Analiza
Wykorzystania Pamięci, Raport CPU Serwera MS SQL, Raport I/O Serwera MS SQL.
SharePoint
Sprawdza status usług Windows serwera Sharepoint, liczbę odrzuconych żądań,
wielkość cache oraz liczbę zakolejkowanych żądań
Inne
AdRem NetCrunch 8 Server
Monitoruje usługi Windows serwera NetCrunch
Serwer Apache (automatyczny)
Szczegółowy raport serwerów Apache Silnik monitorujący Apache musi być włączony
ARCServe
Monitoruje dziennik zdarzeń Windows w poszukiwaniu komunikatów o błędach
Avaya Modular Messaging Server
Monitoruje najważniejsze usługi Windows
Blackberry Enterprise Service (BES10)
Monitoruje najważniejsze usługi Windows BES10
CiscoWorks Lan Management
Monitoruje najważniejsze usługi Windows Lan Management
Lotus Domino Server (SNMP)
Monitoruje najważniejsze liczniki wydajnościowe takie jak wielkość cache bazy
danych, liczbę trwających lub niedostarczonych wiadomości, problemy z routingiem
i inne
Oracle 11.2.0
Monitoruje najważniejsze liczniki wydajnościowe takie jak wielkość bufora logów,
usługi Windows i inne
Akcje
Uruchom program Windows
Program może być kopiowany i uruchomiony na wybranym urządzeniu.
Uruchom skrypt Windows
Uruchom skrypt, który może być kopiowany i uruchomiony na wybranym
urządzeniu przez dany host skryptujący.
Zakończ proces Windows
Kończy proces według o określonej nazwie (tylko węzły Windows).
Uruchom, Zatrzymaj, Przerwij usługę Windows
Przeprowadza akcję kontrolną na danej usłudze. (Określ usługę według po nazwie
bądź wybierz ją z listy uruchomionych usług).
Linux
NetCrunch monitoruje system Linux bezagentowo używając skryptu SSH, który jest kopiowany
automatycznie do zdalnego urządzenia. W celu rozpoczęcia monitorowania systemu Linux musisz
ustawić typ urządzenia węzła jako Linux po to, by NetCrunch mógł go właściwie rozpoznać.
Przygotowywanie węzła do monitorowania systemu Linux
1.
Otwórz Ustawienia węzła Typ i ustaw typ urządzenia na Linux (Klasa
Urządzenia: Serwer/Stacja Robocza, System Operacyjny: Linux).
2. Po ustawieniu typu urządzenia zamyka się okienko Ustawień węzła w celu
zapisania zmian i umożliwieniu silnikowi monitorującemu Linux
uwzględnienie zmian. Kliknij OK .
3.
Otwórz Ustawienia węzła Monitorowanie . Teraz możesz zobaczyć
parametry do monitorowania systemu Linux. Jeśli nie używasz ustawień
domyślnych dla Linux, wprowadź dane uwierzytelniające SSH w
Narzędzia Opcje Monitorowanie Ustawienia domyślne logowania .
Pakiety monitorowania dla Linux
Monitoruje najistotniejsze wskaźniki wydajnościowe takie jak wykorzystanie pamięci i procesora,
ilość wolnego miejsca na dysku, dostępnego swap oraz tworzy raport serwera Linux.
System operacyjny musi być Linux
Akcje
Uruchom skrypt SSH
Uruchom skrypt używając połączenia SSH, może on być skopiowany i uruchomiony
na wybranym urządzeniu przez dany host skryptujący.
Skrypty
Wyłącz urządzenie Linux
Uruchom ponownie urządzenie Linux
Zrestartuj urządzenie Linux
Zamontuj CD-ROM
Odmontuj CD-ROM
BSD
Pakiety Monitorowania
Monitoruje najistotniejsze wskaźniki wydajnościowe takie jak wykorzystanie pamięci i procesora,
ilość wolnego miejsca na dysku oraz tworzy raport dla BSD.
System operacyjny BSD
Akcje
Uruchom skrypt SSH
Uruchom skrypt używając połączenia SSH, może on być skopiowany i uruchomiony
na wybranym urządzeniu przez dany host skryptujący.
Mac OS X
Pakiety monitorowania
Monitoruje najistotniejsze wskaźniki wydajnościowe takie jak wykorzystanie pamięci i procesora,
ilość wolnego miejsca na dysku oraz tworzy raport dla Mac OS X.
System operacyjny Mac OS X
Akcje
Uruchom skrypt SSH
Uruchom skrypt używając połączenia SSH, może on być skopiowany i uruchomiony
na wybranym urządzeniu przez dany host skryptujący.
Inne systemy operacyjne
VMWare ESX/ESXi
NetCrunch obsługuje bezpośrednio monitorowanie ESX i ESX/i (nie jest wymagane VMCenter).
Przeczytaj więcej w Monitorowanie VMWare ESX/ESXi.
Novell NetWare
Tak jak każdy system, NetWare posiada wstępnie zainstalowanego agenta SNMP. Jego
monitorowanie jest możliwe przy użyciu SNMP.
IBM AIX and AS/400
Systemy IBM AIX oraz AS/400 mogą być monitorowane przez SNMP..
Pakiety monitorowania IBM
AIX (SNMP)
Monitoruj procesor, pamięć i system plików
AS/400 (SNMP)
Monitoruj procesor, pamięć, błędy, sesje, sterownik RWS
Sprzęt Komputerowy
Monitorowanie aplikacji
Monitorowanie aplikacji Windows
NetCrunch zawiera wstępnie zdefiniowane pakiety monitorowania dla najpopularniejszych
aplikacji Windows.
Forefront TMG 2010
Monitoruj najważniejsze usługi Windows oraz liczniki wydajnościowe TMG 2010, takie
jak cache serwera, liczba odrzuconych pakietów, żądań proxy i inne
Exchange 2003
Monitoruje najważniejsze usługi Windows serwera Exchange, dziennik zdarzeń
Windows w poszukiwaniu błędów oraz sprawdza ważne dane wydajnościowe dla
skrzynki email oraz kolejek SMTP
Exchange 2007-2010
Exchange 2007-2010 Client Access Server
Monitoruje najważniejsze usługi Windows oraz liczniki wydajnościowe Client Access
Server, generuje Raport Dostępności IMAP4 oraz Raport Dostępności POP3
Exchange 2007-2010 Mailbox Access Server
Monitoruje najważniejsze usługi Windows oraz liczniki wydajnościowe Mailbox
Access Server
Exchange 2007 - 2010 Transport Access Server
Monitoruje najważniejsze usługi Windows oraz liczniki wydajnościowe Transport
Access Server, generuje Raport dostępności SNMP
IIS
Monitoruje najważniejsze liczniki wydajnościowe takie jak liczba zapytań ASP, liczba
prywatnych bajtów IIS oraz sprawdza dziennik zdarzeń Windows w poszukiwaniu
błędów ASP, SMTP oraz WWW
Serwer ISA
Monitoruje najważniejsze liczniki wydajnościowe, usługi Windows oraz błędy
pochodzące z Serwera ISA w dzienniku zdarzeń Windows
MS BizTalk Server 2009/2010
Monitoruje najważniejsze usługi Windows serwera BizTalk
MS Dynamics AX 2012
Monitoruje najważniejsze usługi Windows serwera MS Dynamics
MS Dynamics CRM 2011
Monitoruje najważniejsze usługi Windows oraz błędy w dzienniku zdarzeń Windows
MS Dynamics NAV Server
Monitoruje status usługi Microsoft Indexing Service
MS Project Server
Monitoruje najważniejsze usługi Windows serwera MS Project
Serwer MS SQL
Monitoruje najważniejsze dane wydajnościowe, usługi sieciowe oraz Windows oraz
dziennik zdarzeń w poszukiwaniu ostrzeżeń i błędów. Zawiera również kilka
raportów:
Analiza Procesora Wąskie Gardło, Wykorzystanie Dysku i Wydajności, Analiza
Wykorzystania Pamięci, Raport CPU Serwera MS SQL, Raport I/O Serwera MS SQL.
SharePoint
Sprawdza status usług Windows serwera Sharepoint, liczbę odrzuconych żądań,
wielkość cache oraz liczbę zakolejkowanych żądań
Inne
AdRem NetCrunch 8 Server
Monitoruje usługi Windows serwera NetCrunch
Serwer Apache (automatyczny)
Szczegółowy raport serwerów Apache Silnik monitorujący Apache musi być włączony
ARCServe
Monitoruje dziennik zdarzeń Windows w poszukiwaniu komunikatów o błędach
Avaya Modular Messaging Server
Monitoruje najważniejsze usługi Windows
Blackberry Enterprise Service (BES10)
Monitoruje najważniejsze usługi Windows BES10
CiscoWorks Lan Management
Monitoruje najważniejsze usługi Windows Lan Management
Lotus Domino Server (SNMP)
Monitoruje najważniejsze liczniki wydajnościowe takie jak wielkość cache bazy
danych, liczbę trwających lub niedostarczonych wiadomości, problemy z routingiem
i inne
Oracle 11.2.0
Monitoruje najważniejsze liczniki wydajnościowe takie jak wielkość bufora logów,
usługi Windows i inne
Monitorowanie niestandardowe
Korzystanie z usług i liczników Windows
Możesz przeglądać różne pakiety monitorowania zdefiniowane w NetCrunchu. Wszystkie inne
aplikacje mogą być monitorowane w podobny sposób. Świetnie, jeśli obsługują one liczniki
perfmon; w przeciwnym razie możesz polegać na monitorowaniu usług Windows, oraz
parametrów procesora i pamięci dla określonych procesów.
Tworzenie skryptów dla Open Monitora NetCruncha
Jest to inna możliwość monitorowania aplikacji Windows jak również innych aplikacji, łącznie z
hostowaną aplikacją zdalną a nawet stroną internetową.
Możesz stworzyć skrypt, który będzie zbierał potrzebne informacje dla NetCruncha, możesz
również sam zmodyfikować istniejącą już aplikację by wysłała zapytania REST-owe.
Nie wymaga to wiele programowania, ponieważ możesz użyć cUrl-a, projektu opensource-owego
dostępnego dla prawie wszystkich platform.
Możesz go znaleźć pod adresem:
Przeczytaj więcej o Niestandardowe monitorowanie przy użyciu NetCrunch Open Monitor
Monitorowanie VMWare ESX/ESXi
NetCrunch obsługuje 5 wersję ESX/i. Łączy się on bezpośrednio z serwerami ESX, więc nie wymaga
instalacji vSphere. NetCruncha zawiera wstępnie skonfigurowane automatyczne Pakiety
Monitorowania dla ESX które wymagają, by typ urządzenia dla węzła ustawiony był jako ESX.
Status sprzętu ESX
NetCrunch śledzi wszystkie statusy sprzętu udostępniane przez serwer ESX.
Liczniki mogą być monitorowane przez ESX lub dzięki użyciu liczników instancji maszyny VM.
Liczniki wydajnościowe
NetCrunch zawiera liczniki zarówno dla systemów hosta ESX i guesta VM.
Możesz ustawić wyzwalacze na tych wartościach stosując Wyzwalacze zdarzeń dla liczników
Podsumowanie - Obiekt licznika
Obiekt dostarcza liczniki wydajnościowe dla danego serwera ESX.
Zużycie CPU %
Wykorzystanie Pamięci %
Wskaźnik IO dysku w bajtach na sekundę
Obciążenie Sieci w bajtach na sekundę
Liczba uruchomionych Maszyn Wirtualnych
Liczba wszystkich Maszyn Wirtualnych
Czas Działania
Używany CPU Hz
Używana Pamięć w bajtach
Maszyna Wirtualna - Obiekt licznika
Obiekt zapewnia liczniki wydajnościowe dla danego systemu guesta (VM).
Zużycie CPU %
Wykorzystanie Pamięci Guesta %
Wykorzystanie Pamięci Hosta %
Używana Pamięć guesta w bajtach
Używana Pamięć hosta w bajtach
Obciążenie Sieci Bajty na sekundę
Używany CPU Hz
Ustawianie alertów
Jeśli zechcesz dodać alerty do pojedynczego serwera ESX przejdź do
Ustawienia węzła Monitorowanie . Możesz dodać nowy lub nadpisać reguły alertu zdefiniowane
przez pakiet monitorowania ESX.
Druga opcja polega na zmodyfikowaniu pakietu monitorowania; przejdź do
Settings Monitoring Settings i edytuj pakiet monitorowania VMWare ESX/ESXi.
Dodawanie guestów ESX/ESXi
Ustawienia węzła Monitorowanie ESX/ESXi
Możesz zdecydować się na automatyczne dodawanie każdego systemu guest. Będzie on
automatycznie monitorowany zgodnie z predefiniowanym automatycznym pakietem
monitorowania.
Opcja ta jest domyślnie wyłączona.
Kiedy jednak jest ona włączona a ty chciałbyś usunąć z Atlasu niektóre guest VM musisz ustawić
określone wykluczenia w Widoku sieci, inaczej maszyna będzie dodawana ponownie.
Monitorowanie ruchu w sieci
NetCrunch obsługuje dwie technologie, które pozwalają na monitorowanie ruchu w sieci. Pierwsza
z nich zbiera informacje o ruchu na poszczególnych portach z przełączników sieciowych. Druga
natomiast zbiera dane dotyczące przepływu z ruterów i przełączników sieciowych.
Monitorowanie ruchu na portach przełączników sieciowych
Ponieważ przełączniki sieciowe zbierają dane statystyczne o ruchu na ich portach informacje te są
dostępne w widoku Segmentów Fizycznych. Widoki te mogą dać ci ogólny zarys ruchu pomiędzy
dwoma przełącznikami sieciowymi lub pomiędzy przełącznikiem sieciowym a niektórymi
serwerami.
Możesz zobaczyć zebrane informacje dotyczące ruchu z ostatniej godziny lub z ostatnich 24 godzin.
Kiedy wybierzesz link na mapie będzie wtedy mógł otworzyć szczegóły stanu połączenia i historię
ruchu dla tego połączenia.
Monitorowanie ruchu przy użyciu NetFlow
Wstęp
Na dzisiejszym rynku istnieje wiele formatów exportowania flow-ów. NetFlow jest znakiem
towarowym Cisco (cflow), ale jest także wiele podobnych protokołów, takich jak: jFlow, rFlow,
NetStream, AppFlow i sFlow.
Jeśli chodzi o zestaw protokołów NetFlow najczęściej można spotkać wersję 5 (obsługiwaną przez
większość urządzeń), połączone wersje v5/v7 (przełączniki Catalyst) i wersję 9 na nowszych
urządzeniach.
Obsługiwane technologie flow
NetCrunch obsługuje następujące protokoły flow: - NetFlow v1, v5, v8, v9 i IPFix, - NetStream CFlow - AppFlow - rFlow
NetCrunch zbiera i analizuje flow-y agregując je w zakresach 15 minut i 1 godziny. To daje ci
możliwość przeanalizowania danych w krótkim okresie czasu i przechowywania trendów
wydajności przez długi czas.
Obecnie NetCrunch obsługuje pojedynczą agregację flow-u, więc może on otrzymywać dane z
wielu źródeł przepływu, ale będą one zbierane razem na jednym wykresie.
Zastrzeżenie dotyczące sFLow
NetCrunch może otrzymywać sFlow, ale statystyczny charakter protokołu wymaga odrębnego
przetwarzania i agregacji danych w zdecydowanie dłuższym okresie czasu.
Widoki NetFlow
Wykresy NetFlow
Dashboards NetFlow
NetCrunch pokazuje ogólną statystykę przepływu ruchu w górnej części Pulpitu Atlasu.
Pokazuje on bieżącą statystykę zbiorczą ze wszystkich źródeł przepływu, które wysyłają dane do
NetCruncha.
Ruch na węźle
Urządzenia SNMP
SNMP został opracowany na podstawie UNIX w 1988 roku - obecnie więc stanowi on raczej dojrzałą
technologię. Pomimo różnych nowych protokołów jest on dzisiaj szeroko stosowanym protokołem
zarządzania. SNMP zdefiniowany jest w RFC (Request For Comments - Wniosek o przedstawienie
uwag) przez zespół IETF (Internet Engineering Task Force) i pojawia się on wszędzie: na serwerze,
stacji roboczej, ruterze, zaporze firewall, przełączniku sieciowym, centrali, drukarce, telefonie IP,
aplikacjach, itp.
Wersje SNMP
Obecnie większość urządzeń obsługuje SNMP v2c. Istnieją także agenty dla systemów
operacyjnych, ale jeśli nie jest to SNMPv3 mogą one być traktowani jako luka w zabezpieczeniach.
Najnowszy sprzęt zwykle obsługuje SNMP v3, która zwiększa bezpieczeństwo protokołu
(uwierzytelnianie i szyfrowania). NetCrunch obsługuje wszystkie wersje SNMP: SNMP v1, SNMP v2c i
SNMP v3, włącznie z dekodowaniem trapów. Wdrażanie NetCrunch SNMP v3 obsługuje
następujące algorytmy szyfrowania SNMP v3: DES, 3DES, AES128, AES 192 oraz AES 256.
Profile SNMP
NetCrunch wprowadza pojęcie profilów SNMP. Pozwalają ci one używać tych samych ustawień
bezpieczeństwa SNMP dla wielu węzłów. Profile SNMP obejmują ustawienia potrzebne do
komunikowania się z poszczególnymi agentami SNMP.
Profile definiują wersje protokołu SNMP i informacje związane z wersją protokołu oraz ustawienia
bezpieczeństwa: community (SNMP v2); lub użytkownika uwierzytelnionego, hasło jak i algorytm
szyfrowania, który ma być użyte (SNMP v3).
Dodatkowo, profil pozwala na określenie różnych protokołów, które mają być użyte do operacji
odczytywania i zapisywania. Na przykład możesz skonfigurować program tak, by używać SNMP v2
do odczytu i zablokować zapisywanie.
Aby otrzymywać i dekodować trapy SNMPv3, profil musi być uzupełniony o sekcje
"Powiadomienia".
Monitorowanie zmiennych SNMP
Aby uzyskać dostęp do danych SNMP na poszczególnym węźle musisz włączyć na nim SNMP
poprzez Ustawienia węzła SNMP . W celu stworzenia alertu na wartości licznika SNMP musisz
skonfigurować wyzwalacz zdarzenia.
Ustawianie progów
Wybierz węzeł i otwórz Ustawienia węzła Monitorowanie , gdzie możesz zobaczyć sekcję
dotyczącą SNMP oraz czujnik SNMP trap. Teraz możesz wybrać jeden z Wyzwalacze zdarzeń dla
liczników, a następnie wybrać zmienną SNMP jako licznik.
Dla liczników SNMP istnieją następujące opcje:
Baza danych MIB
Aby wybrać zmienną SNMP możesz przeglądać dane MIB SNMP - wymaga to
najpierw przekompilowania danych MIB by znalazły się w bazie danych MIB.
NetCrunch posiada bazę prawie 4000 popularnych MIBów. Możesz je pobrać jak
również użyć kompilatora MIB w NetCrunchu, by rozszerzyć swoją bazę danych MIB.
Wstępnie zdefiniowane liczniki
Druga opcja polega na wyborze z wstępnie określonych liczników SNMP - są to
najczęściej używane liczniki. Możesz rozszerzyć tą listę na przyszły użytek by uniknąć
żmudnego przeszukiwania drzewa MIB.
OID licznika
Opcja ta pozwala ci wprowadzić dowolny numer OID - możesz go otrzymać z
urządzenia używającego prostego narzędzia jak MIB Walker. Pozwala to na dostęp
do danych SNMP nawet jeśli nie posiadasz MIB dla tego urządzenia.
Tworzenie pakietu monitorowania dla SNMP
Ustawienia Ustawienia monitorowania
Podczas tworzenia nowego pakietu monitorowania pamiętaj, by zaznaczyć opcję wymagany SNMP.
Widoki SNMP
SNMP opisuje jedynie zmienne i operacje pobierz/ustaw (get/set), a przeglądanie drzewa MIB OID
jest raczej trudne. Tabele SNMP często odnoszą się do innych tabel, a surowe dane nie są czytelne.
Widoki SNMP w NetCrunchu pozwalają tworzyć tabele i formularze, które są bardziej czytelne dla
człowieka pozwalając tym samym na odczyt i wprowadzanie danych SNMP.
Dodatkowo, widoki są automatycznie zarządzane zgodnie z typem urządzenia i obsługiwanym MIB.
Otrzymywanie trapów SNMP
Sprawdź, czy odbiornik trapów SNMP jest włączony.
Ustawienia Zewnętrzne źródła zdarzeń Pułapki SNMP
Ustawienia węzła Monitorowanie lub
Ustawienia Ustawienia monitorowania
NetCrunch pozwala otrzymywać trapy SNMPdla wszystkich wersji SNMP. W celu zdefiniowania
alertu dla trapu węzeł musi mieć przypisany profil SNMP. Dla pułapek SNMPv3, profil musi również
posiadać wypełnioną sekcję "Powiadomienia" wraz z nazwą użytkownika, hasłem oraz typem
szyfrowania.
Przesyłanie trapów SNMP
Ustawienia Zewnętrzne źródła zdarzeń Pułapki SNMP
Po otrzymaniu trapu SNMP możesz przesłać go do innego managera SNMP.
Kompilator MIB
Kompilator MIB w NetCrunchu pozwala rozszerzyć bazę danych MIB w NetCrunchu używaną do
wybierania trapów SNMP i zmiennych podczas konfiguracji i w procesie resolwowania OID-ów dla
przychodzących danych SNMP (trapów).
Jest to zaawansowany wielostopniowy kompilator z możliwością ustawiania aliasów nazw modułu
w celu kompilacji modułów, których w innym wypadku nie dałoby się kompilować.
Zewnętrzne źródła zdarzeń
Zobacz, jak możesz tworzyć alerty dla wiadomości syslog, trapów SNMP oraz wpisów w dzienniku
zdarzeń Windows.
NetCrunch może działać jako serwer dziennika dla zdarzeń zewnętrznych. Może on przechowywać
je w Dzienniku zdarzeń NetCruncha i przeprowadzać określone akcje alertowe (tj. powiadomienia)
jako odpowiedzi.
Serwer Syslog
Odbiornik
Ustawienia Zewnętrzne źródła zdarzeń
Możesz zmienić port, na którym NetCrunch nasłuchuje wiadomości syslog (domyślnie 514) i
ustawić opcję, która przekieruje każdą wiadomość do innego serwera syslog.
Grupowanie wiadomości
NetCrunch czeka na odpowiedź określoną ilość czasu i grupuje takie same wiadomości. Pomaga to
uniknąć zalewu dużą ilością takich samych wiadomości. Może się to zdarzyć w wypadku awarii
urządzenia bądź usługi.
Konfigurowanie alertów syslog
Konfigurowanie serwera syslog w NetCrunchu jest pierwszym krokiem - następnym jest tworzenie
alertów.
Możesz dodać alert do węzła, który wysyła wiadomości syslog i określić warunek filtrowania
otrzymanych wiadomości. Możesz więc tworzyć różne alerty dla różnych wiadomości.
Jedynie te wiadomości, które odpowiadają zdefiniowanym alertom (filtrom) przekazywane są do
NetCruncha, podczas gdy inne są odrzucane.
Przejdź do Ustawienia Ustawienia monitorowania lub Ustawienia węzła Monitorowanie i
dodaj alert klikając na kafelek Własny w sekcji Monitorowanie Węzła, następnie dodaj alert klikając
Dodaj alert i wybierz Stwórz nowy komunikat syslog.
Otrzymywanie trapów SNMP
NetCrunch otrzymuje trapy SNMPv1, 2 i 3. Może on też przekazywać otrzymywane trapy dalej do
innego managera SNMP. Możesz ustawić przekazywanie w opcjach
Narzędzia Opcje Monitorowanie Pułapki SNMP
Odbiornik
Ustawienia Zewnętrzne źródła zdarzeń
Na stronie Ustawień możesz sprawdzić obecny stan odbiornika trapów SNMP, jeśli nie jest on
włączony kliknij przycisk, a następnie włącz go i ustaw jego opcje.
Możesz zmienić port, na którym NetCrunch nasłuchuje trapów SNMP (domyślnie 162) i ustawić
opcję przesyłania trapów do innego managera SNMP.
Grupowanie wiadomości trapów
NetCrunch czeka na odpowiedź określoną ilość czasu i grupuje takie same wiadomości. Pomaga to
uniknąć zalewu dużą ilością takich samych wiadomości.
Konfigurowanie alertu trapu SNMP
Możesz dodać alert do węzła, który wysyła trap SNMP tylko wtedy, jeśli węzeł jest oznaczony jako
zarządzalny przez SNMP ( Ustawienia węzła SNMP ).
Jeśli węzeł nie został zaznaczony jako zarządzalny przez SNMP najpierw musisz zapisać zmiany
zamykając okienko i ponownie je otwierając.
Teraz możesz przejść do
z grupy SNMP.
Ustawienia węzła Monitorowanie i dodać Otrzymany alert trapu SNMP
Aby dodać trap SNMP do pakietu monitorowania musi on posiadać zaznaczoną opcję wymagany
SNMP; w innym wypadku zdarzenia SNMP nie będą widoczne.
Monitorowanie dziennika zdarzeń Windows
Ustawienia Zewnętrzne źródła zdarzeń
Monitorowanie dziennika zdarzeń jest domyślnie włączone. W rzeczywistości nie jest to tylko
pasywny odbiornik jak SYSLOG lub trap SNMP. Łączy się on z urządzeniem zdalnym i wymaga
uwierzytelnienia po to, by zarejestrować się do zdarzeń w dzienniku zdarzeń Windows. Jest to
rozszerzenie silnika monitorowania Windows.
Kiedy użyjesz przycisku Dziennik zdarzeń Windows na ekranie Ustawień będziesz mógł zmienić
opcje ogólne silnika dziennika zdarzeń Windows.
Grupowanie wpisów w dzienniku zdarzeń
NetCrunch czeka określoną ilość czasu i grupuje wpisy dziennika zdarzeń Windows.
Konfigurowanie alertu dziennika zdarzeń Windows
Monitorowanie dziennika zdarzeń Windows wymaga tego samego, co monitorowanie systemu
Windows. Węzeł musi być węzłem typu Windows, Silnik Windows i monitorowanie Dziennika
Zdarzeń muszą być włączone na węźle ( Ustawienia węzła Monitorowanie ).
Następnie możesz przejść do Ustawienia węzła Monitorowanie i dodać Otrzymany wpis
dziennika zdarzeń Windows w sekcji Windows.
Konfiguracja Monitorowania Windows
Zaznajamiając się z tym rozdziałem ułatwisz sobie proces monitorowania twojego systemu Windows.
NetCrunch może monitorować systemy Microsoft Windows bez potrzeby instalowania
dodatkowych agentów. Jednak z powodu surowych zasad bezpieczeństwa, monitorowanie zdalne
możliwe jest jedynie po przeprowadzeniu konfiguracji wstępnej, która zależy od środowiska
twojego systemu Windows.
SERWER MONITORUJĄCY
Serwer NetCruncha może być zainstalowany na Serwerze Windows 2003/2003 R2, Serwerze
Windows 2008/2008 R2 lub na Serwerze Windows 2012. Jeśli zarządzasz większością serwerów
przez Active Directory lepiej jest zainstalować NetCrunch na urządzeniu w domenie Active
Directory. Ułatwia to konfigurację.
MONITOROWANE SYSTEMY
SERWERY
Większość systemów serwerów posiada włączone zapory firewall, które blokują zdalne
administrowanie. Jest to pierwsza rzecz, którą musisz zmienić. Jest to łatwe do skonfigurowania,
szczególnie jeśli zarządzane przez Zasady Grupy Active Directory. W przeciwnym razie będziesz
musiał konfigurować serwery osobno, możesz to zrobić używając prostego skryptu (do pobrania z:
www.adremsoft.com/download/SetWinForNC.zip).
STACJE ROBOCZE
Jeśli zarządzasz twoimi stacjami roboczymi przez Active Directory ich przygotowanie do
monitorowania będzie takie same jak w przypadku serwerów (przez Zasady Grupy Active Directory
lub używając skryptu).
Monitorowanie stacji roboczych w Grupach Roboczych jest trochę trudniejsze do skonfigurowania,
ponieważ począwszy od systemu Windows Vista wszystkie późniejsze systemy używają UAC
(Kontroli Konta Użytkownika). Nie pozwala ona na zdalne połączenia by dziedziczyć prawa
administracyjne z lokalnej grupy Administratorów. W tym przypadku masz wybór, by użyć
wbudowanego lokalnego konta Administratora lub by stworzyć nowe konto i ręcznie przypisać do
niego odpowiednie prawa.
PRZEGLĄD KROKÓW KONFIGURACJI
1. Ustawienie Praw Dostępu
Do monitorowania NetCrunch potrzebuje konta użytkownika, które posiada
właściwe prawa dostępu do DCOM, WMI (root\cimV2) oraz (Read Access) do
klucza rejestru (HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Perflib. Najłatwiejszym sposobem, w jaki możesz to
zrobić jest dodanie tego użytkownika do grupy lokalnych Administratorów.
2. Ustawienie Zasad Firewall
Zasada Firewall musi pozwalać na ruch RCP, Monitorowanie Wydajności,
Łącza Nazwane oraz WMI.
3. Aktywowanie Monitorowania PerfMon
Usługa Rejestru Zdalnego musi być uruchomiona a typ jego autostartu
powinien być ustawiony na Automatyczny.
4. Wyłączanie ograniczeń zdalnego dostępu dla UAC
Ograniczenia zdalnej Kontroli Konta Użytkownika muszą zostać wyłączone w
przypadku serwerów poza Domeną.
Wymaga to zmiany wartości klucza rejestru:
KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\System\LocalAccountTokenFilterPolicy
KONFIGURACJA DOMENY ACTIVE DIRECTORY
Note:
Poniższa procedura wymaga praktycznej znajomości Użytkowników i Komputerów Active
Directory oraz Narzędzi Administracyjnych Zarządzania Zasadami Grupy.
Jeśli zarządzasz większością serwerów używając Active Directory najlepszym rozwiązaniem jest
zainstalowanie NetCruncha na serwerze w domenie Active Directory oraz stworzenie osobnego
użytkownika do monitorowania. W takim przypadku powinieneś przerwać instalację i
skonfigurować najpierw twój Active Directory. Do instalacji NetCruncha możesz powrócić po tym,
jak twoja konfiguracja zostanie rozszerzona na wszystkie serwery; proces ten zajmuje około 2
godzin.
Dzięki temu NetCrunch będzie w stanie wykryć wszystkie serwery w Active Directory i
automatycznie skonfigurować dla nich monitorowanie. Inne serwery w niezaufanych domenach
lub grupach roboczych mogą być konfigurowane osobno (patrz rozdział Konfiguracja Osobnych
Serwerów Windows).
USTAWIANIE PRAW DOSTĘPU
KROK 1 - TWORZENIE UŻYTKOWNIKA DO MONITOROWANIA
Stwórz konto użytkownika Active Directory (na przykład nc-mon-user), które będzie używane przez
Serwer NetCruncha w celu monitorowania. W późniejszej fazie instalacji NetCruncha zostaniesz
zapytany o dane uwierzytelniające dla tego użytkownika.
KROK 2 - USTANAWIANIE PRAW DLA UŻYTKOWNIKA
Konto użytkownika wymaga praw administracyjnych do wszystkich monitorowanych komputerów
z systemem Windows (łącznie z serwerem, na którym zainstalowany jest Serwer NetCruncha).
Istnieją dwa różne sposoby, aby tego dokonać zależne od struktury twojego Active Directory oraz
twoich potrzeb:
JEŚLI W POJEDYNCZEJ DOMENIE GDZIE CHCESZ MONITOROWAĆ WSZYSTKIE URZĄDZENIA
Dodaj stworzone konto użytkownika do wstępnie zdefiniowanej grupy Administratorów Domen
Active Directory.
JEŚLI W WIELU ZAUFANYCH DOMENACH LUB JEŚLI TYLKO PODZBIÓR KOMPUTERÓW WYMAGA MONITOROWANIA
Musisz użyć zasad grupy, aby zmodyfikować lokalną grupę Administratorów (na każdym
monitorowanym urządzeniu z system Windows).
a) Stwórz grupę Active Directory o nazwie Użytkownicy Monitorujący i dodaj wcześniej stworzone
konto użytkownika (nc-mon-user) do tej grupy.
Note:
W lesie z wieloma domenami domyślny zakres grupy Active Directory (który jest Ogólny)
powinien być wystarczający dla tej grupy, ponieważ grupy ogólne mogą być używane do
przypisywania zezwoleń do zasobów w dowolnej domenie w lesie.
b) Stwórz nowy Obiekt Zasad Grupy (GPO) i nazwij go, na przykład członkostwo grupy
Administratorów Lokalnych dla NetCruncha.
c) Stwórz zasadę członkostwa grupy dla Użytkownika Monitorującego.
Przejdź do:
Computer Configuration
Policies
Windows Settings
Restricted Groups i
Security Settings
dodaj Użytkowników Monitorujących do lokalnej grupy Administratorów używając sekcji Ta grupa
jest członkiem d) Połącz członkostwo grupy Lokalnych Administratorów NetCruncha GPO z
odpowiednimi Jednostkami Organizacyjnymi (OU) w twojej domenie (domenach) Active Directory.
USTAWIANIE ZASAD FIREWALL
1. Stwórz nowy Obiekt Zasad Grupy i nazwij go, na przykład "Zasady Windows
Firewall do monitorowania przez NetCrunch".
2. By skonfigurować oba wbudowane typy firewall w maszynie Windows, którą
chcesz monitorować użyj dwóch różnych gałęzi w GPO:
a. Dla systemu XP i Serwera 2003 R2
Przejdź do:
Computer Configuration Administrative Templates
Connections Windows Firewall Domain Profile
Network
Network
i ustaw te opcje na Włączone:
Windows Firewall: Zezwól na wyjątek udostępniania pliku
wejściowego i drukarki
Windows Firewall: Zezwól na wyjątek wejściowej
administracji zdalnej
b. Dla systemu Vista /7/8 oraz Serwera 2008/2008 R2/2012
Przejdź do:
Computer Configuration Policies Windows Settings
Windows Firewall with Advanced Security
Security Settings
i dodaj te zasady do Zasad Wejściowych, wybierając je ze wstępnie
zdefiniowanej listy:
Udostępnianie Pliku i Drukarki
Administracja Zdalna
3. Połącz zasady Windows Firewall dotyczące monitorowania przez NetCrunch
GPO do odpowiednich Jednostek Organizacyjnych (OU) w twojej domenie
(domenach) Active Directory.
Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest dostosowanie zasad
administracji zdalnej przez zawężenie listy dozwolonych adresów IP jedynie
do adresu twojego Serwera NetCruncha.
URUCHAMIANIE MONITOROWANIA PERFMON
1. Stwórz nowy Obiekt Zasad Grupy i nazwij go, na przykład Usługi Windows do
monitorowania przez NetCrunch.
2. Zainstaluj usługę Rejestru Zdalnego.
Przejdź do:
Computer Configuration
System Services
Policies
Windows Settings
Security Settings
i ustaw tryb autostartu usługi Rejestru Zdalnego Windows na Automatyczny.
3. Połącz utworzone GPO Usługi Windows dla monitorowania przez NetCrunch do
odpowiednich Jednostek Organizacyjnych (OU) w twojej domenie
(domenach) Active Directory. Tuż po odświeżeniu zasad usługa powinna
natychmiastowo rozpocząć się na każdym z komputerów.
Note:
Domyślnie wbudowany firewall w systemie Windows nie blokuje ruchu wychodzącego; jeśli to
zmieniłeś dodaj zasady o tych samych nazwach ze wstępnie zdefiniowanej listy Zasad
Wychodzących.
KONFIGURACJA OSOBNYCH SERWERÓW WINDOWS
USTAWIANIE PRAW DOSTEPU
Używając poleceń powłoki stwórz konto nc-mon-user i dodaj go do grupy lokalnych
Administratorów.
net user /add nc-mon-user <Password>
net localgroup Administrators /add nc-mon-user
USTAWIANIE ZASAD FIREWALL
Dla Serwera Windows 2003 i Serwera 2003 R2:
netsh firewall set service type=fileandprint scope=all profile=all
netsh firewall set service type=remoteadmin scope=all profile=all
Dla Serwera Windows 2008, Serwera Windows 2008 R2 oraz Serwera Windows 2012
Możesz stworzyć zasadę dla adresu IP tylko w serwerze NetCruncha.
netsh advfirewall firewall add rule name="NC-Mon" dir=in action=allow remoteip="%IP%"
netsh advfirewall firewall add rule name="NC-Mon" dir=out action=allow remoteip="%IP%"
URUCHAMIANIE MONITOROWANIA PERFMON
Zainstaluj autostart usługi Rejestru Zdalnego i rozpocznij usługę.
WMIC SERVICE where name=”RemoteRegistry” call ChangeStartMode StartMode=Automatic
WMIC SERVICE where name=”RemoteRegistry” call StartService
WYŁĄCZANIE ZDALNYCH OGRANICZEŃ UAC
Zmodyfikuj zachowanie UAC dla Serwera Windows 2008/2008 R2 i Serwera Windows 2012
http://support.microsoft.com/kb/951016
KOMPLETNY SKRYPT MOŻESZ POBRAĆ Z:
Podsumowanie Technologii Używanych przez NetCrunch
Technologie Windows zostały opracowane warstwa po warstwie. Jedna na drugiej. Na przykład RCP
pracuje na Łączach Nazwanych, Rejestr Zdalny potrzebuje RCP, a WMI używa DCOM, który używa
także RCP do komunikacji. Wszystko potrzebuje odpowiednich ustawień firewall i bezpieczeństwa.
Niżej znajduje się krótka lista technologii używanych przez NetCrunch, które wymagają właściwej
konfiguracji.
1. RPC i Łącza Nazwane – (Wymaga włączenia Udostępniania Plików, ustawień
firewall)
2. Rejestr Zdalny – (Wymaga ustawień firewall oraz działającej usługi Rejestru
Zdalnego)
3. WMI i DCOM – (Wymaga ustawień Firewall oraz ustawień bezpieczeństwa
DCOM i WMI)
Jest to proste, kiedy użytkownik wyznaczony do monitorowania jest członkiem lokalnej grupy
Administratorów - tak, jak opisano w niniejszym dokumencie. Jest to najłatwiejsza, lecz nie
najbezpieczniejsza metoda konfiguracji serwerów do monitorowania. W przypadku, gdy
bezpieczeństwo traktowane jest priorytetowo możliwe jest ustawienie dokładnych praw do
monitorowania konta.
Niestandardowe monitorowanie przy
użyciu NetCrunch Open Monitor
Przeczytaj, jak rozszerzyć możliwości monitorowania w NetCrunchu. Uruchamiaj programy i skrypty lub
przesyłaj dane z systemów zewnętrznych do NetCruncha.
Co może wykonywać NetCrunch Open Monitor?
Pozwala on na dostarczanie zewnętrznych danych numerycznych do NetCruncha. W efekcie
możesz ustawiać alerty (progi), tworzyć raporty oraz wyświetlać wykresy trendów. Jest on idealny
do monitorowania urządzeń zewnętrznych lub aplikacji używając własnego interfejsu. Silnik
NetCrunch Open Monitor nie jest przeznaczony do monitorowania wielu węzłów - stanowi on
prosty sposób by dostarczyć dane przez skrypt lub program, który działa na serwerze NetCruncha.
Dlatego liczniki dostarczone przez Open Monitor nie są powiązane z żadnym węzłem i pojawiają się
w zasobniku Danych Globalnych.
Format danych
Natywnie NetCrunch akceptuje dane w dwóch najbardziej popularnych formatach danych, ale
formaty te mogą być także rozszerzane przez skrypt przekształcający JavaScript. Na przykład
ostatnia wersja NetCruncha dodała również obsługę danych CSV przez taki skrypt; możesz
przeczytać o skrypcie przekształcającym na końcu tego rozdziału.
XML
<ncopenmon>
<counters>
<counter path="xobj/cnt.1">123</counter>
<counter path="xobj/cnt.2">245</counter>
</counters>
</ncopenmon>
JSON
{
"counters": {
"crm.emails-in-1h": 10.2,
"crm.emails-out-1h": 231
}
}
CSV
object,counter,instance,value
processor,% Utilization,_total,20
memory,private bytes,,23523578
Pierwsza linijka jest nagłówkiem (ignorowanym). Każda następna linijka jest licznikiem.
Wysyłanie danych do NetCruncha
NetCrunch może otrzymywać dane w formacie JSON lub XML. Przed wysłaniem jakichkolwiek
danych musisz stworzyć klucz API dla twoich zapytań. Jest to rodzaj prostej identyfikacji, która
upewnia serwer, że dane pochodzą od uprawnionego nadawcy. Aby to zrobić przejdź do:
Narzędzia Opcje Monitorowanie NetCrunch Open Monitor .
Najprostszym narzędziem, dzięki któremu możesz wysłać żądanie do NetCruncha jest projekt open
source cUrl dostępny dla prawie wszystkich platform. Możesz go znaleźć pod adresem: :
Czas retencji
Ponieważ NetCrunch nie wie, jak często zamierzasz przesyłać do niego dane musisz określić "czas
retencji" dla danych, po którym one wygasną i zostaną usunięte z pamięci.
Note:
Może to być używane także do pewnego rodzaju monitorowania typu heartbeat (puls). Jeśli
ustawisz czas retencji na 1 minutę, wtedy możesz oczekiwać danych co minutę. Możesz także
ustawić alert dla sytuacji brakujących danych. Brakujące dane oznacza, że NetCrunch nie
otrzymał danych w ciągu określonej ramy czasowej, która stanowi czas retencji przedłużony o
jedną minutę.
Protokół
Istnieją jedynie dwa polecenia, których możesz użyć. Jedno dla przesyłania kilku liczników przez
zakodowanie parametrów w URL, a drugie możesz używać do aktualizacji masowej.
GET /ncintf/rest/1/openmon/counter
Możesz przesyłać licznik używając komendy GET i parametrów w URL.
Na przykład:
<server-addres> /ncintf/rest/1/openmon/counter?crm%2Fday-orders=121&crm%2Fday-emails=234
POST /ncintf/rest/1/openmon/update
Na przykład:
{
"retain": 1,
"apikey": "MDAwMDAwMDAxM0FDRDhDQj==",
"counters": {
"PBX/line status.0" : 1,
"PBX/line status.1" : 0,
"PBX/version" : "Mock Phone System 1.0"
}
}
Pamiętaj, aby ustawić nagłówek zawartości MIME na "application/json".
Jak widzisz w powyższym przykładzie możesz przekazać dowolny typ danych jako licznik. Jednak
tylko liczniki numeryczne mogą być używane w zdarzeniach i trendach wartości progów. Inne
wartości mogą być używane wyłącznie w oknie Dane Open Monitor.
Uruchamianie programów lub skryptów
Narzędzia Opcje Monitorowanie NetCrunch Open Monitor
1. Kliknij
Dodaj źródło
2. Wybierz Plik
- odczyt danych z dysku.
3. Określ program lub skrypt do wykonania (skrypty mogą być w formacie JScript
lub VBScript z rozszerzeniem .js lub .vbs).
4. Ustaw Format Danych, którybędzie zwracał twój program.
5. Zależnie od twojego programu: możesz pozwolić na to by pole 'Nazwa pliku
danych" było puste, jeśli program zapisuje dane w standardowym
strumieniu wyjściowym (stdout) lub możesz dodać nazwę pliku w miejscu,
gdzie dane będą umieszczone.
6. Ustaw czas uruchamiania (domyślnie co minutę).
Proszę pamiętać, by określić pełne ścieżki dostępne dla usługi Serwera NetCruncha. Ponieważ
usługa działa na koncie zdefiniowanym podczas instalacji skrypty muszą być dostępne i będą one
dziedziczyć prawa Serwera NetCruncha.
Odczytywanie danych z pliku
Narzędzia Opcje Monitorowanie NetCrunch Open Monitor
1. Kliknij
Dodaj źródło .
2. Wybierz Plik
- odczyt danych z dysku.
3. Możesz zostawić puste pole w miejscu nazwy programu (dane mogą zostać
wpisane przez niektóre usługi lub zewnętrznie uruchamiany program).
4. Ustaw format danych.
5. Ustaw ścieżkę do pliku z danymi.
6. Ustaw czas odczytu (domyślnie co minutę). Proszę pamiętać, by określić
pełne ścieżki dostępne dla usługi Serwera NetCruncha. Ponieważ usługa
działa na koncie zdefiniowanym podczas instalacji skrypty muszą być
dostępne i będą one dziedziczyć prawa Serwera NetCruncha.
Pobieranie danych z usługi web
Narzędzia Opcje Monitorowanie NetCrunch Open Monitor
1. Kliknij
Dodaj źródło
2. Wybierz www
- odczyt danych z usługi REST HTTP/HTTPS.
3. Określ adres URL.
4. Ustaw format lub wybierz AUTO, wtedy format będzie automatycznie
ustawiony na podstawie otrzymanego nagłówka MIME.
5. Ustaw czas odczytu (domyślnie co minutę).
Przykładowe usługi możesz sprawdzić pod adresem:
http://www.adremsoft.com/dev/open-mon-test.php
lub
http://www.adremsoft.com/dev/open-mon-test-xml.php
Ograniczenia techniczne
Liczniki są globalne, nie możesz ich przypisać do węzła w bieżącej wersji NetCruncha. Liczniki muszą
być w postaci numerycznej a wszystkie liczby zmiennoprzecinkowe są zaokrąglane do najbliższej
wartości całkowitej. Liczniki są reprezentowane przez 64-bitowe liczby całkowite ze znakiem w
zakresie -9,223,372,036,854,775,808 do 9,223,372,036,854,775,806. Maksymalna dodatnia 64-bitowa
wartość całkowita jest zarezerwowana do reprezentowania wartości pustej, która wynosi
9,223,372,036,854,775,807. Nazwa licznika może być w postaci: Obiekt/Licznik/Instancja lub
Obiekt.Licznik.Instancja. Instancja jest opcjonalna.
Skrypty przekształcające dane
Skrypty mogą być zapisane w formacie JavaScript, który jest wykonywany w środowisku WSH z
E5Shim.js obsługującym rozszerzenia ECMA5. Aby dodać nowy format:
1. Stwórz skrypt łącznie z funkcją:
function transform(options, data) {...}
zwracający oczekiwany obiekt JavaScript.
2. Umieść skrypt w katalogu programu Serwer NetCruncha: Zwykle:
'c:\Program Files
(x86)\AdRem\NetCrunch\Server\7.0\External\openmon\formats'
Nazwa skryptu będzie także używana jako nazwa formatu.
Dodawanie źródła dla Open Monitora
Ustawienia NC Open Monitor lub
Narzędzia Opcje Monitorowanie NetCrunch Open Monitor
W tym okienku możesz określić źródła dla Silnika NetCrunch Open Monitor.
Podgląd danych Open Monitor
Narzędzia Dane Open Monitora NC
W Globalnych Danych Open Monitor możesz zobaczyć bieżące dane otrzymane lub pobrane przez
NetCrunch Open Monitor. Lista zawiera wszystkie dane łącznie z nienumerycznymi.
Ustawianie alertów dla danych w NetCrunch Open Monitor
Narzędzia Alertowanie i raportowanie Ustawienia
Aby ustawić alert dla danych odzyskanych/otrzymanych przez NetCrunch Open Monitor możesz
dodać progi do Pakietu Monitorowania Open Monitor umieszczonego na końcu listy grupy
Globalnej.
Note:
Domyślnie NetCrunch Open Monitor tworzy liczniki na podstawie istniejących danych. Po
skonfigurowaniu źródła dla NetCrunch Open Monitor i otrzymaniu danych będziesz mógł
zobaczyć liczniki.
Aby wprowadzić licznik ręcznie:
Kliknij Własne w okienku Dodaj licznik Open Monitor.
Zapobieganie fałszywym alertom
Zobacz, jak możesz w łatwy sposób zapobiec fałszywym alertom.
Istnieje kilka powodów otrzymywania fałszywych alertów, którym można łatwo zapobiec używając
NetCruncha.
Kiedy pewne urządzenie ulegnie awarii, wszystkie zdarzenia i inne urządzenia
zależne od zepsutego urządzenia powodują fałszywe (nadmiarowe) alerty.
Zbyt wrażliwe Wyzwalacze zdarzeń dla liczników wydajnościowych - alertowanie
podczas chwilowych zmian wartości (skoków).
Zbyt wrażliwe monitorowanie usług sieciowych - alertowanie podczas utraty
jednego lub dwóch pakietów bądź podczas utraty jednego połączenia.
Wolno odpowiadające urządzenia SNMP - czasami bardzo obciążone urządzenia
SNMP mogą odpowiadać z dużym opóźnieniem.
Monitorowanie priorytetowe
(tylko edycja XE)
Kolejność i częstotliwość monitorowania węzłów zależy od ich priorytetu; węzły bezpośrednie
posiadają wyższy priorytet niż węzły przez nie połączone.
Wykluczanie zdarzeń
(tylko edycja XE)
Wstrzymywanie zdarzenia jest techniką zapobiegania fałszywym alarmom które zostały spowodowane
awarią pośredniego połączenia sieciowego.
Kiedy NetCrunch otrzymuje zdarzenie związane z węzłem połączonym przez łącze pośrednie,
upewnia się on najpierw czy łącze działa prawidłowo (stan OK), jako że zdarzenie mogło być
wynikiem zerwania połączenia. Możesz określić wyjątki, kiedy zdecydowanie chcesz otrzymywać
zdarzenia o stanie węzła.
Poprawianie ustawień wyzwalaczy zdarzeń licznika
Kiedy wartość licznika często zmienia się powinieneś ustawić wyzwalacz na średniej wartości
zamiast na wartości rzeczywistej (chwilowej) licznika. Możesz także określić histerezę przez dodanie
progu resetującego dla wyzwalacza.
Przeczytaj więcej o Wyzwalacze zdarzeń dla liczników
Poprawianie ustawień parametrów monitorowania usługi sieciowej
Zwykle NetCrunch wysyła kilka zapytań, aby sprawdzić odpowiedź usługi sieciowej. Zwiększ limit
czasu usługi lub ustaw dodatkową liczbę powtórzeń, by upewnić się, że usługa odpowiada.
Poprawianie ustawień silnika monitorującego SNMP
SNMP działa po protokole UDP, który nie jest niezawodny - pakiety mogą być utracone. W takim
przypadku program czeka dany okres czasu i kiedy nie otrzymuje żadnej odpowiedzi, powtarza
zapytanie.
Z powodu charakteru komunikacji UDP program nie może rozpoznawać czy pakiet został utracony
lub czy urządzenie jest zajęte i opóźnia odpowiedź.
Przejdź do Ustawienia Węzłą Monitorowanie SNMP i zwiększ limit czasu SNMP dla obciążonych
urządzeń lub zwiększ ilość powtórzeń zapytań SNMP dla awaryjnych połączeń.
Konserwacja
Przeczytaj, jak sprawić, aby NetCrunch działał płynnie w długim okresie czasu oraz by informacja o
twojej sieci była zawsze aktualna.
Rozwiązywanie Problemów
Chcielibyśmy móc stwierdzić, że NetCrunch jest oprogramowaniem bezproblemowym. Przechodzi
on przez różne procedury testowe. Co więcej, tworzony jest w taki sposób, by minimalizować
odsetek błędów.
Zgodnie z różnorodnymi badaniami (sytuacja nie zmieniła się od ponad 20 lat) - tylko od 75% do
90% błędów w oprogramowaniu może być wykryte przed jego wypuszczeniem na rynek.
Dodatkowo, takie oprogramowanie jak NetCrunch może napotykać wiele sytuacji ekstremalnych poprzez oddziaływanie z wieloma urządzeniami różnych producentów oraz różnymi technologiami.
Sieci są pełne niestandardowych technologii, które są określane jedynie przez dokumenty RFC.
Często dzieje się tak, że dostawcy, którzy wydają dokumenty RFC nie stosują się do nich produkując
własne urządzenia - zdarza się to przy SNMP i częściej przy NetFlow.
Różne wersje systemów operacyjnych także posiadają swoje problemy - na przykład istnieją
nierozwiązane problemy z WMI w systemach Serwera Windows 2003.
Publikacje oprogramowania
Aby rozwiązać różne problemy i błędy w oprogramowaniu klika razy do roku wydajemy jego
aktualizacje. Mogą one być zainstalowane na poprzednich wersjach i zwykle nie zmieniają one
formatu danych. Przeczytaj Aktualizacja, migracja i wykonywanie kopii zapasowej .
Źródła problemów
Pozwól nam wyjaśnić skąd pochodzą problemy i jak możesz je łatwo rozwiązać lub pomóc nam
naprawić je dla ciebie.
Konfiguracja
Większość problemów monitorowania spowodowanych jest przez niewłaściwą konfigurację - nie
można połączyć się z serwerami z powodu nieprawidłowych danych uwierzytelniających do
systemu operacyjnego lub złym profilem SNMP (hasłem).
NetFlow
Jest wiele protokołów opartych na NetFlow wprowadzonych przez różnych dostawców.
Odpowiadają one zwykle protokołowi NetFlow v5. Każde urządzenie posiada określone ustawienia i
począwszy od NetFlow v9, dane zawarte w przepływach zależą od konfiguracji. Najpierw musisz
skonfigurować urządzenie do przesyłania danych do NetCruncha - w sieci mamy wiele artykułów o
konfiguracji NetFlow.
Jeśli NetCrunch nie jest w stanie rozszyfrować danych dotyczących przepływu, przechwyć je
używając Wireshark i wyślij do nas. Zdarza się, że urządzenia posiadają błędy w swoich
implementacjach NetFLow. Nie możemy ich naprawić, ale czasami możemy to obejść, sprawiając
by NetCrunch akceptował niewłaściwie przekazane dane.
MIBy SNMP
Mamy ponad 10,000 MIBów krążących po internecie. Ponieważ nie istnieje żaden standard dla
kompilatora MIB (standardowe MIBy definiowane są tylko w dokumentach RFC) czasami trudno
jest je skompilować. Często zostały one raz zapisane a potem już nie były więcej kompilowane albo
były kompilowane przy użyciu pewnego określonego kompilatora w określonym środowisku.
Zwykle źródłem problemu jest błędna składnia lub brakujący moduł, od którego zależą niektóre
MIBy. Często może to być naprawione przez określenie aliasu modułu.
Jeśli nie znasz się na MIBach a nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z obsługą spróbujemy pomóc ci znaleźć rozwiązanie.
Windows
Windows jest złożonym systemem o bogatej historii. Został on zbudowany warstwa po warstwie.
Najłatwiejszym sposobem zarządzania konfiguracją Windows jest zarządzanie przez Active
Directory. Wiemy jednak, że w rzeczywistości istnieje wiele niepowiązanych systemów i wersji
Windows.
Problemy z systemem Windows (Vista/2008 lub późniejsze) są zawsze związane z ustawieniami
Windows. Patrz Konfiguracja Monitorowania Windows. Na przykład monitorowanie stacji w
grupach roboczych Windows 7 jest trudne bez korzystania z wbudowanego konta Administratora
(monitorowanie serwera Windows jest łatwiejsze).
### Ograniczenia wydajności NetCruncha
NetCrunch jest zawsze ograniczony.
Licencjonowanie
może nie narzucać limitów dotyczących ilości monitorowanych węzłów
Sprzęt Komputerowy
taki, jak: pamięć, dysk i sieć ustanawiają najwyższy limit dla oprogramowania
NetCrunch jest wielwątkowymym systemem, który dobrze skaluje się z wieloma procesorami,
ponieważ wiele zadań jest wysyłanych do różnych procesorów.
Nie oczekuj jednak, że możliwe będzie przechowywanie gigabajtów danych na powolnych dyskach
SATA.
Raport diagnostyczny
(?) Diagnostic Report
Raport gromadzi statystykę dotyczącą twojej konfiguracji NetCruncha. Zawiera on takie
informacje, jak używana pamięć, wielkość zużytych zasobów wewnętrznych oraz kolejki programu.
Może on być eksportowany do pliku w formacie XML lub wysłany bezpośrednio z konsoli do AdRem
Software. Pomaga on nam w określeniu obciążenia twojego NetCruncha.
Raporty o błędach
Raporty o błędach nie są niebieskimi ekranami.
W większości przypadków są one wydajnie zarządzanymi wyjątkami, lecz czymś nieoczekiwanym
przez program.
Dobrze, kiedy pozwalasz nam otrzymywać je automatycznie. Zawierają one informacje o twoim
systemie, pamięci, procesorze i kontekście wykonania programu.
Nie znamy adresu twojego komputera za wyjątkiem nazwy windows. Wszystkie raporty przychodzą
bezpośrednio drogą e-mailową do naszej wewnętrznej zabezpieczonej bazy danych i są one
poufne.
Możesz dokonać przeglądu tych plików (jeśli jakieś istnieją) używając programu NCDiag
znajdującego się w katalogu serwera NetCruncha.
Dzienniki
Ponieważ wiele elementów NetCruncha działa jako procesy w tle, do przechowywania ich operacji i
problemów używają one dzienników tekstowych. Możesz dokonać ich przeglądu używając Konsoli
NetCruncha. View Logs .
Dzienniki NetCruncha:
Kopia zapasowa Atlasu
Zawiera dziennik operacji procesów automatycznego wykonywania kopii zapasowej
NetCruncha
Importowanie Atlasu
Zawiera dziennik importu
Autowykrywanie
Zawiera operacje lub problemy procesu autowykrywania NetCruncha
Moduł zapisu audytu zasobów (inwentaryzacji)
Dziennik procesów zapisywania danych dotyczących zasobów do bazy danych
NetCrunch Open Monitor
Dziennik operacji Open Monitor
Kontroler wykonywanych zadań
Kontroler jest odpowiedzialny za uruchamianie generatora raportów i procesu
Autowykrywania
Generator raportów
Dziennik procesów generujących automatyczne raporty
Audyt zdalnego dostępu
Dziennik zawierający wpisy operacji zdalnego dostępu oraz zdarzeń logowania i
wylogowywania użytkownika.
Serwer NetFlow
Dziennik serwera NetFlow, który może zawierać
Wykonywanie szybkiej kopii
zapasowej konfiguracji
Czasami potrzebujemy zapisać jedynie pliki konfiguracyjne bez zapisywania zgromadzonych
danych dotyczących monitorowania (trendów wydajnościowych oraz danych z dziennika zdarzeń).
Zastosuj poniższą procedurę:
1.
Plik Konserwacja Kopia zapasowa
2. Wybierz "Szybka kopia zapasowa"
Instalacja licencji
Przeczytaj, jak właściwie zainstalować licencję NetCruncha.
Aby zainstalować nowy klucz licencyjny programu lub aby sprawdzić dostępne aktualizacje przejdź
do Narzędzia Opcje Opcje ogólne Menadżer licencji .
Czym jest licencja NetCruncha?
Pojedynczy klucz licencyjny jest kombinacją unikatowego pliku .als oraz pliku wspólnego
Activate.key. Znaczy to, że możesz używać tego samego Activate.key dla wszystkich licencji
AdRem NetCrunch w danej wersji.
Pierwsza instalacja
1. Przejdź do www.myadrem.com. Zaloguj się używając danych
uwierzytelniających, które otrzymałeś w e-mailu potwierdzającym
zamówienie.
2. W liście Licencjonowanych Produktów możesz zobaczyć klucz licencyjny.
Kliknij na nazwę produktu.
3. W okienku Pobieranie Programu przejdź do strony Pobieranie Licencji.
4. Kliknij link Pobieranie wszystkich licencji w pliku .ZIP.
5. W NetCrunchu przejdź do strony
Narzędzia Opcje Opcje ogólne Menadżer licencji .
6. Kliknij przycisk
Zainstaluj licencję . Wyświetli się okienko Otwórz.
7. Wybierz plik .als i kliknij
Otwórz . Licencja będzie zainstalowana na
urządzeniu i dodana do Listy Zainstalowanych Licencji na stronie Managera
Licencji.
Aktualizacja licencji
1.
Narzędzia Opcje Opcje ogólne Menadżer licencji
2. Kliknij przycisk
Aktualizuj licencję . Program automatycznie połączy się z
serwerami AdRem Software, sprawdzając dostępne licencje.
3. Nowe licencje dostępne dla zainstalowanego produktu będą pobrane i
zainstalowane.
Licencja zdalnego dostępu (Remote Access)
Dostęp zdalny jest osobnym produktem i potrzebuje on osobnego klucza licencyjnego (plik .als).
Wymaga on dodatkowego pobierania z portalu klientów w witrynie MyAdRem, ponieważ nie jest on
dostępny w Pobierz wszystkie licencje w pliku .ZIP.
Procedura instalacji jest taka sama jak w przypadku licencji NetCruncha.
Autowykrywanie
Podstawowym celem NetCruncha jest zbieranie i udostępnianie aktualnych danych o wszystkich
elementach Twojej sieci. Obejmuje to także węzły sieci i maszyny wirtualne.
Wykrywanie nowych węzłów sieci
NetCrunch może okresowo wykrywać węzły w danej sieci IP. Przejdź do Sieci IP , wybierz widok
sieci IP i otwórz Właściwości Monitorowanie , by zaplanować okresowe skanowanie sieci.
Minimalna częstotliwość skanowania sieci wynosi 1 godzinę.
Maszyny wirtualne (ESX/i)
Ponieważ NetCrunch monitoruje hosty maszyn wirtualnych ESX/i - może on automatycznie dodać
nowo wykryte urządzenia do Atlasu ieci. Opcja ta jest domyślnie wyłączona - możesz także dodać
ręcznie maszyny wirtualne z list maszyn VM ESX/i.
Bazy danych NetCruncha
NetCrunch jest zaprojektowany tak, by być szybkim i skalowalnym. Każda baza danych służy innym
celom.
Atlas NetCruncha (XML)
Atlas NetCruncha przechowuje bieżące stany obiektów sieci, map i wszystkie zależności. Jest on
bazą danych w pamięci, która jest okresowo zapisywana na dysk jako sformatowane pliki XML.
Atlas zawiera także wszystkie konfiguracje monitorowania NetCrunch.
Dziennik zdarzeń NetCruncha (SQL)
Wszystkie zdarzenia i wpisy o wykonanych akcjach są przetrzymywane w bazie danych SQL,
dostępnej dzięki sterownikowi ODBC. Baza danych bardzo obciąża dysk co wpływa na jego
wydajność. Wymagania co do bazy danych SQL są bardzo podobne do wymagań wobec innych baz
danych SQL. Dyski SATA mogą skutecznie pomieścić do kilku GB. Aby pomieścić więcej niż 5 GB
danych użyj dysków SDD lub RAID.
Baza danych trendów wydajnościowych NetCruncha (NoSQL)
Jest to specjalna baza danych NoSQL dostosowana do zapisywania w niej dużej ilości danych
wydajnościowych. Dane przychodzące są przechowywane w wielu plikach dziennych, które są
codziennie przetwarzane i kompresowane. Dzięki temu NetCrunch może łatwo przechować i
przetworzyć dziennie 100 milionów rekordów wydajnościowych.
Aktualizacja, migracja i wykonywanie
kopii zapasowej
Naucz się, jak przeprowadzać aktualizacje NetCruncha, jej migrację do innych urządzeń oraz
konfigurację wykonywania kopii zapasowej.
Aktualizacje
NetCrunch jest aktualizowany kilka razy w ciągu roku. W zależności od typu aktualizacji procedura
aktualizowania może się nieco różnić.
Konserwacja
Małe aktualizacje (tj. 7.0.1) zawierają głównie poprawione błędy i małe ulepszenia, które nie
wymagają zmian danych konfiguracyjnych. Mogą być one bezpiecznie wdrożone dzięki prostej
instalacji nowej wersji (instalator automatycznie odinstaluje poprzednią wersję).
Sprawdź datę wygaśnięcia twojej licencji na umowę gwarancji aktualizacji oprogramowania - Jeśli
zainstalujesz wersję programu opublikowaną po wygaśnięciu twojej umowy będzie ona pracować
tylko w trybie demo (30-dniowa wersja próbna).
Aktualizacje wersji minorowych
Aktualizacje wersji minorowych (tj. 7.2 lub 7.3) zawierają kilka nowych funkcjonalności, więc
wymagają także kilku zmian w konfiguracji. Dlatego przez rozpoczęciem aktualizacji zalecamy
wykonanie kopii zapasowej konfiguracji. Nie musisz zapisywać wszystkich danych trendu i zdarzeń,
zapisz tylko konfigurację. Patrz procedura Wykonywanie szybkiej kopii zapasowej konfiguracji.
Aktualizacje do nowej głównej wersji
Wersje główne zwykle wprowadzają duże zmiany danych, aby zwiększyć wydajność programu, jego
stabilność oraz aby przystosować je do nowych możliwości.
Przejście z jednej wersji na inną brzmi dość łatwo. Ponieważ program przenosi wszystkie dane ze
starszej wersji do nowszej nie musisz wykonywać żadnych kopii zapasowych. Wszystkie poprzednie
dane wersji są nienaruszone. Możesz wrócić do poprzedniej wersji, kiedy tylko zechcesz.
Upewnij się, że obciążenie dysku twardego wynosi mniej niż 50%.
Instalator automatycznie odinstaluje poprzednią wersję programu (zachowując wszystkie dane) i
zapyta cię, czy importować z niej dane. (Upewnij się, że posiadasz ostatnią wersję starej wersji
programu zainstalowanego).
Aktualizacja NetCruncha 6.5 do wersji 7
Wszystkie ogólne i własne ustawienia są automatycznie przenoszone.
Reguły Mapy stają się teraz Pakiety Monitorowania.
Po instalacji musisz ponownie wpisać dane uwierzytelniające Windows dla
węzłów, które poprzednio je posiadały.
Dane Wersji 6.5 będą przechowywane w poprzednio używanym folderze danych.
Usuń je ręcznie po skończonej aktualizacji w celu zwolnienia miejsca na dysku.
Migracja
W przypadku, kiedy chcesz przenieść NetCruncha na nowy sprzęt komputerowy powinieneś
eksportować wszystkie dane do jednego pliku, skopiować go na inne urządzenie i importować do
nowo zainstalowanego NetCruncha.
Eksportowanie danych
1. Aby eksportować dane do pliku przejdź do
Tools Atlas Manager i
wybierz Export... .
2. Upewnij się, że zaznaczyłeś opcję Password
Database u dołu strony.
Importowanie uprzednio wyeksportowanych danych
1. Przejdź do
Options General Options License Manager . Wybierz
Import... .
2. Kliknij
Import .
Wykonywanie kopii zapasowej Atlasu
File Atlas Properties Maintanance
Wykonywanie kopii zapasowej atlasu jest domyślnie zaplanowane tak, by uruchamiało się
automatycznie codziennie o 1.00 w nocy. Kopia zapasowa obejmuje: dane trendów
wydajnościowych (trendDB), bazę danych dziennika zdarzeń i bazę danych zaszyfrowanych haseł.
Procedura zachowuje ostatnie 3 kopie zapasowe, liczbę tą możesz jednak zwiększyć.
Kopie zapasowe atlasu zawierają jedynie dane dotyczące monitorowania sieci. Konfiguracja
programu, w tym opcje serwera NetCruncha, nie są zachowywane.
Możesz uruchomić wykonywanie kopii zapasowej w dowolnym momencie, przechodząc do
File Maintenance Backup .
Folder kopii zapasowych
Tools Options General Options Maintenance .
Każda kopia zapasowa Atlasu jest przechowywana w pojedynczym pliku w katalogu określonym w
opcjach programu. Domyślną lokalizacją jest podfolder katalogu danych programu.
Zalecane jest przechowywanie plików kopii zapasowych na osobnym dysku lub partycji dysku. Na
przykład "e:\NetCrunch\backup".
Przywracanie Atlasu
File Maintenance Restore .
Możesz łatwo przywrócić poprzednia wersję Atlasu wybierając datę wykonania kopii zapasowej w
okienku. Możesz też zdecydować się przywrócić samą konfigurację lub pełne dane.
Eksportowanie/Importowanie Atlasu
Zalecamy używanie tej opcji tylko okazjonalnie.
Na przykład jeśli przenosisz Serwer NetCruncha na inne urządzenie możesz przenieść również
wszystkie twoje dane i importować je do nowej lokalizacji.
Atlas zapisany jest w pliku .NCB file.
Aby użyć opcji Eksport/Import przejdź do
Import .
Tools Atlas Manager i kliknij przycisk Export lub
Eksportując Atlas możesz także określić, czy w pliku eksportu powinny być zawarte: dane trendów
wydajnościowych, bazę danych zdarzeń i hasła do monitorowania.
Restartowanie
Przeczytaj zalecenia dotyczące restartowania.
Aby utrzymać wysoką wydajność systemu zalecamy restartowanie serwera NetCruncha raz w
miesiącu.
1. Z menu Start rozwiń zakładkę menu AdRem NetCrunch i wybierz Zatrzymaj
Serwer NetCruncha, a następnie Uruchom Serwer NetCruncha.
Odsyłacze
Lista odsyłaczy do zasobów, operacji i definicji NetCruncha.
Akcje alertujące
Akcje są przeprowadzane w odpowiedzi na alert, są one zorganizowane w kolejności według Listy
akcji alertujących.
Alerty są pogrupowane, by ułatwić znalezienie pożądanej akcji. Grupy odnoszą się do ich celu i są
zebrane w zakładce w oknie Dodaj akcję.
Akcje podstawowe
Pulpit
Odtwórz dźwięk
Akcja odtwarza plik dźwiękowy (w formacie .wav) jako odpowiedź na alert.
Wyświetl okno powiadomienia na pulpicie
Akcja pokazuje małe okienko powiadomienia nad paskiem zadań Windows
Diagnostyka
Akcje te mogą rozszerzyć informacje alertowe, więc kiedy następna akcja będzie wysyłała
powiadomienie e-mailowe będzie ona zawierała także wynik akcji diagnostycznej.
Dodaj Traceroute do wiadomości alertowej
Uruchom Traceroute by określić punkt, w którym zdalne połączenie jest zepsute.
Dodaj Stan usług sieciowych do wiadomości alertowej
Dodaj stan wszystkich usług węzła sieci do informacji alertowej.
Powiadomienia
Powiadom użytkownika lub grupę użytkowników
Jest to zalecany rodzaj powiadomienia. Automatycznie wybiera ono właściwego
użytkownika i profil w zależności od określonych profilów użytkownika i grup.
Proste powiadomienie
Jest ono proste, jednak używaj go tylko w przypadku jednego administratora lub
schematu bardzo prostych powiadomień. Możesz bezpośrednio określić typ
powiadomienia (przez e-mail lub SMS) oraz odbiorcę.
Note:
Aby używać powiadomienia SMS przez telefon GSM musisz połączyć i skonfigurować telefon
lub modem GSM z Serwerem NetCruncha.
Operacje kontrolne
Kontrola komputerów
NetCrunch może przeprowadzić zdalnie różne akcje kontrolne. Opis zdarzenia może być
przekazany do akcji, kiedy będzie on potrzebny w formacie XML. Domyślnie akcje mogą być
wykonywane na węźle wywołującym alert lub na dowolnym innym węźle z Atlasu.
Windows
Uruchom program Windows
Program może być kopiowany i uruchomiony na wybranym urządzeniu.
Uruchom skrypt Windows
Uruchom skrypt, który może być kopiowany i uruchomiony na wybranym
urządzeniu przez dany host skryptujący.
Zakończ proces Windows
Kończy proces według o określonej nazwie (tylko węzły Windows).
Uruchom, Zatrzymaj, Przerwij usługę Windows
Przeprowadza akcję kontrolną na danej usłudze. (Określ usługę według po nazwie
bądź wybierz ją z listy uruchomionych usług).
Systemy Unix
Uruchom skrypt SSH
Uruchom skrypt używając połączenia SSH, może on być skopiowany i uruchomiony
na wybranym urządzeniu przez dany host skryptujący.
Dowolny system operacyjny
Wyłącz komputer
Zamyka węzeł zdalny (może to być wykonane na każdym obsługiwanym przez
NetCruncha systemie operacyjnym).
Zrestartuj komputer
Zresetuj węzeł zdalny (może to być wykonane na każdym obsługiwanym przez
NetCruncha systemie operacyjnym).
Inne
Ustaw zmienne SNMP
Ustaw dane zmienne SNMP na węźle zdalnym (możesz użyć bazy danych MIB lub
wpisać OID ręcznie)
Wake on LAN
Wyślij pakiet "Wake on LAN", który, jeśli obsługiwany przez urządzenie, może go
uruchomić.
Akcje NetCruncha
Zmień stan monitorowanego węzła
Włącza/Wyłącza monitorowanie węzła, wyłącza monitorowanie węzła tylko na
określony czas.
Zmodyfikuj listę problemów na węźle
Przekształca alerty na problemy monitorowania. Ustal lub wyczyść problemy na
węźle.
Zapis informacji o zdarzeniu
Lokalnie
Akcje przeprowadzone na urządzeniu Serwera NetCruncha. Możesz określić pożądany format
wiadomości dla akcji.
Zapisz do pliku
Zapisuje informacje o alercie do wybranego pliku na Serwerze NetCruncha.
Zapisz do dziennika zdarzeń Windows
Zapisuje informacje o alercie do określonego dziennika zdarzeń Windows.
Zapisz do pojedynczego pliku
Zapisuje szczegółowe informacje o alercie do pojedynczego pliku, każdy alert w
osobnym (nowym) pliku.
Zdalnie
Wyślij trap SNMP
Wyślij alert SNMP z daną informacją alertu. Aby zdalny manager SNMP zrozumiał
trapy SNMP NetCrunch eksportuj pliki MIB SNMP NetCrunch i importuj/skompiluj je
w tym managerze. Integracja NetCruncha z innymi systemami do monitorowania
sieci (NMS)
Wyślij wiadomość syslog
Wyślij wiadomości syslog do zdalnego serwera syslog używając określonego formatu
wiadomości.
Note:
Proszę zauważyć, że podczas wybierania akcji Zapisz do pliku oraz Zapisz do pojedynczego
pliku na zdalnej Konsoli Administracyjnej, pola Nazwa pliku lub Katalogu wymagają
wprowadzenia ścieżki ręcznie. Ikony Wybierz Katalog lub Otwórz Pliki są zaznaczone na szaro.
Skrypty predefiniowane
Linux
Wyłącz urządzenie Linux
Uruchom ponownie urządzenie Linux
Zrestartuj urządzenie Linux
Zamontuj CD-ROM
Odmontuj CD-ROM
Windows
Uruchom defragmentator dysku
Uruchom usługę SNMP
Zatrzymaj usługę SNMP
Pakiety Monitorowania
Pakiety Monitorowania monitorują wszystkie atlasy, mapy a nawet pojedyncze węzły.
Pakiet monitorowania może składać się z dwóch elementów: alarmowania i zbierania danych
(raportów). Jest to zestaw reguł, które definiują, jaki warunek zdarzenia powinien zostać
sprawdzony (alarmowanie) oraz jakie dane wydajnościowe powinny być zebrane (raportowanie).
NetCrunch zawiera zestaw wstępnie określonych pakietów monitorowania z powiązanymi
zdarzeniami i raportami.
Wstępnie Określone Pakiety Monitorowania
Systemy Operacyjne
Windows
Jest wiele pakietów monitorowania, których możesz użyć by sprawdzać poszczególne aspekty
środowiska Windows
Active Directory (automatyczny)
Obserwuje błędy Replikacji i Usług oraz sprawdza status usług Active Directory.
System operacyjny Serwer Windows
Lista monitorowanych usług musi zawierć LDAP
Podstawowe monitorowanie Windows (automatyczny)
Zapewnia podstawowe monitorowanie stacji roboczych. Sprawdza wykorzystanie
procesora, pamięci oraz wolne miejsce na dysku.
System operacyjny Stacja robocza Windows
Uproszczone monitorowanie musi być Wylączone
Serwer DHCP
Sprawdza stan usług serwera DHCP i ewentualne błędy
Serwer DNS (automatyczny)
Sprawdza błędy DNS, stan usługi sieciowej DNS oraz stan usług Windows
System operacyjny SerwerWindows
Lista monitorowanych usług musi zawierć DNS
Serwer Hyper-V
Obserwuje całkowite wykorzystanie procesora w środowisku Hyper-V oraz sprawdza
stan usług Windows
Kondycja Usług Sieciowych
Wyszukuj błędy DHCP, DNS, WINS lub inne TCP/IP.
Audyt Bezpieczeństwa
Wyszukuj problemy ze zdarzeniami Konta, logowaniem i hasłem
Usługi Terminalowe
Zobacz sesje Aktywne i Nieaktywne
Serwer Windows (automatyczny)
Monitoruj typowe wskaźniki wydajności systemu, takie jak: Czas Procesora %,
Pamięć, Wolna Przestrzeń na Dysku, opóźnienie dysku, itp.
System operacyjny Serwer Windows
Windows vCenter 5.1
Monitoruje stan usług Windows vCenter
Linux (automatyczny)
Monitoruje najistotniejsze wskaźniki wydajnościowe takie jak wykorzystanie pamięci i procesora,
ilość wolnego miejsca na dysku, dostępnego swap oraz tworzy raport serwera Linux.
System operacyjny musi być Linux
Mac OS X (automatyczny)
Monitoruje najistotniejsze wskaźniki wydajnościowe takie jak wykorzystanie pamięci i procesora,
ilość wolnego miejsca na dysku oraz tworzy raport dla Mac OS X.
System operacyjny Mac OS X
BSD (automatyczny)
Monitoruje najistotniejsze wskaźniki wydajnościowe takie jak wykorzystanie pamięci i procesora,
ilość wolnego miejsca na dysku oraz tworzy raport dla BSD.
System operacyjny BSD
VMware ESX (automatyczny)
Automatycznie uruchamia monitorowanie hostów VMware ESXi. Poinformuje cię jeżeli
którykolwiek z czujników sprzętowych ma status ostrzeżenia lub błędu, liczba działających maszyn
wirtualnych się zmieniła lub host jest przeciążony.
System operacyjny ESX/ESXi
NetWare (SNMP)
IBM
AIX (SNMP)
Monitoruj procesor, pamięć i system plików
AS/400 (SNMP)
Monitoruj procesor, pamięć, błędy, sesje, sterownik RWS
Sprzęt Komputerowy
Urządzenia Sieciowe
Alcatel OmniSwitch (SNMP)
Monitoruj obciążenie CPU, obciążenie IO, pamięć i przełącznik temperatury
Cisco (SNMP) (automatyczny)
Monitoruj Obciążenie Pamięci i Procesora oraz Raport Urządzenia Cisco
Typ urządzenia musi być na liście Router sprzętowy lub przełącznik
Producent Cisco
Juniper EX Switches HealthMon (SNMP)
Monitoruje najważniejsze wskaźniki sprzętowa takie jak wykorzystanie procesora,
pamięci oraz systemu plików
Czujniki Juniper (SNMP)
Monitoruje wykorzystanie procesora panelu kontrolnego oraz pamięci
Juniper SRX (SNMP)
Monitoruje ważne wskaźniki sprzętowe takie jak pamięć przekazywania pakietów,
wykorzystanie procesora silnika routingu, temperaturę, liczbę sesji i inne.
Inne
APC PowerChute (SNMP) (automatyczny)
Monitoruj stan baterii, pojemność i temperaturę
SNMP Włączone
Klasa urządzenia UPS
Producent APC
F5 Local Traffic Manager
Monitoruje ważne pułapki SNMP oraz zmienne tego urządzenia. Jeżeli wystąpi
problem z temperaturą, szybkością wentylatora, zasilacza, wykorzystanie procesora
lub pamięci będzie zbyt wysokie lub wykryty zostanie atak DOS lub Brute Force
zostanie wygenerowane zdarzenie.
Dell OpenManage (SNMP)
Monitoruj różne statusy i temperaturę
HP System Insight Manager (SNMP)
Monitoruj ogólny stan systemu, czujniki sprzętowe i status interfejsów
Meinberg SCU-XPT
Monitoruje stan GPS, zasilania oraz anteny z wykorzystaniem pułapek SNMP oraz
syslog
Meinberg TDS
Monitoruje stan usług i deamona NTP, zegar GPS, stan anteny oraz głównego
odbiornika.
Aplikacje
Oprogramowanie antywirusowe
Poniżej znajduje się lista pakietów monitorowania, dzięki którym możesz sprawdzić czy dane oprogramowanie antywirusowe działa na monitorowanym węźle.
Avast!
AVG Anti-Virus 2013
AVG Internet Security 2013
Avira
BitDefender Antivirus Plus 2013
BitDefender Internet Security 2013
BitDefender Total Security 2012
BullGuard Anti-Virus 2013
BullGuard Internet Security 213
eScan Antivirus Edition v11
eScan Internet Security Suite v11
ESET NOD32 Smart Security 6
F-Secure Anti-Virus 2013
F-Secure Internet Security 2013
G Data Anti Virus 2013
G Data Internet Security 2013
K7 AntiVirus Plus
K7 AntiVirus Premium
K7 TotalSecurity
Kaspersky Endpoint Security 8
Kingsoft AntiVirus
Kingsoft Internet Security 9 Plus
Lavasoft Ad-Aware Total Security
Lavasoft Pro
McAfee Total Protection 2013
Norman Security Suite 2012
Norton 360
Norton AntiVirus 2013
Norton Internet Security 2013
Outpost Antivirus Pro 8
Panda Global Protection 2012
PC Tools Internet Security 9.0
Sophos Anti-virus and Firewall
Symantec Backup Exec Server
Symantec Backup Exec Remote Agent
Symantec Endpoint Protection Client
Symantec Endpoint Protection Server
Symantec NetBackup Client
Symantec NetBackup Server
Trend Micro Titanium 2013
Vipre Antivirus 2013
Vipre Antivirus Enterprise
Vipre Antivirus Premium
Webroot SecureAnywhere Antivirus 2012
Webroot SecureAnywhere Antivirus 2013
Webroot SecureAnywhere Essentials 2012
Windows Defender
ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall 2013
Microsoft
Forefront TMG 2010
Monitoruj najważniejsze usługi Windows oraz liczniki wydajnościowe TMG 2010, takie
jak cache serwera, liczba odrzuconych pakietów, żądań proxy i inne
Exchange 2003
Monitoruje najważniejsze usługi Windows serwera Exchange, dziennik zdarzeń
Windows w poszukiwaniu błędów oraz sprawdza ważne dane wydajnościowe dla
skrzynki email oraz kolejek SMTP
Exchange 2007-2010
Exchange 2007-2010 Client Access Server
Monitoruje najważniejsze usługi Windows oraz liczniki wydajnościowe Client Access
Server, generuje Raport Dostępności IMAP4 oraz Raport Dostępności POP3
Exchange 2007-2010 Mailbox Access Server
Monitoruje najważniejsze usługi Windows oraz liczniki wydajnościowe Mailbox
Access Server
Exchange 2007 - 2010 Transport Access Server
Monitoruje najważniejsze usługi Windows oraz liczniki wydajnościowe Transport
Access Server, generuje Raport dostępności SNMP
IIS
Monitoruje najważniejsze liczniki wydajnościowe takie jak liczba zapytań ASP, liczba
prywatnych bajtów IIS oraz sprawdza dziennik zdarzeń Windows w poszukiwaniu
błędów ASP, SMTP oraz WWW
Serwer ISA
Monitoruje najważniejsze liczniki wydajnościowe, usługi Windows oraz błędy
pochodzące z Serwera ISA w dzienniku zdarzeń Windows
MS BizTalk Server 2009/2010
Monitoruje najważniejsze usługi Windows serwera BizTalk
MS Dynamics AX 2012
Monitoruje najważniejsze usługi Windows serwera MS Dynamics
MS Dynamics CRM 2011
Monitoruje najważniejsze usługi Windows oraz błędy w dzienniku zdarzeń Windows
MS Dynamics NAV Server
Monitoruje status usługi Microsoft Indexing Service
MS Project Server
Monitoruje najważniejsze usługi Windows serwera MS Project
Serwer MS SQL
Monitoruje najważniejsze dane wydajnościowe, usługi sieciowe oraz Windows oraz
dziennik zdarzeń w poszukiwaniu ostrzeżeń i błędów. Zawiera również kilka
raportów:
Analiza Procesora Wąskie Gardło, Wykorzystanie Dysku i Wydajności, Analiza
Wykorzystania Pamięci, Raport CPU Serwera MS SQL, Raport I/O Serwera MS SQL.
SharePoint
Sprawdza status usług Windows serwera Sharepoint, liczbę odrzuconych żądań,
wielkość cache oraz liczbę zakolejkowanych żądań
Inne
AdRem NetCrunch 8 Server
Monitoruje usługi Windows serwera NetCrunch
Serwer Apache (automatyczny)
Szczegółowy raport serwerów Apache Silnik monitorujący Apache musi być włączony
ARCServe
Monitoruje dziennik zdarzeń Windows w poszukiwaniu komunikatów o błędach
Avaya Modular Messaging Server
Monitoruje najważniejsze usługi Windows
Blackberry Enterprise Service (BES10)
Monitoruje najważniejsze usługi Windows BES10
CiscoWorks Lan Management
Monitoruje najważniejsze usługi Windows Lan Management
Lotus Domino Server (SNMP)
Monitoruje najważniejsze liczniki wydajnościowe takie jak wielkość cache bazy
danych, liczbę trwających lub niedostarczonych wiadomości, problemy z routingiem
i inne
Oracle 11.2.0
Monitoruje najważniejsze liczniki wydajnościowe takie jak wielkość bufora logów,
usługi Windows i inne
Globalne
Ustawienia dla wszystkich węzłów w Atlasie.
Globalny NetFlow
Tutaj możesz ustawić wyzwalacze zdarzeń dla całej sieci
NetCrunch
Generuje zdarzenie gdy węzeł został dodany do Atlasu Sieci
Stan Węzła
Generuje zdarzenie gdy stan węzła zmienia się na Odpowiada lub Nie odpowiada. Jest
on automatycznie przypisany do wszystkich węzłów w Atlasie
Open Monitor
Tutaj możesz zdefiniować zdarzenia dla danych zebranych przez Open Monitor
Stan Usługi
Monitoruje stan usług sieciowych oraz niezawodność połączenia. Ten pakiet
monitorowania jest automatycznie dodany do wszystkich węzłów w atlasie.
Słowniczek pojęć
Atlas sieci
Atlas sieci to centralna baza danych zawierającą wszystkie dane na temat twojej sieci. Jest ona
zorganizowana według hierarchii widoków węzłów atlasu.
Widok węzłów atlasu
Widok węzłów atlasu to widok ukazującym pewien aspekt grupy węzłów w Atlasie sieci, np. węzły
znajdujące się w jednej lokalizacji, należące do jednej sieci, pełniące określoną rolę, węzły danego typu, etc.
Problemy monitorowania
Problemy monitorowania są to problemy związane z procesem monitorowania, takie jak brakujące dane
uwierzytelniające lub niewłaściwe odpowiedzi otrzymane z urządzenia.
Węzeł
Węzeł jest pojedynczą końcówką z adresem sieciowym (interfejsem).
Pakiet monitorowania
Pakiet monitorowania jest grupą parametrów wydajnościowych i zdarzeń, które są monitorowane i
zbierane do raportu.
Silnik monitorujący
Silnik monitorujący jest to moduł programu odpowiedzialny za określony typ monitorowania.
Zależności monitorowania
Zależności monitorowania powinny odzwierciedlać połączenia sieciowe. Głównie pozwala to zapobiegać
fałszywym alarmom i wyłączać monitorowanie niedostępnych elementów sieciowych, co zmniejsza
obciążenie sieci powodowane przez monitorowanie.
Wartość progowa
Wartość progowa to ograniczenie lub punkt graniczny, którego przekroczenie może wywołać określone
akcje.
Wyzwalacz wydajnościowy
Wyzwalacz wydajnościowy generuje zdarzenie na podstawie warunku ustawionego według wartości
licznika wydajnościowego.
Alert
Alert jest to warunek obserwowany w celu wykonania jakiejś akcji będącej odpowiedzią na potencjalne
zagrożenie lub żeby zwrócić na coś uwagę.
Zdarzenie
Zdarzenie jest opisem rzeczy, która wystąpiła lub miała miejsce (szczególnie rzeczy ważnej).
Czas reakcji usługi
Czas reakcji usługi jest szacunkowym czasem przetwarzania odpowiedzi przez daną usługę. Jest on
obliczany przez odjęcie średniego PING RTT od całkowitego czasu zapytania.
Wstrzymywanie zdarzenia
Wstrzymywanie zdarzenia jest techniką zapobiegania fałszywym alarmom które zostały spowodowane
awarią pośredniego połączenia sieciowego.
Usługa wiodąca
Usługa wiodąca jest to usługa sieciowa wyznaczona do sprawdzania jako jedyna usługa, kiedy węzeł NIE
ODPOWIADA.
Czujnik monitorujący
Czujnik Monitorujący jest modułem koncentrującym się na monitorowaniu pojedynczego obiektu, usługi
lub urządzenia (strony www, pliku, folderu, zapytania, etc.).
Instrukcja Obsługi
Konsola Administracyjna
Okno Dziennika Zdarzeń
Aby otworzyć okno Dziennika Zdarzeń dla danego widoku, kliknij zakładkę Dziennik Zdarzeń. Można
również otworzyć osobne okno korzystając z opcji
Okno Nowe Okno dziennika zdarzeń
.
Wybrany widok pokazany w oknie Dziennika Zdarzeń jest domyślnie zsynchronizowany z atlasem
sieci. Oznacza to, że jeśli wybierzesz inny widok z okna Atlasu Sieci okno Dziennika Zdarzeń
automatycznie wyświetli jego zawartość.
Pasek Narzędzi
Pozwala ci wybrać węzeł lub widok, dla którego pokazane będą wygenerowane
zdarzenia (zakres).
Możesz wybrać widok aplikacji lub stworzyć swój własny widok bazy danych zdarzeń.
Możesz również określić pożądany zakres czasu, w ciągu którego zdarzenia będą
generowane. Ikona paska narzędzi pozwala zmienić układ zdarzenia, przypisując
zdarzenie do określonego użytkownika, usuwając zdarzenie, odświeżając całą listę
bądź pokazując/ukrywając panel podglądu.
Panel Podglądu
(F3) Używany jest, by pokazać więcej szczegółowych informacji o obecnie wybranym zdarzeniu na
liście zdarzeń. Domyślnie panel podglądu jest wyłączony. Aby go włączyć kliknij ikonę Opcje i
wybierz Pokaż Panel Podglądu lub wciśnij F3.
Okno Podglądu Zdarzenia
Okno Podglądu Zdarzenia wyświetla szczegółowe informacje na temat wygenerowanego zdarzenia i
dowolnej akcji przeprowadzonej dla tego zdarzenia.
Użyj strzałek przeglądarki by przemieszczać się pomiędzy zdarzeniami w obrębie obecnie
wyświetlanej strony w oknie Dziennika Zdarzeń. Zależnie od typu wybranego zdarzenia okno
Dziennika Zdarzeń może zawierać różne zakładki.
Opis Okienek i Pól
Szczegóły Zdarzenia
Wylicza szczegółowe informacje o występującym zdarzeniu oraz o węźle, dla którego
wygenerowano zdarzenie, szczegółowe informacje o zdarzeniu i parametrach
programu używanych do zdefiniowania zdarzenia (zależnie od jego typu).
Dziennik Akcji
Wyświetla informacje o przeprowadzonych akcjach dla wybranego zdarzenia.
Pokazuje dokładny czas, kiedy akcja powiązana ze zdarzeniem miała miejsce
(kolumna Czas), po ilu minutach po wygenerowaniu zdarzenia akcja została
przeprowadzona (kolumna Przeprowadź Po), typ akcji (kolumna Nazwa Akcji) oraz
czy akcja została przeprowadzona z sukcesem czy z błędami (kolumna Wiadomość).
Informacje dotyczące Trapów
Wyświetla informacje dotyczące Zdarzeń Trapów SNMP otrzymanych podczas
monitorowania atlasu. Zawiera informacje oparte na odpowiednich plikach danych
MIB, zorganizowanych w polach, takich jak: Typ Obiektu, Nazwa, Firma, Określony
Typ, Zmienne i Opis.
Bieżąca Wydajność
Prezentuje informacje o bieżącym zdarzeniu z warunkiem progowym w formie
tabeli.
Chwilowy Zrzut Wydajności
Wyświetla informacje o bieżącym zdarzeniu z warunkiem progowym w formie tabeli.
Related Topics
[TBD]
Typy Urządzeń
Toolbar menu Actions Manage Device Types
Edytor Listy Urządzeń NetCruncha wyświetla listy tabeli wszystkich obecnie definiowanych urządzeń
sieciowych rozpoznawanych przez grupę urządzeń.
Program oferuje łatwy sposób aktualizowania twojej listy bezpośrednio ze Strony AdRem Software:
Nowa wersja tej listy będzie okresowo aktualizowana przez AdRem w oparciu o
informacje dostarczone przez klientów NetCruncha.
Możesz także wysyłać definicje, które stworzyłeś do AdRem tak, by inni
użytkownicy NetCruncha mogli aktualizować swoje listy urządzeń.
Aby aktualizować listę urządzeń kliknij w ikonę Aktualizacja i podążaj za wskazówkami podanymi w
kreatorze Aktualizacja Urządzeń.
Każde urządzenie zawiera następujące informacje:
Ikonę
Określa ikonę, która ma być użyta przez urządzenie NetCruncha. Ikona z nazwą i
odpowiadającym obrazkiem musi bezpośrednio odnosić się do jednego z
określonych na liście okien Właściwości ustawień Węzła (
Node settings Type Default icon ).
Podczas skanowania sieci, kiedy NetCrunch rozpozna urządzenie oparte na wartości
sysObjectID użyje on poszczególnych ikon określonych tutaj, by wyświetlić go w
oknie Widok Sieci.
Nazwa
Określa nazwę, która będzie kojarzona z urządzenie w NetCrunchu.
SysObjectID
Określa identyfikator obiektu MIB urządzenia (oparty na unikalnej wartości
sysObjectID). Jeśli została wprowadzona nieprawidłowa wartość NetCrunch nie
będzie w stanie wykryć i rozróżnić urządzenia podczas procesu skanowania oraz
dodać odpowiadającą ikonę na mapie w oknie Widok Sieci.
Dopasowywanie Znaków
Określa krótkie informacje powiązane z urządzeniem oparte na wartości sysDescr.
Niektóre urządzenia mogą być rozpoznane przez NetCrunch jedynie na podstawie
ich wartości sysDescr zamiast na podstawie SysObjectID.
Zarządzanie Profilami Dostępu do
sieci WWW
Tools Profiles Web Access Rights
Okno Praw Dostępu do Sieci WWW wyświetla wszystkie prawa dostępu do poszczególnych obiektów
NetCruncha oraz ich funkcji.
Możesz Określić prawa dostępu użytkownika do dowolnych funkcji następujących programów:
Dodaj Węzeł do Monitora
Program
Dozwolony lub Niedozwolony
Funkcja Programu
Program
Dozwolony lub Niedozwolony
Zmień Opcje Dostępu do sieci WWW
Program
Dozwolony lub Niedozwolony
Zmień Hasło Dostępu do sieci WWW
Program
Dozwolony lub Niedozwolony
Użyj Narzędzi IP
Program
Dozwolony lub Niedozwolony
Skonfiguruj Zasady
Atlas, Mapa lub Folder
Dozwolony lub Niedozwolony
Wykryj Usługi Sieci
Atlas, Mapa lub Folder
Dozwolony lub Niedozwolony
Wyświetl Alarmy
Atlas, Mapa lub Folder
Odczyt/Zapis, Tylko do odczytu lub Odmowa
Wyświetl Mapę
Atlas, Mapa lub Folder
Dozwolony lub Niedozwolony
Wyświetl Właściwości Monitorowania Węzła
Atlas, Mapa, Folder lub Węzeł
Odczyt/Zapis, Tylko do odczytu lub Odmowa
Wyświetl Właściwości Węzła
Atlas, Mapa, Folder lub Węzeł
Odczyt/Zapis, Tylko do odczytu lub Odmowa
Wyświetl SNMP Węzła
Atlas, Mapa Folder lub Węzeł
Odczyt/Zapis, Tylko do odczytu lub Odmowa
Wyświetl Status Węzła
Atlas, Mapa Folder lub Węzeł
Dozwolony lub Niedozwolony
Wyświetl Notatki
Atlas, Mapa, Folder lub Węzeł
Odczyt/Zapis, Tylko do odczytu lub Odmowa
Wyświetl Raporty
Atlas, Mapa lub Folder
Dozwolony lub Niedozwolony
Wyświetl Trendy Węzła
Atlas, Mapa, Folder lub Węzeł
Dozwolony lub Niedozwolony
Wyświetl Usługi Windows
Atlas, Mapa, Folder lub Węzeł
Dozwolony lub Niedozwolony
Dla niektórych funkcji programu możesz określić różne poziomy dostępu dla różnych obiektów lub
możesz stworzyć wyjątki do poziomów dziedziczonego dostępu dla obiektu.
Note:
W celu podglądu elementu Alarmującego w menu kontekstowym węzła użytkownik musi
posiadać prawa dostępu do Wyświetl Alarmy.
Wynikiem nadania prawa dostępu tylko do odczytu będzie ograniczenie funkcjonalności
NetCruncha.
See also:
(no links)
$$
Opcje: Ogólne
Tools Options General Options
Strona Opcje Ogólne pozwala modyfikować takie ustawienia programu, jak: raportowanie błędów,
zmiana hasła, ustawianie parametrów używanych podczas procesu wykrywania sieci, zarządzanie
licencjami dostępu zdalnego lub powiadomieniami o aktualizacjach.
Opis Okienek i Pól
Serwer
Pozwala na konfigurację podstawowych ustawień połączenia Serwera NetCruncha, takich jak hasło
lub numer portu. Unikalne hasło zabezpiecza serwer przed nieautoryzowanymi lub
przypadkowymi połączeniami.
Hasło
Hasło używane podczas łączenia się przez Konsolę Administracyjną.
Port
Numer portu, dzięki któremu Konsola Administracyjna łączy się z Serwerem
NetCruncha.
Dostęp do sieci WWW
Port HTTP używany podczas łączenia się z NetCrunchem używając dostępu sieci
WWW.
Użyj Open SSL do szyfrowania
Uruchamia szyfrowanie w celu zabezpieczenia zdalnego dostępu NetCruncha z
przeglądarek pulpitowych i urządzeń przenośnych.
Plik Klucza
Nazwa i ścieżka do Pliku Klucza używanego w połączeniach SSL. Możesz kliknąć ikonę
Przeglądaj, by ją wyszukać.
Plik Certyfikatu
Nazwa i ścieżka do Pliku Certyfikatu używanego w połączeniach SSL. Możesz kliknąć
ikonę Przeglądaj, by go wyszukać.
Plik Certyfikatu Głównego
Nazwa i ścieżka do Pliku Certyfikatu Głównego używanego w połączeniach SSL.
Możesz kliknąć ikonę Przeglądaj, by go wyszukać.
Skrypty Uruchamiania
Pozwalają one określić skrypt, który będzie wykonany automatycznie podczas procedury
uruchamiania NetCruncha zanim jest on włączany.
Na przykład możesz zechcieć wykonać mapowanie dysku twardego przed uruchomieniem
NetCruncha. Kiedy skrypt uruchamiania, jest określony będzie on wykonany automatycznie wraz z
następnym uruchomieniem, ale przed zakończeniem uruchamiania NetCruncha.
Nazwa Pliku Skryptu
W tym polu możesz wybrać plik skryptu do automatycznego wykonania. NetCrunch
pozwala na wykonywanie plików o następujących rozszerzeniach: *.bat, *.cmd,
*.wsh, *.js, *.vbs.
Parametry
Pozwala zdefiniować dodatkowe parametry do określonego skryptu.
Zaczekaj na Zakończenie Skryptu
Kiedy to pole jest wybrane możesz definiować czas opóźnienia przed wznowieniem
procedury uruchamiania NetCruncha. Jeśli proces wykonania skryptu przekracza
czas opóźnienia, wtedy NetCrunch przerwie go i wznowi procedurę uruchamiania.
Skrypt jest wykonywany jako niezależny proces. Jeśli pole wyboru nie jest wybrane
skrypt jest wykonywany równocześnie, bez względu na procedurę uruchamiania
NetCruncha.
Testuj Skrypt
Testuje wybrany skrypt.
Wyświetl Dziennik
Otwiera plik dziennika wykonywania skryptu (StartupScript.txt). Plik dziennika
tworzony jest podczas wykonywania skryptu w procedurze uruchamiania
NetCruncha.
Czyść Dziennik
Czyści plik dziennika.
Raportowanie Błędów
Umożliwia wysyłanie raportów błędów bezpośrednio do AdRem Software. Raport błędów zawiera
jedynie techniczne informacje dotyczące stanu programu i konfiguracji komputera, na którym
uruchomiony jest NetCrunch.
Możesz także wskazać swój adres e-mailowy, aby AdRem Software mógł później skontaktować się z
tobą w celu rozwiązania problemu.
Potwierdzenia
Zawiera listę wiadomości zawartą w kilku oknach dialogowych Potwierdzenia NetCruncha. W polu
Stan możesz określić jaką akcję powinien wykonać NetCrunch dla każdej wymienionej wiadomości.
Zależnie od wyboru użytkownika NetCrunch wykona odpowiednią akcję automatycznie. Domyślnie
wszystkie wiadomości są określone dzięki opcji ZAPYTAJ.
Możesz wybrać z poniższych opcji:
Zapytaj
Opisywana akcja nie będzie przeprowadzona a program będzie zawsze pytał
użytkownika, jaka akcja powinna zostać wykonana (opcja domyślna).
Tak
NetCrunch przeprowadzi opisywaną akcję automatycznie bez pytania użytkownika.
Nie
NetCrunch nie przeprowadzi opisywanej akcji a użytkownik nie zostanie poproszony
o decyzję.
Wykrywanie Sieci
Zmienia określone parametry, które są używane przez NetCrunch podczas procesu wykrywania
sieci.
Maksymalny Czas Skanowania Węzła
Wskazuje maksymalny czas, w którym NetCrunch musi uzyskać informacje
dotyczące danego węzła podczas wykrywania sieci.
Ostrzeż przed Skanowaniem Obcych/Internetowych Sieci
Zaznaczenie tego pola ostrzeże przed skanowaniem Obcych/Internetowych Sieci.
Zaznaczenie tego pola ostrzeże przed skanowaniem Obcych/Internetowych Sieci.
Zaznaczenie tego pola ostrzeże przed skanowaniem wielu podsieci.
Liczba Prób
Maksymalna ilość prób, które NetCrunch powinien wykonać, by przesłać pakiety
używając ICMP przed uznaniem węzła za nieistniejący w określonej sieci.
Limit Czasu
Maksymalny czas (w milisekundach), w którym NetCrunch powinien czekać na
odpowiedź z węzła, do którego został wysłany pakiet używając ICMP, przed uznaniem
go za utracony.
Limit Czasu
Maksymalny czas, który NetCrunch powinien wykorzystać aby uzyskać informacje o
węźle używając SNMP.
Konserwacja
Pozwala na skonfigurowanie kilku ustawień programu związanych z kopią zapasową atlasu i
konserwacją programu.
Maks. Wiek Zdarzenia
Liczba dni, po których wygenerowane zdarzenia starsze niż ta wartość powinny być
usunięte z bazy danych Dziennika Zdarzeń.
Maks. Wiek Danych Trendów Wydajności
Liczba dni, przez które trendy są przechowywane.
Maks. Wiek Dziennika Kontroli Dostępu Zdalnego
Liczba dni, po których dzienniki sesji Dostępu Zdalnego powinny zostać usunięte.
Lokalizacje Danych dotyczących Kopii Zapasowej
Ścieżka dostępu do lokalizacji, w której przechowywane są pliki kopii zapasowej.
Możesz używać ikony Przeglądaj, by przeglądać określoną ścieżkę.
Baza Danych Zdarzenia
Określa liczbę zdarzeń na stronie wyświetlanej w oknie Dziennika Zdarzeń oraz odstęp czasu
weryfikacji spójności w bazie danych zdarzeń.
Liczba Zdarzeń na stronie Dziennika Zdarzeń
Określa liczbę zdarzeń na stronie wyświetlanej w oknie Dziennika Zdarzeń.
Zweryfikuj Bazę Danych podczas każdego uruchamiania:
Określa odstęp czasu weryfikacji spójności w bazie danych zdarzeń.
Eksportowanie Trendów
Umożliwia automatyczne eksportowanie trendów do bazy danych SQL.
Powiadomienie o Aktualizacji
Pozwala odblokować/zablokować automatyczne sprawdzanie aktualizacji jak również ustawianie
opcji serwera proxy.
Manager Licencji
Zarządza licencjami programu oraz dostępu zdalnego.
Raporty
Pozwala ustawić właściwości e-maili z raportami, takie jak: maksymalny rozmiar e-maila oraz
podpis w stopce.
See also:
Opcje: Monitoring
Opcje: Powiadomienia
Opcje: Mapa
Opcje: Monitoring
Tools Options Monitoring
Ogólne
Adres Węzła NetCruncha
Pozwala na wybór adresu węzła NetCruncha z listy lokalnych adresów interfejsów.
Ponieważ monitorowanie wszystkich wezłów w atlasie zależy od węzła NetCruncha,
inne węzły będą monitorowane tylko wtedy, gdy wybrany interfejs w polu Adresu
Węzła NetCruncha będzie włączony i działający poprawnie.
Automatyczna Zmiana Węzła NetCruncha
W przypadku, gdy wybrany interfejs staje się niedostępny program zmienia węzeł
NetCruncha automatycznie na inny dostępny interfejs. Używanie usługi DHCP może
spowodować zmianę adresu IP lokalnego urządzenia. W takim przypadku zalecane
jest wybranie pola Automatyczna Zmiana Węzła NetCruncha.
Stosowanie WINS do rozpoznawania właściwości węzła
Zmusza program do użycia WINS w celu rozpoznania właściwości węzła.
Ustawienia Domyślne Węzła
Określa domyślne ustawienia metody rozpoznawania węzła oraz czasu monitorowania.
Metoda Rozpoznawania
Rozwijana lista, która umożliwia wybór, jak NetCrunch powinien rozpoznawać węzły
w sposób domyślny: Auto, adres IP lub Nazwa DNS.
Czas Monitorowania
Domyślny czas monitorowania, który będzie automatycznie ustawiany dla
dowolnego nowo wykrytego lub wstawionego węzła.
Profil SNMP
Profil SNMP zapisuje hasła Odczytu/Zapisu, dane uwierzytelniające SNMP oraz hasło
szyfrowania, w zależności od wersji SNMP zastosowanej dla węzła. Rozwijana lista
Profilu SNMP pozwala wybrać prawidłowy profil SNMP dla węzła. By stworzyć nowy
profil SNMP możesz także kliknąć w ikonę Zarządzaj Profilami SNMP obok pola Profilu.
Port
Określa port używany do monitorowania SNMP na wybranym węźle.
Limit Czasu
Określa maksymalny czas w milisekundach oczekiwania NetCruncha na odpowiedź
od SNMP.
Powtórz Liczenie
Parametr ten określa ile żądań powinno być wysłanych jeśli SNMP nie odpowiada
prawidłowo (przekroczenie limitu czasu, błąd SNMP, itp.).
Czas Zbierania Danych
Dokładny czas zbierania danych zasobów.
Domyślne Dane Uwierzytelniające
Linux
Nazwa Użytkownika
Będzie ona używana do logowania się na wszystkie urządzenia Linux w
monitorowanym atlasie.
Hasło
Będzie ono używane do logowania się na wszystkie urządzenia Linux w
monitorowanym atlasie.
Hasło użytkownika Root
Będzie ono używane do logowania się z komendą 'su'.
BSD
Nazwa Użytkownika
Będzie ona używana do logowania się na wszystkie urządzenia BSD w
monitorowanym atlasie.
Hasło
Będzie ono używane do logowania się na wszystkie urządzenia BSD w
monitorowanym atlasie.
Mac OS X
Nazwa Użytkownika
Będzie ona używana do logowania się na wszystkie urządzenia Mac OS X w
monitorowanym atlasie.
Hasło
Będzie ono używane do logowania się na wszystkie urządzenia Mac OS X w
monitorowanym atlasie.
ESX/ESXi
Login
Będzie on używane do logowania się na wszystkie urządzenia ESX/ESXi w
monitorowanym atlasie.
Hasło
Będzie ono używane do logowania się na wszystkie urządzenia ESX/ESXi w
monitorowanym atlasie.
Usługi Wykryte Automatycznie
Wyświetla listę usług automatycznie wykrywanych dla węzła. Możliwe jest dodawanie usług
sieciowych do listy lub usuwanie ich.
Usługi Sieciowe
Wyświetla listę usług sieciowych, które mogą być monitorowane na poziomie rozszerzonym.
Można też dodawać/usuwać usługi sieciowe do/z listy oraz edytować ich parametry.
Konfiguracja rozszerzonego poziomu monitorowania przeprowadzana jest w zestawie różnych
okien, które zawierają określone parametry powiązane z typem konfigurowanej usługi.
Konfigurowane i monitorowane na rozszerzonym poziomie mogą być następujące usługi sieciowe:
DNS
System Nazw Domen - usługa używana do rozpoznawania nazwy domen w sieci.
FTP
Protokół Transmisji Danych - usługa używana do przesyłania plików w sieci.
HTTP
Protokół Transmisji Hipertekstu - usługa używana do komunikacji i przesyłania
informacji w intranecie oraz serwerach WWW.
HTTPS
usługa HTTP działająca na Warstwie Zabezpieczeń Łączy (SSL).
POP3
Protokół Poczty Elektronicznej 3 - usługa używana do zatrzymywania
przychodzących drogą sieciową e-maili.
SMTP
Protokół Transferu Prostych Wiadomości - usługa używana do przesyłania i
podawania dalej wiadomości e-mailowych drogą sieciową.
Segmenty Fizyczne
Pozwala na Monitorowanie Segmentów Fizycznych. Kiedy monitorowanie jest włączone możesz
wybrać kilka metod analizy, które mogą być używane, by stworzyć najdokładniejszą topologię
segmentu fizycznego.
Opcje Analizy
Przetwarzanie tablic przekazywania
podstawowa metoda, która jest zawsze używana.
Protokół Drzewa Rozpinającego (STP)
używany jest w sieciach przełączania, by zapobiec pętlom.
Protokół CDP
używany do udostępniania informacji o innym bezpośrednio połączonym sprzęcie
Cisco. Działa na większości urządzeń Cisco.
SONMP
Protokół Zarządzania Siecią SynOptics - obsługuje informacje z urządzeń sieciowych,
które wspierają SONMP. SONMP stosowany jest w urządzeniach SynOptics, Bay oraz
Nortel Networks.
Ukryj Nieaktywne Węzły
Domyślnie NetCrunch próbuje zapamiętywać ostatnią pozycję wszystkich węzłów.
Jeśli pole to jest wybrane węzły nieodpowiadające (DOWN) nie będą pokazywane na
Mapie Segmentów Fizycznych.
Czas Odświeżania Danych
Określa odstępy czasowe, kiedy NetCrunch będzie gromadził informacje o topologii
fizycznej monitorowanego atlasu. Możesz określić różny czas dla odświeżania
wszystkich fizycznych segmentów w monitorowanym atlasie począwszy od czasu
rozpoczęcia monitorowania usług. Ponieważ topologia map fizycznych nie zmienia
się często jest wskazane ustawianie długiego okresu czasu. Wszystkie mapy w sekcji
Segmentów Fizycznych w oknie Widoków Atlasu będą aktualizowane, jeśli tylko
zostanie wykryta jakakolwiek zmiana.
Opcje Wyglądu Mapy
Kiedy włączasz wyświetlanie map topologicznych segmentu fizycznego twojej sieci używając
kreatora, NetCrunch tworzy fizyczną reprezentację sieci. Możesz także określić pewne elementy
wyglądu tworzonych map:
Styl Nazwy Portu
Określa styl nazwy portu na mapie.
Styl Pola Portu
Określa styl kształtu portu na mapie.
Sortuj Porty Według
Umożliwia sortowanie portów według numeru lub nazwy.
Trapy SNMP
Nasłuchuj trapów SNMP
Pozwala programowi nasłuchiwać trapów SNMP na określonym porcie i
przekierowywać takie trapy SNMP do innego węzła w sieci.
Czas Grupowania Trapów
NetCrunch używa mechanizmu grupowania identycznych wiadomości trap SNMP
otrzymanych podczas monitorowania. Pole określa liczbę sekund, w ciągu których
otrzymane wiadomości będą połączone. Domyślnym czasem jest 15 sekund.
Syslog
Nasłuchuj wiadomości syslog
Pozwala programowi wyszukiwać nadchodzących wiadomości Syslog tak, by mogły
być one przetworzone jako zdarzenia NetCruncha lub przekierowane do innych
węzłów. Wyczyszczenie tego pola zablokuje tą właściwość.
Przekieruj wiadomości syslog
Pozwala programowi przekierowywać nadchodzące wiadomości Syslog do hosta
zdalnego w celu ich przetworzenia.
Grupuj takie same wiadomości
NetCrunch używa mechanizmu grupowania identycznych wiadomości Syslog
otrzymywanych podczas monitorowania. W tym polu możesz określić czas, w którym
otrzymane wiadomości będą łączone. Domyślnym czasem jest 15 sekund.
Dziennik Zdarzeń Windows
Czas Ponownego Połączenia
Określa okres czasu pomiędzy ponownymi połączeniami, kiedy NetCrunch łączy się z
urządzeniami Windows wybranymi do alarmowania i gromadzenia informacji o
zdarzeniach.
Grupuj takie same wpisy dziennika
Łączy identyczne wpisy w jeden.
Grupuj ramy czasowe
Określa ilość sekund, w których otrzymane wpisy zostaną pogrupowane.
NetFlow
Włącz monitorowanie ruchu w NetFlow
Włącza monitorowanie NetFlow i sFlow na wybranych portach.
NetCrunch Open Monitor
Wyświetla listę typów danych zewnętrznych monitorowanych przez program. Możesz
dodać/usunąć typy źródeł danych oraz edytować ich właściwości.
Zaawansowane
Program Rozpoznawania Nazw DNS
Użyj Bezpośredniego Programu Rozpoznawania Nazw DNS
Wyświetla bieżące informacje o nazwach DNS dla węzłów w kolumnie Nazwa DNS w
oknie Mapy.
Usunięcie Pamięci Buforowej Nazw
Kiedy użyty zostaje ten przycisk pamięć buforowa nazw DNS zostaje wyczyszczona a
NetCrunch pyta serwer DNS by rozpoznać nazwy DNS. Jest to ważne, kiedy
konfiguracja serwera DNS w monitorowanej sieci zostaje zmieniona.
Wątki Monitorowania w NetCrunch
Optymalizacja
Użyj tej listy rozwijanej, by wybrać pożądany wątek strategii alokacji. Możesz wybrać
pomiędzy Wykorzystaniem Zasobów a Wydajnością. Pierwsza opcja mówi
programowi, by zminimalizował liczbę wątków używanych podczas monitorowania
tak, by pomóc w zachowaniu zasobów. Użyj tego ustawienia, jeśli urządzenie, na
którym działa NetCrunch z pewnych względów posiada ograniczone zasoby. Druga
opcja natomiast pomaga ulepszać wydajność monitorowania przez zarządzanie
wątkami monitorów w najbardziej wydajny sposób - użyj jej, kiedy posiadasz wiele
zasobów.
Czas Sprawdzania Liczby Wątków
Wskazuje, jak często mechanizm zarządzania wątkami monitorowania w NetCrunch
przeznacza lub odrzuca nieużywane wątki monitorowania.
Maksymalna liczba wątków monitorowania
Określa maksymalną liczbę wątków, które NetCrunch powinien używać w celach
monitorowania.
See also:
Opcje: Ogólne
Opcje: Powiadomienia
Opcje: Mapa
Opcje: Powiadomienia
Tools Options Notification
Okno Powiadomień
Umożliwia zmienianie ustawień dialogu alarmu, takie jak: okno wyświetlania, miganie, zamykanie
wygaszacza ekranu, odtwarzanie dźwięku, liczba ostatnio przechowywanych alarmów.
E-mail
W programie posiadasz opcję użycia wbudowanego serwera SMTP lub zewnętrznego serwera
pocztowego SMTP do wysyłania powiadomień w postaci e-maili podczas procesu alarmowania.
Adres Zwrotny
E-mailowy adres zwrotny, który ma być użyty przez program podczas wysyłania emaili.
Użyj Zewnętrznego Serwera Pocztowego SNMTP
Umożliwia używanie zewnętrznego serwera pocztowego do przesyłania
NetCrunchowi powiadomień w postaci e-maili (zamiast wbudowanego serwera
SMTP).
Serwer Pocztowy
Nazwa zewnętrznego serwera e-mailowego, którego planujesz użyć w procesie
alarmowania NetCruncha
Port
Port zewnętrznego serwera pocztowego SMTP.
Serwer Wymaga Uwierzytelnienia
Wybierz to pole, jeśli zewnętrzny serwer pocztowy SMTP wymaga uwierzytelnienia.
Nazwa Użytkownika
Nazwa użytkownika do logowania do zewnętrznego serwera poczty SMTP.
Hasło
Hasło do logowania do zewnętrznego serwera poczty SMTP.
Urządzenie GSM
Umożliwia powiadomienia przez telefon komórkowy połączony z komputerem, na którym działa
NetCrunch przez port COM. Możesz używać standardowego kabla, Bluetooth, IRDA lub innego
dowolnego typu połączenia - pod warunkiem, że będzie ono używało jednego z portów COM w
komputerze.
Musisz określić ustawienia dla urządzeń przenośnych GSM w NetCrunch.
Wybierz port COM, który ma być używany, zdefiniuj jego parametry i inne opcje związane z
urządzeniem GSM, takie jak dodatkowa inicjalizacja komend AT+C.
Port COM
Pokazuje port COM wybrany do komunikowania się z telefonem komórkowym.
Klikanie przycisku Przeglądaj otwiera dialog Wykrywanie Urządzenia GSM, gdzie
możesz wybrać/skonfigurować odpowiedni port COM.
Ustawienia SMS
Podziel wiadomości dłuższe niż 160 znaków
Dzieli wiadomość dłuższą niż 160 znaków na dwa lub więcej powiadomienia SMSowe.
Ustawienia Modemu
Inicjalizacja Komend AT+C
Wybierz to pole, jeśli planujesz wysłać inicjalizację komendy AT+C. Wpisz komendę w
poniższe pole.
See also:
Opcje: Ogólne
Opcje: Monitoring
Opcje: Mapa
Opcje: Mapa
Tools Options Map
Opcje mapy pozwalają ci określić takie ustawienia programu, jak:
Rozmieszczanie ikon węzłów według siatki, przy użyciu transparentnych okien
dialogowych edycji i wybieranie domyślnego schematu rysunku w programie.
Wybieranie domyślnych ikon dla określonych typów węzłów.
Zmienianie informacji powiązanych z podpisami węzła na mapie.
Definiowanie nowego stylu obiektów mapy (kształt tła i tekst).
Zmienianie domyślnego obszaru tła na mapie.
Zmienianie opcji związanych z liniami łączącymi.
Zmienianie metody sygnalizacyjnej węzłów (używanej do wyświetlania stanu
monitorowanych węzłów sieci).
Zmienianie rysunku pamięci buforowej.
Wybieranie linków map pokazanych jako obrazki podglądowe w pożądanej sekcji
monitorowanego atlasu.
Ogólne
Wyrównaj do siatki
Pozwala wyrównywać obiekty na mapie do siatki (rozmiar jej powiększenia jest
określony w polu poniżej) kiedy są one przenoszone podczas edycji mapy.
Ikony
Umożliwia zmianę właściwości wybranej ikony węzła. NetCrunch automatycznie zmienia rozmiar
ikon do wstępnie określonego rozmiaru i kolorów ikon w zależności od stanu. Możliwe jest także
dodawanie nowego typu ikon.
Podpisy
Program automatycznie wyświetla nazwę DNS węzła poniżej jego ikony na mapie jako podpis. Na
tej stronie możesz zmienić to, co jest wyświetlane poniżej ikony węzła na jedno z następujących:
SNMP Nazwa Systemu
Jest to pole Nazwy Systemu odczytanej z agenta SNMP uruchomionego na węźle.
Adres IP
Program automatycznie wyświetli adres IP węzła.
Nazwa DNS
Program wyświetli nazwę hosta DNS węzła.
Dodatkowo możesz wybrać tak, by zawsze dodawać adres IP węzła do podpisu.
Podczas oddalania widoku mapy, jej skala zmniejsza się do mniejszej niż domyślne 100%. Kiedy
skala mapy jest mniejsza niż 50% program automatycznie ukrywa ikony węzła i rysuje je jako
kolorowe prostokąty.
Możesz zmienić to ustawienie do wartości innej niż 50% lub zablokować ukrywanie ikon i
zastępowanie ich prostokątami. W takim wypadku, podczas oddalania, ikony będą zmniejszać swój
rozmiar.
Widoczność
Umożliwia wybieranie trybu Normalnego albo Autopodświetlanie do pokazywania
podpisów ikony węzła.
Krycie
Jeśli został wybrany tryb Autopodświetlenia, użyj suwaka Krycie by wybrać właściwy
poziom krycia podczas wyświetlania podpisów ikon węzła, które nie wymagają uwagi:
zerowe, niskie, normalne, wysokie.
Użyj efektu zanikania podczas ukrywania
Wybranie tego pola pozwala wykorzystać efekt zacieniania podczas ukrywania
podpisu pod ikoną węzła.
Style
Umożliwia dodawanie nowych typów kształtów i edytowanie ich właściwości. Możesz zmienić
jedynie właściwości stylów i kształtów, które dodałeś.
Tło
Umożliwia zmienianie ustawień tła dla wszystkich map w atlasie i domyślnych marginesów map:
Typ
Rozwijana lista, która pozwala wybrać typ tła: jeden kolor, tekstura lub gradient.
Możesz wybrać pomiędzy kolorami domyślnymi a niestandardowymi.
Linie Łączące
Umożliwia zmianę ustawień linii łączących wyświetlanych na mapie w programie. Kilka opcji
związanych z liniami łączącymi można zmodyfikować:
Styl linii.
Grubość linii.
Kolor linii.
Typ połączenia ukośnego (skośny, prostokątny, magistrala danych).
Sygnalizowanie
Określa metodę sygnalizowania obecnego stanu węzła:
kolorowanie ikon
kolorowanie tła ikony
kolorowanie ramki ikony
Miganie ikony
Kiedy opcja ta jest włączona (domyślnie w programie) ikona miga przez określoną
ilość czasu jeśli stan zmienia się na stan gorszy (na przykład ze stanu OK na stan
OSTRZEGAWCZY lub ze stanu OSTRZEGAWCZEGO na stan NIE ODPOWIADA).
Miganie linii
Pozwala liniom łączącym migać na mapie fizycznej (reprezentującej rzeczywiste linie
fizyczne), kiedy są one odłączone od urządzenia takiego jak mosty.
Czas
Dokładna ilość czasu, w której ikony i linie łączące migają może być zmieniana na
wartości pomiędzy 300ms a 12 sekund.
Maksymalne Poziomy Obliczeń Stanu Mapy
Określa liczbę skoków (przez łącza mapy), które przez łącze mapy będą wyświetlać
występowanie jakichkolwiek problemów. Jeśli wybrane zostanie 0 wskazany zostanie
jedynie stan mapy, do której jest on połączony. W takim przypadku ikona mapy w
oknie Widoku Atlasu zmieni kolor tylko dla map zawierających węzły z problemami a
łącza do tych map będą dodane do sekcji Map z Problemami znajdującą się w oknie
Ulubione Mapy. Jeśli wybrana zostanie wartość 1 lub więcej łączą mapy oraz ikony
mapy (w Widoku Atlasu i w Ulubionych Mapach) wskazywać będą stany węzłów i
będą przechodzić przez łączą mapy (skoki) określone w tym polu.
Pamięć Buforowa Obrazków
Maksymalny rozmiar pamięci buforowej
Określa maksymalny rozmiar specjalnej pamięci buforowej obrazków.
Minimalny rozmiar pamięci buforowej
Określa minimalny rozmiar obrazku, który może znajdować się w pamięci buforowej.
Łącza
Określa sposób, w jaki łącza map są wyświetlane w dowolnych sekcjach okna Widoki Atlasu. Możesz
wybrać, czy łącza map powinny być wyświetlane jako rysunek podglądowy w wybranej sekcji okna
Widoku Atlasu. W przeciwnym wypadku łącza map będą pokazywane jako ikony standardowe.
Wygląd
Umożliwia wybór metody sygnalizacji dla stanu węzła.
NetCrunch może sygnalizować stan węzła przez zmianę koloru ikony węzła.
Kiedy węzeł lub jedna z jego usług sieciowych nie odpowiada program może wyświetlić nałożony
tekst.
Program może także ostrzegać użytkownika przez wyświetlenie dodatkowych małych, nałożonych
na ikonę węzła ikon, które poinformują o problemach, alarmach i stanie konfiguracji węzła.
See also:
Opcje: Ogólne
Opcje: Monitoring
Opcje: Powiadomienia
Programy Dodatkowe
iTools - Narzędzia Diagnostyczne
Sieci
Tools iTools
iTools jest aplikacją zawierającą zestaw przydatnych narzędzi diagnostycznych sieci, takich jak: Ping,
Traceroute, Lookup, Połączenie, Skaner oraz SNMP.
Narzędzia Komunikacyjne
Ten program narzędziowy pozwala na testowanie rzetelności i przepustowości połączenia
pomiędzy poszczególnym hostem węzła a komputerem, na którym uruchomiony jest iTools.
Narzędzie komunikacyjne składa się z dwóch osobnych programów: jednego związanego z
przepustowością i drugiego związanego z rzetelnością połączenia z węzłem zdalnym.
Przepustowość
Narzędzie to sprawdza maksymalny wskaźnik transferu dostępny pomiędzy lokalnym a zdalnym
węzłem. Wskaźnik transferu może być mierzony w bitach lub w bajtach na sekundę (bps lub Bps).
Limit Czasu
Określa w milisekundach jak długo narzędzie powinno czekać na odpowiedź od
określonego węzła przed uznaniem go za utracony.
Opóźnienie
Określa w milisekundach ilość czasu, jaką program powinien odczekać zanim wyśle
następny pakiet.
Jednostka
Określa jednostkę dla wykresu rezultatów przepustowości (wskaźnik transferu
danych) - jednostką może być albo bajt na sekundę albo bit na sekundę.
Rozmiar Danych
Wskazuje rozmiar pakietów, które są przesyłane do węzła zdalnego w celu
przetestowania szerokości pasma sieci do tego hosta.
Rzetelność
Narzędzie pomagające określić jakość połączenia pomiędzy twoim urządzeniem a innym. Przesyła
ono serię wzrastających próbek pakietu UDP, począwszy od rozmiaru wstępnego pakietu.
Note:
Dla węzłów zdalnych maksymalny rozmiar używanych pakietów powinien wynosić 1024 Bajty.
Niektóre zdalne hosty mogą nie akceptować dużych pakietów. W przypadku dużych pakietów
zwiększ czas pomiędzy przesyłaniem każdego z nich. Jednak w lokalnych sieciach większe
rozmiary pakietów poprawiają statystykę pomiarów.
Limit Czasu
Określa w milisekundach jak długo narzędzie powinno czekać na odpowiedź od
określonego węzła przed uznaniem go za utracony.
Opóźnienie
Określa w milisekundach ilość czasu, jaką program powinien odczekać zanim wyśle
następny pakiet.
Wstępny Rozmiar Pakietu
Wskazuje wstępny rozmiar pakietu dla serii.
Próbki Pakietu
Określa liczbę próbek pakietów do wysłania, które z każdym krokiem powiększają
swój rozmiar.
Rozmiar Przyrostu Wielkości Pakietu
Wskazuje przyrost, który ma być używany dla serii pakietów. Program rozpocznie
przesyłanie pakietów począwszy od rozmiaru początkowego, następnie zwiększy je w
podobny sposób dopóki wszystkie pakiety w serii nie zostaną wysłane. Proces
będzie powtarzany zaczynając od rozmiaru początkowego.
Wyszukiwanie DNS
Pozwala na podgląd informacji o hoście przechowywanych na serwerze DNS przez przetwarzanie
nazw hosta w adresy IP lub odwrotnie.
Serwer Nazwy Domeny
Wskazuje adres IP serwera DNS, od którego narzędzie uzyska informacje o
wybranym węźle.
Port
Określa numer portu do komunikacji z serwerem DNS (domyślnie 53).
Limit Czasu
Określa w milisekundach jak długo narzędzie powinno czekać na odpowiedź od
określonego węzła przed uznaniem go za utracony.
Ping
Narzędzie testujące urządzenia w sieci przez przesyłanie i otrzymywanie pakietów testowych do/od
innej lokalizacji. Wykrywa ono dostępność poszczególnego węzła w sieci i czy jest on w stanie
nawiązać komunikację z innymi węzłami przez TCP/IP.
Limit Czasu
Określa w milisekundach jak długo narzędzie powinno czekać na odpowiedź od
określonego węzła przed uznaniem go za utracony.
Opóźnienie Pomiędzy Pakietami
Określa w milisekundach ilość czasu, jaką program powinien odczekać zanim wyśle
następny pakiet.
Zatrzymaj Ostatnie Pakiety
Określa maksymalną ilość pakietów do zatrzymania - tylko określona liczba pakietów
będzie pokazana w diagramie i panelu tabeli.
Narzędzia Skanera
Usługi
Narzędzie wykrywające usługi sieciowe dostępne na hoście. Sprawdza ono listę 65 popularnych
usług łącznie z POP3, SMTP, FTP, HTTP, itp.
Opcje Portów Skanera
Narzędzie to może sprawdzić porty w danym zakresie lub od wstępnie określonej listy dobrze
znanych portów i listy zdefiniowanych koni trojańskich. Opcje umieszczone w Okienku Nawigacji
pozwalają ci zmieniać następujące właściwości:
Lista Portów
Rozwijana lista umożliwiająca wybranie zakresu portów to przeskanowania przez
program. Możesz wybrać szczególnie początek i koniec portu dla zakresu (tj. portów
w zakresie), przeskanować dobrze znane porty lub typowe porty używane przez
konie trojańskie.
Start
Określa numer portu, od którego powinno zacząć się skanowanie - stosuje się go
tylko wtedy, gdy została wybrana opcja porty w zakresie.
Koniec
Określa numer portu, na którym skanowanie powinno się zakończyć - stosuje się go
tylko wtedy, gdy została wybrana opcja porty w zakresie.
Opcje Skanera Sieciowego
Narzędzie pozwala przeskanować dany zakres sieci używając jednej z dwóch metod: ICMP ping lub
SNMP ping.
Limit Czasu
Określa w milisekundach jak długo narzędzie powinno czekać na odpowiedź od
określonego węzła przed uznaniem go za utracony.
Wybierz Usługi
Klikanie tego przycisku pozwoli ci wybrać listę usług sieciowych, które powinny być
przeskanowane na poszczególnym węźle. Jeśli wybierzesz pole wyboru umieszczone
obok nazwy poszczególnej usługi będzie ono włączone w proces skanowania. Jeśli
nie zaznaczysz tego pola usługa sieciowa będzie omijana podczas skanowania..
Opcje umieszczone w Okienku Nawigacji pozwalają ci zmieniać następujące właściwości:
Start
Określa numer ostatniej części adresu sieci IP (0.0.0.x), od której program powinien
rozpocząć skanowanie.
Koniec
Określa numer ostatniej części adresu sieci IP (0.0.0.x), na której program powinien
zakończyć skanowanie.
Hasło SNMP
Określa hasło SNMP używane, by uzyskać informacje o węźle znalezionym w sieci
(dotyczy SNMPv1, SNMPv2c oraz SNMPv3).
Tylko Węzły SNMP
Wybór tego pola wyboru mówi programowi, by znaleźć tylko węzły działające na
agentach SNMP. Jeśli zostawisz to pole niezaznaczone wszystkie węzły zostaną
znalezione, niezależnie czy będą one działać na agentach SNMP czy nie.
SNMP
Narzędzie to pozwala uzyskać informacje SNMP od poszczególnego hosta. Może być używane do
tego celu narzędzie Przeglądarka MIB.
Narzędzie SNMP składa się z dwóch osobnych aplikacji, które umożliwiają ci podgląd/ustawianie
danych przez SNMP na określonym węźle.
Wszystkie informacje są gromadzone używając protokołu SNMP. Agenci SNMP muszą być
uruchomieni na węzłach, których informacje chcesz podglądać/ustawić.
Istnieją dwie metody uzyskiwania informacji używając narzędzia SNMP:
SNMP Info
Uzyskaj wybrane informacje w kilku kategoriach.
Przeglądarka MIB
Daje dostęp do informacji z MIB (Bazy Informacji Zarządzania).
Note:
Możesz uruchomić narzędzie Skanera w sieci, by dowiedzieć się, które węzły są zarządzalne
przez SNMP. Węzły z tej listy mogą być użyte z narzędziami SNMP Info lub Przeglądarką MIB.
Info
Profil SNMP
Rozwijana lista pozwalająca ci wybrać właściwy profil SNMP tylko do odczytu lub
dostęp odczyt-zapis do węzła.
Typ Urządzenia
Rozwijana lista pozwalająca ci wybrać typ urządzenia, dla którego użyjesz narzędzia
Info - liczba dostępnych grup i form może się zawęzić, w zależności od jego typu.
Limit Czasu Pakietu
Określa w milisekundach maksymalną ilość czasu, którą narzędzie powinno
odczekać na pakiet przed uznaniem go za utracony.
Powtórz Liczenie
Określa maksymalną ilość prób wysłania pakietu do wybranego węzła SNMP.
Port Zdalny
Określa numer portu SNMP węzła, z którym narzędzie Info powinno się
komunikować w celach odczytu/ustawienia danych.
Note:
Dla rozwijanej listy Typu Urządzenia możesz wybrać Auto Wybór, by program automatycznie
wybrał typ urządzenia węzła, którego informacje SNMP chcesz wyświetlić. Jest to ustawienie
domyślne. Możesz stworzyć, edytować lub usunąć profile SNMP używane z narzędziem Info.
Opcje Przeglądarki MIB
Filtry SNMP
Rozwijana lista pozwala wybrać właściwą opcję filtra.
Profil SNMP
Ta rozwijana lista pozwala ci wybrać właściwy profil SNMP, na przykład tylko do odczytu lub z
dostępem odczyt/zapis do węzła.
Limit Czasu Pakietu
Określa w milisekundach maksymalną ilość czasu, którą narzędzie powinno
odczekać na pakiet przed uznaniem go za utracony.
Powtórz Liczenie
Określa maksymalną ilość prób wysłania pakietu do wybranego węzła SNMP przed
uznaniem go za utracony.
Czas Odświeżania
Określa w sekundach jak często odświeżać wyświetlane dane SNMP używając MIB.
Port Zdalny
Określa numer portu SNMP węzła, z którym narzędzie Info powinno się
komunikować w celach odczytu/ustawienia danych.
See also:
(no links)
Kompilator MIB SNMP
Tools SNMP MIB Compiler
NetCrunch zapewnia wstępnie przekompilowaną bibliotekę MIB zawierającą około 3800 MIBów
łącznie z Cisco, Nortel, 3Com, Alcatel i innymi.
Możesz dodać nowe MIBy do bazy danych używając programu Kompilator MIB SNMP. Kompilator
jest częścią serwera i może zostać uruchomiony tylko z konsoli Administracyjne na serwerze
NetCruncha.
Program ten pozwoli ci wykonać następujące:
edytować zawartość modułu MIB,
kompilować moduł(y) MIB,
przeglądać zawartość modułu MIB według drzewa, zdefiniowane zmienne lub
zdefiniowane trapy,
tworzyć pseudonimy dla określonych modułów MIB,
usuwać moduły MIB,
znaleźć obiekty MIB,
posortować i przefiltrować załadowaną listę modułów MIB.
W celu znalezienia nowo przekompilowanych MIBów użyj okienka wyszukiwania ( CRTL+F ) i wpisz
pożądaną zmienną.

Podobne dokumenty