Gazeta Bürener Maschinenfabrik GmbH

Komentarze

Transkrypt

Gazeta Bürener Maschinenfabrik GmbH
Gazeta Bürener Maschinenfabrik GmbH
technika transportu
·
technika filtrów
·
obróbka tworzyw sztucznych
dla wszystkich klientów, osób zainteresowanych, pracowników i partnerów przedsiębiorstwa
Lato 2012
Konsekwentna kontynuacja inwestycji:
Najnowsze maszyny – optymalna jakość
Spis treści
BMF-Tworzywa sztuczne Dziesięć nowych urządzeń podkreśla wiodącą pozycję techniki tworzyw sztucznych
•T
ransport technologiczny: Nowy magazyn dla VW
rodki chłodząco-smarujące:
•Ś
Przebudowa w MB Berlin
różniowe usuwanie wiórów:
•P
Pierwszy etap budowy w Meksyku
vent: Gratulacje dla zakładu •E
VW Chemnitz
Nowe maszyny: Dalszy wzrost
­zdolności produkcyjnych w zakresie
obróbki tworzyw sztucznych.
Modernizując swój park maszynowy
BMF stale poszerza możliwości swojego wydziału tworzyw sztucznych. Ta
konsekwentna polityka biznesowa,
oparta na bazie zdrowej struktury kapitału przedsiębiorstwa, gwarantuje
firmie BMF zawsze aktualny know-how w zakresie produkcji i tym samym najwyższą zdolność produkcyjną.
Równolegle do zakupu maszyny 1.500
ton z urządzeniem do pobierania wy-
Dzięki długofalowej strategii inwestycyjnej BMF umacnia swoją pozycję rynkową w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dysponując dziesięcioma
nowymi maszynami wydział tworzyw sztucznych uzyskuje optymalne wyniki
jakościowe i może ugruntować stare i nowe kontakty biznesowe. Oprócz tego inwestycja stwarza nowe możliwości rozwinięcia współpracy z niektórymi
klientami.
dział tworzyw sztucznych zainwestował także w urządzenia do suszenia
i transportu materiału, aby umożliwić dużą przepustowość. Urządzenie
Digicolor obejmuje suszarnię o pojemności 900 l oraz dwa zewnętrzne
silosy dwukomorowe o pojemności
magazynowej 100 ton. Suszarnia i
maszyna są zaopatrywane automatycznie.
Do tego dochodzi jeszcze dziewięć
nowych wtryskarek Engel o sile zamknięcia od 28 do 50 ton, dysponujących automatycznym pobieraniem
nadlewu. Dzięki temu również w obszarze małych maszyn BMF może w
pełnym zakresie sprostać wymaganiom odnośnie precyzji i powtarzalności.
Pięć filtrów do Pekinu na przełomie roku
BMF-Zagranica Zakres projektu obejmuje również odsysanie próżniowe oraz przygotowanie i załadunek wiórów
Międzynarodowy projekt: BMF wykona pięć instalacji filtrowych
dla klienta w Pekinie.
BMF realizuje duży projekt na rynek chiński. Dla klienta z Pekinu
przedsiębiorstwo wykona do przełomu roku 2012/2013 pięć
instalacji filtrowych, które znajdą zastosowanie w produkcji kadłubów silnika, głowic cylindrowych i wałów korbowych. Zakres zlecenia obejmuje poza tym odsysanie
próżniowe z szesnastoma stacjami odsysania i łamaczami wiórów oraz przygotowanie i załadunek powstających wiórów.
BMF kilkakrotnie pracowała na rynku
chińskim i realizowała tam projekty z
powodzeniem. Aktualne zlecenie daje
przedsiębiorstwu okazję do udowodnienia rozległych kompetencji w zakresie systemów środków chłodząco-smarujących. Także know-how w zakresie próżniowej technologii wiórów
jest pożądane przy usuwaniu odpadów
z obrabiarek pracujących na sucho
w
produkcji
wałów korbowych.
Usuwanie i przeróbka wiórów w tym
projekcie ma miejsce za pomocą przenośnika zgrzebłowego o łącznej długości 500 metrów. Oprócz tego zastosowano cztery wirówki i dwie prasy do
osadów, aby poradzić sobie z dużą ilo-
ścią wiórów. Dwanaście kontenerów gwarantuje bezproblemowy załadunek.
Innowacje
·
Następcy
BMF-od wydawcy
Wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy są decydującym czynnikiem
przewagi konkurencyjnej i w 21 wieku
ten czynnik coraz bardziej zyskuje na
znaczeniu. Liczne duże, a także średnie przedsiębiorstwa przekonują się,
że w rocznikach niżu demograficznego znacznie trudniej jest pozyskać
odpowiednich następców w zawodach
technicznych i handlowych.
W walce o odpowiednich następców
uprzywilejowane są przede wszystkim te przedsiębiorstwa, które zawsze kładły duży nacisk na kształcenie i dokształcanie własnych pracowników. Teraz widać, jak korzystny jest
dla BMF fakt, że od wielu lat następcy
są wybierani spośród własnych szeregów. Przyczynia się do tego udostępnianie atrakcyjnych miejsc do
nauki, a także możliwość rozwijania
kariery w przedsiębiorstwie.
Długoletni pracownicy są najlepszymi ambasadorami wiedzy, nierzadko więc przynależność do BMF jest
niejako „dziedziczona” w rodzinach.
Pracownicy, którzy w dużym stopniu
identyfikują się ze swoim przedsiębiorstwem, są najlepszym medium
reklamowym, które w naszym przypadku bardzo dobrze funkcjonuje.
Mimo to instrumenty do pozyskiwania
personelu muszą być ciągle sprawdzane.
Stare metody uzupełniamy nowymi
pomysłami, z którymi już mamy dobre doświadczenia. Należy do nich
także możliwość podwójnych studiów
i form kształcenia umożliwiających
równolegle studia i pracę zawodową.
W przyszłości BMF również pozostanie atrakcyjnym pracodawcą, który
jest silnie związany z miejscowymi
społecznościami.
Nowy magazyn rozłączający do końca 2012 roku
BMF-Transport technologiczny Kolejne zlecenie w zakresie techniki skidowej w siedzibie VW w Wolfsburgu
Wydział transportu technologicznego pogłębia współpracę z VW w Wolfsburgu. Do końca 2012 roku BMF wykona w
głównej siedzibie wiodącego producenta samochodów magazyn rozłączający z magazynem karoserii i magazynem piętrowym.
Najnowsze zlecenie było poprzedzone
licznymi projektami w zakresie techniki skidowej w Wolfsburgu. Ostatnio
BMF dostarczyła urządzenia transportu technologicznego dla trasy łączącej montaż surowej karoserii z
lakiernią. Długość trasy to 3,5 km, a
całkowity ciężar konstrukcji stalowej
to 600 ton.
Magazyn rozłączający obejmuje odcinek o długości 1 km i składa się z
180 elementów transportujących. Zastępuje on technologię Power & Free,
która z powodu wartości emisji nie odpowiada już naszym czasom. Oprócz
tego zlecenie obejmuje konstrukcję
stalową dla magazynu pustych skidów.
Nowoczesny transport technologiczny: Transport skidowy z magazynem karoserii.
Przeniesienie i rozbudowa urządzeń
BMF-Środki chłodząco-smarujące Nowa struktura linii produkcyjnych w zakładzie Mercedes-Benz
Do trzeciego kwartału 2012 roku BMF będzie wspierać zakład Mercedes Benz
w Berlinie w tworzeniu nowej struktury i rozszerzeniu produkcji sworzni koła
obiegowego i wałów stojana. W związku z tym nastąpi przeniesienie jednego
filtra i powiększenie drugiego filtra.
W nowej strukturze produkcji sworzni
koła obiegowego kompletna instalacja filtra ciśnieniowego otrzyma nową lokalizację. W ramach tej przebudowy BMF zapewnia prowizoryczne
zaopatrzenie istniejących obrabiarek
poprzez centralną instalację filtrową.
Oprócz tego powstał nowy rurociąg
przyłączony do dodatkowych obrabiarek.
Powiększenie istniejącej instalacji filtrowej jest najważniejszym punktem
produkcji wałów stojana. Oprócz przyłączenia kolejnych obrabiarek nastąpi
powiększenie objętości istniejących
zbiorników na zanieczyszczenia, dopasowanie pomp systemowych wraz
z zamontowaniem regulacji częstotliwościowej celem oszczędzania energii oraz wymiana orurowania maszyn,
włącznie z instalacją hydraulicznego
układu transportu zwrotnego.
Wydajne usuwanie wiórów „pływających”
BMF-Komponenty Rozwiązanie specjalne do standardowego przenośnika zgrzebłowego
Pozdrowienia z Büren
Wasz
Heinrich Steinbrecher
Właściciel / Prezes zarządu
Stosując innowacyjne rozwiązanie dla przenośnika zgrzebłowego BMF rozwiązała znany problem „pływających” wiórów
Pływające wióry mogą powstać zawsze
tam, gdzie obrabianym materiałem
jest aluminium lub tworzywo sztuczne. Te bardzo lekkie wióry osadzają
się na powierzchni środka chłodząco-
Innowacyjny pomysł: Specjalne rozwiązanie usuwania wiórów „pływających”.
-smarującego i nie mogą być usunięte
przez zwykłe przenośniki zgrzebłowe
w optymalny sposób.
Specjalnie opracowane zabieraki zbierają pływające wióry i zapewniają optymalny rezultat. Duża zaleta: Wszystkie
standardowe przenośniki zgrzebłowe
BMF można bez problemów dodatkowo wyposażyć w tę opcję.
Produkty
·
Projekty
Kompaktowa konstrukcja
BMF-Projekt Instalacja filtrów w firmie ZF Lenksysteme
Po raz drugi BMF zrealizowała kompaktowe, mobilne urządzenie w firmie ZF
Lenksysteme w Schwäbisch Gmünd. Tę instalację filtra zaprojektowano jako
gotowe urządzenie, które bez problemów można przenieść w inne miejsce, co
wyraźnie zwiększa możliwości zastosowania.
Pierwsze urządzenie o takiej samej
konstrukcji tak bardzo spodobało się
klientowi, że rok później zlecił wykonanie następnego projektu. Mobilna
instalacja filtrowa ma wydajność 1.000
litrów/min. oraz dysponuje urządzeniami do utrzymywania stałej temperatury środka chłodząco-smarującego.
Głównym składnikiem urządzenia jest
filtr podciśnieniowy, który uzupełnia
instalacja do wstępnego oddzielania wiórów i wirówka do odzyskiwania środka chłodząco-smarującego.
Oprócz tego projekt obejmuje dwie
stacje pomp zwrotnych wyposażone w
skrobaki denne.
Mobilny system:
Filtry w firmie FZ Lenksysteme
w Schwäbisch Gmünd.
Odsysanie dla VW w Meksyku
BMF-Fokus Realizacja kompleksowego projektu w trzech etapach
BMF realizuje kolejny projekt dla VW w Meksyku. Projekt obejmuje centralę odsysania z dwoma filtrami w zakresie technologii próżniowego odsysania
wiórów. Realizacja kompletnego zlecenia ma miejsce w trzech etapach, których zakończenie jest przewidziane na wiosnę 2013 roku.
Pierwszy etap:
Nowoczesna technika
próżniowa w
VW w Meksyku.
Zakres zlecenia obejmuje dwa ciągi
odsysania wiórów stalowych i wiórów
z żeliwa szarego. Wióry są usuwane
za pomocą przenośnika zgrzebłowego BMF do kontenerów. W przypadku
wiórów z żeliwa szarego bezpyłowy załadunek zapewnia skuteczną redukcję
zanieczyszczeń.
Technika próżniowego odsysania wiórów w dziale kadłubów silnika i wałów
korbowych jest realizowana w trzech
etapach. Aktualnie do centrali podłączone są cztery obrabiarki, w drugim
kwartale 2012 dojdzie 14 stacji odsysania. Na początku 2013 roku w ramach
trzeciego etapu budowy dojdzie osiem
kolejnych stacji odsysania.

Nasz oczyszczacz. Urządzenie środków chłodzących bmf.
www.bmf.de
nota wydawnicza:
„BMF aktiv” jest gazetą
dla klientów, partnerów
handlowych i pracowników Bürener Maschinenfabrik GmbH
wydawca i redakcja:
Bürener Maschinenfabrik GmbH
Fürstenberger Straße 37
33142 Büren
tel. (0 29 51) 6 04-0
fax: (0 29 51) 6 04- 111
e-mail: [email protected]
internet: www.bmf.de
tematy
t re n d y
·
·
kontakty
Prezentacja jako mocny partner „Fabryki Roku”
BMF-Event Serdeczne gratulacje dla zakładu VW w Chemnitz z okazji uzyskania cenionego wyróżnienia
BMF gratulowała długoletniemu klientowi – VW Chemnitz z okazji zwycięstwa
w konkursie „Fabryka Roku”. Jako partner zwycięzcy przedsiębiorstwo zaprezentowało się w ramach specjalistycznej wystawy na gali w Dreźnie.
Konkurs organizowany przez czasopismo specjalistyczne „Produkcja“ i
firmę consultingową A.T. Kearney jest
najbardziej tradycyjnym i najostrzej-
szym w swoim rodzaju. W dwudziestej
edycji zakład VW w Chemnitz, dzięki
przewadze w know-how produkcji i
wydajnemu wykorzystaniu zasobów,
Interesująca rozmowa: Właściciel/Prezes zarządu Heinrich Steinbrecher na
prezentacji w Dreźnie.
Udana
­prezentacja:
Wystawa
podczas gali
„Fabryka
­Roku”.
zapewnił sobie to pożądane wyróżnienie.
Maritim Hotel w Dreźnie utworzył
idealne ramy dla wystawy, która to-
warzyszyła gali „Fabryka Roku / Geo
Award“. Bezpośrednio obok sali plenarnej firma BMF miała świetną okazję do zaprezentowania swoich możliwości uczestnikom gali.
„Zero błędów” w firmie SIKA
BMF-Jakość Ocena dostawcy umacnia kontakty handlowe
Świetny wynik uzyskał wydział przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach
corocznej oceny dostawców przez firmę SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co.
KG z siedzibą w heskim Kaufungen. Skutecznie wdrożona zasada „zero błędów” umacnia kontakty handlowe między obiema firmami.
Założyciele SIKA, dr Carl Siebert i Albert Kühn, ponad 100 lat temu zauważyli rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane technicznie termometry
precyzyjne i aparaturę szklaną. Zakła-
dając „Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co.
KG“ położyli dnia 1 listopada 1901 roku
kamień węgielny pod przedsiębiorstwo, które nadal całkowicie pozostaje
w posiadaniu rodziny i jest kierowane

Nadawca / pieczątka firmy
Opłatę uiszcza
odbiorca
Optymalna współpraca: Kierownik wydziału Michael Schmidt i kierownik zaopatrzenia w firmie SIKA - Andreas Müller.
odpowiedź
Prosimy Państwa o
szczegółową informację:
 Technika transportu bliskiego
 Systemy filtracyjne i przeróbcze
 Próżnia- wióra- transport
 Komponenty
 Obróbka tworzyw sztucznych
Bürener Maschinenfabrik GmbH
Fürstenberger Straße 37
33142 Büren
już przez czwarte pokolenie jej członków.
Od 1994 roku BMF współpracuje z
SIKA w zakresie produkcji zaawansowanych technicznie, precyzyjnych
części z tworzyw sztucznych dla techniki pomiarowej i regulacji. Ocena ro-
ku 2011 pokazała jakość współpracy:
Na 700.000 dostarczonych sztuk 0%
dostarczonych produktów było wadliwych. Jako dostawca z grupy A BMF
pozostanie w przyszłości ważnym
partnerem dla SIKA.

Podobne dokumenty