pobierz plik PDF

Komentarze

Transkrypt

pobierz plik PDF
K ATALOG F ESTIWALOWY
SPIS TREŚCI
1. Czym jest Bytom Film Festiwal?
2. Program - Co? Gdzie? Kiedy?
3. Program – poznaj bliżej
4. Warsztaty
5. Goście Honorowi
6. Jury
7. Ikona I Edycji Festiwalu - Aleksandra Śląska
8. Organizatorzy
9. Współpraca
10. Kontakt
1|S tr o n a
1. C ZYM JEST B YTOM F ILM F ESTIWAL ?
Co wspólnego ma Bytom z czołowymi tytułami ostatnich lat, jak
W ciemności, Jesteś Bogiem, czy Skrzydlate Świnie? Kto
z Bytomian ma wpływ na losy polskiego kina? Czy jest to miasto,
które ukrywa bądź przyciąga utalentowanych Twórców? I czy może
pomóc ich wypromować?
Rozwój lokalnego BCKina, powstanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego
Horyzont, frekwencja na dodatkowych filmowych projektach
organizowanych w mieście, walka o przywrócenie kina Gloria
- stanowią dowód na to, że zainteresowanie kinem jest faktyczne
i coraz bardziej intensywne.
Bytom Film Festiwal powstał, by odpowiedzieć na pytanie
w sentymentalnym dla miasta roku, podczas 760 rocznicy lokacji,
jak zaznaczył się na kartach historii filmu i czym może się jeszcze
wyróżnić.
Wydarzenie będzie podzielone na trzy części, obejmujące trzy dni.
W skład pierwszej wchodzą specjalne pokazy filmowe i cykle seansów
przeznaczone dla bardziej i mniej zapalonych kinomanów.
Reprezentowane dzieła, będą związane z Bytomiem tematycznie
lub miasto będzie występowało jako ich bohater w postaci anturażu.
To wyjątkowa sekcja, która powstała by oddać hołd festiwalowemu
miastu.
Drugiego dnia planowane są warsztaty i spotkania, na których będzie
można poznać teorię produkcji filmowej i jej realia oraz porozmawiać
na temat kondycji X Muzy nie tylko lokalnej, ale i polskiej,
czy światowej. Część z nich, przy okazji swojej retrospektywy,
poprowadzi Mieczysław Szemalikowski, bytomski dokumentalista.
Szczególną i najważniejszą częścią jest ogólnopolski Konkurs
najlepszych dzieł krótkometrażowych, które zostaną uprzednio
wyselekcjonowane przez specjalnie dobrane Jury. Na zwycięzców
Konkursu czekają Bytomskie Lwy! Będą to nagrody finansowe oraz
honorowe przyznawane przez Jurorów oraz publiczność.
2|S tr o n a
2. P ROGRAM - C O ? G DZIE ? K IEDY ?
19 września (piątek)
1000
1800
warsztaty teoria i praktyka produkcji filmowej
Otwarcie Festiwalu i pokaz filmów
Filmy przedwojenne powstałe w Bytomiu (15’)
Autobus odjeżdża 6.20 (reż. J. Rybkowski 97’)
Mecze o polskość (reż. L. Staroń 35’)
20 września (sobota)
1000
1700
1900
1930
2100
warsztaty teoria i praktyka produkcji filmowej
Dokumenty Mieczysława Szemalikowskiego (łączny czas 113’)
Bytom - 750 lat (30’)
Huta Zygmunt - Fabryka Hut (23’)
Detrans (20’)
Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe (26’)
Tąpania (14')
spotkanie z Mieczysławem Szemalikowskim
Podzielona klasa (reż. Andrzej Klamt 79’)
spotkanie z Andrzejem Klamtem
21 września (niedziela)
1500
1800
1830
1900
2045
Filmy Konkursowe
głosowanie Publiczności
ogłoszenie wyników, zamknięcie Festiwalu
Onirica – Psie pole (reż. Lech Majewski 95’)
spotkanie z Lechem Majewskim
Miejsce seansów: sala ToTu
Miejsce warsztatów i spotkań
z reżyserami: sala Akwarium
B YTOMSKIE C ENTRUM K ULTURY
adres: Plac Karin Stanek 1, 41 - 902 Bytom
Jeśli używają Państwo nawigacji możliwe, że trzeba
będzie użyć starego adresu:
ul. Żeromskiego 27, Bytom.
3|S tr o n a
3. P ROGRAM – P OZNAJ B LIŻEJ
Przedwojenne filmy powstałe w Bytomiu
19 września, Ceremonia Otwarcia Festiwalu
Filmy zrealizowane pod koniec lat 20 XX wieku.
Zostały znalezione kilka lat temu w jednym
z
opuszczonych
angielskich
strychów.
Przedstawiają m.in. lądowanie Zeppelina
na Bytomskim stadionie. Pokaz zawdzięczamy
pracy twórców Cyfrowej Biblioteki Bytomskiej
Architektury.
Źródło: Bytomski.pl
Autobus odjeżdża 6.20
19 września, Ceremonia Otwarcia Festiwalu
reż. J. Rybkowski, 97
Kameralny dramat psychologiczno-obyczajowy,
podejmujący losy młodej fryzjerki z małego
miasteczka, która odchodzi od lekceważącego
ją męża i podejmuje samodzielne życie
w ośrodku przemysłowym na Śląsku - problem
awansu społecznego kobiet.
Mecze o polskość
Źródło: polonia bytom.com.pl
19 września, Ceremonia Otwarcia Festiwalu,
reż. L. Staroń, 35’
Akcja filmu rozgrywa się w latach 1920-1921.
W
czasie
górnośląskiego
plebiscytu
na terenach śląska powstało wiele klubów
piłkarskich, w odpowiedzi na apel Wojciecha
Korfantego, którego pomysłem było ukazanie
propagandy polskości w ten, a nie inny
sposób. Narodziła się wtedy również Polonia
Bytom, której reżyser poświęcał wiele uwagi
w swoich filmach.
4|S tr o n a
Dokumenty Mieczysława Szemalikowskiego
20 września godz. 1630, reż. M. Szemalikowski, łączny
czas 113’, po seansie zapraszamy na spotkanie z
Twórcą
Bytom - 750 lat (30’)
Film dokumentalny pokazujący miasto na przestrzeni wieków.
Od nadania praw miejskich, poprzez rozbudowę przemysłu i związany
z tym rozwój, a zarazem upadek. Wyeksponowane są tu zakłady
przemysłowe, szkolnictwo średnie i wyższe, działalność artystyczna
a także twórcy indywidualni, którzy ukończyli tu szkoły i zasłynęli
w kraju.
Huta Zygmunt - Fabryka Hut (23’)
Film pokazuje dokonania huty na terenie kraju i za granicą. Huta przez
lata rozwoju stała się w zasadzie zakładem wyposażającym nowe i stare
huty w nowoczesne urządzenia, produkujące wyroby hutnicze.
To zakład o bardzo dużym wkładzie w rozwój miasta Bytomia.
Detrans (20’)
Detrans - dawniej CeBeKa - czyli pierwsze po II wojnie światowej
w Polsce Centralne Biuro Konstrukcyjne. Kamera penetruje cały kraj
od wschodu do zachodu i od południa do północy. Daje to pogląd
na możliwości projektowe tego biura.
Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe (26’)
To film pokazujący nie tylko wydobywanie węgla, przy którym
zatrudnionych jest wiele tysięcy pracowników, ale również ośrodki
sportowe, wczasowe i wiele innych atrakcji dla spędzenia wolnego
czasu i odpoczynku.
Tąpania (14')
To film dokumentalno-szkoleniowy ukazujący tąpania i sposoby
zapobiegania im. Ukazuje również jakie koszty ponosi górnictwo
w
usuwaniu
szkód
górniczych
na
powierzchni
miasta.
5|S tr o n a
Podzielona klasa
20 września godz. 1930, reż. Andrzej Klamt,
79’, po seansie zapraszamy na spotkanie
z Twórcą
Autor filmu odwiedza po 30 latach swoje
koleżanki i kolegów z klasy. Jeszcze w 70tych latach uczyli sie wspólnie w szkole
podstawowej nr 5 w Bytomiu. Prawie
połowa klasy wyjechała w czasie szkolnym
albo później w czasie stanu wojennego
do Niemiec. Zostawały tylko puste miejsca.
Druga połowa klasy została w Bytomiu.
Film
„Podzielona
klasa”
podejmuje
nie łatwy i dotychczas w kinematografii
marginalnie przedstawiany temat. Temat
emigracji, wysiedlenia Górnoślązaków do
Niemiec.
Pokaz filmów konkursowych
21 września przez trzy godziny, od 15:00,
Publiczność Bytom Film Festiwalu będzie
miała
okazje
zapoznać
się
z
wyselekcjonowanymi przez Jury Filmami
Konkursowymi. Spośród 62 nadesłanych
propozycji do Finału dostało się zaledwie
12.
Wśród nich zarówno fabuły, eksperymenty
jak i animacje. Każdy z finałowych Filmów
powalczy w pięciu kategoriach o nagrody
ufundowane przez Prezydenta Bytomia Damiana Bartyle. Łączna pula nagród
wynosi: 6 200 złotych.
Do Finałowej części konkursu dostały się:
6|S tr o n a
7|S tr o n a
Pokaz Specjalny
Onirica – Psie Pole
21 września godz. 1900, reż. Lech Majewski, 95’,
po seansie zapraszamy na spotkanie z Twórcą
Adam cudem uniknął śmierci w wypadku samochodowym, w którym
zginęli jego bliscy: najlepszy przyjaciel i ukochana dziewczyna.
W wyniku załamania nerwowego porzucił pracę akademickiego
wykładowcy i zatrudnił się jako kasjer w supermarkecie.
Ale tak naprawdę chce tylko spać, by uciec w ten sposób od bolesnej
rzeczywistości. W oczekiwaniu na sen wnikliwie studiuje „Boską
Komedię” Dantego, której fragmenty zaczynają nadawać sens jego
dalszej egzystencji.
Lech Majewski, autor „Młyna i Krzyża”, „Angelus”, powraca do poetyki
video-artu, tym razem tłem tej oniryczno-surrealistycznej opowieści są
nocne Katowice, rodzinne miasto artysty, a bohaterami zwykli jego
mieszkańcy. – Katowice są tłem.
"Film to osobiste wizje, rzeczy, które mi chodzą po głowie, a dzieją się w
Katowicach. Jestem katowiczaninem, mieszkam po całym świecie, a
wizje najczęściej mam związane z tym miejscem" – wyznaje Majewski.
I dodaje: – "To osobiste wizje, rzeczy, które chodzą mi po głowie.
Rzeczywistość w swej naturalnej istocie jest surrealna i bez przerwy
to się potwierdza w moim życiu"
8|S tr o n a
4. W ARSZTATY
19 września. Start: 10 00
przewidywany czas trwania: 3 godziny
Warsztat producencki
prowadzenie: Małgorzata Domin
Małgorzata Domin opowie o tym, jak zrealizować własny film
bez głównych dotacji finansowych. Poda praktyczne wskazówki
dotyczące tego, jak przygotować plan filmowy i zadbać o to żeby
jak najniższym kosztem zrobić możliwie jak najwięcej.
Warsztat tworzenia scenariusza i reżyserii
prowadzenie: Leszek Staroń, Mieczysław Chudzik, Mieczysław
Szemalikowski
Krótko o filmie - Zapoznanie uczestników z kilkoma cenionymi filmami
krótkometrażowymi. Na podstawie zaprezentowanych filmów zostanie
omówione myślenie sytuacyjne, wyrażenie idei, budowanie scen
oraz przekazane zostanie to czego potrzeba aby samemu stworzyć
krótką historię. Po zakończeniu prelekcji oraz projekcji następuje podział
uczestników na zespoły 3-5 osobowe. Każda z drużyn będzie miała za
zadanie przygotowanie gotowego scenariusza jednominutowego filmu.
20 września. Start: 1000
przewidziany czas trwania: 3 godziny
Jak Pozyskać Widza?
prowadzenie: Jakub Pudełko
Promocja filmowa w działaniach dystrybutora. Rewolucja cyfrowa budowanie widowni. Seria praktycznych porad otwierających oczy
każdego miłośnika filmu
Warsztat operatorsko - reżyserski
prowadzenie: Mieczysław Szemalikowski, Leszek Staroń, Mieczysław
Chudzik
Celem warsztatu będzie przedstawienie tego, jak „przetłumaczyć”
scenariusz na język filmu. Prowadzący będą dawali istotne porady
dotyczące pracy z aktorem oraz tego, jak poradzić sobie z inscenizacją.
Ćwiczenia praktyczne - Minutowy film.
Wszystkie zespoły otrzymają 24 godziny na realizację filmu
nie przekraczającego 60 sekund. Wszystkie filmy które prawidłowo
zrealizują oraz zmontują do formatu który będzie można odtworzyć
zostaną zaprezentowane przed pokazem filmów konkursowych trzeciego
- ostatniego dnia trwania wydarzenia.
9|S tr o n a
5. G OŚCIE H ONOROWI
Lech Majewski
Spotkanie z Twórcą – 21 września godz. 2045
Jest jednym z najbardziej znanych w świecie polskich
artystów. To poeta i malarz, zajmuje się również
tworzeniem instalacji, video-artów, inscenizacji oper,
wystawia prace w galeriach całego świata. Jego filmy
są niezwykle malarskie, to mocno przemyślane
kompozycje plastyczne, świadomie sięgające do
Źródło: http://blogs.lesinrocks.com/
korzeni sztuki. Studiował w warszawskiej ASP oraz na
Wydziale Reżyserii łódzkiej PWSFTviT. Jest członkiem
Gildii Reżyserów Amerykańskich i Europejskiej Akademii Filmowej. Do
jego najważniejszych filmów należą Wojaczek (1999), Angelus (2001)
oraz Młyn i krzyż (2011). Lech Majewski jest również autorem spektakli
ulicznych i performansów oraz reżyserem spektakli operowych, m.in.
wystawionego wspólnie z Krzysztofem Pendereckim Ubu króla, za
którego otrzymali kilkanaście nagród, w tym Złotą Maskę i Złotego
Orfeusza podczas Warszawskiej Jesieni w 1994 roku. Wśród powieści
jego autorstwa znajdują się m.in. Szczury Manhattanu, Pielgrzymka do
Grobu Brigitte Bardot cudownej oraz Kasztanaja.
Andrzej Klamt
Spotkanie z Twórcą – 20 września godz. 2100
Urodzony w roku 1964 w Bytomiu. W 1979 wyjazd do
RFN. Studia Filmoznawstwa i Filologii Słowiańskiej na
Uniwersytecie J.W. Goethe we Frankfurcie nad
Menem. W roku 1989 Studia w Instytucie Puszkina w
Moskwie, podróże po Syberii. Od 1990 pracuje jako
autor, reżyser i producent filmów dokumentalnych.
Film “Pelym” o regionie kolonii karnych na północnym
Uralu jest pokazywany na wielu festiwalach na całym
świecie. (nagroda specjalna na Międzynarodowym Festiwalu Filmów
Dokumentalnych w Monachium, nagroda “Najlepszy film dokumentalny
1998” telewizji Arte) W roku 2000 premiera filmu “Przepraszam, że żyję” film o losach będzińskich Żydów na Berlinale. (Hessischer Filmpreis 2000,
“Film roku 2000” EPD Film).
Źródło: http://www.bytom.pl/
10 | S t r o n a
6. J URY
Leszek Staroń
Leszek Staroń jest reżyserem, scenarzystą,
operatorem. Urodził się 10 kwietnia 1938 roku w
Warszawie. Ukończył Akademię GórniczoHutniczą
w
Krakowie,
następnie
w 1972 roku Wydział Reżyserii Filmowej
Źródło: spf.pl
i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. Początkowo
pracował jako asystent między innymi Stanisława Wohla, Jerzego
Bossaka, Krzysztofa Zanussi, równocześnie współtworząc filmy
w Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie. Samodzielnie
wyreżyserował kilka fabuł w tym w 1977 roku (Wolna sobota, Chłopiec
oraz Zabijanie koni).
Współpracował również z Michałem Rosą przy Rysie oraz Jerzym
Skolimowskim nad filmem Cztery noce z Anną. W Bytomiu
wyreżyserował dwa filmy dokumentalne (Mecze o polskość, Nadejdą
jeszcze chwile) dotyczące śląskiego futbolu, klubu Polonia Bytom. Jest
członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Mieczysław Szemalikowski
Mieczysław
Szemalikowski
urodził
się
we
Lwowie,
od
1945
roku
mieszka
w Bytomiu i jeszcze przed ukończeniem Wydziału
Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w
Łodzi, jeden z jego pierwszych amatorskich filmów
Szałamaje został nagrodzony na ogólnopolskich
festiwalach filmowych.
Stworzył kilkaset filmów dokumentalnych i
oświatowych (Ukończył również pedagogikę). Interesuje się tym
specyficznym gatunkiem kina, ponieważ bez pomocy operatorów,
scenarzystów, sam może stworzyć film wpływający na losy ludzi,
ukazujący i zmieniający ich życie. Uchodzi za pasjonata tego co robi,
stara się aktywnie uczestniczyć w życiu swojego rodzinnego miasta,
zrealizował między innymi dokument na jubileusz 750-lecia miasta
Bytomia.
Źródło: zyciebytomskie.pl
11 | S t r o n a
Jakub Pudełko
Filmoznawca, medioznawca, menedżer kultury,
przewodniczący DKF Olbrzym w Tarnowskich
Górach (nominowanego trzykrotnie z rzędu do
Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej),
specjalista ds. artystycznych w Tarnogórskim
Centrum Kultury.
Autor i koordynator wydarzeń kulturalnych,
spotkań filmowych i projektów z zakresu
popularyzacji filmu, związków filmu i psychologii, edukacji cyfrowej,
medialnej i informacyjnej (m.in. "Przegląd filmów o tematyce
uzależnień ŻYĆ MOCNIEJ...?", "Polskie emocje filmowe - rozpoznanie",
"Filmowa jesień charyzmy pamięci L. Niemczyka"). Laureat Nagrody
Burmistrza Tarnowskich Gór w 2012 r. w dziedzinie animacji kultury,
wykładowca Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach (przedmiot:
"dystrybucja filmowa"). Działalność DKF-u Olbrzym założonego przez J.
Pudełko w TCK w 2009 roku przyczyniła się do powstania dużego kina
cyfrowego 3D w Tarnowskich Górach w 2013 roku.
12 | S t r o n a
7. I KONA I E DYCJI F ESTIWALU - A LEKSANDRA Ś LĄSKA
Aleksandra (Wąsik) Śląska urodziła
się w Katowicach w 1925 r.
W 1946 roku aktorka zaczęła
uczęszczać na zajęcia szkoły
dramatycznej przy krakowskim
Teatrze Słowackiego, gdzie pierwszy
raz zetknęła się z teatrem i znanymi
aktorami polskiej sceny teatralnej.
W 1947 r. ukończyła PWST w
Krakowie, gdzie występowała na
scenie do 1949 r.
Następnie po przeprowadzce do
stolicy związana była z warszawskimi
teatrami, Współczesnym i Atneum. Uważana jest za jedną
z najwybitniejszych osobowości scenicznych w Polsce. Największe
sukcesy odnosiła w klasycznym repertuarze teatralnym.
Źródło: fanpix.net
Doświadczenie zbierane przez lata z wielu filmowych ról wykorzystała
potem w jednym ze swoich najpoważniejszych filmowych osiągnięć,
w Pasażerce w 1961 r. Siła dramatyczna ról Aleksandry płynęła
z kontrastu pomiędzy zewnętrznym dystansem, chłodem czasem,
wyniosłością jej bohaterek, a intensywnymi emocjami zdradzanymi
pojedynczymi gestami i spojrzeniem, które odsłaniały naturę
jej postaci. Ów kontrast charakteryzował zdecydowaną większość ról
aktorki.
W latach 1973-1989 wykładała
w warszawskiej PWST. Była Członkiem
Rady
Wyższego
Szkolnictwa
Artystycznego. Odznaczona została
m.in. Sztandarem Pracy II klasy,
Krzyżem
Kawalerskim
Orderu
Odrodzenia Polski i odznaką Zasłużony
dla Kultury Polskiej. Na Naszym
Festiwalu Aleksandra Śląska pojawi się
m.in. pierwszego dnia, wraz z projekcją
Autobus odjeżdża 6.20.
Źródło: tvp.pl
13 | S t r o n a
8. O RGANIZATORZY
Głównym organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Miłośników
Bytomia, stowarzyszenie działające w mieście od niespełna 50 lat.
TMB przyczynia się do wszechstronnego rozwoju miasta i jego
mieszkańców, szczególnie w obszarze kulturalno-społecznym.
Wśród jego aktywności na uwagę zasługuje zaangażowanie
w organizację Bytomskich Koncertów Organowych, niemal wszystkich
Dni Bytomia, współdziałanie z Rodzinami Rodła, inicjacja akcji
ratowania zabytków cmentarza Mater Dolorosa, czy prowadzenie
Szkolnych Kół TMB.
Obecnie prezesem jest Jan Drabina, profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, mediewista, twórca licznych rozpraw i monografii,
od 2008 roku Honorowy Obywatel Miasta Bytomia.
Partnerem projektu jest Bytomskie Centrum Kultury, w którym
to będzie miało miejsce całe przedsięwzięcie. Instytucja ta od lat
stymuluje aktywność mieszkańców w sektorze kultury, oferując
szeroką ofertę zarówno teatralną oraz filmową, nie stroniąc
od innowacyjnych rozwiązań.
14 | S t r o n a
9. W SPÓŁPRACA
Organizatorzy:
Partnerzy:
Blogi:
Współpraca
organizacyjna:
Sponsorzy:
Festiwal
Partnerski:
15 | S t r o n a
Patronat Honorowy :
Patroni Medialni:
Projekt dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Bytomia
© BYTOM FILM FESTIVAL - some right reserved
16 | S t r o n a
10.
K ONTAKT
Towarzystwo Miłośników Bytomia :
ul. Mariacka 5
41-902 Bytom
[email protected]
(32) 281 26 64
Reprezentant:
Michał Tyszkiewicz
[email protected]
604 690 626
Zapraszamy do śledzenia informacji na :
WWW . BYTOMFILMFESTIWAL . ORG
WWW . FACEBOOK . COM /B YTOM F I LM F ESTIWAL
17 | S t r o n a

Podobne dokumenty