Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu : Fantom – niemowlę

Transkrypt

Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu : Fantom – niemowlę
Załącznik nr 2 do SIWZ
Parametry zamawianego sprzętu
Lp.
Liczba szt.
zamawianeg
o sprzętu
Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu : Fantom – niemowlę
Cena
jednostko
wa netto
Wartość netto
Podatek VAT
%

1

Fantom – niemowlę do reanimacji z elektronicznym
wyświetlaczem –Resusci Baby Basis ze SkillGuide
okres gwarancji : min. 24 miesiące
Razem
Cena
jednostk
owa
brutto
PLN
1
X
X
X
W celu potwierdzenia spełnienia tych wymagań przedkładamy:
1.___________________________________________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________________________________
________________
Data
_____________________
Podpis Wykonawcy
X
Wartość
brutto

Podobne dokumenty