– 1 –

Transkrypt

– 1 –
– 1 –
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, oby czas spędzony
w gronie rodziny i najbliższych był przepełniony ciepłem i miłością,
a życie płynęło bez trosk, kłopotów i smutku
życzą:
Radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"
Składa Redakcja
„Gońca Kowalewskiego”
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego słońca oraz samych sukcesów
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
składamy wszystkim lekarzom, pielęgniarkom
i innym pracownikom służby zdrowia
życzenia realizacji zawodowej
i docenienia ich ciężkiej pracy
na rzecz niesienia pomocy innym
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
Z okazji Dnia Kombatanta życzymy pomyślności osobistej
oraz zadowolenia z dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny.
Niech zdrowie, troska otoczenia oraz satysfakcja
z dokonań towarzyszą Wam każdego dnia.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
FORMULARZ PIT !
Informuję, iż korzystając z uprzejmości US w Golubiu- Dobrzyniu w holu
Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim znajdują się do pobrania formularze
PIT.
Uprzejmie informujemy, iż 17 kwietnia 2012 roku od godz. 9.00 do 14.00 w
MGOK w Kowalewie Pomorskim dyżur pełnić będzie pracownik Urzędu
Skarbowego z Golubia- Dobrzynia, który chętnie pomoże i wyjaśni mieszkańcom
Gminy Kowalewo Pomorskie problemy związane z wypełnieniem formularzy PIT.
Możliwe będzie również złożenie rocznych zeznań podatkowych.
Magdalena Charczuk
Redagują: Redaktor Naczelny: Barbara Niewidział, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry tel. 56 684 16 67 w. 53,
współpracują pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, szkół. Redakcja oczekuje na
artykuły do 20 każdego miesiąca (na adres [email protected]). Ogłoszenia przyjmowane są w M – GOK (cena 100 zł
za stronę, część strony proporcjonalnie, nie mniej niż 20 zł). Redakcja nie odpowiada za treść artykułów, reklam i ogłoszeń płatnych.
Druk: własny. Wydawca i kolportaż: M – GOK, Plac Wolności 13. Nakład: 300 egz. Numer zamknięto 20.03.2012 r.
http://mgok.kowalewopomorskie.pl
ISSN 1505 – 098X
– 2 –
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
im. Władysława Stanisława
Reymonta w Kowalewie Pomorskim
w miesiącu KWIETNIU zaprasza :
01.04.2012r. godz. 15:00- Rozstrzygnięcie Konkursu Wielkanocnego, Spektakl dla dzieci pt.
„SZUFLADKOWO” w wykonaniu aktorów TEATRU FRAJDA,
18.04.2012r. godz. 10:00- Przedszkolny Konkurs Ekologiczny,
19.04.2012r. godz. 11:00- Światowy Dzień Inwalidy,
20.04.2012r. godz. 10:00- Festyn Plastyczny z okazji obchodów „Dnia Ziemi”,
28.04.2012r. godz. 10:00-XVIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
oraz Powiatowe Eliminacje do XI Edycji Kujawsko- Pomorskiego Młodzieżowego
Przeglądu Piosenki.
Barbara Niewidział
Dyrektor Miejskiego - Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim
zaprasza dzieci na zajęcia plastyczne „Koło Młodego Plastyka” do Domu Kultury
w każdy wtorek o godz. 16:00.
Barbara Niewidział
CZAS ZACZĄĆ WIOSENNE PORZĄDKI
Przed nami najpiękniejsza pora roku – wiosna. Wraz z końcem zimy i nastaniem ciepłych dni
budzi się do życia przyroda. Niestety, znikający śnieg odkrył nagromadzone pod nim puste butelki,
papiery, worki foliowe oraz inne odpady. Mając na uwadze poprawę estetyki gminy po sezonie
zimowym, zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców, szczególnie zaś do właścicieli
nieruchomości, ich zarządców i użytkowników, do administratorów budynków i kierowników
zakładów pracy, aby - nie zwlekając – przystąpili do wiosennego porządkowania posesji, za które są
odpowiedzialni.
Korzystny wizerunek gminy jest dobrem wszystkich jego mieszkańców, zadbajmy więc o to wspólnie. Służby
komunalne już przystąpiły do wiosennego sprzątania. Przestańmy zatem oglądać się na innych, a porządki zacznijmy
od własnego otoczenia. Podkreślam, iż dbałość o estetykę otoczenia nie może sprowadzać się do jednorazowych
akcji, lecz musi stać się całoroczną praktyką i obyczajem mieszkańców, podobnie jak dbałość o komunalną
infrastrukturę i przeciwstawianie się aktom wandalizmu.
Wspólnie zadbajmy o to, by wypracowane na terenie naszej gminy standardy w zakresie utrzymania czystości i
porządku oraz konserwacji zieleni pozostały zachowane, aby gmina Kowalewo Pomorskie była gminą czystą i
zadbaną.
Burmistrz Miasta /-/ Andrzej Grabowski
KOLEJNE WYBRYKI CHULIGANÓW
Wraz z pojawieniem się pierwszych akcentów wiosny, nasiliły się także kolejne chuligańskie zachowania. Coraz
cieplejsze weekendy stały się nie lada okazją dla wandali. Po dokonanej wymianie, ponownie została potłuczona
szyba w gablocie informacyjnej przy ciągu pieszo-jezdnym z Kowalewa Pom. do Szychowa. Nie oszczędzono
również gabloty przy ul. Brodnickiej w Kowalewie Pom.
Ponadto, kolejnymi obiektami wandalizmu stały się zielone kosze na śmieci usytuowane na terenie miasta oraz
przy ciągach pieszo-jezdnych, zarówno w kierunku Szychowa, jak i Frydrychowa. Niestety kosze nie tylko pozostają
zniszczone. Nasiliła się przede wszystkim kradzież wkładów do koszy na śmieci.
Wszystkie dewastacje i kradzieże natychmiast zostały zgłoszone na Policję, jednak
mimo to szkody naprawiane są na bieżąco. Mając na uwadze bardzo wysokie koszty
związane z usuwaniem powstałych szkód, apelujemy do wszystkich mieszkańców o
zwracanie uwagi na bezmyślne i chuligańskie zachowania. Jeśli będziecie Państwo
świadkami dewastacji, czy kradzieży, prosimy o zgłoszenie tego faktu na Posterunek
Policji w Kowalewie Pomorskim (tel. 56 682 33 10), bądź do tutejszego Urzędu. Nawet
anonimowe zgłoszenie może pomóc ustalić sprawcę.
Za udzielenie jakichkolwiek informacji z góry serdecznie dziękujemy.
Joanna Jesionkowska
– 3 –
WOLNE MIEJSCE PARKINGOWE
W związku z licznie pojawiającymi się uwagami dotyczącymi braku miejsc parkingowych dla klientów naszego
miasta na Placu 700-lecia w Kowalewie Pom., apeluję do wszystkich właścicieli i użytkowników lokali handlowych
oraz osób zatrudnionych w tych lokalach o nie parkowanie swoich aut w obrębie rynku.
Pozostawianie pojazdów na parkingu na kilkanascie godzin uniemożliwia klientom zaparkowanie aut, a tym
samym dokonanie zakupów czy też załatwienie innych spraw. Warto zwrócić uwagę, że brak miejsc parkingowych
w obrębie rynku może także skutkować zniechęceniem potencjalnych klientów. Mając świadomość braku wolnych
miejsc parkingowych na Placu 700-lecia, częstokroć konsumenci wybierają miejsca oddalone od rynku, np. w
pobliżu marketów znajdujących się na terenie miasta, w których później dokonują zakupów. Taka praktyka
doprowadzi do obniżenia sprzedaży w sklepach usytuowanych przy Placu 700-lecia.
W związku z czym zachęcam zarówno właścicieli lokali handlowych, ich pracowników, jak i mieszkańców do
korzystania z miejsc parkingowych położonych:
na placu targowym przy ul. Strażackiej,
wokół parku przy Pl. Wolności,
na parkingu przy ul. Św. Mikołaja,
na ul. Batalionów Chłopskich,
na parkingu przy sklepie meblowym przy ul. Ogrodowej,
na zatoce oraz parkingu przy ul. Szkolnej,
na ul. Szpitalnej.
Dodatkowo, wolne miejsca parkingowe można również znaleźć na wjeździe do
naszego miasteczka, zarówno od strony Brodnicy, jak i od strony Torunia. Pojazdy
można parkować:
na parkingu przy ul. Brodnickiej,
na ul. 23 Stycznia,
na parkingu przy cmentarzu przy ul. Toruńskiej.
Tym samym pragnę przypomnieć, że zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.
Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) zabrania się zatrzymywania pojazdu m. in.:
1) na przejeździe kolejowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub
skrzyżowania,
2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym
przejściem lub przejazdem,
3) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących
pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię,
4) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej
wyznaczającej krawędź jezdni,
5) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one
zasłonięte przez pojazd,
6) na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym
na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu,
7) na pasie między jezdniami,
8) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na
całej jej długości,
9) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko
jeden pas ruchu,
10) na drodze (ścieżce) dla rowerów.
Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem zabrania się postoju:
1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki
postojowej,
2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu,
3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka
wskaźnikowego z jedną kreską,
4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,
5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej
16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.
Mając na uwadze powyżej przytoczone przepisy prawa, zwracam się z apelem do wszystkich zmotoryzowanych
użytkowników dróg o ich przestrzeganie. Pozwoli to na zachowanie płynności ruchu w obrębie miasta, nie
stwarzając tym samym zagrożenia powstawania kolizji czy wypadków.
Burmistrz Miasta /-/Andrzej Grabowski
– 4 –
URODZINOWA WIZYTA W RODZINNYM KOWALEWIE POMORSKIM
Piękny prezent sprawił sobie Europoseł Janusz Zemke z okazji
urodzin. Właśnie w tym dniu (24.02.) złożył wizytę w rodzinnym
Kowalewie Pomorskim. Witając rodaka burmistrz Andrzej
Grabowski złożył w imieniu społeczeństwa życzenia urodzinowe.
Życzył zdrowia i satysfakcji ze służby na rzecz całej Europy, a
szczególnie Kowalewiaków. Burmistrz przybliżył posłowi wszystkie
zmiany jakie zaszły w rodzinnym mieście od Jego ostatniej wizyty
(2005r.) oraz plany samorządy na najbliższe lata. Dużo czasu
poświęcono tematowi obwodnicy i pływalni. Burmistrz wspólnie z
gościem zwiedzili Centrum Sportu i Rekreacji. Europoseł podziwiał
piękny stadion, skate park oraz zainstalowany tam system
monitoringu. Pogratulował rozwiązań technologicznych, dzięki
którym obiekt zyskał funkcjonalnie i ekonomicznie.
Nie mogę tak często wizytować Kowalewo Pomorskie jak bym
tego chciał, ale zauważam ciągły jego rozwój i zmiany. Gratuluję idei inwestowania w młodzież i w sport. Życzę,
aby te najważniejsze zamierzenia inwestycyjne szybko się zrealizowały- podkreślał Europoseł Janusz Zemke.
W dniu urodzin nie mogło zabraknąć nostalgicznych wspomnień i powrotu do korzeni. Poseł Janusz Zemke
wspominał czas, kiedy jego ojciec był powojennym burmistrzem Kowalewa i urzędował w tym samym gabinecie co
obecny burmistrz Andrzej Grabowski, zaś mama uczyła w Zespole Szkół.
Karolina Kowalska
MARSZAŁEK PIOTR CAŁBECKI W KOWALEWIE POMORSKIM.
Centrum Sportu i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim zwiedził w dniu 16 marca br. Marszałek Województwa
Piotr Całbecki . W towarzystwie wiceprzewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera, kierownika marszałkowskiego
Biura Sportu Marcina Drogoroba i pełnomocnika Grzegorza Borka skorzystał z zaproszenia Burmistrza Andrzeja
Grabowskiego do obejrzenia obiektu sportowego, które
finansowo wsparł. Oprowadzając gości burmistrz Andrzej
Grabowski omówił wykonane już etapy: boisko
wielofunkcyjne Orlik, boisko do piłki nożnej z trybunami i 4torową bieżnią, ścianka wspinaczkowa, budynek socjalny i
skate park. Wskazał również miejsca w których do końca VI
tego roku powstanie boisko o podłożu piaskowym (piłka
ręczna plażowa i piłka siatkowa) boisko wielofunkcyjne
poliuretanowe (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis)
oraz plac zabaw dla dzieci na którym będą również m.in. stoły
do gry w szachy.
Samorząd gminy kładzie duży nacisk na rozwój obiektów
sportowych. Powstały dwa Orliki, kilka boisk wiejskich. Do
tej pory wydatkowaliśmy na budowę Centrum kwotę ok.
10mln.zł.
z czego ze
środków
marszałkowskich
dofinansowanie wyniosło ok. 30% Przed nami jeszcze ostatni
etap, który zrealizujemy do czerwca. Jednak na tym nie planujemy zaprzestać. Największym marzeniem
społeczeństwa jest pływalnia. Wielu gości podkreśla, że tylko tego nam brakuje- wymieniał burmistrz Andrzej
Grabowski.
Goście byli pod wrażeniem skate parku, którego wyposażenia pozazdrościła nam nawet stolica, a warszawiacy
już planują organizować u nas letnie obozy sportowe.
Marszałek był żywo zainteresowany lokalizacją pływalni i przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, szczególnie
w temacie ogrzewania. Zapoznał się z opracowaną dokumentacją i zapewniał o swoim poparciu.
„Jest to jeden z nowocześniejszych obiektów w naszym regionie”- stwierdził Marszałek Piotr Całbecki.
Przeanalizował również studium lokalizacji obwodnicy miasta, a szczególnie propozycję skrzyżowania
obwodnicy z drogą powiatową do Wąbrzeźna. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Marszałek podtrzymał
deklarację sfinansowania 50% kosztów remontu drogi do Wąbrzeźna, a po całkowitym zakończeniu modernizacji
przejęcia na swoje utrzymanie odcinek od ronda w Wąbrzeźnie do skrzyżowania z drogą krajową. Również w tym
dniu odbyło się spotkanie w starostwie powiatowym w Wąbrzeźnie właśnie w tym temacie. Na podstawie
podpisanego przez 5 samorządów (starostwo Golub Dobrzyń, starostwo Wąbrzeźno, Miasto Kowalewo, miasto
Wąbrzeźno i gmina Wąbrzeźno) porozumienia sfinansowano opracowanie dokumentacji na modernizację. Nikt nie
wątpi w konieczność przebudowy drogi i budowy w newralgicznych miejscach chodników.
Informacja z wizyty również na stronie:
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=21042&Itemid=1
Karolina Kowalska
– 5 –
AKTYWNA 100-LATKA.
Jednostce OSP Wielkie Rychnowo stuknęło już 100 lat. Pomimo tak statecznego wieku jubilatka jest bardzo
aktywna i prężna. Patrząc na jej coroczne sprawozdania jest najbardziej aktywną wśród 13 jednostek strażackich w
gminie Kowalewo Pomorskie.
W dniu 10 marca br. zarząd jednostki złożył sprawozdanie przed swoimi druhami oraz zaproszonymi gośćmi:
prezesem Zarządu MG OSP burmistrzem Andrzejem Grabowskim, wiceprezesem Zarządu Jerzym Behrendtem oraz
komendantem
powiatowym
PSP
Pawłem
Warlikowskim. Przybył również druh senior Jerzy
Ochnicki, radny Zbigniew Musiał, radna Justyna
Wontorowska, sołtys Zdzisław Czarnomski oraz
prezes UKS Sokół Marian Krych. Zebranie
rozpoczął hymn narodowy zaś zakończył hymn
strażacki. Druhowie byli w galowych mundurach, bo
dla nich walne to święto strażackie.
Jednostka w Wielkim Rychnowie składa się z 49
strażaków (mężczyźni i kobiety) w kategorii
seniorów i juniorów. Jako jedna z dwóch w tej
gminie należy do Krajowego Systemu Ratownictwa
Gaśniczego. W minionym roku doszło 5 młodych
adeptów. Przy jednostce działa również orkiestra
dęta.
Prezes jednostki Piotr Strzelecki podziękował
swoim druhom za przekazywanie diet, jakie
otrzymują za udział w akcjach pożarniczych na rzecz
jednostki. Jest to nawet ok. 8tys. Pieniądze te wypłaca samorząd jako zwrot m.in. za środki czystości, dojazdy i
wyżywienie w czasie akcji i należą się one druhom. Dzięki tym środkom, pieniądzom z Krajowego Systemu
Ratownictwa Gaśniczego oraz usługom świadczonym przez jednostkę (odśnieżanie) ma ona bardzo duży budżetśrednio 60tys., który w całości przeznacza na swoją działalność
Pieniądze przekazywane za udział w akcjach są przeznaczone na zakup mundurów dla druhów. W tym roku
czeka nas ważne wydarzenie. Obchody 100-lecia jednostki. Powołano komitet organizacyjny, który zadba o
odpowiednie przygotowanie uroczystości zaplanowanych na 15 września. Nastąpi rozwinięcie nowego, trzeciego już
sztandaru i wielki festyn dla trzech wsi. Zadbamy, aby to wydarzenie pozostało na długo w naszej pamięci informował prezes Piotr Strzelecki.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zapewnił, że planowana od wielu lat inwestycja polegająca na budowie
drugiego garażu wraz z wieżą obserwacyjną w tym roku się rozpocznie.
Wniosek o dofinansowanie szacowanej na pół mln.zł inwestycji czeka w ministerstwie od kilku lat. Zawsze
jednak starcza tylko w budżecie krajowym środków na działalność ratunkową, a brakuje na inwestycje. Jeśli
rozpoczniemy inwestycję tylko z własnych środków, będziemy musieli ją etapować, gdyż budżet gminy nie jest w
stanie zrealizować jej w jednym roku- podkreślał burmistrz Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
RADA RADZIŁA NAD KULTURĄ.
Społeczna Rada Programowa ds. Kultury działa przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie
Pomorskim od wielu lat. Jej priorytetową rolą jest poznanie potrzeb kulturalnych wszystkich grup społecznych oraz
dotarcie do nich z ofertą.
Na swoim pierwszym w tym roku posiedzeniu w dniu 23 lutego br. członkowie zapoznali się z zakresem
funkcjonowania Domu Kultury w roku ubiegłym i planami na rok 2012. Sprawozdanie złożone przez dyrektor
Barbarę Niewidział zostało przyjęte nie tylko bez uwag, ale i ze słowami uznania.
Dom Kultury oraz Biblioteki wychodzą do społeczeństwa z bardzo bogatą ofertą. W minionym roku
zorganizowano 37 przeglądów, festiwali i turniejów oraz zakupiono 600 nowych woluminów do bibliotek za kwotę
prawie 12tys.zł. Wśród nowości była organizacja Dnia Flagi, Dnia ukochanego zwierzątka, czy Kulturalnej
Majówki. Przy placówce prowadzone są także zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, plastyczne, szachowe,
komputerowe, muzyczne i taneczne. Gminne Centrum Informacji poprzez udostępnianie sprzętu komputerowego
pomaga znaleźć pracę, zaś Punkt Informacji Turystycznej promuje nasze walory przyrodnicze. Dużym
zainteresowaniem cieszą się Wieczory Melomana (koncerty, przedstawienia teatralne) oraz wyjazdy do opery czy
teatru. Placówka dzięki swojej operatywności pozyskała 35tys.zł. na doposażenie, organizacje imprez i zakup
woluminów. Wyremontowano salę widowiskową, zakupiono krzesła i sprzęt nagłośnieniowy.
Przypomnijmy, że w skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych, szkół, firm oraz sołectw,
gdzie aktywnie funkcjonują świetlice wiejskie i odbywają się imprezy oraz festyny. Działają w Radzie emeryci,
przedstawiciele podmiotów gospodarczych, młodzi ludzie, i duchowni. Najważniejszym zadaniem jakie Rada stawia
przed sobą to dotarcie do środowisk wiejskich i rozeznanie ich potrzeb oraz zaangażowanie młodzieży (16-18 lat) w
– 6 –
życie kulturalne gminy. Przecież stworzenie kół zainteresowań czy prowadzenie szkoleń i kursów musi mieć
odbiorców.
Na posiedzeniu Burmistrz Miasta wręczył nowym członkom Akty Powołania. Do działających od wielu lat
aktywistów: Maria Nowatka (Zw. Emerytów), Joanna
Piasecka (dyrektor Przedszkola), Joachim Kupski
(prezes ToMiKo), Wiesław Kraśniewski (radny i sołtys
z terenu wsi), Magdalena Gadomska (rada sołecka wsi
Chełmoniec), Janusz Marciniak i Mirosław Piątkowski
(przedsiębiorcy) dołączyli nowi, pełni zapału
działacze: Katarzyna Jaguś (sołtys wsi Pluskowęsy,
prezes Stowarzyszenia), Ewa Żuławska (Kierownik
WTZ), Jerzy Koralewski (Przewodniczący Komisji
Oświaty) i siostra Honorata z zakonu Sióstr
Elżbietanek.
Gratuluję nowo powołanym członkom Rady. Liczę
na ich pomysły i zaangażowanie. Czekamy na osoby z
pomysłami, które będą chciały wspólnie z nami
zorganizować koncert czy pokaz. – zachęcał
zaproszony na posiedzenie Rady Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski- Analizując ostatnią dekadę
widać, że sama kultura bardzo mocno ewoluowała.
Nikt już nie powie, że z bogatej oferty korzystają tylko „mieszczuchy”. Bardzo wiele imprez odbywa się na terenach
wiejskich. Placówka organizuje letnie plenery „Z wizytą u was” i wspiera dożynki wiejskie w poszczególnych
sołectwach.
A co szczególnego zapowiada placówka na rok 2012?. Dom Kultury już teraz zaprasza na uroczyste obchody
40-lecia swojego istnienia, przygotuje bogatą ofertę wakacyjną dla młodzieży i wizyty w poszczególnych
sołectwach.
Karolina Kowalska
„KOBIETY NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”
Data 8 marca jest jednoznaczna w naszym
kalendarzu. Każde dziecko, a już na pewno każdy
mężczyzna wie, że ten dzień w całości należy do
przedstawicielek płci pięknej, które świętują
Międzynarodowy Dzień Kobiet.
Świętowanie tego dnia było okazją do
zorganizowania uroczystego spotkania pt.
"Kobiety Naszej Małej Ojczyzny" dla pań, które
aktywnie działają w swoich środowiskach
lokalnych na terenie powiatu golubskodobrzyńskiego.
Był to dzień pełen radości, miłych gestów i
uśmiechu.
Każdego roku inna miejscowość powiatu
golubsko-dobrzyńskiego jest gospodarzem tej
uroczystości. W tym roku zaszczytną rolę
przejęło Kowalewo Pomorskie. Spotkanie odbyło
się w dniu 07.03.2012 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.
Głównymi organizatorami spotkania byli Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - Biblioteka Miejska oraz
Zarząd Koła SBP w Golubiu –Dobrzyniu. Do współpracy i przygotowania uroczystości przyłączyły się i
bardzo zaangażowały:Panie z Koła Kobiet Kreatywnych w Kowalewie Pomorskim, Członkinie
Stowarzyszenia „ Na Rzecz Rozwoju” Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach oraz Koła Gospodyń
Wiejskich w Sierakowie.
Zaproszonych gości powitała i uroczystość rozpoczęła Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury p.
Barbara Niewidział. W tak szczególnym dniu nieodłącznym elementem świętowaniabyły życzenia. W
imieniu Burmistrza Miasta p. Andrzeja Grabowskiego złożył je wszystkim Paniom p. Joachim Kupski –
Prezes Towarzystwa Miłośników Kowalewa. Symboliczny bukiet kwiatów otrzymała Siostra Monika –
Honorowy Obywatel Kowalewa Pomorskiego i p. Felicja Rzymkowska – zasłużona społeczniczka i aktywnie
działająca Członkini Koła Kobiet Kreatywnych. Natomiast wszystkie Panie otrzymały piękne róże, które
– 7 –
wykonała osobiści p. Anna Racińska - członkini Koła Kobiet Kreatywnych.
Muzyczny prezentem dla wszystkich Pań przygotował zespół FAN ze Szkoły Podstawowej w
Kowalewie Pomorskim pod opieką p. Katarzyna
Grabowskiej i p. Jolanty Zarembskiej oraz
Karolina Zielińska, której opiekunem jest
p.Dorota Piątkowska.
Młodzi artyści wprowadzili gości w wyśmienity
nastrój, za co zostali nagrodzeni gromkimi
brawami oraz słodyczami.
Po częścioficjalnej goście obecni na sali,
symboliczną lampką szampana wznieśli toastza
zdrowiei
pomyślność.Niespodzianką
była
również prezentacja multimedialna wykonanego
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w
Kowalewie Pomorskim.
Spotkania, które od kilku lat odbywają się pod
hasałem „ Kobiety Naszej Małej
Ojczyzny”są okazją, by spojrzeć na dokonania i
aby pochwalić się wykorzystanym potencjałem
oraz możliwościami, jakie otwierają się przed następnymi pokoleniami kobiet z powiatu golubskodobrzyńskiego.
Podczas przygotowanych przez przedstawicielki stowarzyszeń prezentacjiswojej działalności, padło
wiele wartych uwagi pomysłów, spostrzeżeń i planów. Każda grupa podkreślała, że wszelkie działania, które
starają się podejmować , mają służyć zwiększaniu aktywności kobiet w życiu społecznym i zawodowym.
Okazało się, że ważną sprawą jestkontynuowanie pracy z kobietami na terenach wiejskich i nie
pozostawianie ich „samych sobie”.
Wszelkie inicjatywy, jakie są podejmowane,dążą do integracji „kobiet wiejskich i miejskich” w
działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Poza tym wskazują możliwości rozwoju zawodowego i
intelektualnego kobiet a przede wszystkim inspirują kobiety do aktywności społecznej, politycznej i
gospodarczej.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac rękodzielniczych wykonanych przez Członków Stowarzyszeń i
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kowalewo Pomorskie, która przyciągała rozmaitością barw, form i
pomysłów wzbudzając zachwyt wśród zwiedzających.
Panie w bardzo miłej atmosferze degustowały przygotowanie specjały, rozmawiały i wymieniały się
doświadczeniami.
Ewa Dąbkowska
NOWY BLOK W KOWALEWIE POMORSKIM, ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH.
W 2011r. w gminie Kowalewo Pomorskie 36 rodzin wprowadziło się do swoich mieszkań przy ul. Kościuszki. Blok
powstał w ramach Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w którym gmina Kowalewo Pomorskie ma
swoje udziały. Działka na której powstał blok została również wniesiona
aportem do spółki.
Widząc duże zainteresowanie mieszkaniami zaraz po zakończeniu
pierwszej inwestycji gorąco namawiałem prezesa RTBS Lecha Szalkowskiego
do realizacji kolejnej. Niestety poważne zmiany w prawie spowodowały
likwidację Krajowego Funduszu Mieszkaniowego z którego TBS-y mogły
ubiegać się o środki na budowę, a co się z tym wiąże całkowite wykluczenie
budowy kolejnych TBS-ów. Forma budownictwa społecznego też nie
wszystkim odpowiadała. Pomimo wielu zapowiedzi nadal nie ma prawnej
formy przekształcenia prawa najmu w prawo własności. W tym roku RTBS
wychodzi do Kowalewiaków z co raz popularniejszą ofertą DOCELOWEJ
WŁASNOŚCI. Przyszły właściciel wpłaca 50% wartości mieszkania, 40% to
kredyt zaciągnięty przez TBS, a spłacany przez lokatorów. Ostatnie 10%
wpłacone zostanie przez lokatora przy podpisaniu aktu notarialnego. Wówczas mieszkanie staje się jego własnością.
Właśnie w takiej formie prawnej powstanie kolejny blok przy ul. Kościuszki- wyjaśnia Burmistrz Andrzej Grabowski.
Osoby zainteresowane własnym M mogą złożyć do 11 kwietnia br. wstępną i niewiążącą deklarację w biurze
nr 1 Urzędu Miejskiego przy ul. Św. Mikołaja 5 w Kowalewie Pomorskim. W połowie miesiąca kwietnia br.
samorząd zaprosi zainteresowanych na spotkanie informacyjne.
Jednocześnie składam prezesowi RTBS Lechowi Szalkowskiemu gratulacje w związku z objęciem funkcji
– 8 –
wiceprezesa Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego skupiającego 120 towarzystw z całej
Polski. Patrząc na dotychczasową operatywność oraz zaangażowanie kolegi prezesa widzę szansę na poprawę sytuacji
rozwoju mieszkalnictwa gminnego i wznowienie programu dla budownictwa czynszowego w Polsce. W obecnej sytuacji
samorządy nie mają żadnych szans na budowę obiektów komunalnych. Brak możliwości odnowy zasobów
mieszkaniowych spowoduje zwiększanie bezdomności, a przecież mieszkanie to nie luksus, a podstawowe dobro każdego
człowieka. Życzę prezesowi Szalkowskiemu sukcesu i popieram jego dążenia. Również wszyscy burmistrzowie naszego
województwa, skupieni w Konwencie Burmistrzów, któremu mam zaszczyt przewodniczyć podjęli stanowisko popierające
wznowienie programu dla budownictwa czynszowego w Polsce- dodaje Burmistrz Andrzej Grabowski.
(foto archiwum)
Karolina Kowalska
MŁODZI Z DUŻĄ WIEDZĄ ROLNICZĄ.
Kujaczyński Robert, mieszkaniec Łopatek (gmina Książki, absolwent ZS w Gronowie) wygrał wojewódzki
finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zorganizowany w Papowie Biskupim w dniu 28 lutego br.
Wspólnie z laureatami kolejnych czterech miejsc będzie reprezentował nasze województwo w zmaganiach
ogólnopolskich.
Konkurs pod egidą Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
Związku Młodzieży Wiejskiej cieszył się dużym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji wystartowało 30 młodych
rolników i uczniów szkół rolniczych w wieku 18-40 lat. Pierwszym etapem olimpiady były eliminacje szkolne.
Napłynęły także zgłoszenia od osób indywidualnych. Uczestnicy musieli zmierzyć się z pytaniami nie tylko z
zakresu uprawy rośli, hodowli zwierząt
czy budowy maszyn rolniczych.
Potrzebna była również wiedza z
zakresu prawa polskiego i unijnego
dotyczącego nie tylko rolnictwa czy
możliwości
pozyskania
środków
unijnych.
Na szczeblu wojewódzkim 10 osób,
które najlepiej rozwiązały test pisemny
odpowiadały na pytania komisji
konkursowej w składzie: Andrzej Gross
dyrektor toruńskiej ARiMR, Andrzej
Zieliński wójt Papowa Biskupiego oraz
Dariusz Śliwiński Sekretarz tej Gminy.
Zwycięzca Robert Kujaczyński
otrzymał puchar i dyplom od
wiceprzewodniczącego
sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Ryszarda Bobera oraz sprzęt DVD
ufundowany przez Dyrektora Andrzeja
Gross z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji
Rolnictwa.
Nagrody
rzeczowe otrzymali również laureaci czterech kolejnych miejsc: IIm Radosław Wódka (ZS Grudziądz), IIIm Maciej
Pawłowski (ZS Grubno), IVm. Tomasz Czajkowski (ZS Kowal), Vm Paweł Kasperski (ZS Grubno).
Finaliści wezmą udział w finale krajowym olimpiady, który zaplanowano na 15-16 marca w czasie XVIII
Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej "AGROTECH” w Kielcach.
Zwycięzcom, oprócz organizatorów gratulacje z posiadanej wiedzy oraz życzenia sukcesów na szczeblu
centralnym złożył Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski, jako Przewodniczący Konwentu
Burmistrzów, w skład którego wchodzą również gminy miejsko- wiejskie.
Karolina Kowalska
„ WIOSENNE IMPRESJE”
„ Wiosenne impresje” tak brzmi tytuł wystawy prac plastycznych Stowarzyszenia Artystów
Amatorów ARS działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie
Pomorskim. Na wystawie znalazły się prace: Ludwiki Markiewicz, Zofii Znajewskiej, Danuty
Rosik, Barbary Niewidział i Włodzimierza Hassa. Prace wykonane są w różnych technikach:
olej, pastel, akwarela, haft i rękodzieło artystyczne oraz płaskorzeźby. Różnorodność technik
jak i barw przyciąga wzrok. Pozwala nam na chwilę oderwać się od rzeczywistości i zagłębić
się w świat fantazji oraz miłych doznań wizualnych.
Wystawa czynna będzie w dniach od 10.03.2012r . do 30.04.2012r.
Wiktor Kamiński
– 9 –
POCZUŁY DUCHA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
Ogłoszona przez samorząd gminy Kowalewo Pomorskie III edycja konkursu o tematyce świątecznej
rozstrzygnięta. Ducha Świąt Bożego Narodzenia według internautów najpiękniej utrwaliła na zdjęciu Kornelia
Kaszubowska. Na konkurs „Czy czujesz ducha Świąt Bożego
Narodzenia” nadesłano 15 zdjęć. Przedstawiały scenki rodzajowe,
dekoracje świąteczne czy krajobrazy w zimowej scenerii. Prawie 50%
oddanych głosów przekazano na zdjęcie o tajemniczym tytule „Gdy
reniferów brak” przedstawiającego psa przebranego za renifera w
towarzystwie Św. Mikołaja. Wśród głosujących wylosowano jedną
osobę, która także została nagrodzona przez organizatorów. Tym
szczęściarzem została pani Irena Zakrzewska.
W dniu 20 marca autorka zdjęcia oraz w imieniu p. Ireny jej
siostra Małgorzata Przednowek odebrały z rąk Doradcy Burmistrza
Ilony Rybickiej i członkiń komisji konkursowej (Ewa Bąk, Karolina
Kowalska, Małgorzata Dębińska) nagrody konkursowe.
Gratuluję młodej autorce zwycięskiego zdjęcia celnego i
wrażliwego oka. Zachęcam do udziału w kolejnych edycjach i
uwieczniania najpiękniejszych chwil dnia codziennego. – podkreślała Ilona Rybicka.
Karolina Kowalska
RUCH NA CENTRUM REKREACJI I SPORTU.
Na Centrum Rekreacji i Sportu gwarno i głośno. Oprócz młodzieży wykonującej ewolucje na skate parku,
piłkarzy biegających za piłką czy koszykarzy rzucających do celu pojawiła się ekipa firmy KASZUB z
miejscowości Kiełpino-Leszno. Firma ta wygrała przetarg na wykonanie III, ostatniego etapu budowy Centrum. Do
końca VI br. za kwotę ok. 773tys. powstanie profesjonalny plac zabaw ze stołami do gry w szachy, boisko o podłożu
piaskowym do gry w piłkę ręczną plażową i siatkówkę plażową oraz boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę,
siatkówkę, piłkę ręczną oraz do tenisa.
Budowa Centrum dobiega końca i już niedługo najmłodsi Kowalewiacy będą także czerpać radość z tego
obiektu. W tym miejscu chciałbym podziękować Marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu za pozytywna ocenę wniosku z
gminy Kowalewo Pomorskie i dofinansowanie tego etapu w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” kwotą ok.
250tys.zł- podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
SENIORKI ŚWIĘTOWAŁY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET,
A SENIORZY ŚWIATOWY DZIEŃ MĘŻCZYZNY.
Członkowie kowalewskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów świętowali
wspólnie Dzień Kobiety i Mężczyzny. Skoro wg wszelkich teorii kobietę i mężczyznę stworzono, aby wzajemnie się
uzupełniali to wspólna impreza była jak najbardziej na miejscu. W dniu 15 marca br. w sali widowiskowej
Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury młodzi duchem emeryci
wysłuchali montażu słowno- muzycznego, gdzie tematem była
kobieta i mężczyzna, a szczególnie ich wzajemne relacje.
Wspaniałe i bardzo profesjonalne przedstawieni przygotowała
młodzież Gimnazjum Publicznego pod kierunkiem pedagoga
Arlety Żuławskiej Jastrzębskiej.
Uczniowie: Weronika Miazga, Michał Rudzki, Miłosz
Jastrzębski, Jakub Ciesielski, Bartosz Boluk-Sobolewski, Agata
Adamkiewicz, Marta Dajczak, Agata Dębińska, Karolina
Grabowska, Marta Gurtowska, Kamila Jagielska, Patrycja
Mierzejewska, Marta Molendowska, Daria Pawłowska, Karolina
Sitko, Agnieszka Surmiak, Weronika Tosnowiec, Anna Tuszyńska,
Anna Węglerska, Nicola Wieczyńska, Martyna Zdziarska oraz
gościnnie absolwentka gimnazjum Magdalena Wawrzonek
śpiewali, tańczyli walca, cytowali aforyzmy i stare przysłowia
ludowe. Przedstawienie było oklaskiwane na stojąco i nagrodzone słodyczami.
Składając paniom oraz panom życzenia z okazji ich święta Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski przekazał na
ręce przewodniczącej Związku Marii Nowatki wiązankę kwiatów. Życzył, aby między obiema płciami panowała
zawsze harmonia i zrozumienie. Panie miały dużo cierpliwości, a panowie wyrozumiałości. Pogratulował również
pedagogom z gimnazjum oraz młodzieży wspaniałego występu.
Później była wspólna kawa oraz śpiewy przy akompaniamencie Marii Kuźniar.
Karolina Kowalska
– 10 –
DZIEŃ KOBIET U SENIORÓW
W dniu 15 marca o godz. 16:00 w M-GOK członkowie PZERiI świętowali Dzień Kobiet i Mężczyzny. W
sali widowiskowej M-GOK wypełnionej po brzegi wysłuchaliśmy montażu słowno-muzycznego pt. „ Kobiety nie
trzeba rozumieć, wystarczy je kochać” w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Kowalewie Pomorskim pod kierunkiem p. Arlety Żuławskiej- Jastrzębskiej. Była wspólna kawa i ciasto. Toast
wzniesiono lampką szampana. Zespół „RETRO” wykonał piosenki biesiadne przy akompaniamencie p. Marii
Kuźniar. Dziękujemy Burmistrzowi Miasta p. Andrzejowi Grabowskiemu za złożone życzenia i kwiaty.
Dziękujemy Dyrektor Publicznego Gimnazjum p. Renacie Faluta-Kaszubowskiej za przybycie na naszą uroczystość
i za piękny występ w wykonaniu uczniów. Za pomoc w przygotowaniu uroczystości dziękujemy Dyrektor i
pracownikom M-GOK.
Sekretarz- Danuta Maciejewska
DZIEŃ KOBIET W PRUSKIEJ ŁĄCE
Powoli powraca do łask tradycja świętowania Dnia Kobiet. Wcześniejsze jego symbole: goździk i rajstopy
odchodzą w zapomnienie, a organizatorzy, przeważnie panowie, dwoją się i troją, aby ten dzień ich kobiety
zapamiętały na długo.
W dniu 8 marca panie ze Stowarzyszenia Wsi Pruska Łąka zaprosiły na swoje spotkanie tylko dwóch panów:
sołtysa wsi Jerzego Orłowskiego oraz Burmistrza
Miasta Andrzeja Grabowskiego. Panowie, trochę
nieśmiali w tym żeńskim towarzystwie złożyli
życzenia oraz kwiaty na ręce przewodniczącej
Małgorzaty Grzelak. Goście mogli podziwiać
wystawę prac ręcznych p. Heleny Łuszczyńskiej,
która emanowała świętami i wiosną oraz spróbować
wyśmienitego tortu autorstwa Bogumiły Dyndesz i
Teresy Bicz.
Doceniając aktywność kobiet panie wręczyły
statuetki Honorowego Członka Stowarzyszenia
seniorkom, które od lat dzielą się z młodymi
pokoleniami doświadczeniem i dobrą radą.
Wyróżnienia te otrzymały: Janina Cieślak, Zofia
Ryszczyk, Halina Lewandowska, Helena Grzelak,
Janina Janczewska, Maria Dębińska, Helena
Orłowska, Agnieszka Reiwer, Halina Lisewska,
Helena Stefańska i Małgorzata Jaworska.
W stowarzyszeniu działa 50 pań ze wsi Pruska
Łąka i Szewa. Mając do dyspozycji nową świetlice wiejska i przychylnego im sołtysa często spotykają się i
wymieniają doświadczeniami.
Jestem bardzo szczęśliwy widząc przy jednym stole młode mamy oraz babcie. Aktywność kobiet świadczy o
aktywności całej wsi i poszanowaniu dla tradycji. Życzę, aby panie były zawsze uśmiechnięte, nie tylko w tym dniu
oraz wyrozumiałe dla swoich mężczyzn. podkreślał składając życzenia Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
DZIEŃ KOBIET W SIERAKOWIE.
Panie z sołectwa Sierakowo swój Dzień Kobiet
wyprawiły w nowo wyremontowanej i wyposażonej świetlicy
wiejskiej. W dniu 16 marca br. do wspólnego świętowania
zaprosiły sołtysa wsi i jednocześnie prezesa OSP Sierakowo
Lubomira Zglińskiego, naczelnika OSP Wiesław Ludwika,
radnego Grzegorza Stefańskiego oraz Burmistrza Miasta
Andrzeja Grabowskiego. Przybyły także współpracujące z
nimi panie: kierownik WTZ Ewa Żuławska i Dyrektor
Przedszkola Joanna Piasecka.
Panowie: radny i sołtys wręczyli paniom po wiosennym
tulipanie, zaś solenizantki zrewanżowały się pysznym
ciastem oraz swoim popisowym daniem: ziemniaczanymi
gołąbkami. Potrawa ta rozsławiła już panie z KGW
Sierakowo. Zdobyła I miejsce w konkursie regionalnych
potraw w Przysieku.
Jest to wyjątkowy Dzień Kobiet, bo obchodzony w
pięknej świetlicy. Dzięki wsparciu samorządu najpierw zmodernizowano ogrzewania, wyremontowano obiekt, a
– 11 –
teraz go wyposażono w stoły, krzesła i szafę chłodniczą. Świetlicę traktujemy jak „nasze dziecko”. Panie z
Sierakowa chętniej się spotykają i angażują patrząc na rozkwitający obiekt. Bardzo dziękujemy burmistrzowi za
kierowanie środków do naszej wsi- wymieniała przewodnicząca KGW Marta Śliwa.
Składając życzenia i przekazując kwiaty Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował mieszkankom
Sierakowa za ścisłą współpracę ze strażakami, za organizacje zabawy karnawałowej, mikołajek oraz Dnia Dziecka.
To dzięki zaangażowaniu lokalnych kobiet samorząd wspiera finansowo modernizację tego obiektu. Jeżeli
widzimy, że coś dzieje się w wiejskim środowisku to mamy pewność o słuszności naszego działania. Teraz piękny
obiekt musi być należycie wykorzystany- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska.
DZIEŃ KOBIET W SOŁECTWIE LIPIENICA
Panie z sołectwa Lipienica świętowały Dzień Kobiet 10 marca br. Spotkały się
tylko we własnym gronie, aby ponarzekać na płeć brzydką. Jak same przyznały
dużo powodów do narzekań nie miały, gdyż to panowie strażacy wsparli je
finansowo przy organizacji uroczystości. Było to pierwsze, typowo babskie
spotkanie w tej wsi. Przybyły 32 panie, co na tak małą wieś (najmniejszą w gminie153 osoby) jest bardzo dużo. Szczególnie, że dopiero od kilku miesięcy sołectwo
cieszy się zmodernizowaną świetlicą. Jest teraz komfort do tego typu uroczystości.
Przy słodkościach i kawie Panie planowały już kolejne spotkanie.
Karolina Kowalska
„PŁEĆ PIĘKNA” JESZCZE PIĘKNIEJSZA, CZYLI DZIEŃ KOBIET W WIELKIEJ ŁĄCE
Panie ze wsi Wielka Łąka do wspólnego świętowania zaprosił sołtys Tomasz Matusewicz oraz rada sołecka. W
dniu 8 marca, przy wspólnej kawie i słodkościach rozmawiano o
trudach życia kobiet, szczególnie tych z terenów wiejskich. Chcąc
chociaż na chwilę umilić paniom czas organizatorzy zaprosili
specjalistów z dziedziny wizażu i kosmetyczki, którzy udzielali
paniom porad i pomagali dobrać makijaż.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wręczając na ręce
członkini rady sołeckiej Aliny Mełnickiej kwiaty, życzył każdego
dnia jak najwięcej radości, a jak najmniej trosk.
Życie kobiety, szczególnie na wsi jest trudne. Muszą one
pogodzić rolę matki z ciężką pracą w gospodarstwie. Obecna
sytuacja na rynku pracy nie napawa optymizmem na przyszłość.
Dlatego tak ważne są chwile wspólnych spotkań, gdzie można
zapomnieć o problemach i przyjemnie spędzić czas. Życzę, aby
mieszkanki Wielkiej Łąki spotykały się jak najczęściej, jak
również pamiętały o swoich mężczyznach- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
PANIE W ŚWIECIE MAGII, CZYLI DZIEŃ KOBIET W WIELKIM RYCHNOWIE
Sołtys Zdzisław Czarnomski i rada sołecka wsi Wielkie Rychnowo zaprosili panie na magiczne obchody Dnia Kobiet.
Najpierw wręczyli przybyłym 120 paniom wiosenne tulipany i
wzięli na siebie obowiązki organizatora. Tego dnia to oni
opanowali kuchnię. Parzyli kawę, serwowali ciasta, uzupełniali
kielichy, a na koniec stanęli na zmywaku. Zaproszony na tę
uroczystość iluzjonista dosłownie oczarował panie. Sypał z
rękawa nie tylko żartami, ale również konfetti, kartami,
wstążkami, parasolkami i kwiatami. Przed zachwycona
widownią unosiły się lub znikały przedmioty. Czarodziej
wciągnął do zabawy panie z widowni oraz sołtysa Zdzisława
Czarnowskiego i radnego Zbigniewa Musiała. Takiej radości i
zabawy panie nie miały już dawno. Były nawet wspólne śpiewy
i pląsy.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski w imieniu brzydszej
części społeczeństwa złożył paniom życzenia i przekazał
kwiaty.
Jestem pod olbrzymim wrażeniem jak dużym
zainteresowaniem cieszy się ta uroczystość. Wiele pań po raz pierwszy uczestniczy w zebraniu. Życzę wszystkim, ale
szczególnie paniom, aby każdy dzień przyniósł radość i zadowolenie, a panowie byli każdego dnia pomocni tak jak w
dniu dzisiejszym w Wielkim Rychnowie- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
– 12 –
JEDEN PROCENT DLA NASZEGO KLUBU SPORTOWEGO
Kontynuujemy kampanię pod nazwą „1 procent dla naszego Ludowego Klubu Sportowego
PROMIEŃ”.
1% podatku mogą przekazać organizacjom mającym status pożytku
publicznego rozliczający się w Polsce:
•
podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
•
podatnicy
opodatkowani
ryczałtem
od
przychodów
ewidencjonowanych,
•
podatnicy objęty liniową 19-procentową stawką podatku,
•
podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych
1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i
zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez
pracodawcę.
A teraz jak przekazać 1% podatku dla Ludowego Klubu Sportowego „Promień” w Kowalewie Pomorskim wystarczy
wypełnić standardowy formularz rocznego zeznania podatkowego, którego Państwo używacie każdego roku, a w nim
odpowiednią rubrykę wpisując nr KRS: 0000049585 i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie
może przekroczyć 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek
groszy w dół.
Resztą zajmie się Urząd Skarbowy, którzy przekaże kwotę na konto organizacji, którą podatnik wskazał w swoim
zeznaniu.
W większości przypadków 1% podatku to niewielka kwota: kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. Liczą się również
najdrobniejsze wpłaty. Każdą z nich można przeliczyć na konkretną liczbę zajęć sportowych prowadzonych z dziećmi
i młodzież, właściwie zagospodarowując wolny czas, zakup sprzętu sportowego czy też organizację imprez sportowych.
W imieniu Zarządu Klubu oraz dzieci i młodzieży skupionej w tym klubie serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom,
którzy przekazali nam 1% podatku w latach ubiegłych i bardzo liczymy na to wsparcie w roku bieżącym.
Licząc na zrozumienie problemu i Państwa życzliwość pozostajemy z wyrazami szacunku.
Burmistrz Miasta
Prezes Ludowego Klubu Sportowego
Andrzej Grabowski
„PROMIEŃ” w Kowalewie Pom.
Jerzy Behrendt
Jolanta Jakubiak
CIEMNA STRONA WIOSENNYCH PORZĄDKÓW
Słońce przygrzewa, śnieg stopniał, a to oznacza, że idzie wiosną. Wraz z nią czas na wiosenne porządki.
Niestety dbając o własne posesje nierzadko powodujemy szkody w
innych miejscach. Jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się na
poboczach i w rowach śmieci gospodarskie. Jedną z takich
nieprzyjemnych wizytówek utworzono na skrzyżowaniu drogi
powiatowej Józefat- Lipienica z drogą gminną od Chełmonia do Szewy.
Sprawca zadał sobie niebywałego trudu, gdyż nie tylko że podrzucił
szklane odpady to jeszcze „gustownie” poustawiał je wzdłuż jezdni.
Niestety nie zyskał tym uznania w oczach mieszkańców, którzy z
budżetu sołeckiego będą musieli pokryć koszty uprzątnięcia terenu.
Zwyczajowo sprawcy tego chuligańskiego wybryku trudno będzie
ustalić.
Karolina Kowalska
JEDNOSTKI Z 85-LETNIM STAŻEM.
Jednostki OSP Kiełpiny oraz OSP Mlewo mają po 85 lat. Mlewo świętowało swoje urodziny w czerwcu 2011,
natomiast Kiełpiny przygotowują się do tegorocznego jubileuszowania w dniu 3 maja.
W dniu 2 marca br. OSP Kiełpiny na zebraniu
sprawozdawczym podsumowały miniony rok i szczegółowo
omówiły przygotowania do jubileuszu. Będzie on wyjątkowy i
połączony z gminnym świętem Świętego Floriana patrona strażaków.
W czasie uroczystości nastąpi odsłonięcie figurki patrona i wspólne
świętowanie dla całej wsi. Zanim to nastąpi druhowie planują
ułożenie płytek podłogowych w garażu oraz zakup nowych węży i
regałów. Składając sprawozdanie za 2011 prezes Ryszard Świętalski
oraz naczelnik Mirosław Kwiatkowski podziękowali druhom za
współpracę. Obecnie jednostka liczy 34 strażaków. W 2011r.
wstąpiło w jej szeregi dwoje nowych.
Jeszcze nie tak dawno jednostka świętowała 80-lecie i
rozwinięcie nowego sztandaru, a tu już kolejny jubileusz. Druhowie
– 13 –
cieszą się w tej wsi wysokim autorytetem. Jest to nieliczny przypadek, gdzie społeczność powierzyła właśnie
strażakom nadzór nad świetlicą wiejską. Druhowie wywiązują się z obowiązku bardzo dobrze. Obiekt i jego
otoczenie jest bardzo zadbane i ciągle modernizowane. Gratuluję strażakom i życzę wspaniałego jubileuszupodkreślał na zebraniu burmistrz Andrzej Grabowski.
OSP Mlewo podsumowało rok w dniu 3 marca.
2011 był dla nich bardzo wyjątkowy. Cała wieś
świętowała z jednostką jubileusz 85-lecia, w czasie
którego nastąpiło rozwinięcie nowego sztandaru.
Uroczystość jak i sztandar sfinansowali przyjaciele
jednostki.
Po obchodach, oprócz wspomnień pozostały
nawet środki finansowe, za które zakupiono dla
jednostki nową piłę spalinową- składał rozliczenie
finansowe całej uroczystości druh Jan Kamiński.
Wspólnie z druhami z OSP Mlewo w zebraniu
uczestniczyli prezes zarządu oddz. MiejskoGminnego Burmistrz Andrzej Grabowski oraz
Komendant Powiatowy PSP Paweł Warlikowski.
Goście wspólnie z prezesem Jerzym Wilmanowiczem i
druhem Janem Kamińskim dokonali wręczeni 3
zaległych odznaczeń Strażak Wzorowy.
Dziękuję strażakom za piękną uroczystość oraz za
dwukrotne z rzędu zwycięstwo w zawodach sportowo- pożarniczych. Życzę sukcesu również w tym roku. Cieszy mnie
aktywne zaangażowanie mieszkańców w życie sołectwa, gdzie w skład rady sołeckiej wchodzą sami druhowie.
Również sołtys Ryszard Lipiński nosi z dumą strażacki uniform- podkreślał na zebraniu druh burmistrz Andrzej
Grabowski.
Karolina Kowalska.
LUDZIE DOBREGO SERCA
Za moim pośrednictwem Kowalewiak p. Piotr Spychała (emerytowany kapitan Żeglugi Wielkiej) zwraca się do
Państwa z prośbą wsparcia leczenia ciężko chorego wnuka Piotrusia. Lekarze rokują dziecku duże szanse na pełne
wyzdrowienie i zależy to tylko od naszego dobrego serca.
Z poważaniem
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta
– 14 –
MARZANNA „UTOPIONA” CZYLI PRZYSZŁA WIOSNA.
W dniu dzisiejszym (20.03.12) przyszła do nas astronomiczna wiosna. Przyszła
praktycznie niezauważona. Na zewnątrz wietrznie i zimno (6`C). Młodzież z
gminy Kowalewo Pomorskie postanowiła rozruszać Panią Wiosnę. Z symboliczną
Marzanną barwnymi korowodami najpierw wiosny po ulicach Kowalewa szukały
przedszkolaki z Publicznego Przedszkola. Zaopatrzyli się przy tym w amatorskie
instrumenty (plastikowe butelki wypełnione piaskiem) i gałęzie ustrojone w
kwiaty. Było ich słychać. Symbolizującą zimową porę Marzannę spalono w asyście
druhów strażaków. Było bezpiecznie, a pewność, że zima nie wróci jest.
Równie głośno Panią Zimę żegnali uczniowie zerówki i klas I-III Szkoły
Podstawowej w Kowalewie. Wspólnie z wychowawczyniami przeszli całe miasto
grając na trąbkach, gwizdkach a nawet harmoniach. Nie mogło zabraknąć
okolicznościowych transparentów. Znana z dbania o ekologię szkoła zamiast
wrzucić Marzannę do Trynki postanowiła przekazać ją na pokarm dla domowych
zwierząt.
Przejścia barwnych korowodów nadzorowali nasi stróże prawa. Dzieci i
nauczyciele czuli się w towarzystwie policjantów bezpiecznie.
Kalendarzowa wiosna przypada na 21 marca, czyli DZIEŃ WAGAROWICZA. Oj
będzie się działo.
Karolina Kowalska
SPRAWNA MELIORACJA NAJWIĘKSZYM DOBREM ROLNIKA.
Wszyscy wiemy, że prawidłowa melioracja pól to majątek rolnika. Działająca w Kowalewie Pomorskim
Gminna Spółka Wodna w dniu 9 marca br. na walnym zebraniu delegatów podsumowała kolejna kadencje
funkcjonowania. Na terenie całej gminy działają 3 spółki: wiejska w Srebrnikach oraz w Bielsku oraz gminna
skupiająca ponad 1040 członków i dbająca o 7,5tys.ha gruntów. Przypomnijmy, że po reformie samorządowej spółki
wodne przeszły od gmin pod nadzór starostwa
powiatowego. Zarząd spółki, jego Prezes jak i
komisja
rewizyjna
pracują
społecznie.
Kowalewską spółką od 27 lat kieruje prezes
Witold Wawrzonek. Składając sprawozdanie za
miniona kadencję oraz za 2011 podkreślał, że w
mijającym roku aura nas oszczędziła. Nie było
zagrożenia wysokim stanem wód. Nieliczne
zalewiska
spowodowane
były
bardziej
zanieczyszczonymi przepustami pod drogami
niż niesprawną melioracją. Dzięki robotom
zleconym przez prywatne podmioty oraz
wygraniu przetargu na odśnieżanie dróg
gminnych spółka jako podmiot świadczący
usługi osiągnęła budżet w wys. 262tys.zł.
Jednocześnie jednak miała bardzo ograniczone
możliwości skorzystania z dofinansowania
pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy.
Był sprzęt, lecz nie było siły roboczej. Pomimo
takich trudności Spółka wykonała dużo robót
melioracyjnych. Naprawiono kilka tysięcy metrów ciągów drenarskich, 22 kilometry rowów oraz oczyszczono i
naprawiono przepusty i studzienki melioracyjne. Z radością przyjęto informację o wzroście ściągalności składek,
która za miniony rok wyniosła prawie 80%, co daje kwotę ok. 91tys. Jest to niespełna 35% całego budżetu.
Sprawozdanie rzeczowo- finansowe spółki za rok 2011 oraz za cała kadencję zostało przegłosowane jednogłośnie.
Dziękuję Burmistrzowi Miasta oraz Radnym za coroczną dotację w wys. ok. 19tys oraz za jednorazową dotację
w wys. 150tys.zł, za którą w 2008r. zakupiono koparko-ładowarkę za łączną kwotę 300tys. Różnicę pokrył kredyt w
banku, który teraz jest spłacany. Pozostało jeszcze tylko 30tys. zadłużenia. Koparka nie tylko pracuje na rowach
melioracyjnych, ale także świadczy usługi obywatelom przynosząc dochód Spółce. Dotację przekazał również urząd
marszałkowski w wys. 12tys. oraz urząd wojewódzki w wys. 6tys. – podkreślał przewodniczący Wawrzonek- Z
żalem należy podkreślić fakt, że pomimo corocznego ubiegania się jedynie starostwo powiatowe w Golubiu
Dobrzyniu odmawia nam przekazania dotacji na realizację celów statutowych. Sprawowanie nadzoru bez wsparcia
finansowego odbija się negatywnym wydźwiękiem wśród członków spółki jak i wszystkich rolników naszej gminy.
Kłopoty spółce stwarzają niefrasobliwi, a nawet złośliwi rolnicy. Wrzucanie do rowów i studzienek kamieni
polnych i śmieci to jeszcze częste przypadki. Problemem jest także nie wpuszczanie na pola sprzętu melioracyjnego
celem wyczyszczenia rowów czy wycięcia drzew. Przypadkami zrzutu ścieków do rowów melioracyjnych
zainteresował się również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wszczynając rozprawę administracyjną.
– 15 –
Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował przewodniczącemu Witoldowi
Wawrzonkowi, że przychylił się do jego prośby sprzed 27 lat i zdecydował się stanąć na czele słabo funkcjonującej
wówczas spółki. Przez ten czas spółka wyrosła na najlepszą w powiecie, a może i w całym województwie, a
Przewodniczący Wawrzonek cieszył się poparciem członków spółki, którzy co cztery lata powierzali mu
jednogłośnie to stanowisko.
Próbowałem przekonać przewodniczącego Wawrzonka do ubiegania się o to stanowisko na kolejną kadencję
Niestety bezskutecznie. Kolega Witold stwierdził, że czas na odpoczynek i przekazanie obowiązków w młodsze ręce.
Dziękuję Mu za lata poświęcone społecznej pracy na rzecz rolników- podkreślał burmistrz Andrzej Grabowski
wręczając Witoldowi Wawrzonkowi Akt Nadania Herbu Kowalewa Pomorskiego.
Po udzieleniu absolutorium wybrano nowe władze spółki. Przewodniczącym został Piotr Strzelecki (delegat,
sołtys wsi Borówno), a wspierać go będą: z-ca Ryszard Świętalski, sekretarz Piotr Bender i członkowie Jan
Krawczyk i Henryk Nowakowski. W skład komisji rewizyjnej weszli: Czesław Parda, Jan Dębiński, Stanisław
Kacała i Andrzej Stoliński. Ustępujący przewodniczący Witold Wawrzonek zapewniał o wspieraniu nowego
zarządu, zaś nowo wybrany przewodniczący Piotr Strzelecki zaapelował do delegatów o szybkie zgłaszanie
problemów i pomoc w rozmowach z rolnikami nie szanującymi urządzeń melioracyjnych.
Wśród zaproszonych gości oprócz burmistrza miasta w zebraniu uczestniczyli również m.in.: z Kuj.- Pom.
Zarządu Spółek Wodnych p. Wiesława Szerechan, kierownik Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z Brodnicy p.
Jan Chojnicki wraz z pracownikiem Andrzejem Osmołą, radni rady miejskiej, sołtysi, pracownicy urzędu: Edyta
Jasińska oraz Ilona Rybicka i przedstawiciele starostwa.
Karolina Kowalska.
OSIEDLE JANA KOCHANOWSKIEGO NAJLEPSZE.
Reprezentacja Osiedla Jana Kochanowskiego zwyciężyła w piątej edycji Sołeckiego Turnieju Piłki Nożnej Halowej
o Puchar Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim. W dniu 26 lutego br. na hali gimnazjum publicznego w szranki
stanęło 17 drużyn piłkarskich reprezentujących sołectwa z gm. Kowalewo Pomorskie: Borówno, Frydrychowo,
Szychowo, Kowalewo, Bielsk, Elzanowo, Lipienica, W. Łąka, W. Rychnowo, Srebrniki, Mlewo, Mariany, Pluskowęsy,
Piątkowo, Pruska Łąka, Komitet Osiedlowy J. Kochanowskiego oraz Komitet Osiedlowy Os. Brodnickie.
Organizatorami imprezy są Burmistrz Miasta oraz Gimnazjum Publiczne.
Dzisiejszy
turniej
był
bardzo
emocjonujący, każdy chciał zabrać puchar
oraz nagrody pieniężne. Drużynom kibicowali
mieszkańcy poszczególnych sołectw oraz
sołtysi. „Międzynarodowe Igrzyska”- bo tak
kibice nazwali ten turniej przyciągnęły tłumy.
Na trybunach można było zobaczyć władze
samorządowe, młodzież oraz Zarząd LKS
Promień. Szukali talentów do swoich drużyn
piłkarskich. 10-minutowe mecze potrafiły
zmęczyć wielu zawodników, nad którymi
czuwała niezastąpiona pomoc medyczna w
osobie p. Jolanty Tarkowskiej. Mecze
sędziowali: Bartosz Jagielski i Dariusz
Rozwadowski, natomiast konferansjerem był
Zygmunt Rożnowski. Po emocjonujących
rozgrywkach oraz rzutach karnych w walce o
pierwsze i trzecie miejsce I miejsce zajęła
drużyna Osiedla Jana Kochanowskiego
(nagroda 500zł), II miejsce + 400zł drużyna
Wielkiego Rychnowa, III miejsce + 300zł
zajęło sołectwo Wielka Łąka, IV miejsce +200zł sołectwo Lipienica.
Pomimo, że rozgrywki wzbudzają olbrzymie emocje na boisku królowała zdrowa rywalizacja i wspaniała zabawa.
Zawodnicy jak i kibice wykazali się kulturą osobistą na boisku i poza nim- dziękował podsumowując turniej organizator
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Impreza weszła już na stałe do kalendarza imprez. Ta edycja cieszy mnie
wyjątkowo, gdyż brało w niej udział po raz pierwszy nowopowstałe sołectwo Piątkowo. Wszyscy zaprezentowali
zawodnicy wspaniałą formę i sami świetnie się bawili. Już w sierpniu turniej sołecki w piłkę nożną na boisku
trawiastym. Zapraszam również do kibicowania.
Skład zwycięskiej drużyny Osiedla Jana Kochanowskiego: Dariusz Ciepliński, Marek Ciepliński, Robert Jasiński,
Patryk Orłowski, Krzysztof Petla, Bartek Piernikowski, Mateusz Piernikowski, Łukasz Skowroński i Piotr Stainhagen.
Turniej Halowy rozegrano już po raz piąty. I edycję wygrał Bielsk (12 drużyn), drugą i trzecią Frydrychowo,
czwartą Kowalewo Pom. Z roku na rok przybywa drużyn. Tutaj nie liczy się wiek zawodników, ani płeć. Jedynym
wymogiem jest zameldowanie w danym sołectwie.
Karolina Kowalska
– 16 –
OSP CHEŁMONIEC PODSUMOWAŁO 2011R. I JUŻ PLANUJE SWÓJ JUBILEUSZ.
Druhowie z jednostki OSP Chełmoniec na walnym zebraniu sprawozdawczym
w dniu 10 marca br. podsumowali miniony rok i omówili nadchodzący. Prezes
Tomasz Gadomski podziękował strażakom za zaangażowanie w dbanie o mienie
strażackie i utrzymanie porządku w obiekcie jednostki jak i wokoło. Jednostka
skupia 17 druhów. W minionym roku strażacy dbali o zimowe utrzymanie
przejezdności dróg oraz usuwanie wiatrołomów w parku na terenie wsi. W 2012
druhowie planują aktywny udział w zawodach sportowo- pożarniczych, gdzie
będą walczyć oczywiście o pierwsze miejsce. W dyskusji podkreślali potrzebę
zaszczepienia wśród młodych mieszkańców wsi zamiłowania do strażackiego
munduru.
Za dobra współpracę druhom ochotnikom podziękowała sołtys wsi Chełmoniec
Małgorzata Eliasz.
W imieniu samorządu w spotkaniu uczestniczyła Ilona Rybicka Doradca Pełnomocnik Burmistrza. Przedstawiła
ona kalendarz imprez strażackich zaplanowanych na 2012r. m.in. 100- lecie OSP W. Rychnowo (15.09), 85-lecie OSP
Kiełpiny połączone ze świętem strażackim (03.05) oraz 60-lecie OSP Pluskowęsy połączone z zawodami strażackimi
(czerwiec br.). Zaprosiła druhów do aktywnego uczestniczenia.
Również jednostka OSP Chełmoniec przygotowuje się do swojego jubileuszu. W 2013r. planuje obchody 90-lecia
powstania. Oj będzie się działo.
Karolina Kowalska
OSP SIERAKOWO I OSP LIPIENICA- PIERWSZE ZEBRANIA W ODNOWIONYCH ŚWIETLICACH.
W dniu 17 marca br. zebrania strażackie odbyły się w jednostkach OSP Sierakowo i OSP Lipienica.
Jednostka z Sierakowa liczy 26 członków, którzy dowodzeni przez prezesa Lubomira Zglińskiego ( jednocześnie
sołtys wsi Sierakowo) i naczelnika Wiesława Ludwika dbają o swoje sołectwo, a szczególnie o porządek na chodniku,
przystanku PKS, boisku oraz wokół świetlicy wiejskiej. Ściśle współpracując z paniami z KGW organizują lokalne
uroczystości, m.in. zabawy karnawałowe, dzień dziecka.
W dniu walnego zebrania strażackiego druhowie z ciekawością rozglądali się po swojej świetlicy. Nie wszyscy mieli
już okazję podziwiać jej wygląd po modernizacji. Nowe grzejniki,
odmalowane ściany, lampy, stoły, krzesła i szafa chłodnicza.
Jednostka w 2011r. dokupiła mundury strażackie. Również w tym
roku postanowiono przeznaczyć środki na zakup kurtek,
modernizacje motopompy ora prace remontowe w remizie
(malowanie ścian wewnętrznych oraz drzwi do garażu).
W zebraniu uczestniczyli również: prezes zarządu oddz. MG Zw
OSP burmistrz Andrzej Grabowski, prezydium lokalnego KGW oraz
radny Grzegorz Stefański. W imieniu pań przewodnicząca KGW
Marta Śliwa podziękowała za dotychczasową współpracę, natomiast
prezes Andrzej Grabowski zwrócił się do młodych druhów z apelem,
aby nie wstydzili się swojego strażackiego powołania.
Bycie strażakiem to honor, ale i ciężka służba. Z dumą należy
nosić strażacki mundur i szanować strażackie ideały. Jednostka z
roku na rok działa co raz prężniej i aktywniej. Zyskuje na tym wieś. Przybywa imprez, a świetlica wiejska pięknieje w
oczach- wyliczał prezes Andrzej Grabowski.
Strażacy oraz panie z KGW z dumą prezentowały najnowsze wyposażenie świetlicy, dzięki któremu staje się ona
popularna i co raz więcej osób chce organizować w niej uroczystości rodzinne.
W jednostce w Lipienicy wszyscy druhowie pięknie prezentowali się w mundurach. Zaprosili na posiedzenie prezesa
zarządu MG, burmistrza Andrzeja Grabowskiego oraz komendanta MG dh Janusza Kalinowskiego. Jednostka liczy 32
członków w tym dwie druhenki. Dba o teren wokół świetlicy i sam obiekt. Druhowie aktywnie grają w piłkę nożna
oraz w tenis stołowy. Miniony rok był przełomowy dla jednostki. W listopadzie samorząd gminy przekazał im nową
świetlicę wiejską, w której teraz przyjemnie się spotykać. Uroczystość przekazania na długo pozostanie w pamięci. W
tym roku oprócz zmiany lokalizacji syreny strażackiej druhowie przystąpią do modernizacji boiska wiejskiego. Nastąpi
całkowita jego rekultywacja i powiększenie. Przecież zajęcie IV miejsca na zwodach międzysołeckich (na 17 drużyn)
do czegoś zobowiązuje. Musi być także odpowiednie miejsce do ćwiczeń przed tegorocznymi zawodami sportowopożarniczymi, które to zawody jednostka z Lipienicy bezwarunkowo planuje wygrać. Prezes Waldemar Błach
zapowiedział już podjęcie przygotowań do zbliżających się obchodów 85-lecia powstania jednostki. Z okazji tak
poważnego jubileuszu najpiękniejszym prezentem dla jednostki byłoby rozwinięcie sztandaru.
Karolina Kowalska
– 17 –
SZANOWNI CZYTELNICY
Samorząd gminy przystąpił do opracowania monografii Kowalewa Pomorskiego. Zostanie
ona opracowana w 2012, zaś wydana w 2013r. Szczególnie zaakcentować w niej pragniemy
wydarzenia jakie miały miejsce w naszej gminie po roku 1970. Osoby, które chciałby się
podzielić swoimi propozycjami, spostrzeżeniami czy informacjami mogą je składać w wersji
pisemnej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim przy ul. Plac Wolności 1 u p. Karoliny
Kowalskiej.
Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta
NOWE PRZEDSZKOLE W OSIEDLOWEJ ŚWIETLICY.
W gminie Kowalewo Pomorskie jest szansa na powstanie kolejnych miejsc przedszkolnych.
Działające od 3 lat prywatne przedszkole BIM BAM BINO planuje złożyć nowy wniosek, a w
nim rozszerzyć swoją działalność i powiększyć ilość miejsc. Kończy się w tej chwili trzyletni
projekt, na który BIM BAM BINO otrzymało od Marszałka 3mln.zł. W ramach tych środków
powstało kilka przedszkoli w województwie, w tym w Kowalewie (25 przedszkolaków) i w
Mlewie (15 dzieci). Dzieci uczęszczały do nich bezpłatnie, miały zapewnioną opiekę oraz posiłki.
Widząc jak dużym zainteresowaniem cieszyło się BIM BAM BINO w minionej edycji bardzo
gorąco namawiałem autorki projektu do jego kontynuacji oraz rozszerzenia placówki o większą
ilość dzieci. Przychylając się do mojej prośby panie rozpoczęły intensywne poszukiwania
odpowiedniego lokalu, gdyż dotychczasowy (internat Zespołu Szkół) musi być opuszczony do marca 2013r. Po rozeznaniu
w całej gminie p. Magdalena Łęgowska z BIM BAM BINO poinformowała, że bardzo restrykcyjne warunki dotyczące
przebywania dzieci spełnia praktycznie tylko świetlica osiedlowa Osiedla Brodnickiego. W dniu 22 marca spotkałem się z
zarządem osiedla i przedłożyłem mu propozycję wykorzystania obiektu, którym zawiadują na przedszkole. Pomimo, że
członkowie zarządu są bardzo przychylni pomysłowi decyzję postanowili oddać w ręce całej społeczności osiedla. W
połowie kwietnia odbędzie się zebranie mieszkańców, gdzie każdy będzie mógł przedstawić swoje stanowisko- wyjaśnia
burmistrz Andrzej Grabowski- pomysłodawczynie zapewniły, że wśród 50 bezpłatnych miejsc przedszkolnych
pierwszeństwo będą miały dzieci z Osiedla Brodnickiego. Bardzo zależy mi, aby ten obiekt był maksymalnie wykorzystany.
Obecnie, po analizie danych wynika, że w ciągu roku świetlica jest wykorzystywana ok. 10% w roku (40 dni w 2011r).
Decyzję pozostawiam jednak mieszkańcom.
Karolina Kowalska
TOMIKO - "LA DONNA E MOBILE"
"O kobiety ! Jak wielka jest Wasza potęga.
Od Was szczęście pochodzi - jeśli go doznajem ;
Od kolebki do trumny władza Wasza sięga.
Bez Was pustynią, z Wami świat może być rajem!"
Tym wierszykiem my - ta brzydsza płeć - powitaliśmy nasze Panie w "Dniu Kobiet". Nawiasem mówiąc,
kobiety zawojowały TOMIKO. Na 6 członków Zarządu - 4 to kobiety, a na 55 członków Towarzystwa - 40 to
kobiety. Więc jak tu nie urządzić Święta Kobiet. Wiem, wiem - są tacy , co marudzą, że "to przeżytek", "to było
dobre za komuny" - ale zawsze ci to lepsze, niż na przykad całe te "Walentynki" - bo Święty Walenty nie wiele
wiedział o kobietach, a ponieważ był torturowany i w konwulsjach skonał, został patronem chorych na epilepsję - a
dlaczego również i zakochanych (może to rodzaj epilepsji ?) - to już chyba sam Pan Bóg wie !
8 marca więc robimy "Dzień Kobiet". Marzyliśmy o jakiejś skromnej części artystycznej, wspominaliśmy o tym
pewnej Pani - a tu bomba - Pani ta, przy pomocy 20 (może i więcej ?) gimnazjalistów odstawiła godzinny spektakl
słowno - muzyczno - taneczny, że ze zdumienia szczęka mi opadła. Ludzie - zaczęło się to od prześlicznej,
poetyckiej etiudy stworzenia Adama i Ewy w raju, ich poznania, pożycia - nie zawsze zgodnego, i nakazu Pana
Boga o nauce kompromisu. A potem rozpętała się burza, zawirowała muzyka, śpiew poezja i taniec. W tańcu też
przez salę przeleciało białe, zwiewne zjawisko. O kobietach śpiewali solo i zespołowo chłopcy i dziewczęta wszystko w zawrotnym tempie, aż do piosenki finałowej - "najlepsze witaminy mają polskie dziewczyny".
Wszystko perfekcyjnie wyuczone przez autora i reżysera Arletę Żuławską - Jastrzębską , przy pomocy
choreograficznej Jolanty Wawrzonek.Więc w imieniu nas, zachwyconych widzów, jeszcze raz dziękujemy za
wspaniałe widowisko. Szczególnie też dziękujemy uczniom Gimnazjum, którzy, no cóż, nie mieli łatwego życia,
przy tak wymagających Paniach ("tak trzymaj ręce", "wyprostuj się", "głowa wyżej" itp) . Na koniec były burzliwe
oklaski i piosenka finałowa na bis.
Potem na sali widowiskowej odbyła się dalsza część uroczystości, z życzeniami, toastem, słodyczami, i
poczęstunkiem. W czasie konsumpcji przedstawiliśmy Paniom specjalny horoskop na "Dzień Kobiet".
Rozwikłaliśmy na podstawie imion nazych Pań - jakimi te Panie być powinny. No i oczywiście, były jeszcze
dowcipy, wiersze i była przede wszystkim radosna, pogodna atmosfera. Myślę, że nasze Panie były zadowolone ze
spotkania. . Wiem też, że muszę serdecznie podziękować Pani Ani Grabowskiej, która z powodu braku chłopów
wzięła na siebie trudy zaopatrzenia. Dziękuję też tym 4 facetom, którzy pomogli w tworzeniu scenografii widowiska
"la Donna e mobile" - czyli "kobieta zmienną jest". Fajnie było !
Joachim Kupski.
– 18 –
BARDZO TRUDNE ZWYCIĘSTWO
Na własnym boisku w dniu 18 marca br. piłkarki ręczne Olimpijczyk LKS Promień Kowalewo Pomorskie
pokonały MTS Giżycko 27: 25. Mecz był bardzo pasjonujący. Pierwsza połowę zakończyliśmy zwycięstwem 16:10.
Początek drugiej również napawał optymizmem. Przewaga sięgała nawet do 8 pkt. Niestety końcówka drugiej
połowy była dla nas bardzo trudna i nieciekawa. Zmęczenie i chaotyczna gra spowodował, że z rzędu straciliśmy
cztery bramki. Na każdy nasz gol przeciwniczki odpowiadały swoją celną akcją. Pojawiały się błędy i niepotrzebne
faule przez które strzelono nam w ostatnich 10 minutach kilka karnych.
Udało się nam zakończyć mecz dwupunktowym zwycięstwem. Na trybunach zauważyć można było Burmistrza
Miasta Andrzeja Grabowskiego, dyrektorów szkół i najwierniejszych kibiców szczypiorniaka.
Przypomnijmy, że rozegrany 11 grudnia ubiegłego roku mecz w Giżycku zakończył się remisem 30:30. Wartym
podkreślenia jest fakt, że obecnie zawodniczka Olimpijczyka Agnieszka Pęcherska jest najbardziej bramkostrzelną
zawodniczką w II lidze. Zdobyła aż 84pkt. Na trzecim miejscu w rankingu jest Paulina Guttmann- 57pkt, a na
jedenastym Ewa Rybicka 45pkt.
Obecna sytuacja punktowa w tabeli: II Liga Kobiet 2011/2012
Karolina Kowalska
– 19 –
SPOTKALIŚMY SIĘ PO RAZ JEDENASTY W PLUSKOWĘSACH
W dniu 5 marca 2012r. w Szkole Podstawowej w Pluskowęsach odbył się XI Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski dla uczniów klas I i II z obszarów rustykalnych. Do rywalizacji w najpiękniejszym posługiwaniu się
piękną mową polską stanęły dzieci ze szkół z terenu gminy i
regionu. Zaprezentowały utwory poezji dziecięcej wybranego
przez siebie poety. Okazało się, że nadal wielkim
zainteresowaniem dzieci darzą poetów,
których utwory
wychowywały także poprzednie pokolenia. Wciąż cieszą i uczą
wiersze Jana Brzechwy czy Juliana Tuwim a. Nie brak także
wśród autorów współczesnych poetów. Ulubioną wydaje się
być Dorota Gellner.
Do pięknie przygotowanej sali mali uczestnicy wchodzili
niepewnie, ale z zaciekawieniem. Miła i przyjazna atmosfera
szybko pozwoliła dzieciom pozbyć się tremy i zadeklamować
przygotowane utwory bezbłędnie, z wykorzystaniem
wszystkich poznanych technik.
Po bardzo pięknej recytacji utworów Jury w składzie p. Dorota
Buchholz, p. Magdalena Kosk i p. Katarzyna Wojtczak udało
się na obrady. Chociaż panie z Jury z ogromną uwagą
wsłuchiwały się w dziecięcą recytację miały „nie lada orzech do zgryzienia”, gdyż poziom deklamacji był bardzo
wyrównany.
W wyniku ich obrad, po podliczeniu punktów i przyznaniu miejsc wyłoniono zwycięzców XI Międzyszkolnego
Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas I i II z obszarów rustykalnych. I miejsce równorzędnie zdobyli Julia
Cyrankowska z Ostrowitego i Paweł Lewandowski z Pluskowęs, na II miejscu uplasowała się Dorota Karaś z Mlewa,
a na III Weronika Witulska z Ostrowitego. Za piękne przygotowanie utworów i udział w konkursie zostali
obdarowani dyplomami i upominkami także wszyscy pozostali uczestnicy.
Nagrody zostały zakupione dzięki ofiarności przyjaciół naszej szkoły, księdza kanonika Bernarda
Kowalewskiego, wydawnictwa „Olimpia” oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w
Pluskowęsach. W tym miejscu pragnę im podziękować za szczodrość oraz otwarte dla dzieci serca.
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach mgr Renata Kałuża na wstępie konkursu życzyła dzieciom
powodzenia i wspaniałej, zdrowej rywalizacji. Podsumowała konkurs dokonując wręczenia uczestnikom dyplomów.
Nagrody mali recytatorzy otrzymali z rąk skarbnika Stowarzyszenia pani Jolity Matczak.
Słowa szczególnego podziękowania należą się wszystkim wychowawczyniom dzieci biorących udział w
konkursie. Bez Waszej pracy, wsparcia i ćwiczeń z dzieckiem nie byłby możliwy tak wysoki poziom uczestników.
Dziękuję.
Konkurs stał się kolejną uroczystością wpisaną w kalendarz imprez dla dzieci klas pierwszych i drugich, w
czasie której mogą spróbować swoich sił w pięknej deklamacji. Mam nadzieję, że XII Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski dla uczniów klas I i II z obszarów rustykalnych, w przyszłym roku znów zgromadzi dzieci chętne do
zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich.
Organizatorka konkursu Elżbieta Dędza
MIESZKAŃCY ZAPLUSKOWĘS Z TROSKĄ O DROGI
Na zebraniu sołeckim w dniu 2 marca br. mieszkańcy Zapluskowęs dyskutowali nad stanem dróg w sołectwie.
Droga asfaltowa przebiegająca przez wieś Martyniec bardzo ucierpiała w czasie ostatniego wypadku drogowego na
ul. 23-stycznia. Kolizja trzech tirów spowodowała blokadę miasta i cały tranzyt został skierowany objazdem
właśnie przez tę wieś. Gorącą dyskusję wśród mieszkańców wywołała informacja o podorywaniu jednej z dróg
śródpolnych przez właściciela sąsiadujących z drogą nieruchomości. Droga ma już w tej chwili 3m szerokości przez
co odbiór płodów rolnych przez samochody ciężarowe z następnych nieruchomości jest bardzo utrudniony. Każda
ze stron w dyskusji przedstawiała argumenty świadczące o swojej dobrej woli i działaniu zgodnie z posiadanymi
dokumentami własnościowymi.
Obecny na zebraniu burmistrz Andrzej Grabowski podziękował mieszkańcom za troskę o stan dróg. Dobry
dojazd to nie tylko sprawne dotarcie do szkoły czy zakładu pracy. To również łatwe dotarcie karetki czy straży
pożarnej. Zapewnił, że rozjechane przez ciężkie samochody pobocza wzdłuż drogi asfaltowej będą uporządkowane.
Obecnie czekamy na ocenę szkód przez ubezpieczyciela. Trudno ustalić winnego zaistniałej sytuacji i
wyegzekwować od niego zwrot kosztów przywrócenia drogi do stanu pierwotnego- wyjaśniał burmistrz Andrzej
Grabowski- Ufam, że problem podorywania drogi i niejasności lokalizacji granic sąsiedzi wyjaśnią między sobą.
Występowanie na drogę sądową jest to skłócenie lokalnej społeczności i niepotrzebne wydatki. Liczę na ich dobrą
wolę i mądrość.
Na zebraniu mieszkańcy dyskutowali również nad cenami wynajmu maszyn rolniczych, którymi dysponuje
wieś oraz nad godzinami odbywania zebrań wiejskich.
Karolina Kowalska.
– 20 –
„W ZIMOWEJ SZACIE”
Mimo iż na dworze można zaobserwować pierwsze oznaki nadchodzącej wiosny, zimowa aura nie opuściła
uczniów oraz przybyłych gości w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim.
Dzień 29 lutego był wyjątkowy, gdyż dzieci opowiadały o mroźnej, srogiej, ale za to jak pięknej zimie...
Podczas I Gminnego Konkursu Recytatorskiego „W zimowej szacie” swoje umiejętności oratorskie,
wsparte różnorodnymi formami uatrakcyjnienia i nowatorstwa w czasie wykonania tekstów, przedstawiły dzieci
z pięciu szkół podstawowych naszej gminy. Placówki z
Wielkiej Łąki, Mlewa, Wielkiego Rychnowa, Pluskowęs oraz
Kowalewa Pomorskiego reprezentowały dzieci w dwóch
kategoria: klasy II – III oraz IV – VI. Podstawową zasadą
wystąpienia było słowo i odpowiednie dysponowanie nim.
Recytacje obserwowali przybyli goście: Sekretarz Gminy - pani
Ewa Bąk, Dyrektor SP w Wielkiej Łące – pani Danuta Drożdża,
Dyrektor SP w Kowalewie Pomorskim – pan Benedykt
Mroziński, Wicedyrektor SP w Kowalewie Pomorskim – pani
Małgorzata Pęcherska – Żary, a także opiekunowie i rodzice
uczestników.
Po burzliwych naradach jury w składzie: przewodniczący –
doktor literaturoznawstwa pan Zbigniew Modrzyński oraz
poloniści - panowie Krzysztof Zaniewski i Dawid Nieczypor,
ogłosiło wyniki. Poziom konkursu był bardzo wysoki,
uczniowie z zaangażowaniem i uczuciem recytowali znane
wiersze czy fragmenty prozy polskich poetów. Najważniejszą
nagrodę Grand Prix za przepiękną deklamację fragmentu
prozy Haliny Zdzitowieckiej pt.: „Zimowa bajka” otrzymała
Maria Olejnik, uczennica Szkoły Podstawowej w Wielkim
Rychnowie. W młodszej kategorii bezkonkurencyjna okazała
się Wiktoria Jankowska z Wielkiego Rychnowa, która
zachwyciła komisję konkursową wykonaniem wiersza Marii
Konopnickiej pt.: „Zła zima”, zajmując I miejsce. Na II
uplasował się Bartosz Małkiewicz z utworem Tadeusza
Klimka pt.: „Bałwanek”, a na III Damian Wardziński, który
wyrecytował „Białą jazdę” Hanny Łochockiej, obaj reprezentanci Kowalewa. W starszej kategorii uczniowie
kowalewskiej szkoły nie dali szans pozostałym uczestnikom. I miejsce zajęła Karolina Zielińska z tekstem
Joanny Papuzińskiej pt.: „Zima”, II – Marta Jurkiewicz, która wygłosiła wiersz pt.: „Śnieg” Tadeusza
Kubiaka, III – Dominika Zawadzka z fragmentem „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” Marii Konopnickiej.
Jury udzieliło również słownego wyróżnienia Szymonowi Nowakowskiemu, za ciekawą interpretację utworu
Krystyny Kunigiel – Zielińskiej pt.: „Zimowy poemat”.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki rzeczowe, dyplomy, zwycięzcy natomiast zostali
dodatkowo nagrodzeni długopisami oraz piórami firmy Parker i Pentel. Nagrody ufundowała firma Golpasz
S.A. z Golubia – Dobrzynia i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim.
Konkurs uświetnił występ szkolnego chóru pod kierownictwem pani Magdaleny Mytlewskiej, który
przedstawił równie zimowy repertuar.
Małgorzata Pęcherska - Żary
SUKCES NA ROZPOCZĘCIE ROZGRYWEK JAKO DOBRA WRÓŻBA NA CAŁY SEZON
Pierwszy mecz rundy wiosennej dla piłkarzy LKS Promień Kowalewo Pomorskie zakończył się sukcesem.
Na własnym boisku w dniu 24 marca br. pokonali Pomorzanina Serock 4:1. Jest to dobra wróżba na
nadchodzący sezon.
W spotkaniu gole dla Promyka zdobyli: 1- Oskar Kamiński i 3 Krzysztof Kazanowski.
Mecz rozegrano na starym boisku przy ul. Św. Mikołaja, gdyż murawa na nowym boisku przy Centrum
Rekreacji i Sportu jeszcze nie rozpoczęła wegetacji. Wejście na boisko w tej sytuacji spowodowałoby
wydeptanie trawy. Patrząc na prognozy pogodowe liczę, że w kolejnym meczu w Kowalewie już kibice będą
podziwiać swoja drużynę na nowym obiekcie. Przed nami wyjazdowe derby z Drwęcą Golub- Dobrzyn (31.03 o
godz. 16.00) , a w dniu 7 kwietnia o godz. 16.00. gościć będziemy Unię Wąbrzeźno. Rundę jesienną
zakończyliśmy na 7 pozycji V ligi. Trzymamy kciuki, za awans na wyższą lokatę- podkreśla kibicujący drużynie
Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta.
Karolina Kowalska
– 21 –
SZANOWNI CZYTELNICY
W odpowiedzi na moje zaproszenie kolejna mieszkanka naszej gminy zdecydowała się na podzielenie się
z Państwem swoimi przemyśleniami na temat gminy Kowalewo Pomorskie za pośrednictwem Gońca
Kowalewskiego. Poniżej artykuł młodej mieszkanki Frydrychowa p. Moniki Lewandowskiej. Zapraszam do
lektury.
Z poważaniem
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta
Obszar miasta i gminy Kowalewo Pomorskie znajduje się w środkowo-wschodniej części województwa
kujawsko-pomorskiego, w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Jest to gmina miejsko-wiejska, w której
przeważają tereny wiejskie. Ogólna powierzchnia miasta i gminy wynosi 14 139 ha. W strukturze użytkowania
gruntów przeważają użytki rolne- w mieście 70%, a w gminie 85%. Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię
5,4% łącznego obszaru miasta i gminy.
Gmina Kowalewo Pomorskie ma charakter rolniczy. Na terenie gminy funkcjonują zakłady pracy, które
dają miejsca pracy mieszkańcom. Do największych pracodawców należą firmy: ,,Plastica” VINYLEX,
OLKOP, CONKRET. Oprócz wymienionych największych firm, zarejestrowanych jest ponad 500 podmiotów
gospodarczych, w których dominuje handel, usługi i drobna wytwórczość. Samorząd lokalny nadal walczy o
ściągnięcie na teren gminy poważnych, ale dbających o ekologię firm. Przez teren gminy przechodzi ważny
szlak komunikacyjny – droga krajowa Nr 15 Poznań- Toruń-Olsztyn. W naszej małej ojczyźnie znaczenie ma
również droga Chełmża- Kowalewo Pom.- Golub-Dobrzyń- Rypin. Najważniejszym elementem sieci
kolejowej jest linia kolejowa z połączeniem Poznań – Toruń- Jabłonowo- Iława- Olsztyn.
,,Kowalewo Pomorskie to 11-tysięczna gmina otwarta na turystów i inwestorów”- są to słowa Burmistrza
Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie- Pana Andrzeja Grabowskiego. Myślę że moja powyższa krótka
charakterystyka gminy potwierdza słowa Pana Burmistrza dotyczące otwarcia na inwestorów- o czym
świadczą liczne firmy. W dalszej części postaram się poprzeć argumentami wypowiedź Pana Andrzeja
Grabowskiego dotyczącą otwarcia na turystów, a także wykaże Jego troskę o mieszkańców. Większość
inwestycji w gminie byłaby o wiele prostsza i tańsza w wykonaniu gdyby nie zważano na ochronę
środowiska. Natomiast w gminie Kowalewo Pomorskie samorząd dba o zrównoważony rozwój tj. dba o
rozwój przedsiębiorczości i poprawę życia mieszkańców, ale w zgodzie z naturą. W tym celu są podejmowane
różne działania i inwestycje. Miasto Kowalewo Pomorskie, a także niektóre tereny wiejskie o skoncentrowanej
zabudowie zostały skanalizowane i podłączone do oczyszczalni ścieków. Jest to oczyszczalnia mechanicznobiologiczna, która oczyszcza ścieki w I etapie mechanicznie –poprzez kraty, piaskowniki i osadniki. W II
etapie w oczyszczaniu biologicznym jest zastosowany reaktor biologiczny, który jest podzielony na komory
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji w których następuje oczyszczanie ścieków za pomocą bakterii.
Następnie oczyszczone ścieki są odprowadzane do Strugi Kowalewskiej. Samorząd lokalny pozyskał
dofinansowanie z Unii Europejskiej na modernizację oczyszczalni ścieków, tak aby oczyszczone ścieki
osiągały jak najlepsze wyniki i spełniały wymagane normy. Wiejskie tereny ze względu na duże rozproszenie
nie mogły zostać skanalizowane i podłączone do oczyszczalni ścieków. W zamian za to Urząd pozyskał
dofinansowanie na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Ta inwestycja ograniczyła przenikanie
ścieków przez nieszczelności w szambach do wód gruntowych.
Jest to ważne, ponieważ obszar gminy jest stosunkowo ubogi w wody powierzchniowe. Sieć wód
płynących jest słabo wykształcona, przeważają drobne cieki o niewielkich przepływach i rowy melioracyjne.
Także ubogie są zasoby wód powierzchniowych. Największy zbiornik- Jezioro Mlewieckie- o pow.84,4 ha.
Na północ i południe od Mlewca znajdują się cztery niewielkie jeziora, z których największe Kazaniec ma
pow. 11,6 ha. Są to jeziora położone w otoczeniu typowo rolniczym, dlatego jest ważne przestrzeganie
odpowiednich dawek podczas stosowania nawozów sztucznych, środków ochrony roślin czy nawozów
naturalnych. Ważne jest także stosowanie się do zakazów np. wywożenia na pole gnojowicy w okresie
zimowym. Nieodpowiednie postępowanie rolników może mieć poważne konsekwencje m.in. eutrofizacja
zbiorników wodnych czyli stopniowe zarastanie, które jest spowodowane nieodpowiednim
bądź
nieumiejętnym stosowaniem pestycydów, nawozów, które poprzez wody gruntowe przedostają się do
zbiorników i wyrządzają wiele szkód. Samorząd dba o nasze lokalne zasoby wód m.in. poprzez program
zwiększania retencji wód na wszystkich jeziorach, rozwój rekreacji nad zbiornikami wodnymi.
Również podczas budowy Centrum Rekreacji i Sportu Burmistrz zadbał o ekologię. Wybudowano
zbiornik retencyjny dla wody podziemnej, która będzie służyć do podlewania trawy. Jest to ważny etap
budowy, gdyż w przyszłości do podlewania nie będzie wykorzystywana woda z wodociągów- mniejsze koszty
– 22 –
eksploatacji CRiS, a będzie wykorzystywana woda opadowa zgromadzona w tym zbiorniku.
Burmistrz- Pan Andrzej Grabowski wraz z pracownikami Urzędu pozyskali fundusze z UE na zakup
specjalnych pojemników do segregacji odpadów m. in. plastik, szkło. Następnie posegregowane odpady są
odpowiednio przetwarzane. Również szkoły w naszej gminie mają swój wkład w ochronę środowiskaprowadzą zbiórkę makulatury i plastikowych nakrętek- chronią środowisko, a także poprzez sprzedaż tych
nakrętek pomagają potrzebującym. Zbiórka zużytych baterii jest prowadzona w sposób ciągły w szkołach i
niektórych sklepach. Jest to bardzo ważne, gdyż zużyte baterie są niebezpieczne dla środowiska. Również
zużyty niebezpieczny sprzęt elektroniczny tzw. Elektrośmieci jest zbierany przez ZGKiM. Coroczna akcja
sprzątania świata, która odbywa się we wrześniu przyczynia się do poprawy estetyki naszej gminy. Uczniowie
szkół, a także inne grupy osób wyruszają w zakątki naszej gminy, aby pozbierać wszystkie śmieci. Myślę, że
ważnym elementem tego dnia, wpisanym już niejako w tradycję, jest Ekobiesiada- dzieci i młodzież
przygotowują potrawy z naturalnych i smacznych produktów. W tym dniu odbywa się również pokaz mody
ekologicznej- stroje są wykonane z surowców wtórnych.
W celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie zmniejszenia zanieczyszczenia
środowiska gmina Kowalewo Pomorskie (jako jedna z pierwszych w województwie) przystąpiła do realizacji
projektu oświetlenia solarnego. Na trasie Frydrychowo-Pluskowęsy
przy chodniku ustawiono 42 lampy
zasilane słońcem i wiatrem. Jest to inwestycja bezpieczna dla środowiska tak jak pisałam wcześniej mniejsze
zużycie energii elektrycznej-mniejsze zanieczyszczenie środowiska, a te lampy wykorzystują naturalne zasoby
przyrody- siłę wiatru i promieniowanie słoneczne. Kolejną zrealizowaną inwestycją przyjazną środowisku jest
montaż baterii słonecznych i pomp ciepła na czterech szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu. To
przedsięwzięcie przyczyni się do polepszenia stanu środowiska- wykorzystana energia słoneczna ogrzeje
wodę, przez co zużyje się mniej opału do ogrzania tejże wody- niższe koszty, a także mniejsza emisja spalin.
Samorząd popiera wszystkie proekologiczne przedsięwzięcia. Stworzono warunki do budowy elektrowni
wiatrowych. Inwestycje te są na etapie planowania, zbierania dokumentacji m.in. decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia, a planowaną lokalizacją są Kiełpiny, Mlewiec, Srebrniki, Mariany. Energia
elektryczna pozyskana w ten sposób jest to czysta energia- bez spalania paliw, bez emisji zanieczyszczeń,
energia z tego co daje nam matka natura- z siły wiatru. Gmina Kowalewo Pomorskie dba o rozwój
infrastruktury drogowej, o rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim dba o dobre samopoczucie mieszkańców
poprzez inwestycje ekologiczne, które są przyjazne człowiekowi i środowisku. Starania samorządu zostały
docenione. W konkursach ekologicznych z zakresu gospodarki wodno- ściekowej oraz odpadów gmina
Kowalewo Pomorskie zdobyła nagrody w wysokości 1 mln 237 tys. zł , które zostały wykorzystane na
realizację inwestycji ekologicznych, głównie w zakresie gospodarki ściekowej. Międzynarodowe gremium
doceniło umiejętność pozyskiwania przez gminę Kowalewo Pomorskie środków unijnych i przyznało w
2006r. certyfikat ,,Gmina otwarta na środki unijne”.
Z inicjatywy władz samorządowych jak i mieszkańców podejmuje się szereg działań proekologicznych
mających na celu ochronę środowiska. Efektem tych działań i zabiegów jest m.in. w pełni skanalizowane
miasto z wybudowaną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków. W miejscowościach o rozproszonej
zabudowie praktykuje się budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Miasto jest uzbrojone w sieć gazu
ziemnego, co umożliwia zmianę sposobu ogrzewania zarówno obiektów publicznych czy prywatnychzmniejsza to emisje dwutlenku węgla do atmosfery- oddychamy czystszym powietrzem. Został opracowany
Program Gospodarki Odpadami- gmina przystąpiła do segregacji odpadów m.in. poprzez ustawienie
specjalnych pojemników. W gminie był realizowany projekt pn. ,,Ochrona Środowiska na Terenach Wiejskich”
finansowany m.in. ze środków Banku Światowego i NFOŚiGW. Projekt pomógł rolnikom w realizacji
proekologicznych planów prowadzenia gospodarstw oraz dofinansował inwestycje ekologiczne w
gospodarstwach rolnych- w tym przypadku gnojowniki i płyty gnojowe. Z uwagi na niski stan lesistości 5,4%
powierzchni gminy poprawę stanu zadrzewienia uwzględniono Strategii Rozwoju Gminy, przeznaczając do
zalesienia ok.986 ha gruntów ornych o najniższej produktywności. W zakresie tworzenia infrastruktury
turystycznej również podjęto działania- budowa ścieżek rowerowych wzdłuż drogi krajowej Nr 15. Gmina
Kowalewo Pomorskie podejmuje szereg działań ekologicznych- od pisania projektów i ich realizacji, poprzez
segregację odpadów przez mieszkańców aż do edukacji dzieci przez zabawę w szkołach i imprezach
ekologicznych. Dzięki operatywności Urzędu Miejskiego gmina stała się wzorem dla naszych sąsiadów.
Samorząd stara się poprawić jakość życia mieszkańców, ale niestety czasami mimo dużych chęci bez pomocy
mieszkańców stanie się niemożliwa realizacja niektórych planów. Wszyscy mieszkańcy naszej małej ojczyzny
powinni się przyłączyć do inicjatyw proekologicznych- one są podejmowane z uwagi na Nas.
Pomóż chronić środowisko-środowisko daje nam życie!
Monika Lewandowska
Frydrychowo, gm. Kowalewo Pomorskie
– 23 –
KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH W 2012 ROKU
MIASTO I GMINA KOWALEWO POMORSKIE
IMPREZY OBJĘTE PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA
Lp
1.
2.
3.
4.
NAZWA IMPREZY
XX Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
8 styczeń
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
Kolęda w Klubie Seniora
12 styczeń
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
Kowalewo
Pomorskie
Hala
Publicznego
Gimnazjum
Kowalewo
Pomorskie
Biblioteka
Miejska i Filie
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
Kowalew
o Pomorskie
MGOK
Kowalewo
Pomorskie
Kościół
p.w. Św.
Mikołaja
XIV Przegląd Kolęd,
Pastorałek i Piosenek
Świątecznych
V Sołecki Turniej Piłki
Nożnej Halowej o Puchar
Burmistrza Miasta
DATA
21
styczeń
26 luty
5.
Gminny Dzień Kobiet
7 marzec
6.
„Kobiety jak te kwiaty” –
wieczór dla Pań
10 marzec
7.
V Wielkanocny konkurs
ozdób i dekoracji stołu
wielkanocnego
Apel Jasnogórski w
rocznicę śmierci Jana Pawła II
godz. 21.00
1 kwiecień
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Międzynarodowy Dzień
Ochrony Zabytków- wystawa
Światowy Dzień Inwalidy
i Osób Niepełnosprawnychspotkanie integracyjne
z WTZ
XVIII Wojewódzki Festiwal
Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej oraz
powiatowe eliminacje do
Kujawsko-Pomorskiego
Młodzieżowego Przeglądu
Piosenki
XVII Bieg Przełajowy
o Puchar Rady Sołeckiej
Mlewa
Koncert z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
2 kwiecień
kwiecień *
19 kwiecień
MIEJSCE
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
28 kwiecień
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
1 maj
Mlewo
Szkoła
Podstawowa
3 maj
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
ADRES ORGANIZATORA
MGOK Kowalewo Pom
tel. 56 6841-174
Publiczne Gimnazjum
Szkoły Podstawowe
Przedszkole Publiczne
Zespół Szkół, WTZ,
Klub Seniora
PZERiI
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
MGOK Kowalewo Pom
tel.056 6841-174
Urząd Miejski
tel. 56 6841-024
Publiczne Gimnazjum
56 6840-185
Biblioteka Miejska
MGOK Kowalewo Pom
Tel. 56 6841174
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
Parafia p.w. Św. Mikołaja
w Kowalewie Pom.
Burmistrz Miasta
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
Stowarzyszenie Artystów Amatorów
ARS
PZERiI
WTZ
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
Szkoła Podstawowa
Mlewo
tel. 56 6842-334
Rada Sołecka Mlewo
MGOK Kowalewo Pom
tel. 56 6841-174
Lp
14.
NAZWA IMPREZY
Obchody Dnia Strażaka
i 85-lecie OSP Kiełpiny
15.
Dzień Działacza Kultury i
Bibliotekarza połączony
z 40- leciem M-GOK
Zawody Spławikowe
o Puchar Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie
XVIII Sportowe Spotkania
Osób Niepełnosprawnych
"Bądźmy Razem”
oraz XII Integracyjne
Spotkania SportowoRekreacyjne
16.
17.
18.
Gminne Zawody SportowoPożarnicze i 60- lecie OSP
Pluskowęsy
DATA
3 maj
MIEJSCE
OSP
Kiełpiny
ADRES ORGANIZATORA
OSP Kiełpiny
Oddział M/G Zw. OSP
w Kowalewie Pom.
5 maj
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
Jezioro
Oszczywilk
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
13 maj
2 czerwiec
czerwiec *
OSP
Pluskowęsy
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
19.
XIX Międzynarodowy
Turniej Szachowy
10-16 lipiec
20.
Festyn Św. Anny
- msza odpustowa
godz. 12.00
- festyn za MGOK
od godz. 18.00
29 lipiec
21.
64 Błyskawiczny Turniej
Piłki Nożnej o Puchar
Miasta Kowalewo Pom.
Mecz zamknięcia płyty
boiska przy ul. Św. Mikołaja
22.
XXI Błyskawiczny Turniej
Piłki Nożnej Drużyn Sołeckich
23.
24.
Wyścig kolarski
Mistrzostwa Województwa Kolarska Liga UKS o Puchar
Burmistrza Miasta Kowalewo
Pomorskie
Dożynki Gminno-Parafialne
w tym :
poświęcenie Centrum Rekreacji
i Sportu
-msza święta
dziękczynna godz. 12.00
konkurs wieńców
i ozdób dożynkowych
międzysołecki turniej
sprawnościowy
prezentacja dorobku
kulturalnego Gminy
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
plac za
budynkiem
29 lipiec
19 sierpień
25 sierpień
26 sierpień
Kowalewo
Pomorskie
Kościół p.w.
Św. Mikołaja
MGOK - plac
za budynkiem
Kowalewo
Pomorskie
stadion
Centrum
Rekreacji i
Sportu
Kowalewo
Pomorskie
Wielkie
Rychnowo
Kowalewo
Pomorskie
Centrum
Rekreacji
i Sportu
Zarząd PZW
Koło Kowalewo Pomorskie
M-G OPS
Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-130
TPD O/O Toruń
WTZ Kowalewo Pom.
MGOK Kowalewo Pom.
OSP Pluskowęsy
Oddział M/G Zw. OSP
w Kowalewie Pom.
UKS „Orlik”
przy SP Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-058
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
Parafia p.w. św. Mikołaja
w Kowalewie Pom.
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
Burmistrz Miasta
LKS "Promień"
Kowalewo Pom.
tel. 609463997
Urząd Miejski
tel. 56 6841-024
Publiczne Gimnazjum
Rady Sołeckie i Komitety Osiedlowe z
terenu MiG
UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo
tel. 56 6842-111
Urząd Miejski
tel. 56 6841024
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
Rady Sołeckie i Komitety Osiedlowe z
terenu MiG
Szkoły z terenu MiG
Lp
25.
NAZWA IMPREZY
II Rajd rowery ”Tur de
Kowalewo”
DATA
wrzesień*
MIEJSCE
Teren gminy
26.
Uroczyste otwarcie
Centrum Rekreacji i Sportu
wrzesień*
27.
Memoriał Mirosława
Borkowskiego w Trójboju
Siłowym Klasycznym o Puchar
Burmistrza
Kowalewa Pomorskiego
100 – lecie istnienia OSP
Wielkie Rychnowo
8.09.2012
Kowalewo
Pomorskie
Centrum
Rekreacji
i Sportu
Kowalewo
Pomorskie
Hala
Publicznego
Gimnazjum
Wielkie
Rychnowo
WDK
28.
29.
VI Gminne Zawody
Strzeleckie z broni
pneumatycznej
15 wrzesień
23 wrzesień
Kiełpiny
30.
XX Diecezjalny Festiwal
Pieśni i Piosenki Religijnej
20
październik
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
31.
Koncert z okazji Dnia
Papieskiego
październik
*
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
Kowalewo
Pomorskie
Kościół
p.w. Św.
Mikołaja
MGOK
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
32.
33.
34.
35.
Obchody Narodowego
Święta Niepodległości
–
Msza święta w
intencji miasta i
ojczyzny
godz. 10.45
IV Bożonarodzeniowy
Konkurs Plastyczny- wystawa
prac i wręczenie nagród
Koncert Kolęd
Spotkanie Wigilijne
Wspólne powitanie Nowego
Roku
11 listopad
16 grudzień
24 grudzień
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
31 grudzień
Kowalewo
Pomorskie
MGOK - plac
za budynkiem
ADRES ORGANIZATORA
Urząd Miejski
tel. 56 6841024
UKS „SOKÓŁ” W.Rychnowo
Tel. 056 6842111
Publiczne Gimnazjum
Urząd Miejski
tel. 56 6841024
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841174
Polski Związek Kulturystyki, Fitness i
Trójboju Siłowego
LKS „Promień”
Sekcja trójboju siłowego
OSP W.Rychnowo
Sołectwa : W.Rychnowo, Borówno,
Nowy Dwór
Rada Sołecka Sołectwa
Kiełpiny
Urząd Miejski
tel. 56 6841-024
MGOK
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
Parafia p.w. Świętego
Mikołaja w Kowalewie Pom.
MGOK Kowalewo Pom
tel. 56 6841-174
Parafia p.w. Świętego
Mikołaja w Kowalewie Pom.
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
Burmistrz Miasta
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
Biblioteka Miejska
i Filie Biblioteczne
M-G OPS Kowalewo Pom
tel. 56 6841-130
56 6842-873
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
* Uszczegółowienie terminu następuje na miesiąc przed planowaną imprezą.
Zmiana terminu może nastąpić na pisemny wniosek organizatora złożony w Urzędzie Miejskim z
miesięcznym wyprzedzeniem.
Kalendarz będzie na bieżąco aktualizowany po akceptacji przez Burmistrza Miasta.
Kowalewo Pomorskie, luty 2012r.
Zatwierdzam:
BURMISTRZ Andrzej Grabowski
– 26 –
KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH W 2012 ROKU
MIASTO I GMINA KOWALEWO POMORSKIE
ZGŁOSZONYCH PRZEZ ORGANIZATORÓW
Lp.
1.
NAZWA IMPREZY
Blok zajęć
kulturalnych, sportoworekreacyjnych
"Białe wakacje"
DATA
13-24 luty
2.
Koncert
Walentynkowy
19 luty
3.
III Gminne
Mistrzostwa Szkół
Podstawowych w
Warcabach
21 luty
4.
VIII Przedszkolny
Konkurs Wiersza
Ekologicznego
Festyn z okazji 1 Maja
5.
18 kwiecień
1 maj
6.
7.
8.
9.
MIEJSCE
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
Publiczne
Gimnazjum
Szkoły Podstawowe
z terenu MiG
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
plac za budynkiem
ADRES ORGANIZATORA
MGOK Kowalewo Pom
tel. 56 6841174
Publiczne Gimnazjum
Kowalewo Pom.
SP z terenu MiG
MGOK Kowalewo Pom
tel. 56 6841174
Szkoła Podstawowa
Kowalewo Pomorskie
tel. 56 6841058
MGOK Kowalewo Pom
Przedszkole Publiczne
tel. 56 6841-522
MGOK Kowalewo Pom.
MGOK Kowalewo Pom
tel. 56 6841-174
Zawody Spinningowe
o Mistrzostwo Koła
Wędkarskiego
XVII Gminny
Konkurs
Historyczny
6 maj
Jezioro Oszczywilk
Zarząd PZW Koło
Kowalewo Pomorskie
9 maj
Kowalewo
Pomorskie
Biblioteka Miejska
Zawody Spławikowe
Szkółki Wędkarskiej
Dzień Matki i Ojca
20 maj
Jezioro Oszczywilk
31 maj
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
Biblioteka Miejska
tel. 56 6840-185 wew. 27
MGOK Kowalewo Pom.
Publiczne Gimnazjum
Zarząd PZW
Koło Kowalewo Pomorskie
PZERiI
Kowalewo Pomorskie
tel. 56 684174
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
Filie biblioteczne: Pluskowęsy,
W.Rychnowo, Wielka Ląka
MGOK Kowalewo Pom.
Biblioteka Miejska
tel. 56 6840-185 wew. 27
Filie biblioteczne
i Szkoły z terenu MiG
MGOK Kowalewo Pom.
Biblioteka Miejska
tel. 56 6840-185 wew. 27
Przedszkole Publiczne
Kowalewo Pomorskie
tel. 56 6841-522
10.
Tydzień Bibliotek
maj *
11.
XVII Konkurs
Czytelniczy
maj *
Kowalewo
Pomorskie
Biblioteka Miejska
majczerwiec
Biblioteka Miejska
Kowalewo
Pomorskie
Kowalewo
Pomorskie
Przedszkole
Publiczne
Pluskowęsy
Szkoła Podstawowa
12.
Spotkanie autorskie
„ Literatura na kółkach”
13.
Dziecięca Spartakiada
Sportowo-Ekologiczna
1 czerwiec
14.
Turniej piłki nożnej
„GOL 2012”
2 czerwiec
15.
Zawody Spławikowe
o Mistrzostwo Koła
Wędkarskiego
3 czerwiec
Jezioro Oszczywilk
Szkoła Podstawowa
Pluskowęsy
tel. 56 6841541
Zarząd PZW
Koło Kowalewo Pomorskie
Lp.
16.
NAZWA IMPREZY
Festyn RodzinnoŚrodowiskowy
DATA
16 czerwiec
17.
Festyn Rodzinny
„Szkoła bez
przemocy”
czerwiec *
18.
19.
20.
21.
Plener malarski z
udziałem studentów
Instytutu Artystycznego
Wydziału Sztuk Pięknych
UMK w Toruniu
Artystyczne Wakacje z
Domem Kultury i
Biblioteką Miejską
Ekobiesiada z okazji
Światowego Dnia
Sprzątania Świata
MIEJSCE
Kowalewo
Pomorskie
Plac za
MGOK
Kowalewo
Pomorskie
Publiczne
Gimnazjum
lipiec *
Kowalewo
Pomorskie
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
lipiec sierpień
Kowalewo
Pomorskie
- teren miasta i
gminy
Kowalewo
Pomorskie
MGOK plac za budynkiem
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
Rady sołeckie i komitety osiedlowe
z terenu MiG
MGOK Kowalewo Pom
tel. 56 6841-174
Publiczne Gimnazjum
szkoły podstawowe z terenu MiG
WTZ
Stowarzyszenie ARS
Zarząd PZW
Koło Kowalewo Pomorskie
wrzesień *
Zawody Spinningowe
o Puchar Prezesa Koła
Nr 15
Dzień Seniora
30 wrzesień
Jezioro Oszczywilk
18
październik
Kowalewo
Pomorskie MGOK
23.
Święto Szkoły, Dzień
Patrona
październik
*
24.
Wieczór Melomana
3 listopad
Kowalewo
Pomorskie
Publiczne
Gimnazjum
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
Okolice Kowalewa
Pomorskiego
22.
ADRES ORGANIZATORA
Przedszkole Publiczne
Kowalewo Pomorskie
tel. 56 6841-522
MGOK Kowalewo Pom
Publiczne Gimnazjum
Kowalewo Pom.
tel. 56 6840-185
PZERiI Kowalewo Pom.
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
Publiczne Gimnazjum
tel. 56 6840-185
MGOK Kowalewo Pom.
Tel. 56 6841174
25.
VI Bieg z okazji
Święta Niepodległości
listopad *
26.
Międzynarodowy
Dzień Pluszowego Misia
25 listopad
Kowalewo
Pomorskie
Biblioteka Miejska
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
Filie biblioteczne z terenu MiG
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
PZERiI
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
MGOK Kowalewo Pom.
tel. 56 6841-174
27.
Mikołajki
6 grudzień
Kowalewo Pom.
28.
Spotkanie opłatkowe
20 grudzień
29.
Bal sylwestrowy
31 grudzień
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
Kowalewo
Pomorskie
MGOK
Publiczne Gimnazjum
tel. 56 6840-185
* Uszczegółowienie terminu następuje na miesiąc przed planowaną imprezą.
Zmiana terminu może nastąpić na pisemny wniosek organizatora złożony w Urzędzie Miejskim z
miesięcznym wyprzedzeniem.
Kalendarz będzie na bieżąco aktualizowany po akceptacji przez Burmistrza Miasta.
Przyjmuję do wiadomości :
Kowalewo Pomorskie, luty 2012r.
BURMISTRZ Andrzej Grabowski
Jolanta Jakubiak
– 28 –
FERIE NA WESOŁO W ŚWIETLICY NA OSIEDLU BRODNICKIM
W dniu 18 lutego b.r. przewodniczący
Komitetu Osiedlowego Osiedla Brodnickiego, pan
Henryk Sławiński wraz z przedstawicielstwem
Zarządu w osobie pani Bernadety Wiącek
zaprosili najmłodszych mieszkańców osiedla na
zabawę karnawałową.
W znakomitych nastrojach, przy obficie
zastawionym stole, pełnym słodkich smakołyków,
dzieci starsze i młodsze wraz z rodzicami i
opiekunami miały okazję pożegnać tegoroczny
karnawał.
Spotkanie uświetniły swoim występem dzieci
ze Szkoły Podstawowej
w Kowalewie Pomorskim, które w oryginalnych,
kolorowych kostiumach, pod okiem pani Elżbiety
Okrucińskiej – nauczyciela SP Kowalewo
Pomorskie, przeniosły wszystkich zaproszonych
gości w bajkowy świat „Kopciuszka”. Dzieci za
swój przepiękny występ uhonorowane zostały
brawami oraz dyplomami.
Tańcom do samego wieczora nie było końca. Wszyscy uczestnicy, i młodsi,i starsi, bawili się znakomicie.
Organizatorzy mają nadzieję, iż każdy będzie miło wspominał ten dzień.
Magdalena Hinz
WIDOCZNI I BEZPIECZNI NA DRODZE.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie będą bezpieczni w drodze do szkoły. Piesi i rowerzyści od
dnia 12 marca br. będą ubrani w odblaskowe kamizelki. Wszystkim 179 uczniom samorząd gminy ufundował i
przekazał kamizelki, które zwiększą bezpieczeństwo dzieci na drodze. Uczniowie otrzymali kamizelki z rąk
Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, komendanta Policji Piotra Pipczyńskiego, specjalisty ds. nieletnich
Tomasza Kowalskiego oraz przedstawiciela Komendy Powiatowej policji w Golubiu Dobrzyniu mł. asp. Jolanty
Zapaśnik Wysockiej. Dyrektor szkoły Elżbieta Arbart dziękując za prezenty prosiła młodzież o ich sumienne
noszenie, a młodzież podziękowała wierszem o zasadach poruszania się po drodze.
Zabierając głos komendant Piotr Pipczyński zaapelował o przestrzeganie zasad ruchu drogowego, bo piesi także
mogą być sprawcami wypadków, natomiast burmistrz Andrzej Grabowski poprosił o pomoc w przekonywaniu
rodziców do przestrzegania znaków drogowych.
Młodzież ubrana w nowe kamizelki chętnie pozowała do zdjęcia.
Karolina Kowalska
– 29 –
WIDOWNIA OBYŁA SIĘ SMAKIEM.
Młodzi aktorzy gimnazjalnego koła teatralnego REKWIZYT w Kowalewie Pomorskim zaprosili widzów do
wspólnej konsumpcji. Pod czujnym okiem reżysera Agnieszki Kilińskiej Piotrkowskiej wystawili trudną sztukę
Sławomira Mrożka „Na pełnym morzu” opowiadającą o dylemacie trójki rozbitków. Pozostawieni sami sobie na
pełnym morzu zastanawiają się kogo zjeść, aby uniknąć śmierci głodowej. Każdy prowadzi wyszukaną kampanię,
aby obrzydzić swoją osobę i nakłonić innego
współtowarzysza niedoli do poświęcenia się dla
dobra pozostałych.
Młodzi aktorzy: Karolina Grabowska, Weronika
Miętka, Bartosz Boluk Sobolewski, Miłosz
Jastrzębski, Monika Wujec, Nikola Wieczyńska,
Patryk Rudnicki, Jakub Ciesielski, Weronika Miazga,
Marta Molendowska, Michał Rudzki, Paweł
Szmytkowski i Dominik Sadowski w sposób bardzo
dosadny obnażyli charakter człowieka znajdującego
się w ekstremalnej sytuacji. W zachowaniu głównych
bohaterów łatwo można było odczytać analogię do
problemów dnia codziennego, do walki o
przetrwanie w trudnym świecie, powiększania swojej
przestrzeni życiowej czy nawet zdobywania władzy
nad innymi. W sztuce padają różne propozycje
rozwiązania konfliktu: system cyfrowy, wybory
powszechne, dyktatura, wolne wybory. Sztukę ogląda
się z niesłabnącym zainteresowaniem, gdyż reżyser
spektaklu, aby zwiększyć emocje, zmienił liczbę bohaterów, z trzech (wymienionych w sztuce Sławomira Mrożka)
na dwunastu. Wszyscy zostali podzieleni na cztery grupy tak by przedstawiało to spór trzech osób. Na scenie
znajdowało się dwunastu aktorów ubranych symbolicznie na biało-czarno. Wszyscy pokazywali tą samą czynność i
myśl, którą sztuka miała przedstawiać.
Gościom podobała się nie tylko interpretacja reżysera, ale także muzyka, którą można było usłyszeć podczas
przemieszczania się aktorów.
Na widowni zasiedli sami smakosze. Byli m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele, radni, rodzice, działacze
społeczni oraz Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Oczywiście przedstawienie nie zakończyło się wspólną
degustacją, lecz owacjami na stojąco i gratulacjami dla młodych aktorów i reżysera.
Karolina Kowalska
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, CZYLI SAMORZĄDOWA WIZYTA.
Samorządową wizytę złożyli włodarzowi Kowalewa
Pomorskiego Andrzejowi Grabowskiemu samorządowcy
z urokliwej gminy Cekcyn (Bory Tucholskie). W dniu
13 marca br. wójt Jacek Brygman oraz radni,
przewodniczący wszystkich branżowych komisji
składając wizytę w późnych godzinach popołudniowych
byli bardzo zainteresowani oświetleniem solarowym oraz
zasadami modernizacji dróg gminnych. Goście
zwizytowali Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i
wszystkie trzy drogi na których zlokalizowano 83 punkty
oświetlenia solarowego. Dokładnie również obejrzeli
jakość ul. Drzymały oraz ul. Sienkiewicza, które jako
pierwsze w naszej gminie były modernizowane przy
wykorzystaniu nowatorskich metod: destruktowania
(ścinek asfaltowych) i wgłębnego bitumowania.
Cieszę się, że mogłem podzielić się z innymi
samorządowcami naszym doświadczeniem w dziedzinie
pozyskiwania środków, budowy dróg czy przyjmowanych
rozwiązań ekologicznych. Goście byli pod wrażeniem pionierskiego rozwiązania oświetlenia ulicy Sienkiewicza i
ścieżek pieszo- rowerowych. Interesowała ich jednak ekonomia tego przedsięwzięcia, czyli oszczędności na kosztach
energii i wytrzymałość lamp. W dwukrotnie od nas większej gminie, gdzie liczba mieszkańców jest natomiast o
połowę mniejsza od naszej (ok. 6.600) największą bolączką są drogi. Radni podkreślali „mądrość Kowalewiaków”,
którzy chcąc przyśpieszyć procesy inwestycyjne z prywatnych środków modernizują drogi gminne, respektują
granice geodezyjne czy przekazują grunty pod chodnik- podkreśla burmistrz Andrzej Grabowski.
Goście zrewanżowali się gospodarzowi zaproszeniem do malowniczej gminy Cekcyn.
Karolina Kowalska
– 30 –
ZRÓB PRZYJEMNOŚĆ ORAZ DOBRY UCZYNEK.
W dobie komórek i sms-ów wysyłanie życzeń świątecznych jest szybkie, ale i
anonimowe. Wielu uważa, że nie ma w tym prawdziwego uczucia. Z nostalgią wracamy
do tradycyjnych, kolorowych kartek świątecznych. Może najwyższy czas właśnie teraz,
przed Świętami Wielkiej Nocy powrócić do staropolskiej tradycji przesyłania
najbliższym życzeń w formie papierowej. Taka pamiątka na dłużej będzie cieszyć oczy i
pozostanie w pamięci odbiorcy. A jeżeli można przy okazji zrobić dobry uczynek i
wesprzeć osoby potrzebujące to satysfakcja i radość jest podwójna.
Od lat podopieczni kowalewskich Warsztatów Terapii Zajęciowej sami wykonują
kartki świąteczne. Są to prawdziwe rękodzieła. Każda jest inna i niepowtarzalna. Starannie wykonane sprawiają
radość już samym wyglądem i nikt nie przypuszczałby, że ich autorzy mają kłopoty zdrowotne. Sprzedając kartki
podopieczni Warsztaty zyskują środki na wsparcie funkcjonowania placówki, gdzie przecież jest ich drugi dom.
Zapraszamy wszystkich do wsparcia WTZ-ów i do zakupu kartek przedstawiających wesołe kurczaki, słodkie
baranki i kolorowe pisanki. Za jedyne 3 złote można przesłać osobie bliskiej z głębi serca płynące życzenia,
jednocześnie wspierając jedyną taką placówkę w naszym powiecie- zachęca Ewa Żuławska kierownik Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim.
Karolina Kowalska
"TEN MÓJ ŚWIAT" WIECZÓR POEZJI WISŁAWY SZYMBORSKIEJ
Czytanie książek to najpiękniejsza
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.
Wisława Szymborska
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim uczciła pamięć
niedawno zmarłej, wielkiej poetki - Wisławy Szymborskiej. Dnia 17 marca
2012r. zaprosiła artystów sceny bydgoskiej Wandę i Eugeniusza Rzyskich,
którzy zaprezentowali spektakl poświęcony twórczości pisarki pt. „Ten mój
świat". Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim.
Przybyli goście z zainteresowaniem wysłuchali przedstawienia. Aktorzy
zaprezentowali dialog szczególny, bo złożony z wierszy Wisławy
Szymborskiej. Były wspomnienia i powrót do krainy młodości, wracały bliskie
postacie i dalekie krajobrazy, utrwalone gdzieś na dnie pamięci. To wszystko
służyło przybliżeniu i zrozumieniu zarówno twórczości poetki jak i ważnych
zdarzeń, których była świadkiem i które w owej twórczości opisać usiłowała.
Po występie widownia mogła obejrzeć prezentację poświęconą życiu i
twórczości poetki.
Kamila Wojciechowska
TERMINARZ SPOTKAŃ MISTRZOWSKICH SENIORÓW PROMIEŃ KOWALEWO POMORSKIE
LIGA OKRĘGOWA- RUNDA WIOSENNA 2011/2012
Jolanta Jakubiak
– 31 –
PLAN CELÓW RZECZOWO- FINANSOWYCH GMINY KOWALEWO POMORSKIE
NA 2012 ROK (CZĘŚĆ 2)
VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE
W roku szkolnym 2012/2013 na terenie tutejszej gminy będą funkcjonować cztery szkoły podstawowe wraz z oddziałami zerowymi, Publiczne
Gimnazjum, Przedszkole Publiczne oraz Specjalistyczno - Logopedyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.
Poniżej podajemy liczbę dzieci uczęszczających do szkół podstawowych wraz z oddziałami zerowymi, w tym do Przedszkola Publicznego w roku
szkolnym 2011/2012 (dane na dzień 10.11.2011 r.):
Szkoły podstawowe i placówki oświatowe wraz z
oddziałami „O”
Liczba dzieci w roku szkolnym
2011/2012
Planowana liczba
szkolnym 2012/2013
dzieci
Kowalewo Pomorskie
453
465
Wielkie Rychnowo
179
170
Wielka Łąka
131
134
Pluskowęsy
134
131
24
Ujęto w SP Kowalewo Pom.
921
900
Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom. oddział „O”
RAZEM:
w
roku
Jak wynika z przedstawionej analizy liczba uczniów może ulec zmniejszeniu o 21 uczniów. Od dnia 1 września 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm.) pięcio – latek ma obowiązek do rocznej służby
przygotowawczej w szkole.
W miejscowości Mlewo będzie działała „Mała Szkoła” z klasami 0 – III, której założycielem i organem prowadzącym jest Wiejskie
Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalne „TRIO” w Mlewie. Obwód szkolny nie ulega zmianie. Szkoła będzie funkcjonować na dotychczasowych
zasadach. Do szkoły w roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza łącznie z oddziałem „O” 20 dzieci. Przewidywana liczba uczniów w roku szkolnym
2012/2013 wynosi 30 dzieci (wg ewidencji ludności liczba dzieci z rocznika 2006 z obwodu szkolnego w Mlewie wynosi 14 dzieci). Liczba dzieci w
przyszłym roku szkolnym może ulec zwiększeniu o 10 dzieci.
Poniżej przedstawiamy wykaz uczniów w poszczególnych oddziałach Publicznego Gimnazjum:
a) w roku szkolnym 2011/2012 stan na dzień 10.11.2011r.
Oddziały
kl. I
kl. II
kl. III
Ogółem
Liczba uczniów
164
144
139
447
b) w roku szkolnym 2012/2013 – przewidywana liczba uczniów:
Oddziały
kl. I
kl. II
kl. III
Ogółem
Liczba uczniów
147
164
144
455
Jak widać z przedstawionego zestawienia liczba uczniów może ulec zwiększeniu o 8 uczniów.
Kontynuowana będzie realizacja „Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”.
W okresie ferii zimowych szkoły planują organizację zajęć rekreacyjnych dla uczniów wg zatwierdzonych planów. Liczba dzieci w grupie
powinna wynosić nie mniej niż 20 uczniów, przy czym dopuszczalna jest mniejsza liczba dzieci o ile wynika to ze specyfikacji zajęć np. zajęcia
komputerowe.
W ciągu całego roku prowadzone będą nieodpłatnie koła zainteresowań, zgodnie z zainteresowaniem uczniów oraz przygotowujące uczniów do
konkursów szkolnych, gminnych, rejonowych i wojewódzkich.
W szkołach organizowane będą festyny i spotkania okolicznościowe tj. Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, mające na celu integrację szkoły ze
środowiskiem lokalnym. Corocznie szkoły biorą udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim planuje kontynuowanie i rozwój współpracy ze Stowarzyszeniem „TOBIE – MY”.
Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim w 2012 r. planuje zorganizować: spotkanie upamiętniające rocznicę śmierci Patrona Szkoły, dzień
teatralny, konkurs matematyczny on-line w biciu Rekordu Guinessa, piknik rodzinny, turniej piłki ręcznej, światowy dzień ochrony środowiska.
Specjalistyczna- Logopedyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kowalewie Pomorskim będzie obejmowała opieką logopedyczno –
psychologiczno – pedagogiczną wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, dla których Gmina Kowalewo Pomorskie jest organem
prowadzącym. Poradnia nadal będzie organizowała „Dni Diagnoz Logopedycznych”, punkty konsultacyjne dla zainteresowanych oraz będzie
prowadziła terapię logopedyczną oraz pedagogiczną. W związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej poradnia będzie prowadziła
badania i wydawała opinie w sprawach dotyczących dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia. Planowane jest także w ramach
przyznanych środków dalsze doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.
W 2012 roku planowane jest przeprowadzenie konkursów na następujące stanowiska:
–
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie,
stanowisko dyrektora Specjalistycznej -Logopedycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowalewie Pomorskim.
Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie w roku 2012 planuje:
–
rozpocząć procedurę wyboru patrona szkoły.
we współpracy z Sołectwem Wielkie Rychnowo zagospodarować teren zielony przy szkole z przeznaczeniem na miejsce rekreacyjnowypoczynkowe;
w ramach przyznanych środków wymalować szkołę, wymienić grzejniki oraz wymienić rynny.
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące w roku 2012 planuje realizować zajęcia edukacji ekologicznej w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej.
Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach w 2012 roku zamierza nawiązać współpracę z wojskiem.
Do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim od września 2011 r. uczęszcza 99 dzieci. O ile będzie zainteresowanie organizacją
półkolonii w okresie letnim dla wszystkich chętnych dzieci w wieku od 3 – 6 lat, przedszkole podejmie się ich organizacji.
Wszystkie szkoły i placówki oświatowe będą dokonywać zakupów pomocy dydaktycznych i artykułów niezbędnych do ich
funkcjonowania w ramach posiadanych środków finansowych. W miarę możliwości pozyskiwane będą środki kuratoryjne, rządowe, ministerialne oraz
unijne.
W ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowana będzie pomoc stypendialna dla uczniów.
Dowóz uprawnionych dzieci i młodzieży do szkół będzie realizowany w drodze wykupu biletów miesięcznych na regularne linie PKS. W
rejonach gminy gdzie jest brak linii otwartych lub jest niedogodne połączenia PKS – sołectwo Zapluskowęsy dowóz będzie realizowany przez podmiot
prywatny. Na dotychczasowych zasadach będzie realizowany dowóz uczniów niepełnosprawnych. W związku z obniżeniem wieku rozpoczęcia
rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i objęciem obowiązkiem szkolnym dzieci pięcioletnich, z tych form dowozu korzystać będą
również te dzieci oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni.
– 32 –
W ramach projektu „Pawełek i Ola idą do przedszkola” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będą funkcjonowały ośrodki
przedszkolne w Pluskowęsach, Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące prowadzone przez Fundację „Ziemia Gotyku” LGD w Brąchnówku. Gmina jest
partnerem w tym projekcie. Udział finansowy gminy w realizowanym zadaniu w okresie od 1 września 2011 do 13 lipca 2013 r. w ramach : kosztów
bezpośrednich (zakup środków czystości, środków dydaktycznych i artykułów papierniczych) w łącznej kwocie wynosi 19.909,53 zł. Natomiast w
ramach kosztów pośrednich – ponoszenie kosztów utrzymania pomieszczeń przedszkolnych wynosi łącznie 17.191.38 zł. Do każdego z ośrodków
będzie uczęszczało około 15 dzieci w wieku 3 i 4 lat. Przedszkola będą funkcjonowały przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie.
W ramach w/w programu Prywatne Przedszkole Bim Bambino z Torunia będzie prowadziło do 30 czerwca dwa ośrodki przedszkolne:
- w Kowalewie Pom. przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 9 godzin oraz w Mlewie w wymiarze 4 godziny dziennie. Do ośrodka w Kowalewie
Pomorskim będzie uczęszczało 25 dzieci oraz do Mlewa 15 dzieci w wieku od 3-5 lat. Właścicielka przedszkola Bim Bambino podejmie działania celem
pozyskania środków w ramach PO KL na kontynuację zadania na kolejny okres w wydłużeniem do 9 godzin pracy dziennie ośrodka przedszkolnego w
Mlewie.
W 2012 roku remonty bieżące i konserwacje budynków szkolnych będą się sprowadzały do prac najpilniejszych i koniecznych. Głównie są to
zadania wynikające z objazdu szkół dokonanego w dniu 15 czerwca 2011 r. przez Komisję Oświaty, Kultury i Zdrowia RM.
Niezbędny zakres prac przedstawiony przez dyrektorów poszczególnych placówek przedstawia się następująco :
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim :
1. Pokrycie dachów papą,
2. Likwidacja słupów oświetleniowych,
3. Wymiana skrzynek hydrantowych,
4. Wymiana rynien,
5. Olicznikowanie kotłowni,
6. Malowanie sali gimnastycznej,
7. Wymiana podłogi w małej sali gimnastycznej,
8. Obudowanie grzejników,
9. Wymiana podłóg w sali 6, 11 i 14
10. Remont odpływu kanalizacji zewnętrznej do studzienki,
11. Zakup wyposażenia pracowni komputerowej,
11. Zakup mebli do klas, sekretariatu i gabinetu dyrektora.
Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach :
1. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły ( ławki, ogrodzenie, zieleń ),
2. Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków,
3. Naprawa drogi dojazdowej do boiska,
4. Obniżenie kręgów studzienki,
5. Wykonanie bieżni.
Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie :
1. Wykonanie piłkochwytów i zakup bramek na boisko,
2. Utworzenie bieżni przy boisku i skoczni,
3. Budowa budynku socjalnego przy boisku,
4. Wymiana grzejników,
5. Wymiana rynien,
6. Wykonanie zapór do rozbijania śniegu,
7. Malowanie wewnętrzne szkoły,
8. Zakup szaf do sekretariatu,
9. Zakup mebli do sali 2, 22 i pokoju pedagoga.
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące :
1. Sukcesywna wymiana drzwi w klasach,
2. Malowanie sali gimnastycznej,
3. Renowacja parkietu w sali gimnastycznej i gabinecie dyrektora,
4. Malowanie ogrodzenia szkoły,
5. Wymiana bramek wejściowych,
6. Zagospodarowanie terenu zieleni – wykonanie bieżni,
7. Naprawa i wymiana elementów na placu zabaw w przypadku założenia
monitoringu.
Publiczne Gimnazjum :
1. Malowanie szatni,
2. Zakup suszarek do rąk wg zalecenia Sanepidu,
3. Wymiana drzwi między szatniami, a prysznicami przy hali sportowej,
4. Malowanie korytarza przy hali sportowej.
Przedszkole Publiczne:
1. Wymiana instalacji CO,
2. Malowanie wewnątrz obiektu,
3. Doposażenie placu zabaw,
4. Zakup wyposażenia sal 3 i 4- latków (krzesła, stoliki, meble),
5. Zakup stolików do sali 5 – latków,
6. Wymiana podłogi w szatni,
7. Zakup wyposażenia szatni,
8. Ocieplenie strychu oraz podział strychu.
VIII . KULTURA I SZTUKA
1.
Pozyskiwanie środków finansowych na organizację imprez kulturalno- rozrywkowych (m.in. Festyn plastyczny z okazji „Dnia
Ziemi”, „Ekobiesiada 2012”, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Diecezjalny
Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej).
Organizowanie wszystkich imprez zgodnie z kalendarzem imprez na 2012 r.
Poszerzenie oferty kulturalno- rozrywkowej poprzez wprowadzenie wieczorków melomana i wieczorów dla młodzieży oraz spotkań autorskich.
Pozyskiwanie środków finansowych na doposażenie M-GOK i Bibliotek (napisano wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie na wyposażenie bibliotek oraz do LGD „Dolina Drwęcy” na wyposażenie M-GOK).
Powołanie komitetu organizacyjnego z okazji XX Diecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej (zaproszenie znanego artysty jako gościa
festiwalu).
Napisano wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w programie „Wydarzenia artystyczne- promocja kultury
polskiej za granicą” na wyjazd Chóru 730-lecia do Niemiec (Hamburg, Lubecka).
Prowadzenie zajęć w kołach zainteresowań: ognisko muzyczne, zespół wokalno-instrumentalny dziecięcy, zespół wokalno-instrumentalny młodzieżowy,
– 33 –
koło plastyczne, koło szachowe, zabawy integracyjne, nauka języka angielskiego, Chór 730-lecia.
Zaproszenie do organizacji wystaw artystycznych artystów profesjonalnych.
Planowane prace remontowe:
1. Wymiana drzwi do sali widowiskowej( drzwi plastikowe, antywłamaniowe).
2. Malowanie korytarzy i klatki schodowej w budynku M-GOK (lamperia z gemalitu, ściany malowane).
IX. KULTRA FIZYCZNA I SPORT
W zakresie kultury fizycznej i sportu działalność prowadzona będzie przez wiele instytucji. Planowane jest zorganizowanie m.in. następujących
imprez rekreacyjno-sportowych:
Sołecki Turniej Piłki Nożnej Halowej – luty 2012 r.
Urząd Miejski, Publiczne Gimnazjum,
-
Spotkania Osób Niepełnosprawnych "Bądźmy Razem " połączone ze Spotkaniami Integracyjnymi Sportowo-Rekreacyjnymi - czerwiec
2012 r. MGOPS, Warsztaty Terapii Zajęciowej, MGOK, Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.,
Międzynarodowy Turniej Szachowy - lipiec 2012 r.
UKS "Orlik", LKS "Promień" MGOK,
64 Błyskawiczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Miasta Kowalewo Pom. lipiec/sierpień 2012 r. LKS "Promień",
XXI Błyskawiczny Turniej Drużyn Sołeckich – sierpień 2012 r.
Urząd Miejski,
Gminne Zawody Strzeleckie - wrzesień 2012 r.
Rada Sołecka wsi Kiełpiny , Urząd Miejski, MGOK.
W 2012 roku w strukturach LKS „Promień” będą funkcjonowały cztery sekcje tj.: piłki nożnej, piłki ręcznej, szachowa i trójboju siłowego.
Drużyna seniorów piłki nożnej będzie prowadziła rozgrywki w lidze okręgowej, w II lidze będą prowadziły rozgrywki piłkarki ręczne. Popularyzacją
sportu i organizacją zawodów szkolnych będzie zajmował się Gminny Organizator Sportu i Uczniowskie Kluby Sportowe powołane w następujących
szkołach :
–
w SP Kowalewo Pom. - UKS "Orlik " z wiodącymi sekcjami piłki ręcznej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki nożnej i tenisa
stołowego,
–
w SP Wielkie Rychnowo - UKS "Sokół" z wiodącymi sekcjami kolarstwa, lekkoatletyki, piłki nożnej i piłki siatkowej,
w Publicznym Gimnazjum UKS "Olimpijczyk" - z wiodącą sekcją : piłki ręcznej, piłki nożnej koszykówki i siatkówki.
W 2012 roku na bieżąco będzie poprawiana baza sportowa, m.in. modernizacja boisk przy szkołach podstawowych w Pluskowęsach wykonanie
bieżni oraz w Wielkim Rychnowie wykonanie piłkochwytów, zakup bramek, utworzenie bieżni i skoczni. Poprawiona zostanie estetyka sal
gimnastycznych w SP Kowalewo Pom. i Wielkiej Łące. Do użytku mieszkańców oddany zostanie ostatni etap budowy Centrum Rekreacji i Sportu.
Popierane będą wszystkie inicjatywy sołectw, komitetów osiedlowych i innych jednostek organizacyjnych w zakresie poprawy stanu bazy sportoworekreacyjnej poprzez budowę i urządzanie boisk, placów zabaw, terenów rekreacyjnych.
X. OCHRONA ZDROWIA
1. Działania w zakresie promocji zdrowia:
a) Wzorem lat ubiegłych w roku 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie będzie współrealizatorem Regionalnego Programu Przeciwnowotworowej
Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych. Program jest skierowanych do osób w wieku od 16 do 19 roku życia. Celem programu jest podniesienie
stanu świadomości zdrowotnej społeczeństwa w zakresie wiedzy o nowotworach złośliwych przez:
–
wytworzenie prawidłowych nawyków prozdrowotnych w celu zapobiegania oraz wczesnego wykrywania nowotworów,
umiejętność dostrzegania niepokojących objawów, które mogą sugerować chorobę nowotworową,
zminimalizowanie lęku przed rakiem poprzez pokazanie wczesnej diagnostyki i skuteczności leczenia.
Programem zostaną objęci uczniowie Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim.
b) Po raz trzeci również Gmina przystąpi do Regionalnego Programu Edukacyjnego w Zakresie Profilaktyki Raka Jelita Grubego i Prostaty.
Program skierowany jest do osób w wieku 50 – 69 lat. Celem programu jest obniżenie umieralności z powodu chorób nowotworowych poprzez
zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa poprzez:
- wytworzenie prawidłowych nawyków zdrowotnych,
- umiejętności dostrzegania niepokojących objawów,
- zminimalizowania lęku przed rakiem,
- pokazanie możliwości wczesnej diagnostyki i skuteczności leczenia.
Realizacja będzie polegała na przeprowadzeniu spotkań edukacyjnych.
Poza tym, w roku 2012 kontynuowane będą akcje w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. W ramach tego
programu będą przeprowadzone przesiewowe badania mammograficzne. W celu organizacji cyklicznych spotkań z mieszkankami Gmina Kowalewo
Pomorskie podpisała umowę współpracy z FADO Centrum Usług Medycznych w Gdyni.
XI. INWESTYCJE I GOSPODARKA GRUNTAMI
Zadania kontynuowane – do realizacji
1. Budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych
Przedmiotem projektu jest „Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim – III etap centrum” w następującym zakresie:
budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem, boiska do siatkówki plażowej i piłki ręcznej plażowej z wyposażeniem, placu zabaw z
wyposażeniem, ogrodzenia i wyposażenie w ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne.
III etap Budowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim realizowany jest przez Konsorcjum firm:
Firma „KASZUB” Dariusz Kaszuba, Kiełpino – Leszno
AKADA-SPORT Sp. z o.o., Kiełpino – Leszno
za kwotę brutto 696.560, 82 zł. Nadzór inwestorski pełni Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska „SANEXIM” mgr inż. Adam Gowiński z
Torunia za kwotę brutto 10.762,50 zł.
Na realizacje obiektów Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 383.056 zł.
W ramach budowy planuje się rozszerzenie zakresu budowy boiska do piłki plażowej siatkowej o dodatkową funkcję tj. piłkę ręczną plażową.
Koszty związane z rozbudową ustalone zostaną wg odrębnego postępowania.
Zadania noworozpoczynane, których realizacja uzależniona jest od pozyskania środków z zewnątrz
1. Budowa chodnika w Sierakowie
Chodnik realizowany w pasie drogi powiatowej ( lewa strona od skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku Ryńska ) przy jezdni po
wybudowaniu szer. 1,5m - z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm koloru szarego, ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm. Chodnik
i dojścia do furtek - z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm koloru szarego, ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm. Zjazdy z kostki
betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm koloru czerwonego. Krawężniki betonowe, na wjazdach wzdłuż jezdni 15 x 22 cm, w bramie opornik 10 x 25 cm.
Obrzeża – betonowe o wymiarach 8x30 cm ustawione na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm. Barierki ochronne - wzdłuż chodnika. Przyjęte
rozwiązanie zakłada odprowadzenie wód opadowych poprzez spadki poprzeczne na jezdnię. Jezdnia posiada spadek poprzeczny jednostronny, dzięki
czemu woda z chodników i jezdni będzie spływać do przydrożnych rowów.
– 34 –
Bilans powierzchni:
- 920,0 m2
- 260,0 m2
chodnik
–
- zjazdy
razem: - 1180,0 m2
Koszt opracowanej w 2011 r. dokumentacji projektowej 9.997,90 zł.
Koszt robót budowlano- montażowych wg kosztorysu inwestorskiego wynosi brutto 372.194,06 zł. Realizacja uzależniona od pozyskania
dofinansowania z Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego.
2. Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku remizy OSP oraz budowa wieży obserwacyjnej na działce nr 405, położonej w obrębie
ewidencyjnym Wielkie Rychnowo, gm. Kowalewo Pomorskie.
powierzchnia zabudowy 120,11 m2
powierzchnia użytkowa 107,90 m2
kubatura 553,28 m3
Budynek garażu parterowy niepodpiwniczony na bazie prostokąta. Budynek wieży obserwacyjnej – żelbetowy szkielet słupów i wieńców z
wypełnieniem ścian gazobetonem. Ściany zewnętrzne konstrukcyjne murowane z pustaków gazobetonowych, wykończone tynkiem lub docieplone w
technologii lekkiej mokrej. Dach jednospadowy, posadzki z betonu B-15, instalacje: wod. kan., c.o. i elektryczna. W obiekcie zastosowano wentylatory
mechaniczne usytuowane na dachu budynku garażowego.
Koszt opracowania w 2010 r. dokumentacji projektowej wynosi 6.500,00 zł. Koszt robót budowlano- montażowych wg kosztorysu inwestorskiego
wynosi brutto 517.265,00 zł. Realizacja uzależniona od pozyskania środków z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim
Podstawowe gabaryty
szerokość budynku........................................................................... 43,06 m
długość budynku.............................................................................. 45,01 m
liczba kondygnacji ……………………………………………...... 2
wysokość hali basenu od poziomu terenu.........................................9,18 m (wys. góry dźwigara)
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy................................................................................................... 1.726,73 m2
Powierzchnia całkowita budynku:................................................................................... 3.268,24 m2
Powierzchnia użytkowa podstawowa:............................................................................. 1.526,49 m2
Powierzchnia usługowa:.................................................................................................. 1.522,41m2
Kubatura ………………………………………………………………….….…... 13.640,00 m3
Opis rozwiązań projektowych
Forma architektoniczna
Projektuje się lokalizację przedmiotowej inwestycji na działkach o nr ewid. 255, obręb 4, w Kowalewie Pomorskim przy ul. Jana Pawła II.
Projektowany budynek zlokalizowano we wschodniej części działki na wysokości Szkoły Podstawowej. Od strony północnej zlokalizowano ciąg pieszojezdny z przyległym parkingiem na 28 stanowisk postojowych. Od strony północnej zlokalizowano główne wejście do budynku oraz doprowadzające do
niego ciągi piesze wraz z zielenią towarzyszącą, miejscami na rowery i miejscem odpoczynku. Od strony wschodniej i północnej zlokalizowano wejścia
techniczne do kondygnacji piwnicznej. Budynek krytej pływalni tworzy jedna zwarta bryła o podstawie kwadratu z wysunięciem od strony północnej.
Pływalnia zawiera 2 kondygnacje w tym: 1 podziemną pełniące funkcję podbasenia i pomieszczeń technicznych, 1 naziemną pełniące funkcję hali
basenowej z węzłami szatniowo - sanitarnymi.
W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia podbasenia z częścią techniczną obsługującą technologie basenową.
Na parterze zlokalizowano przestronny hall wejściowy z poczekalnią i miejscem na maszyny do sprzedaży żywności sztukowej i napojów, szatnię
z miejscem na 120 sztuk odzieży wierzchniej wraz z obuwiem. W centralnej części hallu przewiduje się miejsce do zmiany obuwia. W części
wschodniej budynku wydzielono pomieszczenie kotłowni, rozdzielni NN oraz wodomierza z dostępem od zewnątrz. Następnie kolejno w kierunku
zachodnim klatka schodowa do części podbasenia, pom. porządkowe, pom. biurowe dla dwóch osób, pom. socjalne z węzłem szatniowym, oraz pom.
sanitarne ogólnodostępne damskie, męskie i dla os. niepełnosprawnych. W części zachodniej pomieszczenia ratowników i pierwszej pomocy, pom.
kasowe, magazyn basenu, węzeł szatniowy męski do obsługi 60 osób oraz węzeł szatniowy damski do obsługi 60 osób. Hala basenu usytuowana od
strony południowej i wysokości od 4,00 m do 6,97 m. Od strony północnej z wejściem hallu zlokalizowana została widownia dla 44 osób.
Program hali basenowej:
- basen pływacki 6 torowy: 25 x 12,5 m, gł:1,35-1,8 m; obciąż. użytk: 4osóby x 6 torów = 24 osoby
- basen dla osób niepływających : 12,5 x 8, gł:0,8 m-1,10 m; obciążenie użytkowe: 25 osób
- brodzik: 6 x 7 m, gł: 0,15-0,50 m obciążenie użytkowe; 10 osób
- wanna z hydromasażem: śr: 2,83 m, gł: 0,94 m; obciążenie użytkowe: 6 osób
Projektowane wyposażenie dla basenu dla osób niepływających:
- ławeczka z masażem wodnym
- sześciu-dyszowy masaż ścienny
- dwa masaże karku
- oświetlenie
- podnośnik dla osób niepełnosprawnych
Projektowane wyposażenie dla brodzika:
- zjeżdżalnia
- jeż wodny
- oświetlenie
Projektowane wanna z jacuzzi:
- dysze z hydromasażem
- oświetlenie
Na dachu budynku zlokalizowano urządzenia techniczne – m. in., kolektory słoneczne i inne.
Planowany koszt – 16.100.000 zł
Gmina ubiega się o dofinansowanie z dwóch źródeł tj.:
- w ramach partnerstwa w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków EFRR w ramach Działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej RPOW KP na lata 2007 – 2013 (60% dofinansowania kosztów kwalifikowanych).
–
Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego (środki samorządu województwa – 30% dofinansowania).
– 35 –
Okres realizacji 2011- 2014 rok.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kowalewo Pomorskie
W ramach projektu przewiduje się uzbrojenie istniejących i projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej w sieć kanalizacji
sanitarnej i sieć wodociągową (w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych
pomiędzy ulicami: 1-go Maja, Kilińskiego i Kościuszki – etap I).
Sieć wodociągowa:
Zestawienie długości:
- rury PE100 SDR17 DN/OD110 – 1751 m,
- rury PE100 SDR17 DN/OD90 – 764 m,
- rury PE100 SDR17 DN/OD40 – 141 m,
Sieć kanalizacji sanitarnej:
Zestawienie długości:
- rury PVC-U SN8 SDR34 lite DN/OD200 – 3664 m,
- rury PVC-U SN8 SDR34 lite DN/OD160 – 173 m,
- rury PE100 SDR17 DN/OD140 – 189 m,
Kanały zlokalizowane będą w pasach drogowych oraz terenach przyległych. Przejścia przewodów kanalizacji sanitarnej przez jezdnie oraz pod
rowami należy wykonać metodą przecisków - rura ochronna stalowa.
Na sieci zaprojektowano studnie rewizyjne:
- betonowe DN/ID1200 z włazem – 50 kpl.,
- studzienka PP DN/ID425 z włazem – 45 kpl.,
- studzienka dla przyłącza PP DN/ID425 z włazem – 13 kpl.
W zakres opracowania wchodzi również wymiana istniejącej przepompowni.
Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 26 szt.
Zaprojektowano wymianę istniejącej przepompowni ścieków na nową. Przepompownie dobrano dla całego terenu objętego opracowaniem tak aby
w przyszłości nie zachodziła konieczność ponownej wymiany w przypadku rozbudowy sieci.
Koszt całkowity projektu – 2.637.114, 90 zł.
Koszt robót budowlano- montażowych wg kosztorysu inwestorskiego wynosi brutto 2.505.031,22 zł. Koszt opracowania w 2011 roku
dokumentacji projektowej - 47.514,90 zł.
Na zadanie Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach PROW Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej. Realizacja uzależniona od
otrzymania dofinansowania. Okres realizacji 2011 – 2013.
5. łtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy
wiejskiej
W ramach projektu planowana jest budowa parkingu na 10 miejsc postojowych. Planowane koszty szacuje się na kwotę 84.760,00 zł brutto.
Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Realizacja uzależniona jest od pozyskania środków.
6. Remont świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania
Planowana wartość projektu – 357.250,00 zł brutto. W zakres zadania wchodzi m.in. budowa wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania wraz z kotłownią olejową w świetlicy w Pluskowęsach i Chełmoniu oraz remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z
kotłownią olejową w świetlicy w Chełmońcu.
W ramach zadania przewidziano również roboty budowlane.
Świetlica wiejska w Chełmoniu:
–
docieplenie budynku styropianem z wykonaniem elewacji,
wymiana rynien,
wymiana parapetów,
adaptacja pomieszczenia na kotłownię olejową.
Świetlica wiejska w Chełmońcu:
–
remont instalacji elektrycznej,
wykonanie sufitów podwieszanych,
wykonanie nowych posadzek,
roboty malarskie,
adaptacja pomieszczenia na kotłownię olejową.
Świetlica wiejska w Pluskowęsach:
–
wykonanie nowych posadzek,
wymiana stolarki drzwiowej,
roboty malarskie,
adaptacja pomieszczenia na kotłownię olejową.
Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Realizacja uzależniona od pozyskania środków.
7. Budowa strzelnicy w Kiełpinach
W roku 2011 został opracowany program funkcjonalno- użytkowy, który określa docelowy zakres prac do wykonania, w tym m.in.:
a) przebudowa toru strzelnicy
- przebudowy wału do wysokości 3 m na długości 50 m
- wycinkę roślinności dokonującej erozji wału
- wytyczenie czterech torów strzelniczych o długości 50 m
- wykonanie progów poprzecznych w ilości 3 sztuk
- wykonanie przesłon poprzecznych w ilości 2 sztuk
- wykonanie przesłon górnych na stanowisku strzelniczym
- zadaszenie tarczownicy
- zadaszenie stanowiska strzelniczego
- wykonanie stanowiska tarczowniczego
- wykonanie stanowiska strzelniczego pozycja stojąca/leżąca
b) budowa placu utwardzonego
c) budowa placu utwardzonego w zachodniej części
d) przebudowa drogi dojazdowej o szerokości 3 m
e) sieć elektryczna.
Po opracowaniu dokumentacji projektowej na bazie opracowanego programu funkcjonalno –użytkowego zostanie złożony wniosek o
dofinansowanie projektu w ramach PROW – Odnowa Wsi. Realizacja uzależniona od pozyskania dofinansowania.
– 36 –
Okres realizacji 2011- 2013 rok.
8. Wyposażenie świetlic wiejskich w Sierakowie, Chełmoniu, Marianach i Mlewie Gmina Kowalewo Pomorskie
W w/w sołectwach skumulowany jest duży potencjał w dziedzinie krzewienia kultury i tradycji prezentowane przez tutejsze
społeczeństwo. Świetlice stanowią centrum kultury, to jedyne miejsce spotkań mieszkańców.
Planuje się doposażenie świetlic m.in. w następujący sposób:
wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie:
–
stoły, krzesła, szafa chłodnicza.
wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chełmoniu:
–
stoły, krzesła, kuchnia gazowo- elektryczna.
wyposażenie świetlicy wiejskiej w Marianach:
–
stoły, krzesła, kuchnia gazowo- elektryczna, chłodziarko-zamrażarka.
wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mlewie:
–
szafka kuchenna pod zlewozmywak, stół kuchenny gastronomiczny, okap przyścienny kuchenny, chłodziarko-zamrażarka, kuchnia
gazowo- elektryczna.
Planowane koszty szacuje się kwotę 43.155,00 zł brutto. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale
przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Realizacja uzależniona od pozyskania środków.
9. Remont świetlicy w Mlewcu wraz z wyposażeniem i zmianą sposobu ogrzewania
Planowane koszty szacuje się na kwotę 300.000,00 zł, w ramach których planuje się wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej,
która obejmować będzie m.in. n/w zakres robót:
–
zmianę sposobu ogrzewania,
–
wymianę podłogi,
ocieplenie i wykonanie elewacji oraz inne roboty budowlano- montażowe związane z wymienionym zakresem i niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania obiektu.
Gmina planuje złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW Odnowa Wsi. Realizacja uzależniona od pozyskania środków.
Zadania noworozpoczynane do realizacji:
1. Budowa budynku Urzędu Miejskiego
Realizacja zadania została podzielona na trzy etapy tj.:
Etap I - opracowanie wstępnej koncepcji w zakresie budowy budynku Urzędu, w celu ustalenia zasadności, wyboru najkorzystniejszej lokalizacji
i ustalenia wstępnych kosztów realizacji wraz z opracowaniem programu funkcjonalno- użytkowego – termin realizacji 2011 – 2012.
Etap II – opracowanie dokumentacji projektowej – termin realizacji 2012 r.
Etap III – wykonanie robót budowlano- montażowych – termin realizacji 2013 – 2015.
2. Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim
Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim- w miejscu
istniejących trybun. Szacowany koszt opracowania projektu budowlanego - 50.000,00 zł.
Zadania w zakresie gospodarki gruntami i pozostałe
1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców zgodnie z ustalonymi zasadami sprzedaży.
2. Obrót mieniem komunalnym zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3. Kontynuacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie niezbędnym
dla prawidłowego funkcjonowania gminy, a wynikających z opracowanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy, uchwalonego dnia 26 czerwca 2009 r. Uchwałą Nr XXII/215/09 Rady Miejskiej poprzez opracowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy Kowalewo Pom. w zakresie podjętych uchwał :
- uchwała nr XXIII/239/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Nowy Dwór w gminie Kowalewo Pomorskie z
przeznaczeniem pod eksploatację kruszywa naturalnego, tereny mieszkaniowo- rekreacyjne oraz tereny leśne /procedura formalno – prawna w toku/,
- uchwała nr XXIII/240 / 09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Wielka Łąka, Elzanowo, Lipienica, Borówno i Pluskowęsy
w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych /procedura formalno – prawna w toku/,
- uchwała nr XXIII/241/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Mlewiec, Srebrniki, Wielkie Rychnowo w gminie
Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych /procedura formalno – prawna w toku/
- uchwała nr XXIII/242/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Mlewiec, Srebrniki Mariany, Sierakowo w gminie
Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych /procedura formalno – prawna w toku/,
- uchwała nr XXIV /247/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Sierakowo i Srebrniki w gminie Kowalewo Pomorskie z
przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowej /procedura formalno – prawna w toku /,
- uchwała nr XXIX/316/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Nowy Dwór w gminie Kowalewo Pomorskie z
przeznaczeniem pod eksploatację kruszywa naturalnego /procedura formalno – prawna w toku/,
- ła nr XXIX/317/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod ę
mieszkaniową, mieszkaniowo –rzemieślniczą, zabudowę handlowo – usługową oraz funkcję rolniczą /procedura formalno – prawna w toku/,
–
uchwała nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2011 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Sierakowo i Zapluskowęsy w
gminie Kowalewo Pomorskie /rozpoczęcie procedury formalno – prawnej/.
–
Opracowanie :
–
- decyzji o warunkach zabudowy,
- decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego
dla inwestycji lokalizowanych w terenach , dla których brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Realizacja zadań uzależniona będzie od wpływających wniosków oraz od możliwości ich finansowania.
4. Zadania strategiczne, nie wchodzące w zakres zadań własnych Gminy, mające wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy:
- budowa obwodnicy dla miasta Kowalewo Pomorskie
Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy w dniu 28 stycznia 2008 r. Gmina
Kowalewo Pomorskie opracowała studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe budowy obwodnicy miasta Kowalewa Pomorskiego w ciągu
drogi krajowej nr 15. Opracowana dokumentacja została przekazana do GDDKiA w Bydgoszczy w celu dalszej realizacji zadania. W opracowanym
Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowym wskazano 4 warianty realizacji inwestycji oraz wybór wariantu najkorzystniejszego wraz z
uzyskaniem dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację przedsięwzięcia. Dalsze działania Gminy skupiać się będą
– 37 –
na współpracy z GDDKiA w celu jak najszybszego przyjęcia do realizacji przedmiotowej inwestycji, współdziałania z właścicielami gruntów,
przez grunty których przebiegać będzie inwestycja oraz innymi instytucjami współodpowiedzialnymi za jej realizację.
- przebudowa drogi powiatowej Kowalewo Pom. - Wabrzeźno.
XII. PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE, STAŻE ABSOLWENCKIE
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r., Nr 69 poz. 415 z późn.
zm.) stwarza możliwość aktywizacji osób bezrobotnych poprzez organizację prac interwencyjnych, robót publicznych, staży oraz prac społecznie
użytecznych.
Formy aktywizacji skierowane są do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, zaliczamy do nich:
–
bezrobotnych do 25 roku życia – oznacza to bezrobotnych, którzy do dnia zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy
nie ukończyli 25 roku życia,
bezrobotnych długotrwale – oznacza to bezrobotnych pozostających w rejestrze urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy, w okresie ostatnich
2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu w miejscu pracy,
–
bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
–
bezrobotnych powyżej 50 roku życia – oznacza to bezrobotnych, którzy w dniu zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku
pracy ukończyli co najmniej 50 rok życia,
bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych – oznacza to bezrobotnych nie posiadających kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu
poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu;
bezrobotni bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
–
bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
bezrobotnych niepełnosprawnych.
W 2012 roku nadal będziemy kontynuować zadania, które mają na celu poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. Planujemy wraz z jednostkami
współpracującymi organizować:
–
prace interwencyjne, staże,prace społecznie użyteczne.
Z uzyskanych informacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynika, iż roboty publiczne w roku przyszłym nie będą organizowane.
Zawierane umowy o pracę w ramach prac interwencyjnych, będą miały przede wszystkim charakter umów zawartych na skutek konieczności
zapewnienia ciągłości pracy w przypadku pracowników długotrwale nieobecnych np. z powodu problemów zdrowotnych.
Nadal obowiązywać będzie zasada składania ofert pracy osobom posiadającym stosowne kwalifikacje oraz wykształcenie. Okres zawierania umów
o pracę z reguły będzie obejmował od 6 do 12 miesięcy. W 2012 roku planowane jest zorganizowanie prac społecznie użytecznych. Ta forma
aktywizacji skierowana jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu – Dobrzyniu oraz korzystających z pomocy
społecznej. Wielkość zaplanowanych zadań na 2012 rok będzie uzależniona od ilości środków finansowych pozostających w dyspozycji Powiatowego
Urzędu Pracy oraz od kształtowania polityki zatrudnienia wobec pracodawców i posiadanych przez nich środków, np. deklaracja zawarcia umowy po
zakończeniu okresu zatrudnienia w ramach dofinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu.
XIII. SPRAWY OBYWATELSKIE
1. Urząd Stanu Cywilnego:
- bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
- wydawanie odpisów i zaświadczeń,
- dokonywanie zmiany imion i nazwisk,
- transkrypcje dokumentów zagranicznych,
- organizowanie uroczystości jubileuszu pożycia małżeńskiego oraz spotkań z 18-latkami.
2. Ewidencja ludności:
- bieżąca aktualizacja rejestru mieszkańców,
- udostępnianie danych osobowych,
- wydawanie dowodów osobistych,
- wydawanie zaświadczeń i rejestracja w sprawach utraty dowodów osobistych,
- aktualizacja rejestru wyborców,
- sporządzanie meldunków kwartalnych do Krajowego Biura Wyborczego.
3. Sprawy wojskowe i obronne:
- współpraca z organami wojskowymi,
- kwalifikacja wojskowa osób urodzonych w roku 1993,
- nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych wg potrzeb,
- aktualizacja akcji kurierskiej.
4. Sprawy przeciwpożarowe:
•
Przeprowadzenie kampanii sprawozdawczej za rok 2011 w jednostkach OSP.
Organizacja obchodów św. Floriana – patrona strażaków oraz współorganizacja uroczystości jubileuszowych jednostek OSP.
Zorganizowanie zawodów sportowo – pożarniczych.
Utrzymanie w pełnej gotowości sprzętu ppoż i samochodów bojowych.
Utrzymanie i wyposażenie jednostek OSP w miarę posiadanych środków finansowych.
Rozbudowa remizy w Wielkim Rychnowie z chwilą pozyskania dofinansowania na ten cel.
Ścisła współpraca z Komendą Wojewódzką i Powiatową PSP oraz samorządem i Oddziałami Wojewódzkimi i Powiatowymi Zw. OSP RP.
Podnoszenie kwalifikacji członków OSP poprzez uczestniczenie w ćwiczeniach i szkoleniach.
•
Działania ratowniczo-gaśnicze poszczególnych jednostek OSP.
XIV. USPRAWNIENIA W URZĘDZIE:
1.Informatyzacja
Dalsze współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego w realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”. W
ramach projektu budowa e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej. Równoległe działanie w celu udostępnienia świadczenia usług
mieszkańcom poprzez sieć Internet, poprzez utworzenie kolejnych usług na platformie e-PUAP.
Wdrożenie ZMOKU (Zintegrowanego Modułu
Obsługi Końcowego Użytkownika) – systemu informatycznego odpowiedzialnego za obsługę obszarów z zakresu ewidencji ludności, dowodów
osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Bieżąca wymiana sprzętu komputerowego i modernizacja oprogramowania w celu umożliwienia sprawnej
obsługi interesantów i realizacji statutowych zadań.
Modernizacja serwisów internetowych urzędu (strona WWW urzędu, strona BIP urzędu)
w celu poprawy estetyki, dostosowania do obecnie wykorzystywanych technologii i poprawę bezpieczeństwa.
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
W budynkach Urzędu Miejskiego będą przeprowadzane niezbędne przeglądy i pomiary zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów BHP.
3. Certyfikaty, rankingi, badania
Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2008.
Anna Bicz
– 38 –
Ośrodek Szkolenia Kierowców „MOTO-OR” Ryszard Ośka
ul. Wodna 13, 87-400 Golub-Dobrzyń,
www.moto-or.pl
ZAPRASZA
na kur sy kier owców kate gorii: A1,A,B ,B+E,T,C ,C+E,D
Do siedziby w Kowalewie Pomorskim przy ul. Plac Wolności 13
(Miejsko Gminny Ośrodek Kultury).
Informacji udziela biuro ośrodka czynne w poniedziałki, środy i piątki od 13:00 do 17:00
oraz telefonicznie pod nr (56) 683 53 66 lub 607 389 644.
KAT. „B” - 1100zł + gratisy!
Zapewniamy:
• ratalną odpłatność za szkolenie
• możliwość skorzystania z kredytu bankowego
• doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę instruktorów
• aktualne, nowoczesne materiały szkoleniowe,
• pojazdy szkoleniowe identyczne jak w WORD
Otwarcie kursu w każdy poniedziałek o godz. 16:00
SZKOLIMY KIEROWCÓW ZAWODOWYCH
Prowadzimy kwalifikację wstępną oraz szkolenia okresowe
SZKOLIMY PROFESJONALNIE
NOWOCZEŚNIE I UCZCIWIE
OGŁOSZENIE PŁATNE
OGŁOSZENIE PŁATNE
– 39 –
BAROMETR UCZUĆ
21.03.-20.04.
Baran - To będzie dla Ciebie dobry
czas. W pracy możesz gnać do
przodu, ale w miłości dostosuj się
do możliwości partnera. W drugiej
połowie miesiąca uwolnisz się od
pewnej kłopotliwej znajomości,
dzięki temu zyskasz o wiele
większy komfort psychiczny w
miejscu pracy.
24.09.-23.10
Waga – Po 10 kwietnia zostaniesz
zmuszona do skupienia uwagi na
zupełnie innych kwestiach niż uczucia.
Dni wypełni w całości praca, czasem
trzeba będzie zostać po godzinach.
Wagi prowadzące własny biznes
powinny
odrzucić
propozycje
współpracy, które otrzymają pomiędzy
24 a 28.
21.04.-21.05.
Byk – Początek miesiąca upłynie na
zawirowaniach
w
życiu
uczuciowym. Czas pomiędzy 20 a
25 to dobry moment na pogodzenie
się z sobą, ze światem, losem lub
drugą osobą. Przyniesie to spokój,
niesamowitą ulgę, ale też będzie
bodźcem do pozytywnego działania
24.10. – 22.11.
Skorpion – Wiosną warto wyjść z
domu i otworzyć się na ludzi. Miłość
będzie potrzebować wielu słów.
Niektóre
kwestie
przyjdzie
Ci
powtórzyć wielokrotnie. Pod koniec
miesiąca będziesz świadkiem złamania
prawa przez bliskiego znajomego. Nie
przymykaj oczu, nie odwracaj głowy.
22.05. – 21.06.
Bliźnięta – Kwiecień plecień, co
przeplata trochę zimy, trochę lata i
tak będzie wyglądało Twoje życie w
tym miesiącu. Początek miesiąca
upłynie w stresie i zabieganiu.
Natomiast druga połowa miesiąca
pozwoli Ci się zrelaksować.
Wówczas ocieplą się stosunki
partnerskie. Single znajdą swoją
połowę
23.11. – 21.12.
Strzelec – W uczuciach i kontaktach
międzyludzkich czas zaskoczeń. W
życiu zawodowym najważniejsza jest
teraz żelazna dyscyplina. Nie ma
miejsca na odkładanie spraw na
później. Pilnowanie terminów jest
absolutnym
priorytetem.
Osoby
samotne ustrzeli strzała Amora.
22.06. – 22.07.
Rak – Powinny się zakończyć
kłopoty, jakie miałaś w pracy. W
miłości czas spokoju. Nie będziecie
mieli zbyt wiele czasu dla siebie, ale
chwile, które spędzicie razem dadzą
wiele radości. Osoby samotne
nawiążą nowe znajomości, ale na
wielkie uczucie przyjdzie jeszcze
trochę poczekać.
22.12. – 20.01.
Koziorożec –Koziorożec – W sferze
uczuć do głosu dojdzie proza życia.
Warto w miarę precyzyjnie ustalić kto
czym się zajmuje i za co płaci.
Zdrowie i kondycja dobre, chociaż
pomiędzy 14 a 18 nastąpi obniżka
formy.
Możliwa
grypa
lub
przeziębienie. Nie lekceważ choroby,
ponieważ mogą nastąpić powikłania.
23.07. – 23.08.
Lew – Miesiąc „w kratkę”. Dobrą
passę pomiędzy 5 i 12 oraz 22 i 27
wykorzystaj na pracę twórczą. W
miłości przez cały czas spokojnie,
chociaż pomiędzy 17 a 21 mogą
wystąpić małe komplikacje. Nie
kłam dla świętego spokoju, lepiej
przemilcz temat, który jest dla
Ciebie niewygodny lub zaproponuj
powrót do niego w późniejszym
terminie.
21.01. – 18.02.
Wodnik – Kierować Tobą będzie głos
serca, intuicja lub przeczucie. W życiu
zawodowym raczej okres przestoju
poza drugim tygodniem miesiąca. To
najlepszy moment żeby pokonać
trudną
przeszkodę
lub
podjąć
kluczową decyzję. Dużymi krokami
zbliża się wiosna, a więc należałoby
odświeżyć letnią kolekcję odzieży.
24.08. – 23.09.
Panna - Po 20 kwietnia zaczniesz z
większym spokojem patrzyć na
świat, ale też pod innym kątem.
Odzyskasz pewność siebie. Dobry
kontakt będziesz miała w tym czasie
z najbliższymi osobami, warto więc
z nimi porozmawiać i choćby z
ciekawości zasięgnąć ich opinii.
19.02. – 20.03.
Ryby – Potrzeba uczuć będzie w tym
miesiącu dominująca. W życiu
zawodowym wiele propozycji. Masz w
czym wybierać, nie spiesz się,
spokojnie rozważ wszystkie „za” i
„przeciw”. W drugiej połowie miesiąca
odświeżysz
mieszkanie
nie
oszczędzaj jednak na wykonawcach i
materiałach.
– 40 –

Podobne dokumenty

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Czerwiec 2011

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Czerwiec 2011 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE: 684 15 22; OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684 10 45; PROVITA: 684 13 99 Redagują: Redaktor Naczelny: Barbara Niewidział, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry t...

Bardziej szczegółowo

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Lipiec 2013

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Lipiec 2013 56 684- 17- 39; Za kł ad Gaz ow nicz y: 56 621- 65- 80/81, 992; Energa Operator S.A. (pogotow ie energ ety cz ne dla regionu K- w o): 56 659- 58- 35, z głasz ani e awari i: 24 365- 10- 10, 991. Red...

Bardziej szczegółowo

Document 157258

Document 157258 Zarząd i członkowie PZERiI w Kowalewie Pom. Redagują: Redaktor Naczelny: Zofia Marchewka – Wojciechowska, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry tel. 056 684 16 67 w. 53, Barbara Niewidział...

Bardziej szczegółowo

Plan celów rzeczowo - finansowych na 2014r.

Plan celów rzeczowo - finansowych na 2014r. o planowanych zadaniach z prośbą o jego analizę i zatwierdzenie ich realizacji. Zaproponowane Wysokiej Radzie zadania wynikają z rozpoznania potrzeb naszej społeczności, są konsekwencją nałożonych ...

Bardziej szczegółowo