Pobierz plik - Jaworzyna Śląska

Transkrypt

Pobierz plik - Jaworzyna Śląska
2015
BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 44
ISSN 2299-7121
Wichura była bezwzględna
Fatalny koniec marca w Naszej gminie. Bezwględna wichura wyrządziła wiele szkód m.in. w Pasiecznej, Czechach, Nowicach
i Jaworzynie Śląskiej. Podsumowanie strat po szalejącym żywiole na stronie 9.
W TYM WYDANIU ROZMAITOŚCI JAWORZYŃSKICH
Od 17 kwietnia ZUK Sp. z o.o.
ma nowego prezesa. O zmianach
czytaj na stronie 3.
Od 16 marca w Piotrowicach
można cieszyć się wyremontowaną
Świetlicą. Szczegółowy zakres wykonanych prac na stronie 6.
Od marca w naszej gminie
mamy nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Więcej na stronie 8.
2
Z życia gminy
Wielkanocne konkursy
Okres Świąt Wielkiej Nocy to szczególny czas, w którym
oprócz
świętowania
nasi mieszkańcy mogą
uczestniczyć w różnych
imprezach związanych
z Wielkanocą.
Samorządowy
Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w
Jaworzynie
Śląskiej,
tradycyjnie już podczas
Niedzieli
Palmowej,
od kilku lat, organizuje
Jarmark Wielkanocny.
Główną atrakcją tego
wydarzenia był konkurs na aranżację wielkanocnego stołu.
W tym roku, w
konkursie na najpiękniejszą aranżację stołu
wielkanocnego wzięli
udział: Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło w Jaworzynie Śląskiej, Panie
Małgorzata Dobroń i
Katarzyna Bielińska z
rodzinami, Pani Sabina Michalska z córką
– Anną Marią, a także
grupa „Aktywne 60+”
z Jaworzyny Śląskiej.
Trudne zadanie oceny
zaprezentowanych dekoracji i potraw spoczęło na jury konkursu
w składzie: Zastępca
Burmistrza Pan Marek
Zawisza, Radna Pani
Katarzyna Chmielowiec, oraz kierownik
zespołu „Jaworzynianie” Pan Hieronim
Fabiś. Komisja konkursowa oceniała smak
wielkanocnych wiktuałów w odpowiednich
kategoriach, a mianowicie najsmaczniejszy
żurek, ciasto i nalewkę.
Oceniano także aranżację i zawartość stołów
wielkanocnych, zgodność z tradycją i walory
estetyczne. Ostatecznie
przyznano następujące
wyróżnienia i nagrody:
Najsmaczniejsze ciasto – Pani Sabina Michalska wraz z córką
Najsmaczniejszy żurek – Aktywne 60+
Najsmaczniejsza nalewka – Panie Katarzyna Bielińska i Małgorzata Dobroń
Najlepsza prezentacja – Panie Katarzyna Bielińska i Małgorzata Dobroń
Przyznano
także
nagrody specjalne za
potrawy, które w specjalny sposób przypa-
dły do gustu jurorom:
Paszteciki „Świnki” - ZERiI w Jaworzynie Śląskiej
Chleb gryczany – Panie Katarzyna Bielińska i Małgorzata Dobroń
Pieczarki w cieście – Aktywne 60+
Kotlet nadziewany szpinakiem – Aktywne 60+
Każdy z uczestników oprócz nagród finansowych w poszczególnych
kategoriach
otrzymał od Organizatorów wielkanocny koszyk, w podziękowaniu
za udział w konkursie i
kultywowanie tradycji
ludowych.
Całą
imprezę
uświetniły występy zespołu „Jaworzynianie”
pod czujnym kierownictwem Pana Hieronima Fabisia oraz formacji tanecznej „Fart”,
która
działa
przy
Ośrodku Kultury, a
prowadzi ją Pan Lubo-
mir Szmid i Pani Anna
Trzeciak. Można było
również obejrzeć wystawę pisanek wielkanocnych, nadesłanych
na konkurs organizowany przez SOKiBP.
Impreza ta była
także okazją do wręczenia nagrody dla
> Komisja konkursowa podczas degustacji potraw wielkanocnych
licznej grupy laureatów
konkursu na najpiękniejszą pisankę. Wpłynęło 130 prac, długie
narady komisji konkursowej złożonej z pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej,
były trudne ze względu
na wysoki poziom nadesłanych prac. Ostatecznie podjęto następujący werdykt:
Kategoria Przedszkole:
I miejsce – Oliwia Jurgielewicz, Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie
II miejsce – Jagoda Sawko, koło plastyczne SOKiBP
III miejsce – Wiktoria Powroźnik, Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie
Kategoria Szkoła Podstawowa:
I miejsce – Tomasz Kawa, Szkoła Podstawowa w Pastuchowie
II miejsce – Natalia Soboczyńska, Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej
III miejsce – Oliwia Banasik, Szkoła Podstawowa w Pastuchowie
Kategoria Gimnazjum:
I miejsce – Paulina Leśko, Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej
II miejsce – Piotr Sawko, Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej
III miejsce – Roksana Lemańska, Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej
> Prezentacja stołów wielkanocnych
Również w Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej 31 marca można
było oglądać wystawę
ozdób wielkanocnych.
Wystawa składała się
z prac, które wpłynęły
na konkurs zorganizowany w ramach „Klasy
Ekomaniaków”. Wśród
zaprezentowanych prac
nie zabrakło pisanek
wykonanych różnymi
technikami, wielkanocnych baranów, koszyczków oraz stroików.
Jury w składzie: Panie Aneta Sawko, Wanda Biedroń, Marzena
Antosz, oraz Emilia
Siwiak wyróżniło następujących uczniów:
Kategoria Szkoła Średnia i Dorośli:
I miejsce – Elżbieta Szymańska
Wyróżnienie – Genowefa Wyka
Wyróżnienie – Natalia Marciniak
Wyróżnienie – Anna Biliczak
Wyróżnienie – Martyna Wyłub
Nagrody indywidualne:
Filip Czyczerski – klasa 2c
Hania Melska – klasa 2b
Aleksandra Teklak – klasa 3d
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 44 (2015 r.)
Wyróżnienia:
Michał Lipnicki – klasa 2d
Martyna Gruca – klasa 1d
3
Z życia gminy
Informacja
Sposób zapłaty:
Wpłaty można dokonywać na ogólne konto Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
nr 17 1090 2369 0000 0006 0201 8479
W dniu 31 marca br. upłynął termin zapłaty opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu i czynszu dzierżawnego.
Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej uprzejmie przypomina
o wynikającym z art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
oraz art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 j.
p.) obowiązku dokonywania wpłat z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu oraz czynszu dzierżawnego.
Termin zapłaty upłynął w dniu 31 marca. Nieuiszczenie
opłaty rocznej w obowiązującym terminie powoduje naliczenie
odsetek na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
w kasie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej w godzinach:
od poniedziałku do piątku od 8.30 do 15.00 z przerwą od
11.00 do 12.00
Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Jaworzynie Śląskiej Referat Finansowo – Budżetowy (pok.7) tel. (74) 858-82-30 w.25
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (pok.16) tel. (74) 858-82-30 w. 34
Zmiany w ZUK-u
Od 17 kwietnia
ZUK Sp. z o.o. ma nowego prezesa. Dotychczasowego Marka Zawiszę zastąpił Ryszard
Sobański. Przypomnijmy, że spółka powstała z przekształcenia
Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w 2013 roku.
Dla skutecznego przeprowadzenia tego typu
działań
kluczowym
jest początkowy okres
funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku.
Ponieważ jednym z
istotnych celów, jakie
postawiono decydując
się na utworzenie spółki, było zapewnienie
harmonijnej i skutecznej współpracy z gminą, burmistrz działający
w imieniu gminy, jako
właściciela zaproponował, aby funkcję prezesa
objął będący wówczas
równocześnie zastępcą
burmistrza Pan Marek Zawisza. Przyjęte
rozwiązanie pozwoliło
zrealizować postawiony
cel, gdyż umożliwiało
właściwą koordynację
i współpracę działań
podejmowanych przez
Spółkę, której podstawowym zleceniodawcą
jest gmina Jaworzyna
Śląska. Sporo prac zle-
canych przez gminę
mogło być wykonywanych przez spółkę,
bez konieczności zlecania ich podmiotom
zewnętrznym. Wspólnie z Panem Markiem
Zawiszą uznaliśmy, że
okres przejściowy i organizacyjny Spółka ma
już za sobą. W związku
z tym, podjąłem decyzję,
żeby Pan Marek Zawisza ponownie w całości swojego czasu pracy
wrócił do zadań zastępcy
burmistrza. Świadczy to
o tym, że wysoko cenię
sobie jego pracę i uznałem, że w perspektywie
nadchodzących aplikacji i
projektów realizowanych
m.in. w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej, lepszym będzie wykorzystanie wiedzy, umiejętności
i predyspozycji bezpośrednio w pracy urzędu
– informuje Burmistrz
Grzegorz
Grzegorzewicz. Korzystając z
okazji chciałem bardzo
serdecznie podziękować
Panu Markowi Zawiszy
za pracę, która w minionym okresie wymagała
bardzo dużego zaangażowania. Równocześnie
chcę podkreślić, że wybór
nowego Prezesa ZUK-u był bardzo przemyślany. Postawiliśmy na
Pana Ryszarda Sobańskiego, osobę z bogatym
doświadczeniem, gwarantującą dalszy rozwój
Spółki – podsumowuje
burmistrz.
Przedstawiamy nowego Prezesa Zakładu
Usług Komunalnych
Pana Ryszarda Sobańskiego.
demię Ekonomiczną we
Wrocławiu na kierunku:
Gospodarka Miejska i
Samorządowa i studia
podyplomowe na Politechnice
Wrocławskiej
na kierunku: Wycena i
zarządzanie nieruchomościami oraz audyt
energetyczny budynków.
Posiadam ponad 25-let-
> Prezes Ryszard Sobański
Jakie jest Pana dotychczasowe doświadczenie zawodowe?
Mam 47 lat. Ostatnie 12 lat zarządzałem
Miejskim
Zakładem
Energetyki Cieplnej w
Świdnicy.
Wcześniej
przez 7 lat prowadziłem firmę konsultingową. Ukończyłem Aka-
nie doświadczenie w
zakresie zarządzania
finansami. W ramach
działalności społecznej
na rzecz przedsiębiorczości od 8 lat zarządzam Sudecką Izbą
Przemysłowo Handlową
w Świdnicy i Dolnośląskim Klastrem Energii
Odnawialnej.
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 44 (2015 r.)
Jak ocenia Pan Zakład po kilku dniach
od objęcia stanowiska?
Na bazie kilkudniowej obserwacji spółki
ZUK w Jaworzynie
Śląskiej mogę stwierdzić,
że ma ona duże potrzeby
inwestycyjne, zwłaszcza
w sprzęt do realizacji
bieżących działań i infrastrukturę wodociągową z uwagi na pojawiające się awarie.
Jakie ma Pan plany,
priorytety dotyczące
Spółki?
Moimi priorytetami
na ten rok będą:
dalsza poprawa warunków obsługi klientów, umożliwienie załatwienia części spraw
przez internet, a przynajmniej dostęp do podstawowych dokumentów
i zgłaszania uwag oraz
przygotowanie
spółki
po aplikowanie o środki
unijne na jej dokapitalizowanie i usprzętowienie.
W zakresie realizacji
bieżących potrzeb inwestycyjnych takich jak:
zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia
oraz udrażniania sieci i
instalacji kanalizacyjnych, a także modernizacja i monitoring Stacji
Uzdatniania Wody.
4
Z życia gminy
Co się stało na Żwirowni?
W dniu 21 marca
w akwenie wodnym na
żwirowni zauważone
zostały połacie osadu o
zbliżonej do turkusowej
barwie. Zanieczyszczenie wywołało niepokój
użytkowników akwenu
oraz mieszkańców Jaworzyny, którzy chętnie w tamtym rejonie
spacerują. Do usunięcia
osadu zaangażowane
zostały jednostki straży pożarnej zarówno
zawodowej, jak i ochotniczej, którym udało się
usunąć zdecydowaną
część zanieczyszczenia.
Ponieważ wydarzenie
wywołało spory niepokój, pobrane zostały
próbki, które zostały
zbadane przez Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska.
Dla uzyskania pewności, co do jakości wody
pobieranej z pobliskiego ujęcia specjalistyczne badanie zlecił
również Zakład Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
w Jaworzynie Śląskie
- otrzymane wyniki
nie dają powodów do
niepokoju. Ponieważ
całe zdarzenie wypełniało przesłanki przestępstwa dotyczącego
zanieczyszczenia wody
gmina jako właściciel
akwenu zgłosiła ten
fakt Policji. W chwili
obecnej trudno jednoznacznie stwierdzić, w
jaki sposób doszło do
zanieczyszczenia. Mając na względzie troskę o tą uroczą część
naszej gminy, służącą
nam wszystkim, zwracamy się z apelem do
mieszkańców, aby w
przypadku, gdy zaobserwują, niepokojące
zachowania osób zmierzające do zanieczyszczenia akwenu nie
wahały się informować
o tym organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo nas wszystkich.
Nie będzie to bowiem
donosicielstwo, a troska
o dobro wspólne jakim
jest przyroda i środowisko naturalne.
> Plamy zanieczyszczeń na wodzie
Wybory Prezydenta – jak i gdzie głosować?
W niedzielę 10
maja br. odbędą się wybory Prezydenta RP.
Nadchodzące głosowaNumer
obwodu
głosowania
1
2
3
4
nie będzie już trzecim z
kolei, w którym głosowanie przeprowadzone
zostanie w siedmiu lo-
kalach wyborczych. W
związku z tym przedstawiamy szczegółowe
informacje dotyczące
Granice obwodu
głosowania
Jaworzyna Śląska
ulice: 1-go Maja, Bema, Dębowskiego,
Kilińskiego, Miodowa, Piaskowa, Pileckiego, Pocztowa, Pogodna, Polna,
Prądzyńskiego, Słoneczna, Spacerowa, Studzienna,
Świdnicka, Towarowa, Węglowa, Wolności nr 1, Żwirowa,
Czechy, Nowy Jaworów, Pasieczna
Jaworzyna Śląska
ulice: Ekerta, Jana Pawła II, Kościuszki, Traugutta
Jaworzyna Śląska
ulice: Akacjowa, Brzozowa, Ceglana, Dębowa,
Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Sosnowa, Spółdzielcza,
Świerkowa, Wolności (za wyjątkiem nr 1, 5, 7, 11)
Jaworzyna Śląska
ulice: Kościelna, Ogrodowa, Mickiewicza,
Powstańców, Słowackiego, Sportowa, Wolności 5, 7, 11, Westerplatte
5
Pastuchów, Piotrowice Świdnickie
6
Milikowcie, Nowice, Stary Jaworów, Witków
7
Bagieniec, Bolesławice, Tomkowa
W wyborach Prezydenta RP, aby głos był
ważny, w kratce przy
nazwisku jednego kandydata należy postawić
dwie przecinające się
linie – znak „X”.
Lokale wyborcze
otwarte będą w godz.
od 7.00 do 21.00.
Gdyby w pierwszej
turze głosowania żaden
z kandydatów nie uzyskał więcej niż połowy
ważnie oddanych głosów, czternastego dnia
po pierwszym głosowaniu, tj. 24 maja prze-
lokalizacji
poszczególnych lokali wyborczych wraz z przyporządkowaniem do nich
poszczególnych
ulic
i miejscowości naszej
gminy.
Siedziba
Obwodowej
Komisji Wyborczej
Informacje
dodatkowe
Gimnazjum nr 1,
ul. Jana Pawła II 16,
Jaworzyna Śląska
Lokal dostosowanych
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Gimnazjum nr 1,
ul. Jana Pawła II 16,
Jaworzyna Śląska
Szkoła Podstawowa
(stary budynek główny),
ul. Mickiewicza 9-11, J
aworzyna Śląska
Szkoła Podstawowa
(sala sportowa),
ul. Mickiewicza 10,
Jaworzyna Śląska
Świetlica wiejska,
Wyzwolenia 22, Pastuchów
Szkoła Podstawowa w Starym
Jaworowie,
Stary Jaworów 38
Dom Strażaka w Bolesławicach,
Bolesławice 51 B
Lokal dostosowanych
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
prowadza się głosowanie ponowne. Odbywa
się ono na tych samych
zasadach co głosowanie
w pierwszym terminie,
a wyboru dokonuje się
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 44 (2015 r.)
Lokal dostosowanych
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali najwięcej głosów.
5
Z życia gminy
Testy szóstoklasistów
1 kwietnia 2015
roku w całej Polsce, a
co za tym idzie również
w naszej gminie odbyły
się testy sprawdzające
wiedzę uczniów szóstej
klasy we wszystkich
szkołach
podstawowych. Ten pierwszy
ważny egzamin w życiu
uczniów miał za zadanie sprawdzić stopień
opanowania wiedzy i
umiejętności jakie posiedli w toku dotychczasowej nauki. Egzamin składał się z dwóch
części polonistyczno
> Uczniowie 6 klasy Szkoły Podstawowej w Pastuchowie
– matematycznej oraz z
języka angielskiego. Jak
przystało na prawdziwy egzamin, wszystko
odbywało się pod czujnym okiem komisji,
która pilnowała, aby
nie doszło do żadnych
nieprawidłowości. Zapytaliśmy uczniów naszej gminy o odczucia
jakie im towarzyszyły
po złożeniu egzaminu. Estera Żemojda
i Pulina Słota z klasy
6b SP w Jaworzynie
Ślaskiej stwierdziły, że
stres musiał się pojawić, ale wszystko przebiegło łatwiej niż się
spodziewały po testach
> Estera Żemojtel, Paulina Słota klasa 6b Szkoła Podstawowa w Jaworzynie
Śląskiej
próbnych. Porównując
dwie części egzaminu
odpowiedziały, że część
z języka angielskiego
przysporzyła im więcej
trudności, ale są dobrej
myśli. W podobnym
tonie
wypowiedzieli
się uczniowie SP w Pastuchowie. Rafał Bie-
liński, Jakub Zieliński,
Mikołaj Putaj, Agata
Bielińska i Marlena
Klepacka stwierdzili,
że po przeanalizowaniu klucza odpowiedzi
mają pozytywne przeczucia. Oficjalne wyniki egzaminu zostaną
podane 29 maja br.
Na egzamin uczeń
mógł przynieść tylko
przybory do pisania:
pióro lub długopis
z czarnym atramentem,
a w przypadku matematyki dodatkowo
przybory do rysowania:
ołówek, gumkę, linijkę,
ekierkę, cyrkiel i kątomierz.
Wyniki uczniowie
poznają 19 czerwca br.,
natomiast zaświadczenia wydawane będą 26
czerwca.
Gimnazjaliści po egzaminach
Przez trzy dni od
21 kwietnia, punktualnie o godzinie 9 rano,
74 uczniów naszego
gimnazjum
przystępowało do egzaminów
sprawdzających
ich
wiedzę.
Egzamin w klasie
trzeciej
gimnazjum
obejmuje sprawdzenie
wiadomości i umiejętności określonych w
podstawie programo-
wej kształcenia ogólnego. Składał się on z
trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej,
a
także z języka obcego
nowożytnego. Egzaminy miały formę pisemną. Przystąpienie do
egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa
się minimalnego wyniku, jaki zdający powi-
> Gimnazjaliści rozpoczynają egzamin
nien uzyskać, a więc nie
można go nie zdać.
Pierwszy dzień wiosny
21 marca to zawsze
wyczekiwany
dzień,
kiedy po okresie zimowym witamy nadchodzącą wiosnę. W
Jaworzynie powitanie
ma tradycyjnie miejsce
na terenie „żwirowni”.
W ramach święta rozstrzygany jest konkurs
na najpiękniejszą Marzannę. W tym roku do
konkursu zgłoszono 37
prac, a ich poziom był
bardzo wyrównany.
Ostatecznie werdykt jury konkursu
przedstawiał się następująco:
KATERORIA PRACE GRUPOWE:
1 miejsce – Klasa 4 SP Pastuchów
2 miejsce – Klasa 1b SP Jaworzyna Śląska
3 miejsce – Anna Maria Michalska i Kalina Pawlaczyk
Wyróżnienie – Świetlica Środowiskowa w Pasiecznej
Wyróżnienie – Sołectwo Milikowice
KATEGORIA INDYWIDUALNA:
1 miejsce – Michał Paluch
2 miejsce – Klara Wychowanek
3 miejsce – Marcelina Kołodka
3 miejsce – Jakub Bieliński
3 miejsce – Michalina Góra
> Przywitanie wiosny na żwirowni
Każdy z laureatów
otrzymał
pamiątkowy dyplom oraz dużą
paczkę z niespodziankami, a wszyscy uczestnicy konkursu słodki
poczęstunek.
Oprócz rozstrzygnięcia konkursu na
najpiękniejszą
Marzannę można było
uczestniczyć w wielu
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 44 (2015 r.)
konkursach i zabawach, które prowadzili
wolontariusze z Klubu
Młodzieżowego. Nie
lada gratką tego dnia
była możliwość, dzięki
grupie rokontrukcyjnej Roty św. Barbary,
wczucia się w postać
średniowiecznego łucznika.
6
Z życia gminy
VIII Gminny Festiwal
Piosenki Przedszkolaków
Tradycyjnie już, na
wiosnę
Samorządowy Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna
zorganizował konkurs
wokalny dla wszystkich przedszkolaków z
terenu naszej Gminy.
W tym roku frekwencja była naprawdę imponująca,
ponieważ
w ciągu dwóch dni
przeglądu tj. 15 i 16
kwietnia, jury przesłuchało 5 grup trzy i
czterolatków, 7 grup
pięcio i sześciolatków,
a także 10 solistów, a
więc na scenie wystąpiło około 200 dzieci.
Artyści reprezentowali
Przedszkole w Jaworzynie Śląskiej oraz
grupy
przedszkolne
przy szkołach podstawowych w Starym Jaworowie, Pastuchowie i
Jaworzynie Śląskiej.
Podczas występów
można było podziwiać
nie tylko wokalne popisy, ale także pomysłowe
i piękne stroje, w których pokazali się nam
młodzi artyści. Całość
uzupełniona często bogatą choreografią i różnymi rekwizytami zrobiła ogromne wrażenie
na zebranych.
Jury konkursu, w
którym zasiedli: Pani
Barbara Barańska –
Pietrzyk
(Inspektor
ds. Oświaty UM w
Jaworzynie Śląskiej),
Pan Hieronim Fabiś
(muzyk, pedagog), Pan
Sylwester
Bartczak
(Dyrektor SOKiBP)
zdecydowało się nagrodzić następujące zespoły i osoby:
> Najmłodsi podczas występów scenicznych
Występy grupowe:
Kategoria I – dzieci do 4 lat:
1 miejsce: „Mali Tropiciele” ze Szkoły Podstawowej w Pastuchowie
1 miejsce: „Puchatki”z Przedszkola w Jaworzynie Śląskiej
2 miejsce: „Sowy”z Przedszkola w Jaworzynie Śląskiej
Kategoria II – pięciolatki i sześciolatki
1 miejsce: „Mała Humoreska 5 – latki” ze Szkoły Podstawowej w Starym
Jaworowie
2 miejsce: „Kłapouszki” z Przedszkola w Jaworzynie Śląskiej
3 miejsce: „Mała Humoreska” ze Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie
Występy solowe:
1 miejsce: Kalina Gajda z Przedszkola w Jaworzynie Śląskiej
1 miejsce: Marlena Olszewska z Przedszkola w Jaworzynie Śląskiej
2 miejsce: Angelarna Almhrez ze Szkoły Podstawowej w Pastuchowie
2 miejsce: Zofia Sułek ze Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej
3 miejsce: Kornelia Grandus z Przedszkola w Jaworzynie Ślaskiej
> Puchatki zajęły ex aequo pierwsze miejsce w najmłodszej kategorii
Każdy z uczestników konkursu oprócz
pamiątkowego dyplomu otrzymał słodki
upominek w podziękowaniu za występ, natomiast laureaci Festiwalu otrzymali nagrody
rzeczowe.
Wygrana Justyny
Wzorem lat poprzednich
placówki
oświatowe z terenu
gminy Jaworzyna Śląska przystąpiły do
konkursu plastycznego
XVII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla
Dzieci i Młodzieży
2014/2015 pod hasłem „Bezpieczeństwo
i rozwaga – tego od
Ciebie każdy wyma-
ga”. Zmagania te mają
na celu popularyzację
zasad
bezpiecznego
zachowania i właściwego postępowania w
przypadku wystąpienia
różnych zagrożeń.
Komisja konkursowa na szczeblu gminnym oceniła nadesłane
prace, które następnie
zostały przekazane do
oceny na szczeblu powiatowym.
Mamy
zaszczyt
poinformować, że na
szczeblu powiatowym
w kategorii – uczniowie gimnazjum, I
miejsce zdobyła Justyna Majborska, która
jest uczennicą naszego
gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej.
Serdecznie gratulujemy wygranej i życzymy szczęścia na szczeblu wojewódzkim.
> Zwycięska praca Justyny Majborskiej
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 44 (2015 r.)
7
Z życia gminy
Świetlica Wiejska w Piotrowicach po remoncie
Od
16.03.2015
roku mieszkańcy Piotrowic
Świdnickich
mogą cieszyć się nowo
wyremontowaną świetlicą wiejską. Tego dnia
odbył się odbiór prac
remontowych
jakim
była poddana. Świeżo
po pracach, gotową do
użytku świetlicę odebrały władze gminy na
czele z Burmistrzem
Grzegorzem Grzegorzewiczem, jak również
przedstawiciele
sołectwa, wśród których
pojawili się m.in. sołtys
Pan Krzysztof Pawłowski, a także radny
Pan Tomasz Toporowski. W zakresie inwe-
stycji zrealizowano następujący zakres robót:
• demontaż istniejącej podłogi z desek,
i ułożenie nowej wraz
z
zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym i
przeciwwodnym;
• rozbiórka
części
półokrągłej sceny;
• opalanie farby olejnej z elementów balustrad drewnianych, belek i ram drewnianych;
• wyszlifowanie powierzchni elementów
balustrad drewnianych,
belek i ram drewnianych;
• wymiana drzwi wewnętrznych;
• wykonanie okładzin
z płyt gipsowo – kartonowych na sufitach;
• malowanie ścian;
• wykonanie (wymiana) kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej z
rur PCV oraz podejść
pod urządzenia sanitarne;
• wykonanie
wewnętrznej
instalacji
wodnej w otulinie poliuretanowej, podtynkowej;
• wymiana przyłącza
do zbiornika bezodpływowego;
• wykonanie (wymiana) wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz
z montażem kompletnego osprzętu w po-
mieszczeniu toalet;
• wymiana rozdzielnicy elektrycznej wraz
z osprzętem;
• licowanie
ścian
płytkami w pomieszczeniu toalet;
• ułożenie
płytek
podłogowych w pomieszczeniu toalet.
Z uwagi na duże
zawilgocenie z jakim
borykała się świetlica,
wykonano hydroizolację ścian zewnętrznych
i działowych, aby na
przyszłość wyeliminować ten problem.
Wykonawcą wskazanych prac była firma
wyłoniona w ramach
postępowania
prze-
Oddziały przedszkolne
po modernizacji
Zakończyła się modernizacja oddziałów
przedszkolnych w naszej gminie. Realizacja
tego zadania rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku.
Każda z sal objętych
projektem wyposażona
została w komputery
z oprogramowaniem,
drukarki, skanery, projektory multimedialne,
tablice interaktywne,
ekrany, kopiarki, a także wiele pomniejszego
sprzętu RTV i audiowizualnego.
Oprócz
tego w ramach wyposażenia oddziałów
przedszkolnych nasze
szkoły wzbogaciły się o
wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach, a także
o meble tj. stoły, krzesła, szafki, szafki ubraniowe, regały, pufy. Zakupiono również meble
dla nauczycieli (biurka
i krzesła). Zamontowane zostały rolety
okienne we wszystkich
oddziałach. Zakupiono
nowe zabawki, pomo-
ce dydaktyczne i artykuły plastyczne. Sale
zostały wyposażone w
elementy zapewniające bezpieczne warunki
opieki nad dziećmi.
Ogółem szczegółowy
budżet projektu zawierał ponad 200 pozycji, co świadczy o skali
projektu. Do potrzeb
dzieci zostały również
dostosowane toalety.
Kolejnym
działaniem, które zostało wykonane są place
zabaw z bezpieczną
nawierzchnią i urządzeniami zabawowymi.
Modernizacji poddane
zostały place zabaw
w Pastuchowie o powierzchni 200m² i w
Starym Jaworowie o
powierzchni
200m²,
gdzie wymieniono na
nowe całe wyposażenie.
Wartość realizowanego zadania wynosi
424 572,70 zł. Projekt
finansowany jest w całości ze środków Unii
Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
> Władze miasta odbierają wykonane prace na świetlicy.tif
> Nowy plac zabaw przy szkole w Pastuchowie
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 44 (2015 r.)
targowego – RENODEKO Krzysztof Humeniuk z Jaworzyny
Śląskiej. Z kolei prac
związanych z hydroizolacją podjęła się firma:
Usługi
Remontowo
– Budowlane Dariusz
Piszczek ze Ścinawki
Średniej. Całość inwestycji wyniosła blisko
150 000 zł. brutto, z
czego gmina uzyskała
dofinansowanie w kwocie 68 824 zł w ramach
Programu
Rozwoju
Obszarów Wiejskich w
latach 2007-2013.
8
Z życia gminy
Szkoły podstawowe z wyróżnieniem
Dwie z naszych
szkół, Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Pastuchowie oraz
Szkoła Podstawowa im.
Marii
Konopnickiej
w Jaworzynie Śląskiej
uzyskały
prestiżowy
tytuł
Wiarygodnej
Szkoły.
Przyznanie
wskazanego wyróżnienia poprzedzone było
długim procesem weryfikacyjnym, podczas
którego Kapituła Programu
Wiarygodna
Szkoła sprawdzała poziom edukacyjny i wychowawczy w naszych
placówkach.
Dzięki
pozytywnej ocenie nasze placówki dołączyły
do grona szkół, których
działalność opiera się
na skutecznych metodach kształcenia oraz
przyjacielskiej atmosferze.
Uczestnictwo
w Programie zostało
zwieńczone przyznaniem naszym szkołom
Certyfikatów Wiary-
przy udziale Burmistrza Jaworzyny Śląskiej Pana Grzegorza
Grzegorzewicza oraz
jego Zastępcy Pana
Marka Zawiszy, a tak-
Samochód dla niepełnosprawnych
bezpieczeństwo dzieci
wysiadających z samochodów. Miejsca do
parkowania powstaną
kosztem istniejącego
dotychczas pasa zieleni. Ostatecznie parking
będzie miał około 25
miejsc do parkowania
prostopadłego do jezdni.
Prace
wykonuje
Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego.
> Burmistrz Jaworzyny Śląskiej odbiera kluczyki do nowego samochodu
> Prace przy budowie parkingu
że Pani Małgorzaty
Adamowicz - Dyrektor
Szkoły. Jak stwierdzili
przedstawiciele Szkoły
Podstawowej w Pastuchowie, Certyfikat
Wiarygodnej Szkoły
jest nie tylko nagrodą
za pracę, ale także zobowiązaniem do działań nad utrzymaniem
wysokiego
poziomu
kształcenia i wychowania. Równocześnie wypada mieć nadzieję, że
uzyskane wyróżnienie
umocni pozycję szkół
jako
wiarygodnych
partnerów edukacyjnych dla uczniów i ich
rodziców.
Serdecznie gratulujemy laureatom, i życzymy kolejnych sukcesów.
> Społeczność Szkoły Podstawowej w Pastuchowie z wyróżnieniem
Będzie parking przy przedszkolu
Rozpoczęła się budowa parkingu koło
przedszkola przy ul.
Westerplatte.
Inwestycja ta była szczególnie
oczekiwana
przez rodziców, którzy przywożą swoje
dzieci do przedszkola.
W godzinach porannych zdarzało się, że
przejazd przez tamtą
część ulicy Westerplatte był utrudniony, co
również wpływało na
godności.
Uroczyste
zaprezentowanie tego
dokumentu
odbyło
się 10 kwietnia 2015
w Szkole Podstawowej w Pastuchowie
W dniu 23 marca 2015 Burmistrz
Jaworzyny
Śląskiej
Grzegorz
Grzegorzewicz odebrał nowy
samochód dostosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych.
FORD TRASIT CUSTOM COMBI posiada przystosowanie
na wózek inwalidzki i
służyć będzie niepełnosprawnym uczniom zamieszkującym w naszej
gminie przy codziennym dojeździe na zajęcia dydaktyczne. Całkowity koszt zakupu
tego funkcjonalnego i
potrzebnego samochodu wyniósł 128 926,00
zł z czego 62 971,60 zł
pozyskano ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
natomiast
pozostała
kwota 65 954,40 zł pochodzi ze środków wła-
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 44 (2015 r.)
snych gminy.
O dofinansowanie
ze środków
PEFRON
nasza gmina
wystąpiła już
w 2014 roku
w
ramach
„Programu
wyrównywania
różnic
między
regionami
II”
obszar
D. Wskazany wniosek
przeszedł
pomyślnie procedurę
weryfikacyjną i w październiku
ubiegłego
roku została zawarta
umowa pomiędzy Powiatem Świdnickim a
naszą gminą o dofinansowanie zakupu tego
samochodu.
Mamy
nadzieję,
że osoby korzystające
będą zawsze zadowolone z użytkowania nowego zakupu.
9
Z życia gminy
Wichura była bezwzględna
Fatalnie zakończył
się miesiąc marzec
w naszej gminie. W
ostatnim dniu miesiąca przez naszą gminę
przeszły silne wiatry,
które niestety wyrządziły wiele szkód.
Coraz częściej występujące
niekorzystne
zjawiska atmosferyczne, powstające nagle, w
sposób trudny do przewidzenia stają się coraz
bardziej powszechne.
Dotychczas znaliśmy
je bardziej z obrazów
przekazywanych
w
mediach, tym razem
niestety zobaczyliśmy
niszczycielską siłę ży-
wiołu na własne oczy.
Wichury największe szkody wyrządziły
w miejscowościach: Pasieczna, Czechy, Nowice i w samej Jaworzynie Śląskiej. Pierwsze
szkody wiatr wyrządził
w miejscowości Pasieczna, gdzie uszkodzony został dach
jednego z budynków.
Następnie
przychodziły informacje o kolejnych zniszczeniach.
Na wysokości zadania
stanęli strażacy z naszych jednostek ochotniczych, których działania skupiały się na
podstawowym zabez-
pieczaniu uszkodzonych obiektów. Cenna
okazała się również postawa i praca pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej. Niestety w
jednym przypadku siła
wiatru była tak duża, że
zerwany został dach w
budynku mieszkalnym,
który automatycznie
przestał nadawać się do
zamieszkania. Rodzinie, która zamieszkiwała w tym domu jeszcze
tego samego wieczoru
zapewniono
miejsce
zakwaterowania.
Po ustaniu wiatru
przyszedł czas na szacownie strat. Do Urzę-
du Miejskiego zaczęły
napływać informacje
zarówno o stratach w
mieniu
prywatnym,
jak i komunalnym.
Zbiorcza informacja o
skali zniszczeń została
również przedstawiona
Wojewodzie Dolnośląskiemu z wnioskiem o
udzielenie stosownej pomocy finansowej – mówi
Burmistrz Grzegorz
Grzegorzewicz - Do
dnia dzisiejszego pomoc
doraźną, kilka dni po
wichurze, uzyskało pięć
najbardziej poszkodowanych rodzin. Trzeba
mieć jednak świadomość,
że w przypadku mienia
prywatnego, możliwości prawne samorządu
gminnego są bardzo
ograniczone. Zresztą,
także w odniesieniu do
substancji komunalnej o
udzieleniu pomocy decyduje minister. Jeśli chodzi
o mienie gminne z jego
odbudową lub naprawą
zapewne poradzimy sobie, problem natomiast
dotyczy mienia prywatnego, na które nie możemy przeznaczać środków
publicznych – dodaje
Burmistrz Grzegorz
Grzegorzewicz.
APEL
Zwracamy się do wszystkich mieszkańców dobrej woli, firm i instytucji z prośbą o pomoc.
Ośmioosobowa rodzina z miejscowości Czechy ucierpiała w sposób szczególny.
Wiatr zerwał dach z ich domu i mieszkanie w nim stało się niemożliwe.
Chcemy, aby jak najszybciej poszkodowani mogli ponownie zamieszkać w swoim domu.
W związku z tym prosimy, osoby chcące udzielić pomocy
o zgłaszanie się do Ośrodka Opieki Społecznej lub Urzędu Miejskiego.
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 44 (2015 r.)
10
Z życia gminy
„Żołnierze Wyklęci - bohaterowie niezłomni”
1 marca 2015 obchodziliśmy
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.
Nasza gmina już tradycyjnie w tym dniu, dla
uczczenia tych obchodów przy współpracy
z SOKiBP zorganizowała niedokończoną
lekcję historii. Prelekcja
poświęcona była postaci Władysława Gurgacza – jezuity, czynnego
uczestnika podziemia
antykomunistycznego, kapelana Żołnierzy
Wyklętych. Spotkanie
to odbyło się w Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie
Ślaskiej, a poprowadził
je Pan Ireneusz Besser.
W ramach wspomnianego święta rozstrzygnięto także ogólnopolski konkurs pt. :
„Żołnierze Wykleci –
Bohaterowie Niezłomni” organizowanym już
po raz czwarty przez
Stowarzyszenie Odra
– Niemen pod patronatem IPN we Wrocławiu.
Nasze gimnazjum
wysłało sześć prac w
trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i
multimedialnej. Marta Kozieł z klasy 3b,
która wykonała pracę multimedialną pt.:
„Oddziały wyklętych i
ich dowódcy”, za którą
otrzymała wyróżnienie.
Piszemy o tym z satysfakcją, ponieważ we
wskazanej kategorii nie
przyznano pierwszego i
trzeciego miejsca.
Wręczenie nagród
i ogólne podsumowanie konkursu odbyło
się 2.03.2015 w Urzędzie Wojewódzkim we
Wrocławiu. Na ręce
laureatów
gratulacje
złożyli Wojewoda Dolnośląski Pan Tomasz
Smolarz oraz Kurator
Oświaty Pani Beata
Pawłowicz.
O kilka słów poprosiliśmy
laureatkę
rzeczonego konkursu
Martę Kozieł z klasy
3b
Opowiedz, o czym
była twoja praca konkursowa ?
Moja praca konkursowa nosi tytuł: „Oddziały wyklęte i ich dowódcy”. Starałam się w
niej przedstawić oddziały wojskowe wywodzące
się z różnych organizacji
działających w podziemiu, które walczyły najpierw z hitlerowskim
najeźdźcą, a potem nie
pogodziły się z nową
okupacją, która przyszła
wraz z armią radziecką.
Chciałam też przybliżyć
postacie dowódców tych
oddziałów i rejon ich
działań.
Skąd u Ciebie zainteresowanie Żołnierzami Wyklętymi ?
Tematem zainteresowali mnie rodzice. Lubie żywe lekcje historii.
Często jeżdżę na rekonstrukcje historyczne, do
muzeów i na wystawy
dotyczące naszej historii.
Takie
przedstawienie
historii pobudza wyobraźnię i emocje. Pozwala odczuć klimat i
realia przeszłych czasów.
Czy uważasz, że
Żołnierze
Wykleci
> Marta Kozieł z Dolnośląską Kurator Oświaty Panią Beatą Pawłowicz
mogą być autorytetami
dla Twoich rówieśników?
Jak najbardziej. Byli
to w większości młodzi ludzie, którzy mieli
pewne wartości i potrafili je obronić „w sobie, dla
siebie i dla innych” - jak
powiedział św. Jan Pa-
weł II do młodzieży na
Westerplatte. Dla mnie
takim przykładem jest
Inka – Danuta Siedzikówna, która zachowała
się jak trzeba pomimo
swojego młodego wieku.
Dziękujemy
za
udzielony wywiad.
Plenerowa wystawa poświęcona Żołnierzom Wyklętym w Jaworzynie
Burmistrz
Jaworzyny Śląskiej Pan
Grzegorz Grzegorze-
wicz pragnie zaprosić
wszystkich mieszkańców na wystawę ple-
nerową pt. „Żołnierze
Wyklęci – Obrońcy
Kresów Wschodnich”.
Materiały wystawowe
udostępniła fundacja
„Wolność i Demokra-
> źródło www.swiebodzice.pl
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 44 (2015 r.)
cja”. Wystawa będzie
prezentowana na placu
przy Kościele Parafialnym pw. św. Józefa
Oblubieńca NMP, od
8 maja br. przez dwa
tygodnie.
Ekspozycja
będzie w ciekawy sposób
ukazywać sylwetki bohaterów Kresów Rzeczypospolitej, którzy
po II wojnie światowej
czynnie przeciwstawili
się okupacji i totalitaryzmowi sowieckiemu.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy do odwiedzenia i zapoznania się
z tą wystawą i sylwetkami bohaterów.
11
Z życia gminy
Plan już jest
W dniu 19.03.2015
Rada Miejska przyjęła,
jako jedna z pierwszych
w Polsce, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Jaworzyna
Śląska. Plan ten jest
dokumentem określającym zadania z zakresu ochrony środowiska.
Dotyczyć
będzie
działań związanych z
efektywnym gospodarowaniem
zasobami
energetycznymi. Jego
istotą jest poprawa
efektywności energetycznej, większe wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
a także zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń
do powietrza.
Posiadanie
ww.
strategii będzie w przyszłości
niezbędnym
warunkiem uzyskania
wsparcia dla szeregu
inwestycji na terenie
Gminy ze środków finansowych Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego
Programu Operacyj-
nego
Województwa
Dolnośląskiego na lata
2014 – 2020. Burmistrz
Jaworzyny
Śląskiej
Grzegorz Grzegorzewicz podkreślił, że –
tego typu dokumenty
planistyczne czasami
wydają się zbyteczne,
ale w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych
wymóg ich posiadania
często okazuje się niezbędny. Podobnie było
w przypadku Planu
Urządzeniowo – Rolnego, który okazał się
kluczowy dla przeprowadzenia scalenia
gruntów w Milikowicach, czy obecnie realizowanego w Piotrowicach. W przypadku
Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej, zakładam, że będzie to dokument, który pozwoli
ubiegać się o wsparcie,
dla działań chroniących środowisko, na co
w nowej perspektywie
finansowej w dalszym
ciągu
przeznaczane
będą środki unijne.
W Narodowe Święto Konstytucji 3 maja
zapraszamy Państwa na
koncert Adama Łapacza, który odbędzie się
w Kościele Parafialnym
pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP.
Adam Łapacz to
artysta, który swoje artystyczne życie prawie
całkowicie poświecił
promowaniu
twórczości Mistrza – Jacka
Kaczmarskiego. Interpretacje tych, niezwykle przecież trudnych
utworów, poparte są
dużymi umiejętnościami i warsztatem muzycznym. Wykonania,
najczęściej kanoniczne,
nie są jednak pozbawione rysu indywidualizmu i, co szczególne
ważne, pasji.
Adam Łapacz jako
interpretator
pieśni
tują się także: „Siostry
Hybiak” znane między
innymi z występów w
programie „The Voice
Of Poland”, zespół coverowy „Lans Vegas”, a
także „Paulina Lenda
& Kruki”, w którym to
zespole na perkusji gra
jaworzynianin - Mateusz Chochołek.
Organizatorzy
oprócz atrakcji muzycznych zaplanowali
także Turniej Strongman’ów, podczas którego będzie można
podziwiać „w akcji”
między innymi Ireneusza Kurasia oraz Tyberiusza Kowalczyka.
Dla najmłodszych cze-
Kaczmarskiego
zyskał uznanie, poparte
licznymi
zdobytymi
nagrodami, czy uczestnictwem w festiwalach twórczości autora
„Murów”, podczas których występował m.in.
z Przemysławem Gintrowskim czy Jackiem
Kowalskim.
Koncert odbędzie
się po Mszy Świętej o
godzinie 12.00
Pomoc ofiarom przemocy
Mając na uwadze poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców
naszej Gminy, a w szczególności
dzieci, publikujemy listę adresów instytucji, w których można
znaleźć pomoc w sytuacjach
kryzysowych.
Każdy kto czuje potrzebę pomocy może udać się po nią do:
PUNKTU KONSULTACYJNEGO W JAWORZYNIE
ŚLĄSKIEJ
UL. MICKIEWICZA 3, TELEFON: 74 8587 611
W jego ramach można uzyskać
pomoc:
Big Cyc i Mezo na
Dniach Jaworzyny 2015
Dni Jaworzyny odbędą się w tym roku 15
i 16 maja, na terenie
Stadionu Miejskiego
w Jaworzynie Śląskiej.
Gwiazdami tegorocznego święta będą Jacek
Majer, znany pod pseudonimem
artystycznym „Mezo” (koncert
w piątek około godziny
21), oraz jedna z najpopularniejszych ekip
rockowych w Polsce,
której liderem jest powszechnie rozpoznawany „Skiba”. Mowa
tu oczywiście o zespole
„Big Cyc” (koncert w
sobotę także około godziny 21).
Na scenie zaprezen-
Święto Konstytucji 3 maja
– koncert Adama Łapacza
PSYCHOLOGA
Bezpłatnie przyjmuje we wtorki
w godzinach 10.00 – 16.00
(zapisy w Ośrodku Pomocy
Społecznej)
GRUPY WSPARCIA KOBIET
Spotkania odbywają się w każdy
wtorek o godzinie 15.00
TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ
Bezpłatnie przyjmuje w każdy
piątek w godzinach 16.00-19.00
(zapisy w Ośrodku Pomocy
Społecznej)
RADCY PRAWNEGO
Bezpłatnie przyjmuje dwa razy
w miesiącu (piątek)
(zapisy w Ośrodku Pomocy
Społecznej)
Osoby dotknięte przemocą
mogą również zadzwonić na
anonimową infolinię
ZATRZYMAĆ PRZEMOC
Anonimowa bezpłatna infolinia
Komendy Stołecznej Policji
Telefon: 0 800 120 148 – infolinia bezpłatna, dostępna całą
dobę
Informacje dostępne są również
na stronie Urzędu Miejskiego w
zakładce: PROFILAKTYKA.
Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Nazimek zaprasza na
spotkanie wszystkich mieszkańców Gminy, które odbędzie się
w dniu 22 maja 2015 r. o godzinie 17.00, w sali nr 5
Samorządowego Ośrodka Kultury w Jaworzynie Śląskiej.
ka program rozrywkowy „wesoła olimpiada”,
podczas którego najmłodsi będą mogli skorzystać z wielu okazji
do zabawy. Tradycyjnie
odbędą się występy lokalnych artystów. Nie
zabraknie
urządzeń
rozrywkowych
oraz
dobrze zaopatrzonej
gastronomii.
Więcej szczegółów
na temat imprezy na
plakatach informacyjnych oraz na stronie
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 44 (2015 r.)
internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej www.sokibp.pl
oraz Urzędu Miejskiego
www.jaworzyna.net
12
Sport
Ruszyła sportowa rywalizacja
Piłkarze Miejskiego Klubu Sportowego Karolina w ostatni
weekend marca wznowili rozgrywki sezonu
2014/2015. Seniorzy
do tej pory ponieśli
jedną porażkę (4-0 z
Nysą Kłodzko), raz
wygrali (w emocjonującym pojedynku 2-1
z rezerwami Polonii
Świdnica) oraz podzielili się punktami
z rywalem - Piastem
Nowa Ruda, po bramce
Adama Myślińskiego
w ostatniej minucie.
Remis o tyle cenniejszy
ponieważ Piast walczy
w tym sezonie o awans
do IV ligi i jest jednym
z faworytów. Dlatego
strata punktów przez
ten zespół na własnym
boisku jest postrzegana
jako niespodzianka.
Z
drużyn
młodzieżowych najlepiej spisują się młodzicy, którzy w dwóch
spotkaniach zaliczyli komplet punktów.
W pierwszym meczu
wznawiającym
rozgrywki wygrali w
Pszennie z Cukrownikiem 1-5, natomiast
tydzień później na własnym boisku rozgromili Unię Jaroszów 12-0.
Warto podkreślić dobrą
postawę jedynej dziewczyny występującej w
młodzikach – Aleksandry Hajduk, która
w obu meczach trafiła
trzykrotnie do bramki
> Mecz z Polonią Świdnica
rywali.
Sezon na szosie
rozpoczęli również kolarze naszego klubu. W
Dzierżoniowie podczas
kryterium
ulicznego
dobre pozycje zajęli: Judyta Tonder (II
miejsce w kategorii klas
III-IV), Marta Kołodziejska (również II
miejsce w kategorii klas
V-VI) oraz Michał Paluch (V miejsce w kategorii żak). Trudniejsze
zadanie miały nasze
najlepsze zawodniczki
Sara Tonder i Paulina
Pastuszek, które zmieniły kategorię wiekową
z młodziczki na juniorkę młodszą. Dziewczęta pojechały dobrze
zajmując dziewiąte i
dwunaste miejsce. Juniorzy młodsi Jakub
Żuraw, Jakub Bieliński ukończyli wyścig w
czołowej grupie.
Judocy
w
ostatnim czasie uczestniczyli w dwóch imprezach. W Oleśnicy
swoją postawą wyróżnili się: Hanna Sułek,
która zajęła I miejsce
w kategorii dzieci o
rocznikach 2007-08,
Gracjan Jaroszewski
(III miejsce, roczniki
2005-06) oraz Maciej
Zabrzewski (II miejsce, roczniki 2003-04).
Dwa tygodnie później
w II Mistrzostwach
Przyszłej
Gwiazdy
Judo o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica wśród zawodników
o rocznikach 2007-08
I miejsce zajęła Anna
Maria Michalska natomiast Hanna Sułek
II miejsce (w innej
kat. wagowej). Wśród
chłopców wyróżnił się
Maciej Zabrzewski –
III miejsce.
MKS Karolina kontynuuje przygotowania do otwarcia
nowej grupy wiekowej
wśród piłkarzy. Grupa
orlików (roczniki 2005
i młodsi) rozpocznie swoje rozgrywki
na przełomie sierpnia
i września. Treningi
pokazowe w szkołach
podstawowych na terenie Gminy dla młodych
adeptów piłki nożnej
rozpoczną się na przełomie maja i czerwca.
O szczegółach zarząd
klubu będzie informował na swojej stronie
internetowej.
Wydawca:
Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
Rozmaitości Jaworzyńskie - BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA NR 44 (2015 r.)
Nakład: 1500 egzemplarzy
Adres redakcji: ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska
tel. 74 858 41 36
e-mail: [email protected]
DTP: Tomasz Słysz

Podobne dokumenty

Pobierz plik - Jaworzyna Śląska

Pobierz plik - Jaworzyna Śląska laryzator wiedzy z zakresu przyrody i ekologii, Tomasz Samojlik – adiunkt w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik - Jaworzyna Śląska

Pobierz plik - Jaworzyna Śląska Prezesa MKS „Karolina” (boisko przy ul. Jana Pawła II) 15.00-18.00 występy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jaworzyna Śląska (taniec, śpiew) oraz zespołu seniorów ze Związku Emerytów Rencistów i I...

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik - Jaworzyna Śląska

Pobierz plik - Jaworzyna Śląska Już za kilka dni wybory do Sejmu i Senatu. Gdzie i kiedy będziemy mogli zagłosować? Ilu kandydatów znajdziemy na listach? Ile osób możemy skreślić? Lokale wyborcze będą otwarte 9 października od go...

Bardziej szczegółowo