Koło artystyczno-naukowe ,,Stone Age`` Wydział

Transkrypt

Koło artystyczno-naukowe ,,Stone Age`` Wydział
Koło artystyczno-naukowe ,,Stone Age’’
Wydział Rzeźby
Cel Koła
-odkrywaniem znaczenia, symboliki, ducha, materii, zastosowania kamienia
- poszerzenia wiedzy o materiale jakim jest kamień
- poszerzenie znajomości technologii obróbki kamienia
- organizowanie spotkań, wyjazdów naukowych, edukacyjnych
- wyjazdy poznawcze do zakładów pozyskania i obróbki kamienia
- wykłady o materii kamienia
- spotkania z ludźmi powiązanymi z kamieniem
- propagowanie rzeźby w kamieniu
- współorganizowanie plenerów i powiązanych z nimi warsztatów
- organizowanie wystaw
- nawiązanie współpracy z innymi organizacjami o podobnym charakterze na innych
uczelniach w kraju i za granicą
Zrealizowane projekty
- organizowanie spotkań koła, poszerzenia wiedzy o materiale jakim jest kamień, zapoznanie
z literaturą powiązana z kamieniem, dorobkiem artystycznym Pracowni materiałowej rzeźby
w kamieniu, dorobkiem artystycznym rzeźbiarzy pracujących w kamieniu
- poszerzenie znajomości technologii obróbki kamienia
- wyjazd naukowo - poznawczy do kamieniołomów
- wyjścia do muzeum
- uczestnictwo w międzynarodowym sympozjum rzeźbiarskim w granicie: Baltic Stone
Symposium w Finlandii, wykonanie 3 rzeźb sympozjalnych w ekspozycji stałej przed
Uniwersytetem Saima w Imatrze, uczestnictwo w wykładach, zwiedzanie kamieniołomów
granitu, wyjście do galerii sztuki
-uczestnictwo w plenerze rzeźbiarskim w granicie: Gdańsk 2013
-uczestnictwo w plenerze rzeźbiarskim w kamieniu: Orońsko 2013
- wyjazd na targi kamienia: Kamień-Stone Poznań 2013
- tworzenie wirtualnej biblioteki tematycznej
Data założenia 12.01.2013
Do kogo kierowane jest koło?
Koło skierowane jest wszystkich studentów
zainteresowanych rzeźbą, w szczególności
rzeźbą w kamieniu, a także samym kamieniem - poznaniem jego materii i ducha,
wykorzystaniem w sztuce, literaturze, architekturze oraz w innych dziedzinach,
pozyskiwaniem, wydobyciem, obróbką, wykorzystaniem, mineralogią, petrologią.
Spotkania Koła mają charakter otwarty, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Przewodniczący/a Beata Małgorzata Poździk
Data i miejsce spotkań
Piątki, godz. 17.00, Biuro Samorządu Studenckiego ASP, Plac Matejki 13
Kontakt
e-mail : [email protected]
przewodnicząca : [email protected] , tel. 600272602