Przeglądaj numer 03/2014

Transkrypt

Przeglądaj numer 03/2014
ROZMOWA O ZDROWIU:
3
2014
P I S M O I Z B L E K A RS K I CH
22
26
42
3
2014
4
6
do 1.04
8
10
15
11
14
15
18
22
25
MZ 12)
4-5.04
26
28
36
30
32
10-12.04
34
36
41
42
44
46
34
47
48
50
52
56
57
63
65
44
66
3
Ryszard
N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
A K C J A
I N F O R M A C Y J N A
G E D E O N
R I C H T E R
Odpady
B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Pierwszym
W resorcie
Maciej
Hamankiewicz
Prezes
W
-
-
-
-
-
W
-
-
-
-
-
-
-
T
-
-
-
Z
6
-
-
-
-
-
-
-
FOTO: Marta Jakubiak
Katarzyna
-
Obserwacje
Jest taka scena w kultowym „Misiu” Barei: w obskurnym
W
medyczny
nych przez faszerowanych rynsztokowymi epitetami
-
-
-
-
jej mediów do
niezadowolonych
z opieki
zdrowotnej
wicepremier, ów
-
-
-
-
-
-
-
10
K
-
-
Liderzy ochrony zdrowia
-
-
-
podyplomowym
-
-
-
-
-
specjalizacji,
oddziale,
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dostosowane
jednostek,
-
praktyki lekarskie
kliniki, przychodnie)
-
im w stanie
-
-
resowanie jest wpisana jako specjalizacja priorytetowa,
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
w Europie
Nadzieje na bardziej
N
Romuald
Krajewski
-
-
-
-
-
-
-
-
FOTO: Archiwum prywatne
o zdrowiu
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
do jednej
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
wprowadzane
-
-
-
-
-
-
17
Stanowczy
Lucyna
Krysiak
T
Nie było nic.
Siedziby, sprzętów,
jakiejkolwiek
infrastruktury. Nie
było też wzorców,
z których można
było skorzystać.
[...] Okazały dom
jednorodzinny przy
ul. Wojska Polskiego
52 w Kielcach po
zaadaptowaniu stał
się pierwszą siedzibą
świętokrzyskiej
izby. Oznaczało
to koniec tułaczki
i gnieżdżenia się
w wynajmowanych
pokoikach.
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
FOTO: Paweł Barucha
-
Świętokrzyska
Izba Lekarska
zalicza się do
średniej wielkości.
Liczy ponad
4600 członków,
w tym około 1000
stomatologów.
Mówi się, że „siedzi
na województwie”,
co oznacza, że jej
zasięg terytorialny
pokrywa się
z granicami
dawnego
województwa
kieleckiego.
19
-
-
-
-
-
-
W ostatnich latach
Kielce stały się
silnym ośrodkiem
naukowym, o czym
świadczy fakt
istnienia w tym
mieście dwunastu
szkół wyższych.
Niestety, nie ma tu
uczelni medycznej.
-
-
-
-
Terytorium:
Wiceprezesi:
Adres:
Delegatury:
Kontakt:
e-mail:
Strona internetowa:
Prezes:
20
Lekarskiego:
Z Maciejem Hamankiewiczem, prezesem Naczelnej Rady
FOTO: Marta Jakubiak
Ostatnie
cztery lata były
okresem bardzo
wytężonej pracy
– lista naszych
osiągnięć jest
długa, ale równie
długa jest lista
spraw, które
należy załatwić.
Najwięcej z nich
kryje się w aktach
prawnych, które
opiniujemy.
Przez tę kadencję
zaopiniowaliśmy
714 takich
projektów, w tym
119 ustaw i 595
rozporządzeń.
Niejednokrotnie
powtarzamy
kilka tych samych
spraw w różnych
nowelizacjach.
-
-
Panie prezesie, co – pana zdaniem – odpo-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Przecież to właśnie
w izbach wykuwa
się wspólne
stanowisko bardzo
zróżnicowanego
światopoglądowo
środowiska,
które później jest
prezentowane na
zewnątrz
– władzom, mediom
i społeczeństwu.
W ostatnich latach,
w których następuje
tak intensywna
ekonomizacja pracy
lekarza, aktywne
uczestnictwo
w społeczności
zawodowej jest
szczególnie ważne.
Wspólny głos ma
większe szanse
dotrzeć tam, gdzie
chcemy, aby dotarł
i został usłyszany.
-
-
-
23
-
-
-
-
Dyskutujmy między
sobą, czasem
nawet bardzo
ostro, ale w imieniu
środowiska
lekarskiego
powinniśmy
przyjmować
wspólne stanowisko.
Wszystkie decyzje
NRL podejmowane
są w sposób
demokratyczny.
Naszym nadrzędnym
celem jest mówienie
jednym głosem
w imieniu całego
samorządu.
-
-
-
-
-
-
M
-
-
-
-
-
-
-
Już dawno temu
zauważono, że gdy
dążenie do zmiany
rozpala psychikę,
sam ten żar
przyciąga demony,
uśpione kompleksy
czy zewnętrznych
wrogów ducha
– różnego rodzaju
kłopoty.
Robert Bly
-
-
-
-
-
-
25
K
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
-
FOTO: Marta Jakubiak
Światowy Dzień
Zdrowia Jamy
Ustnej to pretekst,
aby jednocześnie
na całym świecie
mówić o tym,
jak ważna jest
dbałość o higienę
jamy ustnej od
najmłodszych
lat, jak ważne
jest zachowanie
własnych,
zdrowych zębów
do późnej starości.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dzieci martwo urodzone
– sytuacja prawna
Kozik
N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
lekarska
Czy na pewno
Józef
Dolanowski
rodzinny
N
-
przeze mnie, dlaczego w USA pacjenci korzy-
-
-
-
-
-
-
w postaci
internistów
i pediatrów,
w podstawowej
opiece zdrowotnej,
-
cy w podstawowej opiece zdrowotnej, ja, ze
-
-
-
-
-
-
-
30
lekarza rodzinnego jako koordynatora proce-
-
stracimy wiele lat
na przekonanie
-
-
w podstawowej
opiece zdrowotnej
-
Rada Europy przeszkadza
Maciej
Krzanowski
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FOTO: Marta Jakubiak
Kariera w mundurze
Lidia
Sulikowska
W
-
-
-
-
34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Premium
-
-
35
FOTO: Marta Jakubiak
Mobilne centrum
szkoleniowe
Marta
Jakubiak
P
-
-
-
-
-
-
-
36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37
www.gazetalekarska.pl
Aktualności
Skarbonka
Społeczność
Ogłoszenia
Papier
Premium
Redakcja
Więcej niż myślisz!
-
-
„Gazecie Lekarskiej Premium” na www.gazetalekarska.pl.
do 14 marca
[email protected]
Premium
Ochrona zdrowia
Co to jest DRG?
Maria
Z
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Korzystałam m.in. z: DiagnosisRelated Groups in Europe. Moving
towards transparency, efficiency
and quality in hospitals. Seria
European Observatory on Health
Systems and Policies 2011 oraz
Opis działania algorytmu JGP
wersja 1.1.2014 http://www.nfz.
gov.pl/new/?katnr=7
43
Indeks
Felieton pisany
FOTO: Photos.com
Joanna
G
-
-
-
44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pracuję dla
pieniędzy – rzecz
to nieco wstydliwa
i niezgodna
z wzorcem
utrwalonym
w narodowej
literaturze. Mam
przeczucie
graniczące
z pewnością, że
nie jestem w tym
odosobniona.
Mój zawód jest
wyjątkowy.
Z dwóch
stron sceny
W czerwcu 1882 r. zaledwie 22-letni Ignacy
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
Z dwóch
stron sceny
Ale jest mi coraz trudniej.
W
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47
S
-
-
-
-
-
FOTO: WikiCommons
-
48
a
Hans Holbein, Portret Erazma z Rotterdamu,
1523, Luwr, Paryż
-
-
do
@
-
-
-
-
dwo
-
Edward
Munch,
„Autoportret
w czasie
choroby oczu”,
1930,
Muzeum
Edwarda
Muncha, Oslo
*3 *1
*2
*4
49
Moja Calineczka
W
(fragmenty)
-
-
-
Stefan
Trzos
-
-
*
-
-
-
*
-
-
Premium
-
*
50
Dotychczas zebrano 21 tys. zł. Pomoc płynie z całej Polski: z Lublina, Wrocławia,
Bakałarzewa, Łodzi, Warszawy, Zbąszynka, Goleniowa, Szczecina, Dębicy
oraz Limanowej. Dzięki zebranym środkom udało się wesprzeć
pierwszego potrzebującego!
Serdecznie dziękujemy za dotychczas udzielone wsparcie. Wciąż jesteśmy
na początku drogi, dlatego nadal prosimy o wsparcie. Przyda się nawet
symboliczne wsparcie, chętnie przyjmiemy także pomoc w innej formie
– promocję naszych działań.
Jeśli los potrzebujących pomocy Koleżanek i Kolegów nie jest Ci obcy,
skontaktuj się z nami: [email protected]
Mariusz Janikowski,
prezes zarządu Fundacji Lekarze Lekarzom
51
Kultura
„Pro Seniore”
Marta
Jakubiak
J
-
ak ocenia Andrzej Surowiecki, prezes fundacji
„Pro Seniore”, to jeden z lepszych bali zorga-
-
FOTO: Marta Jakubiak
ganizuje turnusy rehabilitacyjne dla swoich pod-
-
Gala III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
im. Profesora Andrzeja Szczeklika
„Przychodzi wena
do lekarza”
JURY:
Anna Dymna, Ewa Lipska,
Bronisław Maj, Marek Pawlikowski,
Maria Szczeklik, Adam Zagajewski
FOT*ACEK0OREMBA
3 kwietnia 2014 r., godz. 20.00
Sala Koncertowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
0ARTNER
3PONSORZY
Podczas Gali zostaną ogłoszone wyniki
III edycji konkursu i wręczone nagrody.
Humanistyczne przesłanie jego patrona
– Profesora Andrzeja Szczeklika przekażą aktorzy: Anna Dymna i Jerzy Trela.
Specjalny program muzyczny zaprezentuje Motion Trio, światowego formatu
zespół akordeonowy.
/RGANIZATOR
Kultura
30. Jubileuszowy
Charytatywny Bal lekarzy
18
-
byli
lekarze,
-
Lidia
Sulikowska
profesorowie
FOTO: Joanna Wilga
-
(www.fundacjaedulandia.pl).
W
-
Marta
Jakubiak
handshake”.
-
-
Photographer of the Year
prac
-
53
Ryszard
C
-
-
kraje, sensacyjne wydarzenia, ciekawe relacje
-
-
-
-
-
-
-
List do
redakcji
Lekarz nie brzmi dumnie
P
specjalizacje drugiego stopnia. Moja pensja
-
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 stycznia 2014 roku zmarł w Linzu
Prof. Stanisław Nęcek
członek honorowy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii od 1998 roku
członek Rady Programowej Anestezjologii Intensywnej Terapii
Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia
Członkowie i Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Czekamy
na Wasze
prace!
Ogólnopolski Konkurs Literacki
„Historia Zdrowia i Choroby” trwa!
to
[email protected]
55
Mistrz i Mistrzyni Podkarpacia w Narciarstwie
Alpejskim Lekarzy – Bystre 2014
Krystyna
Cyran
Z
-
-
Premium
-
-
-
FOTO: Barbara Śnieżek
-
Epikryza (40)
polityczna
C
-
-
-
Wanecki
-
-
kolegium
redakcyjnego „GL”
-
-
-
-
-
-
65
196
-
-
-
.
Anna Lella
Naczelna Rada
Lekarska
Joanna
Jerzy