„Śpiewać każdy może…”- warsztaty dla seniorów

Transkrypt

„Śpiewać każdy może…”- warsztaty dla seniorów
MOPS Dębica
„Śpiewać każdy może…”- warsztaty dla seniorów
W ramach programu pod nazwą „Bądź aktywny całe życie” realizowanego przez Parafię pw. Najświętszego serca
Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie w partnerstwie z Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dębicy (finansowanego ze
środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie) 34 osób starszych kobiet, jak i mężczyzn po 60 r.ż. z
terenu powiatu dębickiego uczestniczy w zajęciach muzycznych.
Celem zajęć jest zachęcenie seniorów do aktywnego spędzenia czasu wolnego, wspólnej integracji oraz nauki śpiewu i
gry na instrumentach.
1

Podobne dokumenty