Sterownica PowerBox Sterownik UCS serii 30 Dokumentacja

Komentarze

Transkrypt

Sterownica PowerBox Sterownik UCS serii 30 Dokumentacja
Sterownica PowerBox
Sterownik UCS serii 30
do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Dokumentacja techniczno - ruchowa
Sterownica:
!
PowerBox-NW/1F
PowerBox-N/3F
PowerBox-NW/3F
Sterownica spełnia wymagania norm: PN-EN 60335-1:2004, PN-EN 60439-1:2003, PN-EN
60439-3:2004, PN-EN 50082-1:1999; PN-EN 50081-1:1996
1
Spis treści
1
Sterownica PowerBox ...................................................................................................................... 3
2
Podział sterownic na typy ................................................................................................................. 5
3
Panel RMC20 (element opcjonalny) ................................................................................................ 5
4
Wprowadzenie przewodów do sterownicy z zachowaniem IP ......................................................... 6
5
Okablowanie i zabezpieczenia ......................................................................................................... 8
6
Panel operacyjny regulatora............................................................................................................. 8
6.1 Diody sygnalizacyjne ................................................................................................................ 10
6.2 Klawiatura ................................................................................................................................. 10
7
Opis funkcji regulatora .................................................................................................................... 11
7.1 Włączenie zasilania i uruchomienie układu .............................................................................. 11
7.2 Hasło zabezpieczające oraz poziomy dostępu ........................................................................ 12
7.3 Wprowadzanie aplikacji i konfigurowanie regulatora ................................................................ 12
7.4 Wejścia pomiarowe................................................................................................................... 12
7.5 Wyjścia sterujące ...................................................................................................................... 13
7.6 Zegar czasu rzeczywistego i programy pracy .......................................................................... 14
7.7 Układ przeciwzamrożeniowy .................................................................................................... 19
7.8 Czujniki ograniczające .............................................................................................................. 21
7.9 Czujnik ograniczający wilgotności ............................................................................................ 22
7.10 Sterowanie agregatów chłodniczych ........................................................................................ 22
7.11 Sterowanie wymiennika – układy odzysku ciepła/chłodu ......................................................... 23
7.12 Sterowanie przepustnic ............................................................................................................ 24
7.13 Sterowanie wentylatorów .......................................................................................................... 26
7.14 Sterowanie pomp ...................................................................................................................... 29
7.15 Wstępne grzanie ....................................................................................................................... 30
7.16 Szybki start – szybkie podniesienie wartości zadanej .............................................................. 31
7.17 Włączenie i wyłączenie pętli regulacyjnych – funkcja przewietrzania ...................................... 32
7.18 Free cooling .............................................................................................................................. 33
7.19 Praca termostatyczna (tryb eco) ............................................................................................... 34
7.20 Grzanie elektryczne – wyjścia modulowane ............................................................................. 34
7.21 Kompensacja temperatury zewnętrznej ................................................................................... 34
7.22 Programowalne przekaźniki czasowe ...................................................................................... 36
7.23 Funkcje użytkownika................................................................................................................. 41
7.24 System zdalnego sterowania .................................................................................................... 43
7.25 Alarmy i wyjścia alarmowe........................................................................................................ 44
7.26 Parametry regulacji ................................................................................................................... 45
7.27 Pozostałe parametry ................................................................................................................. 47
8
Organizacja menu regulatora ......................................................................................................... 47
2
1 Sterownica PowerBox
Zastosowanie
Typoszereg
Sterownica PowerBox dedykowana jest do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z lub
bez odzysku ciepła. Sterownik zamontowany w sterownicy posiada wyświetlacz oraz
klawiaturę membranową. Panel sterujący RMC20 z wyświetlaczem graficznym jest
elementem opcjonalnym.
PowerBox
PowerBox /M
PowerBox /IN-M
- sterownica standardowa
- sterownica w obudowie metalowej
- sterownica w obudowie metalowej, falowniki w sterownicy
Funkcje
• Regulacja temperatury
grzanie pierwotne i wtórne (zarówno nagrzewnicy wodne jak i elektryczne)
sterowanie chłodnicą wodną i agregatem chłodniczym
kaskadowa regulacja temperatury pomieszczenia/nawiew z ograniczeniem
min./max.
funkcja wstępnego grzania
funkcja szybkiego grzania
funkcja „FREE COOLING”
• Regulacja wilgotności (nawilżanie i osuszanie)
kaskadowa regulacja wilgotności z ograniczeniem min./max.
• Drugi regulator pomocniczy z dwoma pętlami regulacji (np. do regulacji ciśnienia itp.)
• Sterowanie wentylatorami
sterowanie jednym wentylatorem jednobiegowym
sterowanie wentylatorów dwubiegowych lub rozruch gwiazda-trójkąt
sterowanie wentylatorów nawiewnych i wyciągowych
sterowanie falownikami
• Sterowanie urządzeniami odzysku ciepła (wymiennikami, przepustnicami)
• Odzysk chłodu
• Sterowanie pracą pomp
• Alarm awarii pomp
• Aktywne zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnic
• Zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem
• Zabezpieczenie wymiennika krzyżowego , obrotowego i glikolowego przed zalodzeniem
• Alarm presostatów wentylatorów
• Alarm filtrów
• Kompensacja temperatury zewnętrznej
• Zegar czasu rzeczywistego z tygodniowym harmonogramem pracy
• Programy pracy wywołane zdarzeniami
• Możliwość wprowadzania własnej aplikacji
• Zabezpieczenie wprowadzonych nastaw za pomocą hasła – wielopoziomowy dostęp
• Zabezpieczenie danych przed utratą w przypadku zaniku zasilania
Parametry
komunikacji
• Protokół MODBUS tryb „ASCII” lub „RTU”
• Możliwość wpięcia do systemu BMS
Parametry
obudowy
• Stopień ochrony IP 65
• Klasa izolacji II
• Obudowa wykonana z poliwęglanu, samogasnąca i odporna na ciepło i ogień do 960° C
• Materiał o niskiej zawartości halogenu
• Stabilność wymiarowa w stałych warunkach pracy od -25 ° C do +115 ° C
• Odporna na wstrząsy 20 dżuli (IK 10 poziom)
• Wysoka odporność na działanie promieni UV
• Możliwość instalacji w środowiskach o dużym ryzyku na wypadek pożaru
• System płyt dławnicowych o stopniu ochrony IP65 - możliwość zmiany góry z dołem
• Wymiary: 380x370x140 (Szer. x Wys. x Gł.)
3
Aplikacje
sterujące
Opcjonalne
panele i
zadajniki
Sterownice serii PowerBox nie mają praktycznie ograniczeń związanych z aplikacjami
sterującymi centralami wentylacyjnymi.
Prosty nastawnik temperatury
Panel sterujący z wyświetlaczem LED
Panel sterujący z wyświetlaczem
graficznym
Dane
sterownicy
Zasoby
sterownika
• Zasilanie: 3x400 VAC lub 1x230 VAC (100A)
• Moc wentylatora nawiewu: do 15 kW
• Moc wentylatora wywiewu: do 15 kW
• Moc pompy wody: do 1,5 kW
• Aparatura modułowa i obudowa firmy ABB
• Możliwość sterowania wentylatorami zespolonymi (np. dwa went. nawiewu itp.)
• Możliwość sterowania dodatkowymi wentylatorami zainstalowanymi na obiekcie
Ilość wejść
- Rezystancyjne PT1000
- Analogowe 0-10V
- Cyfrowe
Ilość wyjść
- Analogowe 0-10V
- Przekaźnikowe
- Cyfrowe (Triak)
- Modulowane PWM
Szeregowe łącze RS485
Programowalne przekaźniki czasowe
Napięcie zasilania:
Pobór mocy:
Normy
UCS32
12
5
2
5
11
4
2
3
2
2
1
UCS34
16
5
3
8
16
6
2
6
2
2
3
24VAC  10%, 50/60Hz
5VA (wyjścia P1 i P2, nieobciążone)
Sterownica spełnia wymagania norm: PN-EN 60335-1:2004, PN-EN 60439-1:2003, PN-EN
60439-3:2004, PN-EN 50082-1:1999; PN-EN 50081-1:1996
4
2 Podział sterownic na typy
PowerBoxNW/1F
Zasilanie sterownicy: 1x230 VAC
Zasilanie wentylatora nawiewu: 3x230 VAC
Zasilanie wentylatora wywiewu: 3x230 VAC
Wentylatory zasilane przez przemienniki częstotliwości 1-fazowe.
PowerBox-N/3F
Zasilanie sterownicy: 3x400 VAC
Zasilanie wentylatora nawiewu: 3x400 VAC
Wentylator nawiewu zasilany przez przemienniki częstotliwości 3-fazowe.
PowerBoxNW/3F
Zasilanie sterownicy: 3x400 VAC
Zasilanie wentylatora nawiewu: 3x230 VAC lub 3x400 VAC
Zasilanie wentylatora wywiewu: 3x230 VAC lub 3x400 VAC
Wentylatory zasilane przez przemienniki częstotliwości 1lub 3-fazowe
Zabezpieczenia
przemienników
częstotliwości
1F1M – zabezpieczenie przemiennika częstotliwości wentylatora nawiewu
2F1M– zabezpieczenie przemiennika częstotliwości wentylatora wywiewu
Zabezpieczenia realizowane są przez wyłączniki nadmiarowo prądowe lub przez
gniazda bezpiecznikowe z wkładkami bezpiecznikowymi. Dobór zabezpieczeń
zgodny jest z DTR zastosowanych przemienników częstotliwości.
3 Panel RMC20 (element opcjonalny)
Zastosowanie
Panel sterujący RMC20 jest panelem wyposażonym w wyświetlacz graficzny oraz
klawiaturę membranową. Wykorzystywany jest w układach sterowania wentylacji
mechanicznej, jako zaawansowany zadajnik pomieszczeniowy.
Funkcje
• Zmiana wybranych parametrów:
- temperatura zadana
- obroty wentylatora (płynne, wybór biegu)
- min. , max. temperatura nawiewu
- blokada procesu grzania od temp. zewnętrznej
- blokada procesu chłodzenia od temp. zewnętrznej
- temp. zabezpieczenia odzysku
- korekcja odczytu z czujników temperatury
• Odczyt temperatur z wszystkich czujników
• Sygnalizacja alarmów tekstowym komunikatem
• Kasowanie alarmów
• Konfiguracja tygodniowego harmonogramu pracy
• Ustawianie zegara
Parametry
komunikacji
• Protokół MODBUS tryb „ASCII”
• Prędkość transmisji: 9600 bitów/sekundę
• Ilość bitów: 8
• Ilość bitów stopu: 1
• Parzystość: brak
5
Wejścia/Wyjścia
Nr
1
2
3
4
5
6
Typ
Zasilanie(-)
Zasilanie(+)
Nie wykorzystany
M
A
B
Opis
G0: Masa zasilania
G: +24V AC
Masa układu
Interfejs szeregowy RS485
Uwaga
Przy podłączeniu panelu do regulatora, należy uważać by nie zamienić masę
G0 z fazą G w jednym z urządzeń.
Odwrócenie tych przewodów w jednym z urządzeń doprowadzi do zwarcia
między G a G0 przez wyjście RS485 i do jego uszkodzenia.
Zasilanie 24 V AC należy podłączyć jak poniżej:
- Masa G0 należy podłączyć do zacisku nr 1
- Faza G należy podłączyć do zacisku nr 2
4 Wprowadzenie przewodów do sterownicy z zachowaniem IP
średnica
przewodu 516 mm
Do wykonania otworu należy
wykorzystać wkrętak. Następnie
w przygotowany otwór
wprowadzić przewód.
średnica
przewodu 1720 mm
Do wykonania otworu należy
wykorzystać wkrętak wbijając go
w pokazane na rysunku miejsca.
Następnie przy pomocy noża lub
nożyczek należy wykonać
nacięcie pomiędzy otworami
zgodnie z rysunkiem..
6
średnica
przewodu 2124 mm
Do wykonania otworu należy
wykorzystać wkrętak wbijając go
w pokazane na rysunku miejsca.
Następnie przy pomocy noża lub
nożyczek należy wykonać
nacięcie pomiędzy otworami
zgodnie z rysunkiem..
średnica
przewodu 2535 mm
Do wykonania otworu należy
wykorzystać wkrętak wbijając go
w pokazane na rysunku miejsca.
Następnie przy pomocy noża lub
nożyczek należy wykonać
nacięcie pomiędzy otworami
zgodnie z rysunkiem..
Płyta dławnicowa jest
wysuwana i może być
zamontowana na dole lub
na górze sterownicy.
Możliwość zmiany miejsca
montażu płyty
dławnicowej, znacznie
ułatwia wprowadzenie
przewodów do sterownicy.
7
5 Okablowanie i zabezpieczenia
Zabezp.
przemiennika
[kW ]
0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
15
0,37
0,75
1,5
2,2
Gg6/3
Gg6/3
Gg10/3
Gg10/3
Gg20/3
Gg20/3
Gg32/3
Gg32/3
S193 B40
Gg10/1
Gg20/1
Gg32/1
Gg32/1
50Hz
3x400V
Moc silnika
przemiennika
Hz
1x230V50
Tabela A
Przewody zasilające przemiennik, silnik i sterownicę
Przewód
zasilający
przemiennik
Przewód
ekranowany
zasilający
silnik
Przewód
zasilający
sterownicę
nawiew
Przewód
zasilający
sterownicę
nawiew -wywiew
[mm2]
4x1,5
4x1,5
4x1,5
4x1,5
4x2,5
4x2,5
4x2,5
4x4
4x6
3x1,5
3x1,5
3x2,5
3x2,5
[mm2]
4x1,5
4x1,5
4x1,5
4x1,5
4x2,5
4x2,5
4x2,5
4x4
4x6
4x1,5
4x1,5
4x2,5
4x2,5
[mm2]
5x4
5x4
5x4
5x4
5x4
5x4
5x6
5x6
5x10
5x2,5
5x2,5
5x4
5x4
[mm2]
tabela B
Tabela B
Przewód zasilający sterownicę centrali nawiewno-wywiewnej w zależności od mocy silników
Moc
silnika
[kW]
0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
15
0,4
0,75
1,5
2,2
3x4
3x4 3x4
3x4 3x4 3x4
3x6 3x6 3x6
3x6
5x6 5x6 5x6
5x6
5x6 5x6 5x6 5x10
5x10 5x10 5x10 5x10
5x10 5x10 5x10 5x10
5x16 5x16 5x16 5x16
4
5x6
5x10
5x10
5x10
5x16
5,5
7,5
11
15
5x10
5x10 5x10
5x16 5x16 5x16
5x16 5x16 5x25 5x25
6 Panel operacyjny regulatora
Panel komunikacyjno – operatorski regulatora
Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny
wyświetlacz z podświetlaniem
2x16 znaków
Diody
sygnalizacyjne
Klawiatura
UCS 34
RET
UCS
UNI CONTROL SYSTEM
START
STOP
ENT
8
Wyświetlacz podczas pracy układu
Numer pętli regulacyjnej:
1. Pętla regulacji temperatury
2. Drugi regulator
3. Pętla regulacji wilgotności
Aby przełączyć na kolejną pętlę naciśnij
Czujnik wiodący pętli regulacyjnej
Wartość mierzona
(1) B1=20.0 C
SET= 22.0 C[FS]
Wartość zadana:
Wartość zadana jest początkowo odczytywana z
wykonywanego programu (PRO-1, PRO-2, lub
programu czasowego PRO-C).
Może być zmodyfikowana bezpośrednio przez
przyciski
i
. Zmiana wartości zadanej
może być dokonana od 10.0 punktów poniżej do 10.0
punktów powyżej początkowej wartości.
Początkowa wartość zadana może być zmieniona
tylko wewnątrz programów.
W przypadku wykorzystania nastawnika ustawianie
wartości zadanej z klawiatury jest niemożliwe.
O
O
Wyświetlacz podczas wystąpienie alarmu
Podczas szybkiego startu pojawia się symbol [FS] z
migającym napisem FS.
Jeżeli funkcja FREE COOLING jest włączona w bieżącym
programie, pojawia się symbol [FC], a podczas pracy
FREE COOLING napis FC miga.
Migający numer alarmu:
Zobacz listę alarmów
(1) B1= 20.0 C
1:FREEZEALARM
O
Wyświetlany komunikat
Podgląd alarmów
Przykładowy podgląd alarmów gdzie A1 jest włączony:
A1 A2 A3 A4
Lista alarmów:
A1- Alarm przeciwzamarzaniowy nagrzewnic
A2- Alarm silnika (termik)
A3- Brak sprężu wentylatora nawiewu
A4- Brak sprężu wentylatora wyciągu
A5- Alarm przeciwpożarowy
A6- Wysoka temperatura
A7- Alarm wymiennika
A8- Alarm przeciwzamarzaniowy agregatu
A9- Awaria pomp
A10- Zabrudzenie filtrów
podgląd alarmów z poziomu głównego trybu wyświetlacza.
przejście do kolejnej listy alarmów
powrót do głównego trybu wyświetlacza
.
9
Podgląd wejść
przełączenie na podgląd wejść z poziomu głównego trybu wyświetlacza
przejście do listy wejść
powrót do głównego trybu wyświetlacza
.
Podgląd wyjść
przełączenie na podgląd wyjść z poziomu głównego trybu wyświetlacza
x2
przejście do listy wyjść
powrót do głównego trybu wyświetlacza
6.1
Diody sygnalizacyjne
Cztery kolorowe diody na przednim panelu sygnalizują pracę wentylatorów, nagrzewnic, układów
chłodzących oraz filtrów. Diody te są 2-kolorowe i zapalają się na zielono w przypadku poprawnej
pracy odpowiedniego urządzenia. Natomiast w przypadku niewłaściwej pracy zapalają się na
czerwono. Diody sygnalizacyjne i wyświetlacz umożliwiają łatwy i wygodny odczyt informacji z
regulatora
Diody
Znaczenie
Praca układu i
wentylatorów
Grzanie
Chłodzenie
Filtry i pompy
6.2
Czerwony kolor
Brak sprężu wentylatora nawiewu
Brak sprężu wentylatora wyciągu
Alarm silnika (termik)
Alarm przeciwpożarowy
Alarm przeciwzamarzaniowy nagrzewnic
Wysoka temperatura
Alarm agregatu
Zabrudzenie filtrów
Awaria pomp
Zielony kolor
Poprawna praca
Klawiatura
Klawiatura składa się z ośmiu przycisków, które służą do ustawiania i odczytu parametrów. Wszystkie
funkcje oraz zasoby można zaprogramować bezpośrednio z poziomu klawiatury. Niepotrzebne jest
dodatkowe oprogramowanie ani urządzenie zewnętrzne.
Przycisk Menu: służy do wywołania systemu menu. Po naciśnięciu przycisku Menu
pojawia się sekcja PRO-C (program tygodniowy).
Przejście do kolejnej pozycji podczas nawigacji w systemie Menu regulatora
Zmniejszenie wartości podczas ustawiania parametrów w systemie Menu
Zmniejszenie bieżącej wartości zadanej w trybie bezpośrednim
Przejście do kolejnej pozycji podczas podglądu wejść, wyjść lub alarmów
Cofnięcie o jedną pozycję podczas nawigacji w systemie Menu regulatora
Zwiększenie wartości podczas ustawiania parametrów w systemie Menu
Zwiększenie bieżącej wartości zadanej w trybie bezpośrednim
Cofnięcie o jedną pozycję podczas podglądu wejść, wyjść lub alarmów
Przesunięcie kursora do następnej pozycji podczas ustawienie parametrów, lub
10
przełączenie na podgląd wejścia/wyjścia w głównym trybie wyświetlania (tryb
wyświetlacza po włączeniu zasilania).
Cofnięcie kursora o jedną pozycję podczas ustawiania parametrów, lub przełączenie
na podgląd alarmów w głównym trybie wyświetlania (tryb wyświetlacza po włączeniu
zasilania).
Wybór pozycji w systemie menu podczas nawigacji lub potwierdzenie dokonanych
zmian podczas ustawiania parametrów.
Powrót do głównego trybu wyświetlania (wyjście z trybu programowania)
Cofnięcie o jeden poziom wyżej w menu
Anulowanie zmian jeszcze niepotwierdzonych przyciskiem
Włączenie lub wyłączenie układu
7 Opis funkcji regulatora
Regulatory wyposażone są w szereg funkcji takich jak: zabezpieczenie przed zamarzaniem,
sterowanie urządzeniami odzysku ciepła (wymiennik krzyżowy, wymiennik obrotowy czy glikolowy
układ odzysku ciepła), funkcje ograniczające i wiele innych.
Regulatory dostosowane są do sterowania zarówno nagrzewnic wodnych jak i elektrycznych. Jest to
bardzo nowoczesne i wygodne urządzenie, mogące pracować w różnych konfiguracjach systemów
HVAC. Zawierają między innymi: program tygodniowy, możliwość połączenia wyjść w sposób
sekwencyjny, zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych, wybór języka dla komunikatów tekstowych i
wiele innych funkcji.
7.1
Włączenie zasilania i uruchomienie układu
Po włączeniu zasilania, regulator przez kilka sekund odczytuje parametry konfiguracyjne i dokonuje
analizy tych parametrów. Jeżeli regulator nie był skonfigurowany to wyświetla komunikat o błędzie z
numerem 0 (brak konfiguracji parametrów). Jeżeli natomiast regulator był skonfigurowany, to zaczyna
pracę zgodnie z ustawioną konfiguracją.
Włączanie zasilania: parametr START
Parametr START określa, czy po włączeniu zasilania układ ma natychmiast przejść w stan pracy, czy
w stan oczekiwania. Są dwie możliwości:
- START = AUTO (wartość domyślna):
Regulator natychmiast uruchamia układ po włączeniu zasilania, jeżeli wejście zdalnego
sterowania RCON nie jest zdefiniowane. Jeżeli natomiast parametr RCON jest zdefiniowany, to
układ zostanie włączony dopiero po podawaniu sygnału na wejściu RCON lub uruchamianiu
przyciskiem
.
- START = MAN:
Regulator przywraca poprzedni stan sprzed zaniku zasilania, jeżeli wejście zdalnego sterowania
RCON nie jest zdefiniowane, tzn.:
a) Jeżeli układ przed zanikiem zasilania był w stanie pracy to regulator go przywróci do stanu
pracy.
b) Jeżeli układ był wyłączony przyciskiem
to pozostaje w stanie oczekiwania do momentu
kiedy operator poda polecenie startu tym przyciskiem.
Jeżeli natomiast parametr RCON jest zdefiniowany, to układ zostanie włączony dopiero po podawaniu
sygnału na wejściu RCON lub uruchamianiu przyciskiem
.
Uwaga: Jeżeli parametr RCON jest zdefiniowany, to niezależnie od ustawienia parametru START
układ po włączeniu zasilania zostanie uruchomiony dopiero po poleceniu od operatora.
11
Włączanie i wyłączanie układu
Aby włączyć układ należy naciskać przycisk
a następnie naciskać
i przytrzymać przez
ok. 3 sekundy aż układ ruszy.
Aby wyłączyć układ należy naciskać przycisk
a następnie naciskać
. Jeżeli zwłoka
czasowa przy wyłączeniu wentylatorów została zaprogramowana to wentylatory będą pracować
jeszcze przez czas określony parametrem STOP.
7.2
Hasło zabezpieczające oraz poziomy dostępu
Parametry regulatora są zabezpieczone hasłem i istnieją 4 poziomy dostępu, które są określone
parametrem LOC (domyślnie ustawiony na 1):
0: wszystkie parametry są widoczne i można na nich dokonać zmian bez hasła.
1: wszystkie parametry są widoczne, ale tylko część z nich może być zmieniona bez hasła.
Parametry, które można zmienić bez hasła to parametry podstawowe, do których zaliczają się:
wartość zadana temperatury SV1, wartości zadane SV2, SV3, wilgotność SVH, oraz dzień
tygodnia (DAY) i czas (H:M) zegara czasu rzeczywistego.
2: na regulatorze wyświetlane są tylko parametry podstawowe (patrz uwaga dla LOC=1), a
zmiana ich wartości nie wymaga podawania hasła.
3: na regulatorze wyświetlane są tylko parametry podstawowe (patrz uwaga dla LOC=1),
a zmiana ich wartości możliwa jest wyłącznie po podaniu hasła.
Wprowadzanie hasła
W celu wprowadzenia hasła należy nacisnąć przycisk
a następnie przejść do parametru LOC
przyciskiem
. Po naciśnięciu przycisku
regulator żąda wprowadzenia hasła. Po
wprowadzeniu hasła dostęp do wszystkich parametrów będzie możliwy dopóki nie wychodzi się
całkowicie z systemu MENU.
Zmiana hasła: parametr CODE
Regulator dostarczony przez producenta posiada początkowe hasło 0000. Użytkownik powinien
jednak ze względów bezpieczeństwa zmienić to hasło na swoje własne. Wystarczy za pomocą
obecnego hasła wejść do elementu menu CODE i tam wprowadzić nowe hasło. Po zatwierdzeniu
nowego, stare zostaje usunięte i przestaje obowiązywać.
7.3
Wprowadzanie aplikacji i konfigurowanie regulatora
Dostarczony regulator jest skonfigurowany do pracy z określoną centralą w powiązaniu ze schematem
elektrycznym sterownicy. Próba zmiany konfiguracji skutkuje każdorazowo skasowaniem bieżącej
konfiguracji. Zmianę konfiguracji należy konsultować z producentem sterownicy, gdyż samowolna
zmiana może doprowadzić do utraty gwarancji.
7.4
Wejścia pomiarowe
Regulatory posiadają wejścia rezystancyjne współpracujące z czujnikami typu PT1000, wejścia
napięciowe 0-10V oraz wejścia cyfrowe.
Lista parametrów wejść pomiarowych
Sekcja
B1…B5
X1..X3,E1..E8
LR
INP
X1...X3
HR
Nazwa
OFS
ACT
Lri
LRV
Hri
HRV
Domyślna wartość
0.0C
HI
00
00.0
100
100.0
Zakres
0.09.9
LO/HI
0090%
-99.999.9
10100%
001.0999.9
Opis
Przesunięcie
Stan aktywny
Dolny zakres sygnału wejściowego
Dolny zakres wartości wyświetlanych
Górny zakres sygnału wejściowego
Górny zakres wartości wyświetlanych
Przesunięcie charakterystyki wejściowej w dół
Parametr OFS (przesunięcie) służy do obniżania wartości pomiaru wejścia rezystancyjnego B. Jeżeli
12
czujnik pomiarowy PT1000 będzie bardzo oddalony od regulatora a obwód pomiarowy nie będzie
zawierał przewodu kompensacyjnego, to rezystancja przewodu pomiarowego może wprowadzić błąd
w pomiarze polegający na tym że cała charakterystyka jest przesunięta w górę o stałą wartość. Ten
problem może być rozwiązany odejmując od wyniku pomiaru wartość tego przesunięcia, tzn. wartość
parametru OFS.
Zakres sygnału wejściowego: Lri, Hri
Dla wejść analogowych X można zdefiniować zakres sygnału wejściowego od 0 do 10V. Parametr Lri
określa dolny zakres tego sygnału, a Hri oznacza górny zakres, wyrażony w % maksymalnego
zakresu 10V. Na przykład, jeżeli sygnał wejściowy mieści się w zakresie 2÷8V, to Lri = 20, a Hri = 80.
Zakres mierzonej wartości
Zakres wartości wyświetlanych: LRV, HRV
Dla wejść analogowych X oprócz zakresu sygnału wejściowego, należy zdefiniować zakres wartości
odpowiadających sygnałowi wejściowemu. LRV jest dolnym zakresem, a HRV górnym. Dla tego
samego przykładu z poprzedniego punktu, jeżeli np. dolnemu zakresowi 2V odpowiada wartość 0.0, a
górnemu zakresowi 8V wartość 100.0, należy ustawiać LRV = 0.0, a HRV = 100.0.
Poniższy rysunek przedstawia omawiane parametry związane z sygnałami wejściowymi.
max
HRV (50oC)
LRV (10oC)
7.5
max (10V)
Zakres napięcia pomiarowego
HRi (8V)
LRi (2V)
min (0V)
min
Wyjścia sterujące
Do wyjść sterujących można zaliczyć wyjścia przekaźnikowe (opisane jako Q), wyjścia triakowe
(opisane jako DO) wyjścia modulowane (opisane jako P) oraz wyjścia napięciowe 0-10V (opisane jako
Y). Dla każdego wyjścia z osobna można określić zarówno zakresy sygnałów jak i kierunek działania.
Lista parametrów wyjść sterujących
Sekcja
OUT
Nazwa
LR
HR
RA
Domyślna wartość
00.0
100.0
BEZPOSR
Zakres
00.099.9
001.0101.0
BEZPOSR/ODWROC.
PE
000 (NIE)
0-100%, NIE,TAK
STB
0
0-100%
Opis
Dolny zakres sygnału wyjściowego
Górny zakres sygnału wyjściowego
Kierunek działania
Stan wyjścia podczas okresowego
uruchamiania pomp i zaworów
Stan wyjścia podczas włączania pomp
przez niską temperaturę zewnętrzną
Zakres sygnału wyjściowego: LR, HR
Parametry LR i HR w zależności od rodzaju wyjść mają różne znaczenia:
13
-
Dla wyjść analogowych Y:
Określają zakres sygnału wyjściowego w % od maksymalnego zakresu 10V. LR określa dolny zakres,
a HR górny zakres. Na przykład dla sterowania siłownikiem, który przejmuje sygnał w zakresie 3÷10V
należy ustawiać LR = 30.0, a HR = 100.0.
- Dla wyjść modulowanych P:
Wyjścia modulowane P są cyklicznie sterowane z okresem określonym parametrem CYCL.
LR określa minimalną szerokość (czas trwania) impulsu, HR maksymalną szerokość, wyrażoną w
% okresu trwania cyklu. W praktyce oznacza to, że jeżeli wyjście P służy np. do sterowania
nagrzewnic elektrycznych, można ograniczyć wykorzystywaną moc średnią parametrem HR.
Jeżeli ustawimy np. HR = 80.0, to nagrzewnica będzie wykorzystywana w 80% swojej mocy.
Tak samo parametrem LR można ustawić dolny zakres wykorzystywanej mocy.
- Dla wyjść cyfrowych występują dwa przypadki:
a)
W przypadku, gdy dwa wyjścia cyfrowych są połączone ze sobą dla sterowania siłownika
trzypunktowego, parametr HR wyjścia oznaczonego Qx określa maksymalny czas otwierania
zaworu w sekundach, natomiast LR określa minimalną pozycję zaworu wyrażoną
w sekundach. Jeżeli np. siłownik ma czas otwarcia 5 min, to należy ustawić, HR = 300.0.
Jeżeli dla tego siłownika podajemy LR = 60.0, oznacza to, że regulator nigdy nie zamyka
zaworu do końca podczas sterowania, lecz przy pozycji minimalnej będzie on w 20% otwarty.
b)
W ramach sekwencji sterownia mamy połączony w kaskadzie wyjście cyfrowe z wyjściem
Y lub P z liniowym rodzajem działania np. Y1+Q1. Wówczas HR określa przy ilu procentach
sygnału wiodącego (w tym przekładzie Y1) wyjście cyfrowe ma zostać włączony, a LR określa
przy ilu procentach ma być wyłączony.
Przykład: SQ1+ = Y1+Q1 - sterowanie siłownikiem zaworu i załączaniem pompy nagrzewnicy
Kierunek sygnału: RA
RA określa czy sygnał sterujący ma mieć działanie bezpośrednie czy działanie odwrotne:
- Dla wyjść Y:
RA = BEZPOSR: Kierunek rosnący sygnału od 0 do 10V, inaczej mówiąc „+” na siłowniku
odpowiada „Y” na regulatorze, a „-„ (lub masa) na siłowniku odpowiada „M” na regulatorze.
RA = ODWROTNE: Kierunek malejący sygnału od 10V do 0.
- Dla wyjść modulowanych P:
RA = BEZPOSR: Stan aktywny na wyjściu P oznacza przepływ prądu z wyjścia opisanego jako „+”
do wyjścia opisanego jako „-„.
RA = ODWROCONE: Stan aktywny na wyjściu P oznacza brak przepływu prądu.
- Dla wyjść cyfrowych:
RA = BEZPOSR: Dla pojedynczych wyjść cyfrowych oznacza to, że włączanie wyjścia jest
równoważne zwieraniu styków, a wyłączanie rozwarciu styków. Dla par zespolonych wyjść
cyfrowych (np. Qx:Lx), kierunek dodatni (+) stanowi włączanie wyjścia Qx i wyłączanie wyjścia Lx,
natomiast kierunek ujemny działa na odwrót.
RA = ODWROCONE: Dla pojedynczych wyjść cyfrowych włączanie wyjścia jest równoważne
rozwieraniu styków, a rozłączanie zwieraniu styków. Dla par zespolonych wyjść cyfrowych
(np. Qx:Lx), kierunek dodatni (+) stanowi wyłączanie wyjścia Qx i włączanie wyjścia Lx,
natomiast kierunek ujemny działa na odwrót.
7.6
Zegar czasu rzeczywistego i programy pracy
Zegar czasu rzeczywistego z tygodniowym harmonogramem pracy
Regulatory serii UCS mają wbudowany zegar czasu rzeczywistego z tygodniowym harmonogramem
pracy. Na każdy dzień można zdefiniować do trzech programów czasowych, które są sterowane przez
zegar w trybie automatycznym (AUTO) oraz dodatkowo jeden program dla pracy w trybie ręcznym
(MAN). Program czasowy (lub strefa czasowa) jest określony przez godzinę startu i godzinę
zatrzymania. W ramach każdego programu są ustalone wartości zadane temperatury, wilgotności oraz
włączenie kompensacji temperatury zewnętrznej itp.
W celu ułatwienia ustawiania programu tygodniowego, wprowadzono 3 programy czasowe oraz jeden
program dla trybu pracy ręcznej, które są wspólne dla wszystkich dni tygodnia. Każde ustawienie
dokonane w ramach tych programów przekopiowane jest do analogicznych programów dla wszystkich
dni tygodnia, dzięki czemu nie trzeba osobno programować identyczne ustawień w różnych dnia
tygodnia.
14
Lista parametrów programów czasowych i zegara czasu rzeczywistego:
Sekcja
ZON1,
ZON2,
ZON3,
ZMAN
SV1
SV2
SV3
SVH
TERMO
FCOOL
COR
Domyślna
wartość
022.0C
022.0
022.0
50.0%
OFF
OFF
000
CPEN
OFF
ON, OFF
SPD1
SPD2
SPD3
SPD4
50%
100%
100%
100%
GEAR
Wejście IGEAR
lub
BIEG 1
20 ÷ 100%
20 ÷ 100%
20 ÷ 100%
20 ÷ 100%
Wejście IGEAR,
BIEG 1,
BIEG 2,
BIEG 3,
BIEG 4
FCOEF
1.0
0.1÷2.00
REG1
OFF
OFF,
GRZANIE,
CHLODZ.,
G/C
REG2
OFF
OFF,
R2+,
R2-,
R2+/R2-
REG3
OFF
OFF,
R3+,
R3-,
R3+/R3-
OFF
OFF,
NAWILZ.,
ODWILZ.,
NAW/ODW
EX-DA
OFF
OFF,
WYM,
PRZEP.,
WYM/PRZ
DAMPD
OFF
OFF, ON
FANDI
OFF
OFF,
NAWIEW,
WYCIAG
REMDI
OFF
OFF, ON
H1OFS
0%
0  100%
Nazwa
REGH
Zakres
Opis
-20.050.0C
-99.9999.9
-99.9999.9
00.099.9%
OFF, 050.0C
OFF, ON
-1010C
Wartość zadana dla głównego regulatora
Wartość zadana dla drugiego regulatora
Wartość zadana dla trzeciego regulatora
Wartość zadana wilgotności
Włączenie lub wyłączenie funkcji „TERMO”
Włączenie/wyłączenie funkcji „FREECOOLING”
Wartość korekty charakterystyki zewnętrznej
Włączenie lub wyłączenie kompensacji charakterystyki
zewnętrznej
Prędkość wentylatorów dla pierwszego biegu
Prędkość wentylatorów dla drugiego biegu
Prędkość wentylatorów dla trzeciego biegu
Prędkość wentylatorów dla czwartego biegu
Wybór biegu wentylatora
Stosunek prędkości wentylatora FCO2 do wentylatora FCO1.
FCO2 = FCO1 x FCOEF
Wyłączenie procesów grzania/chłodzenia.
- OFF: nie ma wyłączenia procesów
- GRZANIE: wyłączenie grzania
- CHŁODZ.: wyłączenie chłodzenia
- G/C: wyłączenie grzania i chłodzenia
Wyłączenie procesów.
- OFF: nie ma wyłączenia procesów
- R2+: wyłączenie dodatniej pętli regulacyjnej
- R2-: wyłączenie ujemnej pętli regulacyjnej
- R2+/R2-: wyłączenie obu pętli
Wyłączenie procesów.
- OFF: nie ma wyłączenia procesów
- R3+: wyłączenie dodatniej pętli regulacyjnej
- R3-: wyłączenie ujemnej pętli regulacyjnej
- R3+/R3-: wyłączenie obu pętli
Wyłączenie procesów nawilżania/odwilżania.
- OFF: nie ma wyłączenia procesów
- NAWILZ.: wyłączenie nawilżania
- ODWILZ.: wyłączenie odwilżania
- NAW/ODW: wyłączenie nawilżania i odwilżania
Wyłączenie wymiennika lub/i przepustnicy.
- OFF: nie ma wyłączenia urządzeń
- WYM: wyłączenie wymiennika
- PRZEP: wyłączenie przepustnic
- WYM/PRZ: wyłączenie wymiennika i przepustnic
Wyłączenie przepustnic odcinających.
- OFF: nie ma wyłączenia przypustnic odcinających
- ON: wyłączenie przypustnic odcinających
Wyłączenie wentylatora nawiewu lub wyciągu.
- OFF: nie ma wyłączenia urządzeń
- NAWIEW: wyłączenie wentylatora nawiewu
- WYCIAG: wyłączenie wentylatora wyciągu
Wyłączenie zdalnego ustawienia (przez łącza szeregowe
RS485) wartości zadanych SV1, SV2, SV3, SVH, obroty oraz
biegi wentylatorów.
- OFF: Nie ma wyłączenia zdalnego ustawienia wartości
zadanych tzn., że zdalne sterowanie będzie możliwe.
- ON: Wyłączenie zdalnego ustawienia wartości zadanych.
Obowiązują wyłącznie ustawienia ze strefy czasowej, natomiast
zdalne ustawienie wartości zadanych przez łącze szeregowe
RS485 lub wejście nastawnika wartości zadanej, REM1 lub
REM2 jest niemożliwe.
Poziom sterowania grzania:
Gdy wyłączone jest grzanie (REG1 = GRZANIE lub REG1 =
G/C), parametr H1OFS określa stałą wartość sterowania
grzania.
Aby całkowicie wyłączyć grzanie należy ustawić H1OFS=0.
15
H1LR
0%
0  100%
H1HR
100%
0  100%
C1OFS
0%
0  100%
H2OFS
0%
0  100%
C2OFS
0%
0  100%
H3OFS
0%
0  100%
C3OFS
0%
0  100%
HOFS+
0%
0  100%
HOFS-
0%
0  100%
DAOFS
0%
0  100%
DALR
0%
0  100%
DAHR
100%
0  100%
EXOFS
0%
0  100%
EXLR
0%
0  100%
Dolny zakres sterowania sekwencji grzania (grzanie
pierwotne + wtórne):
Gdy sekwencja grzania jest aktywna, parametr H1LR określa
minimalny poziom jej sterowania. H1LR nie może być większy
niż H1HR.
Uwaga: Jeżeli w układzie występują grzania pierwotne i wtórne,
to parametr H1LR odnosi się do obu sekwencji połączone
kaskadowo.
Górny zakres sterowania sekwencji grzania (grzanie
pierwotne + wtórne):
Gdy sekwencja grzania jest aktywna, parametr H1LR określa
maksymalny poziom jej sterowania. H1HR nie może być
mniejszy niż H1LR.
Uwaga: Jeżeli w układzie występują grzania pierwotne i wtórne,
to parametr H1HR odnosi się do obu sekwencji połączonych
kaskadowo.
Poziom sterowania chłodzenia:
Gdy wyłączone jest chłodzenie (REG1 = CHLODZ lub REG1 =
G/C), parametr C1OFS określa stałą wartość sterowania
chłodzenia.
Aby całkowicie wyłączyć chłodzenie należy ustawić C1OFS=0.
Poziom
sterowania
dodatnią
sekwencji
drugiego
regulatora:
Gdy wyłączona jest dodatnia sekwencji drugiego regulatora
(REG2 = R2+ lub REG2 = R2+/R2-), parametr H2OFS określa
stałą wartość sterowania tej sekwencji.
Aby całkowicie wyłączyć proces należy ustawić H2OFS=0.
Poziom sterowania ujemną sekwencji drugiego regulatora:
Gdy wyłączona jest ujemna sekwencji drugiego regulatora
(REG2 = R2- lub REG2 = R2+/R2-), parametr C2OFS określa
stałą wartość sterowania tej sekwencji.
Aby całkowicie wyłączyć proces należy ustawić C2OFS=0.
Poziom
sterowania
dodatnią
sekwencji
drugiego
regulatora:
Gdy wyłączona jest dodatnia sekwencji drugiego regulatora
(REG3 = R3+ lub REG3 = R3+/R3-), parametr H3OFS określa
stałą wartość sterowania tej sekwencji.
Aby całkowicie wyłączyć proces należy ustawić H3OFS=0.
Poziom sterowania ujemną sekwencji drugiego regulatora:
Gdy wyłączona jest ujemna sekwencji drugiego regulatora
(REG3 = R3- lub REG3 = R3+/R3-), parametr C3OFS określa
stałą wartość sterowania tej sekwencji.
Aby całkowicie wyłączyć proces należy ustawić C3OFS=0.
Poziom sterowania sekwencji nawilżania:
Gdy wyłączone jest nawilżanie (REGH = NAWILZ lub REGH =
NAW/ODW), parametr HOFS+ określa stałą wartość sterowania
sekwencji nawilżania.
Aby całkowicie wyłączyć nawilżanie należy ustawić HOFS+ = 0.
Poziom sterowania sekwencji osuszania:
Gdy wyłączone jest odwilżanie (REGH = ODWILZ lub REGH =
NAW/ODW), parametr HOFS- określa stałą wartość sterowania
sekwencji odwilżania.
Aby całkowicie wyłączyć dowilżanie należy ustawić HOFS- = 0.
Poziom otwarcia przepustnic:
Gdy przepustnice są nieaktywne (EX-DA = PRZEP. lub EX-DA
= WYM/PRZ), parametr DAOFS określa stałą wartość ich
sterowania.
Aby całkowicie wyłączyć przepustnice należy ustawić
DAOFS=0.
Dolny zakres otwarcia przepustnic:
Gdy przepustnice są aktywne, parametr DALR określa
minimalny poziom ich sterowania.
DALR nie może być większy lub równy DAHR.
Górny zakres otwarcia przepustnic:
Gdy przepustnicy są aktywne, parametr DAHR określa
maksymalny poziom ich sterowania.
DAHR nie może być mniejszy lub równy DALR.
Poziom sterowanie wymiennika:
Gdy wymiennik jest nieaktywny (EX-DA = WYM lub EX-DA =
WYM/PRZ), parametr EXOFS określa stałą wartość jego
sterowania.
Aby całkowicie wyłączyć wymiennik należy ustawić EXOFS=0.
Dolny zakres sterowania wymiennika:
Gdy wymiennik jest aktywny, parametr EXLR określa minimalny
poziom jego sterowania. EXLR nie może być większy lub równy
EXHR.
16
EXHR
100%
0  100%
ZOUT
RUN
STOP
H:M
??
00.00
00.00
Czas
Q1,Q2,DO1..DO6
00.00  23.59
00.00  23.59
WDAY
Dzień tygodnia
DAY
MONTH
Dzień miesiąca
Miesiąc
YEAR
Rok
RTC
Górny zakres sterowania wymiennika:
Gdy wymiennik jest aktywny, parametr EXHR określa
maksymalny poziom jego sterowania. EXHR nie może być
mniejszy lub równy EXLR.
Wyjście cyfrowe sygnalizujące wykonanie danego programu
Godzina startu (niedostępny w trybie ręcznym)
Godzina zatrzymania (niedostępny w trybie ręcznym)
Godzinę i minuty
PONIEDZ, WTOREK,
SRODA,
CZWARTEK,
Dzień tygodnia
FRIDAY,
SOBOTA,
NIEDZIEL
Dzień miesiąca
1  31
Miesiąc
1  12
Rok
00 oznacza rok 2000
00  99
99 oznacza rok 2099
Programy pracy układu i ich wywołanie
Oprócz programów czasowych, istnieje możliwość uruchamiania określonych programów pracy
układu przez zaprogramowane zdarzenia. Może to być pojawienie się sygnału na wejściu cyfrowym,
pojawienie się alarmu lub osiąganie danego poziomu przez sygnał analogowy na wejściu lub na
wyjściu. Można zaprogramować do dwóch zdarzeń i wybrać operator logiczny typu AND (i) lub OR
(LUB). W przypadku dwóch wejść analogowych można dokonać operacji arytmetycznych.
W przypadku wywołania kilku programów jednocześnie kolejność ich wykonanie będzie następujące:
1. Praca w trybie ręcznym (sekcja ZMAN)
2. Program nr 1 (sekcja PRO-1)
3. Program nr 2 (sekcja PRO-2)
4. Zegar czasu rzeczywistego (sekcje ZON1, ZON2, ZON3)
Lista parametrów programów pracy układu
Sekcja
Domyślna
wartość
Zakres
Opis
PRIN
??
B1...B5,
X1...X3,
E1...E8,
A1...A11,
R1+, R1-,
R2+, R2-,
RH+, RH-,
P1, P2,
Y1, Y2, Y3, Y4,
Y5, Y6
Zdarzenia wywołujące program:
W polu tym należy określić sygnały sterujące programem pracy układu.
Można zaprogramować do dwóch sygnałów i wybrać operator logiczny
typu AND lub OR bądź też w przypadku dwóch wejść analogowych
AVR, DIF, MAX, MIN.
A1…A11, R1+, R1-, R2+, R2-, RH+, RH-: alarmy (zob. lista alarmów
oraz ich oznaczenia)
OFF1
0
-25100
ON1
0
-25100
OFF2
0
-25100
ON2
0
-25100
SV1
SV2
SV3
SVH
TERMO
FCOOL
COR
CPEN
SPD1
SPD2
SPD3
SPD4
022.0C
022.0
022.0
50.0%
OFF
OFF
000
OFF
50%
100%
100%
100%
-20.050.0C
-99.9999.9
-99.9999.9
00.099.9%
OFF, 050.0C
OFF, ON
-1010C
ON, OFF
20 ÷ 100%
20 ÷ 100%
20 ÷ 100%
20 ÷ 100%
Nazwa
PRO-1,
PRO-2
PROG
Pierwszy sygnał analogowy: wartość sygnału mniejsza lub równa
wartości daje wynik 0 logicznego
Pierwszy sygnał analogowy: wartość sygnału większa lub równa
wartości daje wynik 1 logicznej
Drugi sygnał analogowy: wartość sygnału mniejsza lub równa
wartości daje wynik 0 logicznego
Drugi sygnał analogowy: wartość sygnału większa lub równa
wartości daje wynik 1 logicznej
Wartość zadana dla głównego regulatora
Wartość zadana dla drugiego regulatora
Wartość zadana dla trzeciego regulatora
Zadana wilgotność
Włączenie lub wyłączenie funkcji TERMO
Włączenie/wyłączenie funkcji „FREECOOLING”
Wartość korekty charakterystyki zewnętrznej
Włączenie lub wyłączenie kompensacji charakterystyki zewnętrznej
Prędkość wentylatorów dla pierwszego biegu
Prędkość wentylatorów dla drugiego biegu
Prędkość wentylatorów dla trzeciego biegu
Prędkość wentylatorów dla czwartego biegu
tej
tej
tej
tej
17
GEAR
Wejście
IGEAR lub
BIEG 1
Wejście
IGEAR,
BIEG 1,
BIEG 2,
BIEG 3,
BIEG 4
FCOEF
1.0
0.1÷2.00
REG1
OFF
OFF,
GRZANIE,
CHLODZ.,
G/C
REG2
OFF
OFF,
R2+,
R2-,
R2+/R2-
REG3
OFF
OFF,
R3+,
R3-,
R3+/R3-
REGH
OFF
OFF,
NAWILZ.,
ODWILZ.,
NAW/ODW
EX-DA
OFF
OFF,
WYM,
PRZEP.,
WYM/PRZ
DAMPD
OFF
OFF, ON
FANDI
OFF
OFF,
NAWIEW,
WYCIAG
REMDI
OFF
OFF, ON
H1OFS
0%
0100%
H1LR
0%
0100%
H1HR
100%
0100%
C1OFS
0%
0100%
H2OFS
0%
0100%
Wybór biegu wentylatora
Stosunek prędkości wentylatora FCO2 do wentylatora FCO1.
FCO2 = FCO1 x FCOEF
Wyłączenie procesów grzania/chłodzenia.
- OFF: nie ma wyłączenia procesów
- GRZANIE: wyłączenie grzania
- CHŁODZ.: wyłączenie chłodzenia
- G/C: wyłączenie grzania i chłodzenia
Wyłączenie procesów.
- OFF: nie ma wyłączenia procesów
- R2+: wyłączenie dodatniej pętli regulacyjnej
- R2-: wyłączenie ujemnej pętli regulacyjnej
- R2+/R2-: wyłączenie obu pętli
Wyłączenie procesów.
- OFF: nie ma wyłączenia procesów
- R3+: wyłączenie dodatniej pętli regulacyjnej
- R3-: wyłączenie ujemnej pętli regulacyjnej
- R3+/R3-: wyłączenie obu pętli
Wyłączenie procesów nawilżania/odwilżania.
- OFF: nie ma wyłączenia procesów
- NAWILZ.: wyłączenie nawilżania
- ODWILZ.: wyłączenie odwilżania
- NAW/ODW: wyłączenie nawilżania i odwilżania
Wyłączenie wymiennika lub/i przepustnicy.
- OFF: nie ma wyłączenia urządzeń
- WYM: wyłączenie wymiennika
- PRZEP: wyłączenie przepustnic
- WYM/PRZ: wyłączenie wymiennika i przepustnic
Wyłączenie przepustnic odcinających.
- OFF: nie ma wyłączenia przypustnic odcinających
- ON: wyłączenie przypustnic odcinających
Wyłączenie wentylatora nawiewu lub wyciągu.
- OFF: nie ma wyłączenia urządzeń
- NAWIEW: wyłączenie wentylatora nawiewu
- WYCIAG: wyłączenie wentylatora wyciągu
Wyłączenie zdalnego ustawienia (przez łącza szeregowe RS485)
wartości zadanych SV1, SV2, SV3, SVH, obroty oraz biegi
wentylatorów.
- OFF: Nie ma wyłączenia zdalnego ustawienia wartości zadanych tzn.,
że zdalne sterowanie będzie możliwe.
- ON: Wyłączenie zdalnego ustawienia wartości zadanych. Obowiązują
wyłącznie ustawienia ze strefy czasowej, natomiast zdalne ustawienie
wartości zadanych przez łącze szeregowe RS485 lub wejście
nastawnika wartości zadanej, REM1 lub REM2 jest niemożliwe.
Poziom sterowania grzania:
Gdy wyłączone jest grzanie (REG1 = GRZANIE lub REG1 = G/C),
parametr H1OFS określa stałą wartość sterowania grzania.
Aby całkowicie wyłączyć grzanie należy ustawić H1OFS=0.
Dolny zakres sterowania sekwencji grzania (grzanie pierwotne +
wtórne):
Gdy sekwencja grzania jest aktywna, parametr H1LR określa minimalny
poziom jej sterowania. H1LR nie może być większy niż H1HR.
Uwaga: Jeżeli w układzie występują grzania pierwotne i wtórne, to
parametr H1LR odnosi się do obu sekwencji połączonych kaskadowo.
Górny zakres sterowania sekwencji grzania (grzanie pierwotne +
wtórne):
Gdy sekwencja grzania jest aktywna, parametr H1LR określa
maksymalny poziom jej sterowania. H1HR nie może być mniejszy niż
H1LR.
Uwaga: Jeżeli w układzie występują grzania pierwotne i wtórne, to
parametr H1HR odnosi się do obu sekwencji połączonych kaskadowo.
Poziom sterowania chłodzenia:
Gdy wyłączone jest chłodzenie (REG1 = CHLODZ lub REG1 = G/C),
parametr C1OFS określa stałą wartość sterowania chłodzenia.
Aby całkowicie wyłączyć chłodzenie należy ustawić C1OFS=0.
Poziom sterowania dodatnią sekwencji drugiego regulatora:
Gdy wyłączona jest dodatnia sekwencji drugiego regulatora (REG2 =
R2+ lub REG2 = R2+/R2-), parametr H2OFS określa stałą wartość
sterowania tej sekwencji.
Aby całkowicie wyłączyć proces należy ustawić H2OFS=0.
18
C2OFS
0%
0100%
H3OFS
0%
0100%
C3OFS
0%
0100%
HOFS+
0%
0100%
HOFS-
0%
0100%
DAOFS
0%
0100%
DALR
0%
0-100%
DAHR
100%
0-100%
EXOFS
0%
0100%
EXLR
0%
0100%
EXHR
100%
0100%
ZOUT
??
Q1,Q2,DO1..D
O6
7.7
Poziom sterowania ujemną sekwencji drugiego regulatora:
Gdy wyłączona jest ujemna sekwencji drugiego regulatora (REG2 = R2lub REG2 = R2+/R2-), parametr C2OFS określa stałą wartość
sterowania tej sekwencji.
Aby całkowicie wyłączyć proces należy ustawić C2OFS=0.
Poziom sterowania dodatnią sekwencji trzeciego regulatora:
Gdy wyłączona jest dodatnia sekwencji trzeciego regulatora (REG3 =
R3+ lub REG3 = R3+/R3-), parametr H3OFS określa stałą wartość
sterowania tej sekwencji.
Aby całkowicie wyłączyć proces należy ustawić H3OFS=0.
Poziom sterowania ujemną sekwencji trzeciego regulatora:
Gdy wyłączona jest ujemna sekwencji trzeciego regulatora (REG3 = R3lub REG3 = R3+/R3-), parametr C3OFS określa stałą wartość
sterowania tej sekwencji.
Aby całkowicie wyłączyć proces należy ustawić C3OFS=0.
Poziom sterowania sekwencji nawilżania:
Gdy wyłączone jest nawilżanie (REGH = NAWILZ lub REGH =
NAW/ODW), parametr HOFS+ określa stałą wartość sterowania
sekwencji nawilżania.
Aby całkowicie wyłączyć nawilżanie należy ustawić HOFS+ = 0.
Poziom sterowania sekwencji odwilżania:
Gdy wyłączone jest odwilżanie (REGH = ODWILZ lub REGH =
NAW/ODW), parametr HOFS- określa stałą wartość sterowania
sekwencji odwilżania.
Aby całkowicie wyłączyć odwilżanie należy ustawić HOFS- = 0.
Poziom otwarcia przepustnic:
Gdy przepustnice są nieaktywne (EX-DA = PRZEP. lub EX-DA =
WYM/PRZ), parametr DAOFS określa stałą wartość ich sterowania.
Aby całkowicie wyłączyć przepustnice należy ustawić DAOFS=0.
Dolny zakres otwarcia przepustnic:
Gdy przepustnice są aktywne, parametr DALR określa minimalny
poziom ich sterowania. DALR nie może być większy lub równy DAHR.
Górny zakres otwarcia przepustnic:
Gdy przepustnicy są aktywne, parametr DAHR określa maksymalny
poziom ich sterowania. DAHR nie może być mniejszy lub równy DALR.
Poziom sterowanie wymiennika:
Gdy wymiennik jest nieaktywny (EX-DA = WYM lub EX-DA =
WYM/PRZ), parametr EXOFS określa stałą wartość jego sterowania.
Aby całkowicie wyłączyć wymiennik należy ustawić DAOFS=0.
Dolny zakres sterowania wymiennika:
Gdy wymiennik jest aktywny, parametr EXLR określa minimalny poziom
jego sterowania. EXLR nie może być większy lub równy EXHR.
Górny zakres sterowania wymiennika:
Gdy wymiennik jest aktywny, parametr EXHR określa maksymalny
poziom jego sterowania. EXHR nie może być mniejszy lub równy EXLR.
Wyjście cyfrowe sygnalizujące wykonanie danego programu
Układ przeciwzamrożeniowy
Alarm przeciwzamarzaniowy jak pozostałe inne alarmy jest na regulatorze sygnalizowany świecącą
się czerwoną diodą oraz odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu. Po pojawieniu się alarmu
przeciwzarzaniowego, regulator wyłącza wentylator(y) i wysterowuje sygnał nagrzewnicy na
maksymalną wartość. Po zaniku alarmu układ zostaje uruchamiany ponownie, jeżeli parametr FOVER
= AUTO. Jeżeli natomiast FOVER = MAN, to zawory zostaną zamknięte a układ pozostaje wyłączony,
(ale w czuwaniu) aż do momentu, kiedy operator go załączy ręcznie. System przeciwzamarzaniowy
dotyczy głównego regulatora, ale można go przepisać również do regulatora drugiego ustawiając
parametr FPAL2 = ON. Wówczas po pojawieniu się alarmu, nagrzewnice sterowane przez drugi
regulator zostaną wysterowane na maksymalną wartość.
Jeżeli w układzie istnieje czujnik zewnętrzny to parametr FPDIS określa wartość temperatury
zewnętrznej, powyżej której działanie układu przeciwzamarzaniowego ma być zablokowane. Jeżeli
chcemy, aby układ przeciwzamarzaniowy pracował cały czas, niezależnie od temperatury
zewnętrznej, to należy ustawić FPDIS = 50 (po zatwierdzeniu pojawia się napis „OFF”).
Istnieją trzy źródła alarmu przeciwzamarzaniowego:
19
Czujnik przeciwzamarzaniowy
Temperatura alarmowa określona parametrem FMIN ma wartość domyślną 5C. Dla trybu regulacji
ustalony jest próg włączania się układu przeciwzamarzaniowego na 5C powyżej wartości alarmowej,
natomiast dla trybu czuwania próg ten ustala się parametrem FSTND, który musi być przynajmniej
7C powyżej wartości alarmowej.
Parametr FSTND można wyłączyć w zależności od temperatury zewnętrznej, która jest określona
parametrem FSOFF. Kiedy temperatura zewnętrzna przekroczy wartość FSOFF, próg włączania się
układu przeciwzamarzaniowego zostanie ustalony na 5C powyżej wartości alarmowej.
Aby całkowicie wyłączyć parametr FSTND niezależnie od temperatury zewnętrznej należy ustawić
FSOFF = 0 (napis „OFF” po zatwierdzaniu).
Kiedy temperatura na wejściu FPROT spadnie poniżej tego progu, układ przeciwzamarzaniowy
zaczyna powiększać sygnał grzania działaniem typu PI w celu podniesienia temperatury do tego
progu. Jeżeli pomimo tego temperatura spadnie poniżej wartości alarmowej i nie wzrośnie z powrotem
powyżej tej wartości przez czas określony parametrem FDEL (domyślnie 60 sec), to regulator wyłączy
wentylator(y), wysteruje sygnał nagrzewnicy na maksymalną wartość i zasygnalizuje alarm. Jeżeli
alarm przeciwzamarzaniowy ma być natychmiastowy, to czas FDEL powinien być ustawiony na zero.
Termostat przeciwzamarzaniowy
Kiedy termostat wykryje zbyt niską temperaturę i poda sygnał do regulatora przez czas FADEL
(domyślnie 60 sec), regulator wyłączy wentylator(y) i wysteruje sygnał nagrzewnicy na maksymalną
wartość.
Czujnik ograniczający (czujnik nawiewu)
Spadek wartości do granicznej wartości AMIN (domyślnie 5C) i utrzyma się poniżej tego poziomu
przez czas ADEL (domyślnie 60sec), regulator potraktuje to jako zagrożenie zamarzania i uruchomi
system przeciwzamarzaniowy. Stan alarmowy przy czujniku nawiewu zniknie, jeżeli temperatura
wrośnie powyżej wartości AMIN o 1C.
Kasowanie alarmu przeciwzamarzaniowego
Po pojawieniu się alarmu przeciwzarzaniowego, jeżeli parametr FOVER = MAN to stan alarmowy
zastanie utrzymany nawet po zaniku przyczyny alarmu. Wówczas aby skasować alarm należy
nacisnąć przycisk
i przytrzymać go przez około 5 sek. Dopiero po skasowaniu alarmu można
załączyć ponownie układ.
Jeżeli natomiast FOVER = AUTO to po zaniku sygnału alarmowego, stan alarmowy zostanie
skasowany automatycznie i układ ponownie uruchamia się sam.
Parametry alarmu przeciwzamarzaniowego
Sekcja
IO
FPAR
FPAL
FPROT
FMIN
Domyślna
wartość
??
??
05C
FPST
OFF
0-99C
FSTND
07C
7-50C
FSOFF
OFF(0C)
0-50C
FDEL
000 sec
0-600 sec
FADEL
000 sec
0-600 sec
Nazwa
Zakres
Opis
??,X1..X3,E1...E8
??,B1…B5,X1…X3
0-15C
Wejście termostatu przeciwzamarzaniowego
Wejście czujnika przeciwzamarzaniowego
Próg włączania alarmu od strony czujnika przeciwzamarzaniowego
Warunek uruchamiania układu po wstępnym grzaniu:
Jeżeli na koniec wstępnego grzania temperatura mierzona przez
czujnik przeciwzamarzaniowy FPROT nie będzie większa niż wartość
FPST, układ nie zostanie uruchomiony i zostaje zasygnalizowany
alarm oraz komunikat „NISKA T. WODY” (Niska temperatura wody).
Dla trybu czuwania układ przeciwzamarzaniowy ustala minimalną
temperaturę
czujnika
przeciwzamarzaniowego
na
poziomie
FMIN+FSTND
Temperatura zewnętrzna, powyżej której parametr FSTND jest
wyłączony. Aby go wyłączyć niezależnie od temperatury zewnętrznej,
należy ustawić FSOFF=0.
Zwłoka czasowa przed włączeniem się alarmu od strony czujnika
przeciwzamarzaniowego
Zwłoka czasowa przed włączeniem się alarmu od strony termostatu
przeciwzamarzaniowego
20
FOVER
MAN
AUTO/MAN
FPAL2
OFF
ON/OFF
FPDIS
OFF(50C)
0-50C
7.8
Stan układu po zaniku przyczyny alarmu
AUTO: Automatyczne kasowanie alarmu i uruchomienie układu po
zaniku sygnału alarmowego
MAN: Po zaniku sygnału alarmowego układ można uruchomić ręcznie
dopiero po ręcznym skasowaniu alarmu.
Przypisanie sytemu przeciwzamarzaniowego do drugiego regulatora
Temperatura zewnętrzna, powyżej której układ przeciwzamarzaniowy
zostaje wyłączony.
Aby uniemożliwić wyłączenia układu przeciwzamarzaniowego przez
czujnika zewnętrznego, należy ustawić FPDIS=50C (napis OFF na
wyświetlaczu).
Czujniki ograniczające
Jeżeli układ zawiera jeden lub więcej czujników kanałowych pełniących funkcję ograniczenia, należy
je zdefiniować podając wejścia, do których są podłączone. Wejścia te określają parametry RTDL1 dla
głównego regulatora oraz RTDL2 dla drugiego regulatora w sekcji IO. Czujnik ograniczający powinien
być umieszczony w kanale powietrza nawiewanego, za układem wykonawczym np. nagrzewnica. Po
zdefiniowaniu odpowiedniego czujnika ograniczającego, sekcja TLIM1 lub (i) TLIM2 systemu menu
zostanie uaktywniona.
Lista parametrów ograniczenia temperatury
Sekcja
Nazwa
IO
RTDL1
AMIN
MIN
MAX
Domyślna
wartość
??
08C
15C
35C
REL
06C
0-50C
ALIM
07C
LHYS
AUTO
0-20C
OFF(20C),
AUTO(0C), 020C
ADEL
060 sec
TLIM1
Zakres
Opis
B1..B5, X1..X3
0-15C
0-50C
20-50C
Wejście czujnika ograniczającego (czujnik powietrza nawiewanego)
Temperatura włączania się alarmu przeciwzamarzaniowego
Minimalna temperatura nawiewu
Maksymalna temperatura nawiewu
Maksymalna różnica temperatury pomiędzy czujnikiem wiodącym
RTD1, a czujnikiem ograniczenia RTDL1
Obniżenie minimalnej temperatury „MIN” dla agregatu
0-600 sec
Histereza grzania-chłodzenia dla czujnika ograniczenia
Zwłoka czasowa przed włączeniem się alarmu po przekroczeniu
wartości AMIN przez temperaturę nawiewu
Lista parametrów ograniczenia dla regulatora 2 i regulatora 3
Sekcja
Nazwa
IO
RTDL2
MIN
MAX
Domyślna
wartość
??
15
35
REL
06
0-50
ALIM
07C
LHYS
0C
0-20C
OFF(20C),
AUTO(0C), 020C
TLIM2,
TLIM3
Zakres
Opis
B1..B5, X1..X3
0-50
20-50
Wejście czujnika ograniczającego (czujnik powietrza nawiewanego)
Minimalna wartość ograniczenia
Maksymalna wartość ograniczenia
Maksymalna różnica pomiędzy czujnikiem wiodącym RTDx, a
czujnikiem ograniczenia RTDLx, x=2, 3
Obniżenie minimalnej temperatury „MIN” dla agregatu
Histereza (strefa martwa) dla czujnika ograniczenia
AMIN, ADEL
Parametr AMIN określa minimalną dopuszczalną temperaturę nawiewu (mierzoną przez wejście
RTDL1). Po przekroczeniu przez temperaturę tego progu i utrzymywanie się takiego stanu przez czas
określony parametrem ADEL (w sekundach), włącza się system przeciwzamarzaniowy.
REL, MIN, MAX, ALIM:
Parametry MIN oraz MAX określają odpowiednio minimalną i maksymalną wartość ograniczenia
(może to być np. temperatura nawiewu). Regulator stara się utrzymać zadaną wartość SV1 lub SV2
przy równoczesnym utrzymaniu wartości mierzonej przez czujnik ograniczenia RTDL1 lub RTDL2 w
granicach określonych parametrami MIN i MAX. Jeżeli parametr REL będzie różny od zera to dolna
granica będzie zmieniała się razem z wartością wiodącą (mierzoną przez czujnik wiodący RTD1 lub
RTD2) i będzie określana jako MIN = T – REL gdzie T jest wartością wiodącą.
21
W przypadku agregatów chłodniczych zachodzi czasami konieczność obniżenia minimalnego
ograniczenie temperatury w celu chłodzenia. Parametr ALIM określa o ile stopni Celsjusza parametr
MIN ma być tymczasowo obniżony podczas chłodzenia.
LHYS:
Gdy wielkość mierzona w kanale (temperatura lub inna wielkość) rośnie powyżej wartości MAX, i
zostaje wyłączona pierwsza pętla regulacji, to druga rozpoczyna się, kiedy wielkość mierzona
przekracza wartość MAX+LHYS.
Analogicznie, w przypadku spadku wielkości mierzonej w kanale poniżej wartości MIN oraz
wyłączenie drugiej pętli regulacji, pierwsza rozpoczyna się, kiedy wielkość mierzona spadnie poniżej
wartości MIN-LHYS.
Jeżeli LHYS=0 (napis „AUTO”) to jako histereza zostanie przejęta histereza grzania-chłodzenia HYS1
dla pierwszego regulatora lub HYS2 dla drugiego regulatora.
Jeżeli natomiast LHYS=20 (napis „OFF”) to przekroczenie wartości ograniczenia nie powoduje
przełączanie pomiędzy jedną pętlą regulacji a drugą.
7.9
Czujnik ograniczający wilgotności
Po zdefiniowaniu czujnika ograniczającego, sekcja HLIM systemu menu będzie uaktywniona.
Lista parametrów ograniczenia wilgotności
Sekcja
Nazwa
Domyślna
wartość
IO
HUML
??
HMIN
HMAX
50%
100%
HHYS
AUTO
HLIM
Zakres
Opis
B1..B5,
X1..X3
0-80%
20-100%
OFF(20C),
AUTO(0C),
0-20C
Wejście czujnika ograniczającego
wilgotności w kanale)
Minimalna wilgotność
Maksymalna wilgotność
wilgotność
(czujnik
Histereza nawilżania-odwilżania dla czujnika ograniczenia
HHYS
Wzrost wilgotność mierzona w kanale powyżej wartości HMAX i zostaje wyłączona nawilżanie to
osuszanie rozpoczyna się, kiedy wilgotność w kanale przekracza wartość HMAX+HHYS.
Analogicznie, w przypadku spadku wilgotności w kanale poniżej wartości HMIN oraz wyłączenia
odwilżania nawilżanie rozpoczyna się, kiedy wielkość mierzona spadnie poniżej wartości HMIN-HHYS.
Jeżeli HHYS=0 (napis „AUTO”) to jako histereza zostanie przejęta histereza nawilżanie-odwilżania
HYS3.
Jeżeli natomiast HHYS=20 (napis „OFF”) to przekroczenie wartości ograniczenia nie powoduje
przełączanie pomiędzy jedną pętlą regulacji a drugą.
7.10 Sterowanie agregatów chłodniczych
Regulator posiada procedury umożliwiające sterowanie agregatami chłodniczymi. Procedury te
znajdują się w sekcji AGR systemu menu i zostają uaktywnione, kiedy do sekwencji chłodzenia
zostają przyporządkowane wyjścia cyfrowe.
Agregat zostanie wyłączony, kiedy pojawi się alarm
.
22
Lista parametrów sterowania agregatów
Sekcja
Nazwa
Domyślna
wartość
IO
APROT
??
ALON
2C
B1..B5,
X1..X3,
E1..E8
0-30C
AHIST
5C
0-30C
ALMT
10min
1-30min
AOFF
OFFTM
ONTM
16C
08 min
08 min
0-30C
0-30 min
0-30 min
Zakres
AGR
Opis
Wejście zabezpieczające agregat (alarm przeciwzamarzaniowy)
Temperatura, poniżej której włącza się alarm przeciwamarzaniowy agregatu
Histereza dla alarmu przeciwzamarzaniowego agregatu. Alarm wyłącza się z
powrotem, kiedy temperatura na wejściu APROT rośnie z powrotem powyżej
wartości ALON+AHIST i pod warunkiem, że upłynął czas ALMT od momentu
włączenia alarmu.
Czas, po którym alarm przeciwzamarzaniowy agregatu może być wyłączony.
(Patrz parametr AHIST)
Zewnętrzna temperatura, poniżej której agregat jest wyłączony
Minimalny czas wyłączenia
Minimalny czas włączenia
APROT, ALON, AHIST, ALMT
Jeżeli parametr APROT jest określony, to w zależności od rodzaju wejść odróżniamy dwie sytuacje:
- Wejście cyfrowe: wówczas po pojawieniu się aktywnego sygnału na wejściu APROT, regulator
wyłącza agregat(y) i sygnalizuje alarm. Agregat zostanie włączony z powrotem dopiero po
zniknięciu sygnału alarmowego z wejścia APROT oraz po upływie czasu ALMT w minutach.
- Wejście analogowe: po spadku temperatury na wejściu APROT poniżej wartości ALON, regulator
wyłącza agregat(y) i sygnalizuje alarm. Agregat zostanie włączony z powrotem dopiero w
momencie, kiedy temperatura wzrośnie powyżej wartości ALON + AHIST oraz po upływie czasu
ALMT w minutach.
AOFF
Parametr AOFF określa zewnętrzną temperaturę (wejście określone parametrem OUTD),
poniżej której agregat ma być wyłączony. Jeżeli wartość parametru będzie równa zeru
(na wyświetlaczu napis OFF) to funkcja blokowania agregatu będzie nieaktywna a agregat będzie
pracował niezależnie od temperatury zewnętrznej.
OFFTM
Parametr OFFTM określa minimalny czas między wyłączeniem a ponownym włączeniem agregatu.
Jeżeli OFFTM = 0 (napis OFF na wyświetlaczu) to nie będzie czasowej kontroli włączania agregatu.
Zliczanie czasu jest dokonane osobno dla każdego wyjścia cyfrowego sterującego agregatem.
Oznacza to, że jeżeli kilka wyjść cyfrowych będzie połączonych szeregowo dla procesu chłodzenia, to
czas między wyłączeniem a ponownym włączeniem poszczególnych wyjść cyfrowych będzie zliczany
osobno.
ONTM
Parametr ONTM określa minimalny czas między włączeniem a ponownym wyłączeniem agregatu.
Jeżeli ONTM = 0 (napis OFF na wyświetlaczu) to nie będzie czasowej kontroli wyłączania agregatu.
Zliczanie czasu jest dokonane osobno dla każdego wyjścia cyfrowego sterującego agregatem.
Oznacza to ze, jeżeli kilka wyjść cyfrowych będzie połączonych szeregowo dla procesu chłodzenia, to
czas między włączeniem a ponownym wyłączeniem poszczególnych wyjść cyfrowych będzie zliczany
osobno.
7.11 Sterowanie wymiennika – układy odzysku ciepła/chłodu
W przypadku sterowania układów odzysku ciepła, może powstać problem związany z zamarzaniem
wykroplonej wilgoci na wymienniku, po stronie powietrza wywiewanego z pomieszczenia. Taki
przypadek jest możliwy, gdy wywiewane powietrze zostanie chłodzone do „punktu rosy”.
Na wymienniku gromadzi się wówczas wykroplona wilgoć w postaci kropli wody, co z kolei powoduje,
że w przypadku bardzo niskiej temperatury zewnętrznej wymiennik oszrania się, powodując wzrost
spadku ciśnienia na wymienniku. Odmrażanie wymiennika odbywa się poprzez zmniejszanie
intensywności odzysku ciepła. Pod parametrem EPRO należy zdefiniować wejście czujnika systemu
przeciwzamarzaniowego układu odzysku ciepła. Po zdefiniowaniu parametru EPRO należy oczywiście
podać próg zadziałania systemu zabezpieczającego (parametr ELIM). Jeżeli wartość mierzona na
wejściu EPRO przekracza próg ELIM, to włącza się zabezpieczenie wymiennika tzn. regulator
wysterowuje wyjście ECON na stan niski oraz system odszraniania jeżeli parametr DEFTI jest
włączony.
23
Wykrywanie stanu oszronienia jest realizowany przez czujnik temperatury podłączony do jednego z
wejść B1…B5. Wówczas parametr ELIM określa wartość temperatury, poniżej której włącza się
system zabezpieczenia.
Sterowanie układu odzysku ciepła/chłodu
Sterowanie układu odzysku ciepła/chłodu odbywa się w pierwszej kolejności. W momencie, kiedy
sygnał osiągnie wartość maksymalną, zaczyna się sterowanie sekwencją grzania lub chłodzenia. W
przypadku alarmu przeciwzamarzaniowego, sygnał sterujący układu ustawiany jest na stan niski
(zmniejszanie intensywności odzysku ciepła). Jeżeli w układzie istnieje czujnik temperatury
zewnętrznej, to warunek sterowania układu odzysku ciepła/chłodu jest następujący:
- Dla procesu ogrzewania: IREF  OUTD + COND
- Dla procesu chłodzenia: IREF  OUTD – COND
Lista parametrów sterowania wymiennika
Sekcja
Nazwa
Domyślna
wartość
Zakres
Opis
EPRO
??
B1..B5,X1..X3,E1..E8
Wejście
czujnika
wymiennika
ECON
??
ELIM
COND
05C
5C
Q1,Q2,DO1..DO6,
P1,P2,Y1..Y6
0-20C
2-9C
ETIME
10min
0-99min
DEFTI
OFF
0-99min
DEFCY
OFF
0-99min
EMODE
G+C
G+C, GRZANIE,
CHLODZ.
IREF
RTD1
RTD1, B1...B5,
X1…X3
IO
EPAR
przeciwzamarzaniowego
dla
Wyjścia sterujące wymiennika
Temperatura włączenia zabezpieczenia wymiennika
Warunek sterowania wymiennika
Czas, po którym wymiennik może być ponownie
włączony po wystąpieniu alarmu wymiennika
Czas włączania odszraniania wymiennika: w tym czasie
wentylator nawiewu jest wyłączony natomiast wyciąg
pracuje na najwyższym biegu.
Jeżeli wartość będzie 0 to proces odszraniania tzn.
wyłączenie wentylatora nawiewu nie będzie, i układ
będzie pracował normalnie.
Czas powrotu do normalnej pracy przed ponownym
włączeniem odszraniania.
Jeżeli wartość będzie 0, to nie będzie powrotu do
normalnej pracy dopóki alarm wymiennika nie zniknie.
Przepisywanie wymiennika do funkcji grzania,
chłodzenia lub obu
Czujnik temperatury, do którego jest porównana
temperatura zewnętrzna. Parametr IREF jest domyślnie
ustawiony na RTD1 tzn. na czujnik wiodący.
7.12 Sterowanie przepustnic
Regulatory serii UCS30 posiadają możliwość sterowania przepustnicami powietrza. Najbardziej
typowym zastosowaniem przepustnic jest odcięcie wlotu niesprzyjającego powietrza dla układu
klimatyzacji lub mieszanie powracającego powietrza z zewnętrznym. Regulator UCS30 ma funkcję
umożliwiającą ustawianie proporcji mieszanego powietrza. Proporcje te są ustawiane osobno dla
procesu grzania i chłodzenia odpowiednio w parametrach HDAMP i CDAMP znajdujących się w sekcji
RPAR (parametry recyrkulacji).
Tryby i warunki pracy przepustnic regulacyjnych (ekonomizera)
Funkcja ekonomizera odnosi się do układów z recyrkulacją powietrza. Polega ona na takim
sterowaniu przepustnicą powietrza świeżego i powietrza recyrkulowanego, aby dla procesów
grzania/chłodzenia zużywać jak najmniej energii. Parametr DTLIM określa minimalną różnicę
temperatur pomiędzy temperaturą powietrza w pomieszczeniu i temperaturą powietrza zewnętrznego.
W przypadku, gdy parametr ODACT = ON dostępne są dwa tryby pracy przepustnic, które można
programować osobno dla grzania i osobno dla chłodzenia:
a. Otwieranie przepustnic nawiewa powietrza świeżego (domyślny tryb):
Wówczas należy ustawić następujące parametry:
- dla grzania: HMODE = NORMALNY
24
Oznacza to, że nawiewanie powietrza świeżego dla procesu grzania będzie możliwe
jedynie dla warunku OUTD  IDAMP + DTLIM.
Uwaga: w razie nastąpienie alarmu przeciwzamarzania przepustnice zostaną zamknięte.
- dla chłodzenia: CMODE = NORMALNY
Oznacza to, że nawiewanie powietrza świeżego dla procesu chłodzenia będzie możliwe
jedynie dla warunku OUTD  IDAMP – DTLIM.
b. Otwieranie przepustnic nawiewa powietrza recyrkulowanego:
Wówczas należy ustawić następujące parametry:
- dla grzania: HMODE = ODWROTN.
Oznacza to, że nawiewanie powietrza recyrkulowanego dla procesu grzania będzie
możliwe jedynie dla warunku IDAMP  OUTD + DTLIM.
Uwaga: w razie nastąpienie alarmu przeciwzamarzania przepustnicy zostaną otwarte.
- dla chłodzenia: CMODE = ODWROTN.
Oznacza to, że nawiewanie powietrza recyrkulowanego dla procesu chłodzenia będzie
możliwe jedynie dla warunku IDAMP  OUTD – DTLIM.
Jeżeli natomiast parametr ODACT = OFF, to czujnik zewnętrzny nie bierze udziału w sterowaniu
przepustnicami i one będą bezwarunkowo sterowane (otwarte).
Uwaga: Parametr IDAMP jest domyślnie ustawiony na RTD1 tzn. na czujnik wiodący. Może być
zmieniony w sekcji „RPAR”.
Tryby i warunki pracy przepustnic regulacyjnych
ODACT
ON
OFF
GRZANIE
HMODE
Warunek sterowania przepustnic
NORMALNY
OUTD  IDAMP+DTLIM
ODWROTN.
IDAMP  OUTD+DTLIM
Przepustnice są otwarte bezwarunkowo
CMODE
NORMALNY
ODWROTN.
CHŁODZENIE
Warunek sterowania przepustnic
OUTD  IDAMP-DTLIM
IDAMP  OUTD-DTLIM
Współczynniki sterowania przepustnic regulacyjnych: HDAMP, CDAMP
Za pomocą tych współczynników określa się zależności sterowania przepustnic w odniesieniu do
sekwencji grzania i/lub chłodzenia. Parametry te mogą przyjmować wartości z zakresu 099%.
Dla wartości 0 sterowanie wyjścia DACO następuje jako ostatnie, tzn. po całkowitym wysterowaniu
danej sekwencji, a dla wartości 99 jako pierwsze. Dla wartości pomiędzy 0 a 99, sygnał sterujący
dzielny jest w proporcjach określonych parametrem HDAMP (CDAMP). Na przykład, jeśli HDAMP=30,
wówczas sygnał wyjściowy z regulatora dzielony jest w proporcjach: 30% na wyjście DACO, a w 70%
na sekwencję SQ1+.
Oprócz zależności sterowania przepustnic w odniesieniu do sekwencji grzania i/lub chłodzenia,
parametry HDAMP i CDAMP spełniają inną rolę w przypadku braku sekwencji grzania lub chłodzenia:
- Jeżeli nie ma sekwencji grzania to można nadal zaprogramować przepustnicy recyrkulacyjne do
realizowania funkcje grzania. Należy w tym celu ustawić współczynnika HDAMP na dowolną
wartość większa niż zero. Jeżeli ustawimy HDAMP = 0, to przy braku sekwencji grzania
przepustnicy recyrkulacyjne nie będą wykorzystane do grzania.
- Jeżeli nie ma sekwencji chłodzenia to można nadal zaprogramować przepustnicy recyrkulacyjne
do realizowania funkcje chłodzenia. Należy w tym celu ustawić współczynnika CDAMP na
dowolną wartość większa niż zero. Jeżeli ustawimy CDAMP = 0, to przy braku sekwencji
chłodzenia przepustnicy recyrkulacyjne nie będą wykorzystane do chłodzenia.
Lista parametrów sterowania przepustnic
Sekcja
Nazwa
DACO
Domyślna
wartość
Zakres
Opis
??
Q1,Q2,DO1..DO6,
P1,P2,Y1..Y6
Wyjście sterujące przepustnicami regulacyjnymi
Q1,Q2,DO1..DO6
Wyjście sterujące przepustnicami odcinającymi:
Wyjście DAMP załącza się przy uruchamianie układu i wyłącza się
przy jego wyłączaniu.
Jeżeli zaprogramowany jest opóźnienie załączeniu wentylatorów to
wyjście DAMP załącza się jako pierwszy a po odliczanie czasu załącza
się wentylator nawiewu.
IO
DAMP
??
25
RPAR
DMODE
DELTA T
ODT1
DACO1
ODT2
DACO2
DTLIM
HDAMP
CDAMP
0
0
0
0
2C
00
00
HMODE
NORMALNY
CMODE
NORMALNY
IDAMP
RTD1
Rodzaj sterowania przepustnicami:
OFF: Przepustnicy są bezwzględnie sterowane niezależnie od
temperatury zewnętrznej.
DELTA T: Przepustnicy są sterowane pod warunkiem że różnica
między temperaturą na wejściu IDAMP a temperaturą zewnętrzną
przekroczy wartość DTLIM.
TEMP.ZEW: Przepustnicy są sterowane w funkcji temperatury
zewnętrznej według zdefiniowanej charakterystyki. Współrzędne
charakterystyki są określane parametrami ODT1, DACO1, ODT2,
DACO2.
Minimalna wartość temperatury zewnętrznej
Minimalna wartość sterowania przepustnic
Maksymalna wartość temperatury zewnętrznej
Maksymalna wartość sterowania przepustnic
Minimalna różnica między temperaturą wiodącą i zewnętrzną
Współczynnik mieszania dla procesu grzania
Współczynnik mieszania dla procesu chłodzenia
OFF, DELTA T,
TEMP.ZEW
-25 ÷ 30C
0 ÷ 100%
-25 ÷ 30C
0 ÷ 100%
1÷ 10C
00 ÷ 99 %
00 ÷ 99 %
NORMALNY,
ODWROTN.
NORMALNY,
ODWROTN.
Tryb pracy przepustnic dla procesu grzania
Tryb pracy przepustnic dla procesu chłodzenia
Czujnik temperatury, do którego jest porównana temperatura
zewnętrzna. Parametr IDAMP jest domyślnie ustawiony na RTD1 tzn.
na czujnik wiodący.
RTD1, B1...B5,
X1…X3
DACO2
ODT2
DACO1
ODT1
zakres sterowania przepustnic
Wykres sterowania przepustnic w funkcji temperatury zewnętrznej:
Temperatura zewnętrzna
7.13 Sterowanie wentylatorów
Regulatory serii UCS30 mogą sterować dwoma wentylatorami jednym sygnałem, osobno (nawiew i
wyciąg) oraz wentylatory wielobiegowe. Sterownik może kontrolować spręż wentylatorów – kontrola
zerwania paska w zespołach wentylatorowych z przekładnią pasową.
Wyjścia sterujące wentylatorów: FCO1(2), DTA1(2)
Wyjścia FCO1 i FCO2 określają wyjścia (cyfrowe lub analogowe 0-10V) służące do załączania i
wyłączania silników central nawiewno-wyciągowych (FCO1 dla wentylatora nawiewu, FCO2 dla
wentylatora wyciągu). W układach z wentylatorami wielo-biegowymi sterują one biegami.
Wielo-biegowe wentylatory
Regulatory serii UCS30 umożliwiają sterowanie wentylatorów z wieloma biegami. Do każdego z
parametrów FCO1 (sterowanie wentylatora nawiewu) oraz FCO2 (sterowanie wentylatora wyciągu)
można przyporządkować do 4 wyjść cyfrowych służących do włączania kolejnych biegów wentylatora.
26
Wybór biegów wentylatorów dokonuje się w programach pracy układu poprzez ustawienie parametru
GEAR na odpowiedni bieg (BIEG 1, BIEG 2, BIEG 3 lub BIEG 4) lub na wejście cyfrowe zdefiniowane
przez parametr IGEAR w sekcji IO dla sterowania zewnętrznego.
Przy sterowaniu zewnętrznym, biegi są wybrane według stanów sygnałów na wejściach cyfrowych
zgodnie z tabelą poniżej (przykład dla IGEAR = E1,E2):
E2
0
0
1
1
E1
0
1
0
1
BIEG
1
2
3
4
Jeżeli podczas uruchamiania układu wybrany będzie bieg wyższy od pierwszego, to regulator w
pierwszej kolejności uruchomi wentylator w pierwszym biegu a po upływie czasu określony
parametrem SP12 (w sekundach) przełączy go na określony wyższy bieg.
Regulacja obrotów wentylatorów
Zamiast wyjść cyfrowych można zaprogramować wyjścia analogowe 0-10V do płynnego sterowania
prędkości wentylatorów za pomocą falownika. W takim układzie można wykorzystać wentylator do
dodatkowej regulacji oprócz głównych sekcji sterowania grzania lub chłodzenia. Również dla
wentylatorów sterowanych falownikami można zdefiniować do cztery progi prędkości jako pierwszy,
drugi, trzeci i czwarty bieg.
Prędkość początkowa wentylatorów dla poszczególnych biegów określa się w strefach czasowych i
programach pracy przez parametry SPD1, SPD2, SPD3, SPD4, natomiast maksymalne zmiany
prędkości oraz ich kierunek określają parametry HFAN (dla procesu grzania), CFAN (dla procesu
chłodzenia), które znajdują się w sekcji „MOTOR”.
W przypadku dwóch wentylatorów (nawiew, wyciąg) można określić stosunek prędkości pomiędzy
wentylatorami. Stosunek ten jest określony parametrem FCOEF w strefach czasowych i programach
pracy.
Prędkość wentylatora FCO2 = FCOEF x Prędkość wentylatora FCO1.
Lista parametrów regulacji obrotów wentylatorów
Sekcja
MOTOR
ZON1,
ZON2,
ZON3
Nazwa
Domyślna
wartość
Zakres
Opis
HFAN
0
-100÷100%
CFAN
0
-100÷100%
DAC1
FCE1
DAC2
FCE2
0
0
0
0
0÷100%
0÷100%
0÷100%
0÷100%
Maksymalna zmiana prędkości wentylatora dla grzania.
(+): zmiana w górę
(-): zmiana w dół
Kiedy sekwencja grzania dojdzie do końca regulator zaczyna regulować
prędkością wentylatorów
Maksymalna zmiana prędkości wentylatora dla chłodzenia.
(+): zmiana w górę
(-): zmiana w dół
Kiedy sekwencja chłodzenia dojdzie do końca regulator zaczyna
regulować prędkością wentylatorów
Pierwsza wartość sterowania przepustnicami recyrkulacyjnymi
Minimalna wartość sterowania wentylatorem wyciągu
Druga wartość sterowania przepustnicami recyrkulacyjnymi
Maksymalna wartość sterowania wentylatorem wyciągu
SPD1
50%
20÷100%
Prędkość początkowa wentylatorów dla pierwszego biegu
SPD2
100%
20÷100%
Prędkość początkowa wentylatorów dla drugiego biegu
SPD3
100%
20÷100%
Prędkość początkowa wentylatorów dla trzeciego biegu
SPD4
100%
20÷100%
Prędkość początkowa wentylatorów dla czwartego biegu
27
FCE2
DAC2
FCE1
DAC1
zakres sterowania wentylatora wyciągu
Wykres sterowania wentylatora wyciągu w funkcji sterowania przepustnic recyrkulacyjnych:
Poziom sterowania przepustnic
Regulacja ciśnienia przy wykorzystaniu wentylatorów
Możemy mieć do czynienia z układem, w którym należy dokonać regulacji temperatury i ciśnienia
jednocześnie, przy wykorzystaniu wentylatorów zarówno do regulacji ciśnienia jak i dodatkowej
regulacji temperatury w przypadku niewystarczającej mocy nagrzewnicy lub chłodnicy. W takiej
sytuacji, regulujemy ciśnienie przez osobną pętlę regulacyjną, której wyjście steruje wentylatorami
(sekwencje „SQ2+” drugiego regulatora). W ramach tej pętli ustawiamy minimalną i maksymalną
wartość ciśnienia MIN i MAX (znajdujące się w sekcji ”TLIM2”) oraz wartość zadaną. Natomiast w
parametrach falownika (sekcja „MOTOR”) ustawiamy kierunek zmiany prędkości wentylatorów osobno
dla grzania (parametr HFAN) i osobno dla chłodzenia (parametr CFAN). W tym przypadku liczy się
znak liczby wprowadzonej w polu HFAN lub CFAN. Wartość liczbowa nie ma znaczenia, ponieważ
minimalna i maksymalna prędkość wentylatorów jest określona przez minimalną i maksymalną
wartość ciśnienia. Jeżeli wartość HFAN lub CFAN będzie wynosiła zero to regulator przyjmie
domyślnie regulację prędkości w dół dla grzania lub w górę dla chłodzenia.
Pierwszy regulator utrzymuje temperaturę, drugi natomiast utrzymuje zadane ciśnienie. W razie
żądania od pierwszego regulatora zmiany prędkości wentylatora w celu dogrzania lub ochłodzenia,
zmiana ta będzie dokonana przez drugi regulator w ramach ograniczeń.
Aby ustawić taki tryb pracy należy włączyć parametr PRCTR w sekcji PID (tzn. ustawić PRCTR=ON).
Kontrola spręży wentylatorów: PRES1, PRES2, PREST
Parametr PRES1 jest wejściem dla podłączenia presostatu różnicowego wentylatora nawiewu
natomiast, PRES2 jest wejściem dla podłączenia presostatu różnicowego wentylatora wyciągu. Jeśli
po czasie określonym parametrem PREST nie pojawi się sygnał na wejściu PRES1 lub PRES2,
wówczas nastąpi wyłączenie układu – stan alarmowy, a na wyświetlaczu regulatora pojawi się
migający napis BRAK SPREZU-1 lub BRAK SPREZU-2. Po ponownym załączaniu układu alarm
zostaje skasowany.
Alarm wentylatorów (alarm termika): FANP
Parametr FANP jest wejściem dla podłączenia termika. Jeżeli pojawi się sygnał na wejściu FANP to
regulator natychmiast wyłącza wentylatory i cały układu oraz sygnalizuje alarm. Po ponownym
załączaniu układu alarm zostaje skasowany.
28
Lista parametrów sterowania wentylatorów
Sekcja
IO
Nazwa
Domyślna
wartość
Zakres
FCO1
??
Q1,Q2,Q3,DO1..DO6
DTA1
??
Q1,Q2,Q3,DO1..DO6
GCON1
??
Q1,Q2,Q3,DO1..DO6
FCO2
??
Q1,Q2,Q3,DO1..DO6
DTA2
??
Q1,Q2,Q3,DO1..DO6
GCON2
??
Q1,Q2,Q3,DO1..DO6
PRES1
PRES2
FANP
IGEAR
??
??
??
??
X1..X3, E1..E8
X1..X3, E1..E8
X1..X3, E1..E8
X1..X3, E1..E8
STIM
20 sec
10-99 sec
STDT
0030 msec
30-999 msec
FANR
20 sec
10-99 sec
STIM
20 sec
10-99 sec
STDT
30 msec
30-999 msec
SP12
PREST
10 sec
10 sec
5-99 sec
10-999
STDEL
0 sec
0-300 sec
Opis
FAN1
FAN2
STOP
PRO-C,
PRO-1,
PRO-2
GEAR
0 sec,
30 sec - grzanie
elektryczne
BIEG 1 jeżeli
IGEAR = ??,
lub wejście
IGEAR
Sekwencja wyjść sterujących went. nawiewu (od 1 do 4 biegów)
lub wyjście do rozruchu w układzie gwiazda
Wyjście sterujące went. nawiewu – układ trójkąt
Dla starszych wersji (5.3 lub niższe) - wyjście sterujące wyższego
biegu went. nawiewu
Sekwencja wyjść sterujących went. wyciągu (od 1 do 4 biegów) lub
wyjście do rozruchu w układzie gwiazda
Wyjście sterujące went. wyciągu – układ trójkąt
Dla starszych wersji (5.3 lub niższe) - wyjście sterujące wyższego
biegu went. wyciągu
Wejście dla kontroli sprężu wentylatora nawiewu
Wejście dla kontroli sprężu wentylatora wyciągu
Wejście dla kontroli alarmu wentylatorów
Wejście dla kontroli biegu wentylatorów
Czas pracy w układzie gwiazda lub czas przejścia z wyższego do
niższego biegu
Przerwa między układem gwiazda a układem trójkąt lub czas
przejścia z niższego do wyższego biegu
Opóźnienie pomiędzy załączeniami wentylatorów nawiewu i
wyciągu
Czas pracy w układzie gwiazda lub czas przejścia z wyższego do
niższego biegu
Przerwa między układem gwiazda a układem trójkąt lub czas
przejścia z niższego do wyższego biegu
Minimalny czas pracy na niższym biegu
Zwłoka czasowa kontroli sprężu
Zwłoka czasowa przy uruchamiania wentylatorów (wentylator
nawiewu)
0-300 sec
Zwłoka czasowa przy wyłączania wentylatorów
BIEG 1, BIEG 2, BIEG
3, BIEG 4
Wybór biegu w programach pracy układu
7.14 Sterowanie pomp
Lista parametrów sterowania pomp
Sekcja
PPAR
Nazwa
Domyślna
wartość
Zakres
PUMP
-5C
-25-50C
PTEST
6C
2-50C
PPER
168 h
10-999 h
PTIME
OFF
0FF-99 sec
PMIN
10 sec
0-99 sec
PDEL
1 min
0-99 min
PADEL
0 sec
0-99 sec
PE
000 (NIE)
0-100%,
NIE,TAK
STB
0
0-100%
PALM
??
X1..X3, E1..E8
OUT
IO
Opis
Temperatura zewnętrzna, poniżej której pompa jest
uruchomiona
Temperatura
zewnętrzna,
powyżej
której
okresowe
uruchamianie pomp jest uaktywnione. Funkcja ta zostaje z
powrotem zablokowana, kiedy temperatura zewnętrzna
spadnie 2C poniżej wartości PTEST.
Okres uruchomienia pomp i zaworów (wyrażony w godzinach)
Czas trwania uruchomienia pomp i zaworów (w sekundach).
Wartość 0 (napis OFF) oznacza, że jest wyłączone okresowe
uruchamianie pomp.
Minimalny czas uruchamiania pomp podczas okresowego
testowania pomp (w sekundach)
Zwłoka czasowa pomiędzy wyłączenie się pomp a
uruchamianiem układu (w minutach)
Zwłoka czasowa przed włączeniem się alarmu pomp (w
sekundach)
Stan wyjścia podczas okresowego uruchamiania pomp i
zaworów
Stan wyjścia podczas włączania pomp przez niską
temperaturę zewnętrzną (temperatura poniżej wartości PUMP)
Ten stan obowiązuje tylko kiedy układ jest wyłączony a pompa
jest włączona
Wejście alarmowe dla pomp
29
Alarm awarii pomp
Można zdefiniować jedno wejście cyfrowe jako wejście od awarii pomp. Wejście to jest określone
parametrem PALM w sekcji IO. Po pojawieniu się aktywnego sygnału na wejściu PALM, regulator
wyłącza cały układ i sygnalizuje alarm pomp. Aby skasować alarm należy nacisnąć przycisk
i
przytrzymać go przez około 5 sek. Dopiero po skasowaniu alarmu można załączyć ponownie układ.
Uruchomienie pompy przy niskich temperaturach zewnętrznych
Przy niskich temperaturach zewnętrznych zachodzi konieczność uruchomienia pompy w celu
umożliwienia cyrkulacji wody. Parametr PUMP określa temperaturę zewnętrzną, poniżej której pompa
jest uruchomiona. Użycie tej funkcji wymaga czujnika zewnętrznego. Pompa jest uruchomiona
nawet, jeżeli układ nie pracuje.
Okresowe uruchamianie pomp i zaworów
W celu uniknięcia zakleszczenia, należy okresowo uruchomić pompy i zawory na pewien czas.
Funkcja okresowego uruchamiania pomp wymaga czujnika temperatury zewnętrznej i może być
aktywna tylko, kiedy układ jest w trybie czuwania.
W sekcji OUT należy określić, które wyjścia sterujące mają być uaktywnione podczas okresowych
uruchomień pomp i zaworów, ustawiając wartość parametru PE. PE określa w procentach wartość
sygnału sterującego dla wyjść analogowych, natomiast dla wyjść cyfrowych może przyjąć wartości
TAK lub NIE.
Parametr PTEST określa temperaturę zewnętrzną, powyżej której ta funkcja jest uaktywniona. Po
ponownym spadku temperatury zewnętrznej 2C poniżej wartości PTEST lub, gdy nie jest
zdefiniowany czujnik temperatury zewnętrznej bądź, gdy układ zostaje uruchomiony funkcja zostaje
wyłączona.
Parametr PPER określa przerwę (w godzinach) pomiędzy wyłączaniem a kolejnym włączeniem pomp
i zaworów, natomiast parametr PTIME określa w sekundach czas, w którym pompy i zawory mają być
włączone. Jeżeli PTIME = 0 (napis OFF) to nie będzie funkcji okresowego uruchamiania pomp. Cykl
rozpoczyna się od przerwy PPER i kończy się na okresie włączania pomp PTIME. Na wyświetlaczu
pojawia się napis informujący o włączaniu pomp przez ten okres PTIME.
Jeżeli regulator dostaje polecenie uruchomienia układu w trakcie przerwy PPER to układ zostanie
uruchomiony, jeżeli upłynął już czas PDEL (w minutach) od momentu wyłączenia pomp. Jeżeli nie to
regulator czeka aż ten czas minie a następnie uruchomi układ. W trakcie wyczekiwania na
wyświetlaczu pojawia się licznik, który pokazuje ile czasu zostało do startu.
Jeżeli regulator dostaje polecenie uruchomienia układu w trakcie, gdy pompy są włączone to regulator
wyłącza pompy w przypadku, gdy upłynął już minimalny czas włączenia pomp PMIN sek. Następnie
czeka aż minie czas PDEL (w minutach) zanim włączy układ. Jeżeli dostał polecenie przed upływem
czasu PMIN to poczeka na upłynięcie tego czasu, następnie wyłączy pompy i znowu poczeka na
upłynięcie czasu PDEL zanim włączy układ.
Uwaga: Podczas doliczaniu czasu PMIN regulator nie wyświetla licznika czasu tak jak w przypadku
PDEL. Natomiast informacja na wyświetlaczu o włączonych pompach pozostaje aż do momentu
wyłączenia pomp.
7.15 Wstępne grzanie
W przypadku niskich temperatur zewnętrznych dla urządzeń z nagrzewnicą wodną pojawia się
problem z uruchomieniem układu – w kilka (kilkanaście) sekund po załączeniu układu urządzenie
zostaje wyłączone za pomocą termostatu (czujnika) przeciwzamarzaniowego. W takich przypadkach
konieczne jest wstępne ogrzanie nagrzewnicy wodnej przed uruchomieniem zespołu
wentylatorowego. Omawiane parametry umożliwiają wyznaczenie czasu wstępnego ogrzewania
w zależności od temperatury zewnętrznej na podstawie wprowadzonej charakterystyki. Podczas
wstępnego ogrzewania, zawory ciepłej wody są maksymalnie otwierane przez regulator.
Sposób określania krzywej wstępnego ogrzewania przedstawia poniższy wykres.
30
Współrzędne krzywej wstępnego nagrzewania nagrzewnicy wodnej
Sekcja
Domyślna wartość
000C
00 min
000C
00 min
Zakres
-250C
010 min
-250C
010 min
Opis
Temperatura zewnętrzna 1 (dolny zakres; ODT1 < ODT2)
Czas ogrzewania 1
Temperatura zewnętrzna 2 (górny zakres; ODT2 > ODT1)
Czas ogrzewania 2
czas wst. nagrz.
PREH
Nazwa
ODT1
TR1
ODT2
TR2
TR1
TR2
Temp. zewnętrzna
Kierunek malejący
ODT1
np. -25OC
ODT2
np. -5OC
7.16 Szybki start – szybkie podniesienie wartości zadanej
Funkcja ta polega na czasowym podniesieniu/obniżeniu wartości zadanej w momencie uruchomienia
układu. Po upływie tego czasu nastawiona wartość zadana zostanie przywrócona. Wartość i czas
podniesienia/obniżenia są określone parametrami FAST oraz FSTM w sekcji PID. Jeżeli czas
podniesienia/obniżenia wartości zadanej FSTM jest ustawiony na „AUTO”, to regulator zakończy
proces szybkiego startu po tym, jak wiodąca temperatura osiągnie nastawioną wartość zadaną.
W przypadku regulacji kaskadowej, parametr „FSLIM” określa wartość podniesienia/obniżenia
wartości ograniczenia. Podniesienie lub obniżenie wartości ograniczenia może być konieczne po to
aby czujnik ograniczenia nie blokował efektu podniesienia/obniżenia wartości zadanej.
Funkcja szybkiego podniesienia wartości zadanej jest dostępna dla każdego procesu osobno i jest
ustawiana w sekcji PID. W przypadku procesów grzania, nawilżania i dodatnie sekwencje, wartość
zadana jest podniesiona. Natomiast w przypadku chłodzenia, odwilżania oraz ujemne sekwencje
regulatora, wartość ta zostanie obniżona. Chodzi, bowiem o to by przyspieszyć proces. Wyraz
„podniesienie” użyty w tytule i na początku tekstu jest tylko umowny. W przypadku grzania funkcja
szybkiego podniesienia wartości zadanej jest niczym innym niż funkcja szybkiego grzania.
Jeżeli w układzie jest czujnik zewnętrzny, to parametr „FSDIS” określa temperaturę zewnętrzną
powyżej (lub, poniżej) której funkcja szybkiego startu zostaje wyłączona.
Parametry szybkiego podniesienia wartości zadanej
Sekcja
PI1+,PI1-,
PI2+,PI2-,
PI3+,PI3-
FAST
FSLIM
Domyślna
wartość
0
0
FSDIS
0
-2030
FSTM
AUTO
030 min
Nazwa
Zakres
Opis
030
030
Wartość podniesienia (lub obniżenia) wartości zadanej
Wartość podniesienia (lub obniżenia) ograniczenia
Temperatura zewnętrzna powyżej (lub, poniżej) której funkcja
szybkiego startu zostaje wyłączona
Czas szybkiego startu
31
7.17 Włączenie i wyłączenie pętli regulacyjnych – funkcja przewietrzania
Dla każdej z sześciu pętli regulacyjnych można zdefiniować wejście sterujące regulacją i zdefiniować
warunki, dla których regulacja ma się odbywać. Wejście to określone parametrem CTRIN może być
jednym z wejść analogowych lub cyfrowych regulatora, bądź też jednym ze stanów alarmowych.
a) W przypadku wejść analogowych należy zdefiniować dodatkowo dwa parametry CTROFF i
CTRON określające odpowiednio wartość, przy której regulacja zostaje wyłączona oraz wartość, przy
której regulacja zostaje włączona. Można wyróżnić dwa przypadki:
- CTROFF ≤ CTRON: wówczas regulacja zostanie włączona, kiedy wartość mierzona na wejściu
CTRIN będzie większa lub równa CTRON. Natomiast regulacja zostanie wyłączona, kiedy ta
wartość będzie mniejsza lub równa CTROFF.
- CTROFF > CTRON: wówczas regulacja zostanie włączona, kiedy wartość mierzona na wejściu
CTRIN będzie mniejsza lub równa CTRON. Natomiast regulacja zostanie wyłączona, kiedy ta
wartość będzie większa lub równa CTROFF.
b) W przypadku wejść cyfrowych lub stanów alarmowych, należy zdefiniować tylko parametr
CTROFF który może przyjmować tylko dwie wartości :
- CTROFF = HI: regulacja zostanie wyłączona, kiedy wejście cyfrowe lub stan alarmowy określony
przez CTRIN będzie aktywny. W przeciwnym przypadku regulacja zostanie włączona.
- CTROFF = LO: regulacja zostanie wyłączona, kiedy wejście cyfrowe lub stan alarmowy określony
przez CTRIN będzie nieaktywny. W przeciwnym przypadku regulacja zostanie włączona.
Uwaga: włączanie/wyłączanie regulacji dotyczy tylko pętli regulacyjnej, dla której parametry
CTRIN, CTRON oraz CTROFF zostały zdefiniowane. Podczas wyłączenia regulacji tylko wyjścia
sterujące pętli regulacyjnej zostaną wyłączone (wyzerowane). Natomiast wyjścia sterujące
wentylatorami nie będą zablokowane i układ nie będzie wyłączony.
Jeżeli jako wejście sterujące regulacją grzania podajemy np. wejście cyfrowe to możemy przez
uaktywnienie lub nie uaktywnienie tego wejścia blokować lub odblokować grzania. Przy blokowaniu
grzania wentylatory pracują nadal i dokonujemy w ten sposób funkcję przewietrzania.
Parametry włączania i wyłączania pętli regulacyjnych
Sekcja
PI1+,PI1-,
PI2+,PI2-,
PI3+,PI3-
Domyślna
wartość
Zakres
Opis
CTRIN
??
B1...B5, X1...X3, E1...E8,
A1…A10
Wejście sterujące pętli regulacyjnej
CTROFF
0
-2060
CTRON
0
-2060
Nazwa
Wartość wejścia CTRIN, przy której regulacja jest
wyłączona
Wartość wejścia CTRIN, przy której regulacja jest
włączona
Ilustracja sterowania regulacji dla CTROFF < CTRON
REGULACJA WYŁĄCZONA,
WYJŚCIA STERUJĄCE PĘTLI
REGULACYJNEJ WYŁĄCZONE
HISTEREZA
CTROFF
REGULACJA WŁĄCZONA
CTRON
CTRIN
(Wejście analogowe)
32
Ilustracja sterowania regulacji dla CTROFF > CTRON
HISTEREZA
REGULACJA WŁĄCZONA
CTRON
REGULACJA WYŁĄCZONA,
WYJŚCIA STERUJĄCE PĘTLI
REGULACYJNEJ WYŁĄCZONE
CTROFF
CTRIN
(Wejście analogowe)
7.18 Free cooling
Funkcja FREE COOLING polega na wykorzystaniu chłodnego powietrza z zewnątrz w celu
ochłodzenia pomieszczenia. Funkcja ta wymaga użycia czujnika zewnętrznego. W przypadku
włączenia tej funkcji, nagrzewnice, chłodnice oraz wymienniki nie pracują. Gdy temperatura wiodąca
przekracza wartość zadaną o wartość FCHYS, wentylatory zostaną uruchomione w celu ochłodzenia
pomieszczenia, pod warunkiem jednak, że temperatura zewnętrzna będzie niższa niż temperatura
wiodąca o wartość DTON. Wentylatory zostaną wyłączone, gdy będą spełnione następujące warunki:
- Temperatura wiodąca spadła z powrotem do wartości zadanej
- Przez czas FCTIM minut temperatura wiodąca nie spadła.
- Temperatura wiodąca spadła do poziomu temperatury zewnętrznej
Ponownie włączenie wentylatorów może nastąpić dopiero po upływie czasu FCTIM minut.
Lista parametrów „FREE COOLING”
Sekcja
Nazwa
Domyślna
wartość
PRO, FLAG1,
FLAG2
FCOOL
OFF
IO
FCOFF
??
FCHYS
000C
-250C
DTON
000C
-250C
FCTIM
00 min
010 min
Zakres
ON/OFF
X1..X3, E1..E8
FCPAR
Opis
Włącza lub wyłącza funkcję FREE COOLING w ramach
stref czasowych i programów
Wejście cyfrowe służące do wyłączenia funkcji FREE
COOLING. Sygnał na wejściu FCOFF wyłącza funkcję,
natomiast brak sygnału włącza tę funkcję pod
warunkiem, że dla bieżącej strefy czasowej lub
wykonywanego programu parametr FCOOL = ON.
Histereza włączania wentylatorów podczas działania
FREE COOLING. Gdy temperatura wiodąca wzrośnie
powyżej wartości zadanej o wartość FCHYS,
wentylatory zostaną uruchomione, ale pod warunkiem,
że temperatura zewnętrzna jest niższa od temperatury
wiodącej o wartość DTON.
Warunek uruchamiania wentylatorów podczas działania
FREE COOLING: temperatura zewnętrzna musi być
niższa niż temperatura wiodąca o wartość DTON.
Czas pracy wentylatorów: jeżeli przez czas FCTIM min
temperatura wiodąca nie spadnie, to wentylatory
zostaną wyłączone. Ponowne włączenie wentylatorów
może nastąpić dopiero po upływie czasu FCTIM minut.
33
7.19 Praca termostatyczna (tryb eco)
Praca termostatyczna lub inaczej mówiąc tryb ekonomiczny polega na tym, że kiedy temperatura
regulowana (mierzona przez czujnik wiodący, RTD1) osiągnie wartość zadaną SV1, układ zostaje
wyłączony aż do momentu, kiedy temperatura spadnie z powrotem (grzanie) lub wzrośnie
(chłodzenie), ale nie przed upływem 1 minuty od momentu wyłączenia. Histereza ponownego
włączenia układu jest równa wartości parametru TERMO.
Funkcję termostatyczną uaktywnia się osobno w każdym programie. W celu jej uaktywnienia należy
ustawić histerezę ponownego włączania układu TERMO w wykonywanym programie. Natomiast, aby
ją wyłączyć należy ustawić TERMO = 0 (napis „OFF”).
Poprzez wejście cyfrowe regulatora określone parametrem TMOFF w sekcji IO można zdalnie
wyłączyć lub włączyć funkcję termostatyczną. Sygnał na wejściu TMOFF wyłącza funkcję
termostatyczną, natomiast brak sygnału włącza tą funkcję pod warunkiem, że dla wykonywanego
programu parametr TERMO jest różny od zera.
Po wyłączeniu funkcji termostatycznej, następuje ponowne włączenie układu, (o ile układ był
wyłączony w wyniku działania tej funkcji), nie wcześniej jednak niż po 1 min. od momentu
wyłączenia.
7.20 Grzanie elektryczne – wyjścia modulowane
Zasilanie grzałek elektrycznych: parametr HTOUT
Parametr HTOUT określa wyjście cyfrowe, które służy do zasilania grzałek elektrycznych. Po
pojawieniu się sygnału na którymkolwiek z wyjść modulowanych P1 lub P2, wyjście HTOUT zostanie
włączone, natomiast zostanie wyłączone, kiedy na obu wyjściach P1 i P2 nie będzie sygnału.
Zadaniem takiego wyjścia jest podawanie napięcia zasilającego grzałek elektrycznych podczas
grzania, natomiast przy braku grzania odcina zasilanie od grzałek dla bezpieczeństwa.
Czas zatrzymania wentylatorów: parametr STOP
W przypadku elektrycznego grzania istotne jest, aby po wyłączeniu układu wentylatory pracowały
jeszcze przez pewien czas dla ostudzenia nagrzewnic elektrycznych. Czas ten można ustawić
parametrem STOP (w sekundach). Jest to czas, po którym regulator wyłącza wentylatory po
otrzymaniu polecenia zatrzymania.
7.21 Kompensacja temperatury zewnętrznej
Współrzędne krzywej kompensacji: SET(1,2,3), COMP(1,2,3,4)
W przypadku przydzielenia wejścia dla pomiaru temperatury zewnętrznej (OUTD) istnieje możliwość
wprowadzenia krzywej kompensacji wartości zadanej (menu COMP). Budowanie krzywej kompensacji
polega na wprowadzeniu zbioru współrzędnych (SET;COMP). W przypadku podania wartości SET3 =
SET2 zapytanie o współrzędne COMP3 i COMP4 nie pojawi się.
Krzywa kompensacji w strefach czasowych: CPEN, COR
Dla każdej ze zdefiniowanych stref czasowych istnieje możliwość włączenia i wyłączenia kompensacji
poprzez podanie odpowiedniej wartości (OFF lub ON) parametru CPEN.
Parametr COR pozwala na korekcję krzywej kompensacji w obrębie każdej ze zdefiniowanych stref
czasowych. Podana w parametrze wartość podnosi (dla COR > 0) lub obniża (dla COR < 0) krzywą.
Jeżeli został zdefiniowany nastawnik temperatury (parametr REM w sekcji IO), to wartość korekcji
będzie odczytana z sygnału nastawnika a nie z parametru COR.
Poniższe rysunki obrazują sposób budowania i korekcji krzywej kompensacji.
34
Lista parametrów kompensacji zewnętrznej
Sekcja
COMP
PRO
Nazwa
SET1,SET2,SET3
COMP1, COMP2,
COMP3, COMP4
COR
CPEN
Domyślna wartość
18,25,25 C
Zakres
10-35C
Opis
Wartości zadane
-5,15,0,0 C
-2570C
Zewnętrzna temperatura
00C
OFF
-1010C
ON/OFF
Korekcja krzywej kompensacji
Włączenie/wyłączenie kompensacji
Ilustracja kompensacji temperatury zewnętrznej
temp. zadana
a)
SET2 = SET3
COMP2
COMP1
SET1
temp. zewn.
temp. zadana
b)
SET3
SET1
COMP4
COMP3
COMP2
COMP1
SET2
temp. zewn.
35
temp. zadana
c)
COR>0
SET3
SET1
COMP4
COMP3
COMP2
COMP1
SET2
temp. zewn.
7.22 Programowalne przekaźniki czasowe
Wejście przekaźnika czasowego: parametr TIN
Może to być jedno z wejść cyfrowych, jeden ze stanów alarmowych lub sygnał włączenia układu.
Poniżej przedstawione są możliwe wartości parametru TIN.
TIN
X1..X3,E1..E8
SYS
A1…A10,
R1+, R1-,
R2+, R2RH+, RH-,
A17
Opis
Wejście cyfrowe:
Po pojawieniu się sygnału aktywnego na odpowiednim wejściu cyfrowym przekaźnik czasowy
zostanie uruchomiony
Sygnał włączenia układu:
Przekaźnik czasowy zostanie uruchomiony wraz z włączeniem układu
Alarmy: patrz lista alarmów
Po pojawienie się alarmu przekaźnik czasowy zostanie uruchomiony
Wyjście przekaźnika czasowego: parametr TOUT
Jest to jedno z wejść cyfrowych (przekaźnikowe lub triakowe) określone parametrem TOUT. Wyjście
to włącza się i wyłącza się zgodnie z wybraną funkcją.
Funkcja przekaźnika czasowego: parametr TFUN
Dostępne są 4 funkcje:
36
a. Funkcja R: wyłączenie po czasie / sterowanie impulsowe
- Działanie przekaźnika czasowego dla T1 ≠ 0, T2 = 0
T1
WŁĄCZONY
WYŁĄCZONY
Impuls na we. TIN
uruchamiający
przekaźnika czas.
CZAS
- Działanie przekaźnika czasowego dla T1 ≠ 0, T2 ≠ 0
T1
T1
WŁĄCZONY
T2
WYŁĄCZONY
T2
Impuls na we. TIN
uruchamiający
przekaźnika czas.
CZAS
37
b. Funkcja E: włączenie po czasie / sterowanie impulsowe
- Działanie przekaźnika czasowego dla T1 ≠ 0, T2 = 0
WŁĄCZONY
T1
WYŁĄCZONY
Impuls na we. TIN
uruchamiający
przekaźnika czas.
CZAS
- Działanie przekaźnika czasowego dla T1 ≠ 0, T2 ≠ 0
T2
T2
WŁĄCZONY
T1
WYŁĄCZONY
T1
Impuls na we. TIN
uruchamiający
przekaźnika czas.
CZAS
38
c.
Funkcja Rs: sterowanie ciągłe
- Działanie przekaźnika czasowego dla T1 ≠ 0, T2 = 0
T1
WŁĄCZONY
Ciągły sygnał
sterujący na we. TIN
przekaźnika czas.
WYŁĄCZONY
CZAS
- Działanie przekaźnika czasowego dla T1 ≠ 0, T2 ≠ 0
T1
T1
WŁĄCZONY
WYŁĄCZONY
Ciągły sygnał
sterujący na we. TIN
przekaźnika czas.
T2
T2
CZAS
39
d. Funkcja Es: sterowanie ciągłe
- Działanie przekaźnika czasowego dla T1 ≠ 0, T2 = 0
WŁĄCZONY
Ciągły sygnał
sterujący na we. TIN
przekaźnika czas.
T1
WYŁĄCZONY
CZAS
- Działanie przekaźnika czasowego dla T1 ≠ 0, T2 ≠ 0
T2
T2
WŁĄCZONY
Ciągły sygnał
sterujący na we. TIN
przekaźnika czas.
WYŁĄCZONY
T1
T1
CZAS
Jednostki czasowe: parametr PRESC
Trzy jednostki czasowe określone parametrem PRESC mogą by wybrane do ustawiania czasów T1 i
T2. Są to:
- PRESC = MIN:SEK: czasy są wyrażone w minutach i sekundach
- PRESC = GODZ:MIN: czasy są wyrażone w godzinach i minutach
- PRESC = DNI:GODZ: czasy są wyrażone w dniach i godzinach
40
7.23 Funkcje użytkownika
Wejście pomiarowe i wyjście sterujące dla funkcji użytkownika: INPV, OUTV
Istnieje możliwość wykorzystania dowolnego wejścia pomiarowego INPV (także wejścia
przydzielonego już podczas konfiguracji zasobów) konfiguracji zasobów do sterowania dowolnym
wyjściem (także wyjściem przydzielonym już podczas konfiguracji zasobów). Ta funkcja jest funkcją
nadrzędną dla algorytmu regulacji (np. temperatury lub wilgotności), co oznacza, że zależności
wejście-wyjście zdefiniowane za pomocą odpowiedniej charakterystyki decydują ostatecznie
o wartości sygnału wyjścia OUTV.
Współrzędne dla funkcji użytkownika: YVAL(1,2,3), XVAL(1,2,3,4)
Dla wejścia pomiarowego INPV i wyjścia sterującego OUTV należy wprowadzić zależności wejściewyjście poprzez podanie współrzędnych charakterystyki OUTV = f(INPV). Do tego celu służą
parametry XVAL oraz YVAL. Jeśli dla pewnego zakresu zmian wartości sygnału wejściowego wartość
sygnału wyjściowego jest ujemna, oznacza to, że dla takiego zakresu wartość sygnału wyjściowego
ma być taka, jaka wynika z algorytmu regulacji (np. temperatury lub wilgotności). W przypadku
podania wartości YVAL3 = YVA2, zapytanie o współrzędne XVAL3 i XVAL4 nie pojawi się.
Jeżeli wejście pomiarowe INPV będzie wejściem binarnym (INPV = E1,2,3,4), to współrzędne
wejściowe nie będą udostępnione i domyślnie ustawione przez regulator na XVAL1 = 0 (stan niski)
oraz XVAL2 = 1 (stan wysoki), podczas gdy współrzędne wyjściowe YVAL1 i YVAL2 mogą być
ustawione. Po ustawieniu współrzędnych YVAL1 i YVAL2, regulator automatycznie ustawia YVAL3 =
YVAL2 (zobacz niżej rysunek c).
Przykładowe charakterystyki przedstawiają poniższe wykresy.
Lista parametrów funkcji użytkownika
Sekcja
USER
Domyślna
Nazwa
wartość
Zakres
Opis
INPV
??
B1..B5,X1..X3,E1..E8
Wejście pomiarowe
OUTV
??
Q1,Q2,DO1..DO6,P1,P2,Y1..Y6
Wyjście sterujące
0,0,0
-100100
Współrzędne wyjściowe
0,0,0,0
-2599
Współrzędne wejściowe
YVAL1,YVAL2,
YVAL3
XVAL1,XVAL2,
XVAL3,XVAL4
Wyjście
Ilustracja funkcji użytkownika
a)
YVAL3
YVAL1
XVAL4
XVAL3
XVAL2
XVAL1
YVAL2
Wejście
41
Wyjście
YVAL2
YVAL1
XVAL4
XVAL3
XVAL2
XVAL1
YVAL3
Wejście
Wyjście
b)
YVAL2 = YVAL3
XVAL2
YVAL2
HI
YVAL1
LO
c)
Wejście
Wyjście
XVAL1
YVAL1
E1...E8
42
7.24 System zdalnego sterowania
Istnieje zestaw parametrów umożliwiających zdalne sterowanie
skonfigurować do współpracy np. z kasetą zdalnego sterowania.
układu.
Regulator
można
Nastawnik wartości zadanej temperatury
Do jednego z wejść B1…B5, X1...X3 można podłączyć układ dla zdalnego nastawiania wartości
zadanej temperatury. Po uaktywnieniu funkcji REM1 (REM1 różny od „??”), zadana temperatura SV1
przestaje obowiązywać, i będzie określona przez wartość mierzoną na wejściu REM1. Można
wprowadzić dolne i górne ograniczenia dla wartości zadanej z nastawnika parametrami RLL (dolna
granica domyślnie ustawiona na 15C) i RHL (górna granica domyślnie ustawiona na 35C). Po
wyjściu temperatury zadanej poza te granice regulator przyjmuje wartości graniczne odpowiednio RLL
dla przekroczenia w dół oraz RHL dla przekroczenia w górę.
W miejsce typowego nastawnika pomieszczeniowego można również wpiąć aktywny czujnik związany
z innym obwodem regulacji. Zmiana mierzonej przez czujnik wielkości będzie wpływała na zmianę
temperatury zadanej.
ROFS>0
temperatura
Dobrym przykładem dla takiego rozwiązania jest aplikacja basenowa, gdzie w miejsce nastawnika
podłączyć można czujnik wody w basenie. Przy takim rozwiązaniu układ regulacji powietrza będzie
utrzymywał temperaturę powietrza o kilka stopni (określone przez wartość parametru ROFS) większą
od temperatury wody. Poniższy rysunek przedstawia zmiany wartości zadanej w czasie.
temperatura zadana
temperatura wody
czas
Nastawnik wartości zadanej wilgotności
Do jednego z wejść B1…B5, X1...X3 można podłączyć układ dla zdalnego sterowania.
Po uaktywnieniu funkcji REM2 (REM2 różny od „??”), zadana wilgotność SVH przestaje obowiązywać,
i będzie określona przez wartość mierzoną na wejściu REM2. Można wprowadzić dolne i górne
ograniczenia dla wartości zadanej z nastawnika parametrami RLL i RHL. Po wyjściu wilgotności
zadanej poza te granice regulator przyjmuje wartości graniczne odpowiednio RLL dla przekroczenia w
dół oraz RHL dla przekroczenia w górę.
Zdalne sterowanie START/STOP regulatora
Regulator można załączać do pracy zdalnie uaktywniając wejście cyfrowe zdefiniowane jako RCON.
Po wyzerowanie wejścia RCON regulator zostanie wyłączony. Parametr ten dedykowany jest dla
układów z kasetką zdalnego sterowania. Zdalne sterowanie za pomocą wejścia zdefiniowanego jako
RCON równoważne jest przyciskowi
na regulatorze. Po zdefiniowaniu wejściu RCON włączanie
i wyłączanie regulatora przyciskiem
będzie nadal aktywne. Natomiast po włączeniu zasilania,
układ nie startuje dopóki wejście RCON nie będzie aktywne.
43
Lista parametrów systemu zdalnego sterowania
Sekcja
IO
RLIM1
Nazwa
Domyślna wartość
Zakres
Opis
RCON
??
X1..X3,E1..E8
Wejście zdalnego sterowania START/STOP
REM1
??
B1..B5,X1..X3
Wejście nastawnika temperatury
REM2
??
B1..B5,X1..X3
Wejście nastawnika wilgotności
RLL
15C
040C
Dolna granica nastawionej wartości
RHL
35C
0100C
Górna granica nastawionej wartości
ROFS
0C
-99C
Korekcja wartości zadanej z nastawnika
RLL
0
040
Dolna granica nastawionej wartości
RHL
100
0100
Górna granica nastawionej wartości
RLIM2
7.25 Alarmy i wyjścia alarmowe
Wszystkie alarmy występujące w regulatorze są sygnalizowane odpowiednimi komunikatami na
wyświetlaczu oraz diodą sygnalizacyjną wspólną dla wszystkich. Oprócz tych sygnalizacji, można
również zdefiniować wyjście (np. cyfrowe), które ma być uaktywnione podczas alarmu.
Wyjście alarmowe: ALOUT
Wyjście zdefiniowane jako alarmowe ALOUT może zostać włączone przez dowolny alarm przypisany
do odpowiedniego wejścia binarnego (E1 ÷ E8). W celu określenia alarmów, które mają uaktywnić
wyjście ALOUT, należy wprowadzić numery alarmów w czterocyfrowym polu ALM. Np. ustawienie na
dowolnym polu cyfry 1 oznacza wybranie alarmu przeciwzmarzaniowego (ALM=0100 A1.), ustawienie
cyfry 3 – wybranie alarmu sprężu wentylatora nawiewu (ALM=3000 A3), itd..
W poszczególnych polach można ustawić tylko alarmy z numerami nie większymi niż 9. W celu
przydzielenia dla wyjścia ALOUT wszystkich dostępnych funkcji alarmowych, należy ustawić
ALM=0000. Wówczas dowolny alarm powoduje włączenie wyjścia ALOUT.
Lista alarmów wg priorytetów
Wyświetlany
komunikat
Nr
Pełna nazwa
5
Alarm przeciwpożarowy
A5
AL P. POZAROWY
1
Alarm przeciwzamarzaniowy
nagrzewnic
A1
AL. ZAMARZANIA
6
Wysoka temperatura
A6
WYSOKA TEMPER.
3
Brak sprężu wentylatora nawiewu
A3
BRAK SPREZU-1
Symbol
Diody
Skutki
Wyłącza układ
Kasowanie alarmu: naciśnij
i przytrzymaj przez ok. 5 sek.
Wyłącza układ
Kasowanie alarmu: naciśnij
i przytrzymaj przez ok. 5 sek.
Wyłącza grzałki,
Układ pracuje
Wyłącza układ
Kasowanie alarmu: po ponownym
załączeniu układu alarm zostaje
skasowany.
Wyłącza układ
Kasowanie alarmu: po ponownym
załączeniu układu alarm zostaje
skasowany.
4
Brak sprężu wentylatora wyciągu
A4
BRAK SPREZU-2
2
Alarm silnika (termika)
A2
ALARM SILNIKA
9
Awaria pomp
A9
AWARIA POMP
Kasowanie alarmu: naciśnij
i przytrzymaj przez ok. 5 sek.
19
Za niska temperatura wody
Alarm przeciwzamarzaniowy
agregatu
A19
NISKA T. WODY
A8
ALARM AGREGATU
7
Alarm wymiennika
A7
AL. WYMIENNIKA
20
Błąd czujnika
A20
BLAD CZUJNIKA
Wyłącza układ
Wyłącza agregat,
Układ pracuje
Wyłącza wymiennik,
Układ pracuje
Tylko sygnalizacja
Wyłącza układ
Kasowanie alarmu: po ponownym
załączeniu układu alarm zostaje
skasowany.
Wyłącza układ
8
Tylko
napis
44
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
Zabrudzenie filtrów
Błąd regulacji grzania
Błąd regulacji chłodzenia
Błąd regulacji –regulator 2, pętla 1
Błąd regulacji –regulator 2, pętla 2
Błąd regulacji –regulator 3, pętla 1
Błąd regulacji –regulator 3, pętla 2
Błąd regulacji nawilżania
Błąd regulacji odwilżania
Alarm zewnętrzny
A10
R1+
R1R2+
R2R3+
R3RH+
RHA21
ALARM FILTRU
[ER]
[ER]
[ER]
[ER]
[ER]
[ER]
[ER]
[ER]
ALARM ZEWN.
Tylko sygnalizacja
Tylko sygnalizacja
Tylko sygnalizacja
Tylko sygnalizacja
Tylko sygnalizacja
Tylko sygnalizacja
Tylko sygnalizacja
Tylko sygnalizacja
Tylko sygnalizacja
Tylko sygnalizacja
7.26 Parametry regulacji
Regulator UCS30 posiada 4 regulatory PID z dwoma pętlami regulacyjnymi każdy, czyli w sumie 8
pętli regulacyjnych. Parametry regulacji (Pband, czas całkowania, czas różniczkowania, histerezy...)
są osobno ustawiane dla każdego procesu regulacji (dla każdej pętli regulacyjnej): grzania,
chłodzenia, nawilżania, osuszania, jak i również pozostałe pętle regulacyjne.
Lista parametrów regulacji
Sekcja
PI1+,PI1-,
PI2+,PI2-,
PI3+,PI3PI4+,PI4-
PID
PBAND
INT
DIFF
HYS
CYCL
Domyślna
wartość
030.0
0100 SEC
OFF
2.0
01 SEC
DEV+
OFF
DEV-
OFF
HYS1
HYS2
HYS3
HYS4
UNIT1
UNIT2
UNIT3
UNIT4
PRCTR
3.0
3.0
3.0
3.0
Nazwa
OFF
Zakres
Opis
Pasmo proporcjonalne
Czas całkowania
Czas różniczkowania
Histereza dla sterowania dwupozycyjnego
Czas cyklu sterowania
Dodatni błąd regulacji: wartość zadana - wartość mierzona jest
dodatnia.
Spadek wartości mierzonej poniżej wartości zadanej o wartości
010.0
DEV+ powoduje alarm. Alarm ten nie jest sygnalizowany, ale
może być zaprogramowany do wywołania określonego
programu pracy układu (PRO-1 lub PRO-2)
Ujemny błąd regulacji: wartość zadana - wartość mierzona jest
ujemna.
Wzrost wartości mierzonej powyżej wartości zadanej o wartości
010.0
DEV- powoduje alarm. Alarm ten nie jest sygnalizowany, ale
może być zaprogramowany do wywołania określonego
programu pracy układu (PRO-1 lub PRO-2)
Strefa martwa dla pętli PID1
19.9
Strefa martwa dla pętli PID2
19.9
Strefa martwa dla pętli PID3
19.9
Strefa martwa dla pętli PID4
19.9
Jednostka pomiaru dla pętli PID1
C, %RH,
Jednostka pomiaru dla pętli PID2
%, Pa,
m3/h,
Jednostka pomiaru dla pętli PID3
ppm, m/sec Jednostka pomiaru dla pętli PID4
OFF,ON
Regulacja ciśnienia
0999.9
06000
03600
150.0
160
Pasmo proporcjonalności: PBAND
Dla objaśnienia pojęcia „pasmo proporcjonalności” przyjęto założenie, że wykorzystywany jest
regulator proporcjonalny (tzn. nie ma członu całkującego ani różniczkującego), do regulacji
temperatury w pomieszczeniu wykorzystywany jest czujnik pomiarowy a elementem wykonawczym
jest zawór regulujący przepływ ciepłej wody (tylko grzanie) do kaloryfera. Różnica między temperaturą
mierzoną, a temperaturą zadaną jest przekształcana w sygnał sterujący zaworem za pośrednictwem
siłownika. Poziom otwarcia zaworu jest wprost proporcjonalny do uchybu (różnicy) temperatur.
Jeżeli mierzona temperatura jest równa zadanej, to różnica temperatur wynosi zero i sygnał sterujący
zaworem jest również zerowy – zawór zamknięty. W miarę jak temperatura w pomieszczeniu spada
poniżej zadanej, zawór otwiera się proporcjonalnie do różnicy temperatur aż do chwili, kiedy osiąga
położenie maksymalne. Spadek temperatury w stosunku do zadanej (różnica między temp. zadaną
a mierzoną)
w
tym
punkcie
nazywa
się
pasmem
(zakresem)
proporcjonalności.
Pasmo proporcjonalności jest zazwyczaj wyrażone w jednostce mierzonej np. °C, %RH, Pa, itd.
45
Może być również wyrażone w % zakresu pomiarowego regulatora. W regulatorach firmy UCS jest
ono wyrażone w jednostkach pomiarowych.
W regulacji proporcjonalnej istnieje stały związek między sygnałem wejściowym (w omawianym
naszym przekładzie różnica między temperaturą zadaną a mierzoną), a sygnałem wyjściowym (sygnał
sterujący siłownikiem zaworu). Sygnał wejściowy oddziałuje wprost na sygnał wyjściowy
bez opóźnienia (teoretycznie). Dla stałego sygnału wejściowego im większe pasmo proporcjonalności
regulatora typu P, tym słabiej wzmacniany jest sygnał wyjściowy. Wybór odpowiedniego zakresu
proporcjonalności zależy od dwóch antagonistycznych zjawisk.
Aby otrzymać jak najmniejszy błąd regulacji, powinna być dobrana jak najmniejsza wartość pasma
proporcjonalności (P-BAND). Wówczas nawet mała zmiana temperatury spowoduje silną zmianę
sygnału wyjściowego. Z drugiej strony, jeżeli pasmo proporcjonalności będzie zbyt małe,
doprowadzi do niestabilności regulacji i powstaną oscylacje. Odnosząc to do omawianego przykładu,
drobna zmiana temperatury powoduje zbyt duże otwarcie zaworu, doprowadzając za dużo ciepła
do pomieszczenia. Temperatura w pomieszczeniu podnosi się za bardzo, co powoduje całkowite
zamknięcie zaworu i znowu cały proces powtarza się w nieskończoność.
Duża wartość pasma proporcjonalności daje dobrą stabilność, ale bardzo małe zmiany sygnału
sterującego, co powoduje bardzo wolną reakcję układu na zakłócenia.
Dobór pasma proporcjonalnego wymaga, więc pewnego kompromisu pomiędzy stabilnością, a
błędem regulacji.
Ustawianie PBAND = 0, oznacza sterowanie typu On/Off. Po zatwierdzeniu takiej wartości, regulator
ustawia na wyświetlaczu PBAND = ON/OFF oraz wyłącza człon całkujący (INT = OFF) i różniczkujący
(DIFF = OFF).
Czas całkowania: INT
W przypadku całkowania sygnał sterujący rośnie lub maleje z prędkością, która jest proporcjonalna do
uchybu regulacji, aż do momentu, gdy uchyb osiągnie wartość zero. Kiedy uchyb osiąga wartość zero,
sygnał sterujący pozostaje stały. Uzupełniając regulator proporcjonalny regulatorem całkującym,
można całkowicie wyeliminować stacjonarny błąd regulacji.
Wielkość efektu całkowania jest określona przez czas całkowania. Czas całkowania można
zdefiniować jako czas potrzebny członowi całkowania, aby dołożyć na wyjściu sygnał równy sygnałowi
wynikającemu z członu proporcjonalnego. Długi czas całkowania daje wolne zmiany sygnału
na wyjściu. Kombinacja regulatora proporcjonalnego (P) i regulatora całkującego (I) jest znana
jako regulacja PI i jest najczęściej stosowana w dziedzinie klimatyzacji. W regulacji PI, człon P
powoduje na wyjściu początkowy skok, tak jak w przypadku regulatora typu P. Następnie człon
całkujący I powiększa lub zmniejsza sygnał wyjściowy ze stałą prędkością.
Wyboru pasma P dokonuje się tak jak to zastało przedstawione w poprzednim punkcie,
z tym, że dopuszczalna jest trochę większa jego wartość. Przy wyborze czasu całkowania należy brać
pod uwagę stałą czasową obiektu.
Czas całkowania podany jest w sekundach i ustawienie INT = 0 oznacza wyłączenie członu
całkującego, co określane jest napisem „OFF” na wyświetlaczu.
Czas różniczkowania: DIFF
Jeżeli w obiekcie sterowania występują duże i szybkie zmiany, to regulator PI może reagować zbyt
wolno. Sygnał sterujący musi zostać wtedy przyspieszony. Efekt taki daje operacja różniczkowania.
Odczytywana jest prędkość zmiany uchybu i na podstawie tego generowany jest na wyjściu sygnał
w postaci impulsu. Rozmiar różniczkowania jest określony przez czas różniczkowania. Krótki czas
różniczkowania daje mały efekt, a długi czas daje silny efekt. Efekt różniczkowania na ogół stabilizuje
proces, ale silny efekt (długi czas) różniczkowania może doprowadzić do wzmocnienia oscylacji.
Czas różniczkowania podany jest w sekundach i ustawienie DIFF = 0 oznacza wyłączanie członu
różniczkującego, co określone jest napisem „OFF” na wyświetlaczu.
Dla procesów związanych z klimatyzacją wystarczy na ogół regulacja PI, a włączanie do tego
różniczkowania może jedynie skomplikować dobór optymalnych parametrów: PBAND, INT, i DIFF.
Histereza dla sterowania dwupozycyjnego: HYS (sterowanie ON/OFF)
W sterowaniu dwupozycyjnym sygnał sterujący przyjmuje tylko dwie wartości i ten rodzaj sterowania
stosuje się dla procesów z dużą stałą czasową i małym czasem martwym. Sygnał sterujący przybiera
wartość maksymalną (100%), kiedy wartość mierzona spada poniżej wartości zadanej (SV) o pewną
46
wartość HYS zwaną histerezą. Natomiast po przekroczeniu wartości SV o wartość HYS, sygnał
sterujący przybiera wartość zero. Dla procesu grzania kierunek działania histerezy jest odwrotny niż
dla procesu chłodzenia. Parametr HYS wyrażony jest w jednostce pomiarowej np. °C dla procesów
temperaturowych, %RH dla wilgotności, itd.
W regulatorze ustawienie sterowania ON/OFF polega na ustawieniu PBAND = 0.
Czas cyklu sterowania: CYCL
Dla wyjść modulowanych P istnieje możliwość zdefiniowania okresu (czas cyklu sterowania) impulsów
(w sekundach). Ma to szczególnie znaczenie w przypadku sterowania nagrzewnic elektrycznych. Dla
słabych sieci elektrycznych częste włączanie i wyłączanie grzałek może stanowić duży problem. W
takim przypadku należy powiększyć okres sterowania grzałek, aby zmniejszyć częstość ich
załączania. Z drugiej strony, duży okres sterowania przyczynia się do pogorszenia jakości sterowania
– regulacja prądu płynącego przez grzałki traci na płynności. Im krótszy okres sterowania, tym
większa płynność regulacji. O ile, więc nie ma krytycznych problemów z obciążeniem sieci,
należy ustawić jak najmniejsze czasy (1÷5 sec).
Histerezy pomiędzy procesami lub strefy martwe: HYS1, HYS2, HYS3, HYS4
Dla procesu grzania/chłodzenia została zdefiniowana dodatkowa histereza HYS1, służąca
do przełączania między jednym, a drugim procesem. Również dla drugiego regulatora
oraz dla nawilżania i odwilżania zostały zdefiniowane histerezy HYS2 oraz HYS3.
Jednostki pomiarowe: UNIT1, UNIT2, UNIT3, UNIT4
Dla każdego z regulatorów PID osobno można ustawić jednostkę pomiarową, która ma być
wyświetlana. Do wyboru są następujące znaki:
- Znak pusty ‘ ‘: Brak jednostki pomiarowej
- C: Jednostka pomiaru temperatury stopień Celcius
- %RH: Jednostka pomiaru wilgotności względnej
- %: Procent
- Pa: Jednostka pomiaru ciśnienia
- m3/h: Jednostka pomiaru przepływu
- ppm: Jednostka pomiaru stężenia
- m/sec: Jednostka prędkości
7.27 Pozostałe parametry
EXIT: wyjście z trybu programowania
EXIT = AUTO (domyślna wartość): regulator wychodzi z trybu programowania i wraca do trybu
wyświetlania stanu wejść i wyjść, jeżeli w ciągu 2 min. żaden przycisk nie zostanie naciśnięty.
EXIT = MAN: regulator pozostaje w trybie programowania dopóki operator sam z niego nie wyjdzie.
8 Organizacja menu regulatora
Menu regulatora zorganizowane jest w sposób hierarchiczny (wielowarstwowy). Parametry możliwe
do ustawienia grupowane są tematycznie, co ułatwia ich przeszukiwanie. Na przykład element menu
PRO zawiera wszystkie parametry dotyczące programu tygodniowego. Wewnątrz PRO parametry są
z kolei grupowane tematycznie w węższym zakresie pod nazwami ZONE1, ZONE2, ZONE3, MON,
TUE…SUN. Dalej wewnątrz elementów MON…SUN istnieje kolejna warstwa elementów
grupowanych tematycznie itd.
Wszystkie pozostałe parametry są zorganizowane według tej samej zasady. Poniżej przedstawiono
przykład strukturę menu regulatora w postaci „drzewka”.
47
1
[1-1]
2
[PRIN]
23
[23-1]
3
[PRIN]
24
[24-1]
5
[5-1]
25
[25-1]
6
[6-1]
26
[26-1]
27
[27-1]
28
[28-1]
29
[29-1]
30
[30-1]
FANR
8
SP12
[
Ustawienie parametru :
i zatwierdzić
]
[8-1]
[
[22-1]
PPAR
Ustawienie parametru :
i zatwierdzić
]
11
[11-1]
[12-1]
LANG
[
Ustawienie parametru :
12
[13-1]
START
[
Ustawienie parametru :
13
STDEL
[
Ustawienie parametru :
ALM
[
Ustawienie parametru :
i zatwierdzić
]
i zatwierdzić
i zatwierdzić
i zatwierdzić
[15-1]
STOP
[
Ustawienie parametru :
15
[16-1]
PREST
[
Ustawienie parametru :
16
[17-1]
EXIT
[
Ustawienie parametru :
17
18
[18-1]
37
[37-1]
19
[19-1]
38
[38-1]
20
[20-1]
CODE
21
[21-1]
40
[
i zatwierdzić
i zatwierdzić
i zatwierdzić
Ustawienie parametru :
i zatwierdzić
]
]
]
]
]
]
]
[40-1]
[
LOC
Ustawienie parametru :
i zatwierdzić
]
1
48

Podobne dokumenty