LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE – klasa wojskowa

Transkrypt

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE – klasa wojskowa
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE – klasa wojskowa
Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie wstępne teoretyczne i praktyczne uczniów
do pełnienia służby wojskowej oraz innych służb mundurowych a także do pracy na stanowiskach
w administracji związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz kontynuowania
kształcenia na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i narodowym.
Będąc w klasie wojskowej nauczysz się miedzy innymi takich zagadnień:
1. REGULAMINY SIŁ ZBROJNYCH RP
2.TAKTYKA OGÓLNA
3.TEORIA I PRAKTYKA STRZELAŃ-SZKOLENIE OGNIOWE
4. POWSZECHNA OBRONA PRZECIWLOTNICZA
5. SZKOLENIE INŻYNIERYJNO-SAPERSKIE
6. OBRONA PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA
7. ŁĄCZNOŚĆ
8. TERENOZNASTWO-TOPOGRAFIA WOJSKOWA
9.METODYKA I DOWODZENIE
Rekrutacja do klasy odbywa się na zasadach dobrowolności i powszechnej dostępności
określonej przepisami prawa oświatowego i opracowanego regulaminu rekrutacji przez
kierownictwo szkoły.
Klasa tworzona jest dla uczniów rozpoczynających edukację ponadgimnazjalną, którzy wiążą
swoją przyszłość, plany osobiste i zawodowe ze służbą wojskowa, służbą w policji, straży pożarnej, straży granicznej bądź pracą w administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach
związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.
Program innowacyjny w pierwszej kolejności jest realizowany przez nauczyciela przedmiotów
bloku edukacji obronnej, absolwenta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniuposiadającego wieloletnie doświadczenie dowódczo-organizacyjne i wychowawcze zdobyte
podczas zawodowej służby wojskowej na stanowiskach liniowych, sztabowych i dydaktycznych.
Posiada gruntowne wykształcenie z zakresu wychowania obronnego.
 kandydaci nie mogą być zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego
 zajęcia dodatkowe związane będą ze służbami mundurowymi
 rodzaje zajęć: musztra, pierwsza pomoc przedmedyczna, samoobrona, obozy survivalowe,
strzelanie, walki wręcz

Podobne dokumenty