pobierz - DENTAL DEPOT

Komentarze

Transkrypt

pobierz - DENTAL DEPOT
KATALOG PRODUKTÓW
Spis Treści
Implanty T3TM
2
Implanty OSSEOTITE® Certain®
3
Planowanie leczenia
4
Narzędzia chirurgiczne
5
Śruby gojące
6-7
Dobór komponentów protetycznych
8-9
Komponentów protetyczne
10-18
Transfery wyciskowe
10
Rozwiązania tymczasowe
11
Nadbudowa tytanowe - GingiHue®
12
Nadbudowa cyrkone ZiReal®
13
Nadbudowa indywidualna UCLA
14
Nadbudowa indywidualna BellaTek Encode®
15
Belki BellaTekTM
16-17
Nadbudowy niskoprofilowe
18
Narzędzia
19
Locator
20
Locator Overdenture Dental Implant System
21
Kasety chirurgiczne
22-23
Komponenty chirurgiczne
24
Klucze dynamometryczne
25
Produkty do regeneracji
26-27
Marketingowy Program Rozwoju Praktyk
28
1
Implanty T3TM
Najnowszym osiągnięciem w dziedzinie inżynierii
biomechanicznej są implanty T3 o zaawansowanej
budowie, która jest odpowiedzią na dzisiejsze wyzwania
stomatologii estetycznej.
przez dodatkowy proces piaskowania (średnia wartość
~1,4µm). Mimo wprowadzenia tak istotnych modyfikacji
koronalna część implantu pozostała niezmieniona i 1,5mm
jego długości jest pokryte dobrze udokumentowaną
klinicznie powierzchnią Osseotite. W wielu badaniach
wykazano, że powierzchnia ta w żadne sposób nie
wpływa na rozwój peri-implantis, a implant o budowie
zmodyfikowanej hybrydy jest optymalnym rozwiązaniem u
pacjentów periodontologicznych.
Makrogeometria implantów pozwala na osiągnięcie
maksymalnej pierwotnej stabilizacji implantu pozwalając
na jego natychmiastowe obciążenie. W celu zwiększenia
osseointegracji we wczesnej fazie gojenia (3 pierwsze
tygodnie) zwiększono szorstkość implantu co uzyskano
3i T3TM - Implant stożkowy
z Platform Switching
1,25
5,0
4,1
3,4
5,0
4,1
1,25
bez Platform Switching
3,4
5,8
5,0
4,1
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
3,2
6,0
3,9
2,4
3,2
3,9
Długość
4x3,4 mm (P)
5x4,1 mm (P)
6x5 mm (P)
4x4,1 mm (P)
5x5 mm (P)
6x6 mm (D)
8,5 mm
BOPT4385
BOPT5485
BOPT6585
BOST3285
BOST485
BOST585
BOST685
10,0 mm
BOPT4310
BOPT5410
BOPT6510
BOST3210
BOST410
BOST510
BOST610
11,5 mm
BOPT4311
BOPT5411
BOPT6511
BOST3211
BOST411
BOST511
BOST611
BOST3213
BOST413
BOST513
BOST613
BOST3215
BOST415
BOST515
BOST615
13,0 mm
BOPT4313
BOPT5413
BOPT6513
15,0 mm
BOPT4315
BOPT5415
BOPT6515
1,9
2,4
3,25x3,4 mm (P)
3i T3TM - Implant prosty
z Platform Switching
1,15
4,1
2,8
5,0
4,1
3,4
5,0
1,15
bez Platform Switching
3,4
6,0
1,15
1,15
5,0
4,1
1,15
3,1
4,1
2,5
3,25x3,4 mm (P)
1,15
1,15
2,8
3,1
6,0
4,1
Długość
4x3,4 mm (P)
5x4,1 mm (P)
6x5 mm (P)
8,5 mm
BOPS4385
BOPS5485
BOPS6585
BOSS385
BOSS485
BOSS585
BOSS685
10,0 mm
BOPS4310
BOPS5410
BOPS6510
BOSS310
BOSS410
BOSS510
BOSS610
11,5 mm
BOPS4311
BOPS5411
BOPS6511
BOSS311
BOSS411
BOSS511
BOSS611
13,0 mm
BOPS4313
BOPS5413
BOPS6513
BOSS313
BOSS413
BOSS513
BOSS613
15,0 mm
BOPS4315
BOPS5415
BOPS6515
BOSS315
BOSS415
BOSS515
BOSS615
18,0 mm
-
-
-
BOSS318
BOSS418
-
-
4x4,1 mm (P)
5x5 mm (P)
6x6 mm (D)
* Śruba zamykająca dołączona jest do każdego implantu.
2
Implanty OSSEOTITE ® Certain®
Implanty stożkowe OSSEOTITE ® Certain ®
Implanty stożkowe OSSEOTITE Certain PREVAIL®
Implanty stożkowe Osseotite ® Certain ® Tapered to
implanty bez mountów, o samotnących krawędziach, pokryte
rewolucyjną powierzchnią Osseotite. Ich kształt jest bardzo
zbliżony do naturalnego kształtu korzenia zębowego, a gwint na
ich powierzchni ma parametry zapewniające uzyskanie efektu
„wgryzienia w kość” i optymalnej stabilizacji pierwotnej, co
sprawia, że są to implanty idealne do protokołów wczesnego
obciążania oraz natychmiastowego osadzania w zębodołach
poekstrakcyjnych.
Implanty stożkowe Osseotite Certain PREVAIL ze zintegrowaną
platformą protetyczną przesuniętą dośrodkowo (Platform
Switching) oferują możliwość lepszego zachowania kości
grzbietu wyrostka zębodołowego, dzięki czemu efekty
estetyczne uzyskiwane w obszarze tkanek miękkich są bardziej
przewidywalne. Implanty o kształcie stożkowym są pokryte
rewolucyjną powierzchnią Osseotite aż do górnej krawędzi szyjki.
Implanty stożkowe Full OSSEOTITE Certain
3,4
5,0
4,1
1,25
1,25
1,25
1,25
6,0
Implanty stożkowe
Full Osseotite Certain
1,9
3,2
2,4
Długość
3,25 mm (D)
4,0 mm (D)
5,0 mm (D)
3,9
6,0 mm (D)
8,5 mm
XIFNT3285
XIFNT485
XIFNT585
XIFNT685
10,0 mm
XIFNT3210
XIFNT410
XIFNT510
XIFNT610
11,5 mm
XIFNT3211
XIFNT411
XIFNT511
XIFNT611
13,0 mm
XIFNT3213
XIFNT413
XIFNT513
XIFNT613
15,0 mm
XIFNT3215
XIFNT415
XIFNT515
XIFNT615
IMCSF34
ICSF41
ICSF50
Płaska śruba
zamykająca*
Implanty stożkowe Full OSSEOTITE Certain PREVAIL
4,1
3,4
Implanty stożkowe
Full Osseotite
Certain PREVAIL
1,25
5,0
4,1
1,25
5,0
5,8
1,25
2,4
3,2
3,9
Długość
4/3 mm (P)
5/4 mm (P)
6/5 mm (P)
8,5 mm
XIITP4385
XIITP5485
XIITP6585
10,0 mm
XIITP4310
XIITP5410
XIITP6510
11,5 mm
XIITP4311
XIITP5411
XIITP6511
13,0 mm
XIITP4313
XIITP5413
XIITP6513
15,0 mm
XIITP4315
XIITP5415
XIITP6515
ICSF41
ICSF50
Płaska śruba
zamykająca*
IMCSF34
* Śruba zamykająca dołączona jest do każdego implantu.
3
ICSF60
Planowanie leczenia
W najprostszej formie planowanie leczenia
implantologicznego odnosi się do protokołu, za pomocą
którego będziemy mogli osiągnąć oczekiwany efekt
protetyczny. Opiera się on na doborze właściwej platformy
protetycznej oraz odpowiedniego implantu bazując na
właściwościach anatomicznych kości oraz rozmiarze
brakującego zęba.
anatomiczne cechy implantu.
Wybór odpowiedniego implantu oraz śruby gojącej bazuje
na wzajemnych zależnościach pomiędzy:
profilem wyłaniania korony w stosunku do średnicy platformy
protetycznej implantu,
wysokością oraz średnicą planowanej odbudowy protetycznej
w stosunku do wysokości tkanek miękkich,
właściwością kości wokół implantu w stosunku do średnicy oraz
kształtu implantu.
Zaplanowanie leczenia implantologicznego zgodnie
z protokołem zapewnia maksymalną biomechaniczną stabilność
implantu oraz umożliwia zachowanie tkanek miękkich poprzez
zastosowanie platformy protetycznej niewiele mniejszej
aniżeli profil wyłaniania odbudowywanego zęba. Szeroka
gama implantów umożliwia lekarzowi dobranie odpowiedniej
platformy protetycznej implantu do końcowej odbudowy,
uwzględniając jednocześnie różne właściwości kości oraz inne
System śrub gojących BIOMET 3i™ składa się ze śrub o
różnych średnicach oraz wysokościach umożliwiających
właściwe ukształtowanie tkanek miękkich, odzwierciedlające ich
anatomiczny przebieg wokół naturalnego uzębienia.
Ø 3.25 mm
Ø 4.0 mm
Ø 5.0 mm
Ø 6.0 mm
Ø 4.0/
3.4 mm
PREVAIL
Ø 5.0/
4.1 mm
PREVAIL
Ø 6.0/
5.0 mm
PREVAIL
Siekacze
•
•
•
•
•
•
•
Przedtrzonowce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trzonowce
Implanty stożkowe:
BOST611
6mm
BOST611
6mm
8
Średnica
implantu
BOST411 BOST411 BOST511 BOPT4311 BOPT5411
4mm
4mm
5mm
3.25mm
5mm
8
5
5
5
5,5
7,5
Średnica
korony
8
6mm
BOPT6511
9
5
6mm
BOST611
4
5
5,5
4
3,5
4mm
5mm
4mm
3.25mm
3.25mm
BOST411 BOST511 BOPT4311 BOST3211 BOST3211
Narzędzia chirurgiczne
Bone Profiler - System do profilowania kości BIOMET 3i
• Prosta metoda modelowania kości wokół platformy
protetycznej implantu
• Wyjątkowe rozwiązanie chroni przed kontaktem wiertła
z powierzchnią protetyczną implantu zabezpieczając ją przed
uszkodzeniem
• Kształt kołnierza Bone Profilera idealnie pasuje do profilu
wyłaniania śruby gojącej
Bone Profiler – zestaw
Bone Profiler na kątnicę
Platforma protetyczna 3,4mm z rozszerzeniem na 3,8mm BP340
Opakowanie
BB001
Platforma protetyczna 4,1mm z rozszerzeniem na 5mm BP450
Platforma protetyczna 4,1mm z rozszerzeniem na 6mm BP460
Zestaw Bone Profiler dla implantów o małej średnicy
- Zawartość: BP450, BP460, BP475, BB001
BPKIT
Platforma protetyczna 4,1mm z rozszerzeniem na 7,5mm BP475
BPAKT
Platforma protetyczna 5,0mm z rozszerzeniem na 5mm BP550
Zestaw Bone Profiler dla implantów o dużej średnicy
- Zawartość: BP550, BP560, BP575, BP660, BP75, BB001
Platforma protetyczna 5,0mm z rozszerzeniem na 6mm BP560
Platforma protetyczna 5,0mm z rozszerzeniem na 7,5mm BP575
Platforma protetyczna 6,0mm z rozszerzeniem na 6mm BP660
Platforma protetyczna 6,0mm z rozszerzeniem na 7,5mm BP675
Wszystkie Bone Profilery zawierają piny prowadzące niezbędne
do zastosowania dla implantów z łączeniem zewnętrznym. Piny do
zastosowania w przypadku implantów z łączeniem wewnętrznym
Certain, należy zamówić osobno.
Bone Profilery ręczne
Piny prowadzące dla łączenia Certain®
Piny prowadzące dedykowane dla implantu z łączeniem
wewnętrznym Certain® o średnicy 3,25mm
IBPMGP
Piny prowadzące dedykowane dla implantu z łączeniem
wewnętrznym Certain® o średnicy 4,5 i 6mm
IBPGP
Platforma protetyczna 3,4mm z rozszerzeniem 4,1mm
IMMBP
Platforma protetyczna 3,4mm z rozszerzeniem5mm
IMMBP3
Platforma protetyczna 4,1mm z rozszerzeniem 5mm
IMBP4
Platforma protetyczna 5,0mm z rozszerzeniem 6mm
IMBP5
Bone profiler – protokół postępowania.
W wyniku procesów gojenia
w dwuetapowym protokole
chirurgicznym kość narasta
wokół śruby zamykającej.
Umieścić pin w implancie.
Umieścić Bone Profiler na
kątnicy (prędkość ≤ 50 rpm).
Usunięcie kości aż do
momentu całkowitego
odsłonięcia śruby
zamykającej
Nasmarować pin prowadzący, np. maścią
z tetracykliną.
Bone Profiler prowadzić wzdłuż zamontowanego
pinu.
5
Po usunięciu śruby zamykającej, narosła kość
uniemożliwia właściwe osadzenie śruby
gojącej.
Bone Profiler rotuje zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara, usuwając nadmiar
kości wokół koronalnej części implantu.
Po całkowitym wyprofilowaniu możliwe jest
idealne osadzenie śruby gojącej.
Śruby gojące
Śruby gojące
Encode®
3,4 mm
5,0
h
55˚
3,4
h
68˚
4,1
5,0 mm
Platforma protetyczna
Wysokość kołnierza (h)
Kod produktu
EP
Wysokość kołnierza (h)
Kod produktu
3.8mm
3.0mm
IEHA343
5.0mm
3.0mm
IEHA553
3.8mm
4.0mm
IEHA344
5.0mm
4.0mm
IEHA554
3.8mm
6.0mm
IEHA346
5.0mm
6.0mm
IEHA556
3.8mm
8.0mm
IEHA348
5.0mm
8.0mm
IEHA558
5.0mm
3.0mm
IEHA353
6.0mm
3.0mm
IEHA563
5.0mm
4.0mm
IEHA354
6.0mm
4.0mm
IEHA564
5.0mm
6.0mm
IEHA356
6.0mm
6.0mm
IEHA566
5.0mm
8.0mm
IEHA358
6.0mm
8.0mm
IEHA568
7.5mm
3.0mm
IEHA573
4,1 mm
5,0
Platforma protetyczna
EP
Platforma protetyczna
EP
Wysokość kołnierza (h)
Kod produktu
7.5mm
4.0mm
IEHA574
4.1mm
3.0mm
IEHA443
7.5mm
6.0mm
IEHA576
4.1mm
4.0mm
IEHA444
7.5mm
8.0mm
IEHA578
4.1mm
6.0mm
IEHA446
6,0 mm
4.1mm
8.0mm
IEHA448
EP
Wysokość kołnierza (h)
Kod produktu
5.0mm
3.0mm
IEHA453
6.0mm
3.0mm
IEHA663
5.0mm
4.0mm
IEHA454
6.0mm
4.0mm
IEHA664
5.0mm
6.0mm
IEHA456
6.0mm
6.0mm
IEHA666
5.0mm
8.0mm
IEHA458
6.0mm
8.0mm
IEHA668
6.0mm
3.0mm
IEHA463
7.5mm
3.0mm
IEHA673
6.0mm
4.0mm
IEHA464
7.5mm
4.0mm
IEHA674
6.0mm
6.0mm
IEHA466
7.5mm
6.0mm
IEHA676
6.0mm
8.0mm
EHA468
7.5mm
8.0mm
IEHA678
7.5mm
3.0mm
IEHA473
7.5mm
4.0mm
IEHA474
7.5mm
6.0mm
IEHA476
7.5mm
8.0mm
EHA478
h
45˚
5,0
Platforma protetyczna
Kody znajdujące się
na okluzyjnej powierzchni
śruby gojącej zawierają
wszystkie informacje
niezbędne do zaprojektowania
indywidualnej nadbudowy.
6
5,6
6,8
h
35˚
6,0
Śruby gojące
Śruby gojące z EP® (Emergence Profile)*
5,0
3,4
h
90˚
h
90˚
3,4 mm
EP
Platforma protetyczna
5,0 mm
Platforma protetyczna
Kod produktu
EP
3.4mm
2.0mm
ISMHA32
5.0mm
2.0mm
ISWHA52
5,0
3.4mm
3.0mm
ISMHA33
5.0mm
3.0mm
ISWHA53
5,6
3.4mm
4.0mm
ISMHA34
5.0mm
4.0mm
ISWHA54
3.4mm
6.0mm
ISMHA36
5.0mm
6.0mm
ISWHA56
3.8mm
2.0mm
IMHA32
5.0mm
8.0mm
ISWHA58
3,4
3.8mm
3.0mm
IMHA33
5.6mm
2.0mm
IWTH52
5,0
3.8mm
4.0mm
IMHA34
5.6mm
3.0mm
IWTH53
3.8mm
6.0mm
IMHA36
5.6mm
4.0mm
IWTH54
5.0mm
2.0mm
IMHA352
5.6mm
6.0mm
IWTH56
5.0mm
3.0mm
IMHA353
5.6mm
8.0mm
IWTH58
5.0mm
4.0mm
IMHA354
6.0mm
2.0mm
IWTH562
6.0mm
IMHA356
3,4
3,8
h
45˚
h
55˚
3,4
5.0mm
4,1
4,1 mm
EP
h
Wysokość kołnierza
Wysokość kołnierza
Kod produktu
3.0mm
IWTH563
4.0mm
IWTH564
Wysokość kołnierza
Kod produktu
6.0mm
6.0mm
IWTH566
5,0
7,5
ISHA42
6.0mm
8.0mm
IWTH568
3.0mm
ISHA43
7.5mm
2.0mm
IWTH572
4.1mm
4.0mm
ISHA44
7.5mm
3.0mm
IWTH573
4,1
4.1mm
6.0mm
ISHA46
7.5mm
4.0mm
IWTH574
5,0
4.1mm
8.0mm
ISHA48
7.5mm
6.0mm
IWTH576
5.0mm
2.0mm
ITHA52
7.5mm
8.0mm
IWTH578
5.0mm
3.0mm
ITHA53
6,0 mm
5.0mm
4.0mm
ITHA54
EP
5.0mm
6.0mm
ITHA56
6.0mm
2.0mm
ISWHA62
5.0mm
8.0mm
ITHA58
6.0mm
3.0mm
ISWHA63
6.0mm
3.0mm
ITHA63
6.0mm
4.0mm
ISWHA64
6.0mm
4.0mm
ITHA64
6.0mm
6.0mm
ISWHA66
6.0mm
6.0mm
ITHA66
6.0mm
8.0mm
ISWHA68
6.0mm
8.0mm
ITHA68
6.8mm
2.0mm
IWTH62
7.5mm
3.0mm
ITHA73
6.8mm
3.0mm
IWTH63
7.5mm
4.0mm
ITHA74
6.8mm
4.0mm
IWTH64
7.5mm
6.0mm
ITHA76
6.8mm
6.0mm
IWTH66
7.5mm
8.0mm
ITHA78
6.8mm
8.0mm
IWTH68
7.5mm
2.0mm
IWTH672
7.5mm
3.0mm
IWTH673
7.5mm
4.0mm
IWTH674
7.5mm
6.0mm
IWTH676
7.5mm
8.0mm
IWTH678
4,1
6,0
h
60˚
4,1
7,5
h
45˚
h
35˚
6.0mm
2.0mm
65˚
6,0
6.0mm
4.1mm
h
5,0
Platforma protetyczna
4.1mm
90˚
h
45˚
4,1
5,0
Platforma protetyczna
Wysokość kołnierza
h
30˚
Kod produktu
6,0
h
90˚
6,0
6,8
h
35˚
6,0
7,5
h
50˚
EP (Profil wyłaniania)
6,0
Wysokość
Platforma
protetyczna
* Profil wyłaniania dziąsła
7
Schemat doboru produktów
GingiHue®
Pick-Up
str. 12
Transfer wyciskowy łyżka otwarta
IMICxx; IIICxx; IWIPxx
Twist Lock
Transfer wyciskowy łyżka zamknięta
PRACE
ZiReal®
str. 13
CEMENTOWANE
IIICxx; IWITxx;
UCLA
str. 14
Analog laboratoryjny
IMMILAxx; IILAxx;
IILAWx
PreFormance®
Nadbudowy
tymczasowe
str. 11
UCLA
str. 14
Cylindry
tymczasowe
str. 11
Pick-Up
Transfer wyciskowy łyżka otwarta
IMICxx; IIICxx; IWIPxx
PRACE
Twist Lock
PRZYKRĘCANE
Transfer wyciskowy łyżka zamknięta
IIICxx; IWITxx;
Analog laboratoryjny
IMMILAxx; IILAxx;
IILAWx
8
Nadbudowa prosta (0o)
IMAPxx; IAPPxxx; IWPPxxx
Śruba kliniczna ZiReal
Nadbudowa kątowa (15°)
IUNIHG; IUNIHT
IMPAPxx; IPAPxxx
Nadbudowa prosta (0o)
ICAPxxx; IWCAPxxx
Śruba klinicznal
IZSHG
Odbudowa
pojedynczego punktu
(nadbudowa z heksem)
Na złoto
IMUCG1C;
IGUCA1C; IWGAxx
Śruba kliniczna
IUNIHG; IUNIHT
Nadbudowa prosta (0o)
IMPFPxx; IPFPxxx; IWPFPxxx
Nadbudowa kątowa (15°)
Śruba tytanowa
w zestawie
IMPAPFxx; IPAPFxxx
Odbudowa
pojedynczego punktu
(nadbudowa z heksem)
Praca wielopunktowa
(nadbudowa bez heksu)
Odbudowa
pojedynczego punktu
(nadbudowa z heksem)
Na złoto
IMUCG1C; IGUCA1C;
IWGAxx
Na złoto
IMUCG2x; IGUCA2x;
IWGAxxx
Na inny metal
IMUCC2x; IUNAB2x;
IWPCxxx
Cylindry plastikowe
IMPFTC34; IPFTC41;
IWPFTCx1
lub
Śruba kliniczna
w zestawie
Cylindry tytanowe
IMMTCS1; IITCS41;
IWTCSxx
Cylindry plastikowe
Praca wielopunktowa
(nadbudowa bez heksu)
Śruba kliniczna
IUNIHG; IUNIHT
IMPFTC32; IPFTC42;
IWPFTCxx
Cylindry tytanowe
IITCS42; IWTCSxx
Śruba tytanowa
w zestawie
Komponenty protetyczne
Transfery wyciskowe
Umożliwiają skopiowanie, a następnie przeniesienie na model laboratoryjny pozycji implantu wraz z jego kątem nachylenia oraz
orientacją heksu. Dzięki temu technik jest w stanie w łatwy sposób przygotować łącznik protetyczny oraz ostateczną pracę
protetyczną. Istnieją dwie metody pobierania wycisku z poziomu implantu.
Pobieranie wycisku za pomocą łyżki zamkniętej Twist
Lock™
• Transfer umożliwia przeniesienie pozycji implantu na
model laboratoryjny
• W momencie wyciągnięcia łyżki z ust pacjenta transfer
pozostaje na implancie. Transfer odkręcany jest następnie z
implantu i ponownie umieszczony w masie wyciskowej
Pobieranie wycisku za pomocą łyżki otwartej Pick-Up
• Transfer umożliwia przeniesienie pozycji implantu na
model laboratoryjny
• W momencie wyciągnięcia łyżki z ust pacjenta transfer
pozostaje w masie wyciskowej
Transfer wyciskowy Pick-Up
• Antyrotacyjny heksagon
• 2mm łączenie wewnętrzne
• Zaprojektowany dla przypadków odchylenia
kąta do 150
• Wyczuwalne kliknięcie podczas montażu
• Szczeliny retencyjne na śrubie
• Pakowany ze śrubą do transferu
• Zgodny z profilem wyłaniania BIOMET 3i
Opis
Transfer wyciskowy Twist Lock™
• Antyrotacyjny heksagon
• Łączenie wchodzi na 2mm w głąb implantu
• Zaprojektowany dla przypadków odchylenia kąta do 150
• Wyczuwalne kliknięcie podczas montażu
• Pakowany ze śrubą do transferu
• Optymalny w przypadku ograniczeń anatomicznych
• Zgodny z profilem wyłaniania BIOMET 3i
3,4 mm
Profil wyłaniania
Transfer wyciskowy Pick-Up
Transfer wyciskowy Twist Lock 3.4 3.8 IMIC30 IMIC33 N/A
IMIT33
4,1 mm
5.0
IMIC35
IMIT35
4.1 5.0 5,0 mm
6.0 7.5 IIIC41,IIIC42* IIIC12 IIIC60 IIIC75 IIIC44
IIIC45 IIIC46 IIIC47
5.0
Narzędzie umożliwiające łatwe aktywowanie lub dezaktywowanie elementów z łączeniem
wewnętrznym Certain niemal każdego komponentu protetycznego BIOMET 3i.
Aktywacja nadbudów
Aktywacja transferów
UCLA z heksem
10
7.5
6.0 6.8 7.5
IWIP60 IWIP66 IWIP67
IWIT50 IWIT55 IWIT56 I WIT57 IWIT60 IWIT66 IWIT67
Aktywator Quick Seat™
• Aktywacja lub dezaktywacja nadbudów protetycznych
• Aktywacja lub dezaktywacja transferów wyciskowych
6.0 IWIP50 IWIP55 IWIP56 IWIP57
* bez heksu
Zastosowanie:
5.6 6,0 mm
Komponenty protetyczne
Tymczasowe nadbudowy protetyczne PreFormance®
Nadbudowy PreFormance:
Cylindry tymczasowe PreFormance:
• Zalecane dla prac cementowanych
• Dostępne w formie prostej lub kątowej (15°), dzięki czemu
ułatwiona jest korekcja kąta
• Gładka powierzchnia umożliwia łatwe podścielanie protezy
tymczasowej
• Spłaszczony bok ma działanie antyrotacyjne
• Zalecane dla prac przykręcanych
• Karbowana powierzchnia zwiększa siłę mechanicznego
wiązania żywicy
• Dostępne z heksem lub bez, dla rozwiązań pojedynczych
i wielopunktowych
Jeżeli potrzebne są tymczasowe odbudowy z poziomu implantów, o wysokich walorach estetycznych, to właśnie tymczasowe
elementy protetyczne PreFormance dają możliwości dopasowywania do specyficznych kształtów i budowy anatomicznej zarówno
w gabinecie, jak i w laboratorium. System ten obejmuje nadbudowy i cylindry.
Implant Certain 3,4 osadzono w miejscu
siekacza bocznego. Brzeg kości wokół linii
jej styku z implantem został odpowiednio
wyprofilowany.
Łącznik PreFormance został przymocowany
przy użyciu przeznaczonej do tego celu śruby
tytanowej. Śrubę dokręcono z siłą 20 Ncm,
przy użyciu maszynowego śrubokrętu z dużym
heksem i klucza dynamometrycznego. Łącznik
PreFormance został wewnątrz ust pacjenta
dopasowany w ten sposób, by wysokość zgryzu
zmniejszyła się, a brzeg odpowiadał konturowi
dziąsła. Łącznik opracowano przy użyciu
diamentowego wiertła szybkoobrotowego
z irygacją.
Z żywicy do prac tymczasowych wykonano
pracę tymczasową. Skontrolowano i
odpowiednio dopasowano punkty styku
pomiędzy zębami obu łuków i pomiędzy
zębami sąsiadującymi w łuku.
Nadbudowę tymczasową na łączniku
PreFormance osadzono przy użyciu cementu
tymczasowego.
10,0
7,0
7,0
Nadbudowa PreFormance*
3,4 mm
h
h
Platforma
Platforma protetyczna5/4 mmprofil
(P)
profil
Profil wyłaniania
się dziąsła
Wysokość kołnierza (h)
Proste 0°
Kątowe 15°
3.8 mm
4.0 mm
IMPFP34
IMPAPF34
3.8 mm
6.0 mm
IMPFP36
IMPAPF36
5.0 mm
4.0 mm
IMPFP354
IMPAPF354
6.0 mm
IMPFP356
IMPAPF356
5.0 mm
4,1 mm
4.0 mm
IPFP454
IPAPF454
5.0 mm
6.0 mm
IPFP456
IPAPF456
Platforma protetyczna5/4 mm (P)
5.0 mm
4.0 mm
IWPFP554
IPAPF554
5.0 mm
6.0 mm
IWPFP556
IPAPF556
6,0 mm
Z heksem
Platforma protetyczna5/4 mm (P)
Bez heksu
3,4 mm (D)
IMPFTC34
IMPFTC32
4,1 mm (D)
IPFTC41
IPFTC42
5,0 mm (D)
IWPFTC51
IWPFTC52
6,0 mm (D)
IWPFTC61
IWPFTC62
10,0
Platforma protetyczna5/4 mm (P)
5.0 mm
5,0 mm
Cylindry tymczasowe
PreFormance*
Tytanowe cylindry
tymczasowe*
Platforma
Z heksem
Bez heksu
3,4 mm (D)
IMMTCS1
N/A
4,1 mm (D)
IITCS41
IITCS42
6.0 mm
4.0 mm
IWPFP664
IPAPF664
5,0 mm (D)
IWTCS51
IWTCS52
6.0 mm
6.0 mm
IWPFP666
IPAPF666
6,0 mm (D)
IWTCS61
IWTCS62
* Wszystkie nadbudowy i cylindry PreFormance zawierają kliniczną śrubę tytanową.
11
Komponenty protetyczne
Nadbudowa GingiHue®
• Nadbudowa zaprojektowana dla jedno- i wielopunktowych
prac protetycznych na metalu
• Zastosowanie w miejscach gdzie istnieje
prawdopodobieństwo przebarwienia dziąsła
• Maksymalna korekta kąta 15°
• Minimalna przestrzeń wertykalna 6 mm
Ta tytanowa nadbudowa, pokryta powłoką z azotku tytanu,
nadaje naturalny kolor tkankom miękkim, co czyni ją idealną
do zastosowania w cementowanych pracach jedno- oraz
wielopunktowych. Można ją przygotowywać bezpośrednio
w gabinecie albo w laboratorium, na podstawie nadesłanego
wycisku pobranego z poziomu implantu.
Po dobraniu odpowiednich
nadbudów GingiHue osadza się
je w modelu głównym.
Przygotowane nadbudowy
GingiHue są osadzane w jamie
ustnej i mocowane śrubami
dokręcanymi momentem
obrotowym 20 Ncm.
Preparacja nadbudów GingiHue
w laboratorium. Laboratorium
dopasowuje je do krawędzi
dziąseł i pozycjonuje równolegle.
7,0
7,0
h
h
Platforma protetyczna
5/4 mm (P)
profil
profil
Profil wyłaniania się
dziąsła
Wysokość kołnierza
(h)
Kod produktów
(Proste 0°)
Kod produktów
(Kątowe 15°)
3,8 mm 2,0 mm
IMAP32G IMPAP32G
3,8 mm
4,0 mm IMAP34G IMPAP34G
5,0 mm
2,0 mm
IMAP352G
IMPAP352G
5,0 mm
4,0 mm
IMAP354G
IMPAP354G
3,4 mm
4,1 mm
2,0 mm
IAPP452G
IPAP452G
5,0 mm
4,0 mm
IAPP454G
IPAP454G
6,0 mm 2,0 mm
IAPP462G
IPAP462G
6,0 mm
4,0 mm
IAPP464G
IPAP464G
7.5mm
2.0mm
IAPP472G IPAP472G
7.5mm
4.0mm
IAPP474G
IPAP474G
IMIC33
IMIC35
IIIC12
IIIC60
IIIC75
Platforma protetyczna
5,0 mm
2,0 mm
IWPP552G
IPAP552G
5,0 mm
4,0 mm
IWPP554G
IPAP554G
6,0 mm
2,0 mm
IWPP562G
IPAP562G
6,0 mm
4,0 mm
IWPP564G
IPAP564G
7,5 mm
2,0 mm
IWPP572G
IPAP572G
7,5 mm
4,0 mm
IWPP574G
IPAP574G
6,0 mm
Transfery wyciskowe
z poziomu implantu
(Pick-Up)
Platforma protetyczna
5,0 mm
5,0 mm
Ostateczny most porcelanowy
na szkielecie metalowym jest
cementowany na opracowanych
nadbudowach GingiHue.
Platforma protetyczna
IWIP55
IWIP56
IWIC57
5/4 mm (P)
6.0mm
2.0mm
IWPP662G
IPAP662G
6.0mm
4.0mm
IWPP664G
IPAP664G
7.5mm
2.0mm
WPP672G
IPAP672G
7.5mm
4.0mm
IWPP674G
IPAP674G
Nadbudowy GingiHue wymagają użycia śrub Gold-Tite® (IUNIHG), które nie są dołączone do opakowania. Proszę zamawiać je oddzielnie.
12
IWIP60
IWIP67
Śruba Gold-Tite®
(IUNIHG)
Komponenty protetyczne
Nadbudowy ZiReal®
• Nadbudowa zaprojektowana dla jednoi wielopunktowych pełnoceramicznych prac
protetycznych
• Stosowana do uzupełnień w strefie estetycznej
• Maksymalna korekta kąta do 10°
• Minimalna przestrzeń wertykalna 6mm
Przygotowana nadbudowa ZiReal
w ustach pacjenta.
Proste nadbudowy z dwutlenku cyrkonu stanowią rozwiązanie
dla rekonstrukcji ubytku w obszarach istotnych z punktu
widzenia estetyki. Służą one do osadzania cementowanych prac
pełnoceramicznych, gdy zastosowanie nadbudowy w białym
kolorze jest korzystne w związku z cienką warstwą tkanki
dziąsłowej w miejscu osadzenia implantu.
4,1 mm
7,0
h
Wysokość kołnierza
(h)
Kod produktów
(Proste)
5,0 mm
4,0 mm
ICAP454†
6,0 mm
4,0 mm
ICAP464†
5,0 mm
profil
†
Platforma protetyczna
Profil wyłaniania się
dziąsła
Korona pełnoceramiczna
zacementowana na nadbudowie.
Transfery wyciskowe
z poziomu implantu
(Pick-Up)
IIIC12
IIIC60
Platforma protetyczna 5/4 mm (P)
6,0 mm
4,0 mm
IWCAP564†
7,5 mm
4,0 mm
IWCAP574†
IWIP56
IWIP57
Transfer wyciskowy
Pick-Up
Odpowiednia śruba z heksem Gold-Tite® (IZSHG) oraz śruba laboratoryjna są zawarte w opakowaniu.
Ważne informacje o produkcie
Każda nadbudowa ZiReal Certain pakowana jest razem ze złotą śrubą IZSGH przeznaczoną do ostatecznego jej przykręcenia oraz
śrubą laboratoryjną Try-in IZIRTS. Śruby te zaprojektowano wyłącznie do użycia z tą nadbudową. Użycie innych śrub, pasujących
do nadbudowy ZiReal Certain zwiększa ryzyko uszkodzenia łącznika podczas jego opracowywania i/lub obciążenia protetycznego.
Zawsze należy upewnić się, że stosujemy właściwą śrubę IZIRTS do prac laboratoryjnych i złotą śrubę IZSHG do ostatecznego
osadzenia nadbudowy ZiReal Certain.
Użycie niewłaściwej śruby skutkuje utratą gwarancji firmy BIOMET 3i na ten produkt.
W celu właściwego osadzenia nadbudowy ZiReal
Certain obowiązkowe jest zastosowanie złotej
śruby IZSHG i śruby laboratoryjnej IZIRTS. Obie te
śruby zawsze znajdują się w jednym opakowaniu z
nadbudową ZiReal Certain.
Nie należy używać złotej śruby Certain, śruby
laboratoryjnej Certain Try-in bądź innych śrub
służących do przymocowywania nadbudów
ostatecznych.
Śruba laboratoryjna Try-in IZIRTS przeznaczona
jest do dokręcenia nadbudowy podczas jej
opracowywania w laboratorium.
Złota śruba IZSHG natomiast przeznaczona jest do
zastosowania klinicznego i nie powinna być używana
w pracach laboratoryjnych.
Poprawnie
Źle
Ceramika
Ceramika
Osadzenie śruby
Osadzenie śruby
Łączenie tytanowe
Łączenie tytanowe
IZSHG
Złota śruba do
ZiReal Certaina
IZIRTS
Śruba laboratoryjna do
ZiReal Certain
13
IUNIHG
Złota śruba do
Certaina
Komponenty protetyczne
Łącznik UCLA
• Pojedyncze oraz wielopunktowe prace protetyczne
• Minimalna przestrzeń wertykalna 4mm
• Do estetycznych uzupełnień w przypadku ograniczonej ilości tkanki miękkiej
• Na złoto lub inny metal
Nadbudowa UCLA służy do wytwarzania w laboratoriach indywidualnych łączników do prac cementowanych lub do prac
przykręcanych, w tym pojedynczych koron i mostów. Łączniki te mogą korygować rozbieżności kątów nachylenia między
implantami do 30o.
Opis
mm
3,4
Kod produktu
Platforma protetyczna
Na złoto (z heksem) IMUCG1C
Na złoto (bez heksu) IMUCG2C*
Na złoto (bez heksu) IMUCG2T**
Na inny metal/ Castable (bez heksu) IMUCC2C*
Na inny metal/ Castable (bez heksu) IMUCC2T**
4,1 mm
Platforma protetyczna
Na złoto (z heksem)
IGUCA1C
Na złoto (bez heksu) IGUCA2C*
Na złoto (bez heksu) IGUCA2T**
Na złoto Standard ZR™ (z heksem) N/A
Na inny metal/ Castable (z heksem) N/A
Na inny metal/ Castable (bez heksu) IUNAB2C*
Na inny metal/ Castable (bez heksu) IUNAB2T**
Na inny metal/ Castable (z heksem) 25PK N/A
Na inny metal/ Castable (bez heksu) 25PK N/A
5,0 mm
z heksem
11,0
4,0
bez heksu
Platforma protetyczna
Na złoto (z heksem) IWGA51C
Na złoto (bez heksu) IWGA52C*
Na złoto (bez heksu) IWGA52T**
Na złoto Standard ZR (z heksem) N/A
Na inny metal/ Castable (z heksem)
N/A
Na inny metal/ Castable (bez heksu) IWPC52C*
Na inny metal/ Castable (bez heksu) IWPC52T**
6,0 mm
11,0
4,0
Platforma protetyczna
Na złoto (z heksem) IWGA61C
Na złoto (bez heksu) IWGA62C*
Na złoto (bez heksu) IWGA62T**
Na złoto Standard ZR (z heksem) N/A
Na inny metal/ Castable (z heksem) N/A
Na inny metal/ Castable (bez heksu) IWPC62C*
Na inny metal/ Castable (bez heksu) IWPC62T**
* śruba złota
** śruba tytanowa
14
bez heksu
Komponenty protetyczne
System pobierania wycisku
Encode®
System
Encode Complete umożliwia wykonanie całkowitej pracy protetycznej bez konieczności pobierania wycisku z
poziomu implantu. Należy jedynie pobrać wycisk z poziomu śruby gojącej
Encode i wysłać go do laboratorium, aby po
kilku dniach otrzymać indywidualnie dopasowaną nadbudowę wraz z gotową do osadzenia koroną.
Wszystko, co jest wymagane do wykonania ostatecznej pracy protetycznej i otrzymania indywidualnej nadbudowy
w systemie Encode Complete to:
• Wycisk z poziomu śruby gojącej
Encode wraz z wyciskiem przeciwległego łuku
• Indeks zgryzu
• Wybór koloru ostatecznej korony
Specjalne kody znajdujące się na okluzyjnej powierzchni śruby gojącej
Encode zawierają niezbędne informacje
(wysokość śruby gojącej, orientacja heksu, średnica platformy, rodzaj łączenia) do właściwego umieszczenia analogu w gipsowym
modelu oraz utworzenia indywidualnie dopasowanej nadbudowy. Kody te są odwzorowywane na gipsowym modelu, który wraz z
prawidłowo wypełnionym formularzem należy wysłać do laboratorium BIOMET 3i.
Widok śruby gojącej
Encode.
Model wykonanay z twardego gipsu Po zeskanownaiu modelu,
o niskiej ekspansji na podstawie
wirtualnie zaprojektowano
wycisku poliwinylosiloksanowego
nadbudowę
z poziomu śruby gojącej
Encode.
Na modelu wprowadzono
analog wykorzystując technologię
Robocast. Nadbudowę
umieszczono na modelu celem
przygotowania ostatecznej korony
pełnoceramicznej.
Na implancie osadzono
nadbudowę
i dokręcono ją złotą śrubą.
Tytan
Ostateczne osadzenie korony
pełnoceramicznej.
BIOMET 3i może zaoferować specjalistom stomatologicznym, laboratoriom i co najważniejsze ich pacjentom szeroką linię
rozwiązań cyfrowej stomatologii, zapewniających estetykę i precyzję
.
Rozwiązanie kompatybilne ze skanerami wewnątrzustnymi Lava™ C.O.S. i Cerec – od cyfrowego wycisku po indywidualne
rozwiązanie protetyczne.
System pobierania wycisku
Encode umożliwia skan wewnątrzustny śrub gojących
możemy ochronić tkanki miękkie i osiągnąć optymalnie precyzyjny i estetyczny rezultat.
15
Encode, dzięki czemu
Komponenty protetyczne
Bars
Precyzyjne belki frezowane oraz szkielety CAD/CAM stanowią podbudowy do protez mocowanych na implantach
typu overdenture, oraz do stałych protez hybrydowych i mostów. Elementy te wykonane są z wytrzymałego, lekkiego
biokompatybilnego tytanu i mogą być produkowane pod większość implantów i łączników wiodących producentów. Najnowszą
opcją jest możliwość wykonania struktór do licowania ze stopu chrom-kobalt (CTE 14,1 x10-6 K-1).
Lepsze dla laboratorium
• Precyzja CAD/CAM (projektowanie i produkcja
wspomagane komputerowo)
• Nie wymagają inwestycji kapitałowych
• Nie wymagają wykonywania modeli woskowych
i wykonywania odlewów
• Nie ma potrzeby lutowania lub spawania
• Kontrola kształtu w laboratorium
Lepsze dla Twoich pacjentów i lepsze dla Twojej praktyki
• Prawdziwie pasywne połączenie
• Bardzo duża wytrzymałość w porównaniu z pracami
odlewanymi technikami konwencjonalnymi
• Brak połączeń lutowanych i spawanych
• Niewielki ciężar
• Dostępne w wersjach kompatybilnych z większością
implantów i łączników wiodących producentów
Hybrid Bar Design #1
• Proteza stała
• Metalowa od strony językowej
• Niska granica preparacji
po stronie policzkowej
• Tytanowa powierzchnia tkankowa
Freeform Bar
• Proteza stała
• Pod protezę akrylową do pełnego
zatopienia
Hader Bar
• Proteza wyjmowana z klipsami
angażującymi podcięcia
• Zapewnia boczną stabilizację protezy
• Klipsy wymagają 4mm przestrzeni
między implantami
Copymilled Titanium Framework
• Idealna do protez przykręcanych
na implantach. Skanowana na podstawie
wzornika z żywicy dostarczonego
przez laboratorium.
• Możliwa do zamówienia ze stopu
tytanu pod akryl, lub z komercyjnie
czystego tytanu pod licowanie ceramiką
Hybrid Bar Design #2
• Proteza stała
• Metalowa od strony językowej
• Niska granica preparacji
po stronie policzkowej
• Tytanowa powierzchnia tkankowa
Dolder® Egg Shape Bar
• Proteza wyjmowana
• Mocowania typu klips ułatwiają
rotacje protezy
• Zapewnia boczną stabilizację
protezy
Primary Bar
• Najbezpieczniejszy model pod
protezy wyjmowane
• Może być używany z zaczepami
• Można zaplanować Belkę ze zwężeniem
od 2 do 6 stopni
Copymilled Cobalt Chrome Framework
• Proteza przykręcana na implantach,
pozwalająca na licowanie porcelaną,
wykonana ze stopu chrom-kobalt
CTE 14,1 x10-6 K-1
• Wysoce kompatybilny, certyfikowany
stop chormo-kobaltowy z przeznaczeniem
do chirurgicznych implantów
ortopedycznych
16
Wraparound Bar
• Proteza stała
• Pod protezę akrylową do pełnego
zatopienia
• Możliwe poprawki w celu
przysposobienia tkanki miękkiej
• Akryl na belce łatwy w modyfikacji
Dolder U Shape Bar
• Proteza wyjmowana
• Mocowania typu klips ułatwiają
rotacje protezy
• Zapewnia boczną stabilizację
protezy
Combination Primary Bar
With Hader Or Dolder Designs
• Łączy belkę frezowaną z Belką
Hader lub Dolder
• Zapewnia doskonałą boczną
stabilizację protezy
• Można zaplanować Belkę
ze zwężeniem od 2 do 6 stopni
JA
OPC MO
CHR ALT
KOB
Dostępne rodzaje belek Bars
Opis
Analog
Śruba
Opis
BIOMET 3i®
Analog
Śruba
Keystone/Lifecore
Certain® 3.4 Implant IMMILA ILRGHG, ILRGHT
External Hex 3.3 Implant R9893-34 R9203-34-48
Certain 4.1 Implant IILA20 ILRGHG, ILRGHT
External Hex 3.75 Implant R9891-40 R9202-40-48
Certain 5.0 Implant IILAW5 ILRGHG, ILRGHT
External Hex 4.1 Implant R9891-40 R9202-40-48
Certain 6.0 Implant IILAW6 LRGHG, ILRGHT
External Hex 5.0 Implant R9893-50 R9203-50-48
External Hex 3.4 Implant MMILA UNISG, UNIHG, UNIHT
External Hex 6.0 Implant R9893-50 R9203-50-48
External Hex 4.1 Implant ILA20 UNISG, UNIHG, UNIHT
Lifecore Prima 3.3 Internal Implant 45140K 45060K
External Hex 5.0 Implant ILAW5 UNISG, UNIHG, UNIHT
Lifecore Prima 4.0 Internal Implant 45141K 45060K
External Hex 6.0 Implant
ILAW6 UNISG, UNIHG, UNIHT
Lifecore Prima 5.0 Internal Implant 45142K 45060K
Nadbudowa niskoprofilowa LPA
LPCLA
LPCGSH, LPCTSH
Prima Connex Multi 3.9 Abutment 45160K 45164K
Standard Abutment SLA20 GSH30, GSH70
Fixed Detachable Abutment 410530-4 R9460-48
IOL® Abutment IOLLAS GSH30, GSH70
Nobel Biocare™
Conical 3.4 Abutment MMCLA GSH30, GSH70
Brånemark System® Mk III 3.3 NP Implant 31158 29282
Conical 4.1 Abutment CLA20 GSH30, GSH70
Brånemark System Mk III 4.1 RP Implant 31159 29283
Conical 5.0 Abutment
CLA20 GSH30, GSH70
Brånemark System Mk III 5.0 WP Implant 31160 29284
Conical 6.0 Abutment WCLA6 GSH30, GSH70
Replace® Select 3.5 NP Implant 29498 29474
Pre-Angled Conical 17° Abutment CLA20 GSH30, GSH70
Replace Select 4.3 RP Implant 29500 29475
Pre-Angled Conical 25° Abutment CLA20 GSH30, GSH70
Replace Select 5.0 WP Implant 29502 29475
Replace Select 6.0 WP Implant 29995 29475
DENTSPLY Implants®
Ankylos Plus 3.5 Implant 3104 5270 3102 1505
Replace HL™ 4.5 External Hex Implant 43714 2699
Ankylos Plus 4.5 Implant 3104 5272 3102 1505
Replace HL 5.0 External Hex Implant 5052 2699
Ankylos Plus 5.5 Implant 3104 5274 3102 1505
NobelActive™ Internal 3.5 NP Implant 34243 31171
XiVE S 3.4 Implant 45-4030 45-4305
NobelActive Internal 4.3 RP Implant 34244 28815
XiVE S 3.8 Implant 45-4040 45-4305
NobelActive Internal 5.0 RP Implant 34244 35260
XiVE S 4.5 Implant 45-4050 45-4305
PME 4.5 Abutment DCB-1750 DCA-074
XiVE S 5.5 Implant 45-4060 45-4305
PME 5.0 Abutment 2128 2346
Ankylos Balance Base Abutment 3104-5330 3105-6021
Standard Abutment
DCB 175-0 DCA-074
Friadent MP 3.4 Abutment 45-4103 45-4206
Brånemark System Multi-unit NP Abutment 31161 29285
Friadent MP 3.8 Abutment 45-4103 45-4206
Brånemark System Multi-unit RP Abutment 31161 29285
Friadent MP 4.5 Abutment 45-4103 45-4206
Brånemark System Multi-unit WP Abutment 31162
29286
Friadent MP 5.5 Abutment
45-4103 45-4206
Straumann®
AstraTech 20° UniAbutment 3.5/4.0 22069 22435
Straumann 3.5 NN Implant 48.130 49.177
AstraTech 20° UniAbutment 4.5/5.0 22069 22435
Straumann 4.8 RN Implant
48.124 49.181
AstraTech 45° UniAbutment 3.5/4.0 22070 22435
Straumann 6.5 WN Implant 48.171 49.181
AstraTech 45° UniAbutment 4.5/5.0 22070 22435
Straumann Bone Level 3.3 NC Implant 25.2101 25.2906
UWAGA: Nadbudowy kątowe 20° oraz 45° nie moga być łączone w tej samej belce.
Straumann Bone Level 4.1 RC Implant 25.4101 25.4906
BioHorizons®
Straumann Bone Level 4.8 RC Implant 25.4101 25.4906
3.5 External Implant 293-000 130-300
SynOcta 4.8 RN Abutment 48.124 048.350V4
4.0 External Implant 294-000 140-300
SynOcta 6.5 WN Abutment
48.171 048.350V4
5.0 External Implant 295-000 140-300
Zimmer®
6.0 External Implant 296-000 140-300
Advent 4.5 Implant
AVR AVHLS
3.5 Internal Implant PYIA PXAS
Screwvent 3.5 Implant IA3 MHLAS
4.5 Internal Implant PGIA PXAS
Screwvent 4.5 Implant IA4 MHLAS
5.7 Internal Implant PBIA PXAS
Screwvent 5.7 Implant IA5 MHLAS
6.0 Internal Implant PBIA PXAS
Spline 3.25 Implant 400983 1537
3.5 Abutment 254-600 222-100
Spline 4.0 Implant
04024X9 1537
4.0 Abutment 254-600 222-100
Spline 5.0 Implant 10573 1537
5.0 Abutment 255-600 222-100
TaperLock 4.1 Implant (Ex Hex) IAX GPCAS
Calcitek 4.0 MD Abutment*
*
*
CAMLOG
Camlog Bar 3.3 Abutment J3020.4300 J4005.1602
Calcitek Integral 3.25 SD Abutment* *
*
Camlog Bar 3.8 Abutment J3020.4300 J4005.1602
Corvent TSA Abutment*
*
*
Camlog Bar 4.3 Abutment J3020.4300
J4005.1602
Corvent TSI Abutment*
*
*
Camlog Bar 5.0 Abutment
J3020.6000 J4005.2002
Tapered 3.5 Abutment ACTR SCTS
Camlog Bar 6.0 Abutment J3020.6000 J4005.2002
Tapered 4.5 Abutment ACTR SCTS
Tapered 5.7 Abutment ACTR SCTS
Sybron/Innova
Endopore 3.5 External Hex Implant 06M-IA/1 05-2RS
Endopore 4.1 External Hex Implant 06B-IA/1 05-2RS
Endopore 5.0 External Hex Implant 06WB-IA/1 05-2RS
Endopore 4.1 Internal Implant 06I-PIA 05B-2RS
Endopore 5.0 Internal Implant 06WI-PIA 05B-2RS
UMA 3.9 Abutment 07-0015 07-00522
17
Komponenty protetyczne
Nadbudowy niskoprofilowe
•Pojedyncze oraz wielopunktowe prace protetyczne
• Minimalna przestrzeń międzyzębowa 7,5mm
• Minimalna wysokość tkanek miękkich 1mm
• Możliwość korekcji kąta 30o
• Niskoprofilowe nadbudowy na platformę 3,4mm z łączeniem
zewnętrznym należy stosować wyłącznie w odcinku przednim
• Dostępne na platformy 3.4, 4.1 i 5.0
Nadbudowy niskoprofilowe charakteryzują się wieloma możliwościami rozwiązań protetycznych dla pojedynczych i
wielopunktowych prac protetycznych. Umożliwiają one odbudowę protetyczną w miejscach o ograniczonej przestrzeni
międzyzębowej (7,5mm) oraz w przypadku konieczności korekty kąta. Specjalnie wymodelowany profil wyłaniania ułatwia
zastosowanie ich w przypadku wprowadzenia implantu poniżej wyrostka w zabiegu bezpłatowym. Niskoprofilowe nadbudowy
BIOMET 3i umożliwiają wiele rozwiązań protetycznych obejmujących zarówno opcje odbudowy ostatecznej jak i tymczasowe
obciążenie implantu przy wykorzystaniu takich rozwiązań jak: Quick Bridge®, tytanowe cylindry pokryte warstwą azotku tytanu
oraz tymczasowe nadbudowy PreFormance. Rozwiązania te zapewniają trwałą odbudowę protetyczną o wysokich walorach
estetycznych. Nadbudowy o niskim, wymodelowanym profilu wyłaniania oraz bogatej gamie rozwiązań protetycznych oferowanych
przez firmę BIOMET 3i stanowią najlepszą na rynku alternatywę dla protetycznych prac przykręcanych.
Nadbudowy
niskoprofilowe
Ostateczne Komponenty Protetyczne
Wys.
kołnierza
(h)
Jednoczęściowe
nadbudowy
niskoprofilowe
Dwuczęściowe
nadbudowy
niskoprofilowe
Niskoprofilowe
nadbudowy
kątowe 17O
Niskoprofilowe
nadbudowy
kątowe 30O
Platforma protetyczna
3,4 mm
1.0mm
ILPC341U
ILPC341
–
–
2.0mm
ILPC342U
ILPC342
ILPAC3217
–
3.0mm
ILPC343U
ILPC343
–
ILPAC3330
4.0mm
ILPC344U
ILPC344
ILPAC3417
–
5.0mm
–
–
–
ILPAC3530
LPCGC1
Cylinder na złoto (bez heksu)
LPCGC2
Cylinder na inny metal (z heksem)
LPCCC1
Cylinder na inny metal (bez heksu)
LPCCC2
Cylinder do lutowania
LPCTUCA
Komponenty Tymczasowe
Platforma protetyczna
4,1 mm
Cylinder na złoto (z heksem)
Cylinder tymczasowy (z heksem)
LPCTC1
Cylinder tymczasowy (bez heksu)
LPCTC2
Czapeczka gojąca
LPCHC
Cylinder PreFormance® (z heksem)
LPCPTC1
1.0mm
ILPC441U
ILPC441
–
–
Cylinder PreFormance (bez heksu)
LPCPTC2
2.0mm
ILPC442U
ILPC442
ILPAC4217
–
QuickBridge
LPCQB
3.0mm
ILPC443U
ILPC443
–
ILPAC4330
4.0mm
ILPC444U
ILPC444
ILPAC4417
–
5.0mm
–
–
–
ILPAC4530
Platforma protetyczna
5,0 mm
1.0mm
ILPC541U
ILPC541
–
–
2.0mm
ILPC542U
ILPC542
ILPAC5217
–
3.0mm
ILPC543U
ILPC543
–
LPAC5330
4.0mm
ILPC544U
ILPC544
ILPAC5417
–
5.0mm
–
–
–
ILPAC5530
Śruby
Distal Extension
LPCGSH
LPCTSH
Śruba laboratoryjna
LPCWS
Analogi i Transfery Wyciskowe
LPCPIC1
Transfer wyciskowy Pick Up (bez heksu)
LPCPIC2
Transfer wyciskowy Twist Lock™ (z
LPCTIC1
Transfer wyciskowy Twist Lock™ (bez
LPCTIC2
Transfer wyciskowy QuickBridge®
LPCRIC
Analog
LPCLA
Lapping Tool
LPCAMI
Polishing Protector
LPCPP
18
LPCDE
Transfer wyciskowy Pick Up (z heksem)
Narzędzia Laboratoryjne
Śruba Gold-Tite
Śruba tytanowa
®
QuickBridge Replacement Cap
Narzędzia
Śruby kliniczne
Śruba Gold-Tite®
Śruba Tytanowa
Śruba
IUNIHG
Specjalna Śruba
Gold-Tite®
Śruba
Gold-Tite Large
IZSHG
ILRGHG
IUNIHT
Śruba Tytanowa
Large
ILRGHT
Śrubokręt
PHD02N, PHD03N PHD02N, PHD03N PHD02N, PHD03N
PHD02N, PHD03N PHD02N, PHD03N
Końcówka maszynowa
RASH3N, RASH8N
RASH3N, RASH8N RASH3N, RASH8N
20Ncm 20Ncm
Siła dokręcania
Zalecenia:
RASH3N, RASH8N RASH3N, RASH8N
20Ncm 20Ncm Nadbudowa UCLA z heksem, nadbudowa
GingiHue®, nadbudowa GingiHue 15°,
cylinder tymczasowy
Śruba laboratoryjna
20Ncm
Nadbudowa UCLA bez heksu,
cylinder tymczasowy bez heksu,
struktury BellaTek Bars
Nadbudowa ZiReal®
IUNITS (5 sztuk w opakowaniu)
IWSU30
Śrubokręty ręczne oraz końcówki maszynowe
Mały heks
Duży heks
Nadbudowa
Długość
Śrubokręt
Końcówka
Śrubokręt
Końcówka
Śrubokręt
Końcówka
17 mm
PHD00N
N/A
PHD02N
N/A
PAD00
N/A
24 mm
PHD01N
RASH2N
PHD03N
RASH3N
PAD24
RASA3
30 mm
N/A
RASH7N
N/A
RASH8N
N/A
N/A
Śruba gojąca, śruba kliniczna
- łączenie wewn., Certain®
śruba zamykająca
Śruba zamykająca,
łączenie zewnętrzne
Zalecenia:
Nadbudowy niskoprofilowe
Analogi
Opis
Profil wyłaniania
Laboratory Analog 3,4 mm
3.4 3.8 4,1 mm
5.0
IMMILA IMMILA IMMILA
4.1 5.0 6.0 5,0 mm
7.5 IILA20 IILA20 IILA20 IILA20 Laboratory Abutment Holder ILTAH57
19
5.0
5.6 6.0 6,0 mm
7.5
6.0 6.8 7.5
IILAW5 IILAW5 IILAW5 IILAW5 IILAW6 IILAW6 IILAW6
Komponenty protetyczne
Nadbudowa LOCATOR®
•Proteza ruchoma oparta na tkankach miękkich oraz
dwóch lub czterech implantach.
• Proteza częściowa oparta na jednym lub większej
liczbie implantów.
• Minimalna przestrzeń wertykalna 4mm.
• Korekta kąta do 40o pomiędzy rozbieżnymi implantami.
Dwie nadbudowy LOCATOR
umieszczone na implantach
i dokręcone momentem
obrotowym 20 Ncm.
Proteza overdenture ukończona
i w sposób bezpieczny
zamocowana na implantach.
Nadbudowy LOCATOR ze specjalnymi
patrycami (w kolorze zielonym lub
czerwonym) umożliwiającymi korektę
rozbieżności kąta między implantami do
4,1 mm
Wysokość
kołnierza (h)
Platforma
protetyczna
Kod produktu
Wysokość
kołnierza (h)
Kod produktu
1,0 mm
IMLOA001
1,0 mm
ILOA001
2,0 mm
IMLOA002
2,0 mm
ILOA002
3,0 mm
IMLOA003
3,0 mm
ILOA003
4,0 mm
IMLOA004
4,0 mm
ILOA004
5,0 mm
IMLOA005
5,0 mm
ILOA005
6,0 mm IMLOA006
6,0 mm
ILOA006
3,4 mm
h
3,4
Transfer
wyciskowy
Jest to najbardziej niezawodne i najtańsze rozwiązanie dla
ruchomych, protez typu overdenture mocowanych na dwóch lub
czterech implantach oraz wspartych na tkankach miękkich. Łączniki
te umożliwiają korygowanie rozbieżności kąta między implantami
do 40o. Dostępny jest szereg teflonowych, oznaczonych kolorami,
elementów męskich (patryc) o różnych poziomach siły retencji.
Proteza overdenture może zostać przygotowana w gabinecie lub
w laboratorium, na podstawie nadesłanego wycisku pobranego
z poziomu nadbudowy.
Analog lab.
Platforma
protetyczna
Inne patryce retencyjne
h
4,1
Narzędzia do Locatora
LCTDR1
LAIC1
Driver Tip 24mm(L) Driver Tip 30mm(L) LALA1
Komponenty LOCATOR
dostarczane z każdą nadbudową:
LARMS LLRMS LAELM
{
{
{
{
{
LOAH
Element Standardowa Słaba
mocowany patryca
patryca
w protezie
wraz z
techniczną
patrycą
LORHK
20
Extra
słaba
patryca
Biały
kołnierzyk
ochronny
LOADT4
LOADT9
Locator Overdenture Dental Implant System
LODI®
LODI to mniej inwazyjna alternatywa leczenia dla pacjentów z
dużymi ubytkami kości, pragnących uzyskać optymalną retencję
dla swoich protez. W każdym opakowaniu znajduje się wąski
implant LODI o wybranej długości i średnicy 2,4 lub 2,9 mm,
wybrana nadbudowa LOCAOTOR o wysokości 2,5 mm lub 4,0
mm oraz zestaw protetyczny LODI zawierający patrycę, 3 rodzje
teflonowych wkładek retencyjnych (w tym jedna kątowa) oraz
roboczy kołnierz ochronny.
LODI to wąskie implanty dedykowne dla pacjentów z
pełnym lub częściowym bezzębiem, u których stwierdzono
poważne ubytki kostne lub wąski wyrostek. Dzięki
swoim właściowością implanty LODI stanowią idealne
rozwiązanie dla pacjentów, którzy rezygnowali do tej
pory z zabiegów implantologicznych z obawy przed
procedurami chirurgicznymi rekonstrukcji kości.
• Locator to dobrze znane i sprawdzone rozwiązanie
protetyczne
• proste i intuicyjne instrumentarium do minimalnie
inwazyjnych zabiegów bezpłatowych
• alternatywne rozwiązanie w przypadku ograniczeń
dla zaczepów kulowych
IMPLANT
średnica
2,9mm
2,5mm
4,0mm
10mm
7450
7455
12mm
7451
7456
14mm
7452
7457
10mm
7460
7465
12mm
7461
7466
14mm
7462
7467
7351
7352
NADBUDOWA LOKATOR
KODY PRODUKTÓW
2,4mm
WYSOKOŚĆ LOKATOR
długość
7450
7451
7452
7455
7456
7457
7460
7461
7462
7465
7466
7467
7351
Nadbudowa LOCATOR
wys.: 2,5 lub 4mm
ZESTAW ZAWIERA:
1x Implant
1x Nadbudowa LOCATOR
1x Komponenty protetyczne LODI
7352
Komponenty
protetyczne LODI
Patryca
Implant
śr.: 2,4 lub 2,9mm
21
Retencja
1350 g
Retencja
680 g
Retencja
kątowa
680 g
Komponenty chirurgiczne
Nowa kaseta chirurgiczna SLIMKT
Kaseta chirurgiczna QNTSK
Nr
QNTSK
40
TAPERED IMPLANT DEPTH INDICATOR 3.25MM(D) X 10MM(L)
NTDI3210 •
TAPERED IMPLANT DEPTH INDICATOR 3.25MM(D) X 11.5MM(L) NTDI3211
•
TAPERED IMPLANT DEPTH INDICATOR 3.25MM(D) X 13MM(L)
NTDI3213
TAPERED IMPLANT DEPTH INDICATOR 3.25MM(D) X 15MM(L) Opis
QNTSK
40U
QNTSK
20
NOWA
SLIMKT
•
•
•
• •
•
• • •
•
NTDI3215 • •
TAPEREDIMPLANTDEPTHINDICATOR3.25MM(D)X8.5MM(L) 3 EACH*
NTDI3285 •
•
TAPERED IMPLANT DEPTH INDICATOR 4MM(D) X 10MM(L) NTDI410
• • •
•
TAPERED IMPLANT DEPTH INDICATOR 4MM(D) X 11.5MM(L) NTDI411 • • •
•
TAPERED IMPLANT DEPTH INDICATOR 4MM(D) X 13MM(L) NTDI413 • •
•
•
TAPERED IMPLANT DEPTH INDICATOR 4MM(D) X 15MM(L) NTDI415 •
•
TAPEREDIMPLANTDEPTHINDICATOR4MM(D) X 8.5MM(L) 3 EACH*
NTDI485 •
•
TAPERED IMPLANT DEPTH INDICATOR 5MM(D) X 10MM(L) NTDI510 • • •
TAPERED IMPLANT DEPTH INDICATOR 5MM(D) X 11.5MM(L) NTDI511 •
• •
TAPERED IMPLANT DEPTH INDICATOR 5MM(D) X 13MM(L)
NTDI513
•
• •
TAPERED IMPLANT DEPTH INDICATOR 5MM(D) X 15MM(L) NTDI515
• •
TAPEREDIMPLANTDEPTHINDICATOR5MM(D) X 8.5MM(L) 3 EACH
NTDI585
• •
TAPERED IMPLANT DEPTH INDICATOR 6MM(D) X 10MM(L) NTDI610 • •
TAPERED IMPLANT DEPTH INDICATOR 6MM(D) X 11.5MM(L)
NTDI611 • •
TAPERED IMPLANT DEPTH INDICATOR 6MM(D) X 13MM(L) NTDI613 • •
TAPERED IMPLANT DEPTH INDICATOR 6MM(D) X 15MM(L) NTDI615
• •
TAPEREDIMPLANTDEPTHINDICATOR6MM(D) X 8.5MM(L) 3 EACH
NTDI685
• •
•
•
ACT® POINTED STARTER DRILL ACTPSD • MOLDED INSERT FOR THE QNTSK QNTSKI
• ACT TWIST DRILL 2MM(D) X 10MM(L)
ACT2010 • •
ACT TWIST DRILL 2MM(D) X 15MM(L) ACT2015
• •
ACT TWIST DRILL 2MM(D) X 20MM(L) ACT2020 • •
CERTAIN COUNTERSINK DRILL, PREVAIL® 3/4/3MM(P) ICD100 • • •
•
QUAD SHAPING DRILL 3.25MM(D) X 10MM(L) QSD3210 • • •
•
QUAD SHAPING DRILL 3.25MM(D) X 11.5MM(L) QSD3211 • • •
•
QUAD SHAPING DRILL 3.25MM(D) X 13MM(L) QSD3213 •
• •
•
QUAD SHAPING DRILL 3.25MM(D) X 15MM(L) QSD3215 • •
QUAD SHAPING DRILL 3.25MM(D) X 8.5MM(L) QSD3285
• •
QUAD SHAPING DRILL 4MM(D) X 10MM(L)
QSD410 • • •
•
QUAD SHAPING DRILL 4MM(D) X 11.5MM(L) QSD411 • •
•
•
QUAD SHAPING DRILL 4MM(D) X 13MM(L) QSD413
• • •
•
QUAD SHAPING DRILL 4MM(D) X 15MM(L) QSD415
• •
QUAD SHAPING DRILL 4MM(D) X 8.5MM(L) QSD485
• •
QUAD SHAPING DRILL 5MM(D) X 10MM(L) QSD510 •
• •
QUAD SHAPING DRILL 5MM(D) X 11.5MM(L) QSD511 • • •
QUAD SHAPING DRILL 5MM(D) X 13MM(L) QSD513
• • •
QUAD SHAPING DRILL 5MM(D) X 15MM(L) QSD515 • •
QUAD SHAPING DRILL 5MM(D) X 8.5MM(L)
QSD585 • •
QUAD SHAPING DRILL 6MM(D) X 10MM(L) QSD610 • •
QUAD SHAPING DRILL 6MM(D) X 11.5MM(L) QSD611 • •
QUAD SHAPING DRILL 6MM(D) X 13MM(L) QSD613 •
•
* w kasecie SLIMKT 1 sztuka.
22
•
• •
•
•
•
•
Komponenty chirurgiczne
Kaseta chirurgiczna QNTSK
Nowa kaseta chirurgiczna SLIMKT
Opis
Nr
QNTSK
40
QNTSK
40U
QNTSK
20
NOWA
SLIMKT
QUAD SHAPING DRILL 6MM(D) X 15MM(L) QSD615
•
•
QUAD SHAPING DRILL 6MM(D) X 8.5MM(L) QSD685
•
•
NARROW POSTERIOR HEXED DRIVER - 17MM PHD00N
•
•
POSTERIOR LARGE HEXED DRIVER - 17MM PHD02N
•
•
•
NARROW RIGHT ANGLE LARGE HEXED DRIVER TIP - 24MM
RASH3N
•
CERTAIN UNIVERSAL RATCHET EXTENSION DRIVE - SHORT
IRE100U
•
•
•
CERTAIN UNIVERSAL RATCHET EXTENSION DRIVE - LONG
IRE200U
•
•
DIRECTION INDICATOR 3 EACH
DI100
•
•
ACT DRILL EXTENSION ACTDE
•
•
•
HANDPIECE CONNECTOR MDR10
•
•
•
IMPLANT MOUNT 3.4MM(D) X 15MM(L) MMC15
•
•
CERTAIN 4, 5, 6MM(D) IMPLANT DRIVER TIP - LONG IIPDTL
•
•
CERTAIN 4, 5, 6MM(D) IMPLANT DRIVER TIP - SHORT IIPDTS
•
•
•
CERTAIN DRIVER TIP 3.4MM(D) - SHORT IMPDTS •
•
•
CERTAIN DRIVER TIP 3.4MM(D) - LONG IMPDTL
•
•
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 3.25MM X 10MM TAP3210
•
•
•
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 3.25MM X 11.5MM NTAP3211
•
•
•
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 3.25MM X 13MM NTAP3213
•
•
•
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 3.25MM X 15MM NTAP3215
•
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 3.25MM X 8.5MM NTAP3285
•
•
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 4MM X 10MM NTAP410
•
•
•
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 4MM X 11.5MM
NTAP411
•
•
•
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 4MM X 13MM NTAP413
•
•
•
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 4MM X 15MM NTAP415
•
•
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 4MM X 8.5MM NTAP485
•
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 5MM X 10MM
NTAP510 •
•
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 5MM X 11.5MM NTAP511
•
•
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 5MM X 13MM
NTAP513 •
•
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 5MM X 15MM NTAP515 •
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 5MM X 8.5MM NTAP585 •
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 6MM X 10MM
NTAP610 •
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 6MM X 11.5MM NTAP611
•
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 6MM X 13MM NTAP613 •
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 6MM X 15MM
NTAP615
•
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP 6MM X 8.5MM NTAP685 •
OPEN END WRENCH* CW100 •
•
CERTAIN DRIVER REPLACEMENT O-RINGS (10-PACK)* IRORDR •
•
TAPERED IMPLANT DENSE BONE TAP KIT TRAY*
NTAPKT
•
•
RATCHET EXTENSION SHORT 6MM (L)* RE100 •
•
RATCHET EXTENSION LONG 15MM (L)* RE200 •
•
RATCHET WRENCH* WR150 •
•
MOLDED INSERT AND LIGHT SMOKED LID FOR THE QNTSK*
QNTSKT
•
•
HIGHT TORQUE INDICATING RATCHET WRENCH
H-TIRW
23
•
•
Komponenty chirurgiczne
Precyzyjne instrumentarium BIOMET 3i
2mm
Twist Drill
3.25mm
wiertło
kształtujące
QSD3211
4.0mm
wiertło
kształtujące
QSD411
5.0mm
wiertło
kształtujące
QSD511
Wymagane zast.
w przypadku
5.0mm
twardej kości
wskaźnik
5.0mm
głębokości/
gwintownik
kierunku
NTAP511
Śruba
NTDI511
zamykająca
IMCSF50
Wiertło inicjujące
ACTPSD lub RD100
5.0mm(S) x 11.5mm(D)
Implant
Wiertła
Długość wiertła
3,25 mm (D)
4,0 mm (D)
5,0 mm (D)
8.5 mm
QSD3285
QSD485
QSD585
QSD685
10.0 mm
QSD3210
QSD410
QSD510
QSD610
11.5 mm
QSD3211
QSD411
QSD511
QSD611
13.0 mm
QSD3213
QSD413
QSD513
QSD613
15.0 mm
QSD3215
QSD415
QSD515
QSD615
Długość
wskaźnika
3,25 mm (D)
4,0 mm (D)
5,0 mm (D)
6,0 mm (D)
Wskaźniki głębokości i kierunku
6,0 mm (D)
8.5mm
NTDI3285
NTDI485
NTDI585
NTDI685
10.0mm
NTDI3210
NTDI410
NTDI510
NTDI610
11.5mm
NTDI3211
NTDI411
NTDI511
NTDI611
13.0mm
NTDI3213
NTDI413
NTDI513
NTDI613
15.0mm
NTDI3215
NTDI415
NTDI515
NTDI615
Długość
gwintownika
3,25 mm (D)
4,0 mm (D)
5,0 mm (D)
6,0 mm (D)
8.5 mm
NTAP3285
NTAP485
NTAP585
NTAP685
10.0 mm
NTAP3210
NTAP410
NTAP510
NTAP610
11.5 mm
NTAP3211
NTAP411
NTAP511
NTAP611
13.0 mm
NTAP3213
NTAP413
NTAP513
NTAP613
15.0 mm
NTAP3215
NTAP415
NTAP515
NTAP615
Gwintowniki
24
Klucze dynamometryczne
Kątnica dynamometryczna
Manualna kątnica dynamometryczna pozwala w precyzyjny sposób kontrolować siłę dokręcania
wszystkich komponentów protetycznych w systemie BIOMET 3i
• Nowoczesny kształt zapewnia łatwość użytkowania narzędzia
• 3 niezwykle dokładne kontrolery momentu obrotowego (10Ncm, 20Ncm oraz 35Ncm)
• Wygodne opakowanie zawierające wszystkie niezbędne elementy
• Możliwość doboru indywidualnych komponentów
• Roczna gwarancja producenta
Zastosowanie:
• Dokręcanie śrub gojących z siłą 10 Ncm
• Dokręcanie klinicznych śrub łączących z siłą 20 Ncm (łączenie wewnętrzne)
• Dokręcanie jednoelementowych nadbudów typu Locator z siłą 20 Ncm
• Dokręcanie nadbudów niskoprofilowych z siłą 20 Ncm
• Dokręcanie klinicznych śrub łączących z siłą 35 Ncm (łączenie zewnętrzne)
Kod
produktu
Opis
Narrow Posterior Hex Driver, 17mm(L) PHD02N
Narrow Posterior Square Driver, 17mm(L) PSQD0N
Contra Angle Torque Driver Body HTD-C
Narrow Right Angle Hex Driver Tip, 24mm(L) RASH3N
Narrow Right Angle Hex Driver Tip, 30mm(L) RASH8N
Narrow Right Angle Square Driver Tip, 24mm(L) RASQ3N
Narrow Right Angle Square Driver Tip, 30mm(L) RASQ8N
Right Angle Abutment Driver Tip - Steel RASA3
Contra Angle Torque Controller, 10Ncm TD-10
Contra Angle Torque Controller, 20Ncm TD-20
Contra Angle Torque Controller, 35Ncm TD-35
Contra Pre-action Handle CATDH
Prosthetic System Driver Tray PSDT1
Narrow Impression Coping Driver ICD00
Posterior Abutment Driver, 17mm(L) PAD00
Standard Abutment Driver, 24mm(L) PAD24
Posterior Slotted Screw Driver, 17mm(L) PSD00
Standard Slotted Screw Driver, 24mm(L) PSD01
Narrow Standard Slotted Square Driver, 24mm(L) PSQD1N
Narrow Standard Hex Driver, 24mm(L) PHD03N
Right Angle Slotted Driver Tip, 24mm(L) RASD1
Right Angle Slotted Driver Tip, 30mm(L) RASD6
Low Torque Indicating Ratchet Wrench
L-TIRW
Restorative Torque Tray
RTI2035TR
NCATD0
Contra Angle
Torque Kit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NCATD0C
Contra Angle
Torque Kit
Certain
•
•
•
•
•
•
•
•
NPSDK0
Prosthetic
Driver Kit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L-TIRW
Low Torque
Indicating Kit
•
NCATD0
•
NPSDK0
•
•
NCATD0C
Protetyczny zapadkowy klucz dynamometryczny (L-TIRW)
Opis Produktu
L-TIRW
L-TIRWK
RTI2035TR
Protetyczny zapadkowy klucz dynamometryczny
Zawiera: standardowy adapter ISO 1797 (C9980)
Zestaw L-TIRW
Zawiera: protetyczny zapadkowy klucz dynamometryczny
(L-TIRW), standardowy adapter ISO 1797 (C9980),
organizer do sterylizacji (RTI2035TR), końcówkę maszynową
z dużym heksem 24mm (RASH3N), końcówkę maszynową
kwadratową 24mm (RASQ3N)
Organizer do sterylizacji
C9980
Standardowy adapter ISO 1797
C9981
Krótki adapter ISO 1797
L-TIRW
25
Produkty do zabiegów regeneracji
Endobon® ksenograft w granulkach
• Ceramika hydroksyapatytowa uzyskana z bydlęcej kości gąbczastej,
całkowicie odbiałczona w celu wyeliminowania obecności bakterii, wirusów i
prionów
• Jej właściwości osteokondukcyjne umożliwiają tworzenie się kości
bezpośrednio na powierzchni ceramiki i przerastanie całego obszaru
materiału kościozastępczego
• Dwa rozmiary granulek 500-1000 μm oraz 1000-2000 μm
• Granulki posiadają łączące się mikro- i makropory, umożliwiające
ich przerastanie tkanką kostną, co pozwala na osiągnięcie stabilności
zaugmentowanego obszaru oraz jego waskularyzację
• Nowy sposób pakowania umożliwia jeszcze łatwiejsze otwieranie produktu,
a sposób konfekcjonowania granulatu sprawia, że jego użytkowanie jest
jeszcze bardziej ekonomiczne przy zachowaniu pełnej sterylności materiału
Endobon jest zalecany do stosowania w zabiegach dentystycznych
i/lub chirurgicznych, takich jak:
Endobon® ksenograft w granulkach
Kod produktu
Objętość
Wielkość granulek
ROX05
ROX10
ROX20
ROXLG20
ROXLG50
ROXLG80
0.5ml
1.0ml
2.0ml
2.0ml
5.0ml
8.0ml
500-1000μm
500-1000μm
500-1000μm
1000-2000μm
1000-2000μm
1000-2000μm
• Zabiegi periodontologiczne
• Augmentacja wyrostka zębodołowego
• Wypełnianie ubytków około wszczepowych
• Niedobory podbudowy kostnej pod odbudowę tkanek miękkich w strefie
estetycznej
• Zwiększenie objętości przeszczepu
BioGran™ - bioaktywny, syntetyczny materiał do rekonstrukcji kości
• Syntetyczny materiał wszczepialny, składający się z bioaktywnych granulek
szklanych (Si, Ca, Na, P) o średnicy 300-355 mikrometrów
• Przekształca się w puste komory wapienno-fosforanowe, w których
dochodzi do odbudowy kości; zapewnia optymalne warunki do
osteogenezy kości
• 100% syntetyczny i w pełni resorbowalny materiał
Wskazania kliniczne:
• Zabiegi periodontologiczne
• Pooperacyjne leczenie uszkodzeń kości szczęki
• Poekstrakcyjne i pooperacyjne leczenie zębodołów
• Leczenie po resekcji wierzchołka korzenia zęba
• Leczenie jam po wyłuszczeniu torbieli
• Rekonstrukcja wyrostka zębodołowego przed wprowadzeniem implantów
26
BioGran™ - bioaktywny, syntetyczny
materiał do rekonstrukcji kości
Kod produktu
Objętość
Opakowanie
2100-0003
2100-0004
2100-0750
2100-0005
500mg
750mg
750mg
1500mg
cup
cup
strzykawka
cup
Produkty do zabiegów regeneracji
Membrany OsseoGuard®
• Membrany OsseoGuard są w pełni resorbowalnymi kolagenowymi membranami wykonanymi z wysoce czystego
kolagenu wołowego typu I oraz III
• Zaprojektowane w celu zapewnienia optymalnej wytrzymałości, czasu resorpcji i charakterystyki pracy
• Długi czas resorpcji idealny do procedury GBR (sterowana odbudowa kości)
OsseoGuard®
OsseoGuard Flex™
Membrany umożliwiają zachowanie przestrzeni,
przy jednoczesnym idealnym dopasowaniu do
defektu.
Membrany OsseoGuard Flex są bardziej elastycznym rozwiązaniem przy
jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego czasu resorpcji, niezbędnego
w procedurach sterowanej odbudowy kości (GBR). Kolagen skóry właściwej,
z której produkowana jest nowa membrana OsseoGuard Flex wymaga
mniejszego sieciowania zewnętrznego. W ten sposób został osiągnięty
odpowiedni balans pomiędzy elastycznością, a profilem resorpcji.
Zastosowanie kliniczne:
• rekonstrukcja wyrostka zębodołowego
• augmentacja wyrostka/przygotowanie łoża
pod implant
• odbudowa kości wokół implantu
• poekstrakcyjnie
• odbudowa kości po resekcji korzenia
• podnoszenie zatoki metodą okienkową
• rekonstrukcja tkanek miękkich
Zastosowanie kliniczne:
• zabiegi periodontologiczne
• zlokalizowana augmentacja wyrostka
• rekonstrukcja wyrostka zębodołowego
• uzupełnianie defektów kostnych
• GBR w ubytkach typu dehiscencja
• GTR w defektach periodontologicznych
• rekonstrukcja tkanek miękkich
Resorbowalne Membrany
OsseoGuard®
Resorbowalne Membrany
OsseoGuard Flex™
Kod produktu
Rozmiar
Kod produktu
Rozmiar
OG1520
OG2030
OG3040
15 x 20mm
20 x 30mm
30 x 40mm
OGF1520
OGF2030
OGF3040
15 x 20mm
20 x 30mm
30 x 40mm
Skrobaczka Safescraper® TWIST
• Unikalny kształt umożliwia pozyskanie kości w zakresie 160o krawędzi
tnącej i ułatwia pobranie tkanki kostnej, nawet w bardzo trudno
dostępnych obszarach
• Kość pobierana jest do sterylnego pojemnika o objętości 5ml
• Szybkość i wygoda pracy oraz efektywny pobór materiału kostnego
ze specjalnie zaprojektowanej, stabilnej komory
• 3 letni okres przydatności do użycia
27
Skrobaczka do kości Safescraper® TWIST
Kod produktu
Typ
3598
3987
Skrobaczka prosta
Skrobaczka kątowa
Marketingowy Program Rozwoju Praktyk
Materiały marketingowe BIOMET 3i dla Pacjentów
PRACTICE
ENHANCEMENT
PORTFOLIO
Kliniki implantologiczne, które mają wyznaczone cele rozwoju, mogą potrzebować
pomocy w ich realizowaniu. Firma BIOMET 3i zapewnia wsparcie dostosowane
do indywidualnych potrzeb każdej kliniki, zarówno na etapie planowania jak i
realizacji
tego planu.
Czy Państwa praktyka jest przystosowana do promowania leczenia
implantologicznego?
Czy Państwo i Państwa Pracownicy jesteście przygotowani do wyjaśnienia korzyści
płynących z terapii implantologicznych?
Opis Produktu
Paszport
Ulotka polska
Ulotka angielska (25 szt.)
Katalog
Katalog angielski
Flip Chart angielski
Plakat
Model implantu - LOCATOR
Model implantu - Odbudowa Pojedyncza/Wielopunktowa
DVD
Prezentacja multimedialna
Materiały o implantach na stronę www
Aplikacja iPad
PASS
ART1154_PL
ART1154
ART1157_PL
ART1157
ART943
ART962
PEMODLOC
PEMODSM
ART951
28
Szukasz wszechstronego systemu?
Potrzebujesz elastycznych rozwiązań?
Więcej informacji uzyskasz
u swojego opiekuna BIOMET 3i
lub na stronie
www.dental-depot.com
Wyłączny przedstawiciel BIOMET 3i w Europie Środkowej:
Dental Depot Wasio
Siedziba Główna
al. Lipowa 32, 53-124 Wrocław
tel.: +48 71 335 70 71, fax: +48 71 335 70 90
email: [email protected]
Oddział Warszawa
ul. Konstancińska 2/78
02-942 Warszawa
tel.: +48 22 646 24 73, fax: +48 22 646 30 13
email: [email protected]
BIOMET 3i
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1-800-342-5454
Outside The U.S.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
www.biomet3i.com
www.dental-depot.com
Certain, Encode and Gold-Tite are registered trademarks and BellaTek and Providing Solutions - One Patient At A Time
design are trademarks of BIOMET 3i LLC. and design are trademarks and BIOMET is registered trademark of BIOMET, Inc.
©2011 BIOMET 3i LLC. All rights reserved.
30
CATRES PL
REV B 11/14

Podobne dokumenty