Informacje ogólne - Przedszkole nr 10 w Tychach

Transkrypt

Informacje ogólne - Przedszkole nr 10 w Tychach
PRZEDSZKOLE NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH
Grupowe Ubezpieczenie szkolne Edu Plus
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
Polisa: EDU-A/P numer 036871
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA PODSTAWOWA PLUS
Świadczenie
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Koszty nabycia wyrobów medycznych, będących
przedmiotami ortopedycznymi i środków
pomocniczych
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
Pogryzienie przez psa lub inne zwierzęta, ukąszenie i
użądlenie przez owady
OPCJE DODATKOWE
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Pobyt w szpitalu wyniku choroby
Poważne zachorowania
Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Zdiagnozowanie u ubezpieczonego wady wrodzonej
serca
Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Assistance EDU Plus (np. wizyta lekarza, pielęgniarki,
dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji,
transport medyczny, infolinia medyczna, korepetycje
dla ubezpieczonego)
Wysokość
sumy
ubezpiecze
-nia (SU)
Wysokość świadczenia
(procentowo)
Wysokość
świadczenia
100% SU
12 000 zł
za 1% uszczerbku na
zdrowiu określony
wyłącznie w Tabeli Norm
Uszczerbku na zdrowiu
Edu Plus – 1% SU
120 zł za 1%
do 30% SU
do 3 600 zł
do 30% SU
do 3 600 zł
jednorazowo 1% SU
120 zł
100% SU
12 000 zł
jednorazowo 10% SU
1 200 zł
jednorazowo 10% SU
1 200 zł
jednorazowo 1% SU
120 zł
100% SU
25 000 zł
25 000 zł
II stopień – 10%
III stopień – 30%
IV stopień – 50%
1% SU za każdy dzień
(świadczenie od
pierwszego dnia pobytu)
1% SU za każdy dzień
(świadczenie od
pierwszego dnia pobytu)
100% SU
do 10% SU
II stopień – 300 zł
III stopień – 900 zł
IV stopień – 1 500zł
3 000 zł
100 zł dziennie
10 000 zł
1 000 zł
do 1 200 zł
1 000 zł
12 000 zł
20% SU
1 000
5 000 zł
2% SU
200 zł
10 000 zł
100 zł dziennie
świadczenia zgodnie z OWU
12 000 zł
10 000 zł
5 000 zł
SKŁADKA ROCZNA: 32,20

Podobne dokumenty