Snoezelen - Sala Doświadczania Świata

Komentarze

Transkrypt

Snoezelen - Sala Doświadczania Świata
Agnieszka Smrokowska-Reichmann
Snoezelen-Sala
Doświadczania
Świata
Kompendium
opiekuna
i terapeuty
Sala
Doświadczania
Świata
Już w sprzedaży! Po raz pierwszy w Polsce unikalne, kompleksowe
i wyczerpujące opracowanie dotyczące terapii Snoezelen.
Nakładem Fundacji Rosa ukazała się książka autorstwa
dr Agnieszki Smrokowskiej-Reichmann
Snoezelen-Sala Doświadczania Świata
Kompendium opiekuna i terapeuty
Na bazie doświadczeń, rozmów przeprowadzonych z terapeutami oraz
rodzicami dzieci niepełnosprawnych, a przede wszystkim współpracy z dr
Agnieszką Smrokowską–Reichmann prekursorką i propagatorką tej terapii w
Polsce, postanowiliśmy stworzyć kompendium.
Mariusz Bober
Prezes Fundacji Rosa
„Kompendium” to pierwsza w języku polskim książka o Snoezelen odpowiadająca na zapotrzebowanie środowisk profesjonalnie pomagających w
sposób kompleksowy. Przedstawia przekrojowo teorię i praktykę Sali Doświadczania Świata.
Agnieszka Smrokowska–Reichmann
autor
• Czym jest metoda Snoezelen?
Dla osób z różnego rodzaju deficytami Sala Doświadczania Świata jest często jedynym
miejscem, jedynym światem, w którym mogą być w pełni wolni i w pełni twórczy. Terapia
Snoezelen oddziałuje na najgłębszą, najbardziej podstawową osnowę człowieczeństwa.
I w tym tkwi fenomen terapii Snoezeln, który czyni ją tak niepowtarzalną i tak skuteczną.
• Dla kogo terapia Snoezelen jest dedykowana?
Dobroczynny wpływ Sali Doświadczania Świata sprawdza się w przypadku tak różnych grup
odbiorców jak między innymi: niepełnosprawni intelektualnie, niepełnosprawni ruchowo,
osoby z uszkodzeniami wzroku i słuchu, dzieci z problemami wychowawczymi, dzieci po
przeżyciach traumatycznych, osoby z autyzmem, osoby z przewlekłym bólem, seniorzy
z demencją, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby żyjące i pracujące w stresie.
• Do kogo adresowane jest opracowanie?
Kompendium jest skierowane do osób profesjonalnie pomagających, którzy w Sali Doświadczania Świata spędzają wiele czasu, pomagając swoim podopiecznym. Jest przydatnym narzędziem w pracy terapeuty, opiekuna, rodzica, wychowawcy czy wolontariusza.
• Dlaczego jest to pozycja unikatowa?
Z wieloletniego doświadczenia autorki oraz Fundacji Rosa, która od 3 lat wyposaża ośrodki
w sprzęt do Sali Doświadczania Świata, wielokrotnie powtarzały się opinie, że potrzebna
jest publikacja, która stanowiłaby całościowe przedstawienie koncepcji Snoezelen (czyli Sali
Doświadczania Świata). Dotychczas brakowało w Polsce podobnego opracowania.
• Co wchodzi w skład Kompendium?
Na Kompendium składa się obszerne opracowanie zawierające m.in. przedstawienie koncepcji Snoezelen, założenia metodyczne, praktyczne rady i wskazówki dla osób czy podmiotów mających zamiar urządzenie i użytkowanie Sali Doświadczania Świata, propozycje
scenariuszy zajęć itp.
Do Kompendium dołączona jest płyta DVD, zawierająca wywiad
z dr Agnieszką Smrokowską-Reichmann, wypowiedzi terapeutów, sekwencje zajęć w Sali Doświadczania Świata i przykłady
urządzeń.
Główne tezy podjęte w Kompendium
WPROWADZENIE
1. Dlaczego powstała ta książka?
2. Jak posługiwać się „Kompendium”
I. GENEZA – HISTORIA – DZIEŃ DZISIEJSZY
1.1 Snoezelen jako metoda dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
1.2 Snoezelen na świecie
1.3 Sala Doświadczania Świata w Polsce
1.4 Aktualny obraz Snoezelen
1.5 Próba definicji
1.6 Podbudowa naukowa metody
1.7 Obraz człowieka niepełnosprawnego
II. ZAŁOŻENIA METODYCZNE – ZASADY POSTĘPOWANIA
2.1 Właściwa atmosfera
2.2 Własna decyzja
2.3 Własne tempo
2.4 Odpowiedni czas trwania
2.5 Powtarzalność
2.6 Wybrana propozycja bodźców
2.7 Właściwe nastawienie
2.8 Właściwa opieka
2.9 Aspekty organizacyjne
III. POMIESZCZENIE
3.1 Podstawowe reguły urządzania Sali Doświadczania Świata
3.2 Kącik Snoezelen i inne pomysły
3.3 Przestrzeń do zróżnicowanego zagospodarowania
IV. STYMULACJA POLISENSORYCZNA
W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
4.1 Metodyka integracji sensorycznej
4.2 Stymulacja polisensoryczna jako rodzaj komunikacji
4.3 Stymulacja podstawowa dla uczestników znacznie i głęboko
niepełnosprawnych intelektualnie w Sali Doświadczania Świata
4.4 Zmysł dotyku
4.5 Zmysł wzroku
4.6 Zmysł słuchu
4.7 Zmysł węchu
4.8 Zmysł smaku
4.9 Psychomotoryka w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie
Główne tezy podjęte w Kompendium
V. WYBRANE ASPEKTY SZCZEGÓŁOWE
STYMULACJI POLISENSORYCZNEJ
5.1 Postawa opiekuna i terapeuty
5.2 Poznawanie Sali Doświadczania Świata przez uczestnika
5.3 Niepełnosprawny w ochronnej niszy
5.4 Kolor w Sali Doświadczania Świata
5.5 Muzyka, dźwięki, i elementy muzykoterapii
5.6 Czas w Sali Doświadczaniu Świata
5.7 Kończenie pobytu w Sali Doświadczania Świata
VI. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE
6.1 Kula lustrzana
6.2 Kolumny wodne
6.3 Suchy basen z piłeczkami
6.4 Łóżko wodne
6.5 Elementy dotykowe
6.6 Sznury światłowodów
6.7 Podesty, siedziska, leżanki
6.8 System odtwarzania muzyki i nagłośnienie
6.9 Projektory
6.10 Oświetlenie
6.11 Lustra, domek lustrzany, tunel lustrzany
6.12 Imitator wiatru. Ciepłe i zimne powietrze
6.13 Podłoga wibracyjna
6.14 Tor świetlno-dźwiękowy (kuranty podłogowe)
6.15 Aktywizowanie zmysłu smaku
6.16 Aktywizowanie zmysłu węchu
6.17 Inne urządzenia
6.18 Samodzielnie wykonane elementy wyposażenia
6.19 Woda, basen i Snoezelen
VII. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA UCZESTNIKÓW
7.1 Reguły obiektywnej obserwacji podopiecznego
7.2 Dokumentacja pisemna
7.3 Dokumentacja wideo
7.4 Ewaluacja procesu terapeutycznego
7.5 Propozycje standardowych formularzy
VIII. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA
8.1 Bezpieczeństwo i komfort użytkowania
8.2 Mikroklimat pomieszczenia
8.3 Czyszczenie – sprzątanie
8.4 Przechowywanie drobnych przedmiotów
Główne tezy podjęte w Kompendium
8.5 Konserwacja wyposażenia
8.6 Błędy w wyposażeniu Sali Doświadczania Świata oraz w rozmieszczeniu
wyposażenia
8.7 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
IX. WYBRANE GRUPY UŻYTKOWNIKÓW
9.1 Dzieci zdrowe
9.2 Dzieci z dysfunkcjami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
9.3 Seniorzy sprawni poznawczo
9.4 Seniorzy z chorobą Alzheimera oraz innymi schorzeniami demencyjnymi
9.5 Osoby z autyzmem
X. SCENARIUSZE ZAJĘĆ
10.1 Wokół scenariusza
10.2 Przeżywanie przestrzeni
10.3 Tkaniny – bogactwo wrażeń
10.4 Posłuchaj i spróbuj samodzielnie napełnić przestrzeń dźwiękami
10.5 Fantazyjne podróże
10.6 Zabawy i ćwiczenia z piaskiem dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
XI. KRYTYKA METODY SNOEZELEN
11.1 Zarzuty
11.2 Odpowiedzi na krytykę
XII. ZAPLANUJ I STWÓRZ SWOJĄ
SALĘ DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
12.1 Rozpoczynamy!
12.2 Priorytety planowania
12.3 Pozyskanie wykonawcy
12.4 Menedżer Sali Doświadczania Świata
12.5 Pierwszy etap urządzania Sali Doświadczania Świata
12.6 Wybór wyposażenia
12.7 Dbałość o szczegóły
12.8 Ewaluacja pierwszego etapu użytkowania
12.9 Projekt „Nasza Sala Doświadczania Świata”
WYKAZ LITERATURY WYKORZYSTANEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ
PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE
SKOROWIDZ RZECZOWY
Do „Kompendium” dołączona jest płyta DVD zawierająca wykład, wypowiedzi terapeutów,
sekwencje zajęć w Sali Doświadczania Świata i przykłady urządzeń.
Jak nabyć Snoezelen - Sala Doświadczania
Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty?
Kompendium można nabyć na kilka sposobów:
• Przedpłata Fundacja Rosa
ul. Ruska 11/12, 50-079 Wrocław
51 2490 0005 000 4600 6494 8283
• Zamówienia pocztą elektroniczną na adres:
[email protected]
• Zamówienia telefoniczne poprzez infolinię Sali Doświadczania Świata
+48 607 233 699
Koszt 1 EGZ. KSIĄŻKI WRAZ Z PŁYTĄ DVD WYNOSI 79 PLN (CENA ZAWIERA VAT)
Kontakt do Wydawcy:
Fundacja Rosa, ul. Ruska 11/12,
50-079 Wrocław
tel. +48 71 343 24 24
mail: [email protected]
www.fundacjarosa.pl
Dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann należy do grona prekursorów metody Snoezelen w Polsce. Jest tłumaczką książki
„Snoezelen, nieco inny świat” i autorką polskiej nazwy metody: Sala Doświadczania Świata. Redaktor naczelna miesięcznika
„wspólne tematy – pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego” oraz kwartalnika „na temat – zeszyty dla profesjonalnie pomagających”.
Adiunkt w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Fundacja Rosa działa na rzecz szeroko rozumianej poprawy jakości życia dzieci w Polsce, między innymi poprzez urządzanie
Sal Doświadczania Świata oraz budowanie profesjonalnego podejścia do metody Snoezelen w Polsce. Fundacja Rosa jest członkiem International Snoezelen Association (ISNA). Jako pierwsza
i jedyna w Polsce podejmuje działania w kierunku zastosowania Sali Doświadczania
Świata dla pacjentów onkologicznych (dzieci i dorosłych).

Podobne dokumenty