Lp. Określenie usługi Cena jednostkowa brutto Waga Ważona cena

Transkrypt

Lp. Określenie usługi Cena jednostkowa brutto Waga Ważona cena
Kosztorys ofertowy na świadczenie usługi transportowej samochodem ciężarowym w roku 2016.
Lp.
A
1
2
3
Określenie usługi
Cena jednostkowa
brutto
B
C
Transport 1 tony materiałów
na terenie Miasta Wisły
(samochód do 18 ton)
Transport materiałów za
1km poza terenem miasta
Wisły
(samochód do 18 ton)
Transport materiałów na
terenie miasta Wisły
(samochód z HDS-em do 26
ton)
Waga
Ważona cena
jednostkowa
D
E=CxD
PLN/Mg
95
PLN/km
2
PLN/Mg
3
SUMA
(tj. CENA OFERTOWA)

Podobne dokumenty