Konferencja „Przemoc w rodzinie – skutki, formy

Transkrypt

Konferencja „Przemoc w rodzinie – skutki, formy
MOPR Koszalin
Konferencja „Przemoc w rodzinie – skutki, formy pomocy, zasady reagowania”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie w dniu 19 listopada 2013 r.
zorganizował konferencję pod tytułem „Przemoc w rodzinie – skutki, formy pomocy,
zasady reagowania”, w ramach projektu „Wcześniej. Sprawniej. Skuteczniej. Godniej.
Efektywniej.” - wsparcie Koszalińskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w
ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w
tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
Celem konferencji było zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie i poznanie
aspektów jej występowania, a także zwiększenie skuteczności działań na rzecz
przeciwdziałania zjawisku przemocy co jest szczególnie istotne dla instytucji i organizacji
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Konferencja oscylowała także wokół
zasad właściwego reagowania, wynikających z Programu Osłonowego „Wspieranie
Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie” oraz była doskonałą płaszczyzną do dyskusji i wymiany doświadczeń między
uczestnikami. Udział w niej wzięli przedstawicieli instytucji i organizacji pracujących w
obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu województwa oraz Koszalina.
Konferencja odbyła się według poniższego programu:
09.00 Rejestracja uczestników – kawa powitalna
09.20 Otwarcie konferencji - Bogumiła Szczepanik – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Koszalinie
09.30 Projekt „Wcześniej. Sprawniej. Skuteczniej. Godniej. Efektywniej. - wsparcie
Koszalińskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - Grzegorz Hamera
- koordynator projektu, Zespół ds. koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania
przemocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie
09.40 „System przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Województwa
Zachodniopomorskiego” - Renata Karwowska – Wojewódzki Koordynator Realizacji
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
10.00 „Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszalinie oraz realizacja procedury
Niebieskie Karty” - Ewa Antoszak - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w
Koszalinie
10.15 Przerwa / 15 minut /
10.30 „Obowiązek zawiadamiania organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia
strona 1 / 2
MOPR Koszalin
Konferencja „Przemoc w rodzinie – skutki, formy pomocy, zasady reagowania”
przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w toku realizacji procedury Niebieskiej
Karty"
- Adam Grochoła – prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach, Członek Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta i
Gminy
w Słubicach.
11.15 Panel dyskusyjny (prowadzący: Adam Grochoła)
11.55 Przerwa / 30 minut /
12.25 „Rodzina z problemem alkoholowym. Teoria i praktyka oparta o czynniki chroniące”
- Radosław Nowak – pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, wykładowca
akademicki, członek zarządu głównego i szkoleniowiec Polskiej Federacji Społeczności
Terapeutycznych, współtwórca koncepcji merytorycznej Gdańskiego Centrum Profilaktyki
Uzależnień,
13.10 Panel dyskusyjny (prowadzący: Radosław Nowak)
13.50 Podsumowanie konferencji
14.00 Zakończenie konferencji
strona 2 / 2