Pytania konkursowe

Transkrypt

Pytania konkursowe
Pytania na konkurs z życia i twórczości
Karola Szymanowskiego
1.
2.
3.
4.
5.
Jak nazywała się miejscowość urodzenia Karola Szymanowskiego ?
Jak brzmiało pełne nazwisko Karola Szymanowskiego ?
Od jakiej miejscowości pochodzi nazwisko Szymanowskich ?
Jakimi językami płynnie posługiwał się K.Szymanowski ?
Pod czyim kierunkiem rozpoczął K.Szymanowski naukę gry na
fortepianie ?
6. Skąd wywodziła się rodzina matki K.Szymanowskiego ?
7. Której części ciała doświadczył choroby Szymanowski w dzieciństwie ?
8. Jak dużo rodzeństwa miał K.Szymanowski ?
9. Jakie języki obce opanował młody Karol Szymanowski dzięki edukacji w
domu rodzinnym?
10. W jakiej miejscowości znajdowała się szkoła muzyczna
K.Szymanowskiego?
11. Jak nazywał się jedyny nauczyciel kompozycji K.Szymanowskiego ?
12. Jak miał na imię ojciec kompozytora?
13. Kim był Kazimierz Przerwa-Tetmajer ?
14. Pod jaką nazwą występowała Spółka Nakładowa młodych kompozytorów
15. Kto był promotorem Spółki Nakładowej młodych kompozytorów ?
16. Kto wchodził w skład Spółki Nakładowej młodych kompozytorów ?
17. Jak nazywał się przyjaciel K.Szymanowskiego, który był dyrygentem?
18. Które niemieckie miasto stanowiło cel licznych podróży kompozytorów
młodopolskich i umożliwiło poznawanie nowych XX wiecznych technik
tworzenia muzyki?
19. Jak nazywa się pierwsze wybitne dzieło orkiestrowe, napisane
nowoczesną techniką przez K.Szymanowskiego?
20. Jak nazywał się autor tekstów pieśni K.Szymanowskiego, a zarazem
najwybitniejszy liryk perski XIV w.?
21. Jak nazywa się 1-aktowa opera Szymanowskiego, osnuta na tematach
biblijnych ?
22. W którym europejskim mieście Karol Szymanowski poznał Igora
Strawińskiego ?
23. Kim był Igor Strawiński ?
24. Co to jest impresjonizm ?
25. Jaki utwór K.Szymanowskiego nosił tytuł „Pieśń o nocy”?
26. Jak nazywają się trzy cykle instrumentalne utworów programowych ?
27. W jakim włoskim mieście wpadł Szymanowski na pomysł napisania
cyklów programowych inspirowanych mitologią?
28. Wymień trzy postaci literackie przedstawione w muzycznym cyklu
„Maski”
29. Kim był Paweł Kochański ?
30. Jaki
program
poetycki
posiadał
I
Koncert
skrzypcowy
K.Szymanowskiego?
31. Czy I Kwartet smyczkowy należał do utworów programowych ?
32. Ile pieśni wchodziło w skład „Pieśni muezina szalonego” do słów
Jarosława Iwaszkiewicza ?
33. Kto był autorem libretta 3-aktowej opery „ Król Roger” ?
34. Gdzie rozgrywa się akcja trzyaktowej opery o tematyce egzotycznej pt.
„Król Roger” ?
35. Która aria z opery Król Roger wykonywana jest często wersji
skrzypcowej?
36. Jak nazywała się żona Rogera w operze „Król Roger” ?
37. Kim był Adolf Chybiński ?
38. Z kim podróżował po Ameryce K.Szymanowski w roku 1921 ?
39. Kto był autorem tekstów do cyklu 5 pieśni pt. „Słopiewnie” ?
40. Jak nazywał się balet K.Szymanowskiego o tematyce góralskiej ?
41. Czym charakteryzuje się zbiór dwudziestu mazurków op.50 na fortepian ?
42. O czym jest łaciński tekst średniowieczny, przełożony na język polski w
utworze „Stabat Mater” ?
43. W jakim mieście w r. 1922 odbył się jego pierwszy koncert
kompozytorski ?
44. W jakim mieście K.Szymanowski objął stanowisko dyrektora
konserwatorium ?
45. Które konserwatorium muzyczne poza warszawskim zaproponowało w
roku 1926 Karolowi Szymanowskiemu stanowskisko dyrektora ?
46. Z jakiej przyczyny nastąpiła dymisja K.Szymanowskiego ze stanowiska
dyrektora konserwatorium ?
47. Jak nazywało się miasto w Szwajcarii, w którym K.Szymanowski
odbywał kurację sanatoryjną ?
48. Jak nazywała się nowo utworzona uczelnia w Warszawie, w której
K.Szymanowski został rektorem ?
49. Jaka uczelnia nadała K.Szymanowskiemu godność doktora honoris causa
?
50. Jak nazywała się willa w Zakopanem, w której zamieszkał
K.Szymanowski ?
51. Jak nazywał się utwór skomponowany przez K.Szymanowskiego na
uroczystość otwarcia Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie ?
52. Pod czyja dyrekcją wystawiono pierwsze estradowe wykonanie baletu
„Harnasie” ?
53. Gdzie został wykonany w swej ostatecznej wersji balet „Harnasie” w
1936r. ?
54. Jaka część ciała K.Szymanowskiego odmówiła całkowicie posłuszeństwa
w czasie jego choroby?
55. W jakim mieście zmarł K.Szymanowski ?
56. Kto czuwał przy umierającym kompozytorze ?
57. Gdzie pochowano K.Szymanowskiego ?
58. Kto pierwszy złożył wieniec na trumnie K.Szymanowskiego ?
59. Jak nazywało się jedno z ostatnich dzieł K.Szymanowskiego opartych na
motywach podhalańskich ?
60. Kto, obok Karola Szymanowskiego, znajduje się na ukazanym zdjęciu ?

Podobne dokumenty