Obwieszczenie z dnia 3 października 2016 roku

Transkrypt

Obwieszczenie z dnia 3 października 2016 roku
Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Obwieszczenie z dnia 3 października 2016 roku
Obwieszczenie w/s konieczności uzupełnienia przez Wnioskodawcę informacji zawartych w karcie informacyjnej
przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Przebudowa sieci kanalizacji
tłocznej i wodociągowej”,
1

Podobne dokumenty