Fundusz sołecki – co to takiego?

Komentarze

Transkrypt

Fundusz sołecki – co to takiego?
GMINADOBRA.INFO LUTY 2016
1
Z DOBREJ DO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Powstanie nowa ścieżka
ekologiczno-edukacyjna
Czytaj str 5 —›
GMINA DOBRA
BŁĘDNE KOŁO W DOBREJ
Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami Gminy Dobra.. Czytaj str 4 —›
Czy uda się przełamać
niemoc?
Czytaj str 6 —›
Gazeta Bezpłatna
Dodatek Tygodnika Polickiego
w Gminie Dobra
Piątek, 5 lutego 2016
Numer 2
Nakład 3000 szt.
BEZRZECZE | DOBRA | DOŁUJE | MIERZYN
www.gminadobra.info
www.facebook.com/gminadobra.info
DEBATA NA TEMAT FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Fundusz sołecki
– co to takiego?
Czytaj str 3 —›
DOBRA SZCZECIŃSKA
Pożar archiwum
i serwerowni
Czytaj str 2 —›
POBIERZ APLIKACJĘ
I WYGRYWAJ VOUCHERY
www.mixtaxi.szczecin.pl
TYLKO
Firma z siedzibą w Dobrej. Podatki zostają w gminie
Nasza misja:
praca połączona z pasją,
jesteśmy z wykształcenia
i zamiłowania zwierzolubami :)
Pupile wychodzą z Salonu Piękności bez stresu,
chętnie wracają, a klienci są zadowoleni.
Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę
tel. 79 50 46 726
PRZY OKAZJI W SKLEPIE ZROBISZ ZAKUPY
W MIŁEJ ATMOSFERZE A KOMPETENTNI
DORADCY POMOGĄ CI WYBRAĆ NAJLEPSZY
PRODUKT DLA TWOJEGO PUPILA.
Mierzyn, Welecka 2
Galeria Handlowa przy Biedronce
GMINADOBRA.INFO LUTY 2016
2
WWW.GMINADOBRA.INFO
DOBRA SZCZECIŃSKA
Moim
zdaniem
GRZEGORZ ŻYWICA
Rada Sołecka Mierzyn
T
ak jestem , za wyodrębnieniem funduszu
sołeckiego w naszej
gminie i w pełni popieram
to narzędzie korzystne ekonomicznie i społecznościowo, które pozwala na to, aby
mieszkańcy w ramach zebrania wiejskiego zadecydowali o
jego przeznaczeniu. Przeznaczenie środków w ramach funduszu, a mówimy tu o kwocie
około 32 000 złotych na rok
2017, jest tylko jedną stroną
medalu, bardziej istotny jest
sam proces decydowania o
jego przeznaczeniu i cała jego
otoczka, podczas którego społeczność lokalna aktywuje się
jako organ decyzyjny, mający
wpływ na przeznaczenie tej
części budżetu gminy i jest to
decyzja, która jeżeli jest zgodna prawnie i proceduralnie z
ustawą o funduszu sołeckim,
jest niepodważalna przez radę
gminy, czy też wójta. Ustawodawca powołał do życia ten
instrument, aby pobudzić
nas-zwykłych mieszkańców i
dać nam możliwość do działania, współdecydowania i
poczucia współodpowiedzialności za to co nas otacza, za
naszą zwykłą codzienność.
Dziwię się, że pomimo iż jest
on w „zasięgu ręki” od kilku
lat, bo wszedł w życie w 2009
roku i jest możliwością pozyskania dla gminy dodatkowych środków finansowych,
gdyż jest od refinansowany w
20 – 40 % przez Urząd Marszałkowski, nasza Rada Gminy jest wciąż przeciwna jego
wyodrębnieniu argumentując
to w absurdalny sposób, jak
na sesji rady gminy w lutym
2015 roku, że 15 osób społeczności Mierzyna nie może
decydować o jego przeznaczeniu, że praca z nim związana
spadła by na gminę i sołtysów
itp. Dla mnie jest to oznaka,
braku wiedzy członków Rady
Gminy lub celowego działania, aby powstrzymać pobudzenie społeczności do działania i integracji, co jest jednym z podstawowych zadań
własnych gminy podyktowanych ustawą o samorządzie
gminnym. Ale jaw widać z
protokołu wspomnianej sesji
posiedzenia Rady Gminy w
dniu 26/02/2015 ( umieszczony na BIP-e naszej gminy), a dokładnie Protokół III
pkt. 6 str. 14 dotyczący właśnie decyzji o wyodrębnieniu
lub nie funduszu sołeckiego,
nic nie stoi na przeszkodzie,
by 10 radnych w imieniu
prawie 20 000 mieszkańców
gminy, zdecydowało o jego
nie wyodrębnianiu. Oczywiście przeciwnicy funduszu
będą uzasadniać decyzję o
nie wyodrębnianiu jego tym,
że podczas zebrań odnośnie
celowości przeznaczenia będą
wywoływać różne reakcje
wśród mieszkańców, włącznie z ostrymi sporami, ale
czy nie na tym polega właśnie
demokracja, która tak bardzo
ponoć jest właśnie teraz jest
w Polsce zagrożona. Widać w
naszej gminie demokracja już
od dawna nie funkcjonuje, a
może właściwie nigdy jej nie
było, bo kończyła się na wyborach.
Będąc w listopadzie na spotkaniu koło Myśliborza związanych właśnie z funduszem
sołeckim,
przeznaczonym
dla sołtysów z województwa
zachodniopomorskiego, na
którym uczestniczyło około 70 sołtysów, okazało się,
że jesteśmy jedyni obecni
przedstawiciele kilku sołectw
z naszej gminy, którzy nie
korzystają z funduszu sołeckiego, co wywołało u nich
duże zdziwienie, bo wszyscy
z którymi rozmawialiśmy
chwalili sobie to narzędzie i
udowadniali nam, ile dzięki
niemu mogli wykonać i jak to
zmobilizowało ich mieszkańców do aktywnego działania
na rzecz swoich lokalnych
społeczności. Fakt nie funkcjonowania funduszu sołeckiego w naszej gminie, zdziwił
nawet obecnego wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego, który osobiście
bardzo zachwalał ten instrument i namawiał do korzystania z niego. Stwierdził nawet:
że był przekonany, iż w Gminie
Dobra, którą dobrze zna fundusz funkcjonuje. Co takiego
jest w nim złego, co powoduje
taką niechęć naszych radnych
do jego wyodrębnienia? Czy
oni będąc naszymi przedstawicielami, czyli tymi którzy
nasz reprezentują, powinni
przedstawiać i uwzględniać
nasze stanowisko w konkretnych sprawach faktycznie to
robią? Czy w końcu uwzględnią głos swoich wyborców ?
Czy może mają inne powody,
aby nie wprowadzać funduszu
sołeckiego, aby nie aktywować
społeczności samorządowej?
•
Pożar archiwum
i serwerowni
Strażacy znowu w akcji tym razem doszło do pożaru budynku przy ulicy Migdałowej
w Dobrej. Na miejsce zdarzenia w poniedziałek około godziny 13:00 przyjechało aż
13 zastępów straży pożarnej. W hali magazynowej na jednym z pięter znajdowało się
archiwum dokumentów firmy trudniącej się archiwizacją i niszczeniem dokumentów
papierowych. W wyniku pożaru poszkodowana została pracownica firmy, która z poparzeniami ciała i objawami podtrucia trafiła do szpitala.
– Pożar wybuchł na trzeciej kondygnacji budynku. Spłonęło około
2000 metrów bieżących dokumentów zgromadzonych się na regałach na powierzchni 250 metrów
kwadratowych – informuje Piotr
Maciejczyk, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach.
Zniszczeniu uległa też serwerownia firmy DobryNET dostarczająca w Gminie Dobra i Szczecinie
szerokopasmowe łącza internetowe (WIFI). Firma ta miała w hali
magazynowej przy ulicy Migdałowej swoje serwery. Obecnie klienci
tej firmy z powodu pożaru pozbawieni są dostępu do internetu.
Właściciel firmy zaapelował do
wszystkich chętnych osób aby
pomogły zarządcy w uprzątnięciu
terenu zarówno wokół budynku
jak i w jego wnętrzu.
- Właściciel budynku to bardzo
dobry człowiek, który wielokrotnie pomagał mniejszym przedsiębiorcom w stawianiu pierwszych
kroków, dzięki czemu firmy, które
w ten sposób wspierał mogły się
rozwinąć i zatrudnić pracowników z lokalnego rynku – czytamy
w apelu skierowanym do mieszkańców. - Proszę wszystkich o
pomoc w uprzątnięciu terenu
oraz zbiórce materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania
remontu.
Oprócz wymiany elewacji budynku niezbędna jest wymiana okien,
które w wyniku wysokiej temperatury uległy całkowitemu spaleniu
lub uszkodzeniu. Wyremontować
trzeba również wnętrze budynku.
Przyczyny pożaru jeszcze nie są
znane. Badaniem przyczyny pożaru zajmuje się specjalna komisja.
Jak udało nam się ustalić nieoficjalnie, najprawdopodobniej pożar
wywołało jedno z trzech urządzeń grzewczych (piecyki elektryczne – dop. red.) znajdujących
się w pomieszczeniu archiwum.
GminaDobra.info – bezpłatna gazeta lokalna.
Redakcja: Grzegorz Świstak – redaktor naczelny,
tel. 504 805 626, e-mail [email protected];
Dariusz Jachno – sport; e-mail [email protected]
Współpracują: Mariusz Lindner – Dobra; Katarzyna Ciurzyńska – Bezrzecze; Magdalena Zagrodzka – Mierzyn;
Adres: 72-010 Police, ul. Rycerska 1A, tel. 91 421 14 87;
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i redagowania tekstów. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada.
(ges)
GMINADOBRA.INFO LUTY 2016
3
WWW.FACEBOOK.COM/GMINADOBRA.INFO
Sami swoje,
Fundusz sołecki – co to takiego? czyli fundusz sołecki
DEBATA NA TEMAT FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W sobotę 21-ego stycznia w Dołujach odbyła się prelekcja dotycząca funduszy sołeckich. Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia
mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje
jego częścią. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Za wykonanie funduszu sołeckiego, podobnie jak
całego budżetu gminy, odpowiada wójt.
w ramach funduszu sołeckiego. Dla
naszej gminy oznacza 30% zwrotu, a więc 82,833,747 zł. Zwrot ten
dotyczy wyłącznie środków wydanych w ramach tej kwoty, która
została wyliczona
według wzoru zawartego w Ustawie. Wójt składa do właściwego
wojewody wniosek o zwrot części
wydatków do 31 maja roku następującego po tym, w którym poniesione zostały wydatki. Pieniądze
stanowiące zwrot części poniesioO tym, czy w gminie zostanie wyod- nie mogą wpływać na tę suweren- nych kosztów zostają wypłacone
rębniony fundusz sołecki, decyduje ną decyzję mieszkańców sołectwa. gminie do 31 sierpnia.
rada gminy. Musi to zrobić do 31 Decyzja mieszkańców jest wiążąca. Wyodrębnienie funduszu sołeckiemarca każdego roku – podjęta w Wójt sprawdza wniosek o fundusz go oznacza zatem wpływ dodatkotym terminie uchwała dotyczy sołecki jedynie pod kątem poprawwych środków do budżekolejnego roku kalendatu gminy!
Hipotetyczna
rzowego. Jeżeli rada gmiGmina, decydując się na
Liczba osób
wysokość FS
Lp. Nazwa sołectwa
zameldowanych
ny nie zamierza wyodrębwyodrębnienie funduna 2016
nić z budżetu funduszu
szu, wydaje pieniądze na
Bezrzecze
4216
32.050,20
1
sołeckiego na kolejny rok,
przedsięwzięcia, które
musi podjąć, również do
według prawa zobowiąBuk
298
15.961,00
2
31 marca, uchwałę o jego
zana jest finansować i
Dobra (Płochocin)
3040
32.050,20
3
niewyodrębnieniu.
dodatkowo otrzymuje
A zatem, aby w 2017
część pieniędzy z powro32.050,20
1361
4
Dołuje (Kościno)
roku mógł być w gminie
tem.
375
5
Grzepnica (Sławoszewo)
18.425,87
wydatkowany fundusz
Najważniejsze: O przesołecki, do 31 marca 2016
znaczeniu
funduszy
15.287,95
277
6
Łęgi
roku rada gminy musi
sołeckich
decydują
7047
32.050,20
7
Mierzyn
podjąć uchwałę dotycząmieszkańcy np. zakup
cą jego wyodrębnienia.
koszy na śmieci, zorga229
13.749,54
8
Rzędziny
Coroczne podejmowanie
nizowanie Mikołajek czy
23.460,74
532
9
Skarbimierzyce (Redlica)
uchwały o wyodrębniefestynu, zakup huśtawek,
niu lub niewyodrębnieodmalowanie
ławek
14.326,44
247
10 Stolec
niu funduszu sołeckiego
czy wiat, zorganizowa257
11 Wąwelnica (Lubieszyn)
14.646,94
jest ustawowym obonie wyjazdu dzieci na
wiązkiem każdej gminy,
wycieczkę itp. Na fun32.050,20
1653
12 Wołczkowo
w skład której wchodzą
dusz nie muszą godzić
sołectwa!
się wszystkie sołectwa z
ności formalnej. Jeśli wniosek gminy. Fundusz sołecki to pieniąCzy mamy fundusz?
spełnia wszystkie warunki formal- dze publiczne.
Sołectwa/miejscowości w naszej ne, musi zostać uwzględniony w
Obalamy mit
Gminie nie posiadają takiego fun- budżecie gminy na kolejny rok.
duszu, choć od dłuższego czasu kilWiemy, że krąży mit w gminach
Ile pieniędzy przypada
ka miejscowości w tym Bezrzecze
o funduszach sołeckich, że zniena moje sołectwo?
stara się o fundusz sołecki. Fundusz
chęca się sołtysów wmawiając
taki rozwiązałby niektóre proble- Każdy może obliczyć, ile środków im, że to dodatkowa praca dla
my. Pomógłby w wielu kwestiach. z funduszu sołeckiego przypada nich, że za wszystko będą odpoFunduszy sołeckich nie posiadają na sołectwo. Wysokość środków wiadać. Obalamy ten mit! Sołtys
również sołectwa z innych gmin w przypadających na dane sołectwo jedynie może zwołać zebranie
naszym Powiecie.
oblicza się według wzoru zawarte- wiejskie i wraz z mieszkańcami
Pieniądze z funduszu można wydać go w art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu ustalić na co przeznaczyć funduna zadania, które – w myśl Ustawy sołeckim. Robi to wójt. Następnie sze sołeckie. Podkreślamy, sołtys
– spełniają trzy warunki formalne: przekazuje sołtysom informację o nie może, a nawet więcej, nie ma
służą poprawie warunków życia wysokości środków. Ma na to czas prawa zajmować się księgowomieszkańców, są zadaniami wła- do 31 lipca, czyli kilka miesięcy po ścią, jak do tej pory jest im to
snymi gminy oraz są zgodne ze tym, jak radni podejmą uchwałę o wmawiane.
strategią rozwoju gminy.
utworzeniu w gminie funduszu.
Nasuwa się pytanie, dlaczego
W praktyce oznacza to, że można je
radni poszczególnych gmin są
Fundusz sołecki
wydać na to wszystko, na co wydaje
przeciw funduszom sołeckim?
– czy to się opłaca gminie?
pieniądze gmina. Przedsięwzięcia
Radni zostali wybrani przez swoz funduszu muszą być realizowa- Gmina, która zdecyduje się na ich mieszkańców, radni powinni
ne na terenie sołectwa, w którym wyodrębnienie w swoim budże- reprezentować osoby które im
mieszkańcy podejmują decyzję cie funduszu i wyda pieniądze na zaufały. Czy radni boją się tego, że
o jego wydatkowaniu. Decyzję o przedsięwzięcia określone we wnio- sołectwa, sołtysi, rady sołeckie i
tym, na co zostanie przeznaczony skach sołectw, co roku może ubie- mieszkańcy chcą coś zrobić dobrefundusz sołecki, podejmują doro- gać się o zwrot części poniesionych go dla swojej lokalnej społeczśli mieszkańcy sołectwa w trakcie wydatków. Zgodnie z Ustawą otrzy- ności, dla swojej miejscowości?
muje od Skarbu Państwa zwrot 20, zebrania wiejskiego.
Władze gminy, radni czy sołtys 30 lub 40 % wydatków wykonanych Katarzyna Ciurzyńska
Gdy zastanawiamy się, czy wprowadzenie w 2009 roku
funduszu sołeckiego, gwarantującego mieszkańcom
sołectw wiążący wpływ na budżet gmin, zmieniło coś w
funkcjonowaniu gmin i sołectw, myślimy o tym, jak było
wcześniej. Przez lata sołectwa funkcjonowały, otrzymując środki z budżetu gminy na swoje działania, ale w
wielu miejscach ciężar i koszty organizacji życia w sołectwie opierały się na samych mieszkańcach, a ich potrzeby
często pozostawały niezauważone.
którego o części budżetu gminy
decydują bezpośrednio mieszkańcy, a ich wola zobowiązuje
wójta, burmistrza czy prezydenta do wpisania efektów owych
decyzji do projektu budżetu.
Korzystajmy z tej szansy!
Rozliczalność
Szymon Osowski,
Prezes Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Karol Mojkowski,
Koordynator programu Budżet obywatelski – uczestnictwo w tworzeniu budżetu na
poziomie lokalnym
Czy wprowadzenie funduszu
sołeckiego spowodowało, że jest
lepiej? Czy już po kilku latach
doświadczeń z funduszem
można powiedzieć, że fundusz
się sprawdził? Każde sołectwo i
gmina są inne, jednak sam fakt,
że potrzeby sołectw są lepiej
słyszalne, a mieszkańcy pewniejsi siebie i bardziej świadomi
swoich praw jest dużym sukcesem. Rozważając, czy fundusz
jest rozwiązaniem dobrym dla
mieszkańców podkreślamy, że
warto podjąć wysiłek związany
z całym procesem wprowadzania funduszu sołeckiego przynajmniej w czterech powodów:
Pewność. Ustawa o funduszu
sołeckim gwarantuje, że corocznie radni będą rozważać kwestię funduszu. Jeśli się zgodzą, a
poparcie dla idei fundusz to nic
innego jak barometr zaangażowania przedstawicieli władzy w
sprawy naszych lokalnych społeczności, to każdy mieszkaniec
sołectwa ma gwarancję szansy,
z której może – choć nie musi
– skorzystać. Pieniądze zapewnione ustawą to tylko i aż przyczynek do suwerennej dyskusji
w sołectwie.
Podmiotowość. Fundusz sołecki to nasze pieniądze! Decyzja
o tym, na co wydać pieniądze,
należy tylko do mieszkańców,
ich zdanie jest wiążące i nikt
ich w podjęciu decyzji na zebraniu wiejskim zastąpić nie może.
Fundusz sołecki to jedyne rozwiązanie w Polsce, w ramach
Jawność i rozliczalność funkcjonowania władzy publicznej
stanowi fundament funkcjonowania całego państwa. W przypadku funduszu sołeckiego jak i
wszystkich innych publicznych
budżetowych wydatków, każdy
posiada konstytucyjne prawo
(ujęte w art. 61 Konstytucji
RP) do sprawdzenia, jak urząd
realizuje i wydatkuje fundusz.
Każdy może zapytać o faktury,
za- mówienia usług, umowy
podpisywane na wykonanie
przedsięwzięć. Również każdy
z nas może dowiedzieć się, jak
i przez kogo podejmowane były
decyzje o przeznaczeniu funduszu sołeckiego.
Aktywność. Fundusz sołecki
wiąże się z ożywionymi dyskusjami, ba! nawet ze sporami! Ale
to właśnie dzięki takim rozmowom powstają pomysły rozwiązania problemów w sołectwie.
Wreszcie jest się o co pospierać!
I to nie tylko o to, na co wydać
pieniądze, ale też o to, co jest
w sołectwie ważne, jak chcemy rozwijać nasze sołectwo,
kto odpowiada za drogi, mosty,
tereny zielone, kto musi utrzymać świetlicę itd. Nie ma nic
ważniejszego jak poszukiwanie
od- powiedzi na pytania rodzące się w związku z funkcjonowaniem w publicznej przestrzeni.
Z pewnością fundusz sołecki
nie rozwiąże wszystkich problemów sołectwa, ale jest szansą
dla każdego z sołectw, dobrym
punktem wyjścia do wspólnej
dyskusji i organizowania się
wokół ważnych dla nas spraw.
Naszym zdaniem fundusz sołecki to nie tylko pieniądze, które
pozwalają zabrać się wreszcie
za mniejsze lub większe sprawy.
Przede wszystkim to demokratyczny proces podejmowania
decyzji, w którym bezpośrednio uczestniczą mieszkańcy
sołectwa, na równych prawach!
•
GMINADOBRA.INFO LUTY 2016
4
WWW.GMINADOBRA.INFO
Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami Gminy Dobra..
Przedsiębiorcy z terenu Gminy Dobra korzystając z zaproszenia Wójta Gminy Dobra
oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dobra licznie przybyli na spotkanie noworoczne,
które odbyło się w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej, przy
ul. Spełnionych Marzeń.
Na spotkaniu podkreślono znaczenie i omówiono możliwości
dalszego rozwoju rodzimego
biznesu pod kontem inwestycji i
powstawania nowych miejsc pracy w gminie Dobra.
Obecni między innymi byli
przedstawiciele Urzędu Gminy
Dobra, właściciele firm, radni,
dyrektorzy szkół, funkcjonariusze policji, straży gminnej,
granicznej, wojska oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropoli-
talnego Roman Walaszkowski,
Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy Jan Sławczyński, Rektor
Uniwersytetu
Szczecińskiego
Edward Włodarczyk, Dyrektor
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Krystyna Pieczyńska oraz Dyrektor szczecińskiego oddziału ZUS Zbigniew
Zalewski.
Zgromadzeni goście wysłuchali
z zainteresowaniem prezentacji
przeprowadzonej przez Romana
Walaszkowskiego, która dotyczy-
ła działań podejmowanych przez
Stowarzyszenie Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego.
Przedsiębiorcy zapoznali się również z programem Powiatowego
Urzędu Pracy w Policach, dotyczącego pomocy finansowej dla
osób prowadzących działalność
gospodarczą przy zatrudnieniu
osób z grup mających szczególnie
trudności na rynku pracy. Prezentację dotyczącą działalności
Urzędu Gminy Dobra przedstawiły natomiast Wójt Teresa Dera
i Sekretarz Gminy.
Bardzo emocjonalnym akcentem
był występ zespołu „Dobrowianki”, które jak zawsze pokazały
się z ze swojej najlepszej strony.
Kuluarowa wymiana doświadczeń trwała do późnych godzin
wieczornych.
Mariusz Lindner
NAUCZYCIELE Z ODZNAKAMI, A...
PSP Bezrzecze z pucharem
W szkole w Bezrzeczu odbył się IV Turniej halowej piłki nożnej szkół podstawowych
o puchar przewodniczącego LZS Bezrzecze. W imprezie wzięło udział sześć drużyn:
PSP Bezrzecze I, PSP Bezrzecze II, ZS Dołuje, PSP Dobra, PSP Mierzyn oraz ZS Nowe
Warpno.
- Choć każdy zespół chciał wygrać
rywalizacja przebiegała w miłej i
sportowej atmosferze. Największe
emocje towarzyszyły seriom rzutów karnych - mówi organizator
turnieju, Andrzej Grochowski,
przewodniczący GZ LZS.
Zwycięzcami turnieju został drugi zespół PSP Bezrzecze, który
w finale pokonał PSP Dobra. Na
trzecim miejscu uplasował się
PSP Bezrzecze I, czwarty był PSP
Mierzyn, piaty ZS Nowe Warpno,
a szósty ZS Dołuje.
Kapitanowie zespoły z pierwszych
trzech miejsc odebrali pamiątkowe puchary, a piłkarze otrzymali
medale dyplomy.
Na zakończenie imprezy Danuta Rekowska i Jarosław Poźniak
otrzymali z rąk Andrzeja Grochowskiego srebrną Honorową
Odznaką LZS za zasługi w krzewieniu kultury fizycznej wśród
młodzieży. Nagrodę przyznała
Rada Wojewódzka Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS na
wniosek GZ LZS.
DJ
GMINADOBRA.INFO LUTY 2016
5
WWW.FACEBOOK.COM/GMINADOBRA.INFO
Z DOBREJ DO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Powstanie nowa ścieżka ekologiczno-edukacyjna
Decyzją radnych na sesji Rady Powiatu w Policach w dniu został udzielona pomoc
finansowa gminie Dobra w wysokości 100.000 zł na realizację zadania związanego z
ochroną środowiska tj. wyposażenie ścieżki ekologiczno-edukacyjnej, która będzie
biegła z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy
ulicy Zwierzynieckiej 1.
Nowo powstała ścieżka przeznaczona będzie dla dzieci, młodzieży ale również dla wszystkich
mieszkańców gminy. W chwili
obecnej do Schroniska prowadzi
jedynie brukowana droga powiatowa, nie ma chodnika ani pobocza. Wybudowanie takiej ścieżki
to przede wszystkim szansa dla
Schroniska, do którego ciężko się
dostać, pozostaje jedynie transport indywidualny bądź autobusowy. Ścieżka umiejscowiona
przy drodze, ale w lesie to niewątpliwie możliwość obcowania z
przyrodą, poznanie jej, szansa na
aktywne spędzanie wolnego czasu
i dbanie o kondycję.
Projekt zakłada wykonanie kilkunastu przystanków, na których
umieszczone będą tablice informacyjne o zwierzętach i roślinności występujących na danym terenie, wykonanie i montaż ławek,
koszy na śmieci, drogowskazów
oraz drewnianego sprzętu sportowego, wykonanie nawierzchni
ścieżki z materiału niezwiązanego trwale z gruntem, wykonanie
wiaty z ławkami pod ognisko oraz
drewnianych stojaków na rowery
na stacji docelowej ścieżki, czyli
koło Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Dobrej.
Niewątpliwie super pomysł wnioskodawcy, czyli gminy Dobra,
który da mieszkańcom możliwość przebywania bezpiecznie
na łonie natury a zwierzętom
przebywającym w Schronisku większe szanse na adopcje.
Całkowity koszt inwestycji ma
wynieść 150 tysięcy złotych.
Wniosek, który złożyła gmina
Dobra do Starostwa Powiatowego w sprawie dofinansowania
opiewał na kwotę 100 tysięcy złotych. Jak podkreślił wicestarosta
policki, Powiat Policki chce mieć
chociażby drobny wkład w prężnie funkcjonujące Międzygminne Schronisko mieszczące się w
Dobrej.
Za przekazaniem środków na
rzecz gminy Dobra jednogłośnie zagłosowało 17 radnych
obecnych podczas obrad sesji.
Magdalena Zagrodzka
Sobotnia noc w Dobrej należała do seniorów…
Sobotnio-niedzielna noc 23 stycznia w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Dobrej, należała do seniorów.
Na zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury i
Bibliotek balu, znakomicie bawili się emeryci i renciści z
terenu gminy Dobra pokazując swoją witalność pomimo
zaawansowanego wieku.
Już po raz drugi seniorzy z Gminy Dobra bawili się na dorocznym
balu w Zakładzie Aktywizacji
Zawodowej w Dobrej. Zabawa
tradycyjnie odbyła się w karnawale styczniowym. Na bal seniorzy
z całej gminy zostali dowiezieni bezpłatnymi autokarami. Bal
seniora to już jest dobra tradycja
w Gminie Dobra , o której właściwą oprawę troszczy się dyrektor Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Dobrej Pani Ewa
Hrynkiewicz.
Organizatorzy jak co roku przygotowali dla seniorów sporo atrakcji. Uczestnikom balu, wieczór
uatrakcyjniły pokazy tańca towarzyskiego, oraz występ zespołu
folklorystycznego Dobrowianki
działającego przy Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej.
Zabawa została poprowadzona
przez profesjonalnego konferansjera, a seniorom z gminy Dobra
przygrywał będący jak zwykle w
dobrej formie zespół Madej Band.
Mariusz Lindner
GMINADOBRA.INFO LUTY 2016
6
WWW.GMINADOBRA.INFO
Gmina Dobra ma
najlepsze położne
w Zachodniopomorskim
Zakończył się konkurs „Położna na medal 2015”. Ta
wyjątkowa Inicjatywa została zorganizowana przez
Akademię Malucha Alantan. W kategorii województw
1. miejsce w zachodniopomorskim zdobyła mieszkanka
Mierzyna Małgorzata Białkowska, a 2. mieszkanka Bezrzecza Magdalena Zawadzka.
Kluczowym elementem kampanii jest zwrócenie uwagi na
kwestie związane z koniecznością podnoszenia i wdrażania
standardów opieki okołoporodowej w Polsce. Uświadomienie
roli położnej poprzez edukację i
promocję dobrych praktyk zgodzie z przyjętymi wymaganiami
środowiska i oczekiwaniami
pacjentów. Wdrażanie mechanizmów świadomości społecznej
kim są położne i jak ważne są
ich kompetencje oraz odpowiedzialność w oparciu o przyjęte
standardy pracy jaką na co dzień
wykonuje.
W tym roku spośród nominowanych położnych zostały
wybrane 3 najlepsze, które uzyskały największą liczbę głosów
pacjentów. Dodatkowo, konkurs
wyłonił 3 najlepsze położne z
poszczególnych województw. I
w tej kategorii mieszkanki gminy Dobra zostały uhonorowane
pierwszym i drugim miejscem.
Pani Małgorzata Białkowska z
Mierzyna prowadzi Bezpłatną
Szkołę Rodzenia "Uczymy się
rodzić" i w Zachodniopomorskim zajęła 1 miejsce a w konkursie ogólnopolskim wysokie
czwarte miejsce. Pani Małgo-
rzata jest położną środowiskową. Pracuje w NZOZ
Medycy w Szczecinie i prowadzi tam zajęcia w Szkole
Rodzenia
refundowanej
przez NFZ. Pani Małgorzata w szkole rodzenia oferuje edukację przedporodową, a po porodzie wspiera
młode mamy w początkach
macierzyństwa odwiedzając je po porodzie ucząc
pielęgnacji noworodka.
Natomiast pani Magdalena Zawadzka, mieszkanka Bezrzecza , która w województwie
zajęła 2 miejsce i w Polsce wysokie 11 miejsce pracuje w Szpitalu Zdroje w Poradni Laktacyjnej
oddział noworodki. Jej specjali-
zacją jest rozwiazywanie problemów związanych z karmieniem
piersią. W tej dziedzinie ma
długoletnią praktykę i Certyfikat Doradcy Laktacyjnego. Jest
mamą trojga dzieci i prowadzi
z powodzeniem Indywidualną
Praktykę Położnej.
Nasze położne to osoby z wielkim sercem, prawdziwym powołaniem. Gratulujemy sukcesu i
dziękujemy za dotychczasową
pracę i zaangażowanie w pomoc
kobietom i ich rodzinom.
BŁĘDNE KOŁO W DOBREJ
Czy uda się przełamać niemoc?
Gmina Dobra dochód budżetu gminy ponad 75 milionów, armia urzędników i wójt
znający w gminie każdy problem. I mimo tego dzieje się to naprawdę, matka z piątką dzieci żyje na walizkach i w strachu że dzieci trafią do domu dziecka. Tradycyjna
polska rodzina to rodzina wielodzietna, wielopokoleniowa, skupiona przestrzennie.
Obecnie taki obraz rodziny występuje coraz rzadziej jednak w Dobrej przykładem
takiej rodziny jest rodzina pani Bernadety Ś.
Dzieci dobrze wychowane,
grzeczne i uwzględniając katastrofalne warunki mieszkaniowe zadbane. Wszystko by było w
porządku gdyby nie ojciec alkoholik, z którym przed czterema
laty dla dobra dzieci pani Bernadeta rozstała się. Od tego czasu jest samotnie wychowującą
matką, której los nie oszczędza.
Wydawałoby się że dla takich
ludzi i właśnie takim rodzinom
trzeba pomóc. W tej rodzinie nie
ma patologii, w tej rodzinie jest
po prostu bieda uwarunkowana
sytuacją społeczną.
Pani Bernadecie tylko dzięki
przychylności koleżanki i osoby,
u której jest wynajmowany pokój
w przybudówce udało się uniknąć pobytu rodziny w schronisku dla bezdomnych. Warunki
mieszkalne są jednak katastrofalne, w jednym pokoju mieszkają
dwie rodziny łącznie 10 osób. Na
ścianach grzyb i wilgoć, ogrzewanie to tzw. „koza” pod ścianą
opalana mokrym drewnem, bo
suchego nie ma. Z prostej przyczyny, na zewnątrz nie ma żadnej
szopy do składowania drewna,
a to które jest dowożone przez
Wyniki Konkursu
„Położna na medal 2015”
- Zachodniopomorskie
I miejsce – Małgorzata Białkowska, Szczecin
II miejsce – Magdalena Zawadzka, Szczecin
III miejsce – Elżbieta Herbin,
Dębno; Agata Zakrzewska,
Szczecin
Mariusz Lindner
Gminę leży nie zabezpieczone.
Przyglądając się tym warunkom,
trudno nie oprzeć się refleksji.
Przecież w każdej chwili może
dojść do tragedii zaczadzenia
10. osób w tym ośmiorga dzieci.
Czy trzeba by doszło do tragedii
aby ktokolwiek zajął się rodziną
Pani Bernadety? Opiekun rodziny pracownik socjalny odwiedził
rodzinę w ciągu ostatnich mie-
sięcy dwa razy. Ale odnosi się
wrażenie, że te wizyty to rutynowe spotkania...
- W Dobrej mieszkania szukam
do tej pory, ale zawsze mówią
ze za dużo dzieci - stwierdza
załamana matka piątki dzieci chodziłam do gminy prosiłam.
Jaka jest więc pomoc Gmi-
będzie wyglądało to trudno mi
powiedzieć, ale na pewno będą
przydzielane komisyjnie.
- Jak przyszłam na wywiad byłam
przerażona że tam stoi ta koza i
zastanawiałam się czy dzieci się
nie poparzą – mówi pracownik
socjalny - niestety my nie możemy odpowiadać za warunki jakie
stwarza osoba wynajmująca.
- Pani Bernadeta dobrowolnie
opuściła mieszkanie u swojej matki i poszła mieszkać do
koleżanki… Dla pani Bernadety
znaleźliśmy dwa mieszkania w
Szczecinie, jedno w Lubieszynie
i Mierzynie stanowczo odmówiła – kontynuuje Ryszkiewicz
- oczekująca chce mieszkać najlepiej w Dobrej, niestety nikogo
nie mogę przymusić do wynaję-
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej pilnie poszukuje
mieszkania do wynajęcia dla Pani Bernadety Ś. matki z piątką
dzieci w wieku: 19, 10, 9 i 5 lat (bliźnięta). Obecnie rodzina
mieszka w bardzo trudnych warunkach, dlatego ważna jest
szybka pomoc. Mieszkanie, najlepiej 2-pokojowe z kuchnią
i łazienką, powinno znajdować się na terenie gminy Dobra.
Koszt wynajmu nie może przekraczać kwoty 1200zł + opłaty
związane z utrzymaniem mieszkania. Osoby, które dysponują
lokalem do wynajęcia proszone są o kontakt
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej:
91 311 33 93, 91 424 19 79 lub 509 572 519.”
ny dla rodziny Pani Bernadety? - Pani Wójt kazała mi iść
mieszkać do schroniska, mam
przyznane mieszkanie socjalne,
ale mieszkania nie ma - kontynuuje Pani Bernadeta. Śpimy
na materacach, jak by pan tu
rano wszedł to nie ma przejścia.
Wszystko nam pleśnieje wszędzie wilgoć. Dzieci chorują z
tego tytułu straciłam niedawno
pracę. Chcę tylko żeby skończyły się te przemieszczenia i dzieci
miały własny dach nad głową.
Faktycznie, kiedy się przebywa
w dwóch niewielkich pomieszczeniach trudno sobie wyobrazić jak może tu spać w sumie
10 osób. Do tego wszechobecna wilgoć, brak bieżącej wody i
prowizoryczne ogrzewanie. Czy
tak powinny żyć dzieci w XXI
wieku?
O sytuację rodziny Pani Bernadety Ś., możliwą pomoc
poprosiliśmy Kierownik Pomocy Społecznej w Gminie Dobra
Krystynę Ryszkiewicz. - Sytuacja
jest nam zanana wszystko wiemy
na ten temat. Widzimy ją na co
dzień meszka w tej samej miejscowości, to nie jest tylko kwestia przeprowadzenia wywiadu… Jeżeli chodzi o mieszkanie
socjalne to jest kolejka oczekujących. Mieszkania socjalne
są przewidziane w tym roku…
Będzie kilka mieszkań, jak to
cia prywatnego lokalu dla wielodzietnej rodziny… Problem jest
taki że dla pani Ś. wchodzi w grę
tylko Dobra i nic więcej - dodaje.
Jedna sprawa dwa punkty widzenia. Pomocy społecznej w Dobrej
nie można zarzucić bezczynności
i braku dobrej woli. Pomoc społeczna w Dobrej działa, jednak
są między nami ludzie, którzy
w świecie globalizacji nie dają
sobie rady i nie potrafią wyrwać
się ze schematów i uwarunkowań środowiskowych.
Problem mieszkaniowy jest ważną kwestią społeczną gdyż mieszkanie jest podstawową potrzebą
człowieka i decyduje o materialnych i społecznych warunkach w
których żyje człowiek. Spełnia
też ważne funkcje: ekonomiczne, socjalizacyjne i społeczne.
Niezbędne są więc działania na
rzecz zmniejszenia nierówności
i tworzenia jednakowych szans
rozwoju jednostkom i rodzinom
szczególnie rodzinom wielodzietnym takim jak rodzina pani
Bernadety Ś. z Dobrej. Czasami
są jednak bariery nie do pokonania. Czy nowe mieszkania socjalne w Gminie Dobra rozwiążą
problem rodziny Pani Bernadety
czas pokaże….
Grzegorz Świstak
GMINADOBRA.INFO LUTY 2016
7
WWW.FACEBOOK.COM/GMINADOBRA.INFO
Dobre miejsca w gminie.
Tu otrzymasz naszą gazetę:
Bezrzecze
»»
»»
»»
»»
Drogeria „NATURA” Centrum Handlowe „Stokrotka” ul. Górna 7A
„Marilyn” STUDIO FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE ul. Koralowa 100/2
Punkt Pocztowy ul. Górna 7A
Sklep „Żabka” ul. Koralowa
Buk
»» Sklep Spożywczy przy kościele
Dobra
»» Sklep Spożywczy - ulica Graniczna
»» „Groszek” – Sklep Spożywczy ul. Szczecińska
Dołuje
Płacone na granicy
Hinduska
tancerka
Szkrab
Mieszka
w baku
21
18
5
Bankiet
uczta
studencka
Laska dla
chorego
Nad
okiem
Wojskowy
krok
Śląski
brydż
Stanowisko
Kościno
Część
furmanki
»» Sklep Spożywczy Kościno
16
Werwa
Ofiara
na tacy
Język,
ozór
Rozróba
Mierzyn
14
»»
»»
»»
»»
Narada
robocza
7
Herbata
w Paragwaju
17
10
Zrośnięcie
się
Podarek
Droga
35
Rodzaj
ciemnego
pieczywa
2
Lico
Skracanie
13
Wada
kafli
Brana
przez
krawca
Sportowy
klub
Wiednia
15
Kuzynka
wrony
Napój
piratów
Szczmiel
biały
Patriarcha
Ormian
20
12
Litera
grecka
Łódź
Noego
Dwoje
Okrągła budowla
3
Do panierowania
4
Ruch
towarów
Piłka za
boiskiem
25
Kaźń
30
”Stół”
profesora
Rzeka
w Rosji
27
Posługa
dla grodu
Saper
28
11
29
19
Wyspa
Odysa
Etylina
Pokarm
kanarka
24
32
31
2
19
3
20
4
21
5
23
6
24
8
7
25
22
26
27
Dzielnicowy dla miejscowości Mierzyn:
Sierżant Michał Kryś
Telefony: 571 323 886, 91 82 17 345
26
9
10
28
11
29
12
30
Komisariat Policji w Mierzynie
Adres: 72-006 Mierzyn, ul. Welecka 2
6
33
1
34
Część
wagi
Sekretariat Wójta, 72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a Telefon: 91 311 30 48
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji 72-003 Dobra,
ul. Graniczna 24a - Telefon: 91 311 32 36
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, 72-003 Dobra,
ul. Graniczna 24a Telefon: 91 424-19-79
Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji,
72-003 Dobra, ul. Graniczna 39b Telefon: 91-421-44-43
Wydział ds. Obywatelskich i Informacji, 72-003 Wołczkowo,
ul. Lipowa 51 - Telefon: 91 311 22 81
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek w godz. 8:00-17:00
Wtorek w godz. 8:00-15:00
Od środy do piątku w godz. 7:00-15:00
Adres: 72-002 Dołuje, ul. Daniela 32
Komendant: Andrzej Budzyński
Sekretariat: Marika Karaszewska
Telefon: 91 311 52 56; Fax: 91 431 40 28
Kontakt e-mail: [email protected]
23
Z marchewką
Typ
zamka
Informator
Straż Gminna
Do rzęs
Otokar
malarz
czeski
1883-1969
Dawna
ska
Pilka
z gumy
Stępka
Malowana...
1
/8
18
Sakwa,
trzos
9
Złoto
Przedsionek
piekła
Sklep Spożywczy ul. Spółdzielców 4
Sklep Ogrodniczy ul. Walecka 46
Sklep Spożywczy „Sezamek” ul. Walecka
Salon Zoologiczny „Futrzak” pasaż handlowy Walecka
Urząd Gminy Dobra
Pora
dnia
Rybi klej
Miasto
w Egipcie
»» „Freshmarket” Dołuje - Daniela 3
»» Sklep „Gold Fisch” - Malwowa 3 (w kierunku Lubieszyn)
13
31
,:
a
j
u
c
a
r
p
l
o
p
s
W
,
14
32
16
33
Kierownik Rewiru Dzielnicowych:
17
34
35
Aspirant sztabowy Emil Szwajdych
Telefon: 91 821 73 95
Dyżurny Komisariatu Policji w Mierzynie:
Telefon: 91 821 73 11
Apteki:
Solectwo
Mierzyn
Solectwo
Bezrzecze
Apteka Na Górnej
72-003 Bezrzecze ul. Górna 18A
Telefon: 91 818 57 87
Apteka Macierzanka
72-003 Bezrzecze ul. Koralowa 2
Graniczna Apteka
72-003 Dobra ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
Telefon: 91 311 37 37
GMINADOBRA.INFO LUTY 2016
8
WWW.GMINADOBRA.INFO
„Bezpieczne ferie” w Gminie Dobra
Rozpoczynają się ferie zimowe, w związku z tym, jak zawsze przed feriami czy wakacjami Policja wspólnie ze Strażą Gminną odwiedzają wszystkie szkoły podstawowe w
naszej gminie z cyklem pogadanek „Bezpieczne ferie”. Przypominamy ferie zimowe w
województwie zachodniopomorskim rozpoczynają się 1 lutego i trwają do 14 lutego.
Dzielnicowy asp. Dariusz Podhajny oraz strażnik Karol Gałecki
odwiedzili dzieci z szkoły w Bezrzczu kończąc tym samym cykl
pogadanek. Uprzednio funkcjonariusze policji i straży gminnej
odwiedzili szkoły w Dołujach,
Dobrej i Mierzynie. Funkcjonariusze poruszyli kilka ważnych
kwestii dotyczących bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw
przypomnieli także o innych
zasadach bezpieczeństwa podczas
przebywania samemu na dworze,
min.:
NIEWAŻNE, GDZIE SPĘDZASZ
FERIE, SĄ ZASADY, O KTÓRYCH
ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ:
SKLEP GOLD FISH OFERUJE:
Świeże ryby z Zalewu Szczecińskiego: Produkty śródziemnomorskie:
– sandacz
– oliwy
– okoń
– oliwki
– leszcz
– sardynki
– troć
– pomidory suszone
– i wiele innych
Świeże ryby z Morza Bałtyckiego:
– dorsz
Domowe specjały:
– ZUPA RYBNA
– flądra
– ZUPA TAJSKA
– śledź
– kotlety rybne
Ryby wędzone:
– śledzie
– leszcz
– pasta z makreli i szprotek
– sum
– sałatka z sandaczem
– węgorz
– i wiele innych...
I wiele innych gatunków ryb
Ryby dostarczane są do nas w dniu połowu lub rano dnia następnego z
połowów nocnych! Gwarantujemy świeżość i jakość!!!
Gold Fish
ul. Malwowa 3
72-002 Dołuje
pon. - pt. 9,00 – 18,00, sob. 9,00 – 15,00, niedz. 10,00 - 15,00
tel.:508 383 260
www.facebook.com/goldfishszczecin
www.goldfish.szczecin.pl
[email protected]
Istnieje możliwość zamówienia telefonicznie oraz dostawy do Państwa we wskazane
miejsce! Możemy też specjalnie dla Państwa sprowadzić towar, którego jeszcze nie mamy w
ofercie! Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, ponieważ zależy nam na zadowoleniu
klienta.
Proszę do nas dzwonić, a na pewno zrobimy wszystko, żeby byli
Państwo usatysfakcjonowani!
Telefon: 508 383 260
up2web.pl
strony internetowe
Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki,
stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości tafli
lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie
jeździć na łyżwach, skorzystaj
z przygotowanych lodowisk –
miejsc do tego przeznaczonych.
Informuj
opiekunów
gdzie
dokładnie idziesz i o której godzi-
nie wrócisz.
Nie rozmawiaj z obcymi osobami,
nie przyjmuj od nich prezentów,
cukierków i nie ufaj im.
Nikomu nie podawaj swojego
adresu zamieszkania, nazwiska,
nr telefonu.
Nie drażnij obcych psów, ( tu
funkcjonariusze zaprezentowali jak się można uchronić przed
atakiem psa, dzieci pokazywały
pozycję tzw. żółwia, która chroni
głowę i twarz).
Przestrzegaj zasad poruszania się
po drodze.
Zawsze miej przy sobie odblaski/
latarkę gdy idziesz blisko drogi.
Tego dnia dzieci otrzymały od
funkcjonariuszy odblaski, które
warto przymocować dziecku do
kurtki czy plecaka. Odblaski (serduszka) z fundacji PZU przekazało Starostwo Powiatowe w Policach oraz Straż Gminna z Dobrej
(kolorowe misie).
Wszystkim dzieciom życzymy
udanych i bezpiecznych ferii.
Wracajcie cali i zdrowi!
Katarzyna Ciurzyńska
www.mojeBezrzecze.pl
Polecamy smaczne i zdrowe,
domowe dania obiadowe.
Codzienne do wyboru jest inne menu.
ul. Welecka 38,
Menu dostępne również w dostawie.
72-006 Mierzyn,
Przy zamówieniu dwóch zestawów
tel. 91 333 66 66,
obiadowych dostawa GRATIS – Mierzyn,
tel. 507 303 444
Gumieńce, Dołuje, Stobno.
Wszystkie zamówienia realizujemy
Restauracja Favilla
na bieżąco, więc czas dostawy
ma przyjemność
będziemy skracać do minimum.
zaoferować Państwu
Realizacja zamówień
pizze w dwóch wielkościach
w godzinach 11.00 – 16.00
do wyboru: małą (32cm) i dużą (45cm).

Podobne dokumenty

kliknij tu - GminaDobra.info

kliknij tu - GminaDobra.info Sołeckiego opowiedziały się trzy Rady Sołeckie Bezrzecze, Mierzyn, Dołuje-Kościno. Rady Sołeckie te reprezentują 65% mieszkańców Gminy Dobra i  jeżeli ten argument za wprowadzeniem Funduszu Solecki...

Bardziej szczegółowo

kliknij tu - GminaDobra.info

kliknij tu - GminaDobra.info 95% stanowią obszary wiejskie. Środki te są niezbędne do stymulowania zmian w lokalnych

Bardziej szczegółowo

kliknij tu - GminaDobra.info

kliknij tu - GminaDobra.info 4) Faktem jest, że portale Mierzyn24.pl, Bezrzecze24.pl, GminaDobra24. pl, jak i gazeta "Kurier Lokalny Gminy Dobra" mają jednego właściciela w postaci Pani Magdaleny Świderskiej. Oferta reklamowa ...

Bardziej szczegółowo