FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Test of Legal English Skills

Transkrypt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Test of Legal English Skills
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Test of Legal English Skills
Foundation / Higher / Advanced *
Data egzaminu
……………………………………………
Nazwisko
……………………………………………
Imiona
……………………………………………
Tel. kontaktowy
……………………………………………
E-mail
……………………………………………
Adres zamieszkania
……………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z
organizacją egzaminów TOLES w SPNJO UMK zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883
Toruń, dnia.............................
Podpis:.........................................
Warunkiem zapisu jest dołączenie potwierdzenia opłaty za egzamin na konto:
UMK Toruń
66 11602202 0000 0000 3174 8880
z dopiskiem: TOLES
Toruń, dnia................
*niepotrzebne skreślić
Podpis:......................................

Podobne dokumenty