ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA – STREFA

Komentarze

Transkrypt

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA – STREFA
POLSKA
– I MIEJSCE W EUROPIE
POD WZGLĘDEM
ATRAKCYJNOŚCI
LOKOWANIA
ŁÓDZKA SPECJALNA
BEZPOŚREDNICH
INWESTYCJI
STREFA
EKONOMICZNA
ZAGRANICZNYCH (BIZ)*
– STREFA TWOJEGO
SUKCESU!
POLSKA
6 MIEJSCE
POD WZGLĘDEM
Polska –została
wskazana,
ATRAKCYJNOŚCI
INWESTYCYJNEJ
jako drugie najbardziej
NA
ŚWIECIE, ZARÓWNO
atrakcyjne
miejsce W RAPORCIE
UNCTAD*
(KONFERENCJA
NARODÓW
do inwestowania
w ciągu
ZJEDNOCZONYCH
DS. HANDLU
najbliższych trzech
lat
IwROZWOJU),
I RANKINGU
rankinguJAK
firmy
A.T.
KEARNEY.**
Ernst
& Young.*
Panie i Panowie,
Serdecznie zapraszamy do Regionu Łódzkiego
– miejsca ogromnych perspektyw, wzrostu
gospodarczego, najlepszych lokalizacji inwestycji
w Europie. Region Łódzki, znajdujący się w samym
centrum Polski, zapewnia bezpośredni dostęp
zarówno do rynków Unii Europejskiej, której Polska
jest członkiem, jak i wschodniej części Europy.
Bogata oferta inwestycyjna, świetnie wyszkolona
kadra, a także otwarci i przyjaźni ludzie to
nasze podstawowe atuty. Łódź jest miastem
wielokulturowym, skupiającym przemysł
i międzynarodowy kapitał, a kolejni przedsiębiorcy
chętnie lokują tu swoje projekty inwestycyjne.
Dodatkowo zapewniamy najwyższy dostępny
w Europie poziom pomocy publicznej
przeznaczonej na wspieranie nowych inwestycji!
Skorzystajcie z tej szansy!
Profesjonalnie przygotowany zespół pracowników
Łódzkiej SSE uczyni wszystko, aby proces
inwestycyjny przebiegł szybko i sprawnie.
Wierzymy, że inwestycja we współpracy
z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną
to gwarancja Państwa sukcesu!
Z wyrazami szacunku,
Zarząd ŁSSE S.A.
* UNCTAD „The World Investment Report 2011”
* „Growth,
actually”
raport
„Atrakcyjność
inwestycyjnaIndex
Europy”
Ernst & Young 2012
**A.T.
Kearney
Foreign
Direct
Investment Confidence
2010
2 / ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
33/ ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
POLSKA – 6 MIEJSCE POD WZGLĘDEM
ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ
NA ŚWIECIE, ZARÓWNO W RAPORCIE
UNCTAD* (KONFERENCJA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH DS. HANDLU
I ROZWOJU),
JAK I RANKINGU
POWIERZCHNIA: 18 129,96 KM2
A.T. KEARNEY.**
LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2,6 MLN OSÓB
REGION
ŁÓDZKI
SIŁA NABYWCZA O WARTOŚCI PONAD 16 MLD EURO
SZTOKHOLM
BERLIN
BERLIN
MOSKWA
BERLIN
Region bogatych tradycji przemysłowych, najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych rozwijanych przez kilkadziesiąt ośrodków akademickich i naukowo-badawczych.
Usytuowany w centrum Polski, na skrzyżowaniu głównych
tras komunikacyjnych – autostrad A-1 i A-2 oraz dróg ekspresowych S-8 i S-14, posiada najkorzystniejszą w kraju
i jedną z najlepszych w Europie lokalizacji logistycznych.
Docenili to inwestorzy, którzy podjęli działalność
Łódzkie to również ważny węzeł kolejowy – trwają prace
nad budową szybkiej linii kolejowej Warszawa-PoznańBerlin i Warszawa-Wrocław. W Łodzi zlokalizowany jest
międzynarodowy port lotniczy.
Polska to największy rynek do prowadzenia działalności
gospodarczej pomiędzy Zatoką Fińską, Adriatykiem
i Morzem Czarnym. Na przestrzeni ostatnich lat stała się
krajem nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie,
przyciągającym inwestycje zagraniczne. Inwestycje w Województwie Łódzkim to możliwość bezpośredniego dostępu
do wielkich rynków państw Unii Europejskiej, doskonała
baza wypadowa do krajów Europy Wschodniej. Decydując
nej inwestorzy uzyskują dostęp do 265-milionowej populacji, zamieszkującej tereny w promieniu tysiąca kilometrów.
MONACHIUM
PRAGA
WIEDEŃ
LEGENDA
ATUTY REGIONU
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
CENTRALNE POŁOŻENIE W POLSCE;
SKRZYŻOWANIE AUTOSTRAD I DRÓG EKSPRESOWYCH;
ATRAKCYJNA OFERTA INWESTYCYJNA;
DOBRZE ROZWINIĘTA SIEĆ KOLEJOWA;
LOTNISKO MIĘDZYNARODOWE;
ŁÓDŹ, JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH MIAST W POLSCE;
BOGATE TRADYCJE PRZEMYSŁOWE;
DOBRZE WYKWALIFIKOWANA KADRA PRACOWNICZA;
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTORA;
NAJWYŻSZY POZIOM POMOCY PUBLICZNEJ W EUROPIE! DO 70%!
obszar Województwa Łódzkiego
autostrady
drogi szybkiego ruchu
magistrale kolejowe
ODLEGŁOŚCI
DO MIAST EUROPY
Łódź > Berlin – 473 km
Łódź > Praga – 485 km
Łódź > Drezno – 476 km
Łódź > Monachium – 680 km
Łódź > Wiedeń – 626 km
Łódź > Lwów – 470 km
Łódź > Moskwa – 1200 km
* UNCTAD „The World Investment Report 2011”
**A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index 2010
6
2
4 / ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
Łódź > Sztokholm – 941 km
75/ ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
LWÓW
POLSKA – 6 MIEJSCE POD WZGLĘDEM
ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ
NA ŚWIECIE, ZARÓWNO W RAPORCIE
UNCTAD* (KONFERENCJA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH DS. HANDLU
I ROZWOJU),
JAK I RANKINGU
„ŁÓDŹ TO PRZYJAZNE, TWÓRCZE I DYNAMICZNE MIASTO
A.T. KEARNEY.**
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU O KONKURENCYJNYCH WARUNKACH
ŁÓDŹ
ŁÓDZKA SSE,
jedna z najlepiej ocenianych
przez inwestorów
SSE w Polsce
w latach 2009-2012
ŻYCIA, PRACY I INWESTOWANIA, WYKORZYSTUJĄCE HISTORYCZNY,
INFRASTRUKTURALNY I KREATYWNY POTENCJAŁ. (…)
WG RANKINGU MAGAZYNU FORBES Z 2010 R.,
ŁÓDŹ ZAJĘŁA 3 MIEJSCE NA LIŚCIE NAJWIĘKSZYCH MIAST W POLSCE
NAJATRAKCYJNIEJSZYCH DLA BIZNESU.*
Łódź jest jednym z najszybciej rozwijających się polskich
miast. To znaczący ośrodek przemysłu lekkiego
w Europie, centrum nowoczesnych technologii m.in.
z sektora AGD, informatyki i BPO. Niezaprzeczalnym
kadra pracownicza. Na 22 uczelniach publicznych
i prywatnych studiuje ponad 120 000 studentów,
a koszty pracy w Województwie Łódzkim są niższe
średnio o 1/3 w porównaniu z innymi aglomeracjami
w kraju.
Raport KPMG „Specjalne Strefy Ekonomiczne. Edycja 2012 r.”
Łódź jest jednym z najciekawszych ośrodków kultury
i rozrywki w Polsce. Ponad 60 festiwali w tym najbardziej
znane: Fotofestiwal, Międzynarodowy Festiwal Komiksu
i Gier oraz FashionPhilosophy Fashion Week Poland
należą do największych i najbardziej prestiżowych
w Europie.
ŁÓDZKA SSE,
Atuty Łodzi docenili między innymi tacy inwestorzy jak:
DELL, GENERAL ELECTRIC, BOSCH-SIEMENS, PG,
HUTCHINSON, GILLETTE, INDESIT, AMCOR czy ABB.
3. miejsce w Europie
18. miejsce na świecie
ŁÓDŹ – PERSPEKTYWY DLA ROZWOJU SEKTORA BPO
ŁÓDŹ JEST LIDEREM W WIELKIEJ PIĄTCE NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNYCH, POLSKICH MIAST POD WZGLĘDEM
POTENCJALNEJ DZIAŁALNOŚCI TYPU OFFSHORING I OUTSOURCING.
”Financial Times” fDi Global Free Zones of the Future 2012/2013
KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY SPORZĄDZANIU RANKINGU:
•
DOSTĘP DO KADRY;
•
KOSZTY PRACY;
•
INFRASTRUKTURA BIZNESOWA;
•
DOSTĘP DO NIERUCHOMOŚCI;
•
POLITYKA WŁADZ LOKALNYCH.
ŁÓDZKA SSE,
1. miejsce w Europie
4. miejsce na świecie
W 2011 ROKU ŁÓDŹ OTRZYMAŁA NAGRODĘ ABSL EXCELLENCE AWARDS W KATEGORII EXCELLENT PARTNER.
NAGRODA PRZYZNAWANA JEST ZA INTENSYWNE DZIAŁANIA PROMUJĄCE SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG
BIZNESOWYCH, AKTYWNE PRZYCIĄGANIE INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH Z TEGO SEKTORA ORAZ EFEKTYWNĄ
WSPÓŁPRACĘ Z INWESTORAMI JUŻ OBECNYMI NA POLSKIM RYNKU.
* UNCTAD „The World Investment Report 2011”
*Informator
Łódź 2013Confidence Index 2010
**A.T.
Kearneygospodarczy
Foreign Direct Investment
ŁÓDZKA SPECJALNA
SPECJALNA STREFA
STREFA EKONOMICZNA
EKONOMICZNA
2
68 // ŁÓDZKA
7
Financial Times, The fDi Digital Marketing Awards 2012
POLSKA – 6 MIEJSCE POD WZGLĘDEM
PRZYWILEJE
DLA INWESTORA
ATRAKCYJNOŚCI
INWESTYCYJNEJ
NA ŚWIECIE, ZARÓWNO W RAPORCIE
W (KONFERENCJA
ŁÓDZKIEJ NARODÓW
SPECJALNEJ
UNCTAD*
ZJEDNOCZONYCH DS. HANDLU
STREFIE
EKONOMICZNEJ
I ROZWOJU),
JAK I RANKINGU
A.T. KEARNEY.**
POZIOM POMOCY PUBLICZNEJ
POMOC PUBLICZNA
LEGENDA
PROWADZĄC DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE ŁÓDZKIEJ SSE KORZYSTASZ Z POMOCY PUBLICZNEJ
pomoc publiczna w wysokości 30%
PRZYZNANEJ W FORMIE ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH LUB OSÓB FIZYCZNYCH.
pomoc publiczna w wysokości 40%
pomoc publiczna w wysokości 50%
POMOC PUBLICZNA MOŻE BYĆ PRZYZNANA Z TYTUŁU:
• NOWEJ INWESTYCJI
• UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY
MASZ PEŁNĄ SWOBODĘ W WYBORZE POMOCY, Z KTÓREJ CHCESZ KORZYSTAĆ. UZYSKUJESZ WSPARCIE
AŻ DO WYCZERPANIA PEŁNEJ KWOTY NALEŻNEJ POMOCY PUBLICZNEJ.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI!
PODSTAWOWE WARUNKI UZYSKANIA ZEZWOLENIA
•
INWESTYCJA MIN. 100.000 EURO;
•
UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ
25% CAŁKOWITYCH KOSZTÓW INWESTYCJI;
•
UTRZYMANIE INWESTYCJI W REGIONIE PRZEZ OKRES NIE KRÓTSZY
NIŻ 5 LAT OD ZAKOŃCZENIA CAŁEJ INWESTYCJI (3 LATA DLA MŚP);
•
UTRZYMANIE POZIOMU ZATRUDNIENIA PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 5 LAT (LUB 3 LATA DLA MŚP);
•
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NA KTÓRĄ ZEZWOLENIE MOŻE BYĆ WYDANE;
•
ZWOLNIENIA PODATKOWE PRZYSŁUGUJĄ WYŁĄCZNIE Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PROWADZONEJ NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ.
* UNCTAD „The World Investment Report 2011”
**A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index 2010
2
10
ŁÓDZKASPECJALNA
SPECJALA STREFA EKONOMICZNA
8 //ŁÓDZKA
POZIOM POMOCY PUBLICZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO (NAJWYŻSZY W EUROPIE) WYNOSI ODPOWIEDNIO
70%
60%
50%
DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 70% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH INWESTYCJI
LUB DWULETNICH KOSZTÓW PRACY;
DLA ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 60% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH INWESTYCJI
LUB DWULETNICH KOSZTÓW PRACY;
DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW 50% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH INWESTYCJI
LUB DWULETNICH KOSZTÓW PRACY.
Dla województw wielkopolskiego oraz mazowieckiego, na których obszarze funkcjonuje łódzka SSE poziom pomocy
publicznej wynosi odpowiednio 40% oraz 30%. Dla małych i średnich przedsiębiorstw te wartości wyższe są odpowiednio
o 20% i 10%.
FORMY POMOCY PUBLICZNEJ
•
ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO W SSE;
•
ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI;
•
GRANTY RZĄDOWE;
•
GRANTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH.
9
K
POWIERZCHNIA:
ILOŚĆ PODSTREF:
WYDANE ZEZWOLENIA:
MIEJSCA PRACY:
NAKŁADY INWESTYCYJNE:
OKRES DZIAŁALNOŚCI:
S
AŃ
GD
ŁÓDZKA
SPECJALNA
STREFA
EKONOMICZNA
R ACIĄŻ
1290 ha
45
218
25 921
2,5 MLD EURO
1997-2020*
WARSAW
/ WARSZAWA
PŁOCK
BE R
LIN
A1
SOCHACZEW
ŻYCHLIN
KOŁO
A2
*decyzja o wydłużeniu działalności SSE w Polsce jeszcze nie zapadła
KUTNO
A2
ŁOWICZ
ŁĘCZYCA
GRODZISK
MAZOWIECKI
ŻYR ARDÓW
OZORKÓW
TUREK
PRUSZKÓW
PRZYKONA
STRYKÓW
ZGIERZ
KALISZ
OPATÓWEK
0,14
0,16
0,19
0,30
0,52
0,75
0,97
1,45
1,79
2,05
2,3
2,5
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
NAKŁADY INWESTYCYJNE (mld Euro)
NOWE
SK ALMIERZYCE
ALEKSANDRÓW
ŁÓDZKI
SIER ADZ
KSAWERÓW
OSTRZESZÓW
BEŁCHATÓW
WOLA
KRZYSZTOPORSK A
WIELUŃ
KLESZCZÓW
36
44
56
72
95
115
135
155
180
202
218
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
UJAZD
R AWA
MAZOWIECK A
KOLUSZKI
TOMASZÓW
MAZOWIECKI
SŁAWNO
OPOCZNO
ZELÓW
CHOCIW
35
BRÓJCE
ZDUŃSK A
WOLA
WRÓBLEW
SKIERNIEWICE
LODZ / ŁÓDŹ
WOLBÓRZ
PIOTRKÓW
TRYBUNALSKI
PAR ADYŻ
A1
R ADOMSKO
KA
TO
WI
CE
WYDANE ZEZWOLENIA
PODSTREFY ŁSSE
Z WOLNYMI TERENAMI INWESTYCYJNYMI
PODSTREFY ŁSSE
1570
1841
2425
3061
5380
2001
2002
2003
2004
2005
MIEJSCA PRACY
10
8172 14756 18983 20844 23248 24450 25921
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
http://mapa.sse.lodz.pl
11
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE STREFY
NA TERENIE ŁSSE MOŻNA PROWADZIĆ WIĘKSZOŚĆ RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI M.IN.:
•
DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNĄ (RÓWNIEŻ W RAMACH PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO);
•
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ (W TYM USŁUGI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA);
•
DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH SEKTORA BPO (W TYM INFORMATYCZNA, BADAWCZO-ROZWOJOWA,
ANALIZY TECHNICZNE, KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ)
WARUNKIEM UDZIELENIA POMOCY PUBLICZNEJ JEST UZYSKANIE PRZEZ INWESTORA ZEZWOLENIA NA DZIAŁALNOŚĆ
W STREFIE, KTÓRE WYDAWANE JEST PRZEZ ŁSSE S.A. W IMIENIU MINISTRA GOSPODARKI.
KOSZTY KWALIFIKOWANE
Z TYTUŁU UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY
•
WYDATKI ZWIĄZANE Z DWULETNIMI KOSZTAMI PRACY NOWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW,
OBEJMUJĄCE KOSZTY PŁACY BRUTTO TYCH PRACOWNIKÓW, POWIĘKSZONE O OBOWIĄZKOWE
PŁATNOŚCI ZWIĄZANE Z ICH ZATRUDNIENIEM PONOSZONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ
(LICZBA PRACOWNIKÓW OZNACZA PRACOWNIKÓW W PRZELICZENIU NA ETATY W PEŁNYM
WYMIARZE CZASU PRACY).
KOSZTY KWALIFIKOWANE
Z TYTUŁU NOWEJ INWESTYCJI
•
•
•
•
•
•
CENA NABYCIA WŁASNOŚCI LUB UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW;
CENA NABYCIA ALBO KOSZT WYTWORZENIA WE WŁASNYM ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH,
POD WARUNKIEM ZALICZENIA ICH, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI,
DO SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PODATNIKA;
KOSZT ROZBUDOWY LUB MODERNIZACJI ISTNIEJĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH;
CENA NABYCIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z TRANSFEREM
TECHNOLOGII PRZEZ NABYCIE PRAW PATENTOWYCH, LICENCJI, KNOW-HOW LUB
NIEOPATENTOWANEJ WIEDZY TECHNICZNEJ;
KOSZT ZWIĄZANY Z NAJMEM LUB DZIERŻAWĄ GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI
– POD WARUNKIEM, ŻE OKRES NAJMU LUB DZIERŻAWY TRWA CO NAJMNIEJ 5 LAT
(3 LATA DLA MŚP), LICZĄC OD PRZEWIDYWANEGO TERMINU ZAKOŃCZENIA NOWEJ INWESTYCJI;
CENA NABYCIA AKTYWÓW INNYCH NIŻ GRUNTY, BUDYNKI, BUDOWLE OBJĘTE NAJMEM
LUB DZIERŻAWĄ W PRZYPADKU, GDY NAJEM LUB DZIERŻAWA MA POSTAĆ LEASINGU FINANSOWEGO.
PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZEZWOLENIE NA
DZIAŁALNOŚĆ W STREFIE ORAZ ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁANIA
PODMIOT
CZAS REALIZACJI
1.
Wstępne rozmowy oraz prezentacja oferty terenów
inwestycyjnych.
ŁSSE i Inwestor
1 tydzień
Inwestor
1 dzień
ŁSSE i Inwestor
Zależny od Inwestora
ŁSSE
Ok. 8 tygodni od daty
ogłoszenia do rozpoczęcia
przetargu*
Inwestor
Po dacie ogłoszenia
o przetargu
6.
Przetarg - analiza oferty przez Komisję Przetargową.
ŁSSE
1 tydzień
7.
Wydanie zezwolenia na działalność gospodarczą
ŁSSE Inwestor
1 tydzień
Inwestor
1 tydzień
2.
Złożenie do Zarządu ŁSSE S.A. listu intencyjnego,
określającego podstawowe dane planowanego
projektu inwestycyjnego, tj.:
• rodzaj działalności gospodarczej;
• wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych;
• liczbę planowanych miejsc pracy;
• planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji oraz rozpoczęcia działalności
gospodarczej;
• lokalizację i wielkość działki jaką oferent
zamierza kupić;
• indywidualne zapotrzebowanie na infrastrukturę
- energia elektryczna, woda, ścieki, gaz,
łącza telefoniczne.
3.
Analiza oferty i negocjacje z inwestorem
(wybór ostatecznej lokalizacji).
4.
Ogłoszenie przez ŁSSE S.A. przetargu lub rokowań
w celu wyłonienia przedsiębiorcy, który otrzyma
zezwolenie na działalność na określonym
obszarze strefy.
5.
przez Inwestora i złożenie w siedzibie ŁSSE S.A.
oferty wraz z biznes planem przedsięwzięcia
w 2 egz. w jęz. polskim.
8.
Zakup nieruchomości
(przystąpienie do realizacji inwestycji).
ŁĄCZNIE
Minimum 3 miesiące
* W przypadku gruntów prywatnych bądź stanowiących własność ŁSSE S.A. procedura wynosi 21 dni.
14
12 / ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
13
15 / ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
WYLICZENIE KWOTY POMOCY PUBLICZNEJ – PRZYKŁADY*
PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA POMOCY PUBLICZNEJ
ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO PRZYZNAWANE JEST NA PODSTAWIE:
Sposób odbioru pomocy publicznej wygląda następująco*:
Symulacja dla dużego Inwestora uprawnionego do uzyskania pomocy regionalnej w wysokości 5.000.000 zł.
•
NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH
LUB
•
KOSZTÓW UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY
PRZYKŁAD I – NAKŁADY INWESTYCYJNE
ZAKUP GRUNTU
BUDYNKI I BUDOWLE
WYDATKI NA INNE ŚRODKI TRWAŁE
WYDATKI NA ZAKUP WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1.500.000 ZŁ
3.000.000 ZŁ
5.000.000 ZŁ
500.000 ZŁ
SUMA KOSZTÓW
KWALIFIKOWANYCH INWESTYCJI
10.000.000 ZŁ
PRZYKŁAD II – KOSZTY UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY
10.000.000 ZŁ
DWULETNIE KOSZTY ZATRUDNIENIA
NOWYCH PRACOWNIKÓW
ROK DZIAŁALNOŚCI FIRMY
DOCHÓD
PODATEK NALICZONY
PODATEK DO ZAPŁACENIA
01
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
02
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
03
1 000 000,00 zł
190 000,00 zł
0,00 zł
04
2 000 000,00 zł
380 000,00 zł
0,00 zł
05
3 000 000,00 zł
570 000,00 zł
0,00 zł
06
4 000 000,00 zł
760 000,00 zł
0,00 zł
07
5 000 000,00 zł
950 000,00 zł
0,00 zł
08
6 000 000,00 zł
1 140 000,00 zł
0,00 zł
09
7 000 000,00 zł
1 330 000,00 zł
320 000,00 zł
10
8 000 000,00 zł
1 520 000,00 zł
1 520 000,00 zł
* UWAGA! Wyliczenie zgodnie z obecnie obowiązującą w Polsce 19% stawką podatku CIT. Tabela nie uwzględnia dyskontowania!
Zarówno nakłady, jak i wysokość pomocy, podlegają dyskontowaniu na dzień wydania zezwolenia.
• Do czasu wyczerpania przysługującej inwestorowi pomocy publicznej jest on całkowicie zwolniony z podatku dochodowego.
• Kwota podatku jest równa różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a pozostałą kwotą pomocy publicznej przysługującej
inwestorowi.
• Po wyczerpaniu pomocy publicznej inwestor zobowiązany jest płacić podatek według powszechnie obowiązujących zasad
określonych polskim prawem podatkowym.
OFERTA ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
•
WYLICZENIE KWOTY PRZYSŁUGUJĄCEJ POMOCY
POMOC PUBLICZNA W WYSOKOŚCI:
50% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH
DLA DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
>>>>>
5.000.000 ZŁ
60% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH
DLA ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
>>>>>
6.000.000 ZŁ
70% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH
DLA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
>>>>>
*Uwaga: wyliczenia nie uwzględniają dyskontowania.
18
14 / ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
7.000.000 ZŁ
•
•
•
•
•
•
PRZYWILEJE PODATKOWE (POMOC PUBLICZNA)
- zwolnienie z podatku dochodowego
- możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości
- pomoc finansowa na rozwój infrastruktury
INDYWIDUALNA OBSŁUGA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO;
POMOC W NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI
(DORADZTWO PERSONALNE, KONSULTING, GENERALNE WYKONAWSTWO);
KONSULTING POMOCY PUBLICZNEJ;
POMOC W ZNALEZIENIU GRUNTU DLA DANEGO PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
POMOC W KONTAKTACH Z PRZEDSTAWICIELAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDÓW
TERYTORIALNYCH;
MOŻLIWOŚĆ OBJĘCIA STATUSEM ŁSSE TERENÓW DLA PROJEKTÓW
KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO UDZIELENIA WSPARCIA.
19
15 / ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU
REALIZACJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
JEST JEDNYM Z PRIORYTETÓW ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ
STREFY EKONOMICZNEJ.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., poza
pozyskiwaniem inwestorów, podejmuje inicjatywy
i przedsięwzięcia
zakresuEkonomiczna
Społecznej Odpowiedzialności
Łódzka
Specjalnaz Strefa
S.A., poza pozyskiBiznesu
– Corporate
Social Responsibility).
Zgodnie
waniem (CSR
inwestorów,
podejmuje
inicjatywy i przedsięwzięzcia
jejzzałożeniami
Spółka stara
się w swojej działalności
zakresu społecznej
odpowiedzialności
biznesu (CSR
uwzględniać
społeczności lokalnej
oraz
– Corporate interesy
Social Responsibility).
Zgodnie
z jej założepozytywnie wpływać na otoczenie.
niami Spółka stara się w swojej działalności uwzględniać
interesy
lokalnej
oraz
pozytywnerealizuje
wpływać na
Ideę
CSR społeczności
Łódzka Specjalna
Strefa
Ekonomiczna
otoczenie.
na
kilku płaszczyznach. Pierwsza z nich ma charakter
filantropijny i służy pomocy potrzebującym dzieciom,
Ideę CSRwychowankom
Łódzka Specjalna
Strefa
Ekonomiczna
realizuje
zarówno
domów
dziecka,
jak również
na kilku płaszczyznach.
Pierwsza z nich
ma charakter
dzieciom
z problemami zdrowotnymi.
W ramach
programu „Strefa Dzieciom” Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A.
wspólnie
z łódzką
CARITAS,
zarówno wychowankom
domów
dziecka,
jak inwestorami
również dziei partnerami
biznesowymi
od 14 latWorganizuje
imprezę
ciom
z problemami
zdrowotnymi.
ramach programu
charytatywną
z okazji
ŚwiątSpecjalna
Bożego Narodzenia.
„Strefa Dzieciom”
Łódzka
Strefa Ekonomiczna
S.A. wspólnie z CARITAS, inwestorami i partnerami bizneŁSSE S.A. włączyła się również w akcję „Jonatan”,
sowymi organizuje imprezy okolicznościowe z okazji Dnia
do której zachęca również swoich inwestorów i partnerów
Dziecka i Świąt
Bożego celem
Narodzenia.
Ponadto,
ŁSSE S.A.
biznesowych.
Głównym
inicjatywy
jest pomoc
włączyła
się
w
akcję
„Jonatan”,
do
której
zachęca
również
młodym ludziom, zagrożonym wykluczeniem społecznym,
swoich inwestorów
Głównym
poprzez
poprawę ichi partnerów
sytuacji na biznesowych.
rynku pracy. Program
na
celem inicjatywy
jest pomoc
ludziom
zagrożonym
terenie
Łodzi realizowany
jestmłodym
przez firmę
Indesit
Company
wykluczeniem
społecznym,
poprawę
ichnad
sytuacji
Polska
oraz Fundację
JiM. W poprzez
2011 roku
patronat
projektem
objęłoProgram,
Ministerstwo
Sprawiedliwości.
na rynku pracy.
na terenie
Łodzi, realizowany
Drugąi Małgosia”.
płaszczyznąPatronat
działań znad
zakresu
społecznej
„Jaś
projektem
objęło Ministerodpowiedzialności
biznesu jest aktywność na rzecz
stwo
Sprawiedliwości.
promocji kultury. W ramach programu Art Strefa, ŁSSE S.A.
wspiera wydarzenia kulturalne m.in., koncerty i spektakle
Poza wspieraniem najmłodszych Spółka angażuje się rówteatralne.
nież w działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa
w
Głównym
założeniem
wspieranego
przezstary
ŁSSE
NaŁodzi.
terenie
Kompleksu
3, ŁSSE S.A.
zrewitalizowała
S.A.
programu
„Wspólne
promocja
współprabudynek
Hydroforni,
któryosiedla”
stanowijest
nową
przestrzeń
cy
policji i lokalnych
społeczności.
kulturalną
w Łodzi. W jego
wnętrzu, zainteresowane
instytucje mogą organizować imprezy kulturalnych
(wystaw, przedstawień itp.) dla lokalnej społeczności.
W 2011 roku Art Strefa została wyróżniona w prestiżowym
konkursie „Punkt dla Łodzi”. To plebiscyt, który ma
na celu wyróżnienie działań, inicjatyw i inwestycji wartych
naśladowania.
ŁSSE S.A., biorąc przykład z sylwetki Henryka Grohmana
– najznamienitszego łódzkiego donatora sztuki,
jednego
z twórców Łodzi
przemysłowej
– chce zachęcić
Drugą
płaszczyzną
działań
z zakresu społecznej
przedsiębiorców dobiznesu
inwestowania
w sztukę, na
wspierania
odpowiedzialności
jest aktywność
rzecz
zdolnych artystów
społecznej
odpowiedzialności
promocji
kultury. Woraz
ramach
programu
Art Strefa, ŁSSE
biznesu.
W 2012
r. po raz kulturalne
pierwszy wręczono
Nagrody
S.A.
wspiera
wydarzenia
w regionie
m.in.,
im. Henryka
Grohmana,
które
dedykowane
są
zasłużonym
koncerty, spektakle teatralne oraz międzynarodowy
dla sztuki osobom. ŁSSE S.A. zamierza kontynuować
projekt komiksowy „City Stories”. Na terenie Komplekinicjatywę w kolejnych latach.
su Centrum, ŁSSE S.A. zrewitalizowała stary budynek
Hydroforni,
który stanowi
nową
przestrzeń
kulturalną
W ramach swojej
działalności,
ŁSSE
S.A. prowadzi
również
w
Łodzi.„Strefa
W jegoEdukacji”.
wnętrzu, Chcąc
zainteresowane
instytucje
projekt
polepszyć sytuację
mogą
organizować
szereg
imprez kulturalnych
(wystaw,
na regionalnym
rynku
zatrudnienia,
Łódzka Specjalna
przedstawień
itp.) dla
lokalnej
W 2011
Strefa Ekonomiczna
S.A.
wspieraspołeczności.
i promuje szkolnictwo
zawodowe
w województwie,
mając na
celu dopasowanie
roku
Art Strefa
została wyróżniona
w prestiżowym
potrzeb pracodawców
i inwestorów
do podaży
nama
rynku
konkursie
„Punkt dla Łodzi”.
To plebiscyt,
który
na
pracy.wyróżnienie
Ponadto, wdziałań,
ramach inicjatyw
„Strefy Edukacji”
ŁSSEwartych
S.A.
celu
i inwestycji
współpracuje zwłódzkimi
naśladowania
Łodzi. uczelniami wyższymi.
Wpieramy również akcję „Młodzi w Łodzi,” której
W ramach swojej działalności, ŁSSE S.A. prowadzi
celem jest zachęcanie młodych ludzi do wiązania
również
projekt „Strefa
Edukacji”.
Chcąc polepszyć
swojej przyszłości
z Łodzią
oraz zwiększenie
liczby
sytuację
na regionalnym
rynku zatrudnienia,
Łódzka
kandydatów
na studia na kierunkach
preferowanych
Specjalna
Strefa Ekonomiczna
S.A.
wspiera
promuje
przez pracodawców
z regionu. Jak
dotąd,
ŁSSEi S.A.
szkolnictwo
zawodowe
województwie,
mając nawcelu
zaangażowała
się w takiew inicjatywy
jak „Praktykuj
Łodzi
dopasowanie
potrzeb
pracodawców
inwestorów do
– staże wakacyjne,”
czy „FreeDOM
dlai Studenta.”
podaży na rynku pracy. Ponadto, w ramach „Strefy EduOd 2011
roku
Łódzka
Specjalna zStrefa
Ekonomiczna
jest
kacji”
ŁSSE
S.A.
współpracuje
uczelniami
wyższymi
zpartnerem
regionu. największego modowego wydarzenia w kraju
– FashionPhilosophy Fashion Week Poland 2011 i 2012
(www.fashionweek.pl). Wydarzenie odbywa się na terenie
Kompleksu ŁSSE, ul. Tymienieckiego 22/24, który w tym
czasie jest odwiedzany przez projektantów, producentów,
inwestorów, handlowców, stylistów, celebrytów
i fascynatów mody. Podczas wiosennych i jesiennych
wydarzeń, teren ŁSSE każdego dnia odwiedzało średnio
5.000 gości.
AKTY PRAWNE
NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE
PRZEDSIĘBIORCÓW W ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ
STREFIE EKONOMICZNEJ*
•
•
Ustawa
tekst jednolity
jednolity
Ustawa zz dnia
dnia 20
20 października
października 1994
1994 r.r. oo specjalnych
specjalnych strefach
strefach ekonomicznych
ekonomicznych –- tekst
Dz.U.
Dz.U. zz 2007
2007 r.r. nr
nr 42,
42, poz.
poz. 273
273
•
•
Ustawa
Ustawa zz dnia
dnia 22 października
października 2003
2003 r.r. oo zmianie
zmianie ustawy
ustawy oo specjalnych
specjalnych strefach
strefach ekonomicznych
ekonomicznych ii niektórych
niektórych ustaw
ustaw
Dz.U.
Dz.U. zz 2003
2003 r.r. nr
nr 188,
188, poz.
poz. 1840
1840
•
•
Ustawa
Ustawa zz dnia
dnia 30
30 maja
maja 2008
2008 r.r. oo zmianie
zmianie ustawy
ustawy oo specjalnych
specjalnych strefach
strefach ekonomicznych
ekonomicznych
Dz.U.
Dz.U. zz 2008
2008 r.r. nr
nr 118,
118, poz.
poz. 746
746
•
•
Ustawa
Ustawa zz dnia
dnia 30
30 kwietnia
kwietnia 2004
2004 r.r. oo postępowaniu
postępowaniu w
w sprawach
sprawach dotyczących
dotyczących pomocy
pomocy publicznej
publicznej
Dz.U.
Dz.U. 2004
2004 Nr
Nr 1213
1213 poz.
poz. 1291
1291 zz późn.
późn. zm.
zm.
•
•
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady
Rady Ministrów
Ministrów zz dnia
dnia 10
10 grudnia
grudnia 2008
2008 r.r. w
w sprawie
sprawie kryteriów,
kryteriów, których
których spełnienie
spełnienie umożliwia
umożliwia
objęcie
objęcie niektórych
niektórych gruntów
gruntów specjalną
specjalną strefą
strefą ekonomiczną
ekonomiczną
Dz.U.
Dz.U. zz 2008
2008 r.r. nr
nr 224,
224, poz.
poz. 1477
1477
Dz.U.
Dz.U. zz 2010
2010 r.r. nr
nr 15,
15, poz.
poz. 79
79 –– zmiana
zmiana
•
•
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady
Rady Ministrów
Ministrów zz dnia
dnia 10
10 grudnia
grudnia 2008
2008 r.r. w
w sprawie
sprawie pomocy
pomocy publicznej
publicznej udzielanej
udzielanej
przedsiębiorcom
przedsiębiorcom działającym
działającym na
na podstawie
podstawie zezwolenia
zezwolenia na
na prowadzenie
prowadzenie działalności
działalności gospodarczej
gospodarczej na
na terenie
terenie
specjalnych
specjalnych stref
stref ekonomicznych
ekonomicznych
Dz.U.
Dz.U. 2008
2008 r.r. nr
nr 232,
232, poz.
poz. 1548
1548
Dz.U.
Dz.U. zz 2010
2010 r.r. nr
nr 15,
15, poz.
poz. 78
78 –– zmiana
zmiana
•
•
ROZPORZĄDZENIE
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI
KOMISJI (WE)
(WE) NR
NR 800/2008
800/2008 zz dnia
dnia 66 sierpnia
sierpnia 2008
2008 r.r. uznające niektóre rodzaje pomocy za
uznające
rodzaje
pomocy
za zgodne zeart.
wspólnym
rynkiem (ogólne
w zastosowaniu
zgodne zeniektóre
wspólnym
rynkiem
w zastosowaniu
87 i 88 Traktatu
rozporządzenie w sprawie wyłączeń
art.
87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)
blokowych)
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
•
•
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady
Rady Ministrów
Ministrów zz dnia
dnia 15
15 grudnia
grudnia 2008
2008 r.r. w
w sprawie
sprawie łódzkiej
łódzkiej specjalnej
specjalnej strefy
strefy ekonomicznej
ekonomicznej
Dz.U.
Dz.U. zz 2008
2008 r.r. nr
nr 232,
232, poz.
poz. 1554,
1554, Dz.U.
Dz.U. zz 2009
2009 r.r. nr
nr 51,
51, poz.
poz. 404
404 -- zmiana
zmiana
Dz.U.
Dz.U. zz 2010
2010 r.r. nr
nr 6,
6, poz.
poz. 33
33 -- zmiana
zmiana
Dz.U.
zmiana
Dz.U. zz 2010
2010 r.r. nr
nr 191,
191, poz.
poz. 1278
1278 –- zmiana
Dz.U. z 2011 r. nr 205 poz 1213 – zmiana
•
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej
Dz.U. z 2013 r. poz. 147 – zmiana
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
•
Rozporządzenie
Ministra
Dz.U. nr 158, poz.
1246 Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
•
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz
Dz.U. nr 158, poz. 1246
kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Łódzkiej
Dz. U. z 2013 r. poz. 137 – zmiana
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
•
Rozporządzenie
Ministra
Dz.U. nr 254, poz.
2544 Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz
kryteriów
oceny
zamierzeń
co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Łódzkiej
Dz.U. nr 108,
poz.
692 - zmiana
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
•
R
Dz.U. nr 254, poz. 2544
Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej
Dz.U. z 2010 nr 108, poz. 692 – zmiana
Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
•
Rozporządzenie
Ministra
Dz.U. nr 112, poz.
926 Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej
Strefy
oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia
Stan prawny
na Ekonomicznej
dzień 30.06.2011r.
Dz.U. nr 112, poz. 926
* Stan prawny na dzień 31.01.2013 r.
16
24 / ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
21
17 / ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
INWESTORZY
INWESTORZY
ABB Sp. z o.o.
www.abb.pl
Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.
Aflofarm
www.aflofarm.pl
www.aflofarm.pl
Albéa Poland
Poland Sp.
Sp. zz o.o.
o.o. (Alcan Packaging, Cebal Tuba)
Albéa
www.albea-group.com
www.albea-group.com
Ambro Flexibles
Logistic Sp.
z o.o.
Amcor
Reflex
Sp. z o.o.
www.ambro.pl
www.amcor.com
Amcor Flexibles Reflex Sp. z o.o.
Aquila
Radomsko Sp. z o.o.
www.amcor.com
www.aquila.vpk.pl
Amg.lab
ATM
S.A.
www.amg.net.pl
www.atm.com.pl
Aquila Radomsko Sp. z o.o.
Bobrus
Maszyny Poligraficzne Sp. z o.o.
www.aquila.vpk.pl
www.bobrus.pl
ATM S.A.
www.atm.com.pl
Bora
Poland Sp. z o.o.
www.bora-italy.com
Beef Beef Sp. z o.o.
BOWI-STYL
Wiesława
Sitarz p.w.
Bobrus Maszyny
Poligraficzne
Sp. z o.o.
www.bowistyl.pl
www.bobrus.pl
BSH
Domowego Sp. z o.o.
BoraSprzęt
PolandGospodarstwa
Sp. z o.o.
www.bora-italy.com
(Grupa Bosch-Siemens)
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
www.bshg.com
(Grupa Bosch-Siemens)
BUSINESS
SUPPORT SOLUTION S.A.
www.bshg.com
www.bssce.com
BUSINESS SUPPORT SOLUTION S.A.
BZWF
Motor Sp. z o.o.
www.bssce.com
www.bzwfmotor.com.pl
BZWF Motor Sp. z o.o.
CEDROB
S.A.
www.bzwfmotor.com.pl
www.cedrob.com.pl
CEDROB S.A.
www.cedrob.com.pl
Ceramika
Paradyż Sp. z o.o.
www.paradyz.com.pl
Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
www.paradyz.com.pl
Ceramika
Tubądzin II Sp. z o.o.
www.tubadzin.pl
Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o.
www.tubadzin.pl
Chemipack
Sp. z o.o.
Chemipack Sp. z o.o.
Chipita Poland Sp. z o.o.
Chipita Poland Sp. z o.o.
www.chipita.pl
www.chipita.pl
Ciat Sp. z o.o.
Ciat Sp. z o.o.
www.gryfit.com
www.gryfit.com
Coko-Werk Polska Sp. z o.o.
CKM Technologie Sp. z o.o.
www.coko-werk.de/pl
www.ckmtechnologie.pl
Colian
Logistyczne
ClariantCentrum
Polska Sp.
z o.o. Sp. z o.o.
www.clariant.com
Cornette
Underwear - A. Możdżeń
www.cornette.pl
Coko-Werk Polska Sp. z o.o.
www.coko-werk.de/pl
CORRECT–
K. Błaszczyk i wspólnicy
Sp.
komandytowa
Colian
Centrum Logistyczne Sp. z o.o.
www.vcorrect.eu
Cornette Underwear - A. Możdżeń
CORTIZO
Sp. z o.o.
www.cornette.pl
www.cortizo.com
CORRECT – K. Błaszczyk i wspólnicy
Sp. komandytowa
Creative
Web Sp. z o.o.
www.vcorrect.eu
www.creativeweb.pl
CORTIZO Sp. Sp.
z o.o.
Dakri-Strefa
z o.o.
www.cortizo.com
www.dakri.pl
Creative Web
z o.o.
Dakri-Bis
Sp. zSp.
o.o.
www.creativeweb.pl
www.dakri.pl
Dakri-Strefa
Danfoss
Sp. zSp.
o.o.z o.o.
www.dakri.pl
www.danfoss.pl
Dakri-Bis Sp. z o.o.
Delia
Cosmetics Distribution Sp. z o.o.
www.dakri.pl
www.delia.pl
Danfoss Sp. z o.o.
Dell
Products (Poland) Sp. z o.o.
www.danfoss.pl
www.dell.com
22 / ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
18
Delta Cosmetics
Frozen Poland
Sp. z o.o.Sp. z o.o.
Delia
Distribution
www.delta-frozen.pl
www.delia.pl
Dell
Products
z o.o.
Drahtzug
Stein(Poland)
Łódź Sp.Sp.
z o.o.
www.dell.com
www.dswi.pl
Drahtzug
SteinSp.
Łódź
Sp. Sp. z o.o.
E.G.O. Polska
z o.o.
www.dswi.pl
www.egoproducts.com
E.G.O.
PolskaKleszczów
Sp. z o.o. Sp. z o.o.
Eko - Region
www.egoproducts.com
www.eko-region.pl
Eko-Kartex Sp. z o.o.
EMO-FARM Sp. z o.o.
www.kartex.apo.pl
www.emo-farm.pl
Eko - Region Kleszczów Sp. z o.o.
Enginova Sp. z o.o. (Grupa Fermator)
www.eko-region.pl
www.fermator.com
EMO-FARM Sp. z o.o.
EUROGLAS Polska Sp. z o.o.
www.emo-farm.pl
www.euroglas.com
Enginova Sp. z o.o. (Grupa Fermator)
www.fermator.com
EUROMETAL S.A.
www.eurometalsa.pl
Ericpol
Telecom Sp. z o.o.
www.ericpol.pl
EUROS Sp. z o.o.
EUROGLAS
Polska Sp.
z o.o. Sp. z o.o.
FAM CYNKOWANIE
OGNIOWE
www.euroglas.com
www.cynkownia.wroc.pl
EUROMETAL S.A.
Ferax Sp z o.o.
www.eurometalsa.pl
www.gatta.pl
EUROS Sp. z o.o.
Flexpol Sp. z o.o.
Faller
Pharma Packaging Poland Sp. z o.o.
www.flexpol.pl
www.august-faller.de/en
Flextronics Logistics Poland Sp.z.o.o
FAM
CYNKOWANIE OGNIOWE Sp. z o.o.
www.flextronics.com
www.cynkownia.wroc.pl
Frigo Logistics
Ferax
Sp z o.o. Sp. z o.o.
www.frigologistics.pl
www.gatta.pl
Fuji SealSp.
Poland
Flexpol
z o.o. Sp. z o.o.
www.fujiseal.com
www.flexpol.pl
Fujitsu Technology
Solutions
Sp. z o.o.
Flextronics
Logistics
Poland Sp.z.o.o
pl.fujitsu.com
www.flextronics.com
Frigo
Logistics
z o.o.Włodzimierz Gronowalski Sp. jawna
G.W. &
Crystal Sp.
Fashion
www.frigologistics.pl
www.crystalfashion.pl
Fuji
SealPoland
PolandInternational
Sp. z o.o. Sp. z o.o.
Gillette
www.fujiseal.com
www.pg.com
Fujitsu
Solutions
GreinerTechnology
Perfoam Polska
Sp. zSp.
o.o.z o.o.
pl.fujitsu.com
www.greiner-perfoam.pl
G.W.
& Crystal
Hapam
Poland Fashion
Sp. z o.o.Włodzimierz Gronowalski Sp. jawna
www.crystalfashion.pl
www.hapam.pl
Gillette Poland International Sp. z o.o.
Häring Polska Sp. z o.o.
www.pg.com
www.anton-haering.com
Greiner Perfoam Polska Sp. z o.o.
HellermannTyton Sp. z o.o.
www.greiner-perfoam.pl
www.hellermanntyton.de
Hamburger Pini Sp. z o.o.
Hirsch Porozell
Sp.zzo.o.
o.o.
Hapam
Poland Sp.
www.hirsch-gruppe.com
www.hapam.pl
HT Lancet
Sp. zSp.
o.o.z o.o.
Häring
Polska
www.htl-strefa.pl
www.anton-haering.com
HTL Strefa
Sp. zSp.
o.o.z o.o.
Hirsch
Porozell
www.htl-strefa.pl
www.hirsch-gruppe.com
Huta
SzkłaSp.
„Feniks
HT
Lancet
z o.o. 2” Sp. z o.o.
www.hutafeniks.pl
www.htl-strefa.pl
HTL
z o.o.Sp. z o.o.
HutaStrefa
SzkłaSp.
Sławno
www.htl-strefa.pl
www.grupapamapol.pl
Huta
Szkła „Feniks
2” Sp.
z o.o.
Hutchinson
Poland Sp.
z o.o.
www.hutafeniks.pl
www.hutchinson.com.pl
Huta
Szkła Sławno
z o.o.
Impel-Perfekta
Sp. Sp.
z o.o.
www.grupapamapol.pl
www.impel.p
Hutchinson Poland Sp. z o.o.
Indesit Company Polska Sp. z o.o.
www.hutchinson.com.pl
www.indesitcompany.com
Impel-Perfekta
Interprint
PolskaSp.
Sp.z o.o.
z o.o.
www.impel.pl
www.interprint.pl
Indesit Poland
Company
Isopak
Sp.Polska
z o.o. Sp. z o.o.
www.indesitcompany.com
www.isopakadriatica.it
Intelligent
Logistic
ITG
SOLAR Sp.
z o.o.Solution Sp. z o.o.
Interprint Polska Sp. z o.o.
KAMPMANN
Polska Sp. z o.o.
www.interprint.pl
www.kampmann.de
Izo-Balex Sp. z o.o. Sp. k.
Kingspan Insulation Sp. z o.o.
Isopak Poland Sp. z o.o.
www.insulation.kingspan.com
www.isopakadriatica.it
KORONA
S.A.
ITG SOLAR
Sp. z o.o.
www.korona.info
KAMPMANN Polska Sp. z o.o.
LAMPRE
SP. Z O.O.
www.kampmann.de
www.lampre.com
LAMPRE Sp. z o.o.
www.lampre.com
Libner
Polska Sp. z o.o.
L-Correct Sp.
Sp. zz o.o.
o.o.
L-Correct
www.vcorrect.eu
www.vcorrect.eu
Mabion S.A.
LOGISTICS
SERVICE S.A.
www.mabion.eu
www.libner.fr
Manuli Hydraulics Manufacturing Sp. z o.o.
Mabion
S.A.
www.manuli-hydraulics.com
www.mabion.eu
MDH Sp. z o.o.
www.mdh.pl
Manuli
Hydraulics Manufacturing Sp. z o.o.
www.manuli-hydraulics.com
Mecalit Polska Sp. z o.o.
www.mecalit.com
MDH
Sp. z o.o.
www.mdh.pl
Medana Pharma S.A.
www.medana.pl
Mecalit Polska Sp. z o.o.
Mesgo Polska Sp. z o.o.
www.mecalit.com
www.mesgo.it
Medana Pharma S.A.
MGL Sp. z o.o.
www.medana.pl
www.mago.pl
Mesgo
Polska
Modi Sp.
z o.o.Sp. z o.o.
www.mesgo.it
www.wincup.com
MGL
Sp. z o.o. Sp. z o.o
MP Production
www.mago.pl
www.mpprod.com
Modi
Sp. zS.A.
o.o.
Nepentes
www.nepentes.pl
www.wincup.com
Nord FarmS.A.
Sp. z o.o.
Nepentes
www.nordfarm.pl
www.nepentes.pl
Orsa Moto
Moto Sp.
Sp. zz o.o.
o.o.
Orsa
www.polorsa.com.pl
www.polorsa.com.pl
Padav Polska Sp. z o.o.
Padav
Polska Sp. z o.o.
www.padav.com
www.padav.com
Paradyż Sp. z o.o.
Paradyż
Sp. z o.o.
www.paradyz.com.pl
www.paradyz.com.pl
Partner Logistic Sp. z o.o.
www.partnerlogistic.pl
Partner
Logistic Sp. z o.o.
www.partnerlogistic.pl
P.H.U. Bilex Sp. z o.o.
www.bilex.pl
P.H.U.
Bilex Sp. z o.o.
Pifo Eko-Strefa Sp. z o.o.
www.bilex.pl
www.pifo.pl
Pifo Eko-Strefa Sp. z o.o.
PolyOne Poland Manufacturing Sp. z o.o.
www.pifo.pl
www.polyone.com
PolyOne
PolandWięckowski
Manufacturing Sp. z o.o.
Poligraf Marek
www.polyone.com
www.poligraf.net.pl
Poligraf
Marek
Więckowski
POPRAWA
Producent
Opakowań Tekturowych
www.poligraf.net.pl
www.poprawa.pl
Press-GlasProducent
S.A.
POPRAWA
Opakowań Tekturowych
www.press-glas.com
www.poprawa.pl
Printpack
Poland
Sp. z o.o.
PPHU
Jacek
Sukiennik
www.printpack.com
www.sukiennik.pl
23
19 / ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
P.P.H.U. Vertex Grzegorz Gajkowski
PROCTER &S.A.
GAMBLE OPERATIONS POLSKA Sp. z o.o.
Press-Glas
www.pg.com
www.press-glas.com
Profilpas Polska
Printpack
PolandSp.
Sp.zzo.o.
o.o.
www.profilpas.com
www.printpack.com
Projekt Nowa S.A. (MPM Product)
PROCTER
& GAMBLE OPERATIONS POLSKA Sp. z o.o.
www.mpmproduct.com.pl
www.pg.com
Prowell Sp. z o.o.
Profilpas
Polska Sp. z o.o.
www.prowell.de
www.profilpas.com
quick-mix Sp. z o.o.
www.quick-mix.pl
Projekt
Nowa S.A. (MPM Product)
www.mpmproduct.com.pl
Reculer sp. z o.o.
RENA Łódź
z o.o.
Prowell
Sp.Sp.
z o.o.
www.hms.lodz.pl
www.prowell.de
Sanitec Koło
z o.o.
quick-mix
Sp.Sp.
z o.o.
www.kolo.com.pl
www.quick-mix.pl
Scan Aqua
z o.o.
Reculer
sp.Sp.
z o.o.
www.kolo.com.pl
RENA
Łódź Sp. zOrganika
o.o.
Schaumaplast
Sp. z o.o.
www.hms.lodz.pl
www.organika.com.pl
Sanitec
Sp. Sp.
z o.o.
SchranerKoło
Polska
z o.o.
www.scswiss.com
www.kolo.com.pl
Serioplast
Sp. z o.o.
Scan
Aqua Poland
Sp. z o.o.
www.kolo.com.pl
SFB Polska Sp. z o.o.
www.sfb-polska.pl
Schaumaplast
Organika Sp. z o.o.
Sevener Logistic Sp. z o.o.
www.organika.com.pl
SiA Pietrucha
Sp.Sp.
z o.o.
Schraner
Polska
z o.o.
www.pietrucha.pl
www.scswiss.com
Sirmax
PolskaSp.
Sp.zzo.o.
o.o.
SiA
Pietrucha
www.sirmax.it
www.pietrucha.pl
St – Majewski S.A. Sp. k.
Sirmax
Polska Sp. z o.o.
www.st-majewski.pl
www.sirmax.it
Suwary Tech Sp. z o.o.
www.suwary.com.pl
Suwary
Tech Sp. z o.o.
www.suwary.com.pl
SWM-Poland Sp. z o.o.
www.swmintl.com
SWM-Poland
Sp. z o.o.
www.swmintl.com
Tesalca Polska Sp. z o.o.
www.tesalca.es
Tesalca
Polska Sp. z o.o.
Topsil Global Sp. z o.o. Sp. k.
www.tesalca.es
www.topsilglobal.com
Trasko-Konstrukcje Sp. z o.o.
Trasko-Konstrukcje Sp. z o.o.
www.trasko.pl
www.trasko.pl
Uma
Uma Investments
Investments Sp.
Sp. zz o.o.
o.o.
www.kellogg.com
www.kellogg.com
WAGRAN
Sp. z o.o.
United Oilfield
Services Sp. z o.o.
www.wagran.pl
www.uos.pl
WAGRANS.A.
Sp. z o.o.
Wielton
www.wagran.pl
www.wielton.com.pl
Wielton S.A.
Wirthwein
Polska Sp. z o.o.
www.wielton.com.pl
www.wirthwein.de
Wirthwein Polska
z o.o.Budowlanych S.A.
Wytwórnia
Klejów Sp.
i Zapraw
www.wirthwein.de
www.atlas.com.pl
Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A.
Voxel
S.A.
www.atlas.com.pl
www.voxel.pl
Voxel S.A.
www.voxel.pl(POLAND) Sp. z o.o.
YUNCHENG
www.yuncheng.pl
YUNCHENG (POLAND) Sp. z o.o.
www.yuncheng.pl
Zakład
Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.
www.adamed.com.pl
Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.
www.adamed.com.pl
Zakłady
Farmaceutyczne Polfa-Łódź S.A.
Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź S.A.
www.polfa-lodz.com.pl
www.polfa-lodz.com.pl
ZAINWESTOWALI U NAS:
ZAINWESTOWALI U NAS:
ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
ul. ks. bp. W. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, Polska
ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
T + 48 42 676 27 53, 676 27 54
ul. ks. bp. W. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, Polska
F + 48 42 676 27 55
T + 48 42 676 27 53, 676 27 54
www.sse.lodz.pl
F + 48 42 676 27 55
[email protected]
mapa.sse.lodz.pl
www.sse.lodz.pl
www.posrednictwo.sse.lodz.pl
[email protected]
[email protected]
Znajdź nas
na Facebook’u

Podobne dokumenty