Claude Monet Impresja. Wschód słońca

Komentarze

Transkrypt

Claude Monet Impresja. Wschód słońca
Claude Monet Impresja. Wschód słońca
Impresja. Wschód słońca



Obraz namalowany przez Claude Moneta
Datowany na 1872 r.
Został wystawiony
y
y w 1874r. podczas wystawy
y
yw
Atelier Nadara. Krytyk Louis Leroy użył tytułu
obrazu Moneta w swojej nieprzychylnej recenzji
i nazwał wystawę "Wystawa Impresjonistów",
nazywając w ten sposób nowy kierunek w
sztuce.
Cechy impresjonizmu







Subiektywizm, utrwalanie wrażeń jednostkowych
Próba uchwycenia zmysłowych, ulotnych
momentów
Zerwanie z tradycjami malarstwa akademickiego
Wyjście w plener
Gra świateł
Dynamika obrazu
Tajemniczość, melancholia
Popularna tematyka





Pejzaże miejskie i wiejskie
Sceny z życia
Sceny intymne
Motywy ruchome
S
Sceny
k b t
kabaretowe
Edouard Manet Śniadanie na trawie
Claude Monet Parlament
Edgar Degas Tancerka na scenie
Paul Cezanne Martwa natura z wiśniami i brzoskwiniami
Vincent Van Gogh Słoneczniki
Muzyka

Impresjonizm jako styl muzyczny jest
m
muzycznym
c n m odbiciem impresjoni
impresjonizmu
m w
malarstwie. Zamierzeniem impresjonistów było
oddanie ulotnych wrażeń powstających z
kontaktu z przyrodą lub fenomenów natury, za
pomocą środków muzycznych
muzycznych. Były to głównie
osiągane przez harmonię, zmienność
dynamiczną oraz innowacyjną orkiestrację.
orkiestrację
Muzyka




Wyczulenie na barwę dźwięku
Współbrzmienie
Programowość
g
inspirowana folklorem i muzyką
y
taneczną
Zróżnicowanie efektów dynamicznych,
wykonawczych, instrumentalnych, fakturalnych
Muzyka – przedstawiciele




Claude Debussy
Maurice Ravel
Manuel de Falla
Karol Szymanowski
Poezja

W liryce impresjonizm nie funkcjonował jako
odrębn
odrębny prąd
prąd, nie stał się też ssztandarowym
tandaro m
zawołaniem żadnej grupy literackiej, istniał
jednak powszechnie jako określenie
charakterystycznej poetyki
Poezja
Wyznacznikami utworu były:
 p
prezentacja
j świata zewnętrznego
ę
g jjako subiektywnego
y
g
wyobrażenia podmiotu lirycznego
 Nastrój, synestezje dźwięczne i barwne, wpływ światła
na kolor,
k l elementy
l
t obrazu
b
subtelne
bt l i chwilowe
h il
((np.
spadająca gwiazda, nietoperz lecący, śpiąca woda)
 Rejestracje ulotnych wrażeń i przeżyć podmiotu poeci
umieszczali z reguły na tle krajobrazowym
 W przypadku wierszy młodopolskich był to najczęściej
pejzaż jeziora, Tatr, a także wieczorne lub nocne
pejzaże wsi polskiej lub bliżej nie sprecyzowana
przestrzeń naturalna
naturalna.
Poezja - przedstawiciele





Kazimierz Przerwa – Tetmajer
Jan Kasprowicz
Leopold Staff
Lucjan Rydel
B l ł
Bolesław
Leśmian
L ś i