Warunki udziału - Grupy Apostolskie RAM

Transkrypt

Warunki udziału - Grupy Apostolskie RAM
Warunki udziału:
 W Forum może wziąć udział każdy
młody człowiek w wieku od 15 lat aż do
wieku słusznego, tzn. 30 lat.
 Zgłoszenia należy dokonać do
20.03.2015r.
 Forum rozpocznie się w piątek
27.03.2015; przyjazd i rejestracja
od godz. 16.00. Brak możliwości wejścia
do szkoły przed godz. 16.00!
Dojazd na miejsce spotkania:

XIII Forum Młodych
Tramwaje: 1, 7, 9, 11, 12, 14, 20, 22, 50,
(przystanek: Rondo Grzegórzeckie).

Autobusy: 125, 184
(przystanek: Rondo Grzegórzeckie).
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonać w siedzibie
 Koszt uczestnictwa w Forum to 80 zł
(obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie).
Można uczestniczyć w Forum na zasadzie
dojazdu, nie korzystając z noclegu – koszt
takiego udziału to 60 zł. Ekipa
organizująca Forum płaci 20 zł.
Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji
 Zakończenie Forum w VIII LO ok. godz.
13.00.
Do 20 marca bieżącego roku oraz dokonać
27-29.03.2015
wpłaty osobiście przy zapisie lub na konto
 Kartę zgłoszeniową oraz dowód
wpłaty należy dostarczyć do Biura
Duszpasterstwa Młodzieży (ul. Wiślna
12/7), natomiast wpłaty dokonać na konto:
Bank PKO SA. I Oddział w Krakowie
62 1240 1431 1111 0010 1634 4243,
w tytule należy wpisać imię i nazwisko
uczestnika Forum.
Niedziela Palmowa
bankowe, przesyłając dowód dokonanej wpłaty
 Organizatorzy zapewniają wyżywienie
i nocleg w warunkach szkolnych.
 Należy zabrać ze sobą rzeczy niezbędne:
śpiwór, karimatę, obuwie zmienne oraz
swój kubek na herbatę.
Krakowskiej:
* ul. Wiślna 12/7, 31-007 Kraków
* tel.: (12) 628-82-29
* mail: [email protected]
na adres mailowy: [email protected]
„Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać
będą.” Mt 5,8
Zainicjowane w 1973 roku przez ks. Kard.
Karola Wojtyłę Duszpasterstwo Młodzieży,
Ruch Apostolstwa Młodzieży – Grupy
Apostolskie zaprasza Cię na:
XIII FORUM MŁODYCH ARCHIDIECEZJI
KRAKOWSKIEJ POD PATRONATEM
J.E. KARD. STANISŁAWA DZIWISZA
Program Forum:
Forum Młodych odbędzie się w:
PIĄTEK 27.03.2015
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
16.00 Rejestracja
Rozlokowanie uczestników Forum
18.00 Kolacja
19.00 Wyjście do kościoła św. Mikołaja
19.30 Droga Krzyżowa z kopią Krzyża ŚDM
Eucharystia
Powrót do VIII LO
Uroczysta inauguracja Forum
IM. S. WYSPIAŃSKIEGO
UL. GRZEGÓRZECKA 24, KRAKÓW
SOBOTA 28.03.2015
7.00 Jutrznia z rozważaniem
Śniadanie
9.00 Wyjście – spotkanie czystych serc
Eucharystia
15.00 Obiad
Czas wolny
17.00 Konferencja
Praca w grupach
19.00 Kolacja
20.00 Koncert
NIEDZIELA 29.03.2015
7.15 – Jutrznia
8.15 – Śniadanie
9.00 – Wyjście na Wawel
10.00 – Uroczysta Eucharystia pod
przewodnictwem ks. Kard.
Stanisława Dziwisza w Katedrze
Wawelskiej z poświęceniem palm
W 2016 roku w Krakowie odbędą się
Światowe Dni Młodzieży. Forum Młodych
jest także formą duchowego przygotowania
do tego wydarzenia. Już po raz trzynasty
spotykamy się jako młodzież z różnych
parafii, aby przez ten czas tworzyć
wspólnotę wokół stołu Eucharystycznego.
Dyskusje, śmiech, zabawa, ale także
modlitwa
są
dla
nas
wszystkich
wzajemnym świadectwem wiary młodego
człowieka we współczesnym świecie.
Forum Młodych tworzone przez Grupy
Apostolskie – Ruch Apostolstwa Młodzieży
zaprasza wszystkich członków, ale także
młodzież nie należącą do żadnych ruchów.
Już dziś zapraszamy Cię na Forum
Młodych!
Oczekujemy na wielu młodych ludzi,
którzy odpowiedzą na apel Papieża
Franciszka:
„Kontynuujemy
naszą
duchową
pielgrzymkę do Krakowa, gdzie w lipcu
2016
będzie
miała
miejsce kolejna
międzynarodowa edycja Światowego Dnia
Młodzieży. Za przewodnik na naszej drodze
wybraliśmy ewangeliczne błogosławieństwa.
W ubiegłym roku zastanawialiśmy się nad
błogosławieństwem ubogich w duchu(…).
W tym roku będziemy zastanawiać się na
szóstym błogosławieństwem: „Błogosławieni
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
będą” (Mt 5,8). Okres młodości jest czasem,
kiedy
rozwija
się
wielkie
bogactwo
uczuciowe obecne w waszych sercach,
głębokie pragnienie prawdziwej miłości,
pięknej i wspaniałej. Jak wiele siły jest w tej
zdolności do kochania i bycia kochanym!
Nie pozwólcie, aby ta cenna wartość została
sfałszowana, zniszczona lub oszpecona. (…)
Proszę was: nie bójcie się prawdziwej
miłości, tej, której uczy nas Jezus (…).
Drodzy
młodzi,
jak
widzicie
błogosławieństwo to bardzo bezpośrednio
dotyka waszego życia i jest gwarancją
waszego szczęścia. Dlatego powtarzam raz
jeszcze:
miejcie
odwagę,
by
być
szczęśliwymi!”
Watykan, 31 stycznia 2015

Podobne dokumenty