Tort - urodziny

Transkrypt

Tort - urodziny
Obchodzimy urodziny
TORT URODZINOWY
Na bristolu narysowany duży tort (rys. 1). Na zajęciach możesz poświęcić trochę czasu,
aby dzieci ten tort przystroiły, wykleiły lub wymalowały. Kolorowy tort przymocujcie na ścianie
w miejscu , gdzie będzie widoczny, następnie rozdaj dzieciom szablony świeczek (rys. 2).
Każde dziecko pisze na świeczce swoje imię dużymi literami oraz datę urodzenia i dekoruje ją
Gotowe świeczki przyklejamy na torcie na obrębie koła (jeżeli braknie miejca, to również w środku).
Dziecko, które obchodzi urodziny w danym dniu „zdmuchuje swoją świeczkę" - zagina do tyłu
płomień świeczki.
dzień
urodzin może być specjalnym dniem, a więc na tę okazję przygotuj pięknie
wg wzoru (rys. 3). Dziecko zakłada koronę na głowę i w tym dniu jest specjalnie
traktowane. 10 min z lekcji możesz przeznaczyć na składanie życzeń, zjedzenie tortu urodzinowego,
zrobienie zdjęcia, możesz wykorzystać ten czas, aby dziecko opowiedziało coś o sobie, może
przynieść i pokazać zdjęcia, swoją ulubioną zabawkę, coś co dostało na prezent.
Na koniec dnia dziecko zdejmuje koronę i korona czeka na następnego jubilata.
Dla dzieci
zrobioną koronę
rys. 1
rys. 2
. '. „:
.....
•
„
..
„
IO
'
01
"
I'
•••
ł
'
.. ·
..' ...
'·. .
'
...
. . „. .
ł ł
ł „ :
Oo
~
o
O
.:
:
O
o'
O
ł
o
0
:: ..·
O
„
O o
O
O
o
. ..
'
...
I
·.:
o
:
''
t
'
O
OO
ł
O
o'
łł
„. ł
:
,•,o
0'
'
ł
Ił
ł ł łl
·„ .. : . ' : . . . .
O
f
O
O
O
•
•
o•
•
,''O
'
I
Oo
o,
o."
ot
ł
Ił ł
:
•
•• . • • „
•
t o
O
~
ł
O
o
ł
:
„ : . :...
... .
,'I
o',
OO
ł
O
:
•
o
ł
',
I
O
I
I
ł
0
f
o
I
,/'
•,'O
O
'o
:
' .. : ... „ . ... . .
. . ł'
ł
.
.: . . . .. . .„ ·. ·.
. .. .
. . ·. . . „.. .
.: .
. ' : „. . ·.
. '.• ...... : . ... . . . . . . .'• ,' .. ' . ' . : ..... :... ·. : ·. . . . . '·.. :. '
'•, .
. ... : .. '.· .' . „. . ·. .. : .... : .· . . . . ....... '. .
.
. . .. : . . ·..··.
. .. . „
.
. ... :.. ·: ·. . ..
. .· .
.. ... .. „.„ ... .•.·......
.
.· . . ·.. ·.. •'. . .. . '. " . .......
.
. ·..
... . .
• •
•
•
• •
„
•
,•'
•
'•
: •• ••
•••• •
•,
• •
':
• •
. .. . ... ...
" .· .. '.....
.. ' ·... .... : „ .
...
. . . „:
... : .· : .
•
••
'
ł
.•
• ••
.. „..
••
rys. 3
Misja Pokoleñ

Podobne dokumenty