Tematy 2016/17

Transkrypt

Tematy 2016/17
Systemy uczące się 2016/2017
Tematy seminarium i projektu:
dr Jerzy Dembski (pok. 422):
1. Uczenie ze wzmocnieniem w systemach wieloagentowych
(Fictitious Play, Minimax-Q-Learning, Nash-Q Learning, WoLFPHC). Projekt: Implementacja wybranych algorytmów uczenia w
systemie gry w piłkę o zadanej liczbie agentów lub innym
problemie uczenia z udziałem wielu agentów.
2. Zastosowanie metod uczenia ze wzmocnieniem w grze Robocup
Soccer. Projekt: Kodowanie rozproszone wraz z aproksymacją
liniową na przykładzie gry na utrzymanie piłki (Robocup Soccer
Keepaway).
3. Programowanie genetyczne - genetyczne metody kodowania
wyrażeń oraz programów. Przykłady zastosowań. Projekt: Algorytm
genetyczny do poszukiwania programu w o zadanej funkcjonalności
(np. sprawdzania, czy podana liczba jest pierwsza w jak
najkrótszym czasie) z wykorzystaniem instrukcji: warunkowej,
pętli, przypisania oraz podstawowych operacji arytmetycznych.
4. Systemy klasyfikacyjne XCS. Projekt: System LCS/XCS służący do
rozpoznawania obiektów w pewnych kontekstach, np. oczu na
zdjęciach twarzy o małej rozdzielczości.
5. Genetyczny dobór wag i struktury sztucznej sieci neuronowej.
Projekt: Program dobierający strukturę oraz wartości wag sztucznej
sieci neuronowej do sterowania parkującym samochodem lub do
innego oryginalnego i odpowiednio trudnego problemu sterowania.