12-17 kwietnia 2010 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Transkrypt

12-17 kwietnia 2010 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Program wizyty Profesora Wacława Szybalskiego we Wrocławiu
(12-17 kwietnia 2010)
12 IV, poniedziałek:
przylot do Wrocławia 16:45, lotnisko, przejazd do hotelu, zakwaterowanie w hotelu
13 IV, wtorek:
wycieczka całodniowa po Dolnym Śląsku z przewodnikiem dr Stefanem Rowińskim (np. Lubiąż, Środa Śląska,
Książ, Złoty Stok przez Ząbkowice Śląskie, wejście do kopalni złota, 1,5 godziny, Srebrna Góra obiad, forty,
powrót, kolacja 18.30, przewodnik)
14 IV, środa:
Konferencja naukowa zorganizowana przez Urząd Miasta Wrocławia w ramach programu Visiting Profesors z
funduszu Scientiae Wratislavienses i przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda
z serii „Mistrzowie”
11:00 Otwarcie konferencji (Prof. dr Andrzej Gamian, Prof. Danuta Duś, Prof. dr Jacek Szepietowski)
11:15 Prof. dr Wacław Szybalski (University of Wisconsin-Madison, WI 53706, USA)
„Biologia syntetyczna a terapia genowa”
11:45 Prof. dr Małgorzata Sąsiadek (Katedra i Zakład Genetyki, Akademia Medyczna we Wrocławiu),
„Genetyczne podstawy nowotworów”
12:15 Doc. dr Ewa Katzenellenbogen (Instytu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L.
Hirszfelda)
„Powierzchniowe antygeny bakteryjne i ich receptory (TLR i NOD)”
12:45 Zamknięcie konferencji
13:00 Obiad w Instytucie Immunologii
14.00 Wizyta w laboratoriach Instytutu Immunologii
16:00 Zwiedzanie Starego Miasta we Wrocławiu – spacer z przewodnikiem (dr Stefanem Rowińskim) po
Wrocławiu (Uniwersytet - Aula Leopoldina, Ostrów Tumski, Rynek).
19.00 Kolacja w restauracji
15 IV, czwartek:
Spotkania lwowiaków wrocławskich
16 IV, piątek:
Spotkanie lwowiaków w Gliwicach,
17 IV, sobota:
Wyjazd na lotnisko, 14:40 wylot do Warszawy,
Otwarta Konferencja naukowa z serii „Mistrzowie”
Visiting
w ramach programu Visiti
ng Profesors
z funduszu Scientiae Wratislavienses.
Wrocław,
Wroc aw, 14 kwietnia 2010
Urząd Miasta Wrocławia, Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi oraz
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda
zapraszają na
profesor onkologii Uniwersytetu Stanowego Wisconsin w Madison (USA)
Urodził się w rodzinie inteligenckiej polskiej szlachty (herb Prus I). Jego rodzice przyjaźnili się z wieloma wybitnymi
przedstawicielami lwowskiej inteligencji, m.in. z prof. Janem Czekanowskim (ojcem polskiej antropologii) i z prof.
Rudolfem Weiglem (wybitnym bakteriologiem). W 1939 ukończył słynne VIII Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego,
po czym – już w warunkach okupacji sowieckiej podjął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej,
gdzie zafascynowany był wykładami prof. Adolfa Joszta (wybitnego znawcy procesów fermentacji).
Otwartą Konferencję naukową z serii „Mistrzowie”
zorganizowaną w ramach programu Visiting Profesors
z funduszu Scientiae Wratislavienses
W czasie okupacji niemieckiej (1941-1944) pracował także w Instytucie Badań Nad Tyfusem Plamistym I Wirusami
prof. Rudolfa Weigla jako kierownik grupy karmicieli – w jego grupie karmicielami wszy byli znakomici profesorowie
lwowskich uczelni, m.in. matematycy: Stefan Banach, Jerzy Albrycht, Feliks Barański, Bronisław Knaster, Władysław
Orlicz i inni naukowcy: Tadeusz Baranowski (biochemik), Ludwik Fleck (bakteriolog), Seweryn Krzemieniewski i jego
żona Helena (oboje słynni bakteriolodzy) oraz Stanisław Kulczyński (botanik i rektor UJK), Stefan Krukowski
(archeolog).
Gość specjalny : Prof. dr WACŁAW SZYBALSKI
W maju 1944 wyjechał ze Lwowa do Końskich. Bezpośrednio po zakończeniu wojny przyjechał do Gdańska.
Pracował równocześnie na czterech posadach: na Politechnice Gdańskiej, w Urzędzie Wojewódzkim, w
Inspektoracie Standaryzacji i w Izbie Przemysłowo-Handlowej. Nostryfikował dyplom inżyniera na Politechnice
Śląskiej i dysponując wykształceniem biotechnologicznym zdobytym we Lwowie, zorganizował Katedrę Technologii
Środków Spożywczych Politechniki Gdańskiej. Tutaj też w 1949 otrzymał tytuł doktora nauk chemicznych.
Promotorem był prof. Ernest Sym.
Konferencja odbędzie się w Auli
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
14 kwietnia 2010 (środa) o godzinie 11:00
W programie:
W tym samym roku wyjechał do Kopenhagi, gdzie pracował nad genetyką drożdży u profesora Øjvind Winge w
laboratorium Carlsberga w Kopenhadze. Następnie wyjechał do USA, gdzie pracował w sławnym laboratorium pod
Cold Spring Harbor (1951-1955), a potem w Instytucie Mikrobiologii Uniwersytetu w New Brunswick (praca w
instytucie sławnego noblisty, profesora Waksmana).
W latach 1960-2003 był profesorem na Uniwersytecie Wisconsin w Madison.
11:00 Otwarcie konferencji (Prof. dr Andrzej Gamian, Prof. Danuta Duś, Prof.
dr Jacek Szepietowski)
11:15 Prof. dr Wacław Szybalski (University of Wisconsin-Madison, WI 53706,
USA)
„Biologia syntetyczna a terapia genowa”
11:45 Prof. dr Małgorzata Sąsiadek (Katedra i Zakład Genetyki, Akademia
Medyczna we Wrocławiu)
„Genetyczne podstawy nowotworów”
12:15 Doc. dr Ewa Katzenellenbogen (Instytu Immunologii i Terapii
Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda)
„Powierzchniowe antygeny bakteryjne i ich receptory (TLR i NOD)”
12:45 Zamknięcie konferencji
Prof. Wacław Szybalski
(ur. 9 IX 1921r. we Lwowie) – polski naukowiec, biotechnolog i genetyk,
Początkiem wielu odkryć prof. Szybalskiego było wprowadzanie przez niego szeregu oryginalnych technik
badawczych. Miał udział w opracowaniu metod wirowania i rozdzielania kwasów nukleinowych w chlorku i siarczanie
cezu, elektronowo-mikroskopowym badaniu tzw. "heterodupleksów" w mapowaniu DNA oraz opracowaniu zasad
wykrywania mutagenności związków chemicznych na bakteriach.
Wiele lat pracował nad mechanizmami chemicznej mutagenezy i jako pierwszy dostarczył bezpośrednich dowodów
na przyczynowy związek między mutagenezą a karcinogenezą. Również jego laboratorium stworzyło podstawy
mapowania transkrypcji w bakteriofagu lambda. Ostatnie lata pracy profesora to poszukiwanie metod do fizycznego
mapowania genomu, modyfikacji enzymów restrykcyjnych, a szczególnie sekwencjonowania dużych genomów.
Profesor aktywnie uczestniczy w realizacji światowego projektu poznania ludzkiego genomu. Dorobek naukowy
obejmuje ponad 360 publikacji z zakresu mikrobiologii, genetyki ogólnej, mutagenezy oraz biologii molekularnej.
Prof. Szybalski otrzymał cztery doktoraty honoris causa: na Uniwersytecie UMCS w Lublinie, Uniwersytecie
Gdańskim, Akademii Medycznej w Gdańsku i na Politechnice Gdańskiej. Jest członkiem zagranicznym Polskiej
Akademii Nauk, honorowym członkiem Włoskiego Towarzystwa Biologii Doświadczalnej i Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologicznego. Jest laureatem Medalu Hilldale Uniwersytetu Wisconsin, Złotego Medalu Grzegorza Mendla,
przyznawanego przez Akademie Nauk Republiki Czeskiej oraz "The 2003 Casimir Funk Natural Science Award",
Polskiego Instytutu Sztuk i Nauk, Nowy Jork, 2003. Założył i był wieloletnim naczelnym redaktorem
międzynarodowego czasopisma GENE (Elsevier Publ., Amsterdam), jest członkiem redakcji licznych czasopism
naukowych.
W 2007 ufundował kryształową tablicę poświęconą zamordowanym przez hitlerowców w 1941 r. we Lwowie polskim
profesorom, w Instytucie Biofizyki i Biochemii PAN w Warszawie. Tablicę odsłonił 24 czerwca 2008 jego przyjaciel,
prof. James D. Watson, przebywający z wizytą w Polsce.