Klasa-3-program-spotkań

Transkrypt

Klasa-3-program-spotkań
Przygotowanie do bierzmowania – rok szkolny 2016/17, klasa III
PLAN DZIAŁANIA
W tym roku szkolnym pojawi się jedna ważna zmiana. Każdy temat będzie omawiany na dwóch
spotkaniach. Pierwsze spotkanie – ogólne – będzie się odbywało w dwóch grupach, podobnie jak w
zeszłym roku. W kolejnym tygodniu będą się odbywad spotkania w małych grupach (do 10 osób).
Spotkania ogólne będą w poniedziałki o 17.45 i w środy o 16.30. Daty spotkao w małych grupach
ustalimy na spotkaniu organizacyjnym.
Semestr zakooczymy sobotnim dniem skupienia prowadzonym przez grupę modlitewnoewangelizacyjną „Janki” działającą przy krakowskim kościele dominikanów (więcej o nich można
znaleźd tu: http://www.janki.krakow.dominikanie.pl/ ).
Poniżej podaję daty i tematy spotkao w tym semestrze. Spotkania w semestrze wiosennym
zaczniemy w połowie lutego i zakooczymy je na początku kwietnia. Dodatkowo, przed
bierzmowaniem (którego data jeszcze nie jest ustalona), ale po egzaminie gimnazjalnym, zrobimy
dzieo skupienia.
DATA
26.09
3/5.10
TEMAT
Spotkanie organizacyjne
1. Bóg mnie kocha – ale jak się o tym przekonad? (spotkanie ogólne)
10-15.10
1. Bóg mnie kocha – ale jak się o tym przekonad? (spotkania w grupach)
17/19.10
2. Zdrada – o grzechu i karze śmierci (spotkanie ogólne)
24-28.10
2. Zdrada – o grzechu i karze śmierci (spotkania w grupach)
7/9.11
3. Jezus Ratownik (spotkanie ogólne)
21-25.11
3. Jezus Ratownik (spotkania w grupach)
28/30.11
4. Każdy komuś służy – Jezus Panem (spotkanie ogólne)
05-09.12
4. Każdy komuś służy – Jezus Panem (spotkania w grupach)
10.12
Dzieo skupienia – spotkanie finałowe

Podobne dokumenty